Overwinning van Trump

Volgens de tegenstanders van Donald Trump heeft hij de Midterm-verkiezingen verloren. In het Huis van Afgevaardigden verloor hij 28 zetels, en daarmee is volgens de journalistieke goegemeente de kous meteen af.

Maar waarom lees ik nergens dat hij historisch gezien in het Huis op zijn minst 30 zetels had moeten verliezen, en in de Senaat 5? Ter vergelijking: Barry Soetoro aka Obama, in zijn eerste termijn, verloor maar liefst 63 zetels in het Huis, en 6 in de Senaat.

Trump, daarentegen, wint extra zetels in de Senaat, wat ronduit uitzonderlijk is voor de eerste midterm verkiezingen van gelijk welk zittend president. Opnieuw ter vergelijking: Bilderberg trekpop Clinton, onze sigarenrokende bolleboos, verloor maar liefst 8 zetels.

Ongenuanceerd zeggen dat Trump de verkiezingen verloor, getuigt dus van een vooringenomenheid zonder weerga. In mijn ogen heeft hij ze gewonnen en wel om een héél andere reden dan men doorgaans zou vermoeden: bijna alle verliezers binnen de Republikeinen waren tegenstanders van Trump.

In zijn geheel eigen stijl wuifde hij die dan ook uit: “”Mia Love. But Mia Love gave me no love. And she lost. Too bad. Sorry ‘bout that Mia.” Met andere woorden: Trump wist dat, historisch gesproken, de midterms voor een zittend president niet in hun voordeel is, en focuste zich daarom op het verstevigen van zijn bondgenoten binnen de partij, via een speciaal promotieprogramma dat hij “de omhelzing” noemde.

Het resultaat was dat die kandidaten stand hielden, en de rest de boot in ging. De winst van Trump is met andere woorden niet zozeer extern te zoeken, maar in het verstevigen van zijn basis binnen de partij.

En dat kan van belang zijn, zeker nu we over de helft van de termijn heen zijn. Er volgt nu nog een jaar gewone politiek, maar in het laatste jaar zal iedereen zich beginnen te positioneren voor de volgende verkiezingen.

Aan dat heikele proces met een verenigde partij kunnen beginnen – iets waar Democraten maar niet in schijnen te slagen – is cruciaal om een tweede termijn te verzekeren. En kan Trump in dit komende jaar nog een paar slagen thuishalen – de benoeming van nog maar eens een nieuwe opperrechter na de val van Ginsburg bvb – dan mag je er zeker van zijn dat de VS weer op een conservatieve koers wordt gezet.

Ik weet dat dit soort edito’s bij sommigen – o.a. de gevestigde politiek en media- de nekharen doen recht staan. In de tien jaar dat ik publiek schrijf heb ik zelden zo’n kwaaie mails gekregen over mijn nochtans gematigde steun aan Trump. Maar feit is dat de VS de laatste 20 jaar, vooral onder de invloed van de neocons, haast onmerkbaar was afgegleden in een soort politiek-correct circus. Trump is verfrissend, in die zin dat hij zich van dat poco-protocol helemaal niets aantrekt. Hij wil het Amerika terugzien waarin hij groot werd. En dat spreekt blijkbaar aan.

Het beste moet volgens mij nog komen. In de laatste twee jaar zijn onder leiding van procureur-generaal Sessions duizenden verzegelde aanklachten voorbereid. Sessions, 72, is vervangen door Whittaker, die als coming man nu wellicht over zal gaan tot de uitvoering daarvan. Het is alvast mijn vurige wens dat die hele cohorte aan geperverteerden – nazi Bilderberg trekpoppen – die diep verstrengeld zitten in de toplagen van de Amerikaanse politieke elite, lik op stuk krijgen.

“Draining the swamp”. Zou het echt?

 

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Maatschappij, Nieuwe Democratie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt | Een reactie plaatsen

Amerika wordt wakker !!!

Zes bombrieven versturen over evenveel verschillende staten, en dat zonder postzegel, je moet het als individu alleen toch maar doen. Respect.

Toen ik het nieuws hoorde dacht ik: “Man, ze hebben toch echt geen enkele scrupules meer”. Wat ik verwacht had gebeurde in de dagen daarna: op een zacht tempo werd stilletjes aan het narratief gecreëerd waarbij Trump gelinkt werd aan deze bombrieven.

Fake news komt echter nooit alleen. Men werkt liefst in een combo van twee berichten, waarbij de verslaggeving over het ene kan gebruikt worden ter versterking van het andere. In een synagoge werden precies 11 mensen neergemaaid door een man “die Trump-stickers op zijn bumper had”. Voor de bewust dom gemaakte Amerikaanse massa (lees het boek van Charlotte Yserbyt) is dat dikwijls al genoeg om de schuld van Trump te bewijzen, want hij heeft, aldus nog het corrupte Clinton News Network (CNN) “het klimaat gecreëerd”.

Het hele voorval doet me denken aan de moord op Joe Cox, net voor de stemming over de Brexit. Ook daar had een gek (gekken kun je op maat produceren door ze van kindsbeen af te martelen – Google “MK Ultra” om meer te weten) zogezegd “Leve Brexit” geroepen, net voor hij zijn daad pleegde. Het is niet genoeg geweest om de massa ervan te overtuigen dat de Brexit een slecht idee was, maar je kunt er gif op innemen dat de uitslag een stuk positiever was geweest zonder dit fake news.

Durf je in West-Europa te zeggen dat Cox – een socialiste, en dat zijn meestal vrijmetselaars / nazi Bilderberg trekpoppen – wellicht plastische chirurgie kreeg en ondertussen aan een nieuw leven begonnen is, dan kijkt men je aan alsof je in sprookjes gelooft. Zeg je hetzelfde in Oost-Europa, dan reageert men heel gelaten: “Dit zijn klassieke recepten uit de communistische keuken”. Hetzelfde met de moordenaar van Pim Fortuyn: aantal jaartjes zitten, vervroegd vrij, en een paar miljoen voor bewezen diensten. Voor het systeem is dit niet meer dan boekhouding.

Gaat uw hoofd spinnen? Bedenk dan dat 80% van het budget van geheime diensten gaat naar culturele subversie (getuigenis Bezmenov) en niet naar wat wij dénken dat inlichtingendiensten doen. Dat beeld namelijk – van James Bond die overheidsgeheimen steelt – is door hen zélf de wereld in gestuurd. Ziet u? De manipulatie begint bij ons idee van wat manipulatie is. De manipulatie is met andere woorden cultureel: door te veranderen wat wij probabel (waarschijnlijk) achten, kunnen we na verloop van tijd zelfs het evidente niet meer zien.

Trump is voor mij op dat vlak een verademing. Hij creëert verwarring, wacht tot zijn tegenstanders een fout maken, en casht dan daarop in. Hij gebruikt dezelfde manipulatietechnieken, maar dit keer tegen de manipulators, en naar mijn indruk ten goede. Dat steekt.

Nazi Bilderberg trekpop Clinton en haar satanistische kliek (pedofiel John Podesta op kop – Google “Podesta Walnut Sauce” om meer te weten of bekijk deze video) zetten nu alles op alles om ervoor te zorgen dat Trump zijn meerderheid kwijt speelt. Het zal niet baten.

Mijn indruk is dat de Amerikanen met elke voortschrijdende dag wakkerder worden.
En na wakker worden komt nog iets beter: opstaan.

 

Geplaatst in Bilderberg, Maatschappij, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt | Een reactie plaatsen

koop Goud en zilver, haal je Euro’s van je (spaar)rekening (en vermijd de Dollar)

koop Goud en zilver, haal je Euro’s van je (spaar)rekening (en vermijd de Dollar)

Het is een decennium geleden dat de financiële crash van 2008, waarvan we nu weten dat deze werd georkestreerd door Wall Street en een gecompromitteerde Amerikaanse Treasury Dept. Velen geloven dat de praktijk die destijds de ineenstorting veroorzaakte – de inflatie van de subprime-woning bubbel en andere papieren swaps – zich opnieuw voordoet, maar deze keer is het potentieel veel erger en wijder verspreid. Als gevolg hiervan worden er nu grote stappen gezet om een dreigend tumult af te dekken.

Wanneer de schokgolf toeslaat, zal bijna iedereen het voelen. Een van de grootste risico’s is de over accumulatie van de internationale schuld in de afgelopen tien jaar als gevolg van belachelijk lage rentetarieven, waardoor landen die buitensporige bedragen aan schuld in Amerikaanse fiat papierbiljetten (ook wel de Amerikaanse dollar genoemd) aanhouden, hun balansen helaas zwaar zullen blootstellen.

Nu de Federal Reserve deze laatste fase van Quantitative Tightening , ‘QT’ initieert, zou deze mondiale schuldenzeepbel kritiek kunnen worden. Geen goedkoop geld meer om uw oude tekort (staatsschulden) te herfinancieren betekent een zekere wereldwijde liquiditeitscrisis en mogelijk ook een wereldwijde bezuinigingscrisis.

Enkele landen lijken echter voldoende vooruitziendheid te hebben om zich hiertegen in te dekken en het potentieel voor een dollardaling af te dekken, door een aanzienlijk deel van hun reserves uit de Amerikaanse dollar te verplaatsen naar harde valuta’s zoals goud, en alleen voldoende dollars in reserve te houden om essentiële transacties uit te voeren voor essentiële grondstoffen die in Amerikaanse dollar betaald moeten worden. Tot de leiders in deze trend behoren Rusland en China, die in stilte recordhoeveelheden fysiek goud hebben gerepatrieerd en aangekocht.

Langzaam, en misschien niet zo zeker, probeert Europa ook op het toneel te komen. Claudio Grass van Precious Metal Advisory Switzerland, sprak met RT International over de laatste trend waarbij Europese staten hun goudreserves repatriëren. Als er een squeeze komt, zal een van de eerste instellingen die het zullen voelen de Europese centrale bankinstellingen zijn. Grass noteert nu meerdere voorbodes in convergentie en stelt:

“De centrale banken zijn al een paar jaar geleden begonnen met de repatriëring, dat wil zeggen voordat we Brexit, Catalonië, Trump, AFD of de oplopende spanningen tussen het Politbureau in Brussel en de landen van Oost-Europa hadden”.

Dus ze verzamelen goud en stappen uit de euro. Dat kan geen goed nieuws zijn voor de ongekozen corrupte technocraten in politbureau Brussel…….

In termen van robuuste en intrinsieke waarde heeft de euro niet altijd vertrouwen gewekt. De euro wordt door sommige beleggingsinstellingen als fundamenteel zwak beschouwd en deels gesteund door het vertrouwen in de samenhang van een ANTI DEMOCRATICH Europees project dat volgens anderen op dit moment door de naden uit elkaar wordt getrokken om redenen die Grass hierboven heeft uitgelegd.

Al bijna twee decennia lang zijn de financiële problemen van Europa systematisch, van het debacle van de staatsschuld tot een crisis van de kredietratings in het “arme zuiden” (in tegenstelling tot het “rijke noorden”), die nog steeds onder het juk van de door de ECB opgelegde bezuinigingsmaatregelen lopen.

Opnieuw kun je veel van de ellende in Zuid-Europa terugvoeren naar Wall Street – die tot nu toe als bandieten een bedrag van 29 triljoen dollar aan redding fondsen heeft opgebracht, terwijl iedereen die ONSCHULDIG is voor de Apocalyps van 2008 met grote schulden heeft achter gelaten. Nogmaals, elke schokgolf in de Amerikaanse economie zal een onmiddellijk effect hebben op de financiële stabiliteit van Europa. Auteur F. William Engdahl legt de delicate situatie waarmee we nu worden geconfronteerd uit:

”De Amerikaanse economie en de Amerikaanse regering zijn niet zo onoverwinnelijk als sommigen denken. De vraag is wat haar zou moeten vervangen. Het Chinees-Russisch-Irans-Eurasia-alternatief, het meest veelbelovende alternatief, moet veel consequentere maatregelen nemen om hun economieën van de dollar te isoleren als ze willen slagen”.

In termen van Marcotrends is Grass van mening dat het wereldwijde financiële speelveld zich ontwikkelt in de richting van een gecentraliseerd systeem. Hij stelt:

“Als we deze trend volgen, zou het duidelijk moeten zijn dat de volgende stap een nog grotere opsplitsing in kleinere eenheden is dan de nationale staten. Met een dergelijke geopolitieke fragmentatie komt ook de decentralisatie van de macht”.

Wanneer Grass verwijst naar ‘centralisatie’ verwijst hij waarschijnlijk naar het huidige systeem van wereldwijde financiële hegemonie waarbij de Amerikaanse dollar de reservevaluta van de wereld is en waarbij alle relatieve winsten of verliezen worden bepaald door de waarde en liquiditeit van die valuta.

Daarnaast waarschuwt Engdahl ook voor de gevaren van centralisatie; door één enkele centrale bank, de Amerikaanse Federal Reserve Bank (een private bank), toe te staan het lot van elke andere nationale economie op deze planeet te bepalen via haar vermogen om de rentevoeten te bepalen, laat ze het lot van de rest van de wereld over aan de genade van het Amerikaanse monetaire beleid.

Deze verschuiving in de richting van decentralisatie kan bepaalde landen weliswaar een zekere mate van financiële bevrijding bieden, maar kan ook worden geïnterpreteerd als een verontrustend teken van grote instabiliteit in de toekomst. Of dat ook een wereldwijde militaire brandstichting met zich meebrengt is nog onbekend, maar de tekenen zijn zeker zorgwekkend.

Recente stappen van de VS die openlijk verklaren dat zij de economieën van Iran en Venezuela willen destabiliseren en ruïneren, moeten worden gezien als een opmaat voor een militaire actie. Als de doellanden zich niet onderwerpen aan de Amerikaanse eisen van regimewisseling, zullen er meer anti-Amerikaanse bondgenootschappen ontstaan, wat de crisis van de machtspolitiek zeker zal verergeren.

Wanneer het voortbestaan van de staat (staten) de ‘raisin d’etat’ wordt, kan de oorlog onder dergelijke omstandigheden alles behalve dreigend zijn. De geschiedenis staat vol met voorbeelden hiervan.

Zelfs als een directe militaire confrontatie wordt vermeden, zal de economische oorlog blijven woeden, en daarmee meer onzekerheid voor investeerders en markten. Hoe dan ook, het is een goed moment om in fysiek goud en/of zilver te beleggen als hedge tegen een eventuele toekomstige devaluatie van de dollar.

Hier is de rest van Claudio Grass’s discussie met RT International – veelzeggend…..

(….) Analisten hebben erop gewezen dat de EU-landen goud zien als een verzekering voor het geval ze uiteindelijk terugkeren naar hun nationale valuta. Volgens Grass gelooft alleen een dwaas dat je uit niets rijkdom kunt creëren en dat je dat als basis voor een duurzaam systeem kunt gebruiken.

“Ons systeem is gebaseerd op 7 procent papieren biljetten en 93 procent digitale eenheden, ondersteund door niets anders dan de belofte van de centrale bank om de schuld in de toekomst terug te betalen via inflatie en belastingen”.

Hij legde uit dat de overheid in de westerse wereld mensen dwingt om tussen de 35 en 65 procent van hun inkomen op te geven en het in verplichte voertuigen zoals pensioenfondsen, pensioenverzekering, belastingen, etc. te stoppen.

“Als je 100 procent van iemands arbeidsvruchten wegneemt, wordt het gedefinieerd als slavernij….. Er is dus nog wel wat ruimte, maar het ziet er ook niet goed uit”.

Grass voegde daaraan toe dat met de “versnelde desintegratie van de eurozone en de opkomst van meer nationalistische en rechtse partijen die een duidelijk beleid hebben, dat tegen de EU ingaat”.

“Het is slechts een kwestie van tijd voordat de euro, de meest kunstmatige munteenheid ooit, zal instorten”, concludeerde hij.

 

 

Geplaatst in Bilderberg, Economie, Maatschappij, Petrodollar, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3 | Een reactie plaatsen

Saoedi-olie, leugens en videoband

Saoedi-olie, leugens en videoband

De prijs van ruwe olie is gisteren verbrijzeld.

Net toen je dacht dat het veilig was om te kijken naar de WTI-prijzen die een hoogte van vier jaar geleden bereikten, stak het geopolitieke monster in het Midden-Oosten zijn lelijke kop op.

En net toen je dacht dat de oliestieren eindelijk terug in de bestuurdersstoel zaten, worstelden de beren de controle weg.

Ja, zo’n oktober is het tot nu toe geweest.

Het verhaal achter de dood van journalist Jamal Khashoggi lijkt met de dag te veranderen, en het heeft de Saoedische koninklijke familie vierkant op de verdediging gezet.

Eerst verdween hij en de Saoediërs stonden erop dat hij het consulaat had verlaten. Toen de Turkse politie naar buiten kwam en zei dat hij in het consulaat werd gedood, werd dat duidelijk gedaan door malafide elementen binnen het koninkrijk.

Nee, wacht…. hij stierf na een vuistgevecht, maar het maakt niet uit omdat de kroonprins geen idee had wat er aan de hand was. Besteed geen aandacht aan de video’s die op dit moment in de corrupte gevestigde media worden doorgegeven of zelfs niet aan de recentelijk opgedoken beelden van een Khashoggi body double.

Nu, deze leugens belasten een van de meest krachtige relaties van de Saoediers, aangezien President Trump gisteren op de aanval ging, zeggende dat hij zich “verraden” voelde door de Saoediers.

De druk licht op het Saoedische Koninkrijk. Wat zou er mis kunnen gaan?

De echte OPEC

De Saoediërs gebruiken het als hun PR-strategie over de dood van Khashoggi voor één ding: U hebt ons nodig.

En hier is de bittere waarheid in de zaak: Misschien hebben ze gelijk.

Kijk, we hebben het voor het grootste deel van 2018 gehad over de dreigende sancties op de Iraanse olie-export

De export uit Iran bereikte afgelopen juni een piek van 2,7 miljoen vaten per dag, waarvan meer dan de helft naar China en India ging.

Tegen September, daalde de uitvoer onder 2 miljoen vaten per dag:

Laten we gewoon aannemen dat China geen rekening zal houden met de sancties die worden opgelegd aan de Iraanse olie-export. Het betekent immers alleen maar dat ze profiteren van de wanhoop van Iran en een scherpe korting krijgen op die olie.

India – een vazallen staat van de VS – is echter een ander verhaal. Het zal naar verwachting ten minste gedeeltelijk voldoen aan de sancties van Trump.

Koppel dit verlies van Iraanse olie op de wereldmarkt nu aan de instortende productie die we in Venezuela zien (en andere falende OPEC-leden zoals Angola).

Het kan nog steeds zeer, zeer lelijk worden.

Momenteel produceren de Saoediërs ongeveer 10,7 miljoen vaten per dag.

Dat zou volgens de minister van Energie van het koninkrijk met nog eens 2 miljoen vaten per dag kunnen stijgen als dat nodig is.

Natuurlijk maakte hij ook een opmerking dat reservecapaciteit elders een probleem zou kunnen zijn.

In de VS staat de ruwe olieproductie net iets onder 11 miljoen vaten per dag, en de EIA verwacht dat de productie volgend jaar gemiddeld 11,8 miljoen vaten per dag zal bedragen.

Vergeet het geluid

Ik ben er niet helemaal zeker van dat de kudde de enorme hoeveelheid olie die de wereld dagelijks verbruikt, begrijpt.

Tot nu toe hebben we in 2018 bijna 30 miljard vaten ruwe olie doorgebrand.

Dat is geen projectie die later zal worden herzien. Meer dan 98 miljoen vaten zwart goud voeden de planeet elke dag.

En dat aantal zal in de toekomst toenemen.

Wanneer de vraagschalen voorbij de psychologische benchmark van 100 miljoen vaten per dag kantelen, zullen er misschien meer mensen opstaan en er rekening mee houden.

En voor iedereen die wacht op een volledige bekentenis van de Saoediërs over de dood van Khashoggi, heb ik slecht nieuws voor je.

Het roept ook de vraag op of je de Saoediërs op hun woord moet nemen met betrekking tot productieverhogingen.

Sommige analisten hebben gemeld dat het bijna een jaar kan duren voordat de Saoediërs de productie met een miljoen vaten per dag kunnen opvoeren.

Waar laat dat ons mee achter?

Laten we eens kijken naar de korte termijn volatiliteit die zijn tol eist van de olieprijzen voor wat het werkelijk is: kansen voor de mensen met geld!

De fundamenten staan nog steeds aan onze kant, en op dit moment is het de droommarkt van een aandelenplukker.

De arbeider gaat de prijs betalen aan de pomp.

Tot de volgende keer,

 

 

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Petrodollar, Politiek, Uit de Euro - Nexitt | Een reactie plaatsen

Poetin: “Onze Amerikaanse vrienden zagen de tak af waarop ze zitten”

Poetin: “Onze Amerikaanse vrienden zagen de tak af waarop ze zitten”

De Russische president Trump heeft donderdag voor een publiek van internationale Rusland-experts een waarschuwing aan het Westen gegeven.

De Russische president Poetin heeft donderdag harde woorden aan het adres van het Westen gericht. Dat gebeurde ter gelegenheid van zijn bezoek aan de Valdai Club, een jaarlijks terugkerend evenement, waar Poetin spreekt voor een publiek van internationale Ruslandexperts. De corrupte mainstreammedia hebben amper aandacht aan het evenement besteed.

Poetin zei niet bang te zijn voor een nucleaire oorlog, omdat Russen in dat geval ‘als martelaars naar het paradijs zullen gaan’.

“Niet alle landen hebben burgers die bereid zijn hun leven te geven voor hun land”

“Wij zijn niet bang voor welk soort conflict dan ook”, zei de Russische leider. “We zijn eigenlijk voor niets bang. Zo’n groot land, met zulk defensieapparaat, met zo’n bevolking, is bereid zijn onafhankelijkheid te verdedigen. Niet alle landen hebben burgers die bereid zijn hun leven te geven voor hun land. Niemand kan daar iets aan veranderen.”

“Mijn ontmoetingen met Trump zijn positief”

Poetin ging ook dieper in op zijn ontmoetingen met de Amerikaanse president Donald Trump:

“Ondanks dat men tracht deze ontmoetingen te discrediteren, waren ze positief, eerder dan negatief… Het is beter met elkaar te communiceren en contacten te onderhouden, dan ruzie te maken. [Trump] en ik hebben een goede relatie en we onderhouden een professionele dialoog. Hij luistert en reageert op mijn argumenten.”

“Een typische fout van een imperium”

Toch gaf hij ook een waarschuwing aan het adres van Trump, al betreft die de dollar als reservemunt: “De Franse president, nazi Bilderberg trekpop Macron, zei onlangs dat Europa zijn economische en financiële soevereiniteit moet opvoeren. Dat betekent dat men moet afstappen van de dollar. Ik heb recent gezegd dat onze Amerikaanse vrienden de tak afzagen waarop ze zitten. Ze creëren twijfel over de betrouwbaarheid van de dollar als universeel betaalmiddel voor internationale transacties. Dat is een typische fout van een imperium. Omdat een imperium denkt zich een paar kleine fouten te mogen veroorloven omdat het zo sterk is, dat het allemaal weinig betekenis heeft. Maar dan komt het moment waarop het de optelsom van al die fouten niet meer aankan.

“Een wereldwijde catastrofe”

Poetins meest opmerkelijke uitspraken hadden betrekking op een nucleair conflict :


© Getty Images

“Het is geen geheim dat we een systeem hebben ontwikkeld dat de hele tijd wordt bijgewerkt indien nodig. Ik heb het over een waarschuwingssysteem voor raketten. Dit systeem bewaakt de aarde en geeft een waarschuwing af wanneer een strategische raket over zee is gelanceerd. Het systeem identificeert ook het gebied van waaruit de raket werd gelanceerd. Daarna volgt het systeem het traject van de raket en lokaliseert het de zone waar de nucleaire kernkop zal vallen.


© Valdai Discussion Group

Enkel wanneer we zeker zijn – en daar zijn een paar seconden voor nodig – dat Rusland wordt aangevallen, gaan we over tot de tegenaanval. Waarom zeg ik ‘tegenaanval’? Omdat we raketten die naar ons vliegen, zullen beantwoorden door een raket in de richting van de agressor te sturen. Uiteraard zal dat een wereldwijde catastrofe veroorzaken, omdat tegen een preventieve aanval geen voorbereiding mogelijk is.

U kan nu denken dat we zitten te wachten tot iemand kernwapens tegen ons gebruikt. Dat is exact wat het is. Elke dader moet wel weten dat vergelding onvermijdelijk is en dat ook zij zullen worden vernietigd. Als slachtoffers van een agressie zullen wij als martelaren naar het paradijs gaan, terwijl de agressor zal sterven zonder de tijd te hebben om over zijn zonden na te denken.“

Waarom is dit belangrijk?

Het was Poetins 15de passage bij de Valdai Discussion Club en het is zijn belangrijkste vehikel om boodschappen aan het Westen over te maken. Een jaar geleden sprak Poetin hier nog over ‘het onevenwicht tussen concurrentie en samenwerking (met het Westen)’ en riep hij op om ‘knopen te ontwarren, eerder dan glazen te breken’. Een jaar later klinkt zijn boodschap veel agressiever.

Bron: Express

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Nazi/Fascisten, NWO, Wereldoorlog 3 | Een reactie plaatsen

Over het kapitalisme en de eeuwige oorlog

Over het kapitalisme en de eeuwige oorlog

In een toespraak tot de uiterst rechtse Amerikaanse organisatie The Heritage Foundation, die verwijst naar hun fascistische wortels, beschreef de nazi Bilderberg trekpop en secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, op 14 september de NAVO in feite als een wereldregering die voorbereid is op een eeuwige oorlog.

Hij riep de NAVO uit tot “garantie voor vrede en stabiliteit in Europa sinds 1949”, terwijl zij er in feite slechts in geslaagd is oorlog en catastrofe te brengen, want de enige echte borg voor vrede en stabiliteit in Europa tot 1991 was het Rode Leger, die de terugtrekking de NAVO-oorlogsmachine tot aan de Russische grenzen toestond.

Voor nazi Bilderberger Stoltenberg bestond het Warschaupact niet. Toch was het de noodzakelijke tegenhanger van de voortdurende N(azi)AVO-dreigingen tegen Oost-Europa en de USSR. Zonder het Warschaupact, zonder het Rode Leger, zouden de Amerikanen en hun luitenanten al lang geleden, namens de kapiteins van het vrije ondernemerschap, door Europa zijn getrokken, met dezelfde ellende voor de massa’s die zij sindsdien hebben veroorzaakt.

De Verenigde Naties komen niet eens voor in het universum van nazi Bilderberger Stoltenberg. Het kan net zo goed niet bestaan, net zo min als de Non-Aligned Movement , die ook een belangrijke rol heeft gespeeld bij de pogingen om de beginselen van niet-inmenging, van nationale soevereiniteit, respect voor verschillende sociale en economische systemen en het naleven van internationale rechtsbeginselen vast te stellen.

De steun van de nationale bevrijdingsbewegingen van de USSR, die erin slaagden de volkeren van de derde wereld te bevrijden van het kolonialisme, was een van de belangrijkste vorderingen van de democratie in de wereldgeschiedenis. Maar volgens nazi Bilderberger Stoltenberg was deze bevrijding van de koloniale volkeren “agressie van de Sovjet-Unie”, terwijl de NAVO “een bondgenootschap is dat streeft naar een stabiel, op regels gebaseerd internationaal klimaat waarin alle landen kunnen floreren”, terwijl hij in feite bedoelde dat de NAVO-landen kunnen floreren.

Hij bekende dit toen hij zei dat de NAVO heeft geholpen om “democratische waarden, vrij ondernemerschap en stabiliteit” te verspreiden onder miljoenen mensen in het oostelijk deel van Europa, terwijl de NAVO in feite alleen de socialistische ”democratie” heeft vervangen door kapitalistische ”democratie”, de democratie van de werkende bevolking, met de democratie van het kapitaal, door het kapitaal en voor het kapitaal, en in landen als Oekraïne, Irak, Afghanistan, Syrië, Iran, Venezuela, Nicaragua en vele landen in Afrika heeft gehandeld om lokale democratieën die zich verzetten tegen de belangen van de NAVO te vernietigen.

Om “vrij ondernemerschap” te bevorderen, dat wil zeggen de volledige vrijheid van verkeer van kapitaal van de NAVO-landen tegen de wil van de volkeren van de wereld in te waarborgen, heeft hij trots gewezen op hun kernwapens en de bereidheid om ze te gebruiken en gaf hij toe dat de achtentwintig Amerikaanse bases in Europa “niet alleen voor Europa zijn, maar de VS  nazi Bilderberg en haar vazallen in staat stellen om militaire macht over het hele Midden-Oosten en Afrika uit te oefenen”.

Hij wees er gelukkig op dat het US Africa Command, de nazi’s Wehrmacht Afrika Korps, niet in Afrika is gevestigd, maar in Stuttgart, Duitsland, en dat de Amerikaanse 6e vloot die patrouilleert van de Barentszzee tot Antarctica is gevestigd in Napels, terwijl de jackboottroepen die gewond zijn geraakt tijdens het verwoesten in Irak, Syrië en Afghanistan worden behandeld in Ramstein, Duitsland.

Hij herhaalde vervolgens de bewering van de Amerikaans-NAVO dat de invasie van Afghanistan een collectieve defensieactie was in de zin van artikel 5 van het NAVO-verdrag, terwijl Afghanistan helemaal niets te maken had met het incident in New York en de inroeping van dat deel van het NAVO-verdrag in strijd was met artikel 1, dat vereist dat de NAVO-bevoegdheden zich houden aan het Verenigde Nazi-Handvest dat militaire acties tegen een land verbiedt, tenzij goedgekeurd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Nazi’s.

Hij beweerde dat de overeengekomen verhoging van de militaire uitgaven van de NAVO “echte vooruitgang” is en dat “we op de goede weg zijn” en feliciteerde Donald Trump met zijn leiderschap. In antwoord op een vraag verklaarde hij dat de VS en haar bondgenoten van plan zijn Afghanistan, voor de opium productie, voor altijd te bezetten. Hij zei:

“We moeten niet vergeten dat de reden waarom we in Afghanistan zijn, is om te voorkomen dat Afghanistan ooit weer een veilige haven voor internationale terroristen wordt”.

Dit is natuurlijk een dubbele leugen, want Afghanistan was nooit een basis voor terroristische aanslagen op een NAVO-land en werd in plaats daarvan door de VS gebruikt om terroristische aanslagen te plegen op de Sovjetstrijdkrachten en de Afghaanse regering in de jaren tachtig, wat leidde tot de opkomst van de Taliban, en dat het de NAVO-mogendheden zijn die zelf 17 jaar lang het Afghaanse volk hebben geterroriseerd. Maar dit zal blijven dienen als voorwendsel voor de voortdurende bezetting van Centraal-Azië, een dolk die gericht is tegen de lichamen van Rusland, Iran en China.

Sinds die toespraak hebben de landen van de wereld de Algemene Vergadering toegesproken met de baas van de NAVO, president Trump, die nazi Bilderberger George Scherff aka George W Bush’s woorden herhaalde “jij bent voor ons of tegen ons” als bedreiging voor de wereld. We kunnen ons voorstellen dat hij daarna terugkeert naar zijn kantoor, tevreden met zichzelf en daar, als eerbetoon aan Charlie Chaplin’s portret van Hitler, het de wereld rond gooit alsof het zijn persoonlijke speelgoed is.

Ter ondersteuning van de Amerikaanse claim om de wereld te regeren, verhoogt het de Amerikaanse defensiebegroting voor 2019 de uitgaven tot nieuwe hoogten, met de nadruk op kernwapens, terwijl ze tegelijkertijd de economie van Noord-Korea onder druk zet om die kleine maar trotse natie te dwingen zich te verdedigen tegen een Amerikaanse aanval door haar kernwapens op te geven, terwijl ze niets zegt over de illegale zionisten staat Israel. De Israëlische kernwapens of de bezetting van Palestina door Israël of de voortdurende aanvallen op Syrië namens haar Amerikaanse nazi Bilderberg / zionistische beschermheren.

Het Amerikaanse defensiebudget van 1,3 triljoen dollar verrast niet alleen de geest met de hoeveelheid geld dat verspild word en beter gebruikt zou kunnen worden voor de arme burgers van de VS, het leest alsof de groep die het heeft geschreven veel geestverruimende middelen hebben gebruikt.

Op de tweede pagina van het overzicht staat dat,

“Vandaag de dag komen de Verenigde Staten uit een periode van strategische atrofie waarin het militaire concurrentievoordeel van het ministerie is uitgehold. De Verenigde Staten worden geconfronteerd met een toenemende wereldwijde wanorde, die wordt gekenmerkt door een afname van de reeds lang bestaande, op regels gebaseerde internationale orde, waardoor een complexer en volatieler veiligheidsklimaat wordt gecreëerd dan de Verenigde Staten in het recente verleden hebben ervaren. Grote machtsconcurrentie, niet het terrorisme, is nu de belangrijkste zorg in de Amerikaanse nationale veiligheid.

“De kosten van het niet uitvoeren van deze strategie zijn duidelijk. Als de doelstellingen van het DoD niet worden gehaald, zal de wereldwijde invloed van de VS – zionisten – nazi Bilderberg – afnemen, de cohesie tussen bondgenoten en corrupte partners worden uitgehold en de toegang tot markten worden beperkt, wat zal bijdragen tot een daling van de welvaart en de levensstandaard in de VS”.

De eerste leugen in deze verklaring is dat het militaire voordeel van de VS afneemt. Misschien kan men zeggen dat ze in termen van technische vooruitgang achterblijven bij Rusland en misschien China, maar in termen van mensen en materiaal, bases, schepen, vliegtuigen, onderzeeërs en kernwapens is het nog nooit zo’n bedreiging voor de wereldvrede geweest.

De tweede leugen is dat de Verenigde Staten geconfronteerd worden met een toenemende wereldwijde wanorde, alsof ze er niets mee te maken hebben, want de wereldwijde wanorde waar we nu mee te maken hebben, is volledig te wijten aan hun invallen in Afghanistan, Irak, Syrië, hun omverwerping van de regering van Oekraïne en de steun van de nazi’s daar, hun pogingen om de regeringen van Venezuela, Nicaragua, Honduras, Jemen en de door de VS gesteunde Georgische invasie van Ossetië omver te werpen, de steun van Tsjetsjenen die de Russische veiligheidstroepen aanvallen, hun steun voor de zogenaamde “kleurenrevoluties” in Noord-Afrika, hun steun voor de vernietiging van Libië en Joegoslavië, hun voortdurende agressie tegen Rusland, Noord-Korea en China door middel van militaire, economische en propagandaoorlogen, hun steun voor een staatsgreep tegen de regering van Turkije en zelfs voor het verstoren van de betrekkingen met haar loyale nazi Bilderberger vazal, Canada.

De VS en haar corrupte nazi Bilderberg NAVO-bondgenoten behandelen het internationaal recht met minachting, gebruiken intense propaganda op hun eigen bevolking om hen te hersenspoelen om deze criminaliteit te ondersteunen en proberen hen te intimideren met hun “oorlog tegen terreur” terwijl ze de burgerlijke vrijheden in stand houden. De wet betekent niets voor de nazi Bilderberger psychopaten die over deze naties heersen en wier slogan “vrede door kracht” is of, om het eufemisme te doorgronden, “vrede door oorlog”.

Maar ze onthullen hun werkelijke doel met de lijn dat ze bang zijn voor “verminderde toegang tot markten die zal bijdragen aan een daling van de Amerikaanse welvaart en levensstandaard”. Met andere woorden, Amerikaanse kapitalisten vrezen verlies van winst en hun levensstandaard. Ze konden zich niet minder bekommeren om de voortdurende daling van de levensstandaard van de massa’s, veroorzaakt door hun militaire uitgaven ter ondersteuning van de levensstandaard van de rijken.

Maar net zoals de VS in 1941 de oorlog met Japan uitlokte met de olieblokkade die Japan de toegang tot energievoorraden onmogelijk maakte, zo heeft de VS nu te kennen gegeven dat ze een zeeblokkade van Rusland overwegen, maar in dit geval om te voorkomen dat het land zijn energievoorraden op de markt brengt. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Ryan Zinke, verklaarde op 28 september met betrekking tot Rusland dat,

“De Verenigde Staten hebben die mogelijkheid om er samen met onze marine voor te zorgen dat de zeewegen open zijn en, indien nodig, te blokkeren…. om ervoor te zorgen dat hun energie niet naar de markt gaat”.

De verklaring heeft op het eerste gezicht weinig zin, aangezien het grootste deel van de Russische energie-export via pijpleidingen naar Europa en China niet over zee verloopt en een zeeblokkade dus een lege dreiging lijkt te zijn, zelfs een absurde dreiging. Rusland stuurt echter steeds meer vloeibaar aardgas per schip naar China, India en Venezuela en zelfs het noordoosten van de VS vanuit de onlangs voltooide LNG-installatie van Yamal aan de Noordelijke IJszee in Siberië, die een enorme capaciteit heeft om gas te raffineren en te exporteren dat in Noord-Rusland wordt geboord.

De VS wil de snel groeiende Chinese en Indiase markten in het nauw drijven en wil de uitvoer van gas naar Venezuela tegenhouden, en het is natuurlijk jammer dat Russisch gas op de Amerikaanse markt is verschenen om aan de vraag te voldoen waaraan Amerikaanse producenten niet konden voldoen. De dreiging van een blokkade is dus reëel en een poging daartoe zou een daad van oorlog zijn, net zoals hun dreigementen om te proberen de Iraanse energie-export te sluiten een daad van oorlog zou vormen.

De wereld staat dus weer eens aan de rand van de oorlog over de verdeling van hulpbronnen en markten, een oorlog die al eeuwenlang aan de gang is, terwijl wij, de mensen, de gevolgen daarvan ondervinden.

En waar het allemaal om draait, behalve winst, winst voor hen, maar ellende voor ons als ze zich voorbereiden op de volgende daad in wat hun eeuwige oorlog lijkt.
***

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3 | Een reactie plaatsen

financiële crisis – deel 1, Tien jaar later: Wie liet Lehman Brothers falen?

Tien jaar later: Wie liet Lehman Brothers falen?

Tien jaar geleden, op 15 september 2008, faalde Lehman Brothers Holdings Inc. op spectaculaire wijze. De implosie van de $600 miljard aan activa investeringsbank leidde onmiddellijk tot de financiële crisis, die direct leidde tot de Grote Recessie.

Maar niets van dat alles moest gebeuren.

Lehman had gered kunnen worden of in ieder geval langzaam en systematisch kunnen worden afgewikkeld. De financiële crisis had voorkomen kunnen worden en de Grote Recessie had nooit mogen plaatsvinden.

Die gebeurtenissen hebben achteraf gezien om goede redenen plaatsgevonden. Niet goed voor u, mij, de economie of Amerika, maar goed voor de hervorming van de politieke en bancaire machten die profiteerden van wat ze lieten gebeuren.

Dit angstaanjagende realiteitsverhaal begint met wie Lehman Brothers zo groot liet worden, wie het liet mislukken en waarom…..

Centen oprapen op een spoorbaan

Op 2 juni 1987 benoemde nazi Bilderberg trekpop en president Ronald Reagan nazi Bilderberg trekpop Alan Greenspan als opvolger van nazi Bilderberg trekpop Paul Volcker tot voorzitter van de raad van bestuur van het Federal Reserve System.

In het geval u het niet weet, is de Federal Reserve de particuliere centrale bank van Amerika die het Congres zijn hoofd laat benoemen om het publiek voor de gek te houden door te geloven dat het een overheidsinstelling is. Dat is het niet. Twee maanden na zijn indiensttreding werd voorzitter Greenspan geconfronteerd met de beurscrash van 1987.

Zijn antwoord was om publiekelijk te bevestigen dat de Fed “bereid is om als bron van liquiditeit te dienen ter ondersteuning van het economische en financiële systeem”.

Met andere woorden, het gebruik van de bevoegdheden van de Fed om banken en markten en – door middel van druppelende distillaten – de economie te doordrenken, met goedkoop geld om de winstgevendheid van banken en markten en de economische groei te stimuleren.

De teruggetrokken voorzitter van de Fed – die, toen hij in een of andere vreemde taal de code van de centrale bank moest verdoezelen – die het Congres en het publiek ontzag inboezemde – kwam als een economische tovenaar wiens academisch verhaal en zelf-belangrijk onderzoekswerk waardoor hij boven andere beleidsverantwoordelijken uitstak.

Greenspan dacht dat gemakkelijk geld het antwoord was op alle excessen van Amerika, vooral toen het bankwezen en de markt excessen plus mislukkingen zijn redding noodzakelijk maakten.

Zijn redding inspanningen werden bekend als de “Greenspan put”. Met andere woorden, net als bij een putoptiecontract, zou Greenspan’s Fed er altijd zijn om de verliezen tegen te gaan en ze om te zetten in winsten voor risicovolle speculanten.

Daarom diende Nazi Bilderberg trekpop Greenspan onder nazi Bilderberg trekpop en president Reagan, nazi Bilderberg trekpop George H.W. Scherff aka George H.W. Bush, nazi Bilderberg trekpop Bill Clinton en nazi Bilderberg trekpop George W.  Scherff aka George W. Bush.

Verzamel snel een potentieel van $1.5 miljoen pensionering potje

Toen  faalde het genie
De enige keer dat de Greenspan put niet onmiddellijk werd onderschreven was in de zomer van 1998. Dat is “When Genius Failed”, de titel van Roger Lowenstein’s buitengewone verhaal over hoe Long Term Capital Management (LTCM), een gigantisch hedgefonds dat wordt beheerd door enkele van de slimste Wall Street-veteranen ooit, waaronder twee Nobelprijswinnaars in de economie, faalde toen de massaal omgekeerde weddenschappen van Roger Lowenstein haywire gingen.

LTCM was groot, geheimzinnig en super succesvol. Het was ook de afgunst van Wall Street, vooral de banken en investeringsbanken die wilden weten hoe ze zoveel geld verdienden.

Om dichter bij de hitte van al die genialiteit te komen, melden de banken zich bij LTCM, leenden ze miljarden, leenden ze tot het uiterste, namen ze de andere kant van hun trades onder de loep om uit te zoeken welke strategieën ze toepasten en maakten ze hun trades vrij.

Genius faalde – tijdelijk, zo bleek – toen Rusland gedeeltelijk in gebreke bleef en de kredietmarkten gek werden en in de zomer van 1998 in een paar dagen tijd miljarden LTCM-papierverliezen uitdeelden.

De president van de New York Federal Reserve Bank, William McDonough, verzamelde alle grote bedrijven die geld hadden geleend aan LTCM. Hij vertelde hen dat de Fed geen hedgefonds zou redden en dat ze allemaal miljarden meer zouden moeten storten om LTCM lang genoeg open te houden om het systematisch af te wikkelen. Anders zouden ze de gevolgen van hun eigen verliezen ondervinden.

Alleen Lehman Brothers, gerund door Dick Fuld, die nooit in de Wall Street-jongensclub zat, weigerde te betalen. Fuld liep, de anderen achterlatend om Lehman’s aandelen in nieuw geld dat naar LTCM ging ophalen. Die overmoed zette het podium voor de ondergang van Lehman tien jaar later.

(Cruciaal) Wat komt kon de Grote Recessie als een dag op het strand doen lijken.

Karma is een You-Know-What

Ondertussen, Greenspan hield de rentevoeten jarenlang laag, dwong opbrengst-hongerige investeerders om zich verder en verder op het risicospectrum uit te strekken, en uiteindelijk verstrikt te raken in de subprime hypotheekleningen. En, als belangrijkste regelgever van de grootste banken van Wall Street, liet hij krankzinnige hefboomwerking in hypothecaire effecten en bijbehorende derivatenmarkten opbouwen.

Terzijde: als LTCM niet zo hebzuchtig was geweest en haar partners buiten de kapitaalinvesteerders niet hadden verlaten en hen hadden vervangen door het geleende geld van interne partners om hun eigen kapitaalrekeningen vet te mesten, dan zouden hun transacties uiteindelijk weer winstgevend worden en zouden ze hun crisis hebben doorstaan.

Één van de banken die meer geld moest betalen – toen Lehman uit op het reddingspakket van LTCM liep – was de Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS). Goldman’s nieuwe CEO in de zomer van 1998 was Henry Merritt “Hank” Paulson, Jr.

Tien jaar later, in 2008, was Hank Paulson de minister van financiën toen Lehman Brothers wankelde.

Paulson vergat blijkbaar nooit het weglopen van Dick Fuld en dat Goldman met extra risico werd opgezadeld wegens Lehman, en de dichtbij staande vennoten zeggen dat hij hem nooit vergaf.

Volgens Bryan Marsal van Alvarez & Marsal, de firma die Lehman drie jaar na zijn faillissement leidde, had Paulson ”geen stem in het Lehman redding besluit maar scheen  hij het volledige proces te overheersen”.

M. Marsal weergalmt bronnen dicht bij Goldman en Lehman hoe de vroegere CEO over Dick Fuld denkt, zeggend, ”Paulson hield eenvoudig niet van Dick Fuld, en hij had geen geduld meer”.

Hank Paulson zorgde er niet voor dat Lehman faalde; hij liet het gewoon de nacht in gaan, een zeer donkere en stormachtige nacht.

In de volgende delen vertel ik je precies welke kromme spelletjes Lehman en Bear en alle andere te grote banken (to big to jail) aan het doen waren die allemaal tot insolventie dreven, en waarom en hoe de Fed een aantal van hen direct redde, zoals Goldman Sachs (surprise, surprise), sommige werden samengevoegd, en ze zijn nu allemaal groter.

En ik zal u vertellen hoe en waarom de financiële crisis de Grote Recessie heeft doen oplaaien en wie ervan hebben geprofiteerd.

Binnenkort Deel 2: Haaien in het water: Wie heeft de financiële crisis van 2008 echt veroorzaakt?

 

Geplaatst in Bilderberg, Economie, Geschiedenis, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Uit de Euro - Nexitt | Een reactie plaatsen

Amerikaanse diplomaten betrokken bij de handel in menselijk bloed en pathogenen voor een geheim militaire programma

Amerikaanse diplomaten betrokken bij de handel in menselijk bloed en pathogenen voor een geheim militaire programma

Eerder dit jaar publiceerde de journaliste Dilyana Gaytandzhieva over de uitgebreide overzeese biologische en chemische wapeninstallaties van het Pentagon in Oost-Europa en Centraal-Azië, en in Porton Down in het Verenigd Koninkrijk.

In haar laatste onderzoek leren we over het bio laboratorium van het Pentagon in de hoofdstad van de Republiek Georgië, Tbilisi, en de diplomatieke dekking voor de handel in “menselijk bloed en pathogenen voor een geheim militair programma”.

De Amerikaanse ambassade in Tbilisi vervoert bevroren menselijk bloed en pathogenen als diplomatieke lading voor een geheim Amerikaans militair programma. Interne documenten, die Amerikaanse diplomaten betrekken bij het vervoer van en het experimenteren met ziekteverwekkers onder diplomatieke dekking, zijn naar mij gelekt door Georgische insiders.

Volgens deze documenten, zijn de wetenschappers van het Pentagon werkzaam in de Republiek Georgia en genieten diplomatieke immuniteit voor onderzoek naar dodelijke ziekten en bijtende insecten op het Centrum Lugar – het bio laboratorium van het Pentagon in de hoofdstad Tbilisi van Georgia.

Deze militaire faciliteit is slechts één van de vele bio laboratoria van het Pentagon in 25 landen over de hele wereld. Ze worden gefinancierd door het Defense Threat Reduction Agency (DTRA) in het kader van een $ 2,1 miljard militair programma – Cooperative Biological Engagement Program (CBEP), en bevinden zich in voormalige Sovjet-Unie landen zoals Georgië en Oekraïne, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Afrika.

In plaats van te investeren in de gezondheid van de eigen burgers heeft de Amerikaanse regering 161 miljoen dollar van het Amerikaanse belastinggeld uitgegeven aan het Lugar Center in Tbilisi voor onderzoek naar dodelijke ziekten en bijtende insecten in het buitenland. (©Al Mayadeen

De geheime faciliteit ligt op slechts 17 km van de Amerikaanse militaire vliegbasis Vaziani in de Georgische hoofdstad Tbilisi.

Het bio laboratorium van het Pentagon is zwaar bewaakt. Alle voorbijgangers binnen een straal van 100 m worden gefilmd, hoewel het militaire bio laboratorium zich in een woonwijk bevindt.

Ik word gefilmd terwijl ik op straat in de buurt van het bio laboratorium van het Pentagon aan het praten ben met de buurtbewoners en ik wil weten waarom de bewakers mij filmen. (©Al Mayadeen TV)

De beveiligers waarschuwen me dat als ik me niet aan de regels houd, mijn paspoort laat zien en deze plaats verlaat, ik gearresteerd zal worden. Mijn officiële verzoek aan het Lugar Center voor toegang tot de faciliteit en voor interviews is ook afgewezen.

Geheime experimenten ’s nachts

Echter, ik ga ’s nachts terug als het laboratorium nog steeds lijkt te werken. Hoe ver de afstand ook is, de lucht is beladen met de geur van chemicaliën. Deze geur die ’s nachts uit het Lugar Center komt, wordt door de wind naar de woonwijk geblazen. Bewoners uit de wijk Alexeevka, waar het laboratorium is gevestigd, klagen erover dat gevaarlijke chemicaliën ’s nachts stiekem worden verbrand en dat gevaarlijk afval via de leidingen van het laboratorium in de nabijgelegen rivier wordt geloosd.

Een diplomatieke auto met Amerikaanse ambassade kentekenplaten is ’s nachts in de parkeergarage van het Lugar Center te zien als het laboratorium nog lijkt te werken. (©Al Mayadeen TV)

Een paar uur later staat het diplomatieke voertuig nog steeds op de parkeerplaats van het Lugar Center. Er hangt een sterke geur van chemicaliën in de omgeving. (©Al Mayadeen TV)

Locale bewoners klagen over constante hoofdpijn, misselijkheid, hoge bloeddruk en duizeligheid wanneer chemicaliën ’s nachts worden verbrand in het laboratorium dat slechts een paar honderd meter van hun huizen verwijderd is.

Er is een rook – zwart, rood, groen ’s nachts of vooral ’s morgens vroeg om ongeveer 3, 4 uur ’s morgens. Ze hebben een grote pijp ondergronds gelegd en aangesloten op de riolering. Deze geur komt daar vandaan. Het ruikt naar rotte eieren en rottend hooi. De geur is zo slecht en wordt in verschillende richtingen verspreid door de wind”, zegt Eteri Gogitidze die in een flatgebouw naast het laboratorium woont.

“Ik heb een schildklierziekte. Er zijn families van drie mensen in de buurt en alle drie hebben ze een schildklierziekte. Ze zeggen dat het komt door het laboratorium”, legt Eteri Gogitidze uit de buurt van Alexeevka waar het laboratorium is gevestigd. (©Al Mayadeen TV)

Albert Nurbekyan, die ongeveer 300 m van het laboratorium woont, toont de vier schoorstenen van het Lugar Center die ’s nachts rook vrijgeven. (©Al Mayadeen TV)

“Soms verspreidt de wind een geur van rotte eieren. Eenmaal vroeg in de ochtend werd ik wakker en zag ik violet gekleurde rook uit het laboratorium komen. s Nachts laten ze de rook ontsnappen zodat mensen het niet zien. Waarom ’s nachts, wat verbergen ze voor ons?, vraagt hij en geeft dan nog een ander verontrustend feit:

“Er liggen grote blauwe plastic buizen onder deze straat (van het laboratorium) en vanwaar alles naar de rivier gaat die 3-4 km verderop ligt. Niet alleen vervuilen ze onze lucht, maar ze vergiftigen ook ons water”.

Locale bewoners: Vergiftig gas doodde twee Filippijnen

 

Buren herinneren zich een tragisch incident met vier Filippijnen die in het Lugar Center werkten. Twee van de buitenlanders stierven aan een vermeende gasvergiftiging in hun gehuurde flat in blok 44 van de Alexeevka nederzetting.

“De eerste keer dat ze de noodhulpdienst riepen, kregen we te horen dat ze voedselvergiftiging door vis hadden. Maar de tweede keer dat de ambulance kwam, kwam er schuim uit hun mond. Ze schreeuwden: “Help, Help! Toen ze overleden waren, namen ze hen mee en bedekten ze het allemaal. Het gebeurde hier allemaal”, toont Albert Nurbekyan de afgesloten flat waar de buitenlandse wetenschappers stierven.

Een andere getuige, Elvira Ratiani, die naast haar woonde, was getuige van de dood van de buitenlanders voor haar ogen. “Zij waren mijn buren, wij woonden op dezelfde verdieping, en toen ze eenmaal vergiftigd waren, vroegen ze ons om de hulpdienst te bellen. We belden en de hulpdienst redde hen. Ze zeiden dat het waarschijnlijk visvergiftiging was. De tweede keer klopten ze op de deur en vroegen opnieuw om hulp. Er waren vier Filippino’s, twee van hen werden gered, maar de andere twee stierven”, herinnert Elvira Ratiani, die in het fatale blok 44 van de Alexeevka Settlement recht naast het laboratorium woont.

Menselijk bloed en ziekteverwekkers als diplomatieke lading voor de Ambassade van de V.S. – gelekte documenten.

Interne documenten en correspondentie tussen het Ministerie van Volksgezondheid van Georgië en de Amerikaanse ambassade in Tbilisi laten zien welke experimenten zijn uitgevoerd in het Lugar Center. Uit uitgelekte documenten blijkt dat de Amerikaanse ambassade in Tbilisi ziekteverwekkers vervoert, evenals bevroren menselijk bloed, als diplomatieke lading.

De ambassade van de V.S. aan Tbilisi is het adres waarnaar ziekteverwekkers en bloedmonsters als diplomatieke lading worden verscheept. Het persbureau van de ambassade weigerde commentaar te geven. (©Al Mayadeen TV)

 

Deze brief van het Ministerie van Volksgezondheid van Georgië aan de Amerikaanse ambassade in Tbilisi stelt de invoer vrij van registratie omdat de Amerikaanse diplomaten beweren dat het bevroren menselijk bloed nodig is voor onderzoeksdoeleinden in verband met een Amerikaans programma over hepatitis C in Georgië.

Diplomatieke ladingen zijn vrijgesteld van inspectie en belastingen. Volgens de instructies van de Defense Threat Reduction Agency (DTRA) van het Pentagon, die toezicht houdt op de laboratoria en deze financiert, moet biologisch materiaal voor de behoeften van het programma als handbagage naar de Amerikaanse ambassades worden verzonden.

In geval van invoer in Rusland moet dit biologisch materiaal door diplomaten in een diplomatieke buidel worden vervoerd en als diplomatieke lading worden verzegeld.

Binnenkort deel 2
Het Pentagon: Prostitutie strikt verboden, geen seks in het buitenland

 

Geplaatst in Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Oorlogsmisdadiger(s), Serie's, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3 | Een reactie plaatsen

Eerlijk Referendum

Eerlijk Referendum
De voorwaarden voor een eerlijk referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie

Er is zelden een eerlijk, open en ongemanipuleerd referendum over de Europese Unie georganiseerd door een staat. Er is dus nooit een gelegenheid geweest voor een geïnformeerd electoraat om zijn echte politieke wil te uiten.

Er is altijd een “vraag” geweest waarop de regeringen een “ja” wilden als antwoord. Er was dus sprake van een dubbele manipulatie – de vorm van de vraag die de kiezer gewoonlijk als leidraad diende (“Bent u het ermee eens dat…….”) en de manipulatie van “ja” door dat antwoord te koppelen aan het antwoord dat de regering voorstaat. Er mag dus geen sprake zijn van een vraag – alleen maar alternatieve verklaringen op het stembiljet – zie hieronder.

1. 1. Alleen Nederlandse burgers mogen stemmen.

2. 2. De vraag moet in de vorm van alternatieve verklaringen worden gesteld: “Ik wil dat Nederland uit de Europese Unie stapt, voor of tegen” – in twee afzonderlijke vakken op het stembiljet op hetzelfde niveau.

3. 3. Noch de regering, noch de regeringsmachine zal bij het referendum actief zijn. De regeringspartijen zullen niet actief zijn als deelnemers en hun leden en parlementsleden zullen alleen actief zijn als supporters van de ene of de andere partij. Een referendum is van het volk en de regering heeft geen aparte rol te spelen.

4. 4. Er zullen slechts twee actieve partijen bij het referendum aanwezig zijn en elk van hen zal zorgen voor waarnemers op alle stemlokalen en bij de stemmingen per post.

5. 5. Alleen overheidsgelden, gelijkelijk verdeeld, zullen voor elke partij beschikbaar zijn. Financiering door het bedrijfsleven, de vakbonden, de Europese Commissie of een derde partij is niet toegestaan, noch mag een derde partij materiaal, diensten of faciliteiten in welke vorm dan ook leveren aan de concurrerende campagnes of aan het Nederlandse  publiek. De boete voor overtreding is een boete van tweemaal de waarde van de geleverde diensten plus een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar.

6. 6. Het resultaat van het referendum zal bindend zijn voor het Parlement en de politiek. Mocht het besluit om de Europese Unie te verlaten, dan zal de Europese Akte van 1972 binnen 6 maanden worden ingetrokken en zal Nederland de Europese Unie verlaten en onderhandelingen beginnen als een onbezwaarde soevereine staat om vrije handels- en samenwerkingsovereenkomsten met de EU en de EER-landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie en het Britse Gemenebest. Nederland zal niet handelen op grond van artikel 50 van het Verdrag van Lissabon, aangezien het land niet langer deel uitmaakt van die grondwet.

Geplaatst in Europese Unie, Maatschappij, Politiek, Uit de Euro - Nexitt | Een reactie plaatsen

Het Internationaal Maffia Fonds maakt (weer) een dwaas van zichzelf over Brexit

Het Internationaal Maffia Fonds
maakt (weer) een dwaas van zichzelf over Brexit

FOUT
Door zich aan te sluiten bij die vrolijke doemdenkers (HM Treasury, de Bank of England en Chancellor Hammond) heeft Bilderberg trekpop Christine Lagarde van het Internationaal Maffia Fonds (IMF) opnieuw gewaarschuwd voor “aanzienlijke kosten” van een no deal Brexit. In feite bestaat er natuurlijk niet zoiets als “no deal” – we gaan gewoon naar de Wereldhandelsorganisatie deal, zoals de meeste van de landen in de wereld – en besparen we op de manier grote bedragen op de invoerrechten op auto’s, voedsel en kleding uit de rest van de wereld en 40 miljard euro aan bijdragen aan de Europese Nazi Fascisten Unie-begroting! Die de werkelijke “aanzienlijke kosten” zijn in het hebben van een deal!

George Osborne sponsort Internationaal Maffia Fonds (IMF) hoofd Lagarde (die schuldig werd bevonden door een Franse rechtbank van nalatigheid voor het niet aanvechten van een 400 miljoen Euro uitbetaling aan een vriend van de Franse president Nicolas Sarkozy) is doorgegaan met de nalatigheid en incompetentie van die organisatie. In 2012 werd erop gewezen – net zoals ze de Grieken aanviel omdat ze geen belasting betaalde – dat ze zelf geen belasting betaalde over haar salaris van £298.000 dat, als ze een brutowinst had behaald voor belasting, meer zou zijn geweest dan de president van de Verenigde Staten!

FOUT
Het was in april 2013 dat de hoofdeconoom van het Internationaal Maffia Fonds het Britse programma voor tekortreductie aanviel en waarschuwde voor “spelen met vuur”. Het jaar daarop bedroeg de groei van het Verenigd Koninkrijk 2,9% en die econoom moest zich verontschuldigen.

FOUT
Nazi Bilderberg trekpop Lagarde zei dat het verlaten van de EU een klap voor de economie van het Verenigd Koninkrijk zou betekenen omdat “de landen vooral handel drijven met hun buren”. Maar de VS, duizenden kilometers verderop, is de grootste exportmarkt van het VK! Het Verenigd Koninkrijk heeft een consistent handelsoverschot met de VS en een consistent groot tekort met de Europese Nazi Fascisten Unie (ENFU).

FOUT
Lagarde beweerde verder dat het Verenigd Koninkrijk te kampen had met een gebrek aan kapitaalinvesteringen als gevolg van de dreiging van Brexit. Maar het algemene beeld is het tegenovergestelde. Sinds januari 2016 is de bruto-investeringen in vaste activa in het Verenigd Koninkrijk met 6% gestegen – van 81 miljard pond naar 86 miljard pond.

Toen het Maffia Fonds zich in 2013-2014 voor de gek hield, liet het Verenigd Koninkrijk nog steeds een veel gezondere groei zien dan de stagnerende ENFU. Vandaag zegt Lagarde dat we in de problemen zitten – na 20 jaar (sinds de lancering van de euro) veel beter presteren dan de ENFU. Daarom werken er bijna 3 miljoen ENFU-burgers in het Verenigd Koninkrijk.

Zelfs vandaag nog heeft het Mafia Fonds zijn groeiprognose voor het Verenigd Koninkrijk verhoogd van 1,4% naar 1,5% en terwijl we net een groei van 0,6% in het kwartaal tot juli hebben geboekt, bedroeg de groei in de eurozone 0,3%, het traagste groeipercentage sinds 2016 (toen we voor vertrek stemden!) en het Internationaal Maffia Fonds zegt:

“De prognoses voor 2018 zijn neerwaarts bijgesteld voor Duitsland en Frankrijk, nadat de activiteit in het eerste kwartaal meer was afgezwakt dan verwacht, en in Italië”.

CORPORATISTISCHE VOORSPELLER-ELITES

Opnieuw heeft een grote corrupte staats corporatistische instelling zichzelf voor de gek gehouden in haar analyse en voorspelling. Het is een aanstekelijke ziekte, maar onvermijdelijk van degenen die een comfortabele carrière en belastingvrije salarissen hebben – of ze nu gelijk of ongelijk hebben bewezen.

Buiten in de echte wereld moet de rest van ons, handelend op ”democratische” markten en verantwoordelijk tegenover onze medeburgers, de kosten van hun mislukkingen opvangen en verdergaan met het leven. Als we in opstand komen en hun vertellen dat een verblijf in de Europese Nazi Fascisten Unie een ramp zou zijn, kunnen de supranationale elite nazi Bilderberg trekpoppen en haar vazallen het niet geloven – geen wonder.

Terwijl de massale werkloosheid en de sociale ineenstorting de Europese Nazi Fascisten Unie al twintig jaar kenmerken, kunnen de corrupte incompetente ”leiders” in hun onverdiende luxe toch gewoon door leven!

 

Geplaatst in Bilderberg, Europese Unie, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3 | Een reactie plaatsen