Verenigde Nazi’s nemen ‘Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030’ aan

VN nemen ‘Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030’ aan

In september 2015 hebben wij het stuk ”Verenigde Nazi’s agenda 2030 vertaalt” geplaats. Met uitleg over de doelstellingen van een van de meest MISDADIGSTE ORGANISATIES in de Wereld.

Zij zijn sinds haar oprichting (mede)verantwoordelijk voor de grootste tragedies in de geschiedenis van de mensheid, door goedkeuring of opdracht te geven tot illegale oorlogshandelingen – waar ook ter wereld.

Meest recent is de steun voor de annexatie van Oekraïne, en het verwijderen van de ”democratisch” gekozen president om deze te vervangen door een corrupte zionistische/Bilderberg trekpop.

De illegale oorlog in Syrië met als doel een nazi Bilderberg trekpoppen regering ala Mark ”leugenaar/pedo?) Rutte te installeren. Dan hebben we nog Benghazi, Jemen, Irak, Afghanistan -voor de drugs- en veel landen in Afrika waar genocide op grote schaal plaatsvind onder auspiciën van de Verenigde Nazi’s.

Twee landen gevrijwaard van vervolging

Zionisten staat Israel en Amerika zijn (blijkbaar) vrijstaten die mogen doen wat zij willen- uiteraard met steun van de Verenigde Nazi’s. Israel pleegt op grote schaal genocide in het midden oosten en nazi/fascisten staat Amerika voert in vele delen van de wereld illegale oorlogen in opdracht van zionisten staat Israel.

De volgende op de rol is Iran, waar ook een nazi Bilderberg puppet regering moet komen. Onze bevrijders in de tweede wereldoorlog gaat ons – wederom – bevrijden. (Als ook zij niet onder controle staan van de zionisten/nazi Bilderberg kliek)

De weg wordt geplaveid voor de derde wereldoorlog in opdracht en/of brede steun van de Verenigde Nazi’s.

Een afdruk van een deel van het eerder gepubliceerde stuk over een van de grootste criminele organisaties in de Wereld.

Op 25 september 2015 nam de 193 leden tellende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de ‘Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030’ aan, samen met een aantal vooruitstrevende nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DOD’s).

De Agenda omvat 17 doelen en 169 doelstellingen om gedurende de komende 15 jaar armoede uit te roeien, ongelijkheid te bestrijden, klimaatverandering te stoppen, en voort te bouwen op het werk van de historische Millennium ontwikkeling doelen (MOD’s).

Bij het openen van de VN-top over Duurzame Ontwikkeling in New York verwelkomde secretaris-generaal Ban Ki-Moon de Agenda als een universele en trans formatieve visie op een betere wereld: “Deze nieuwe Agenda is een belofte van de ”leiders” aan mensen overal ter wereld.

Het is een Agenda voor mensen, om armoede in al zijn vormen te beëindigen – een agenda voor de planeet, ons gezamenlijk huis. Het legt nadruk op de noodzaak van actie voor het klimaat. Het is geworteld in gelijkheid tussen man en vrouw, met respect voor de rechten van iedereen.

De heer Ban vervolgde: “Deze doelen vormen een blauwdruk voor een betere toekomst. Wij moeten deze doelen nu benutten om de wereld te veranderen… We mogen niemand achterlaten. Instituten zullen zich moeten voorbereiden op dit grootse nieuwe doel. Het systeem van de VN zal zich sterk richten op het ondersteunen van de lidstaten in deze grote nieuwe onderneming.

Wij moeten alle partijen hierbij betrekken, zoals dit ook gebeurde bij het opstellen van de Agenda. Wij moeten in gesprek gaan met parlementen en lokale regeringen en samenwerken met steden en landelijke gebieden.

Wij moeten zorgen dat ondernemingen en ondernemers zich achter deze zaak scharen. Wij moeten het maatschappelijk middenveld betrekken bij het vormgeven en implementeren van beleid – en het de ruimte geven om ons ter verantwoording te roepen.

We moeten luisteren naar wetenschappers en de academische wereld. We zullen een data-revolutie moeten inzetten. Maar het allerbelangrijkste is dat wij aan het werk gaan – nu direct.” Hij vervolgde: “Zeventig jaar geleden, verrezen de Verenigde Naties uit de as van de oorlog.

Regeringen werden het eens over een visionair Handvest dat was toegewijd aan ‘Wij de Volken’. De Agenda die u vandaag aanneemt bouwt voort op de doelen van het Handvest. Het belichaamt de aspiraties van mensen over de hele wereld naar een leven in vrede, veiligheid en waardigheid op een gezonde planeet.”

Zo op het oog een mooi concept, die in werkelijkheid staat voor de verschrikkelijkste genocide ooit, die moet gaan plaatsvinden, op deze mooie planeet. De enige mogelijke oplossing lijkt het voorgoed elimineren van zionisten/nazi Bilderbergers en haar aanhangers in politiek en media….

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Geschiedenis, Klimaat leugen, Maatschappij, Politiek, Wereldoorlog 3, Zionisten | Een reactie plaatsen

Monetaire dictatuur

Monetaire dictatuur

In januari 1999 werd de derde fase van de Economische en Monetaire Unie officieel gestart, wat maakt dat de euro vandaag twintig jaar oud is. Het monetair beleid van de 11 oorspronkelijke lidstaten werd vanaf dan door de Europese Corrupte Bank (ECB) bepaald. Drie jaar later, in januari 2002, werden dan cash euro’s ingevoerd, waarmee dit nieuw monetair project ook meteen tastbaar werd voor de bevolking.

Mijn oordeel over de euro is ronduit negatief, en dit om meerdere redenen. Zo is het een feit – géén mening – dat sinds de euro alles (veel) duurder is geworden. Van de omzetting van de nationale munt – BEF in België en NLG in Nederland – werd handig gebruik gemaakt om in één keer ook een devaluatie door te voeren, wat maakt dat de koopkracht per euro institutioneel werd afgezwakt. Handig voor corrupte overheden die zwaar in de schulden zaten, want zo leenden ze goedkoper.

Ten tweede is de euro een klassiek geval van de tragedie van de meent. Wanneer op een gemeenschappelijk stuk weide – de meent of dries – alle koeien van het dorp mogen grazen, maar tegelijk niemand verantwoordelijk is voor het beheer van dat stuk grond, dan kun je er van op aan dat het binnen de kortste keren zal worden kaal gegeten. Vandaar dat we dat beheer overlaten aan de ge-meen-te en wel door ”vertegenwoordigers” te kiezen die het algemeen belang?? behartigen.

Dat is dus niet het geval bij de ECB. Ja, er is wel een raad van gouverneurs die bestaat uit de 19 gouverneurs van de centrale banken die bij de euro aangesloten zijn, maar van veel ”democratische” controle kun je daar niet meer spreken. Dat is “high politics”, en het feit alleen al dat de conservatieve nazi Bilderberg trekpop Wim Duisenberg na nog niet eens de helft van zijn termijn opgevolgd werd door de Fransman nazi Bilderberg trekpop Trichet, spreekt boekdelen: de euro is een politiek project in handen van nazi staat Frankrijk.

De euro, namelijk, was de prijs die nazi staat Duitsland aan nazi staat Frankrijk moest betalen voor zijn eenmaking. In Maastricht gooide landsverrader nazi Bilderberg trekpop Kohl de Duitse monetaire soevereiniteit te grabbel en sindsdien zwaaien de Franse énarques de monetaire plak. nazi Bilderberg trekpop Draghi, bijvoorbeeld, die is wel Italiaan, maar in wezen telt dat niet voor de euro-elite. Zij zien zichzelf als illuminatie, verlichte geesten die in hun deel van de wereld een steentje bijdragen aan het uiteindelijke doel van één wereldmunt.

Wij leven met andere woorden niét in een democratisch systeem, maar worden geregeerd vanuit de schaduw door corrupte centrale bankiers. Van het crisisgevoel rond Griekenland bijvoorbeeld, werd handig gebruik gemaakt om de Europese Nazi Fascisten Unie (video) nog verder te centraliseren, zo ver zelfs dat iets wat in 1991 nooit zou aanvaard worden – een “permanent noodfonds” (EFSF) dat nu het ESM is geworden – nu een onherroepelijke institutie lijkt.

En zo gaat men verder en verder en verder. Via een migratiebeleid op maat van de corrupte bankiers – de nationale identiteiten moeten verdwijnen en een nieuw volk moet worden gecreëerd – zullen we binnen dit en afzienbare tijd allemaal brave “Europeanen” worden: belastingen betalen en zwijgen.

Gelukkig zijn er in mei weer verkiezingen. Dan kunt u stemmen voor het Europese Parlement. Dat dat parlement niet eens de ongekozen anti democratische Europese Commissie kan ontslaan, moet u er dan wel even bijnemen.

 

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Video's, Zionisten | Een reactie plaatsen

Amerikaanse Federale Grand Jury gaat getuigen horen over 9/11 bewijsmateriaal van controlled demolition (gecontroleerde sloop).

Amerikaanse Federale Grand Jury gaat getuigen horen over 9/11 bewijsmateriaal van controlled demolition (gecontroleerde sloop).

De 9/11 truth movement (9/11 waarheidsbeweging) is al meer dan 17 jaar actief en volhardend, en terwijl de corrupte mainstream media het verhaal liever niet aanraken, en terwijl de meeste Amerikanen weigeren om zelfs maar de mogelijkheid te overwegen dat de aanvallen een inside job waren, is het feitelijke bewijs dat de theorie van de controlled demolition (gecontroleerde sloop) ondersteunt zo overtuigend dat een legitiem federaal groot jury-onderzoek deze vraag zal aanpakken.

Duizenden architecten en ingenieurs, piloten, veiligheidsprofessionals, journalisten en bezorgde burgers hebben geëist dat de federale overheid de waarheid over de aanslagen vrijgeeft, waarbij ze allemaal opmerken dat er een overweldigend indirect en wetenschappelijk bewijs is dat bewijst dat de torens van het World Trade Center, inclusief gebouw 7, zijn neergehaald door een vooraf geplande controlled demolition (gecontroleerde sloop).

Het bewijs hiervoor is buitengewoon boeiend, en de Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry heeft met succes een petitie ingediend bij de federale regering met de eis dat een Grand jury deze mogelijkheid in overweging neemt. Tot slot heeft de Amerikaanse procureur een antwoord gegeven, waarin hij ermee instemt om ‘de wet na te leven’ en een groot juryonderzoek te openen. Dit zou de meest substantiële vooruitgang tot nu toe kunnen betekenen in de strijd voor de 9/11 waarheid.

Verklaring:

De originele petitie van het juristencomité van 10 april, 52 pagina’s tellend, ging vergezeld van 57 exposities en leverde uitgebreid bewijs dat explosieven werden gebruikt om drie WTC-gebouwen te vernietigen. Dat bewijs omvatte: onafhankelijke wetenschappelijke laboratoriumanalyses van WTC-stofmonsters waaruit de aanwezigheid van hightech explosieven en/of brandgevaarlijke stoffen bleek; talrijke rapporten uit de eerste hand van First Responders van explosies bij het WTC op 9/11; deskundige analyse van seismisch bewijs dat er explosies plaatsvonden bij de WTC-torens op 9/11 voorafgaand aan de inslag van het vliegtuig en voorafgaand aan de ineenstorting van het gebouw; en deskundige analyse door architecten, ingenieurs en wetenschappers die concludeerden dat de snelle symmetrische near-free-val acceleration collapse van drie WTC-gebouwen op 9/11 de belangrijkste kenmerken van gecontroleerde demolitie vertoonde. Het Comité van de Comité van Advocaten heeft op 30 Juli een gewijzigde Petitie aangeboden met verscheidene extra federale misdaden naast de federale beschuldiging van de misdadige bomaanslag die in de originele Petitie wordt gemeld. De Lawyers’ Committee concludeerde in de verzoekschriften dat explosieve en brandgevaarlijke apparaten die vooraf bij het WTC waren geplaatst, tot ontploffing werden gebracht, waardoor de WTC Twin Towers op 9/11 volledig instortten en het tragische verlies aan mensenlevens toenam. Bron]

Deze beroemde video over de vrije val van het WTC-gebouw 7 heeft jarenlang op het internet gejaagd en eist gerechtigheid. Hierin zie je in een paar seconden een vrijwel ongedeerd gebouw neergehaald worden, net als bij een professioneel gecontroleerde sloop van een gebouw.

Iedereen met het verstand dat groter is dan dat van een garnaal weet dat het een inside job is die gelinkt kan worden aan het project NEW American Century waarin duidelijk werd dan een nieuw grote aanslag zoals Pearl Harbor – ook een inside job – nodig is voor nieuwe oorlogvoering, 9/11 was het antwoord. Kijk naar de verklaring van Generaal Wesley Clark.

Wordt vervolgd …

 

Geplaatst in 9/11, Bilderberg, Dictatuur, Nazi/Fascisten, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Zionisten | Een reactie plaatsen

Luisteren is de sleutel !

Luisteren is de sleutel !

Niet alleen hebben we de sleutel verloren, het lijkt erop dat we die nooit hebben gehad. Als ras falen we jammerlijk met luisteren en dat betekent dat we jammerlijk falen met het leven, met liefde, communicatie, met gezondheid, politiek, onderwijs en ga zo maar door. We hebben nooit vrede, niet echt, omdat we nooit geleerd hebben om te luisteren, hoewel we in onze arrogantie denken dat we luisteren terwijl we dat niet doen, niet op een diep niveau ”van zijn”.

Luisteren is lijden omdat we niet willen luisteren
naar alles wat een verandering kan vereisen.
Luisteren is veranderen.
We kunnen niet veranderen zonder te luisteren.
Luisteren impliceert een verandering.
We moeten veranderen door alleen maar te luisteren.

We hebben liever een eeuwige oorlog dan te luisteren. In Amerika bijvoorbeeld verdeelt het land zich in tweeën met het potentieel voor burgeroorlog omdat de ene kant niet naar de andere luistert. Als men niet naar elkaar luistert, hoe kan men zelfs maar beginnen te begrijpen waar de andere partij het over heeft of wat de betekenis ervan is.

In de klimaatwetenschap zijn er twee kanten met slechts één kant die naar de andere kant luistert. Voorstanders van de opwarming van de aarde kunnen niet luisteren naar de wetenschappers die spreken over afkoeling van de aarde, maar degenen die erop wijzen dat de zon ondergaat, begrijpen en luisteren naar het verhaal van de opwarming van de aarde. Het gebeurt gewoon dat er geen waarheid bestaat over de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde, maar denkt u dat iemand die in de opwarming van de aarde gelooft, dat wil horen?

Voorstanders van vaccins kunnen niet luisteren naar de gevaren van vaccins en het aantal kinderen dat erdoor gewond raakt. En vaak kunnen echtgenoten niet naar hun vrouwen luisteren en omgekeerd.

We luisteren niet omdat we nooit les hebben gehad in luisteren. We gaan ervan uit dat we luisteren, tenzij het duidelijk is dat het niet gebeurt. Sommige mensen zijn natuurlijke luisteraars, wat betekent dat ze meer luisteren dan dat ze praten.

We hebben zelfs moeite om naar onszelf te luisteren, naar onze eigen emoties, gevoelens, intuïties en kwetsbaarheden omdat onze geest zo druk bezig is met denken dat ze weinig ruimte laten om te luisteren naar de diepere interne ruimtes van ”het zijn”.

Liefde luistert dus we zouden gemakkelijk moeten kunnen begrijpen waarom er zo weinig liefde in de wereld is. Gezinnen zijn vaak de gevaarlijkste plekken voor vrouwen en kinderen, omdat het gebrek aan luisteren uiteindelijk leidt tot geweld.

Voordat we het niet met elkaar eens zijn, moeten we eerst luisteren, anders zijn we het uiteindelijk met geweld oneens. Religies leren ons hoe we niet moeten luisteren omdat ze de geest leren om het sterk oneens te zijn met die van andere religies, met degenen die anders denken.

Hoeveel mensen kunnen er diep genoeg denken en zien om te begrijpen dat onze wereld wordt vernietigd door een gebrek aan luisteren, dat is een gebrek aan zorgzaamheid, een gebrek aan liefde. We moesten leren over liefde, over luisteren, maar zo weinig mensen denken op die manier. Het is triest, maar het is waar dat we de consequentie van het niet opkomen voor luisteren als manier van leven niet aan de orde stellen.

Luisteren is de ultieme sociale vaardigheid. Het is veel prettiger om met mensen te zijn die luisteren dan met mensen die te veel praten. Rustige mensen zijn over het algemeen goed in luisteren. Mensen die te veel praten zijn meestal vreselijk slechte luisteraars. Als iemand ‘ja maar’ zegt tegen iets wat jij zegt – dan weet je dat hij of zij alleen maar naar zichzelf luistert en wat hij of zij van plan is te zeggen.

We houden er allemaal van om naar ons te luisteren. We houden van mensen die naar ons luisteren; we stemmen op mensen die naar ons luisteren; we kopen de producten en diensten van mensen die naar ons luisteren. Het vermogen om naar ons te luisteren is een van de meest diepgaande invloedrijke vaardigheden die we tot onze beschikking hebben.

Er is iets heel bijzonders aan authentieke communicatie, wat het scheidt van wat mensen normaal gesproken doen als ze praten. In de meest strikte zin van het woord, in het dagelijkse gesprek, in werkelijkheid, is wat voor communicatie tussen mensen doorgaat, helemaal geen authentieke communicatie, omdat signalen niet worden doorgegeven en ontvangen op een manier die leidt tot het delen van betekenis of gevoel.

Mensen raken gewend aan slechte communicatie en
accepteren het als een natuurlijk onderdeel van het leven.
Echte liefde is werk omdat communicatie
tussen mensen zo’n moeilijke zaak is.

“Echt luisteren vereist dat we onze eigen reacties en reacties uit de weg ruimen om precies te horen wat de ander zegt. De eerste stap is om de gevoelens en gedachten stil te houden en alle reacties en “tapes” die in ons hoofd spelen terzijde te schuiven, door de melodieën van gevoelens en ideeën uit het verleden en verwachtingen voor de toekomst te laten draaien,” zei Christopher Hills. Spiegelen is de snelste en meest directe manier om te onderscheiden wat de meeste mensen voelen en ervaren met elkaar.

Spiegelen is de basistechniek in een proces dat Creative Conflict heet. Niet erg populair omdat het als eerste stap vereist dat we leren luisteren. Leren luisteren is moeilijk, op zijn zachtst gezegd voor de meeste mensen omdat het ons confronteert met onze ego’s, die van nature niet naar iets over zichzelf willen luisteren dat het niet wil weten.

Ik denk met intuïtie. De basis van het ware denken is intuïtie.
Het is inderdaad niet het intellect, maar de intuïtie die de mensheid vooruit helpt.
Intuïtie vertelt een mens zijn doel in het leven.
Men gaat nooit verkeerd als men zijn gevoelens volgt.
Ik bedoel niet emoties, ik bedoel gevoelens,
want gevoel en intuïtie zijn één.
Albert Einstein

Niet al te veel mensen hebben het soort bewustzijn dat Einstein had, namelijk het vermogen om naar zijn intuïtie te luisteren. Dat is jammer, want hij zei:

“Er komt een punt in ieders leven waar alleen intuïtie de sprong voorwaarts kan maken, zonder ooit precies te weten hoe. Men kan nooit weten waarom, maar men moet intuïtie als een feit accepteren”.

Het leven ontdaan van gevoelens is een leven ontdaan van betekenis. Saint-Exupéry schreef: “Alleen met het hart kan men terecht zien; wat essentieel is, is onzichtbaar voor het oog”. Een Grotduik in het hart opent een normaal onzichtbare wereld; het verbreedt ons bewustzijn en lijkt in het algemeen te weten welke kant op te gaan in het leven.

Waar Saint-Exupéry het over had, is het vermogen van het hart om te voelen, om te intuïteren, want dat is precies wat intuïtie is, het meest verfijnde van fijne gevoelens. Onze intuïtieve gevoelens zijn navigatiebakens die een cruciale rol spelen bij het nemen van beslissingen waarvan ons lot afhangt. Elk gevoel heeft zijn waarde en betekenis. Ze verlichten onze levenswegen.

Dus waar gaat de mensheid naartoe als haar ”leiders” geen gevoel hebben om de weg vooruit te verlichten? Politiek is een krankzinnige poging tot menselijke organisatie en het maakt niet uit welke filosofie, welk concept of idee politici volgen.

 

 

 

Geplaatst in Dictatuur, Jongeren, Maatschappij, Nieuwe Democratie, Politiek, Wereldoorlog 3, Zionisten | Een reactie plaatsen

Britse regering demonstreert een vals ‘Potentieel ‘Traffic Jam’ in een No Deal BREXIT.

Britse regering demonstreert een vals ‘Potentieel ‘Traffic Jam’ in een No Deal BREXIT.

Het is misschien wel de ultieme metafoor, zij het een ironische.

In een van de meest bizarre stukken van de overheidstheater denkbaar, Theresa May’s regering  een volledig valse verkeersopstopping in Kent geënsceneerd – zogenaamd om te ‘simuleren van een binnenlandse crisis’ die zou worden gesmeed op de natie in het geval van een “no deal” Brexit.

De vrachtwagens van de HGV stonden opgesteld langs een start- en landingsbaan op een verlaten vliegveld bij Ramsgate in Kent, voordat ze naar de aangrenzende snelweg werden geleid om de indruk te wekken van een grote file tot aan Dover.

Volgens Sky News kregen ongeveer 100 Britse vrachtwagenchauffeurs 50.000 pond betaald om deel te nemen aan wat meer op een public relations oefening lijkt dan op de gesimuleerde nationale noodsituatie. Overheidsambtenaren beweren dat het noodzakelijk is om de verkeersstromen te controleren die het gevolg kunnen zijn van een ‘wanordelijke’ uitreis uit de Europese Nazi Fascisten Unie (video) – een die volgens deskundigen de moderne ‘just-in-time’ bevoorradingsketens van het land zeker zal verstoren. Het idee is dat Brexit ongebruikelijke congestie in de havens zal veroorzaken omdat de Britse grensdouane alle goederen moet controleren.

Tom Peck van The Independent beschreef het tafereel als een “Potemkin-traffic jam”, waarvan de regering echt gelooft dat het een signaal zal zijn voor Brussel ‘that it means business’…

De duisternis steeg als een theatergordijn over de horizon van de Kent en wat het verzamelde publiek zag was een stuk nationale performancekunst dat door de eeuwen heen zal weerklinken. Daar stond Groot-Brittannië,  volledig naakt op een verlaten vliegveld, tekende over zichzelf heen in een viltstift, wees naar het bleke vlees en huilde als een illegale jaren tachtig raver naar de top van een MDMA-overdosis.

Wat er gebeurde was een Potemkin verkeersopstopping. Een door de regering georganiseerde file, om de Europese Unie bang te maken voor het geloof dat  Groot-Brittannië, klaar is voor een no-deal Brexit, en niet, zoals duidelijk was, in de greep van een volledige zenuwinzinking.

Peck voegt zijn twijfel over de ernst van deze dwaasheid toe, zeggende:

“Als het was om de Europese Nazi Fascisten Unie bang te maken en ze te laten geloven dat we serieus klaar zijn voor een No Deal overeenkomst, was het eerder als het kijken naar een man met suïcidale gedachten die dreigt met een bungee sprong van Beachy Head om te bewijzen dat hij niet bluft.

“Als het grote Britse publiek klaarstaat om de “blitzgeest” op te roepen die nodig is om ons door dit alles heen te krijgen, zal iemand het de vrouw moeten uitleggen die achter het stuur van een Fiat 500 die om onverklaarbare reden heeft afgeremd op de kruising van Manston Road en de A256 om haar hoorn op agressieve wijze te laten klinken bij de verzamelde massa’s en in het beste geval de woorden te bulderen: “F***ing f***ing f*** off.

“Het is dus jammer om te moeten melden dat dit volledig kunstmatige carnaval van Eddie Stobart, wiens voertuigen geen goederen vervoerde en nergens gecontroleerd werd, er nog steeds in slaagde om ongeveer 14 minuten na het geplande vertrek op weg te gaan”.

Dit alles zou natuurlijk alleen maar public relations propaganda kunnen zijn om het Britse publiek voor te bereiden op een onvermijdelijk tweede referendum over Brexit. Hoe het ook afloopt, één ding is zeker: corrupte carrière politici en bureaucraten zullen hun eigen machtsverhoudingen blijven consolideren en, wat nog belangrijker is, de samenleving  elkaars bij de keel laten grijpen terwijl ze de rijkdom van de natie blijven beroven en zoveel mogelijk publieke goederen blijven privatiseren onder het neoliberale mom van ‘balanceren van de staatsbegroting’ (aka austerity).

Uiteindelijk zouden we heel goed getuige kunnen zijn van een zeer uitgebreide, geënsceneerde productie, vergelijkbaar met faux gridlock.

Op basis van het huidige traject lijkt het waarschijnlijker dat dit hele giftige proces het land dichter bij een zachte burgeroorlog in het Verenigd Koninkrijk zal brengen – die Midden-Engeland tegen de Metropolitanen van Londen en Edinburgh zal plaatsen.

Om het ruwer te zeggen: de rode vleesetende, voetbalminnende en bier slurpende, rechtse nationalistische Brexetiers tegen de sympathieke, liberale, linkse liberale, linkse, internationalistische Remainers. En de corrupte Europe Nazi Fascisten Unie vazallen staat zal er graag zijn om de stukken op te pakken en de orde te herstellen.

De volgende acte van dit zorgvuldig geënsceneerde drama zal te zijner tijd worden onthuld.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, False Flag, Koningshuis, Maatschappij, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3, Zionisten | Een reactie plaatsen

Eerste wetsvoorstel van de Amerikaanse Senaat – maakt boycot zionisten staat Israel illegaal.

Eerste wetsvoorstel van de Amerikaanse Senaat – maakt Boycotten Israël ‘Illegaal’.

Te midden van de chaos in Washington DC over de sluiting van de regering, is het eerste wetsvoorstel van de Amerikaanse Senaat, getiteld S.1 – geen wetsvoorstel om de regering te openen, maar eerder een ongekende wet die specifiek is ontworpen om de Israëlische zionisten regering te beschermen tegen openbare kritiek of politieke oppositie in de VS.

zionist Marco Rubio

Het wetsvoorstel werd geboren door niemand minder dan de Republikeinse senator zionist Marco Rubio van Florida (zie foto hierboven). De anti-boycotwet is bedoeld voor de wereldwijde BDS-beweging, die staat voor de Boycott, Divestment en Sancties tegen de zionistische staat Israël.

Video: Anti-zionisten Rabbi’s reageren op minister zionist en oorlogsmisdadiger Benjamin Mileikowski aka Benjamin Netanyahu.

The Intercept schrijft…..

In plaats daarvan zal S.1 volgens verschillende bronnen die bij het wetgevingsproces betrokken zijn, een compendium zijn met een handvol maatregelen op het gebied van buitenlands beleid, waarvan een van de belangrijkste een bepaling is, met de GOP Sen. zionist Marco Rubio van Florida als hoofdsponsor, om de Israëlische zionisten regering te verdedigen. Het wetsvoorstel is een topprioriteit voor de AIPAC.

In het vorige Congres stond die maatregel bekend als S.170, en het geeft staats- en lokale overheden expliciet juridisch gezag om Amerikaanse bedrijven die zelf deelnemen aan een boycot tegen Israël [BDS] te boycotten. Zoals The Intercept vorige maand meldde, hebben 26 staten nu een versie van een wet uitgevaardigd om entiteiten die deelnemen aan of de boycot van Israël te bestraffen of anderszins te sanctioneren, terwijl soortgelijke wetten in minstens 13 andere staten hangende zijn. De wetvoorstel van zionist Rubio wordt ontworpen om de wettelijke basis te versterken om die Israel-beschermende wetten van constitutionele uitdaging te verdedigen.

Straf gericht op bedrijven die ervoor kiezen om Israël te boycotten, kan ook individuele Amerikaanse burgers in zijn strafnet opvegen, omdat individuele aannemers vaak voor staats- of lokale overheden werken onder de auspiciën van een eenmanszaak of een andere zakelijke entiteit. Dat was het geval met de Texaanse basisschoolspreker Bahia Amawi, die haar baan verloor door het werken met autistische en spraakgestoorde kinderen in Austin omdat ze weigerde te beloven geen goederen te boycotten die in zionisten staat Israël en/of illegale Israëlische nederzettingen zijn geproduceerd.

Rubio’s partner op het Israëlische wetsvoorstel was senator zionist James Risch (R-ID).

Bij wijze van prejudiciële beslissing is het wetsvoorstel echter ongrondwettelijk bevonden – iets wat constitutionele Republikeinen en Libertariërs zou moeten aanspreken, maar tot nu toe is er in het Congres weinig ophef gemaakt. Een van de redenen voor het gebrek aan terugdringing van deze wetgeving is ongetwijfeld de macht die de Israëlische lobby in Washington heeft verzwakt.

Eind 2018 deed 21WIRE verslag van de film The Lobby, een vierdelig undercoveronderzoek naar de geheime invloed en penetratie van zionisten staat Israël in de Amerikaanse politiek, geproduceerd door Al Jazeera – maar vervolgens gecensureerd en teruggetrokken van online platforms na intense druk van de VS en de Israëlische Lobby. De documentaire laat de diepte en reikwijdte zien van de goed gefinancierde clandestiene operatie van Israël om politieke invloed te kopen en het buitenlandse beleid van de VS te controleren.

Het Intercept-rapport gaat in detail in op de manier waarop senator Marco Rubio (R) in Florida blijkbaar door de belangrijkste promotor van het wetsvoorstel, AIPAC, de opdracht heeft gekregen om de nieuwe ongrondwettelijke anti-vrijheidsrede, de verplichte trouw aan de Israëlische wet, aan de kaak te stellen. Rubio heeft overvloed van tweeledige steun voor de ongrondwettige wet, met inbegrip van Democraten Loodje Menendez (N.J.), Joe Manchin, (WV), Ben Cardin (MD), Ron Wyden (OF); Gary Peters (MI), en Debbie Stabenow (MI).

In 2016 werd onthuld dat de oorlogskas voor zionist Rubio’s presidentiële campagne werd beheerd en in beslag genomen door de Joods-Amerikaanse miljardair en aartszanger Paul Singer. Interessanter is echter dat het Singer was die de eerste fasen van het inmiddels beruchte ‘Steele Dossier’ van het schaduwrijke particuliere inlichtingenbureau Fusion GPS financierde. Het dossier bleek een volledig nep-intelligentieverslag te zijn om Donald Trump in diskrediet te brengen – een project dat vervolgens werd doorgegeven aan en uitgebreid door de Hillary Clinton-campagne.

Mocht het wetsvoorstel door de Senaat en het door Democratisch gecontroleerde Huis van Afgevaardigden komen, dan is het interessant om te zien of de regerende partij een zweepslijn kan afdwingen, waarbij de chief enforcer in dit geval de nieuw gekozen meerderheidsspreker is, Nancy Pelosi, een oude trouwe voorstander van de zionistische apartheidsstaat Israël, maar ook van de nieuwe oogst van ‘socialistische democraten’ zoals Alexandrië Ocasio-Cortez (D-NY), en meer cruciaal, de nieuw gekozen Palestijns-Amerikaanse congresvrouw Rashida Tlaib (D-MI).

Voor de zogenaamde ‘progressieven’ van Washington moet de wetgevende inspanning van de Israëlische lobby als een anathema worden beschouwd, aangezien deze duidelijk in strijd is met de Amerikaanse grondwet en het eerste amendement over de vrijheid van meningsuiting.

Talib is al naar buiten gekomen en heeft zionist Rubio’s eigen “dubbele loyaliteit” met betrekking tot zionisten staat Israël blootgelegd, waarbij Rubio reageert met beschuldigingen van “antisemitisme”.

“Deze ,,dubbele loyaliteit” canard is een typische antisemitische lijn,” zionist Rubio bovengenoemd op Twitter, die naar een tweet door Tlaib verwijst, ,,#BDS gaat niet over vrijheid & gelijkheid, is gaat over het vernietigen van #Israel.

Tlaib antwoordde:

“Ze vergaten welk land ze (Amerikaanse senatoren) vertegenwoordigen,” en voegde eraan toe dat, “Dit is de VS waar boycotten een recht en een deel van onze historische strijd voor vrijheid en gelijkheid is”.

De resultaten van een stemming in het Huis zullen zeker een onthullende test zijn – om te zien welke corrupte zionisten vertegenwoordigers van de V.S. Israël op de eerste plaats zullen zetten, en welke vertegenwoordigers ervoor zullen kiezen om Amerika op de eerste plaats te zetten.

 

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Nazi/Fascisten, Politiek, Video's, Wereldoorlog 3, Zionisten | Een reactie plaatsen

SYRIË: De Westerse schurkenstaten moeten hun misdaden tegen de menselijkheid bekennen en verantwoording afleggen.

SYRIË: De Westerse schurkenstaten moeten hun misdaden tegen de menselijkheid bekennen en verantwoording afleggen.

Een restaurant, onder de Citadel in Aleppo, met 2019 Nieuwjaars borden. (Foto: Vanessa Beeley)

Het Westen en zijn bondgenoten in de Golfstaten, Turkije en zionisten staat Israël hebben acht jaar illegaal oorlog gevoerd tegen het Syrische volk. Het Westen heeft het Syrische volk belegerd, uitgehongerd en het Syrische volk humanitaire hulp ontzegd, terwijl het “hulp” heeft gegeven in de gebieden die worden gecontroleerd door hun extremistische sektarische volmacht legers.

Het Westen heeft het internationale recht geschonden en het heeft de vernietiging van de geschiedenis, het erfgoed en de culturele voetafdruk van Syrië mogelijk gemaakt. Het Westen heeft zich gedragen als een collectieve schurkenstaat zonder geweten en zonder medelijden met een volk.

Kerstmis 2018 in Damascus, Oude Stad, zonder mortieren uit Oost-Ghouta sinds de bevrijding in april 2018. (Foto: Vanessa Beeley)

Ondanks deze uitputtingsslag en ondanks het feit dat het Syrische volk ondanks zijn onevenredig harde strijd heeft geweigerd te capituleren of zijn secularisme op te geven ten gunste van een extremistische nazi fascistische tirannie die zijn samenleving zou vernietigen en de minderheidsgemeenschappen zou vervolgen tot uitsterven.

Kerstmis 2018 heeft de overwinning van de Syrische eenheid op het in het Westen geïncubeerde veranderingsproject van het regime aangetoond, dat nu een mislukte campagne is die in de voetsporen ligt van de zelfbeschikking van het Syrische volk, de moedige verdediging door het Syrische Arabische leger en de standvastigheid van de Syrische regering en haar president, Bashar Al Assad.

In Aleppo sprak ik met dominee Ibrahim Nseir van de Presbyteriaanse kerk van Aleppo, die ik in 2017 ook had geïnterviewd. Het volgende is een mengeling van citaten en parafrase uit ons gesprek op oudejaarsavond 2018/19.

Eerwaarde Ibrahim Nseir, Presbyteriaanse kerk, Aleppo. 31 december 2018. (Foto: Vanessa Beeley)

De Presbyteriaanse kerk in de oude stad Aleppo werd in november 2012 door de westerse terroristische groeperingen vernietigd. Een artikel in de Mennonite World Review van juli 2018 beschreef de vernietiging van de kerk – “In de oude stad Aleppo, Syrië, staat Ibrahim Nseir op de puinhoop die vroeger zijn kerk was. Het gebouw waar zijn gemeente vereerd werd is nu gebroken stenen en stof. Het is een zonnige dag, de heldere hemel een schril contrast met de verwoesting op de grond”.

Na acht jaar verzet tegen de dreiging van vervolging en massale uittocht van christenen uit Aleppo, blijft Nseir uitdagend en optimistisch over de toekomst van Aleppo en Syrië. Van de 300.000 Syrische christenen in Aleppo zijn er nog maar 30.000 over. Dit is de erfenis van de sektarische onderdrukking die door de westerse hegemonie in Syrië is ingebed en het zal generaties duren voordat het wordt omgedraaid.

Nseir beschreef de wederopbouw van de Presbyteriaanse kerk als moeilijk, maar hij drong erop aan dat de kerk uit haar oorspronkelijke stenen zou worden herbouwd om haar historische identiteit te behouden. Voor Nseir zijn de prioriteiten voor Aleppo en Syrië het aanpakken van de economische situatie, die duidelijk op vele niveaus is geraakt en in een typische naoorlogse ineenstorting verkeert.

Onderwijs is een andere topprioriteit voor deze intelligente en enthousiaste dominee. Het is de bedoeling om een centrum voor retraites en conferenties te creëren in de huidige Presbyteriaanse kerkelijke kantoren in het centrum van Aleppo, inclusief een studentenhuis.

“We zullen de onderwijscapaciteit in de zeer nabije toekomst met 1000 verhogen en verder bouwen aan deze vooruitgang”, vertelde Nseir mij.

Onderwijs is volgens Nseir het grootste wapen tegen extremisme en is de enige manier om kinderen die zeven van hun eerste jaren onder bezetting van extremistische en sektarische facties hebben doorgebracht en hard hebben gewerkt om bijna een hele generatie Syrische kinderen te hersenspoelen, weer in leven te houden.

“Ethisch gezien zijn het Westen en het Oosten verantwoordelijk voor de vernietiging van Syrië. Dit is geen “christelijke” kwestie, het is een wereldkwestie. Nseir stond erop.

De rol van de corrupte westerse media bij de productie van toestemming voor de collectieve bestraffing van het Syrische volk was duidelijk een primaire oorzaak van de verwoesting waar Nseir en andere religieuze leiders in heel Syrië nu mee te maken hebben:

“De westerse media speelden meer dan een negatieve rol, ze drongen er letterlijk bij de terroristen op aan om actie te ondernemen tegen het Syrische volk door het verstrekken van valse informatie en het verblinden van de mensen in het Westen voor wat er echt gebeurde in Syrië gedurende acht jaar. Dat mogen we nooit vergeten”.

Nseir benadrukte dat het genezingsproces voor kinderen die getraumatiseerd zijn door de oorlog niet eenvoudig zou zijn.

“Hoe verwijder je de haat en horror die door deze fanatici in de hersenen van 7-10-jarige kinderen is ontstaan? Wat verwacht u van kinderen die hebben gevoetbald met het hoofd van een Syrische Araby Army soldaat of die getuige zijn geweest van het gewelddadige misbruik van hun moeder door deze terroristen of hun vader hebben zien executeren door de gewapende groepen? Dit is de grootste uitdaging voor de mensheid en voor Syrië om deze verschrikkelijke misstanden recht te zetten.

Nseir sprak over de schokkende cijfers van 82.000 kinderen van wie de vader onbekend is, verwijzend naar het enorme aantal jonge vrouwen die door de terroristische groeperingen en hun strijders zijn verkracht of gedwongen tot meerdere huwelijken. Hoe kunnen deze kinderen hun identiteit terugwinnen en zich opnieuw integreren in de Syrische samenleving?

De wederopbouw van scholen en ziekenhuizen moet een prioriteit zijn. De terroristen vernietigden “het meest ontwikkelde ziekenhuis in het Midden-Oosten, Al Kindi” in 2013 en sindsdien, en de vernietiging van meer ziekenhuizen in heel Syrië door de terroristische groeperingen, vertelde Nseir me dat Syrië een toename van kanker en nieuwe ziekten heeft gezien. Nseir suggereerde ook dat dit kan worden toegeschreven aan de wapens die worden gebruikt door de Amerikaanse Coalitie proxies en de VS zelf, waaronder verarmd uranium.

Een andere belangrijke uitdaging is volgens Nseir het milieu. Syrië moet zijn natuurlijke omgeving, die ook zwaar getroffen is door het conflict, weer opbouwen. Alleen al in Aleppo zijn 100.000 bomen vernietigd, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot woestijnvorming van de provincie als er niets aan gedaan wordt. De gouverneur van Aleppo heeft onlangs 2.000 nieuwe bomen geplant, maar dit is een kwestie die, volgens Nseir, dringend moet worden aangepakt.

Nseir is er sterk van overtuigd dat de Westerse bevolking onafhankelijk naar Syrië moet komen om de waarheid voor zichzelf te zien en de waarheid te melden zoals ze die zien zonder enige (nazi Bilderberg) agenda. De kerk en de corrupte media in het Westen hebben een sektarisch, verdeeldheid zaaiend verhaal in stand gehouden dat verwarrend is voor de mensen in het Westen en ver van de werkelijkheid.

Nseir sprak over de positie en status van Syrië in het Midden-Oosten en beschreef hoe het niet veranderd is, het enige dat veranderd is, is de perceptie van Syrië zoals die door de media en (door en door corrupte nazi Bilderbergers) ”wereldleiders” wordt geschetst, die zich hebben aangesloten bij het criminele project van het Westen om Syrië op te delen in sektarische staatjes en de gekozen Syrische regering met geweld uit de macht te halen:

“Wat is er in werkelijkheid veranderd sinds 2011? Niets. Syrië is altijd al de beschermer van het Midden-Oosten geweest voor 2011, tijdens het conflict en nu. Het enige wat veranderd is, zijn de standpunten van degenen die zich tegen Syrië hebben gekeerd, Syrië hebben verraden en die nu terug willen komen naar Syrië voor bescherming. We zien dat de Golfstaten nu van standpunt veranderen en de VAE heeft haar ambassade in Damascus heropend. De Arabische Liga zal Syrië weer welkom heten in haar schoot. Er is niets veranderd, Syrië is hetzelfde gebleven, terwijl anderen opportunisten en verraders zijn geweest.

Het feit dat Syrië zijn verraders zal vergeven, getuigt van wat Syrië in de loop van de geschiedenis na de overwinning op zijn vijanden heeft gegeven. Wat het Westen betreft, is Nseir niet zo vergevingsgezind:

“Het Westen moet verder gaan dan het simpelweg stoppen met de financiering van terrorisme en de levering van wapens. Het Westen moet zijn misdaden tegen het Syrische volk bekennen om vergeven te worden. Het Westen moet de economische sancties opheffen die het Syrische volk belegeren en het moet het Syrische volk in staat stellen in vrede weer op te bouwen zonder zich in zijn zaken te mengen. Het Syrische volk zal herbouwen volgens wat het Syrische volk wil, niet wat het Oosten of het Westen wil. Het Westen heeft het idee verkocht dat deze oorlog tegen president Assad was, maar in werkelijkheid was het tegen de wil van een land en het volk van dat land moet worden gerespecteerd”.

Nseir bevestigde dat de westerse NGO’s niets anders zijn dan politieke instrumenten en apparaten die de zaak van de oorlog bevorderen, maar hij drong erop aan dat het Westen effectief genoegdoening moet betalen aan Syrië en niets terug moet verwachten. Dit is de enige manier waarop het Westen door Syrië vergeven kan worden.

Nseir vertelde me dat zijn kerk de komende maanden een medisch en gezondheidscentrum zal oprichten dat openstaat voor iedereen in Aleppo om gratis medische check-ups en behandeling aan te bieden. Het personeel zal worden getraind in de omgang met de kinderen die te lijden hebben onder de gevolgen van de oorlog en de terroristische bezetting en het plan is om uiteindelijk speciale scholen op te zetten om de rehabilitatiewerkzaamheden voor deze kinderen voort te zetten. Dit zal de komende generaties in staat stellen zich in de toekomst te verzetten tegen radicalisme en terrorisme.

“Het Westen heeft de plicht om onze waardigheid en territoriale integriteit te respecteren. Het Syrische Arabische leger heeft het beeld van onze God van Vrede, Liefde en Eenheid gered – dit is een geestelijke oorlog in Syrië en niet alleen een militaire oorlog. De God van de liefde is belichaamd door de SAO en onze bondgenoten en heeft de God van het terrorisme en de haat overwonnen. De hele wereld zal veranderen na deze oorlog en na de overwinning van Syrië. Syrië zal een transformerende katalysator zijn voor de hele mensheid. Syrië zou nooit verslagen worden, je hoeft alleen maar onze geschiedenis te bestuderen om dit te weten te komen. Onze samenleving heeft diversiteit altijd omarmd en dat is de essentie van ons land. Fanatisme zou nooit overleven door de zuivere zuurstof van onze mensheid te ademen. Eigenlijk toont dit de domheid van leiders in het Westen aan – om zelfs maar voor te stellen dat extremisme een plaats heeft in onze cultuur”. vertelde Nseir.

Nseir heeft onze toespraak afgesloten met de opmerking dat de crisis in Syrië een alarmbel moet zijn voor het land en zijn leiders.

“We moeten onze agenda en onze agenda opnieuw op de voorgrond plaatsen en ervoor zorgen dat het niet alleen politiek is, maar dat we alle kwesties – religieus, onderwijs, gezondheidszorg – aanpakken. We moeten onze prioriteiten heroverwegen om een toekomst van vrede en stabiliteit te waarborgen. Tot slot ben ik er vast van overtuigd dat alle negatieve gevolgen van deze verschrikkelijke oorlog zullen worden omgezet in positieve gevolgen als we ze op de juiste manier aanpakken. Uit tegenspoed ontstaan de grootste kansen voor de toekomst van Syrië en de mensheid.

Ritje op paard aan de voet van de Citadel in de oude stad Aleppo. (Foto: Vanessa Beeley)

Zionisten staat Israel zal Amerika en zijn corrupte vazallen staten waaronder de Europese Nazi Fascisten Unie – aangesloten bij de Verenigde Nazi’s – telkens weer voor hun karretje spannen om illegale oorlogen uit te voeren. Volgens generaal Wesley Clark zou Iran de volgende zijn die op de lijst staat. Lees zeker ook zionisten (zijn geen Judaisten) werkten samen met de nazi’s.

En onze corrupte regering, ”volksvertegenwoordigers” en gevestigde media steunen deze illegale praktijken van harte. Zij zijn (mede)verantwoordelijk op de illegale moorpraktijken in het Midden Oosten en Afrika.

 

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Oorlogsmisdadiger(s), Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3, Zionisten | Een reactie plaatsen

Wat is het werkelijke doel van de campagne tegen nepnieuws?

Wat is het werkelijke doel van de campagne tegen ”nepnieuws”  ?

13 december kwam het kabinet met een campagne tegen nepnieuws. Maar de vraag is of mensen wel beseffen wat die campagne werkelijk inhoudt. Minister nazi Bilderberg trekpop Ollongren kwam met een brief dat aan de Tweede Kamer was gericht waarin ze schrijft dat mensen vanaf 18 jaar en ouder meer bewust moeten worden over wat nepnieuws is.

Wat opvalt is dat de campagne met name gevoerd wordt op sociale media en duurt zo’n vier maanden, tot en met de verkiezingen voor het Europees Nazi Fascisten Parlement op 23 mei. Vergeet niet dat vorig jaar gerotzooid is met de stembiljetten die op onverklaarbare wijze waren verdwenen en die later weer in containers werden gevonden.

En dan spreekt minister nazi Bilderberg trekpop Ollongren over desinformatie, alsof het NOS, RTL Nieuws, Pauw, Jinek, Een Vandaag etc. en de Telegraaf de waarheid vertellen. In feite waar zij mee bezig zijn is om ook dit keer weer de verkiezingen te manipuleren zodat de heersende elite nazi Bilderberg trekpoppen zoals Rutte, Kaag, het Ollonkreng etc. aan de macht kunnen blijven.

Minister nazi Bilderberg trekpop Ollongren haalt ook Rusland even aan alsof deze de vijand is van het Westen. Rusland is niet het grote gevaar, maar de Europese Nazi Fascisten Unie en hun heersende elite nazi Bilderberg kliek. In een smoes, wegens mogelijke buitenlandse inmenging, proberen zij gewoon hoeveelheid alternatieve nieuwssites te blokkeren. En dat is het doel wat daar achter zit.

Fascistenboek wordt officieel geleid? door Mark Zuckerberg een ultra zionist en zijn chief operating officer is de ultra zionist Sheryl Sandberg, Google is eigendom van ultra zionisten Larry Page en Sergey Brin, YouTube is eigendom van Google, en censureert / verwijdert heel veel content van de vrij / alternatieve media, en wordt ”geleid” door zionist Susan Wojcicki., en haar zus N Wojcicki is de voormalige vrouw van Sergey Brin en de oprichter en leider van een DNA onderzoek bedrijf genaamd 23andme. Google heeft 4 miljoen dollar geïnfesteerd in dit bedrijf. Het is een kleine wereld in Silicon Valley.

Je hebt slechts vijf personen van Facebook/Google – YouTube die de mogelijkheid hebben om wereldwijde censuur te gebruiken, wat ze ook gebruiken, wat mensen al dan niet mogen zien. Als CIA assets creëren en ondersteunen zij anti zionisten groepen zoals the Anti-Defamation League (ADL), Southern Poverty Law Center’s, Campaign Against Antisemitism (CAA) in Engeland die hun adviseren wat er gecensureerd moet worden!!  Veel alternatieve media zullen binnenkort te vinden zijn op Steemit

Wat kunnen wij verwachten gedurende vier maanden?

In feite moeten wij rekening houden dat een grootdeel van alternatieve websites gecensureerd zullen worden. Het gaat in werkelijkheid niet om buitenlandse inmenging. Het enige wat minister Bilderberg trekpop Ollongren wil is dat niemand zal ontdekken dat er gerotzooid wordt met het aantal stemmen.

Het moet er natuurlijk op lijken dat een meerderheid van de Nederlanders stemmen op de linkse elite corrupte Bilderberg trekpoppen. En daar is geen plaats voor de waarheid. Dus, moeten alternatieve websites worden geblokkeerd, zodat breeduit gefraudeerd kan worden met de stemmen.

Gedurende vier maanden kun je zeker rekenen op allerlei meldingen over hoe nep alternatieve nieuwssites wel niet zijn. En er zullen diverse alternatieve websites op de zwarte lijst komen te staan. Elke site dat melding maakt over criminele moslims zal zoveel mogelijk gefilterd worden. Ook kritiek tegen linkse partijen zal worden afgezet als nepnieuws. Hieronder een mooi voorbeeld van propaganda door de corrupte media.

Onder het mom van nepnieuws.

Onder het mom van nepnieuws probeert de heersende elite de waarheid te onderdrukken. Onder het mom van nepnieuws zullen vele alternatieve websites in het vizier liggen dat als nepnieuws bestempeld zullen worden.

De campagne tegen nepnieuws is niets meer dan een opzet om achter de schermen te kunnen frauderen met de stemmen. Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat stemmen niet werkt omdat er gerotzooid wordt met de stemmen. En de regering weet dat steeds meer mensen hiervan bewust worden en dat is het laatste wat zij willen.

Onder het mom van probeert de elite mensen wijs te maken dat alles eerlijk zal verlopen. Nadat Rutte weer werd verkozen als de Bilderberg trekpop ”President” van Nederland was er veel woede onder de bevolking. Want een meerderheid had helemaal niet gestemd op hem.

Powned ging mensen op straat ondervragen, op verschillende plaatsen, en daaruit bleek dat iedereen bewust was van het feit dat er gewoon gefraudeerd was met de stemmen. Een meerderheid kon niet geloven dat Rutte weer had gewonnen omdat zij op andere partijen hadden gestemd.

Mogelijk hackers ingezet.

Ook moeten wij rekening houden dat er een mogelijkheid bestaat waarin hackers worden ingehuurd om alternatieve nieuwssites te hacken.

Heel veel alternatieve nieuwssites hebben gekozen voor buitenlandse hosting. Verschillende Nederlandse alternatieve nieuwssites worden gehost door Amerikaanse of Russische hostingbedrijven. Het gevolg is dat deze websites niet zo even 1,2,3 uit de lucht gehaald kunnen worden wegens de Amerikaanse en Russische wetgeving.

Alternatieve websites die door Nederlandse bedrijven worden gehost kunnen zo uit de lucht worden gehaald. Ook onze site wordt gehost door een Amerikaanse hostingbedrijf waardoor het al moeilijker wordt voor de Nederlandse overheid om deze uit de lucht te halen.

Wie corrupt is zal corruptie zaaien.

Steeds meer Nederlanders beseffen dat de huidige regering doordrenkt is met corruptie. Ook beseffen steeds meer mensen dat alternatieve nieuwssites helemaal niet tot doel hebben om nepnieuws te verspreiden.

Maar wie corrupt is zal ook corruptie zaaien, dat kan immers ook niet anders. Iemand die corrupt is moet zich maskeren door corruptie te zaaien. Dat is de enige manier om hunzelf te kunnen beschermen. En dat is precies hoe politieke ”leiders” mekaar beschermen.

Door allerlei valse campagnes te voeren proberen politieke leiders mekaar in te dekken. En de campagne tegen nepnieuws is één van de vele campagnes. Het dient als doel om de heersende elite aan de macht te kunnen houden.

Doorbreek de barrière van corruptie.

De enige manier om deze barrières te doorbreken is alternatieve nieuwssites zoveel mogelijk te steunen. En dat hoeft niet met geld. Dit kan ook door relevante berichten te blijven delen op social media. Want alleen op die manier kunnen wij met ons allen de barrière van corruptie doorbreken.

Want éénmaal een bericht dat tientallen keren wordt gedeeld kan niet meer worden tegengehouden. Alternatieve nieuwssites zijn niet uit op winstbejag of macht maar gewoon op de waarheid en het verspreiden van nieuws dat in de MSM niet voorkomt.

Doorbreek de barrière van corruptie door zoveel mogelijk nieuws te delen van alternatieve nieuwssites, daarmee laat je de heersende elite zien dat je niet luistert naar hun leugentjes die zij verspreiden via de MSM.

Een goed plan zou zijn om bij verkiezingen op elk stembureau waarnemers te stationeren, stembureaus zijn verplicht om de geteld stemmen luid en duidelijk kenbaar te maken, de waarnemers kunnen de uitkomsten naar een centrale plek sturen waar deze direct worden gecommuniceerd via diverse vrij media kanalen.!!

www.directedemocratie.nu
www.odvn.nl
www.nieuwedemocratie.nu

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Video's, Zionisten | Een reactie plaatsen

Hoe belangrijk is de zon in het klimaat en kanker?

Hoe belangrijk is de zon in het klimaat en kanker?

Hoewel blootstelling aan de zon gedemoniseerd is door dermatologen en genegeerd door klimaatveranderings-deskundigen?, is het essentieel als je kanker wilt voorkomen.

Optimale vitamine D-niveaus zijn van cruciaal belang om uw risico op invasieve kankers te verminderen. Onderzoekers van UC San Diego ontdekten dat vitamine D-niveaus van 48 ng/mL of hoger werden gekoppeld aan een vermindering van 67 procent van het kankerrisico in vergelijking met die waarvan de niveaus 20 ng/mL of minder waren.

Studies hebben aangetoond dat een hogere blootstelling aan de zon gedurende je hele leven gekoppeld is aan een 70 procent lager risico op het ontwikkelen van borstkanker. In 2018 onthulde het British Medical Journal dat hoge vitamine D-niveaus geassocieerd werden met een vermindering van het risico op kanker van 20 procent als het ging om leverkanker.

Astrofysici begrijpen de zon, mainstream ”klimaatwetenschappers” niet en ook het medische industriële complex, dat al vele jaren een niveau van 20 ng/mL aanbeveelt als “ideaal”. Het is hetzelfde verhaal met vitamine C. Medische aanbevelingen zijn voldoende om scheurbuik te voorkomen, maar niet hoog genoeg om vaatziekten te voorkomen. Hetzelfde verhaal met jodium.

Uit een studie bleek dat Amerikaanse vrouwen met eierstokkanker vier keer meer kans hadden om lage vitamine D-bloedspiegels te hebben bij vrouwen zonder eierstokkanker. Deze studie vergeleek vitamine D-niveaus groter dan 23 ng/mL (58 nmol/L) met lagere niveaus.

Iedereen weet dat de meeste reguliere artsen haast niets weten over voeding (geef medische scholen en hun leraren de schuld), maar ze moeten op zijn minst begrijpen dat 20 ng/mL redelijk is als botgezondheid onze enige zorg is, maar het is niet genoeg om kanker te voorkomen.

Klimaatverandering, (afkoeling) leidt misschien niet tot kanker, maar als het onze blootstelling aan de zon vermindert, zal het er wel toe kunnen leiden. Koude vochtige omstandigheden zijn schadelijk voor onze gezondheid en vereisen speciale behandelingen, maar er is niet nagedacht over hoe toenemende wolkendekking, neerslag en geoengineering (ontworpen om de zonnestralen verder te blokkeren) het risico op kanker bij ons en onze dierbaren zal verhogen.

Ziekte is geen vergissing, het is een natuurlijk gevolg van vele factoren die samenkomen en waarover we niet allemaal controle hebben. We kunnen het klimaat niet onder controle houden, hoewel er mensen zijn die fantasieën hebben om dat te doen en ons daarvoor te laten betalen met koolstofheffingen. We kunnen het weer niet onder controle houden en soms is er weken of zelfs maandenlang geen zon, maar we kunnen wel voldoende vitamine D in voldoende hoeveelheden innemen om niet ziek te worden.

Ziekte is vaak een gevolg van fouten die we in het verleden hebben gemaakt en die we nu en in de toekomst moeten rechtzetten. Ziekte is vaak een kwestie van onwetendheid, want de meesten van ons zijn zich niet eens bewust van wat we verkeerd doen, zodat we de dingen goed kunnen gaan doen en onze artsen helpen hier niet bij. In feite kwetsen ze ons vaak boven alle redelijkheid.

De zon is een primaire speler in klimaat en gezondheid, dus het is geen goed idee om de zon te negeren of te vermijden. Ocasio-Cortez’s “Green New Deal” roept op tot het creëren van een Huiscommissie om wetgeving op te stellen om de ”opwarming” van de aarde te bestrijden en de Amerikaanse economie om te zetten in iets wat lijkt op wat Vermont Sen. Bernie Sanders voor ogen heeft.

Democraten zullen in 2019 de controle over het Huis overnemen en velen willen dat de ”opwarming” van de aarde een centraal onderdeel van hun agenda wordt. Het is onwaarschijnlijk dat republikeinen in welke vorm dan ook mee zullen gaan met een green deal en er ontstaan zelfs scheuren onder Democraten over klimaatbeleid.

Democraten zijn zelfmoord aan het plegen binnen hun partij omdat we in plaats daarvan eigenlijk Global Cooling (Koude Klimaatverandering) hebben. Het is de koude klimaatverandering en niet de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde waar we mee te maken hebben, maar het maakt niet uit wat u denkt, overweeg of de volgende aanbevelingen over vitamine D voor jouw belangrijk zijn om te weten.

De verantwoordelijke

De moderne geneeskunde is in feite net zo verantwoordelijk als elke andere factor die ertoe leidt dat we de ”oorlog” tegen kanker verliezen, en politici zullen verantwoordelijk zijn voor ongelooflijke hoeveelheden sterfgevallen en ziekten die ons afleiden van alle voorbereidingen voor de toenemende kou die de groeiseizoenen en daarmee de landbouwproductie zullen verkorten.

“Een nieuw koeltijdperk zou een ravage aanrichten aan de wereldvoedselvoorziening, en degenen die afhankelijk zijn van onbetrouwbare wind/zonne-energie zullen hun keuzes betreuren”, schrijft Viv Forbes.

Voor de meeste mensen vandaag de dag is het antwoord nee, je krijgt niet genoeg vitamine D. Een nieuwe studie heeft uitgewezen dat het aantal mensen dat gediagnosticeerd is met vitamine D-deficiëntie verdrievoudigd is van 2008 tot 2010 in de Verenigde Staten. In Europa is het niet veel anders. Sommige onderzoekers geloven dat tot 75% van de bevolking niet genoeg vitamine D krijgt (niveaus onder de 15 ng/ml).

”Zonlicht domineert de chemie van het bloed. Mensen die weinig of geen zonlicht krijgen, hebben niet dezelfde rijkdom en roodheid van het bloed als mensen die veel zonlicht veiligstellen. Er is geen weefsel of functie in het lichaam die niet gebaat is bij regelmatig en oordeelkundig zonnebaden”. Herbert M. Shelton

Sommige experten vinden die hoeveelheid echter aan de lage kant. Volgens de Dietary Guidelines for Americans (2005) is 80 nmol/l ideaal, een stuk hoger dus. Een niveau in het bloed lager dan 11 ng/ml (27,5 nmol / L) wijst op een tekort aan vitamine D bij baby’s, pasgeborenen en jonge kinderen (ref. 2).
Het Amerikaanse Institute of Medicine of the National Academies heeft een tabel opgesteld met de aanbevolen dagelijkse inname van vitamine D, in de veronderstelling dat er geen vitamine D3 in de huid wordt aangemaakt door blootstelling aan de zon:


μg = microgram; 1 μg = 40 International Units (IU)

De Dietary Guidelines for Americans (2005) stelt voor dat senioren, mensen met een donkere huid en iedereen die onvoldoende aan het zonlicht wordt blootgesteld, extra vitamine D opnemen via vitamine D-verrijkte voedingsmiddelen of supplementen. Het risico dat we te weinig vitamine D binnenkrijgen, is groter dan het risico op een teveel.

In welke voeding zit vitamine D?

Het is moeilijk om voldoende vitamine D uit uw voeding te halen. Vitamine D is slechts in een aantal producten terug te vinden, en dan nog in kleine hoeveelheden. Volgens studies halen we gemiddeld slechts 20% vitamine D uit onze dagelijkse voeding.
Voedselproducten die vitamine D bevatten zijn:

Vette vis zoals tonijn, makreel en zalm, Producten waar vitamine D aan is toegevoegd zoals sommige zuivelproducten, sinaasappelsap, sojamelk en granen, Runderlever, Kaas en Eigeel. Om op natuurlijke wijze vitamine D aan te maken, volstaat het om je lichaam bloot te stellen aan zonlicht.

Het Institute of Medicine (IOM) adviseert 600 internationale eenheden per dag voor kinderen van 1 jaar tot volwassenen van 70 jaar, en 800 internationale eenheden per dag voor personen ouder dan 70. Vis is de beste optie om voldoende vitamine D uit uw voeding te krijgen. 200 gram gekookte zalm levert 600 internationale eenheden op. Andere voedselproducten die vitamine D bevatten zijn eieren, lever, zuivelproducten, en vruchtensappen waar D aan is toegevoegd.

Overdrijven is echter nooit goed: een overmatige inname van om het even welke voedingsstof, inclusief vitamine D, kan een toxisch effect hebben. Een overmatige blootstelling aan de zon veroorzaakt geen vitamine D-toxiciteit maar verhoogt wel het risico op huidkanker. Meer informatie over gezondheid is te vinden op www.directedemocratie.nu

 

 

 

Geplaatst in Klimaat leugen, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Uit de Euro - Nexitt | Een reactie plaatsen

Nazi Fuhrer Merkel in “Jewishnews”: “Duitsland wordt een islamitische staat. De Duitsers moeten ermee leren leven”.

Nazi Fuhrer Merkel in “Jewishnews”: “Duitsland wordt een islamitische staat. De Duitsers moeten ermee leren leven”.

Nazi/Fascists Europese Unie Fuhrer Merkel pleegt, net als Nazi Bilderberg trekpop Rutte & Co,  het grootste verraad uit de hele Duitse geschiedenis: ze geeft toe dat ze Duitsland verandert in een islamitisch land. (Lees hier: Nederland is gemeente van Nazi Duitsland sinds 1945)

Op 7 mei 2017 verscheen in het Joodse nieuws een artikel met zo’n explosieve kracht, dat Nazi Duitsland wakker zou hebben geschud als het op tijd bekend was geworden. En dat de CDU/CSU slechts enkele maanden later een verwoestende en historische nederlaag zou hebben geleden bij de Bundestagverkiezingen, als we niet allemaal hadden geslapen, en de corrupte door zionisten gecontroleerde media haar werk zou doen.

In dit artikel geeft Nazi Fuhrer Merkel toe dat zij Duitsland transformeert tot een islamitische staat. Ze zegt letterlijk:

“Duitsland zal een islamitische staat worden”, zegt Merkel – en voegt eraan toe “dat ze ermee moeten leren leven”.

Nazi Europese Fascisten Unie Fuhrer Angela Merkel zei dat de Duitsers niet hadden begrepen hoe de moslimimmigratie hun land had veranderd en dat ze meer moskeeën dan kerken in landelijke gebieden moesten accepteren, aldus de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“Ons land zal blijven veranderen, en integratie is ook een taak voor de maatschappij, die zich tot taak heeft gesteld om met immigranten om te gaan”, aldus Merkel.

“Jarenlang hebben we ons er zelf voor de gek gehouden. Zo zullen moskeeën een prominentere plaats innemen in onze steden dan voorheen.“

Duitsland, met een bevolking van 4-5 miljoen moslims, is de afgelopen weken verdeeld door een debat over uitspraken van Thilo Sarrazin, hoofd van de Bundesbank, die stelde dat Turkse en Arabische immigranten niet konden integreren en Duitsland met een hoger geboortecijfer overspoelden.

De verklaringen van Nazi Europese Fascisten Unie Fuhrer Angela Merkel is de eerste officiële erkenning dat Nazi Duitsland, net als andere vazallen staten die aangesloten zijn bij de Europese Nazi Fascisten Unie, voorbestemd is om een bolwerk van de islam te worden. Ze heeft toegegeven dat het land binnenkort een bolwerk zal worden.

In Frankrijk is 30% van de kinderen van 20 jaar en ouder moslim. Het quotum in Parijs en Marseille is gestegen tot 45%. In het zuiden van Frankrijk zijn er meer moskeeën dan kerken.

De situatie in het Verenigd Koninkrijk is niet veel anders.

Zo’n verraad tegen een heel volk is ongekend in de geschiedenis.

1. nooit eerder heeft een eigen cultuur zich vrijwillig opgegeven.

2 Nooit eerder heeft een continent zich vrijwillig onderworpen aan de islam of een ander totalitair systeem.

3 En er is maar één antwoord op zo’n verraad: de doodstraf voor degenen die het plegen en ondersteunen. (Dit geld ook voor mensen die stemmen op de gevestigde partijen en binnenkort voor het Nazi Fascistische Europese parlement, waarbij zij zich schuldig maken aan landverraad!!)

Nu leven we (in dit geval helaas) in een land dat iets verder gevorderd is in termen van beschaving??, waarin hoogverraad met veel mildere straffen wordt aangepakt:

“§ 81 Hoogverraad tegen de Bondsstaat”, zo staat er:

(1) Wie het onderneemt, met geweld of door bedreiging met geweld,

1. afbreuk te doen aan het bestaan van de Bondsrepubliek Duitsland of

2. wijziging van de grondwettelijke orde op basis van de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of met een gevangenisstraf van ten minste tien jaar.

(2) In minder ernstige gevallen wordt een gevangenisstraf van een jaar tot tien jaar opgelegd.

Dat de islamisering van Duitsland, en uiteindelijk Europa, de ware agenda is van Nazi Europese Fascisten Unie Fuhrer Merkel en haar medeverraders van de oude partijen, de twee kerken, de corrupte zionisten gecontroleerde media en de vakbonden – die in opdracht van zionisten staat Israel i.s.m. de zionisten/Nazi Bilderberg trekpoppen waar ook v.m. Nederland met Rutte, het Ollonkreng, Kaag maar ook Nazi ”koning” W. Alexander een belangrijke rol in speelt is voor velen geen verrassing. (klik op afbeelding voor video!)

Ons ”koningshuis” was, samen met de VS & Engeland groot aandeelhouder in de Holocaust Industrie!

Waar is het arrestatiebevel van de federale procureur-generaal tegen Nazi Europese Fascisten Unie Fuhrer Merkel en haar regering?

Zo worden alle samenzweringstheorieën tegen zogenaamd “rechtse” verzetsbewegingen en alle Fake news van de officiële corrupte zionisten gecontroleerde staatsmedia (inclusief bijna alle gevestigde corrupte media) dat de Duitse regering niet van plan is om Duitsland te islamiseren, op indrukwekkende wijze weerlegd.

En zo is het hoge verraad van de bondskanselier en haar regering – evenals alle oude partijen – in vervulling gegaan, wat ertoe zou moeten leiden dat de federale aanklager onmiddellijk een aanhoudingsbevel uitvaardigt tegen de regering, tegen Nazi Europese Fascisten Unie Fuhrer Merkel en een meerderheid van de afgevaardigden van de Bondsdag.

Wat hij echter niet zal doen, ook al zou hij dat willen, omdat hij (net als de rest van de corrupte rechterlijke macht) afhankelijk is van instructies van de executive (d.w.z. de regering). De corrupte nazi Bilderberg trekpoppen regering zal hem immers niet toestaan een dergelijk aanhoudingsbevel tegen zichzelf uit te vaardigen.

We sliepen allemaal. Ook de AFD

Het nieuws in Jewishnews is van 7 mei 2017 – en niemand, zelfs de AFD niet, wist er blijkbaar van. Want met deze aankondiging had ze de Nazi Europese Fascisten Unie Fuhrer Merkel voor de komende Bondsdagverkiezingen omver kunnen werpen.

Klik op afbeelding.

Als de AFD deze verklaring van Nazi Europese Fascisten Unie Fuhrer Merkel op haar verkiezingsaffiches had geschreven, zou de CDU/CSU miljoenen kiezers hebben verloren. Want de uitspraak toont onweerlegbaar de ware duivelse plannen van een despootvrouw die gestileerd is als de “moeder” van de Duitsers, hoewel ze geen eigen kinderen heeft, voelt ze niets anders dan alleen maar minachting voor haar eigen volk – en heeft de genocide op de Duitsers tot een zaak van de baas (Zionisten/Nazi Bilderberg) verklaard.

De AFD sliep daar blijkbaar – en miste de kans om verkozen te worden waarschijnlijk als de sterkste partij in de bondsverkiezingen van 2017.
Het is tijd voor de Bundeswehr om in te grijpen om de Duitsers en Europeanen te redden van de islamisering.

Ja, ik weet dat bijna alle Duitsers, inclusief de meeste van mijn lezers, de Bundeswehr als een trekpoppen club beschouwen. Zonder strijdlust, laf en Merkel horig. Dat kan in delen waar zijn. Maar er zijn nog steeds moedige soldaten en dappere officieren die op de hoogte zijn van de sombere toekomst van Duitsland als islamitische staat – en die zich meer betrokken voelen bij hun eed dan bij hun trouw aan de corrupte zionisten/Nazi Bilderberg regering.

En deze eed gebiedt hen de vrijheid van het Duitse volk dapper te verdedigen. Letterlijk is dit de zogenaamde “soldaat gelofte”:

“Ik zweer de Bondsrepubliek Duitsland trouw en moedig het recht en de vrijheid van het Duitse volk te dienen, help mij dus God.

Dit maakt duidelijk dat het aan de Bundeswehr is om het particratisch criminele regime in Berlijn omver te werpen.

Ik kan mijn verschillende oproepen aan de soldaten en officieren hier alleen maar herhalen en hen vragen:

Help uw volk te ontsnappen aan de slavernij en de eeuwige duisternis van een toekomstige islamisering!

Om de soldaten en officieren te helpen hun beslissing te nemen, heb ik hier 100 links toegevoegd die aantonen dat Nazi Europese Fascisten Unie Fuhrer Merkel ook door buitenlanders en talrijke kritische Duitse en EU-intellectuelen als het grootste gevaar in de Europese geschiedenis wordt afgeschilderd.

En dat de Zionisten/Nazi Bilderbergers met hun een socialistische wereldregering onverenigbaar is met de westerse beschaving en echte democratie. Dat het maar één doel kent: wereldheerschappij.

Als je niet vindt wat je zoekt, zal je het nooit vinden…

Zie de bron voor alle links.
BRON: Michael Manheimer

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3, Zionisten | Een reactie plaatsen