Over het kapitalisme en de eeuwige oorlog

Over het kapitalisme en de eeuwige oorlog

In een toespraak tot de uiterst rechtse Amerikaanse organisatie The Heritage Foundation, die verwijst naar hun fascistische wortels, beschreef de nazi Bilderberg trekpop en secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, op 14 september de NAVO in feite als een wereldregering die voorbereid is op een eeuwige oorlog.

Hij riep de NAVO uit tot “garantie voor vrede en stabiliteit in Europa sinds 1949”, terwijl zij er in feite slechts in geslaagd is oorlog en catastrofe te brengen, want de enige echte borg voor vrede en stabiliteit in Europa tot 1991 was het Rode Leger, die de terugtrekking de NAVO-oorlogsmachine tot aan de Russische grenzen toestond.

Voor nazi Bilderberger Stoltenberg bestond het Warschaupact niet. Toch was het de noodzakelijke tegenhanger van de voortdurende N(azi)AVO-dreigingen tegen Oost-Europa en de USSR. Zonder het Warschaupact, zonder het Rode Leger, zouden de Amerikanen en hun luitenanten al lang geleden, namens de kapiteins van het vrije ondernemerschap, door Europa zijn getrokken, met dezelfde ellende voor de massa’s die zij sindsdien hebben veroorzaakt.

De Verenigde Naties komen niet eens voor in het universum van nazi Bilderberger Stoltenberg. Het kan net zo goed niet bestaan, net zo min als de Non-Aligned Movement , die ook een belangrijke rol heeft gespeeld bij de pogingen om de beginselen van niet-inmenging, van nationale soevereiniteit, respect voor verschillende sociale en economische systemen en het naleven van internationale rechtsbeginselen vast te stellen.

De steun van de nationale bevrijdingsbewegingen van de USSR, die erin slaagden de volkeren van de derde wereld te bevrijden van het kolonialisme, was een van de belangrijkste vorderingen van de democratie in de wereldgeschiedenis. Maar volgens nazi Bilderberger Stoltenberg was deze bevrijding van de koloniale volkeren “agressie van de Sovjet-Unie”, terwijl de NAVO “een bondgenootschap is dat streeft naar een stabiel, op regels gebaseerd internationaal klimaat waarin alle landen kunnen floreren”, terwijl hij in feite bedoelde dat de NAVO-landen kunnen floreren.

Hij bekende dit toen hij zei dat de NAVO heeft geholpen om “democratische waarden, vrij ondernemerschap en stabiliteit” te verspreiden onder miljoenen mensen in het oostelijk deel van Europa, terwijl de NAVO in feite alleen de socialistische ”democratie” heeft vervangen door kapitalistische ”democratie”, de democratie van de werkende bevolking, met de democratie van het kapitaal, door het kapitaal en voor het kapitaal, en in landen als Oekraïne, Irak, Afghanistan, Syrië, Iran, Venezuela, Nicaragua en vele landen in Afrika heeft gehandeld om lokale democratieën die zich verzetten tegen de belangen van de NAVO te vernietigen.

Om “vrij ondernemerschap” te bevorderen, dat wil zeggen de volledige vrijheid van verkeer van kapitaal van de NAVO-landen tegen de wil van de volkeren van de wereld in te waarborgen, heeft hij trots gewezen op hun kernwapens en de bereidheid om ze te gebruiken en gaf hij toe dat de achtentwintig Amerikaanse bases in Europa “niet alleen voor Europa zijn, maar de VS  nazi Bilderberg en haar vazallen in staat stellen om militaire macht over het hele Midden-Oosten en Afrika uit te oefenen”.

Hij wees er gelukkig op dat het US Africa Command, de nazi’s Wehrmacht Afrika Korps, niet in Afrika is gevestigd, maar in Stuttgart, Duitsland, en dat de Amerikaanse 6e vloot die patrouilleert van de Barentszzee tot Antarctica is gevestigd in Napels, terwijl de jackboottroepen die gewond zijn geraakt tijdens het verwoesten in Irak, Syrië en Afghanistan worden behandeld in Ramstein, Duitsland.

Hij herhaalde vervolgens de bewering van de Amerikaans-NAVO dat de invasie van Afghanistan een collectieve defensieactie was in de zin van artikel 5 van het NAVO-verdrag, terwijl Afghanistan helemaal niets te maken had met het incident in New York en de inroeping van dat deel van het NAVO-verdrag in strijd was met artikel 1, dat vereist dat de NAVO-bevoegdheden zich houden aan het Verenigde Nazi-Handvest dat militaire acties tegen een land verbiedt, tenzij goedgekeurd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Nazi’s.

Hij beweerde dat de overeengekomen verhoging van de militaire uitgaven van de NAVO “echte vooruitgang” is en dat “we op de goede weg zijn” en feliciteerde Donald Trump met zijn leiderschap. In antwoord op een vraag verklaarde hij dat de VS en haar bondgenoten van plan zijn Afghanistan, voor de opium productie, voor altijd te bezetten. Hij zei:

“We moeten niet vergeten dat de reden waarom we in Afghanistan zijn, is om te voorkomen dat Afghanistan ooit weer een veilige haven voor internationale terroristen wordt”.

Dit is natuurlijk een dubbele leugen, want Afghanistan was nooit een basis voor terroristische aanslagen op een NAVO-land en werd in plaats daarvan door de VS gebruikt om terroristische aanslagen te plegen op de Sovjetstrijdkrachten en de Afghaanse regering in de jaren tachtig, wat leidde tot de opkomst van de Taliban, en dat het de NAVO-mogendheden zijn die zelf 17 jaar lang het Afghaanse volk hebben geterroriseerd. Maar dit zal blijven dienen als voorwendsel voor de voortdurende bezetting van Centraal-Azië, een dolk die gericht is tegen de lichamen van Rusland, Iran en China.

Sinds die toespraak hebben de landen van de wereld de Algemene Vergadering toegesproken met de baas van de NAVO, president Trump, die nazi Bilderberger George Scherff aka George W Bush’s woorden herhaalde “jij bent voor ons of tegen ons” als bedreiging voor de wereld. We kunnen ons voorstellen dat hij daarna terugkeert naar zijn kantoor, tevreden met zichzelf en daar, als eerbetoon aan Charlie Chaplin’s portret van Hitler, het de wereld rond gooit alsof het zijn persoonlijke speelgoed is.

Ter ondersteuning van de Amerikaanse claim om de wereld te regeren, verhoogt het de Amerikaanse defensiebegroting voor 2019 de uitgaven tot nieuwe hoogten, met de nadruk op kernwapens, terwijl ze tegelijkertijd de economie van Noord-Korea onder druk zet om die kleine maar trotse natie te dwingen zich te verdedigen tegen een Amerikaanse aanval door haar kernwapens op te geven, terwijl ze niets zegt over de illegale zionisten staat Israel. De Israëlische kernwapens of de bezetting van Palestina door Israël of de voortdurende aanvallen op Syrië namens haar Amerikaanse nazi Bilderberg / zionistische beschermheren.

Het Amerikaanse defensiebudget van 1,3 triljoen dollar verrast niet alleen de geest met de hoeveelheid geld dat verspild word en beter gebruikt zou kunnen worden voor de arme burgers van de VS, het leest alsof de groep die het heeft geschreven veel geestverruimende middelen hebben gebruikt.

Op de tweede pagina van het overzicht staat dat,

“Vandaag de dag komen de Verenigde Staten uit een periode van strategische atrofie waarin het militaire concurrentievoordeel van het ministerie is uitgehold. De Verenigde Staten worden geconfronteerd met een toenemende wereldwijde wanorde, die wordt gekenmerkt door een afname van de reeds lang bestaande, op regels gebaseerde internationale orde, waardoor een complexer en volatieler veiligheidsklimaat wordt gecreëerd dan de Verenigde Staten in het recente verleden hebben ervaren. Grote machtsconcurrentie, niet het terrorisme, is nu de belangrijkste zorg in de Amerikaanse nationale veiligheid.

“De kosten van het niet uitvoeren van deze strategie zijn duidelijk. Als de doelstellingen van het DoD niet worden gehaald, zal de wereldwijde invloed van de VS – zionisten – nazi Bilderberg – afnemen, de cohesie tussen bondgenoten en corrupte partners worden uitgehold en de toegang tot markten worden beperkt, wat zal bijdragen tot een daling van de welvaart en de levensstandaard in de VS”.

De eerste leugen in deze verklaring is dat het militaire voordeel van de VS afneemt. Misschien kan men zeggen dat ze in termen van technische vooruitgang achterblijven bij Rusland en misschien China, maar in termen van mensen en materiaal, bases, schepen, vliegtuigen, onderzeeërs en kernwapens is het nog nooit zo’n bedreiging voor de wereldvrede geweest.

De tweede leugen is dat de Verenigde Staten geconfronteerd worden met een toenemende wereldwijde wanorde, alsof ze er niets mee te maken hebben, want de wereldwijde wanorde waar we nu mee te maken hebben, is volledig te wijten aan hun invallen in Afghanistan, Irak, Syrië, hun omverwerping van de regering van Oekraïne en de steun van de nazi’s daar, hun pogingen om de regeringen van Venezuela, Nicaragua, Honduras, Jemen en de door de VS gesteunde Georgische invasie van Ossetië omver te werpen, de steun van Tsjetsjenen die de Russische veiligheidstroepen aanvallen, hun steun voor de zogenaamde “kleurenrevoluties” in Noord-Afrika, hun steun voor de vernietiging van Libië en Joegoslavië, hun voortdurende agressie tegen Rusland, Noord-Korea en China door middel van militaire, economische en propagandaoorlogen, hun steun voor een staatsgreep tegen de regering van Turkije en zelfs voor het verstoren van de betrekkingen met haar loyale nazi Bilderberger vazal, Canada.

De VS en haar corrupte nazi Bilderberg NAVO-bondgenoten behandelen het internationaal recht met minachting, gebruiken intense propaganda op hun eigen bevolking om hen te hersenspoelen om deze criminaliteit te ondersteunen en proberen hen te intimideren met hun “oorlog tegen terreur” terwijl ze de burgerlijke vrijheden in stand houden. De wet betekent niets voor de nazi Bilderberger psychopaten die over deze naties heersen en wier slogan “vrede door kracht” is of, om het eufemisme te doorgronden, “vrede door oorlog”.

Maar ze onthullen hun werkelijke doel met de lijn dat ze bang zijn voor “verminderde toegang tot markten die zal bijdragen aan een daling van de Amerikaanse welvaart en levensstandaard”. Met andere woorden, Amerikaanse kapitalisten vrezen verlies van winst en hun levensstandaard. Ze konden zich niet minder bekommeren om de voortdurende daling van de levensstandaard van de massa’s, veroorzaakt door hun militaire uitgaven ter ondersteuning van de levensstandaard van de rijken.

Maar net zoals de VS in 1941 de oorlog met Japan uitlokte met de olieblokkade die Japan de toegang tot energievoorraden onmogelijk maakte, zo heeft de VS nu te kennen gegeven dat ze een zeeblokkade van Rusland overwegen, maar in dit geval om te voorkomen dat het land zijn energievoorraden op de markt brengt. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Ryan Zinke, verklaarde op 28 september met betrekking tot Rusland dat,

“De Verenigde Staten hebben die mogelijkheid om er samen met onze marine voor te zorgen dat de zeewegen open zijn en, indien nodig, te blokkeren…. om ervoor te zorgen dat hun energie niet naar de markt gaat”.

De verklaring heeft op het eerste gezicht weinig zin, aangezien het grootste deel van de Russische energie-export via pijpleidingen naar Europa en China niet over zee verloopt en een zeeblokkade dus een lege dreiging lijkt te zijn, zelfs een absurde dreiging. Rusland stuurt echter steeds meer vloeibaar aardgas per schip naar China, India en Venezuela en zelfs het noordoosten van de VS vanuit de onlangs voltooide LNG-installatie van Yamal aan de Noordelijke IJszee in Siberië, die een enorme capaciteit heeft om gas te raffineren en te exporteren dat in Noord-Rusland wordt geboord.

De VS wil de snel groeiende Chinese en Indiase markten in het nauw drijven en wil de uitvoer van gas naar Venezuela tegenhouden, en het is natuurlijk jammer dat Russisch gas op de Amerikaanse markt is verschenen om aan de vraag te voldoen waaraan Amerikaanse producenten niet konden voldoen. De dreiging van een blokkade is dus reëel en een poging daartoe zou een daad van oorlog zijn, net zoals hun dreigementen om te proberen de Iraanse energie-export te sluiten een daad van oorlog zou vormen.

De wereld staat dus weer eens aan de rand van de oorlog over de verdeling van hulpbronnen en markten, een oorlog die al eeuwenlang aan de gang is, terwijl wij, de mensen, de gevolgen daarvan ondervinden.

En waar het allemaal om draait, behalve winst, winst voor hen, maar ellende voor ons als ze zich voorbereiden op de volgende daad in wat hun eeuwige oorlog lijkt.
***

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3 | Een reactie plaatsen

financiële crisis – deel 1, Tien jaar later: Wie liet Lehman Brothers falen?

Tien jaar later: Wie liet Lehman Brothers falen?

Tien jaar geleden, op 15 september 2008, faalde Lehman Brothers Holdings Inc. op spectaculaire wijze. De implosie van de $600 miljard aan activa investeringsbank leidde onmiddellijk tot de financiële crisis, die direct leidde tot de Grote Recessie.

Maar niets van dat alles moest gebeuren.

Lehman had gered kunnen worden of in ieder geval langzaam en systematisch kunnen worden afgewikkeld. De financiële crisis had voorkomen kunnen worden en de Grote Recessie had nooit mogen plaatsvinden.

Die gebeurtenissen hebben achteraf gezien om goede redenen plaatsgevonden. Niet goed voor u, mij, de economie of Amerika, maar goed voor de hervorming van de politieke en bancaire machten die profiteerden van wat ze lieten gebeuren.

Dit angstaanjagende realiteitsverhaal begint met wie Lehman Brothers zo groot liet worden, wie het liet mislukken en waarom…..

Centen oprapen op een spoorbaan

Op 2 juni 1987 benoemde nazi Bilderberg trekpop en president Ronald Reagan nazi Bilderberg trekpop Alan Greenspan als opvolger van nazi Bilderberg trekpop Paul Volcker tot voorzitter van de raad van bestuur van het Federal Reserve System.

In het geval u het niet weet, is de Federal Reserve de particuliere centrale bank van Amerika die het Congres zijn hoofd laat benoemen om het publiek voor de gek te houden door te geloven dat het een overheidsinstelling is. Dat is het niet. Twee maanden na zijn indiensttreding werd voorzitter Greenspan geconfronteerd met de beurscrash van 1987.

Zijn antwoord was om publiekelijk te bevestigen dat de Fed “bereid is om als bron van liquiditeit te dienen ter ondersteuning van het economische en financiële systeem”.

Met andere woorden, het gebruik van de bevoegdheden van de Fed om banken en markten en – door middel van druppelende distillaten – de economie te doordrenken, met goedkoop geld om de winstgevendheid van banken en markten en de economische groei te stimuleren.

De teruggetrokken voorzitter van de Fed – die, toen hij in een of andere vreemde taal de code van de centrale bank moest verdoezelen – die het Congres en het publiek ontzag inboezemde – kwam als een economische tovenaar wiens academisch verhaal en zelf-belangrijk onderzoekswerk waardoor hij boven andere beleidsverantwoordelijken uitstak.

Greenspan dacht dat gemakkelijk geld het antwoord was op alle excessen van Amerika, vooral toen het bankwezen en de markt excessen plus mislukkingen zijn redding noodzakelijk maakten.

Zijn redding inspanningen werden bekend als de “Greenspan put”. Met andere woorden, net als bij een putoptiecontract, zou Greenspan’s Fed er altijd zijn om de verliezen tegen te gaan en ze om te zetten in winsten voor risicovolle speculanten.

Daarom diende Nazi Bilderberg trekpop Greenspan onder nazi Bilderberg trekpop en president Reagan, nazi Bilderberg trekpop George H.W. Scherff aka George H.W. Bush, nazi Bilderberg trekpop Bill Clinton en nazi Bilderberg trekpop George W.  Scherff aka George W. Bush.

Verzamel snel een potentieel van $1.5 miljoen pensionering potje

Toen  faalde het genie
De enige keer dat de Greenspan put niet onmiddellijk werd onderschreven was in de zomer van 1998. Dat is “When Genius Failed”, de titel van Roger Lowenstein’s buitengewone verhaal over hoe Long Term Capital Management (LTCM), een gigantisch hedgefonds dat wordt beheerd door enkele van de slimste Wall Street-veteranen ooit, waaronder twee Nobelprijswinnaars in de economie, faalde toen de massaal omgekeerde weddenschappen van Roger Lowenstein haywire gingen.

LTCM was groot, geheimzinnig en super succesvol. Het was ook de afgunst van Wall Street, vooral de banken en investeringsbanken die wilden weten hoe ze zoveel geld verdienden.

Om dichter bij de hitte van al die genialiteit te komen, melden de banken zich bij LTCM, leenden ze miljarden, leenden ze tot het uiterste, namen ze de andere kant van hun trades onder de loep om uit te zoeken welke strategieën ze toepasten en maakten ze hun trades vrij.

Genius faalde – tijdelijk, zo bleek – toen Rusland gedeeltelijk in gebreke bleef en de kredietmarkten gek werden en in de zomer van 1998 in een paar dagen tijd miljarden LTCM-papierverliezen uitdeelden.

De president van de New York Federal Reserve Bank, William McDonough, verzamelde alle grote bedrijven die geld hadden geleend aan LTCM. Hij vertelde hen dat de Fed geen hedgefonds zou redden en dat ze allemaal miljarden meer zouden moeten storten om LTCM lang genoeg open te houden om het systematisch af te wikkelen. Anders zouden ze de gevolgen van hun eigen verliezen ondervinden.

Alleen Lehman Brothers, gerund door Dick Fuld, die nooit in de Wall Street-jongensclub zat, weigerde te betalen. Fuld liep, de anderen achterlatend om Lehman’s aandelen in nieuw geld dat naar LTCM ging ophalen. Die overmoed zette het podium voor de ondergang van Lehman tien jaar later.

(Cruciaal) Wat komt kon de Grote Recessie als een dag op het strand doen lijken.

Karma is een You-Know-What

Ondertussen, Greenspan hield de rentevoeten jarenlang laag, dwong opbrengst-hongerige investeerders om zich verder en verder op het risicospectrum uit te strekken, en uiteindelijk verstrikt te raken in de subprime hypotheekleningen. En, als belangrijkste regelgever van de grootste banken van Wall Street, liet hij krankzinnige hefboomwerking in hypothecaire effecten en bijbehorende derivatenmarkten opbouwen.

Terzijde: als LTCM niet zo hebzuchtig was geweest en haar partners buiten de kapitaalinvesteerders niet hadden verlaten en hen hadden vervangen door het geleende geld van interne partners om hun eigen kapitaalrekeningen vet te mesten, dan zouden hun transacties uiteindelijk weer winstgevend worden en zouden ze hun crisis hebben doorstaan.

Één van de banken die meer geld moest betalen – toen Lehman uit op het reddingspakket van LTCM liep – was de Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS). Goldman’s nieuwe CEO in de zomer van 1998 was Henry Merritt “Hank” Paulson, Jr.

Tien jaar later, in 2008, was Hank Paulson de minister van financiën toen Lehman Brothers wankelde.

Paulson vergat blijkbaar nooit het weglopen van Dick Fuld en dat Goldman met extra risico werd opgezadeld wegens Lehman, en de dichtbij staande vennoten zeggen dat hij hem nooit vergaf.

Volgens Bryan Marsal van Alvarez & Marsal, de firma die Lehman drie jaar na zijn faillissement leidde, had Paulson ”geen stem in het Lehman redding besluit maar scheen  hij het volledige proces te overheersen”.

M. Marsal weergalmt bronnen dicht bij Goldman en Lehman hoe de vroegere CEO over Dick Fuld denkt, zeggend, ”Paulson hield eenvoudig niet van Dick Fuld, en hij had geen geduld meer”.

Hank Paulson zorgde er niet voor dat Lehman faalde; hij liet het gewoon de nacht in gaan, een zeer donkere en stormachtige nacht.

In de volgende delen vertel ik je precies welke kromme spelletjes Lehman en Bear en alle andere te grote banken (to big to jail) aan het doen waren die allemaal tot insolventie dreven, en waarom en hoe de Fed een aantal van hen direct redde, zoals Goldman Sachs (surprise, surprise), sommige werden samengevoegd, en ze zijn nu allemaal groter.

En ik zal u vertellen hoe en waarom de financiële crisis de Grote Recessie heeft doen oplaaien en wie ervan hebben geprofiteerd.

Binnenkort Deel 2: Haaien in het water: Wie heeft de financiële crisis van 2008 echt veroorzaakt?

 

Geplaatst in Bilderberg, Economie, Geschiedenis, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Uit de Euro - Nexitt | Een reactie plaatsen

Amerikaanse diplomaten betrokken bij de handel in menselijk bloed en pathogenen voor een geheim militaire programma

Amerikaanse diplomaten betrokken bij de handel in menselijk bloed en pathogenen voor een geheim militaire programma

Eerder dit jaar publiceerde de journaliste Dilyana Gaytandzhieva over de uitgebreide overzeese biologische en chemische wapeninstallaties van het Pentagon in Oost-Europa en Centraal-Azië, en in Porton Down in het Verenigd Koninkrijk.

In haar laatste onderzoek leren we over het bio laboratorium van het Pentagon in de hoofdstad van de Republiek Georgië, Tbilisi, en de diplomatieke dekking voor de handel in “menselijk bloed en pathogenen voor een geheim militair programma”.

De Amerikaanse ambassade in Tbilisi vervoert bevroren menselijk bloed en pathogenen als diplomatieke lading voor een geheim Amerikaans militair programma. Interne documenten, die Amerikaanse diplomaten betrekken bij het vervoer van en het experimenteren met ziekteverwekkers onder diplomatieke dekking, zijn naar mij gelekt door Georgische insiders.

Volgens deze documenten, zijn de wetenschappers van het Pentagon werkzaam in de Republiek Georgia en genieten diplomatieke immuniteit voor onderzoek naar dodelijke ziekten en bijtende insecten op het Centrum Lugar – het bio laboratorium van het Pentagon in de hoofdstad Tbilisi van Georgia.

Deze militaire faciliteit is slechts één van de vele bio laboratoria van het Pentagon in 25 landen over de hele wereld. Ze worden gefinancierd door het Defense Threat Reduction Agency (DTRA) in het kader van een $ 2,1 miljard militair programma – Cooperative Biological Engagement Program (CBEP), en bevinden zich in voormalige Sovjet-Unie landen zoals Georgië en Oekraïne, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Afrika.

In plaats van te investeren in de gezondheid van de eigen burgers heeft de Amerikaanse regering 161 miljoen dollar van het Amerikaanse belastinggeld uitgegeven aan het Lugar Center in Tbilisi voor onderzoek naar dodelijke ziekten en bijtende insecten in het buitenland. (©Al Mayadeen

De geheime faciliteit ligt op slechts 17 km van de Amerikaanse militaire vliegbasis Vaziani in de Georgische hoofdstad Tbilisi.

Het bio laboratorium van het Pentagon is zwaar bewaakt. Alle voorbijgangers binnen een straal van 100 m worden gefilmd, hoewel het militaire bio laboratorium zich in een woonwijk bevindt.

Ik word gefilmd terwijl ik op straat in de buurt van het bio laboratorium van het Pentagon aan het praten ben met de buurtbewoners en ik wil weten waarom de bewakers mij filmen. (©Al Mayadeen TV)

De beveiligers waarschuwen me dat als ik me niet aan de regels houd, mijn paspoort laat zien en deze plaats verlaat, ik gearresteerd zal worden. Mijn officiële verzoek aan het Lugar Center voor toegang tot de faciliteit en voor interviews is ook afgewezen.

Geheime experimenten ’s nachts

Echter, ik ga ’s nachts terug als het laboratorium nog steeds lijkt te werken. Hoe ver de afstand ook is, de lucht is beladen met de geur van chemicaliën. Deze geur die ’s nachts uit het Lugar Center komt, wordt door de wind naar de woonwijk geblazen. Bewoners uit de wijk Alexeevka, waar het laboratorium is gevestigd, klagen erover dat gevaarlijke chemicaliën ’s nachts stiekem worden verbrand en dat gevaarlijk afval via de leidingen van het laboratorium in de nabijgelegen rivier wordt geloosd.

Een diplomatieke auto met Amerikaanse ambassade kentekenplaten is ’s nachts in de parkeergarage van het Lugar Center te zien als het laboratorium nog lijkt te werken. (©Al Mayadeen TV)

Een paar uur later staat het diplomatieke voertuig nog steeds op de parkeerplaats van het Lugar Center. Er hangt een sterke geur van chemicaliën in de omgeving. (©Al Mayadeen TV)

Locale bewoners klagen over constante hoofdpijn, misselijkheid, hoge bloeddruk en duizeligheid wanneer chemicaliën ’s nachts worden verbrand in het laboratorium dat slechts een paar honderd meter van hun huizen verwijderd is.

Er is een rook – zwart, rood, groen ’s nachts of vooral ’s morgens vroeg om ongeveer 3, 4 uur ’s morgens. Ze hebben een grote pijp ondergronds gelegd en aangesloten op de riolering. Deze geur komt daar vandaan. Het ruikt naar rotte eieren en rottend hooi. De geur is zo slecht en wordt in verschillende richtingen verspreid door de wind”, zegt Eteri Gogitidze die in een flatgebouw naast het laboratorium woont.

“Ik heb een schildklierziekte. Er zijn families van drie mensen in de buurt en alle drie hebben ze een schildklierziekte. Ze zeggen dat het komt door het laboratorium”, legt Eteri Gogitidze uit de buurt van Alexeevka waar het laboratorium is gevestigd. (©Al Mayadeen TV)

Albert Nurbekyan, die ongeveer 300 m van het laboratorium woont, toont de vier schoorstenen van het Lugar Center die ’s nachts rook vrijgeven. (©Al Mayadeen TV)

“Soms verspreidt de wind een geur van rotte eieren. Eenmaal vroeg in de ochtend werd ik wakker en zag ik violet gekleurde rook uit het laboratorium komen. s Nachts laten ze de rook ontsnappen zodat mensen het niet zien. Waarom ’s nachts, wat verbergen ze voor ons?, vraagt hij en geeft dan nog een ander verontrustend feit:

“Er liggen grote blauwe plastic buizen onder deze straat (van het laboratorium) en vanwaar alles naar de rivier gaat die 3-4 km verderop ligt. Niet alleen vervuilen ze onze lucht, maar ze vergiftigen ook ons water”.

Locale bewoners: Vergiftig gas doodde twee Filippijnen

 

Buren herinneren zich een tragisch incident met vier Filippijnen die in het Lugar Center werkten. Twee van de buitenlanders stierven aan een vermeende gasvergiftiging in hun gehuurde flat in blok 44 van de Alexeevka nederzetting.

“De eerste keer dat ze de noodhulpdienst riepen, kregen we te horen dat ze voedselvergiftiging door vis hadden. Maar de tweede keer dat de ambulance kwam, kwam er schuim uit hun mond. Ze schreeuwden: “Help, Help! Toen ze overleden waren, namen ze hen mee en bedekten ze het allemaal. Het gebeurde hier allemaal”, toont Albert Nurbekyan de afgesloten flat waar de buitenlandse wetenschappers stierven.

Een andere getuige, Elvira Ratiani, die naast haar woonde, was getuige van de dood van de buitenlanders voor haar ogen. “Zij waren mijn buren, wij woonden op dezelfde verdieping, en toen ze eenmaal vergiftigd waren, vroegen ze ons om de hulpdienst te bellen. We belden en de hulpdienst redde hen. Ze zeiden dat het waarschijnlijk visvergiftiging was. De tweede keer klopten ze op de deur en vroegen opnieuw om hulp. Er waren vier Filippino’s, twee van hen werden gered, maar de andere twee stierven”, herinnert Elvira Ratiani, die in het fatale blok 44 van de Alexeevka Settlement recht naast het laboratorium woont.

Menselijk bloed en ziekteverwekkers als diplomatieke lading voor de Ambassade van de V.S. – gelekte documenten.

Interne documenten en correspondentie tussen het Ministerie van Volksgezondheid van Georgië en de Amerikaanse ambassade in Tbilisi laten zien welke experimenten zijn uitgevoerd in het Lugar Center. Uit uitgelekte documenten blijkt dat de Amerikaanse ambassade in Tbilisi ziekteverwekkers vervoert, evenals bevroren menselijk bloed, als diplomatieke lading.

De ambassade van de V.S. aan Tbilisi is het adres waarnaar ziekteverwekkers en bloedmonsters als diplomatieke lading worden verscheept. Het persbureau van de ambassade weigerde commentaar te geven. (©Al Mayadeen TV)

 

Deze brief van het Ministerie van Volksgezondheid van Georgië aan de Amerikaanse ambassade in Tbilisi stelt de invoer vrij van registratie omdat de Amerikaanse diplomaten beweren dat het bevroren menselijk bloed nodig is voor onderzoeksdoeleinden in verband met een Amerikaans programma over hepatitis C in Georgië.

Diplomatieke ladingen zijn vrijgesteld van inspectie en belastingen. Volgens de instructies van de Defense Threat Reduction Agency (DTRA) van het Pentagon, die toezicht houdt op de laboratoria en deze financiert, moet biologisch materiaal voor de behoeften van het programma als handbagage naar de Amerikaanse ambassades worden verzonden.

In geval van invoer in Rusland moet dit biologisch materiaal door diplomaten in een diplomatieke buidel worden vervoerd en als diplomatieke lading worden verzegeld.

Binnenkort deel 2
Het Pentagon: Prostitutie strikt verboden, geen seks in het buitenland

 

Geplaatst in Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Oorlogsmisdadiger(s), Serie's, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3 | Een reactie plaatsen

Eerlijk Referendum

Eerlijk Referendum
De voorwaarden voor een eerlijk referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie

Er is zelden een eerlijk, open en ongemanipuleerd referendum over de Europese Unie georganiseerd door een staat. Er is dus nooit een gelegenheid geweest voor een geïnformeerd electoraat om zijn echte politieke wil te uiten.

Er is altijd een “vraag” geweest waarop de regeringen een “ja” wilden als antwoord. Er was dus sprake van een dubbele manipulatie – de vorm van de vraag die de kiezer gewoonlijk als leidraad diende (“Bent u het ermee eens dat…….”) en de manipulatie van “ja” door dat antwoord te koppelen aan het antwoord dat de regering voorstaat. Er mag dus geen sprake zijn van een vraag – alleen maar alternatieve verklaringen op het stembiljet – zie hieronder.

1. 1. Alleen Nederlandse burgers mogen stemmen.

2. 2. De vraag moet in de vorm van alternatieve verklaringen worden gesteld: “Ik wil dat Nederland uit de Europese Unie stapt, voor of tegen” – in twee afzonderlijke vakken op het stembiljet op hetzelfde niveau.

3. 3. Noch de regering, noch de regeringsmachine zal bij het referendum actief zijn. De regeringspartijen zullen niet actief zijn als deelnemers en hun leden en parlementsleden zullen alleen actief zijn als supporters van de ene of de andere partij. Een referendum is van het volk en de regering heeft geen aparte rol te spelen.

4. 4. Er zullen slechts twee actieve partijen bij het referendum aanwezig zijn en elk van hen zal zorgen voor waarnemers op alle stemlokalen en bij de stemmingen per post.

5. 5. Alleen overheidsgelden, gelijkelijk verdeeld, zullen voor elke partij beschikbaar zijn. Financiering door het bedrijfsleven, de vakbonden, de Europese Commissie of een derde partij is niet toegestaan, noch mag een derde partij materiaal, diensten of faciliteiten in welke vorm dan ook leveren aan de concurrerende campagnes of aan het Nederlandse  publiek. De boete voor overtreding is een boete van tweemaal de waarde van de geleverde diensten plus een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar.

6. 6. Het resultaat van het referendum zal bindend zijn voor het Parlement en de politiek. Mocht het besluit om de Europese Unie te verlaten, dan zal de Europese Akte van 1972 binnen 6 maanden worden ingetrokken en zal Nederland de Europese Unie verlaten en onderhandelingen beginnen als een onbezwaarde soevereine staat om vrije handels- en samenwerkingsovereenkomsten met de EU en de EER-landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie en het Britse Gemenebest. Nederland zal niet handelen op grond van artikel 50 van het Verdrag van Lissabon, aangezien het land niet langer deel uitmaakt van die grondwet.

Geplaatst in Europese Unie, Maatschappij, Politiek, Uit de Euro - Nexitt | Een reactie plaatsen

Het Internationaal Maffia Fonds maakt (weer) een dwaas van zichzelf over Brexit

Het Internationaal Maffia Fonds
maakt (weer) een dwaas van zichzelf over Brexit

FOUT
Door zich aan te sluiten bij die vrolijke doemdenkers (HM Treasury, de Bank of England en Chancellor Hammond) heeft Bilderberg trekpop Christine Lagarde van het Internationaal Maffia Fonds (IMF) opnieuw gewaarschuwd voor “aanzienlijke kosten” van een no deal Brexit. In feite bestaat er natuurlijk niet zoiets als “no deal” – we gaan gewoon naar de Wereldhandelsorganisatie deal, zoals de meeste van de landen in de wereld – en besparen we op de manier grote bedragen op de invoerrechten op auto’s, voedsel en kleding uit de rest van de wereld en 40 miljard euro aan bijdragen aan de Europese Nazi Fascisten Unie-begroting! Die de werkelijke “aanzienlijke kosten” zijn in het hebben van een deal!

George Osborne sponsort Internationaal Maffia Fonds (IMF) hoofd Lagarde (die schuldig werd bevonden door een Franse rechtbank van nalatigheid voor het niet aanvechten van een 400 miljoen Euro uitbetaling aan een vriend van de Franse president Nicolas Sarkozy) is doorgegaan met de nalatigheid en incompetentie van die organisatie. In 2012 werd erop gewezen – net zoals ze de Grieken aanviel omdat ze geen belasting betaalde – dat ze zelf geen belasting betaalde over haar salaris van £298.000 dat, als ze een brutowinst had behaald voor belasting, meer zou zijn geweest dan de president van de Verenigde Staten!

FOUT
Het was in april 2013 dat de hoofdeconoom van het Internationaal Maffia Fonds het Britse programma voor tekortreductie aanviel en waarschuwde voor “spelen met vuur”. Het jaar daarop bedroeg de groei van het Verenigd Koninkrijk 2,9% en die econoom moest zich verontschuldigen.

FOUT
Nazi Bilderberg trekpop Lagarde zei dat het verlaten van de EU een klap voor de economie van het Verenigd Koninkrijk zou betekenen omdat “de landen vooral handel drijven met hun buren”. Maar de VS, duizenden kilometers verderop, is de grootste exportmarkt van het VK! Het Verenigd Koninkrijk heeft een consistent handelsoverschot met de VS en een consistent groot tekort met de Europese Nazi Fascisten Unie (ENFU).

FOUT
Lagarde beweerde verder dat het Verenigd Koninkrijk te kampen had met een gebrek aan kapitaalinvesteringen als gevolg van de dreiging van Brexit. Maar het algemene beeld is het tegenovergestelde. Sinds januari 2016 is de bruto-investeringen in vaste activa in het Verenigd Koninkrijk met 6% gestegen – van 81 miljard pond naar 86 miljard pond.

Toen het Maffia Fonds zich in 2013-2014 voor de gek hield, liet het Verenigd Koninkrijk nog steeds een veel gezondere groei zien dan de stagnerende ENFU. Vandaag zegt Lagarde dat we in de problemen zitten – na 20 jaar (sinds de lancering van de euro) veel beter presteren dan de ENFU. Daarom werken er bijna 3 miljoen ENFU-burgers in het Verenigd Koninkrijk.

Zelfs vandaag nog heeft het Mafia Fonds zijn groeiprognose voor het Verenigd Koninkrijk verhoogd van 1,4% naar 1,5% en terwijl we net een groei van 0,6% in het kwartaal tot juli hebben geboekt, bedroeg de groei in de eurozone 0,3%, het traagste groeipercentage sinds 2016 (toen we voor vertrek stemden!) en het Internationaal Maffia Fonds zegt:

“De prognoses voor 2018 zijn neerwaarts bijgesteld voor Duitsland en Frankrijk, nadat de activiteit in het eerste kwartaal meer was afgezwakt dan verwacht, en in Italië”.

CORPORATISTISCHE VOORSPELLER-ELITES

Opnieuw heeft een grote corrupte staats corporatistische instelling zichzelf voor de gek gehouden in haar analyse en voorspelling. Het is een aanstekelijke ziekte, maar onvermijdelijk van degenen die een comfortabele carrière en belastingvrije salarissen hebben – of ze nu gelijk of ongelijk hebben bewezen.

Buiten in de echte wereld moet de rest van ons, handelend op ”democratische” markten en verantwoordelijk tegenover onze medeburgers, de kosten van hun mislukkingen opvangen en verdergaan met het leven. Als we in opstand komen en hun vertellen dat een verblijf in de Europese Nazi Fascisten Unie een ramp zou zijn, kunnen de supranationale elite nazi Bilderberg trekpoppen en haar vazallen het niet geloven – geen wonder.

Terwijl de massale werkloosheid en de sociale ineenstorting de Europese Nazi Fascisten Unie al twintig jaar kenmerken, kunnen de corrupte incompetente ”leiders” in hun onverdiende luxe toch gewoon door leven!

 

Geplaatst in Bilderberg, Europese Unie, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3 | Een reactie plaatsen

DE RELIGIE VAN DE AANHANGERS VAN DE KLIMAATOPWARMING

Dr. Penner aan Bedford-Strohm:
“U maakt deel uit van de misleiding van de samenleving”

“U heeft noch verstand van het klimaat, noch van uw religie”

DE NATUURWETENSCHAPPER DR. PENNER SPUUGT ZIJN GAL TEGEN DE CHRISTENENMINACHTER BEDFORD- STROHM

Dr. Penner is een uitstekende Duitse wetenschapper en gelovige christen. Als natuurwetenschapper is hij gewend gecompliceerde standen van zaken kort, pregnant en precies to the point vast te stellen. Dat doet hij ook in het volgende schrijven aan de islam-collaborateur en intieme vriend van de islamitische afslachters van christenen: aartsbisschop Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, raadsvoorzitter Evangelische Kerk van Duitsland.

DE RELIGIE VAN DE AANHANGERS VAN DE KLIMAATOPWARMING

Deze heeft, zoals Dr. Penner zegt, geen verstand van natuurwetenschappen – bemoeit zich desondanks met gedecideerde en volkomen verkeerde beweringen met de zogenaamde klimaatopwarming. Aldaar ravotten vooral leken met een grote bek en geen enkel verstand van het echte klimaatgebeuren:

In het klimaatonderzoek heerst er schijnbaar verregaande consensus over dat de huidige opwarming van de Aarde hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de mens. Een gewilde strategie om dit feit te verdoezelen, is petities of lijsten met namen van zogenaamd kritische experts te publiceren.

Maar bekijkt men die aandachtig, dan valt op:

Als de namen al echt zijn, dan zijn ze meestal van mensen, die klimaatwetenschappelijke leken zijn en geen onderzoek doen op dit gebied. En de weinige personen die feitelijk actief zijn in het klimaatonderzoek, staan meestal ten onrechte op de lijst (Bron)

Wat in Duitsland systematisch wordt verzwegen, is het feit dat 30.000 (!) klimaatwetenschappers een petitie hebben ondertekend, waarin zij zeggen dat er überhaupt geen valide bewijzen zijn voor een door mensen veroorzaakte klimaatwijziging.

Ook bestaat er noch een correlatie, noch een causaal verband tussen klimaat en CO2-concentratie. Deze was in het Krijttijdperk, het tijdperk van de Dinosauriërs, 10 keer groter dan tegenwoordig.

Het gevolg: Nooit in de geschiedenis van de Aarde was de biomassa van planten en dieren groter dan toen. Ze begon omstreeks 145 miljoen jaar geleden met het einde van de Jura en eindigde ongeveer 66 miljoen jaar geleden met het uitsterven van de Dinosauriërs ten gevolge van de impact van een reuze-meteoriet in de Golf van Mexico.

Dat wij ons thans niet in een buitengewone, maar in een absoluut normale stijgingsfase van de Aard-temperatuur bevinden, laat de volgende grafiek zien:

Wie de grafiek volgt, ziet dat er sinds de laatste ijstijd (geheel links) 5 fasen van Aarde-opwarming zijn geweest. Dat die niets met mensen te maken hebben, hoeft hier niet extra te worden uitgelegd.

De industriële productie begon ongeveer 150 jaar geleden – en de huidige stijging is statistisch niettemin de kleinste onder de voorgaande 5 fasen van de recentere Aardgeschiedenis.

Want de opwarming van de Aarde heeft veel meer te maken met onregelmatigheden van de zonneactiviteiten dan met de menselijke productie. Maar aangezien de theorie van de opwarming der Aarde het karakter heeft van een religie, is het zinloos de bepleiters van deze theorie te overtuigen. (Bron: Het geklets over de “koolstofvervuiling”)

“U HEEFT GEEN MEDELIJDEN MET DE SLACHTOFFERS VAN ISLAMITISCHE GEWELDDADIGHEDEN”

Terug naar het schrijven van Dr. Penner: Terecht verwijt hij Bedford-Strohm de grootste vervolging van christenen in de geschiedenis, die niet ten tijde van Nero, maar tegenwoordig plaatsvindt, te negeren en in plaats daarvan te collaboreren met de daders:

“Uw liefdeloosheid komt ook hierin tot uitdrukking, dat U geen medelijden heeft met de slachtoffers van islamitische gewelddadigheden. De afschuwelijke vervolging van christenen door de islam stoort U niet.”

Zoals ik aan het begin al zei: Kort, bondig en precies to the point: Zoals een natuurwetenschapper nu eenmaal is. Mijn eerbetoon aan een bescheiden gebleven, maar dappere en eerbare Duitse wetenschapper!

(Michael Mannheimer)

Lees ook: Wil de opwarming van de aarde Nederland laten zinken

Geplaatst in Klimaat, Klimaat leugen, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Uit de Euro - Nexitt | Een reactie plaatsen

Nog niet iedereen heeft van Chrislam gehoord

ODVN – houdt zich evenzeer bezig met de destructieve kracht van sommige religies als met de natie en democratie vernietigende politiek van “nieuwe wereldorde” imperialisten. Zo hebben bijvoorbeeld zowel het rooms-katholicisme als de islam geen tijd voor democratische natiestaten – zoals Rome heeft aangetoond in de Europese Nazi Fascisten Unie (ENFU) en de islam in het Midden-Oosten en Europa.

De supranationale fora waarin zij actief zijn (de Europese nazi fascisten Unie, de Verenigde Nazi’s, enz.) hebben multiculturalisme, multiracialisme en multireligieuze samenlevingen bevorderd. Inderdaad, zoals altijd de logica van hun waanzin, die “multi……” hebben bevorderd, zijn ze nu op zoek naar “uni…. Na het bevorderen van “diversiteit” om homogene naties te vernietigen willen ze nu conformiteit en uniformiteit om de imperialistische een wereldregering te creëren. Na het openen van de doos van Pandora proberen ze deze nu te sluiten.

Een van die ideeën is “Chrislam” – een vereniging van christendom en islam. Maar iedereen met een kleine kennis van die religies weet dat ze onverenigbaar zijn. Het is inderdaad een belediging voor beiden om te denken dat ze zich moeten “verenigen”.

Een Italiaanse rooms-katholieke bisschop zegt dat hij “bereid is om van alle kerken moskeeën te maken….om het leven van mannen en vrouwen te redden” en een beweging van katholieke priesters in Italië organiseerde een snelle “in solidariteit met de migranten“. Alle migranten zouden moeten worden toegelaten in Italië – hoewel er maar weinigen zijn gekomen om hen te steunen!

Europese katholieke bisschoppen zijn bijeengekomen om een “pro-immigratieoffensief” te plannen. De rooms-katholieke kerk heeft een gelijkaardige campagne gevoerd in de VS, waarbij ze massale migratie uit Zuid- en Midden-Amerika heeft gesteund en aangemoedigd – in dat geval natuurlijk bijna alle katholieken!

De katholieke kerk heeft door de eeuwen heen vrijwel elke poging om Groot-Brittannië te veroveren van 1066 tot nazi-Duitsland (Concordaat met Hitler 1934) tot de natievernietigende Europese Unie (bij de stichting en uitbreiding waarvan het Vaticaan een grote invloed had) aangemoedigd.

Maar nu moedigt de politiek chaotische paus Franciscus met zijn doelstellingen van de één wereldregering de islamitische invasie van Europa aan, ook al zijn de heilige boeken van die religie volledig onverenigbaar met het christendom, de democratie en het vreedzaam samenleven.

Nog niet iedereen heeft van Chrislam gehoord

Wat is het dan wel? ….het is een samenvoeging van de religies van het christendom en de islam die enkele decennia geleden in de West-Afrikaanse natie Nigeria is begonnen. Een voorganger genaamd Shamsuddin Saka, die een kleine kerk had op de lijn tussen het islamitische noorden en het christelijke zuiden van Nigeria, besloot te proberen de kloof te overbruggen en predikte een liturgie die beide religies vermengde. Hij leerde dat christenen en moslims beide kinderen van Abraham zijn, wat volgens de Bijbel en de Koran juist is, en dat ze daarom in vrede moeten leven.

Leuk idee.

Maar er zijn struikelblokken. Terwijl christenen geloven dat Jezus de Zoon van God was en deel uitmaakte van het God-hoofd van de Drie-eenheid, beschouwen moslims hem als een zoveelste profeet, die enige tijd voor Mohammed, de allerlaatste profeet van Allah, predikt. De kernovertuiging van het Christendom is dat eeuwige verlossing een geschenk van genade is, verdiend voor de mensheid door de dood van Christus aan het Kruis, terwijl de kernovertuiging van de Islam is dat er maar één God is, Allah, dat Christus niet is gestorven maar is opgestegen naar Allah en dat de enige weg naar het Paradijs is door zich volledig te onderwerpen aan de bevelen van Allah zoals uiteengezet in de Koran. Islam betekent niet ‘Vrede’ zoals sommige mensen denken, maar ‘Onderwerping’.

Ook is de islam niet de religie van de vrede die ons voortdurend wordt verteld. De Koran is vrij gewelddadig, met veel Verzen die gelovigen aansporen om te streven, dat wil zeggen om te vechten, om de jihad uit te voeren, tegen de ongelovigen en Idolaters die de niet-moslims zijn.

Koran Vers 9.111: 9.111. Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun leven en hun rijkdommen gekocht, omdat het paradijs voor hen zal zijn; zij zullen strijden voor de zaak van Allah en zullen doden en gedood worden…..
Koran Vers 13.40: “Zien zij niet, hoe wij hun land binnenvallen en hun grenzen verkleinen?

Allah verandert wel regelmatig van gedachten, waarbij verschillende van zijn verzen worden ‘ingetrokken’, d.w.z. geannuleerd en vervangen. Bijvoorbeeld, hoewel sommige Verzen het Paradijs lijken te beloven aan hen die goed doen, zijn het in andere gevallen alleen jihadisten die daar gegarandeerd een plaats krijgen, wat de aanvallen tegen niet-moslims en niet-moslimlanden, zowel recentelijk als in de afgelopen eeuwen, zou kunnen verklaren.

Koran Vers 9.19: “Telt gij de dorst en de neiging van een pelgrim van de Heilige Moskee als (gelijk aan de waarde van) hem die….strijdt op de wijze van Allah? Zij zijn in de ogen van Allah niet gelijk…..
Koran Vers 9.20: “Zij die geloven en hun huizen hebben verlaten en met hun rijkdommen en hun leven op de wijze van Allah hebben gestreden, zijn in de ogen van Allah veel waardevoller. Dit zijn zij die triomfantelijk zijn.

Toch lijkt het erop dat na verloop van tijd het idee – misschien zou je kunnen zeggen, de religie – van Chrislam begon te verschijnen in de Verenigde Staten van Amerika. In 2006 zei president Bilderberg trekpop George W Scherff aka George W Bush, toen hij door het ABC News werd geïnterviewd, dat hij geloofde dat zowel christenen als moslims dezelfde God aanbaden.

Tijdens een gebed bij de inhuldiging van president Bilderberg trekpop Barry Soetoro aka Obama in 2009 verwees Rick Warren, de bekende oprichter en voorganger van een gemeenschapskerk in Californië, naar ‘Isa’, de islamitische naam voor Jezus en werd later gezegd dat hij grotendeels verantwoordelijk was voor de verspreiding van Chrislam in de Amerikaanse kerken. In dat jaar richtte hij zich ook tot de jaarlijkse conventie van de Islamitische Vereniging van Noord-Amerika, waarin hij aandrong op samenwerking tussen de twee godsdiensten.

In 2011 moedigde een groep genaamd ‘Faith Shared’ christelijke gemeenschappen aan om evenementen te organiseren waarbij moslims in hun kerk werden verwelkomd, priesters en imams uit elkaars heilige teksten werden voorgelezen en kinderen in de zondagsschool de uitspraken van de profeet Mohammed onderwezen kregen. Zo’n tachtig kerken stemden er toen mee in om interreligieuze diensten te sponsoren en sinds die tijd, zeven jaar geleden, is het heel goed mogelijk dat veel meer kerken nu Chrislam ontvangen en zowel bijbels als Korans langs de kerkbanken hebben.

En het heeft zich zeker verspreid over de Atlantische Oceaan.

Zweden begon de weg richting Chrislam in 2011 toen de huidige aartsbisschop vlak voor zijn benoeming, toen hem werd gevraagd: “Geeft Jezus een waarheidsgetrouwer beeld van God dan Mohammed”, verrassend genoeg niet meteen ja, maar was hij in plaats daarvan betrokken bij een lange monoloog over het bestaan van vele wegen naar God. In 2016, voor het eerst tijdens een mis in Italië, werd een vers van de Koran van het altaar voorgedragen.

In Engeland houden veel kerken van verschillende denominaties nu interreligieuze diensten. In feite stond een vooraanstaand liberaal geestelijke in 2015 een volledige moslimgebedsdienst toe in zijn kerk in Centraal-Londen, zelfs door een passage uit de Koran te lezen en de congregatie te vragen om ‘de god die wij liefhebben, Allah’ te prijzen. Bisschop Harries van de Church of England stelde zelfs voor om de kroningsdienst van Prins Charles te openen met een lezing uit de Koran.

Maar het was de kerstperiode van 2017 die de opmerkelijke groei van Chrislam in Europa liet zien, met inspanningen om zowel secularisatie als islamisering van Kerstmis. Zo werden de traditionele kerstmarkten in Duitsland omgedoopt tot ‘Wintermarkten’, om moslims niet te beledigen. En het was in Duitsland dat een kerstschoolfeest werd uitgesteld nadat een moslimstudent had geklaagd dat het zingen van kerstliederen tijdens de schooltijd ‘onverenigbaar was met de islam’.

In Skien, Noorwegen, waren er recentelijk ook verzen uit de Bijbel en de Koran die verwezen naar Jezus/Isa. Een Anglicaanse kerk in Zuid-Engeland hield een gezamenlijke verjaardag viering voor Jezus en Mohammed, die eindigde met een islamitisch gebed.

In Zuid-Italië produceerde een parochiepriester een moslimcrèche met Maria in een boerka en Jozef als Noord-Afrikaanse moslim, terwijl een andere Italiaanse priester de kerststal buiten zijn kerk uitschakelde “omdat het moslims kon beledigen”, en islamitische liederen met christelijke liederen in de kathedraal van Florence.

Maar misschien wel de meest zorgwekkende van de kerstvieringen was die in een bisschoppelijke kerk in Schotland, omdat dit een voordracht in het Arabisch van verzen uit de Koran omvatte die de godheid van Christus ontkende, wat natuurlijk het hele punt van het Nieuwe Testament van de Bijbel is.

Koran Vers 19.91: …dat zij (christenen) aan de Meest Barmhartige een zoon toeschrijven
Koran Vers 19.92: En het is voor de Meest Barmhartige niet gepast dat Hij een zoon neemt.

En het was op dat moment dat het mij begon te dagen dat in deze handdruk van vriendschap er een hand was die de ene hand nam en de andere hand die gaf. De christenen gaven toe en de moslims namen het voor lief. Voor zover ik kon vinden, waren er geen moskeeën die christelijke priesters of gecombineerde geloofsdiensten ontvingen en geen enkel land dat volledig islamitisch was, zoals Saoedi-Arabië of Iran, accepteerde Chrislam. Moeten wij christenen (en andere ‘ongelovigen’) dus accepteren dat moslims oprecht zijn in hun goedkeuring van Chrislam?

Moslimgeleerden leren dat moslims elkaar over het algemeen waarheidsgetrouw moeten zijn, behalve in drie gevallen, waarvan de belangrijkste is om ‘de overhand te krijgen over een vijand’. Dit wordt ‘Taqiyya’ genoemd.

Waarom zijn de meeste christelijke denominaties – inclusief de katholieke paus van Rome zelf – het eens met Chrislam en staan ze er zelfs op? Paus Franciscus werd in maart 2013 gekozen en sindsdien lijkt het zijn voornaamste doel te zijn geweest om ten eerste de christelijke mening van alle moslims in twijfel te trekken en ten tweede de vroege oprichting van de één wereldreligie.

Vriendschap en zelfs de samensmelting van het christendom en de islam is uiteraard belangrijk voor de paus, aangezien hij tijdens zijn bewind meerdere malen heeft gezegd of gesuggereerd dat de islam een religie van vrede is en dat terroristische aanslagen alleen worden gepleegd door “extremisten”. Vreemd genoeg stelt hij dit geweld voor een christen gelijk met de Bijbelse instructie om het christendom in alle landen te prediken.

Zijn streven naar een één wereldreligie is al sinds zijn verkiezing aan de gang. Het begon in november 2014, toen paus Franciscus een wereldwijde oecumenische conferentie in het Vaticaan organiseerde, mede gesponsord door de Pauselijke Raad voor interreligieuze dialoog met meer dan 30 sprekers van islamitische, joodse, boeddhistische, joodse, jaina, shasana, taoïstische en sikh-religies, alsook rooms-katholieken en professende christenen.

En in november 2017 had de paus de negentiende buitenlandse reis van zijn pausdom voltooid, deze keer naar Myanmar en Bangladesh, met als rode draad in al deze reizen om de katholieke kerk naar een interreligieuze dialoog te duwen, vooral met moslims.

Of dit idee nu wel of niet door paus Franciscus werd geopperd, de één wereldreligie kreeg in juni 2014 een nieuwe impuls (ditmaal niet alleen door de islam, maar ook door het jodendom) toen er in Berlijn, Duitsland, met een kerk, een moskee en een synagoge onder één dak, waar moslims, joden en christenen samen konden aanbidden. Het moet ‘Het Huis van één’ worden genoemd.

Nu klinkt het idee van één wereldreligie, geen godsdienstoorlogen meer, geen fobieën meer, allemaal dezelfde God aanbidden, in vrede leven, wel degelijk, goed, beschaafd – precies wat paus Franciscus heeft willen bereiken. Maar nogmaals, er is een probleem en dat is dit: Wie wordt de baas?

Op dit moment zijn er twee grote religies: Christendom en Islam. En op dit moment hebben beide religies ongeveer twee miljard leden (christendom 2,2 miljard en islam 1,6 miljard. Pew Research 2015) – waarbij joden, hindoes en boeddhistische leden tot de miljoenen behoren. Echter, in Europa, het hart van de religie, daalt het aantal christenen nu snel, met 30 kerken die per jaar sluiten in Groot-Brittannië en een hoger aantal in de komende jaren.

Maar de moslimgemeenten nemen net zo snel toe als de christelijke gemeenten verdwijnen, grotendeels als gevolg van de vruchtbaarheidscijfers en de toename van migranten naar Europa. Deze toename van de immigratie is zeer goed te keuren door paus Franciscus – zijn familie was immers al in de jaren twintig van de vorige eeuw immigrant in Argentinië – maar het zou wel eens zijn hoop op een gelijkwaardige Chrislam kunnen verpesten, zo niet voor een Eén Wereldreligie.

In elke groep is er een leider, die respect en zelfs angst kan opwekken. Maar dat is niet de christelijke religie, zeker niet op het moment dat ze haar geloofsovertuigingen aan het kriebelen en overboord gooien uit angst voor ‘beledigen’ en buigen voor een religie die nooit meer zal terugdeinzen.

Als er ooit een één wereldreligie komt (om verder met een één wereldreligie te gaan, waar ook paus Franciscus voorstander van lijkt te zijn), dan is het wel de islam.

 

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, islammatisering, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Vaticaan, Wereldoorlog 3 | Een reactie plaatsen

Goed nieuws voor Engeland, slecht nieuws voor May en de Europese Nazi Fascisten Unie

GOED NIEUWS VOOR ENGELAND,
slecht nieuws voor May en de
Europese Nazi Fascisten Unie

RELX (voorheen Reed Elsevier), de Anglo Dutch business information corporation heeft besloten om het bedrijf te verenigen in een enkele moedermaatschappij in het Verenigd Koninkrijk. Dit is precies het tegenovergestelde van Unilever die de andere kant op ging en Brexit de schuld gaf.

Unilever was natuurlijk een van de oprichters van de Europese Nazi Fascisten Unie en haar eenmalige voorzitter was de beruchte SS’er Prins Bernhard van Nederland (de Duitse Prins zur Lippe Biesterfeld – lees het boek And into the Fire – fascist elements in past war Europe and the development of the European Union page 27). 99,9% van de Nederlandse en Britse aandeelhouders stemde voor de verhuizing naar Londen.

Geen wonder, want terwijl de Eurozone net zeer zwakke resultaten heeft geboekt (de industriële productie in de Eurozone daalde in juli, Italië daalde met 1,3 procent ten opzichte van het jaar ervoor en Duitsland daalde met 1,1 procent in de maand ervoor) is de Britse economie in de 3 maanden tot juli met 0,6% gegroeid – het snelste tempo in een jaar. De inkomsten exclusief bonussen waren 2,9 procent hoger dan het jaar in de drie maanden tot juli, tegenover 2,7 procent in juni. De lonen zijn sinds juli 2015 niet sneller gestegen, aangezien de inflatie 2,4% bedraagt.

Vooral de diensten, die 80% van de economie uitmaken, groeiden sterk, waarbij de detailhandelsverkopen en de bouwsector goed presteerden. De dienstenindex groeide van 53,5 in juli naar 54,3 in augustus.

Het overheidstekort in de overheidssector was in het jaar tot maart 2018 het laagst sinds 11 jaar en 5,8 miljard pond minder dan het “Office for Budget Responsibility” voorspelde! (net als de Bank of England en de Schatkist krijgen ze zelden iets goed!) Het overheidstekort van april tot juli 2018 bedroeg 12,8 miljard pond – de laagste in 16 jaar. In juli zelf had de regering een financieel overschot van 2 miljard pond – de grootste in 18 jaar!

Uit nieuwe cijfers blijkt dat Groot-Brittannië de nummer één bestemming is voor directe buitenlandse investeringen in Europa. Volgens een rapport van IBM is Groot-Brittannië de vijfde meest geliefde plaats ter wereld voor buitenlandse directe investeringen. Londen staat op de eerste plaats van bestemming in de wereld, terwijl Manchester/Liverpool en Birmingham ook in de top 20 staan.

De Britse export bereikte in het jaar tot juni een recordhoogte van 616 miljard pond. De export is voor de elfde achtereenvolgende maand sneller gegroeid dan de import. De totale goederenexport steeg met 13 procent tot 339 miljard pond en de dienstensector steeg met zeven procent tot 277 miljard pond.

Dit succes betekent dat Remainers, de Tory Establishment, de ENFU en nazi Bilderberg trekpop Monsieur Barnier – die plotseling de opdracht lijkt te hebben gekregen om redelijker te zijn in de Brexit-onderhandelingen nu de ENFU-leden zich bewust worden van de gevaren van een succesvolle aanval op een succesvol Groot-Brittannië.

Maar het is waarschijnlijk te laat – niet in de laatste plaats omdat zowel nazi Bilderberg trekpoppen Barnier als Juncker zelfs de rampzalige Chequers deal van May hebben verworpen. Uit een opiniepeiling in 44 marginale kiesdistricten van de Conservatieven bleek dat 29 procent minder geneigd was om te stemmen voor Tory vanwege de voorstellen van Chequers.

May kan dus niet overleven met Chequers en de Europese Nazi Fascisten Unie zal meer eisen dan Chequers. May, boos over haar vernedering, zou plotseling een echte Brexiteur kunnen worden, die politbureau Brussel de schuld geeft! U weet het nooit!

NOORDELIJK IERLAND

Het excuus dat de Noord-Zuid-Ierse grens Brexit onmogelijk zou maken, is herhaaldelijk een klucht gebleken, waarbij zelfs ENFU-ambtenaren hebben toegegeven dat er een regeling zou worden getroffen. Zoals we al hebben aangegeven, is er al een grens tussen de twee landen op het gebied van belastingen, BTW, valuta, accijnzen en veiligheid, ondanks het ontbreken van infrastructuur aan een fysieke grens.

De meeste handel vindt plaats in het kader van vertrouwde handelsregelingen die buiten de grens en de technologie worden uitgevoerd en het soort vrijstellingen dat elders aan de EU-grenzen voor kleine bedrijven wordt gebruikt, zou ten uitvoer kunnen worden gelegd. Zelfs als er geen overeenkomst wordt gesloten, kan de bestaande grensoverschrijdende handel van Brexit volgens de WTO-regels niet worden verstoord. Zoals Brexit Central heeft opgemerkt, is het werk van de Europese onderzoeksgroep van Jacob Rees Mogg door de Europese onderzoeksgroep goedgekeurd:

“Twee recente voormalige Noord-Ierse secretarissen, Theresa Villiers en Owen Paterson, maar ook de zeer gerespecteerde Nobelprijswinnaar en voormalig Eerste Minister, David Trimble. Er kwam nog meer druk op Theresa May om de prijs serieus te nemen toen zij de steun kreeg van Nigel Dodds, de leider van de DUP in Westminster, met wie de minister-president natuurlijk een ‘vertrouwens- en leveringsovereenkomst’ in het parlement heeft gesloten nadat zij bij de algemene verkiezingen van vorig jaar haar meerderheid had verloren”.

BILDERBERGER BARNIERS AANBIEDING CANADA PLUS DEAL

In alle verwarring als gevolg van de rampzalige voorstellen van Chequers en de obstructie van de ENFU is vergeten dat zelfs de EU-onderhandelaar nazi Bilderberg trekpop Barnier bereid is een betere overeenkomst te sluiten voor het Verenigd Koninkrijk “dan voor enig ander land”. De Canadese overeenkomst die al met de EU is gesloten, wordt dus de beste optie, waaraan verbeterde specifieke overeenkomsten met het Verenigd Koninkrijk kunnen worden gehecht. Professor Patrick Minford van Economists for Free Trade vat een dergelijke overeenkomst samen:

Canada+ levert ons op lange termijn (15 jaar na Brexit) aanzienlijke economische voordelen op: een extra 7% van het BBP, het equivalent van een extra gemiddelde jaarlijkse groei van 0,5%: 4% door het bereiken van vrijhandel over de hele wereld, 2% door het vaststellen van onze eigen regelgeving en de rest door het beheersen van ongeschoolde immigratie en het afschaffen van onze EU-begrotingsbijdrage. Omdat de inkomsten van de Schatkist met 10% stijgen, zijn er nog meer tweede-ronde winsten te behalen door het beëindigen van de bezuinigingen en het doorvoeren van belastingverlagingen. Ten slotte profiteren alle huishoudens rechtstreeks van de daling van de prijzen met 8%, terwijl de armste gezinnen 15% profiteren van zowel de dalende prijzen als het einde van de massale ongeschoolde immigratie.

WIE HEEFT ER NOG VIJANDEN NODIG MET DEZE “EUROPESE PARTNERS” ?

Simon Boyd van REIDSTEEL, de internationale staalgroep van het Verenigd Koninkrijk (en een groot voorstander van Brexit) heeft herhaaldelijk gezegd hoe de beperkingen van de ENFU de handel van zijn bedrijf hebben beperkt. Nu heeft hij het soort flagrante bedrog door “ENFU-partners” onthuld om onze export te frustreren. Hij verwijst naar Frankrijk, waar dit Britse bedrijf ironisch genoeg in 1919 werd opgericht!

Wij kunnen daar geen contracten afsluiten omdat Franse bedrijven alleen de goedgekeurde verzekering kunnen kopen. Het is voor ons gemakkelijker om naar Mongolië te exporteren, zoals we hebben gedaan, dan naar Frankrijk en sommige landen in de ENFU.

In een rapport van Guardian over de Britse lucht- en ruimtevaartindustrie en Airbus (waarin het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland een belang hebben) vertelde een insider de krant:

“Zelfs voor de stemming in Brexit was er volgens goed geplaatste bronnen voortdurend gelobbyd door de Fransen en Duitsers om de vleugelproductie uit de buurt van Groot-Brittannië te houden”, aldus de krant.

HEBBEN WE ENFU-FRUITPLUKKERS NODIG?

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft de registratie van EU-fruitplukkers die na Brexit naar het Verenigd Koninkrijk komen om te helpen bij onze fruitoogsten. Maar hebben we ze op de lange termijn nodig? Er bestaan al geautomatiseerde systemen om zelfs asperges te plukken en nu is er een fruitplukrobot voor het oogsten van zacht fruit “klaar voor Brexit”.

De robot plukt niet alleen het fruit, maar inspecteert het ook! Volgens deskundigen van de universiteit van Essex.

Net zoals het toekomstige gebrek aan goedkope arbeidskrachten uit de EU (EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk werken zijn gedaald met 86.000 – het grootste aantal sinds 1997) al heeft dat op sommige gebieden geleid tot hogere lonen in het Verenigd Koninkrijk zo zal Brexit op de lange termijn leiden tot meer technologische innovatie – en tot een grotere productiviteit en winstgevendheid voor Britse bedrijven. Recente productiviteitscijfers laten een stijging van 1,5% over het jaar zien – de grootste stijging sinds 2016.

VERANDERENDE OPVATTINGEN OVER BREXIT – MAAR DE UITTREDERS GROEIEN

Een opiniepeiling van the Sun on Sunday vond dat 15% van de REMAIN (”blijvers” van gedachten veranderde en nu zou stemmen op LEAV (”vertrekken” terwijl 11% van de Leavers nu zou stemmen op Remain. Dus 2.4 miljoen Remainers verschoven naar Leave terwijl slechts 1.9 miljoen  Leavers verhuisden naar Remain.

De Remain industrie is erg actief, maar ik denk niet dat ze er veel vertrouwen in hebben!

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Economie, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Uit de Euro - Nexitt | Een reactie plaatsen

BREAKING: Iraanse legerparade aangevallen door “onbekende aanvallers”, Iran FM Furious

BREAKING: Iraanse legerparade aangevallen door
“onbekende aanvallers”, Iran FM Furious

Gewapende aanvallers ontketenden eerder vandaag een gewelddadige aanval op een Iraanse legerparade in de stad Ahvaz, Iran.

Bekijk de verontrustende videobeelden die hieronder zijn opgenomen zoals het gebeurde, gepubliceerd door Ruptly:

(Waarschuwing: verontrustende en grafische video.)

Volgens rapporten:
“De aanval heeft meerdere mensen dood en gewond achtergelaten. Het veroorzaakte een woedende reactie van de Minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif van Iran, die zei dat de “Amerikaanse meesters” en regionale terroristische krachten verantwoordelijk moeten worden gehouden voor het bloedvergieten”.

Geplaatst in NWO, Politiek, Video's, Wereldoorlog 3 | Een reactie plaatsen

Waarom de wereld haar vrijheid opgeeft

Waarom de wereld haar vrijheid opgeeft

Of, waarom het neoliberalisme eindigt in een autoritair regime dat weer de hele wereld overstijgt

Je zou verbaasd kunnen zijn, en een beetje ontmoedigd, zoals ik ben, om in het begin van de 21e eeuw de wereld rond te kijken en te zien hoe de Wereld de vrijheid opgeeft. Er is Amerika, dat vervalt in het autoritaire stripverhaal. Daar heeft China een pas gekozen levenslange leider. Daar verlaat Groot-Brittannië de grootste politieke unie ter wereld – waarin de neonazi’s weer in de Bondsdag zitten. Er is Turkije, nu een dictatuur, er is Oost-Europa, dat pulseert van nationalisme en extremisme. Waarom geeft de wereld de vrijheid op?

Het is een interessante vraag.

Elke leeftijd heeft een orde, en de onze is een neoliberale. Nu is het waar dat naties “rijker” zijn geworden onder het neoliberalisme – maar dat is een zeer brede en bijna betekenisloze term (ik kan immers je arm breken, en de economie zal “groeien” als je naar de dokter gaat). Vind je het niet interessant dat neoliberalen nooit veel onderzoek doen naar de kosten? Dat doe ik, dus laat ons dat doen.

De eerste grote kosten van het neoliberalisme waren stagnatie. Amerika is natuurlijk de graatmeter – als voorbeeld – de inkomens begonnen in de jaren zeventig van de vorige eeuw te flatlinen, en nu krimpen ze in reële termen. Maar ook in Duitsland en Groot-Brittannië waren de inkomens rond 2000 afgevlakt. Zelfs in het vaak geïdealiseerde Scandinavië worden de lonen grotendeels op peil gehouden door de werktijden te verkorten, zodat er meer banen te vinden zijn.

De reden was simpel: het neoliberalisme verruilde politieke rechten voor financiële rechten, dus stroomde het werk naar de laagste, meest onmenselijke bieder. Maar het is één ding voor ieders inkomen te flatlinen – en een heel ander ding voor de rijken om superrijk te worden, terwijl het gemiddelde stagneert.

De tweede grote kostenpost van het neoliberalisme was de ongelijkheid. Het was niet alleen dat de inkomens vastliepen – het was dat de rijken fantastisch, absurd, grotesk rijker werden. Dat betekende dat er een roofzuchtige economie was ontstaan. De groei werd door de rijken afgewend van het gemiddelde – tenzij je gelooft dat een leraar, ingenieur of arts niets bijdraagt aan de welvaart van een samenleving.

De rijken werden rijker door dingen te doen die de gemiddelde mens armer maakten, niet ook rijker – dingen als financiële engineering, beurs bubbels, investeringen in onroerend goed, allemaal verheerlijkte ponzi-regelingen, die minder dan geen duurzaam welzijn of waarde voor wie dan ook creëren.

Nu kunnen mensen van wie het inkomen niet groeit, nauwelijks meer sparen. Dus afgezien van de Duitse middenklasse – die berucht is om zijn spaarzaamheid – nam ook het spaargeld af. Amerika is het beste voorbeeld – mensen zijn zo niet in staat om te sparen dat niemand meer in staat is om met pensioen te gaan. Ouderen beginnen bij Walmart te werken tot de dag dat ze doodgaan – en dat zal de norm zijn voor onze jongeren.

Als gevolg daarvan werden de mensen steeds meer belast met schulden en werd het voor het overleven van deze onrustige economieën van cruciaal belang om meer en meer goedkoop krediet te krijgen, of dat nu door middel van scores, obligaties, kaarten of leningen was, in plaats van het verhogen van de inkomens om te kunnen sparen. Dit was de derde grote kostenpost van het neoliberalisme – afnemende besparingen, een groeiende afhankelijkheid van krediet, waardoor economieën, samenlevingen en democratieën kwetsbaarder, en ongezonder worden.

Wat gebeurt er als samenlevingen die niet in staat zijn te sparen? Welnu – en dit lijkt u misschien dwaas, maar het is desalniettemin waar – ze eisen minder sociale uitgaven, zodat ze vandaag de dag meer geld in hun portemonnee hebben. En zo ontstonden er in de rijke landen wrede bezuinigingen. In Groot-Brittannië begonnen de grote instellingen, zoals de NHS en de BBC, te krimpen.

Het niveau van de sociale investeringen in de EU daalde. En in Amerika stopten mensen gewoonweg met betaalbare gezondheidszorg en onderwijs – ze werden gedwongen om barbaarse keuzes te maken, zoals het voeden van hun kinderen versus basisgeneeskunde zoals insuline.

Dit was de derde grote kostenpost van het neoliberalisme – sociale deconstructie. De grote sociale contracten van de naoorlogse periode, hoewel velen het nog niet helemaal wisten, werden inmiddels verscheurd – en hun belangrijkste innovaties, zoals universele gezondheidszorg, pensioen, pensioenen, onderwijs, begonnen op de vuilnisbelt van de geschiedenis te stranden: de lessen van de laatste grote wereldoorlog werden nu juist vergeten, genegeerd, ontkend. En natuurlijk begon het resultaat, sociale stabiliteit, veiligheid, zekerheid, zekerheid, kansen en mobiliteit allemaal te verdorren, af te nemen en te verdwijnen.

Ironisch genoeg kon het snijden in sociale programma’s een gebrek aan inkomsten en spaargeld niet goedmaken – je zou op deze manier misschien wel 10-20% besparen op belastingen, maar omdat je inkomen vlak is, is het effect tijdelijk, waardoor je hooguit een jaar of twee de illusie van een “verhoging” hebt.

Maar de prijs blijft overeind – sociale contracten die eenmaal gescheurd zijn, hebben dus vaak generaties nodig om ze te herstellen. Op deze manier werden de mensen voor de gek gehouden – maar economen hebben dat zeker niet gezegd, want in de zin van het neoliberalisme is sociale investering sowieso iets dat beter door particulieren gedaan kan worden. “Waarom werkt dit allemaal prima”, dachten de neoliberalen – en de meesten doen dat nog steeds.

Wat gebeurt er als mensen zich realiseren dat ze armer beginnen te worden? Immers, dat is wat het niet kunnen sparen is. Nou, ze beginnen elkaar te wantrouwen. Zo snel genoeg begonnen de sociale banden te rafelen. In Amerika implodeerden ze op spectaculaire wijze – tot op het punt waar jonge mensen elkaar op school begonnen af te slachten en zich verdoven met opioïden.

Hele regio’s lagen in puin, hun steden en steden werden tot wrakken gereduceerd, terwijl de industrie afbrokkelde. Het gevoel van saamhorigheid van de mensen werd geïmplodeerd – niet alleen op die verwoeste plaatsen, maar ook over het land, toen het gevoel van identiteit van een natie begon in te storten. Wie zijn we nu? Is er iets dat ons verenigt? Wat kunnen we nog van onszelf noemen?

Hoewel het eerder in Amerika gebeurde, raakte deze implosie van sociale banden ook elders snel genoeg. Brexit zette regio tegen regio, buur tegen buur, eiste isolationisme. Het onderontwikkelde deel van Duitsland zette zich af tegen het rijkere deel en keerde zich hard naar rechts. En zo verder. Dit was de vierde grote kostenpost van het neoliberalisme – verbrijzelde banden en toenemend wantrouwen, in de vorm van woede, achterdocht, xenofobie, woede of wanhoop.

Dit brengt ons op de vijfde grote kosten van het neoliberalisme – autoritarisme en extremisme. De gemiddelde mens bevond zich inmiddels in een werkelijk wanhopige positie: plat inkomen, weinig spaargeld, een gebroken sociaal contract, weinig vertrouwen voor een betere toekomst, geïmplodeerde sociale banden, uitgehold vertrouwen. Zijn gevoel van waardigheid, eerlijkheid, saamhorigheid en veiligheid waren als glas onder een laars verbrijzeld.

In verschillende mate, om zeker te zijn, in verschillende klassen en landen. En toch leek het neoliberalisme hier te convergeren – dit was het eindpunt. Het leek niet in staat om het leven echt beter te maken voor de gewone mens – alleen maar erger, eindeloos, in een vicieuze cirkel van het nemen van alles wat voor hem van belang was, of het nu de kans was om een gezin te hebben, of werk te doen dat ertoe deed, of om te genieten van een gevoel van gemak, stabiliteit en vrede, op de plaats waar hij die lange zomerdagen als kind had doorgebracht.

Wat zou een persoon voelen wat dat allemaal doet? Wat zou jij doen – als je geen betere engelen had om je tegen te houden? Ook jij zou je kunnen wenden tot de dichtstbijzijnde Trump, Farage, Le Pen, AfD. Mensen zijn fragiel, doen gemakkelijk dingen pijn. En als ze zo beschadigd zijn als het neoliberalisme hen heeft verlaten, is het geen grote verrassing dat ze precies datgene wat ze verloren hebben – welvaart, vertrouwen, veiligheid en kracht – zoeken in de kalmerende, warme armen van sterke mannen.

Tenzij je natuurlijk denkt dat dit alles slechts een verzameling van drie toevalligheden is – sterke mannen die zich over de hele wereld tegelijk voordoen, wenden mensen zich om dezelfde redenen tot hen, op zoek naar precies datgene wat ze verloren hebben, en dat is wat het neoliberalisme hen niet kan bieden.

Laat ik dat anders zeggen – de manier waarop critici van het neoliberalisme het vaak zeggen, maar ik denk dat het de essentie mist. Er zijn geen voorzieningen getroffen voor de “verliezers” onder deze mondiale orde. Het punt is dat de “winnaars” vaak niet de beste “spelers” zijn – maar de meest geslepen, meedogenloze, verbonden of slimme spelers. Toch is er een punt: het neoliberalisme veroorzaakt verliezen. Zeer echte, zeer levens veranderende, en zeer duurzame verliezen.

Hier is de ironie. Het probleem gaat nog dieper. Je ziet, het neoliberalisme is een vreemd mechanisch ding. Het kan geen emotionele, sociale, menselijke, ecologische of culturele kosten zien – zoals een soort killer robot, het kan geen menselijk lijden zien. Het doet dus gewoon alsof dergelijke kosten niet bestaan.

Toch zijn al die kosten precies wat mensen moeten betalen – de kosten van gebroken samenlevingen, relaties, carrières, mogelijkheden, stress, woede, depressie, enzovoort. Maar omdat het niet eens menselijk lijden kan zien, verkondigen neoliberalen nog steeds, stomverbaasd: “Wat is het probleem? De wereld wordt beter!”, zelfs als de vrijheid in omgekeerde richting gaat.

De rekening van de “verliezer” van het neoliberalisme – schrap dat – laten we hem in plaats daarvan het slachtoffer van het neoliberalisme noemen, omdat hij meestal een vrij goed en fatsoenlijk persoon is, is eenvoudig. Het is waarschijnlijk het beste van alles om veiligheid, zekerheid, stabiliteit, inkomen, rijkdom, vertrouwen, geluk en vrijheid te hebben.

Maar als vrijheid je veiligheid, zekerheid, stabiliteit, inkomen, rijkdom, vertrouwen en geluk kost – als het alleen maar lijden is, puur, scherp en op de een of andere manier eindeloos, dag na dag, de ene dag het verlies van een baan, de volgende het verlies van een carrière, de volgende het verlies van je zelfrespect – wat is er dan goed aan? Vrijheid is immers een middel, geen doel op zich.

Het is beter om alle dingen te hebben en vrijheid er is om iemand te helpen leven, dan om vrijheid te hebben, zonder die dingen. Daarin is het slachtoffer van het neoliberalisme een veel rationeler wezen dan de neoliberalen veronderstellen. Zij begrijpen niet waarom hij de vrijheid opgeeft. “Vervloekt u”, roepen ze, “wilt u niet vrij zijn? Wil je geen deel uitmaken van deze wereld die steeds beter wordt? Het slachtoffer lacht en groet de sterke man.

Zijn keuze is de meest verstandige van allemaal, gezien door zijn eigen ogen. Het neoliberalisme heeft hem een goed leven gekost. Hij heeft de kosten te lang betaald, van een mislukte wereldorde, die hem niet veel goeds heeft gebracht – omdat het zijn lijden niet kan zien. Maar er is iemand die kan: de sterke man, de fascist, die hem kalmerende slaapliedjes van grootsheid en kracht zingt. Hij zal weer geweldig zijn! Ah, eindelijk: een einde aan het lijden.

Sommige ideologieën eindigen met een schreeuw, andere met nauwelijks gefluister. Het neoliberalisme eindigt in autoritarisme en fascisme, wanhoop en verlies, angst en woede. Wie zou je dat noemen?

Net zoals Amerika zich heeft afgewend van de vrijheid, omdat het de zielsverwoestende kosten van het neoliberalisme te lang heeft moeten betalen, zo volgt ook de rest van de wereld. En toch, want het neoliberalisme is als een robot die de mens niet kan zien, die die kosten niet kan zien, vraagt het zich af: “waarom faalt de vrijheid?

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Uit de Euro - Nexitt | Een reactie plaatsen