DE RELIGIE VAN DE AANHANGERS VAN DE KLIMAATOPWARMING

Dr. Penner aan Bedford-Strohm:
“U maakt deel uit van de misleiding van de samenleving”

“U heeft noch verstand van het klimaat, noch van uw religie”

DE NATUURWETENSCHAPPER DR. PENNER SPUUGT ZIJN GAL TEGEN DE CHRISTENENMINACHTER BEDFORD- STROHM

Dr. Penner is een uitstekende Duitse wetenschapper en gelovige christen. Als natuurwetenschapper is hij gewend gecompliceerde standen van zaken kort, pregnant en precies to the point vast te stellen. Dat doet hij ook in het volgende schrijven aan de islam-collaborateur en intieme vriend van de islamitische afslachters van christenen: aartsbisschop Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, raadsvoorzitter Evangelische Kerk van Duitsland.

DE RELIGIE VAN DE AANHANGERS VAN DE KLIMAATOPWARMING

Deze heeft, zoals Dr. Penner zegt, geen verstand van natuurwetenschappen – bemoeit zich desondanks met gedecideerde en volkomen verkeerde beweringen met de zogenaamde klimaatopwarming. Aldaar ravotten vooral leken met een grote bek en geen enkel verstand van het echte klimaatgebeuren:

In het klimaatonderzoek heerst er schijnbaar verregaande consensus over dat de huidige opwarming van de Aarde hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de mens. Een gewilde strategie om dit feit te verdoezelen, is petities of lijsten met namen van zogenaamd kritische experts te publiceren.

Maar bekijkt men die aandachtig, dan valt op:

Als de namen al echt zijn, dan zijn ze meestal van mensen, die klimaatwetenschappelijke leken zijn en geen onderzoek doen op dit gebied. En de weinige personen die feitelijk actief zijn in het klimaatonderzoek, staan meestal ten onrechte op de lijst (Bron)

Wat in Duitsland systematisch wordt verzwegen, is het feit dat 30.000 (!) klimaatwetenschappers een petitie hebben ondertekend, waarin zij zeggen dat er überhaupt geen valide bewijzen zijn voor een door mensen veroorzaakte klimaatwijziging.

Ook bestaat er noch een correlatie, noch een causaal verband tussen klimaat en CO2-concentratie. Deze was in het Krijttijdperk, het tijdperk van de Dinosauriërs, 10 keer groter dan tegenwoordig.

Het gevolg: Nooit in de geschiedenis van de Aarde was de biomassa van planten en dieren groter dan toen. Ze begon omstreeks 145 miljoen jaar geleden met het einde van de Jura en eindigde ongeveer 66 miljoen jaar geleden met het uitsterven van de Dinosauriërs ten gevolge van de impact van een reuze-meteoriet in de Golf van Mexico.

Dat wij ons thans niet in een buitengewone, maar in een absoluut normale stijgingsfase van de Aard-temperatuur bevinden, laat de volgende grafiek zien:

Wie de grafiek volgt, ziet dat er sinds de laatste ijstijd (geheel links) 5 fasen van Aarde-opwarming zijn geweest. Dat die niets met mensen te maken hebben, hoeft hier niet extra te worden uitgelegd.

De industriële productie begon ongeveer 150 jaar geleden – en de huidige stijging is statistisch niettemin de kleinste onder de voorgaande 5 fasen van de recentere Aardgeschiedenis.

Want de opwarming van de Aarde heeft veel meer te maken met onregelmatigheden van de zonneactiviteiten dan met de menselijke productie. Maar aangezien de theorie van de opwarming der Aarde het karakter heeft van een religie, is het zinloos de bepleiters van deze theorie te overtuigen. (Bron: Het geklets over de “koolstofvervuiling”)

“U HEEFT GEEN MEDELIJDEN MET DE SLACHTOFFERS VAN ISLAMITISCHE GEWELDDADIGHEDEN”

Terug naar het schrijven van Dr. Penner: Terecht verwijt hij Bedford-Strohm de grootste vervolging van christenen in de geschiedenis, die niet ten tijde van Nero, maar tegenwoordig plaatsvindt, te negeren en in plaats daarvan te collaboreren met de daders:

“Uw liefdeloosheid komt ook hierin tot uitdrukking, dat U geen medelijden heeft met de slachtoffers van islamitische gewelddadigheden. De afschuwelijke vervolging van christenen door de islam stoort U niet.”

Zoals ik aan het begin al zei: Kort, bondig en precies to the point: Zoals een natuurwetenschapper nu eenmaal is. Mijn eerbetoon aan een bescheiden gebleven, maar dappere en eerbare Duitse wetenschapper!

(Michael Mannheimer)

Lees ook: Wil de opwarming van de aarde Nederland laten zinken

Dit bericht is geplaatst in Klimaat, Klimaat leugen, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Uit de Euro - Nexitt. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.