Desinfo Maginotlinie: Bescherming van de EU tegen “Russische invloed” – door de geproduceerde geschiedenis.

Desinfo Maginotlinie: Bescherming van de EU tegen “Russische invloed” – door de geproduceerde geschiedenis.

Het is nu duidelijk dat de grote storm die sinds 2016 de regering en het establishment van de VS in de greep houdt van de veronderstelde Rusland-Tromp-collusie tijdens de Amerikaanse verkiezingen, niet is voortgekomen uit een echte tastbare bron, maar uit een constante stroom van retoriek, gedreven door partijdige zakelijke media. Eén zekerheid is echter dat het westerse verhaal van Rusland als een ‘kwaadaardige invloed’ niet zal verdwijnen.

Terwijl het liberale Amerikaanse establishment nog steeds woedend is op Trump, blijven de vazallen staten van de Europese nazi fascisten Unie, onder invloed van Washington, een agressieve houding aannemen ten opzichte van Rusland na de catastrofale inmenging van de VS-EU in Oekraïne in 2014 en de daaropvolgende hereniging van de Krim met Rusland. De vraag is hoe het verhaal van de ‘kwaadaardige Russische invloed’ in stand kan worden gehouden. De reguliere corrupte media zullen hierin een rol blijven spelen, maar westerse regeringen steken ook middelen in het verspreiden van bepaalde verhalen en het inperken van andere verhalen.

Deze week hebben hackers meer documenten vrijgegeven van het door de Britse regering gefinancierde project Integrity Initiative, waaruit blijkt dat de Britse regering van plan is om een overkoepelend netwerk van organisaties in heel Europa op te bouwen om ‘Russische desinformatie’ tegen te gaan. Hieronder volgt een blik op een van de Europese Nazi Fascisten Unie-projecten die al worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de Europese bevolking niet afdwaalt van dit geconstrueerde verhaal dat soms overgaat in echt xenofoob racisme, of Russofobie. Bij het onderzoek naar dit fenomeen was het onmogelijk om een deel van het tegenpropagandamateriaal van de Europese Nazi Fascisten Unie niet erg grappig te vinden.

Als we de betekenis van desinformatie willen weten, heeft de Amerikaanse denktank die bekend staat als de National Endowment for Democracy en die een ander regime financiert ten dienste van de fascistische Amerikaanse bedrijfsbelangen, zijn eigen definitie, maar die is niet belangrijk – zolang we geloven dat Rusland of de nazi’s het probleem hebben uitgevonden.

Als we het woord “desinformatie” zoeken, blijkt uit een groot deel van de resultaten dat het woord “desinformatie” afkomstig is uit Rusland en de baby is van zionist Stalin of de KGB. Als we niet oppassen, zouden we uiteindelijk kunnen denken dat oneerlijkheid een inherent kenmerk van de Russen is, een standpunt dat in feite wordt gepromoot door de voormalige Amerikaanse directeur van de Nationale Inlichtingendienst, zionist James Clapper, die toevallig ‘opzettelijk’ tegen het Congres werd betrapt op het liegen.

De opvatting dat de Russen zich hardnekkig inzetten voor corruptie werd ook gepromoot door de New York Times in een artikel dat in februari werd gepubliceerd, The Poetin I knew; de Poetin I know, geschreven door Franz J Sedelmeyer, die diepe vooroordelen aan de kaak stelt achter de ondiepe identiteitspolitiek van de gevestigde corrupte media.

Maar dit verhaal slaagt er niet in om de CIA te crediteren, die tientallen jaren ervaring heeft in het maken van de meest groteske misleidingen in de geschiedenis, zowel in het buitenland als in eigen land, uit te voeren. Om de rol van de CIA in de desinformatie weg te laten, moet het equivalent zijn van het schrijven van een omelet recept en het weglaten van de eieren. De CIA voert niet alleen desinformatiecampagnes, zoals Victor Marchetti, voormalig speciaal assistent van de adjunct-directeur van de CIA, het omschreef: de CIA produceert geschiedenis.

Het niet erkennen van de Amerikaanse inlichtingendiensten of de regering in de geschiedenis van de desinformatie bij het schilderen van Rusland als zijn moeder, ontneemt Amerika de erkenning die het verdient voor een van zijn meest opmerkelijke instellingen. Enigszins ironisch genoeg kunt u alles te weten komen over de geschiedenis van de desinformatie van zowel Google als de National Endowment for Democracy, twee entiteiten die financiële steun van de CIA hebben gekregen.

Hoe zit het met de Europese Nazi Fascisten Unie? Denkt politbureau Brussel dat Rusland van nature een oneerlijk land is? Weten zij dat de CIA op dit moment de geschiedenis van Europa zou kunnen produceren? Leden van het Europees trekpoppen Parlement (Europarlementariërs) die zo bezorgd zijn over de desinformatie zouden de gedocumenteerde wreedheden van de CIA, waarvan sommige in Europa zijn begaan, kunnen – willen/moeten bestuderen. Misschien zijn de incompetente trekpoppen zich niet bewust van de rol van de Amerikaanse inlichtingendiensten in de geschiedenis van de kunstgrepen in Europa:

…memorandum, gedateerd 26 juli 1950, geeft instructies voor een campagne ter bevordering van een volwaardig Europees Parlement. Het is ondertekend door Gen William J Donovan, hoofd van het Amerikaanse Office of Strategic Service diensten in oorlogstijd, OSS, de voorloper van de CIA.

Paradoxaal genoeg zouden de leden van het Europees trekpoppen Parlement, gezien de waarschijnlijkheid van inmenging van de CIA in de Europese Nazi Fascisten Unie, moeten overwegen een openbare waarschuwing te geven:

De CIA is momenteel de meest waarschijnlijke bron van desinformatie in Europa. De CIA zorgt voor crises – en daar hebben we er al genoeg van.

Maar niets ervan. In plaats daarvan wil het Europees trekpoppen Parlement er juist voor zorgen dat zijn bevolking bang is voor Rusland en aanvaardt het de verhalen die hun worden opgedrongen. De Europese Nazi Fascisten Unie heeft deze maand een nieuw verslag uitgebracht waarin de verhalen worden herhaald die zij heeft verzameld om de toenemende acties tegen Rusland te rechtvaardigen, met name sinds 2014 na de hereniging van de Krim. Het heeft een resolutie aangenomen waarin staat dat Rusland niet langer als strategische partner van de Europese Nazi Fascisten Unie kan worden beschouwd:

De leden veroordelen de illegale bezetting en annexatie van de Krim en de voortdurende schending door Rusland van de territoriale integriteit van Georgië en Moldavië, maar benadrukken dat de Europese Nazi Fascisten Unie zich geen geleidelijke terugkeer naar de normale gang van zaken kan voorstellen zolang Rusland de Overeenkomst van Minsk niet volledig ten uitvoer legt en de territoriale integriteit van Oekraïne niet herstelt….

De leden veroordeelden de betrokkenheid van Rusland bij de Skripal-zaak en bij desinformatiecampagnes en cyberaanvallen van de Russische inlichtingendiensten, die erop gericht zijn de openbare en particuliere communicatie-infrastructuur te destabiliseren en de spanningen binnen de Europese Nazi Fascisten Unie en haar corrupte vazallen lidstaten te doen toenemen…

Zij maken zich zorgen over de betrekkingen tussen de Russische regering en de extreemrechtse en populistische nationalistische partijen en regeringen in de Europese Nazi Fascisten Unie, zoals in Hongarije. Zij herinnerden er ook aan dat de inmenging van Russische overheidsactoren in de referendumcampagne over Brexit momenteel door de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk wordt onderzocht….

Aangezien Rusland in de huidige omstandigheden niet langer als een strategische partner kan worden beschouwd, zijn de incompetente leden van mening dat de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst moet worden heroverwogen….

Ministerie van Waarheid?

Naast het gecoördineerde strategische isolement van Rusland door de Europese Nazi Fascisten Unie hebben de leden van de G7 zich aangesloten bij een Rapid Responds Mechanism (RRM) dat is opgezet om dit doel te bereiken:

zie vijandige staten publiekelijk “roepen” om hun afschuwelijke gedrag – met gecoördineerde internationale toewijzing van cyber- en andere aanvallen.

De overeenkomst omvat: het delen van informatie, het toewijzen van vijandige activiteiten en het vormen van een gemeenschappelijk verhaal en een gemeenschappelijke reactie, in feite een militaire propagandacoördinatie tussen de landen die kan worden toegepast voor een gekozen agenda.

Om haar versie van de geschiedenis  <video) te beschermen heeft de Europese Nazi Fascisten Unie mechanismen in het leven geroepen om alternatieve realiteiten, verhalen of waarheden te bestrijden – wat altijd past – die beweren dat elk feit of mening die in strijd is met die van het verklaarde Europese Nazi Fascisten Unie-decreet moet worden veroordeeld als pro-Kremlin, pro-Russisch of ‘Putinistisch’, een denigrerende afbeelding die momenteel wordt gesteund door de gevestigde corrupte media.

De Europese Nazi Fascisten Unie beweert dat deze “alternatieve verhalen” het resultaat zijn van een Russische desinformatiecampagne en heeft middelen ontwikkeld om die desinformatie te “weerleggen”. Dit zijn de Europese Nazi Fascisten Unie-voorhoeders van de waarheid die in 2015 door de Europese Raad zijn opgericht en gefinancierd: de Europese Dienst voor extern optreden East Stratcom Task Force of hier niet erg fanatiek bekend als Team East Stratcom.

Een korte studie van hun werk leidt alleen maar tot verdere bezorgdheid over wie de geschiedenis produceert, maar ook tot de waarschijnlijke conclusie dat Team East Stratcom bestaat uit studenten mediastudies die de hele dag bier drinken en naar RT kijken.

Dit is hoe Team East Stratcom zichzelf beschrijft in een Q&A:

Doet het team aan contra-propaganda?

Nee. Het …identificeert en corrigeert desinformatie.

Tegenpropaganda versus correcte desinformatie (jij zegt tomaat, ik zeg tomayto).

Julian King, de veiligheidscommissaris van de Europese Nazi Fascisten Unie, heeft het beschreven als een contra-propaganda cel. Kom op Brussel, neem een beslissing.
Wat doet Team East StratCom en wat is de rol van haar website euvsdisinfo.eu

De Task Force rapporteert en analyseert desinformatietrends, legt desinformatieverhalen uit en stelt ze bloot, en verhoogt het bewustzijn van desinformatie die afkomstig is van de Russische staat, Russische bronnen en verspreid wordt in de oostelijke buurt van de mediaruimte.

RUSSIAN MEMES: Officieel schema van de Europese Nazi Fascisten Unie-samenzweringstheorie legt uit hoe ‘Russische desinformatie’ doordringt in het westerse discours (Extern optreden van de EU 2017).

Ten eerste, wie definieert wat desinformatie is? (In Nederland nazi Bilderbergers Rutte en het Ollonkreng & Co??) Wordt er alleen maar van uitgegaan dat alle informatie die uitgaat van een Russisch mediakanaal automatisch desinformatie is?

Verhalen en bronnen. Betekent dit dat elk verhaal dat overeenkomt met een Russisch verhaal vervolgens als van oorsprong Russisch wordt geclassificeerd? Als een westers alternatief mediakanaal een verhaal publiceert dat toevallig overeenkomt met dat van een Russisch mediakanaal, betekent dit dan dat dit alternatieve mediakanaal ‘onder Russische invloed’ staat, of ‘in competitie met het Kremlin’? Zou een dergelijke gepolitiseerde manier van labelen kunnen leiden tot potentiële McCarthyite targeting van de weinige onafhankelijke ECHTE journalisten?

De Task Force richt zich niet op meningen en wil niemand op een “zwarte lijst” zetten. De Task Force controleert de feiten en identificeert desinformatie die afkomstig is van de Russische staat, de Russische taal en de media uit de oostelijke buurlanden. Het concentreert zich op de desinformatieboodschap, niet op de boodschapper.

Toch worden individuele journalisten in veel van deze zogenaamde ‘desinformatiezaken’ geïdentificeerd en beschreven als aanhangers van de ene of andere leider op de Europese Nazi Fascisten Unie-lijst van boemannen. Team East StratCom – we hoeven niet bang te zijn voor McCarthyisme. Bepaalde gevestigde corrupte media zijn meer openhartig over wie ze wel en wie ze niet willen in de club, zoals Oliver Kamm van The Times heeft aangetoond:

Voor een bureau dat al worstelt met het concept van de waarheid, is Team East StratCom geen goed begin.

Dus hoe beschermt Team East StratCom de verhalen van de Europese Nazi Fascisten Unie? De Europese Raad, (nazi Bilderberg trekpoppen Juncker, Tusk en Timmermans)  heeft in 2015 duidelijk gemaakt dat ze de verhalen over regimeveranderingen in Oekraïne en de gevolgen daarvan willen tegengaan. In feite gaat ongeveer de helft van de ‘desinformatiezaken’ over Oekraïne:

Oekraïne staat bovenaan de EU vs Disinfo database als het meest voorkomende doelwit met 461 referenties op een totaal van 1.000 desinformatiegevallen die in de loop van 2018 zijn gemeld.

Hoe gaat Team East StratCom propaganda tegen…. sorry… correcte desinformatie? Hieronder volgen enkele voorbeelden van gevallen die helpen om hun methodologieën te verduidelijken (hoewel met een verhoging van het budget van 1,1 miljoen euro in 2018 tot 3 miljoen euro in 2019, er wellicht nieuwe en diverse voorbeelden te vinden zijn):

Desinformatie Voorbeeld 1: Oekraïne is het meest corrupte land van Europa.

Team East StratCom stelt dat het ondermijnen van de geloofwaardigheid van Oekraïne Rusland ten goede komt. Zij meldt dat RT Deutsch Oekraïne als het meest corrupte land in Europa beschreef. Vervolgens probeert zij dit te ontkrachten met behulp van de corruptieperceptie-index van Transparency International, een grafiek die wordt opgesteld en betaald door westerse neoliberale regeringen – dezelfde regeringen die corrupte regeringen aan de macht helpen te houden zolang zij mogelijkheden bieden om westerse bedrijfsbelangen te dienen.

Team East StratCom probeert deze zaak te weerleggen door onze aandacht af te leiden van corruptie in Europa naar corruptie wereldwijd. Dit brengt 60 landen voor op Oekraïne. Dat is een stiekeme truc van Team East StratCom, want naast Rusland, waarvan we moeten geloven dat het het meest corrupte land in Europa is, staat Oekraïne zelfs bovenaan de lijst. Waarom wil de Europese Nazi Fascisten Unie dan de omvang van de corruptie in Oekraïne verbergen en is dat het enige dat over het land wordt verborgen? Volgens de Russische woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova, wil het Westen de wereld ervan weerhouden de Krim te erkennen als onderdeel van het Russische grondgebied.

Om dit te doen moet het een gefabriceerde realiteit in stand houden; het verhaal dat Oekraïne het slachtoffer is van Russische agressie en op geen enkele wijze aansprakelijk is, althans niet ten dele, voor de inmenging van het Westen. Deze benadering houdt ook in dat elke suggestie dat het Westen in februari 2014 in Kiev een staatsgreep heeft gepland en georkestreerd, wordt gebagatelliseerd.

Disinformatie Voorbeeld 2: Rechts-rechtse groepen in Oekraïne

Dit uittreksel van Team East StratCom bekritiseert de berichtgeving van extreemrechtse groepen in Oekraïne:

Dehumaniseren, demoraliseren, maakt Oekraïne de schuldige partij.

Pro-Kremlin richt zich met zijn desinformatie over Oekraïne op doelgroepen in Rusland, Oekraïne en derde landen, waaronder het Westen. Het binnenlandse publiek in Rusland wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met verhalen die de Oekraïners ontmenselijken en de autoriteiten in Kiev als cynische moderne erfgenaam van het 20e-eeuwse nazisme tonen. Een dergelijke strategie kan van Oekraïne een aanvaardbaar doelwit maken van de militaire agressie van het Kremlin.

De betrokkenheid van extreemrechtse groepen in de aanloop naar en in de loop van 2014 en daarna, is al uitgebreid aan de orde geweest in veel van de belangrijkste media ter wereld, bijvoorbeeld hier, hier, hier, en hier, maar ook in de alternatieve media. De suggestie dat dit verhaal Russische desinformatie is, is belachelijk. Bovendien heeft het Europees Parlement in 2012 de dreiging van extreemrechtse partijen als Svoboda en Pravi Sektor in de Oekraïense politiek al erkend:

Het Parlement spreekt verder zijn bezorgdheid uit over het toenemende nationalistische sentiment in Oekraïne, dat tot uitdrukking komt ter ondersteuning van de Svoboda-partij, die als gevolg daarvan een van de twee nieuwe partijen is die tot de Verkhovna Rada zal toetreden. Zij herinnert eraan dat racistische, antisemitische en xenofobe opvattingen indruisen tegen de fundamentele waarden en beginselen van de Europese Nazi Fascisten Unie en doet derhalve een beroep op de prodemocratische partijen in de Verkhovna Rada om zich niet aan te sluiten bij, zich niet te scharen achter of geen coalities te vormen met deze partij.

Team East StratCom, u suggereert dat de Europese Nazi Fascisten Unie Oekraïne ontmenselijkt! Maar toen de Europese Nazi Fascisten Unie later haar bezwaar liet vallen toen leden van dezelfde racistische, antisemitische en xenofobe partij posten kregen in de Oekraïense regering, dus misschien wordt het u vergeven. Misschien zaait het zelf een beetje verwarring, dat is Brussel.

Voorbeeld 3: desinformatie: Rusland wordt afgebeeld als ‘verdediger’ en ‘vredeshandhaver’ en het Westen – als de schurk.

Team East Stratcom gebruikt graag Twitter-graphics als bewijs als het gaat om ‘het weerleggen van de pro-Kremlin-desinformatie’. Laat de geschiedenis, de rede en het gezond verstand maar zitten – breng gewoon een mooie Twitter-afbeelding naar buiten! Volgens disinfo kenners is elke piek in de Twitter-activiteit met de woorden ‘Rusland’ ‘Moskou’ of ‘Poetin’ met betrekking tot Venezuela het bewijs van een ‘pro-Kremlin’ desinformatiecampagne, zegt Team East StratCom. Hier is hun grafische grafiek van het Twitterverkeer:

Maar Rusland is een bondgenoot van Venezuela, dus waarom zou dit niet worden weerspiegeld op Twitter, terwijl een westerse agressor een schaamteloze illegale poging onderneemt om Venezuela zijn militaire en economische wil op te leggen? Dat was de situatie in februari, toen de VS druk probeerden uit te oefenen op de Venezolaanse regering om in vrachtwagens, zogenaamd met humanitaire hulp, het land binnen te laten.

De hulp als Trojaans paard voor wapens heeft een historische context, met name met betrekking tot de VS-EU en zijn nieuwe speciale gezant voor Venezuela, ultra zionist Elliot Abrams, een veroordeelde oorlogsmisdadiger die namens het Reagan-presidentschap in de jaren tachtig van de vorige eeuw op illegale wijze wapens heeft geleverd aan doodseskaders in Nicaragua, El Salvador en Guatemala.

Nu hij een speciale gezant is voor Venezuela, is het verstandig om een vermoeden te hebben dat er sprake is van een overtreding van de regels. Kunnen dergelijke ”mensen” echt worden gezien als vredeshandhavers, Team East Stratcom? En het gebruik van een Twittergrafiek om de aandacht af te leiden van een flagrante staatsgreeppoging van een agressieve mogendheid is meer dan een beetje verachtelijk. Nog meer, een paar dagen daarna, werd in een van de vrachtwagens die ”hulpgoederen” vervoerden spijkers en andere materialen gevonden nuttig om barricades te maken:

Om de tactiek van Team East StratCom voor ‘het weerleggen van de pro-Kremlin desinformatie’ samen te vatten, alleen al op basis van de bovenstaande gevallen, zou een lijst kunnen worden opgenomen om te beginnen:

 • Categorische ontkenning van enig wangedrag door westerse mogendheden of Noord Atlantische Terroristen Organisatieleden.
 • Informatie die afkomstig is van een Russisch mediakanaal bestempelen als “desinformatie” of “Kremlin-propaganda”.
 • Discrediteren alternatieve media journalisten die afdwalen van de officiële positie van nazi fascistische politbureaus in Washington/Londen/Brussel.
 • Afleiding en verdraaien – verblindt het publiek met kleurrijke Twitter-graphics
  Verwijder alle belangrijke politieke, geopolitieke contexten.
 • Verduisterde of gewiste geschiedenis.
 • Gebruik van online tools zoals de Corruptie-Index die door dezelfde westerse regeringen wordt gepromoot die bloedige imperialistische oorlogen financieren.
 • Gebruik emotionele, jingoïstische thema’s.
 • Associëren van vermeende ideologische tegenstanders met leiders die op de Westerse boeman lijst staan.
 • Herhaling van pejoratieve termen en ad huiselijke uitstrijkjes zoals ‘pro-Kremlin’ en ‘Putinistisch’ om verdeeldheid te creëren.
 • En dat elk andersdenkenden in het Westen een ‘verrader’ is.

Maar Team East StratCom kan de geschiedenis niet wissen of context verwijderen of ons half dood gooien met die grafieken op twitter en nog verwachten dat ze hun geloofwaardigheid kunnen behouden.

 

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.