GILETS JAUNES: Burgers in politioneel vizier als nazi Bilderberg trekpop Macron totalitaire staatspraktijken aanneemt om dissidenten te onderdrukken

GILETS JAUNES: Burgers in politioneel vizier als nazi Bilderberg trekpop Macron totalitaire staatspraktijken aanneemt om dissidenten te onderdrukken

Vrijwilliger brandweerman Olivier Beziade, een vader van drie, werd op zaterdag 12 januari 2019 in Bordeaux in het achterhoofd neergeschoten. (Foto: Stephanie Roy op Twitter)

Een 30-jarige vrijwillige brandweerman die zich op 12 januari 2019 aansloot bij de protesten van Gilets Jaunes in Bordeaux, Frankrijk, bevindt zich in coma nadat hij in het achterhoofd is neergeschoten door een LBD of “flashball”-kogel die is afgevuurd door Franse veiligheidstroepen die de openbare demonstraties in de meeste grote Franse steden brutaal onderdrukken.

Olivier Beziade is een vader van drie kinderen die nu een “zeer ernstig hersenletsel” heeft en in een geïnduceerd coma zit. Terwijl het geweld in heel Frankrijk groeit, sluiten de corrupte westerse media zich af en doen ze geen uitgebreid of eerlijk verslag van politie-inbreuken tegen demonstranten.

Het volgende is een video van deze gebeurtenis, waarin een van de politieagenten lijkt te zeggen “zij (demonstranten) weten niet dat het onze schuld is” en zijn collega’s opdraagt om “de kogelhulzen op te pakken”, nadat Beziade was neergeschoten en op straat lag. Kijk:

De Gilets Jaunes of gele vesten

De Gilets Jaunes (GJ’s) of Gele Vesten-beweging begon officieel op 17 november 2018, maar volgens sommige analisten werd dit volksinitiatief al lang daarvoor ontstoken en is het een product van de opeenvolgende marginalisering van belangrijke sectoren van de Franse bevolking door de Franse nazi Bilderberg trekpoppen regering. Thomas Flichy de Neuville, academicus en historicus, schreef zeer recentelijk over de sociaal-politieke alarmbellen die de Gilets Jaunes met minstens vijf jaar voorafgingen.

In 2013 heeft een afgevaardigde van het departement Pyreneeën-Atlantique van Frankrijk, Jean Lassalle, 8 maanden rondgelopen in Frankrijk. Hij legde 5000 km te voet af en sprak met de “vergeten” Fransen. Lassalle rapporteerde dat de blijvende indruk van zijn ervaring was dat de meeste van degenen die hij tegenkwam een verlangen hadden om “de tafels om te draaien, dat ze op vele niveaus genoeg hadden”.

Het verslag van Lassalle werd in april 2014 voorgelegd aan de voorzitters van de vergaderingen. Lassalle waarschuwde dat negen van de tien mensen in Frankrijk klaar waren om te “ontploffen”, drie van de tien waren klaar om te mobiliseren als en wanneer de “ontploffing” plaatsvond. Lassalle voorspelde dat “Les réseaux sociaux sont prêts à agir comme une arme formidable de mobilisation” “de sociale media is bereid om als een formidabel mobilisatiewapen op te treden”.

Volgens Flichy was het enige probleem met het baanbrekende rapport van Lassalle dat hij de op handen zijnde uitbarsting van onenigheid voorspelde “het is tien minuten voor middernacht”, schreef Lassalle. Niets bleek te gebeuren als voorspeld in 2015 en het rapport van 196 pagina’s werd naar de archieven gestuurd, de inhoud ervan werd vergeten omdat nazi/fascisten staat Frankrijk zich in een illegaal buitenlands interventiemoeras in Syrië, Jemen en Mali begraven heeft en de storm thuis negeerde.

GJ-protestanten worden vergast (traangas) in Bordeaux, 12 januari 2019. (Foto: Nicolas Duffaure)

In 2014 schreef Christophe Guilluy, een geograaf, een boek met de titel “La France Peripherique” dat de demografie van de grote Franse steden onderzocht en de problemen van rijke, weelderige stadscentra belichtte in vergelijking met de gemarginaliseerde en arme buitenwijken waar 60% van de “vergeten” bevolking woonde. Guilluy concludeerde dat veel van deze gemeenschappen uiteindelijk zouden stemmen voor meer rechtse of nationalistische politieke partijen op zoek naar een tegengif voor hun verslechterende levensomstandigheden.

Het werk van Guilluy is vooral relevant als we bedenken dat de stijging van de brandstofprijzen door de regering van president nazi Bilderberg trekpop Macron de druppel voor de GJ’s was. Hoewel dit niet de enige reden is voor de onrust die we vandaag de dag zien, in heel Frankrijk, is het een belangrijke factor voor 60% van de bevolking, van wie velen nog steeds het minimumloon (SMIC = 1.498.47 pm) krijgen – als die mensen elke dag 20 km reizen om te werken, zullen ze 250 euro per maand uitgeven, wat een vijfde van de SMIC is. Het is gemakkelijk in te zien waarom deze mensen zo krachtig hebben gereageerd tegen een brandstofbelasting die hen het meest zou treffen.

Waarom de Gilet Jaune – Gele Vestjes ? Analist en auteur, gevestigd in Frankrijk, Diana Johnstone zette het kort en bondig in een artikel voor Unz Review:

“Elke auto in Frankrijk wordt verondersteld te zijn uitgerust met een geel vest. Dit is zo dat in geval van een ongeval of pech op een snelweg, de bestuurder het kan aantrekken om het zicht te verzekeren en te voorkomen dat hij overreden wordt. Het kostuum was bij de hand en hoefde niet door nazi Bilderberg schoft Soros te worden geleverd voor een min of meer gefabriceerde “kleurenrevolutie”. De symboliek was passend: in geval van een sociaaleconomische noodsituatie, laat je zien dat je niet overreden wilt worden”.

De GJ’s hebben zich gedistantieerd van de politiek en politici om hun volksidentiteit te beschermen. De leiderschapsstructuur is horizontaal, geen leiders of identiteitspolitiek. De woordvoerders zijn geen geoefende publieke sprekers, het zijn mensen uit alle lagen van de bevolking en ze vertegenwoordigen een breed spectrum van de Franse samenleving. Het manifest is gevarieerd, afhankelijk van de regionale collectieven, maar de meeste eisen lijken in het hele land synchroon te lopen met kleine verschillen.

Een dergelijk manifest werd in december 2018 door een aantal mediakanalen gepubliceerd en somde een aantal eisen op voor hervormingen in de economische, politieke, gezondheids- en sociale zekerheid- en milieu sector. Dit manifest ging ook in op het neoliberale buitenlands beleid van nazi Bilderberg trekpop Macron en bevatte een oproep om een einde te maken aan “de deelname van Frankrijk aan buitenlandse illegale agressie oorlogen en het verlaten van de Noord Atlantische Terroristen Organisatie (NATO)” en om “een einde te maken aan de plundering en inmenging – politiek en militair – in Francafrique, die Afrika arm houdt. Onmiddellijk alle Franse soldaten repatriëren. Tot stand brengen van betrekkingen met Afrikaanse staten op een gelijkwaardige peer-to-peer basis”.

Strijdkrachten van “recht en orde” in de straten van Bordeaux tijdens de protesten van Acte X van GJ, 12/1/2019. (Foto: Nicolas Duffaure)

De fundamentele boodschap van de GJ’s is dat ze gewoonweg niet de eindjes aan elkaar kunnen knopen. De kosten van levensonderhoud blijven stijgen en de salarissen blijven onder druk staan. De overheid moet luisteren naar de mensen en van koers veranderen. De meeste Europeanen die dit lezen zullen empathie voelen met deze uiting van wanhoop. De nazi/fascisten regering en de corrupte media in Frankrijk hebben de roep op hulp systematisch onder het tapijt geveegd. Deze oproepen tot hulp worden al geruime tijd onderdrukt, gefilterd en genegeerd door de corrupte staatsmedia en overheids-functionarissen.

Nazi Bilderberg trekpop Macron’s nazi/fascistische regering heeft de klimaatverandering en de opwarming van de aarde gebruikt als een zwaard van Damocles door de GJ’s te hebben gebrandmerkt over de hoofden van de kwaadaardige om hen af te leiden van hun ellende – en te suggereren dat de toekomst van de planeet zwaarder weegt dan de trivia van het voeden van hun kinderen of het vermijden van dakloosheid – de duw terug van de GJ’s was snel, terwijl ze hun milieu kunnen koesteren en ecologisch bewust zijn “ze zijn meer bezorgd over het einde van de maand dan de toekomst van de wereld“.

In sommige gevallen, in een vroeg stadium van de protesten, worden de GJ’s systematisch ontmenselijkt. Gerard Darmininin, de minister van Begroting, beschreef de GJ’s als de “peste brune – de bruine pest”, wat fascisten betekent. In de tientallen interviews waar ik naar heb geluisterd, heeft niet één GJ een sentiment geuit dat zelfs in de verste verte kan worden omschreven als rechts of fascistisch. De GJ’s zijn een apolitiek collectief met een focus op sociaaleconomische kwesties die rechtstreeks van invloed zijn op hun overlevingskansen in het moderne nazi/fascistische Frankrijk, dat volgens hen gevaarlijk afdrijft van de visie van een Republiek waarmee de meeste demonstranten zijn opgegroeid.

Protestanten in Bordeaux op 12 januari 2019. Op het spandoek staat “Macron out, de democratie is dood”. (Foto: Nicolas Duffaure)

De reactie van de nazi/fascistische regering is overwegend afwijzend, repressief, veroordelend en in toenemende mate opruiend. In plaats van “de orde te handhaven” door middel van echte onderhandelingen en hervormingen, lijkt nazi Bilderberg trekpop Macron een escalatie van politiegeweld tegen demonstranten te hebben ontketend, wat de GJ’s verder zal uitlokken, waardoor de onenigheid en de mogelijkheid van tegenmaatregelen tegen de staat zal toenemen.

Reactie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de staat en de corrupte media op Gilets Jaunes

Christophe Castaner, minister van Binnenlandse Zaken. (Foto: Nicolas Messyasz)

Macron’s eerste keuze van de minister van Binnenlandse Zaken was de socialistische burgemeester van Lyon, Gerard Collomb, die in oktober 2018 zijn functie neerlegde, ondanks de smeekbeden van nazi Bilderberg trekpop Macron om te blijven, onder verwijzing naar de “immense moeilijkheden” waarmee zijn opvolger te kampen had.

Collomb werd vervangen door Christophe Castaner als hoofd van de nationale politiekorpsen, naast andere verantwoordelijkheden. Voormalig socialist en criminoloog, Castaner’s reputatie is enigszins aangetast door zijn connecties met een Marseillemaffioso, Christian Oraison, in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

De Franse premier nazi Bilderberger Edouard Phillippe introduceerde in januari 2019 een nieuwe wet om “het recht op demonstratie beter te beschermen”. Protestanten die ten onrechte worden bestempeld als “oproerkraaiers” of die eisen dat “president nazi Bilderberg trekpop Macron ontslag neemt”, worden collectief berispt door een wet die zware straffen oplegt aan organisatoren van demonstraties wier tijd en plaats niet het officiële nazi/fascisten stempel van goedkeuring heeft gekregen.

500 klachten tegen Castaner wegens beperking van het recht op protest werden ingediend bij het Hof van Cassatie, maar werden afgewezen door de officier van justitie, Francois Molins, die verklaarde dat hij Castaner niet zou vervolgen voor zijn opmerkingen dat “deelnemers aan de GJ-protesten medeplichtig waren aan degenen die hun toevlucht hadden genomen tot geweld”.

De politie van Bordeaux verzamelt zich voor de protesten van GJ in januari 2019. (Foto: Nicolas Duffaure)

Castaner heeft consequent de politieteams en hun gebruik van disproportioneel geweld tegen ongewapende demonstranten verdedigd door te beweren dat de GJ’s de aanstichters van geweld zijn, de politie handelt in zelfverdediging. Het toenemend aantal gevallen van civiele verminking en verwondingen door zwaarbewapende politieagenten suggereren dat Castaner de waarheid verdraait.

Castaner’s enige concessie is het uitrusten van de politie met lichaamscamera’s, zodat ze hun eigen schendingen van het gebruik van “proportioneel geweld” bij de handhaving van de openbare orde kunnen registreren. Er moeten twijfels worden geuit over de bereidheid van een politiemacht die al te maken heeft met honderden, zo niet duizenden claims tegen hen, om het bewijs te leveren dat hen verder incrimineren zal. Toen Castaner werd gevraagd om commentaar te geven op het geweld dat door de politie tegen de burgers wordt gebruikt, antwoordde hij:

”Ik ken geen politieagent of gendarmen die de Gilets Jaunes heeft aangevallen, aan de andere kant ken ik veel politie of gendarmen die defensieve maatregelen hebben genomen om de Republiek, de orde van de Republiek te verdedigen – je weet dat er geen “vrijheid” is zonder openbare orde [….] maar natuurlijk heb ik nog nooit een gendarme of een politieagent een demonstrant of journalist zien aanvallen, integendeel, ik heb wel demonstranten systematisch onze veiligheidstroepen en journalisten zien aanvallen”.

Politie arresteert een demonstrant. (Foto: Gilets Jaunes Facebook pagina)

Castaner is een van de belangrijkste promotors van de draconische en controversiële “Wet Anti Casseurs – Anti-Breakers (plunderaars) wet”. Degenen die zich verzetten tegen de aanneming van de wet hebben beweerd dat deze de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van expressie in Frankrijk verder zal uithollen.

De wet stelt veiligheidsmaatregelen voor rond protesten, gezichtsherkenning, fouilleren huiszoekingen, tasdoorzoekingen, 2-4 jaar gevangenisstraf indien schuldig bevonden aan geweld tegen de politie en tot 7.500 euro aan boetes voor degenen die de wet overtreden. Het is vermeldenswaard dat Castaner zelf toegeeft dat het aantal “casseurs” landelijk te verwaarlozen is, met tussen de 150 en 300 zaken in alle regio’s van Frankrijk”.

De wet bepaalt dat demonstranten die hun gezicht verbergen het doelwit zullen zijn – deze maatregel is controversieel omdat de meeste demonstranten en journalisten gedwongen worden hun hoofd en gezicht te bedekken om zich te beschermen tegen traangas en het risico van mutilatie door “flashball” rubberen kogels of “granaten d’encerclement” die 25g TNT bevatten en honderden rubberen pellets van dichtbij kunnen vrijgeven als ze verkeerd worden gebruikt, door de veiligheidstroepen.

De regering van Macron ziet deze maatregelen als essentieel om geweld tegen de corrupte staat aan te pakken, de GJ’s zullen het zien als een verder instrument van onderdrukking door de staat tegen de eigen bevolking. Tot nu toe zijn er 200 amendementen op de wet uitgevaardigd door degenen die zich zorgen maken over de toegenomen totalitaire maatregelen die de ministers van nazi Bilderberger Macron aan Frankrijk en zijn bevolking opleggen.

De Franse staatsmedia en de Britse bedrijfsmedia hebben het verhaal van Castaner met weinig afwijkingen gevolgd, het volgende korte fragment uit een rapport van de Franse TF1 toont de desinformatie die wordt gepresenteerd over de GJ’s en het geweld van de politie. De TF1-presentator ontkent elke politie-inbreuk en prijst hen voor hun “zong froid”, hun kalmte:

Macron Reactie op Gilets Jaunes

Na aanvankelijk afstand te hebben genomen van de protesten, misschien in de ijdele hoop dat ze zouden uitbarsten, verscheen nazi Bilderberg trekpop Macron op 10 december eindelijk voor zijn volk op TV. Tijdens de uitzending stemde een schijnbaar gekastijder Macron ermee in om de brandstofbelastingverhoging uit te stellen, hij bood onder andere een extra 100 euro per maand aan voor minimumloners en belastingverlagingen voor gepensioneerden.

Zelfs de econoom beschreef Macron’s 10 miljard euro concessiepakket als een poging om zijn critici af te kopen. De uitzending werd bekeken door een duizelingwekkende 21 miljoen mensen. De reactie was gemengd, misschien zagen 50% van de GJ’s en hun aanhangers het als een poging om de mensen stil te houden in plaats van een oprechte poging om van koers te veranderen en de al lang bestaande problemen aan te pakken die de protesten in de eerste plaats hadden gegenereerd.

Nazi Bilderberger Macron’s latere Nieuwjaar 2019 toespraak tot de natie die volgde op een angstaanjagende toename van het geweld in de straten van Parijs en in heel Frankrijk, was een veel agressievere zaak. Nadat Macron er niet in geslaagd was om de “menigten” tevreden te stellen met een paar niet-overtuigende politieke kruimels, leek het erop dat nazi Bilderberg trekpop Macron besloten had om de harde lijn te volgen.

“Tegenwoordig heb ik ondenkbare dingen gezien en het onaanvaardbare gehoord”, aldus Macron. Macron nam zelfs de weinige politici van de oppositie aan die zich durfden in te leven met de demonstranten. Macron klaagde degenen die doen alsof ze “voor het volk spreken”, noemde hen “woordvoerders voor haatdragende menigten” en stelde hen aan de kaak “degenen die zich hebben gemengd met de Gele Vest-protestanten om haat zaaiende toespraken over “politiemachten, journalisten, joden, buitenlanders, homoseksuelen” te verspreiden” als een “negatie van Frankrijk”. Ik moet de eerste opname nog vinden van een GJ die een haat zaaiende toespraak heeft gehouden over een van de door Macron genoemde facties.

De andere concessie van Macron was het zogenaamde “Grand Debate”, een reeks bijeenkomsten van het gemeentehuis waar vertegenwoordigers van de gemeenten en departementen in heel Frankrijk bijeenkwamen om namens hun kiezers en de GJ’s grieven voor te stellen. In werkelijkheid kan iedereen die een geel vest draagt in de buurt van de vergaderingen een boete van 135 euro (154 dollar) krijgen.

Bij sommige vergaderingen werden wegversperringen opgetrokken en werden identiteitspapieren van chauffeurs gefotografeerd, iedereen die een geel vest droeg, kreeg te horen dat hij of zij terug moest gaan. Dus, vanaf de eerste dag, van het Grand Debate die was bedoeld  om de bezorgdheid van de GJ’s wag te nemen, werden de GJ’s als persona non grata beschouwd.

Op 18 januari 2019 werd in Souillac, in het zuidwesten van Frankrijk, een groots debat gehouden. Een van de aanwezige burgemeesters gaf na afloop van het debat een interview aan een lokaal mediakanaal. Rene Revol, burgemeester van Grabels (departement 34) zei dat de bijeenkomst niets anders was dan een “maskerade”, een farce, een verkiezingscampagne voor nazi Bilderberg trekpop Macron.

Gilets Jaunes werden verboden en bedreigd met boetes als ze in de buurt werden betrapt op het dragen van hun vesten. Op alle wegen die naar de locatie leiden, werden wegversperringen aangelegd. De veiligheidstroepen omsingelden de cavalcade van Macron. Burgemeesters konden alleen spreken als ze werden gekozen door ministers van de regering of Prefets – effectief gecontroleerd discours. De vergadering werd ogenschijnlijk bijeengeroepen om de kwesties van het volk te bespreken. Er werd niets besproken en de “mensen” werden verboden.

Volgende keer deel 2: Staats gesanctioneerd geweld en repressie

Niets missen van echt nieuws ?? Volg ons op twitter

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.