Hoe Massamedia de Maatschappij kneed en vormt

Hoe, door zionisten gecontroleerde Massamedia de Maatschappij kneed en vormt

Massamedia is het krachtigste instrument dat de heersende klasse gebruikt om de massa’s te manipuleren. Het agendeert en vormt meningen en houdingen en definieert wat normaal en aanvaardbaar is. Dit artikel gaat in op de werking van de massamedia aan de hand van de theorieën van haar belangrijkste denkers, haar machtsstructuur en de technieken die ze gebruikt, om haar ware rol in de samenleving te begrijpen.

Sommige artikelen op deze site gaan over occulte symboliek in objecten van de populaire cultuur. Uit deze artikelen komen veel legitieme vragen naar voren met betrekking tot het doel van deze symbolen en de motieven van degenen die ze daar plaatsen, maar het is voor mij onmogelijk om bevredigende antwoorden op deze vragen te geven zonder veel andere concepten en feiten te noemen. Dit artikel onderzoekt de theoretische en methodologische achtergrond van de analyses die op deze site worden gepresenteerd en introduceert de belangrijkste wetenschappers op het gebied van massacommunicatie. Sommige mensen lezen mijn artikelen en denken dat ik zeg: “Lady Gaga wil onze gedachten beheersen”. Dat is niet het geval. Ze is slechts een klein deel van het enorme systeem dat de massamedia is.

Programmering via massamedia

Massamedia zijn mediavormen die ontworpen zijn om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Ze omvatten televisie, films, radio, kranten, tijdschriften, boeken, platen, videospelletjes en het internet. In de afgelopen eeuw zijn veel studies uitgevoerd om de effecten van de massamedia op de bevolking te meten en de beste technieken te ontdekken om deze te beïnvloeden. Uit deze studies kwam de wetenschap van de communicatie naar voren, die wordt gebruikt in marketing, public relations en politiek. Massacommunicatie is een noodzakelijk instrument om de functionaliteit van een grote democratie te waarborgen; het is ook een noodzakelijk instrument voor een dictatuur. Het hangt allemaal af van het gebruik ervan.

In het voorwoord van A Brave New World uit 1958 schetst Aldous Huxley een nogal grimmig portret van de samenleving. Hij gelooft dat het wordt beheerst door een “onpersoonlijke kracht”, een heersende elite, die de bevolking op verschillende manieren manipuleert.

“Onpersoonlijke krachten waarover we bijna geen controle hebben lijken ons allemaal in de richting van de Brave New Worldian Nightmare te duwen; en deze onpersoonlijke duwen wordt bewust versneld door vertegenwoordigers van commerciële en politieke organisaties die een aantal nieuwe technieken hebben ontwikkeld om, in het belang van een minderheid, de gedachten en gevoelens van de massa’s te manipuleren.
– Aldous Huxley, Voorwoord Brave New World (voor een moedige nieuwe wereld)

Zijn sombere blik is geen eenvoudige hypothese of een paranoïde waanidee. Het is een gedocumenteerd feit, aanwezig in ’s werelds belangrijkste studies over massamedia. Hier zijn er enkele:

Elite psychopathische denkers

Walter Lippmann

Walter Lippmann, een Amerikaanse intellectueel, schrijver en tweevoudig winnaar van de Pulitzerprijs, bracht een van de eerste werken over het gebruik van massamedia in Amerika. In de publieke opinie (1922) vergeleek Lippmann de massa’s met een “groot beest” en een “verbijsterde kudde” die zich door een regerende klasse moest laten leiden. Hij beschreef de heersende elite als “een gespecialiseerde klasse waarvan de belangen verder reiken dan de plaats van herkomst”. Deze klasse is samengesteld uit deskundigen, specialisten en bureaucraten. Volgens Lippmann moeten de deskundigen, die vaak “elites” worden genoemd, een kennismachine zijn die het primaire gebrek van de democratie, het onmogelijke ideaal van de “omnicompetente burger”, omzeilt. Het vertrappen en brullen van de “verbijsterde kudde” heeft zijn functie: “de geïnteresseerde toeschouwers van de actie” te zijn, dus niet de deelnemers. Deelname is de plicht van “de verantwoordelijke man”, die niet de gewone burger is.

Massamedia en propaganda zijn dus instrumenten die door de elite moeten worden gebruikt om het publiek zonder fysieke dwang te besturen. Een belangrijk concept dat door Lippmann wordt gepresenteerd is het “vervaardigen van toestemming”, dat is, kortom, het manipuleren van de publieke opinie om de agenda van de elite te accepteren. Lippmann is van mening dat het grote publiek niet bevoegd is om te redeneren en te beslissen over belangrijke kwesties. Het is daarom belangrijk dat de elite “voor haar eigen bestwil” beslist en die beslissingen vervolgens aan de massa’s verkoopt.

Dat de productie van de toestemming in staat is tot grote verfijningen die niemand, denk ik, ontkent. Het proces waarmee de publieke opinie ontstaat is zeker niet minder ingewikkeld dan op deze pagina’s, en de mogelijkheden tot manipulatie die openstaan voor iedereen die het proces begrijpt zijn duidelijk genoeg. . . . . als gevolg van psychologisch onderzoek, gekoppeld aan de moderne communicatiemiddelen, is de praktijk van de democratie een hoeksteen geworden. Er vindt een revolutie plaats, die oneindig veel belangrijker is dan een verschuiving van de economische macht. . . . Onder invloed van propaganda, niet noodzakelijkerwijs in de sinistere betekenis van het woord alleen, zijn de oude constanten van ons denken variabelen geworden. Het is bijvoorbeeld niet langer mogelijk om te geloven in het oorspronkelijke dogma van de democratie; dat de kennis die nodig is voor het beheer van menselijke zaken spontaan uit het menselijk hart naar boven komt. Waar we die theorie volgen, stellen we onszelf bloot aan zelfbedrog en aan vormen van overtuiging die we niet kunnen verifiëren. Het is aangetoond dat we niet kunnen vertrouwen op intuïtie, geweten of de ongelukken van toevallige meningen als we met de wereld buiten ons bereik willen omgaan“.
-Walter Lippmann, Publieke Opinie

Het zou interessant kunnen zijn om op te merken dat Lippmann een van de grondleggers is van de Raad voor buitenlandse betrekkingen (CFR), de meest invloedrijke denktank voor het meest oorlogszuchtige buitenlands beleid ter wereld. Dit feit zou u een kleine hint moeten geven van de geestesgesteldheid van de elite psychopaten met betrekking tot het gebruik van de media.

De politieke en economische macht in de Verenigde Staten is geconcentreerd in de handen van een “heersende elite” die de meeste in de VS gevestigde multinationals, grote communicatiemedia, de meest invloedrijke stichtingen, grote particuliere universiteiten en de meeste openbare nutsbedrijven controleert. Opgericht in 1921, de Raad van Buitenlandse Betrekkingen is de belangrijkste schakel tussen de grote bedrijven en de federale overheid. Het wordt een “school voor staatslieden” genoemd en “lijkt bijna een orgaan te zijn van wat C. Wright Mills de Power Elite heeft genoemd – een groep mannen, vergelijkbaar in interesse en visie die de gebeurtenissen vanuit onkwetsbare posities achter de schermen vormgeven. De oprichting van de Verenigde Nazi’s was een project van de Raad, evenals het Internationaal Maffia Fonds en de Wereldbank“.
– Steve Jacobson, Mind Control in de Verenigde Staten

Enkele huidige leden van het CFR zijn David Rockefeller, Dick Cheney, Barry Soetoro aka Barack Obama, Hilary Clinton, megakerkpastor Rick Warren en de CEO’s van grote bedrijven zoals CBS, Nike, Coca-Cola en Visa.

Carl Jung

Carl Jung is de grondlegger van de analytische psychologie (ook bekend als de Jungiaanse psychologie), die de nadruk legt op het begrijpen van de psyche door dromen, kunst, mythologie, religie, symbolen en filosofie te onderzoeken. De Zwitserse therapeut ligt aan de basis van veel psychologische concepten die vandaag de dag worden gebruikt, zoals het Archetype, het Complex, de Persona, de Introvert/Extrovert, en Synchroniciteit. Hij werd sterk beïnvloed door de occulte achtergrond van zijn familie. Carl Gustav, zijn grootvader, was een fervent vrijmetselaar (hij was grootmeester) en Jung zelf ontdekte dat sommige van zijn voorouders rozenkruisers waren. Dit zou zijn grote belangstelling voor Oosterse en Westerse filosofie, alchemie, astrologie en symboliek kunnen verklaren. Een van zijn belangrijkste (en verkeerd begrepen) concepten was het Collectieve Onbewuste.

Mijn stelling is dan ook als volgt: Naast ons onmiddellijke bewustzijn, dat van een zeer persoonlijke aard is en waarvan wij geloven dat het de enige empirische psyche is (ook al pakken we het persoonlijke onbewuste als bijlage aan), bestaat er een tweede psychisch systeem van een collectief, universeel en onpersoonlijk karakter dat in alle individuen identiek is. Dit collectieve onbewuste ontwikkelt zich niet individueel, maar wordt geërfd. Het bestaat uit reeds bestaande vormen, de archetypen, die pas in de tweede plaats bewust kunnen worden en die bepaalde psychische inhoud definitief vorm geven“.
– Carl Jung, Het concept van het collectieve onbewuste

Het collectieve onderbewustzijn ontstaat door het bestaan van soortgelijke symbolen en mythologische figuren in verschillende beschavingen. Archetypische symbolen lijken ingebed te zijn in ons collectieve onderbewustzijn, en wanneer we eraan blootgesteld worden, tonen we een natuurlijke aantrekkingskracht en fascinatie. Occulte symbolen kunnen daarom een grote impact hebben op mensen, ook al hebben veel mensen nooit persoonlijk kennisgemaakt met de esoterische betekenis van het symbool. Massamedia-denkers, zoals Edward D. Bernays, vonden in dit concept een geweldige manier om het persoonlijke en collectieve onbewuste van het publiek te manipuleren.

Edward Bernays

Edward Bernays wordt beschouwd als de “vader van de public relations” en gebruikte concepten die door zijn oom Sigmund Freud werden ontdekt om het publiek te manipuleren met behulp van het onderbewuste. Hij deelde Walter Lippmanns visie op de bevolking in het algemeen door het als irrationeel en aan het “kudde-instinct” onderhevig te beschouwen. Volgens hem moeten de massa’s gemanipuleerd worden door een onzichtbare regering om het voortbestaan van de democratie te waarborgen.

“De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoontes en meningen van de massa’s is een belangrijk element in de democratische samenleving. Degenen die dit ongeziene mechanisme van de samenleving manipuleren vormen een onzichtbare regering die de ware heersende macht van ons land is.
We worden geregeerd, onze geesten worden gevormd, onze smaken gevormd, onze ideeën voorgesteld, grotendeels door mensen waar we nog nooit van gehoord hebben. Dit is een logisch gevolg van de manier waarop onze democratische samenleving is georganiseerd. Grote aantallen mensen moeten op deze manier samenwerken om als een goed functionerende samenleving samen te leven.

Onze onzichtbare bestuurders zijn zich in veel gevallen niet bewust van de identiteit van hun medeleden in het innerlijk kabinet.
– Edward Bernays, Propaganda.

Bernay’s baanbrekende marketingcampagnes hebben het functioneren van de Amerikaans – zionistische samenleving ingrijpend veranderd. Hij creëerde in feite “consumentisme” door een cultuur te creëren waarin Amerikanen kochten voor hun plezier in plaats van te kopen om te overleven. Om deze reden werd hij door Life Magazine beschouwd als een van de meest invloedrijke Amerikanen in de Top 100 van de 20e eeuw.

Harold Lasswell

In 1939-1940 was de Universiteit van Chicago de gastheer van een reeks geheime seminars over communicatie. Deze denktanks werden gefinancierd door de Rockefeller Foundation en betroffen de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van communicatie en sociologische studies. Een van deze geleerden was Harold Lasswell, een vooraanstaand Amerikaans politicoloog en communicatietheoreticus, gespecialiseerd in de analyse van propaganda. Hij was ook van mening dat een democratie, een door het volk geregeerde regering, zichzelf niet in stand kon houden zonder een gespecialiseerde ”elite” die de publieke opinie door middel van propaganda vorm en richting gaf.

In zijn Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen legde Lasswell uit dat wanneer de ”elites” niet de vereiste kracht hebben om gehoorzaamheid af te dwingen, sociale managers zich moeten wenden tot “een geheel nieuwe techniek van controle, grotendeels door middel van propaganda”. Hij voegde de conventionele rechtvaardiging toe: we moeten de “onwetendheid en domheid van de massa’s erkennen en niet zwichten voor democratische dogmatisme over het feit dat mannen de beste beoordelaars van hun eigen belangen zijn”.

Lasswell heeft zich uitgebreid verdiept in de inhoudelijke analyse om de effectiviteit van verschillende soorten propaganda te begrijpen. In zijn essay Contents of Communication legde Lasswell uit dat men, om de betekenis van een boodschap (d.w.z. een film, een toespraak, een boek, etc.) te begrijpen, rekening moet houden met de frequentie waarmee bepaalde symbolen in de boodschap verschijnen, de richting waarin de symbolen de mening van het publiek proberen te overtuigen en de intensiteit van de gebruikte symbolen.

Lasswell was beroemd om zijn media-analyse model gebaseerd op:

Wie (zegt) Wat (zegt) Wat (aan) Wie (in) Welk Kanaal (met) Welk Effect

Met dit model geeft Lasswell aan dat om een mediaproduct goed te kunnen analyseren, er gekeken moet worden naar wie het product heeft geproduceerd (de mensen die het hebben laten maken), voor wie het bedoeld was (de doelgroep) en wat de gewenste effecten van dit product waren (informeren, overtuigen, verkopen, etc.) op het publiek.

Aan de hand van een Rihanna-video als voorbeeld zou de analyse als volgt zijn: Wie produceert: Vivendi Universal; Wat: popartiest Rihanna; Voor wie: consumenten tussen 9 en 25 jaar; Welk kanaal: videoclip; en Welk Effect: het verkopen van de artiest, haar lied, haar imago en haar boodschap.

De analyses van video’s en films op The Vigilant Citizen hechten veel belang aan de “wie er achter” de boodschappen die aan het publiek worden gecommuniceerd. De term “Illuminati” wordt vaak gebruikt om deze kleine elitegroep te beschrijven die heimelijk over de massa’s heerst.

Hoewel de term nogal karikaturaal en samenzweerderig klinkt, beschrijft hij treffend de affiniteit van de elite met geheime genootschappen en occulte kennis. Persoonlijk haat ik het echter om de term “samenzweringstheorie” te gebruiken om te beschrijven wat er in de corrupte, door zionisten gecontroleerde, massamedia gebeurt. Als alle feiten met betrekking tot de elitaire aard van de industrie gemakkelijk beschikbaar zijn voor het publiek, kan het dan nog steeds worden beschouwd als een “complottheorie”?

Vroeger waren er verschillende standpunten, ideeën en meningen in de populaire cultuur. De consolidatie van mediaconcerns heeft echter geleid tot een standaardisatie van de culturele industrie. Ooit afgevraagd waarom alle recente muziek hetzelfde klinkt en alle recente films er hetzelfde uitzien? Het volgende is een deel van het antwoord:
Media-eigendom worden gedomineerd en/of gecontroleerd door zionisten.

Zoals weergegeven in de bovenstaande grafiek, is het aantal bedrijven dat de meerderheid van de Amerikaanse mediakanalen bezit, in minder dan 20 jaar tijd gestegen van 50 naar 5. De meeste bedrijven zijn in de Verenigde Staten gevestigd. Hier zijn de topbedrijven die zich over de hele wereld ontwikkelen en de activa die zij bezitten.

1- AOL Time Warner

“Een lijst van de eigendommen die door AOL Time Warner worden gecontroleerd, neemt tien getypte pagina’s in beslag, waarop 292 afzonderlijke bedrijven en dochter-ondernemingen zijn vermeld. Hiervan zijn tweeëntwintig joint ventures met andere grote ondernemingen die in meer of mindere mate betrokken zijn bij media-activiteiten. Deze partners zijn 3Com, eBay, Hewlett-Packard, Citigroup, Ticketmaster, American Express, Homestore, Sony, Viva, Bertelsmann, Polygram en Amazon.com. Enkele van de bekendere, volledige eigendommen van Time Warner zijn de Book-of-the-Mand-Club, Little, Brown publishers, HBO, met zijn zeven kanalen, CNN, zeven gespecialiseerde en vreemde talen kanalen, Road Runner, Warner Brothers Studios, Weight Watchers, Popular Science en tweeënvijftig verschillende platenmaatschappijen.
– Ben Bagdikan, Het nieuwe mediamonopolie

AOL Time Warner bezit:

 • 64 tijdschriften, waaronder Time, Life, People, MAD Magazine en DC Comics.
 • Warner Bros, New Line and Fine Line Features in cinema
 • Meer dan 40 muziek labels waaronder Warner Bros, Atlantic en Elektra.
 • Veel televisienetwerken zoals WB Networks, HBO, Cinemax, TNT, TNT, Cartoon Network en CNN.
 • Madonna, Sean Paul, The White Stripes…

2 – Viacom

Viacom is de eigenaar van:

 • CBS, MTV, MTV2, UPN, VH1, Showtime, Nickelodeon, Comedy Central, TNNN, CMT en BET.
 • Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, MTV Films, MTV Films
 • Blockbuster Video’s
 • 1800 schermen in theaters via beroemde spelers

3 – De Walt Disney Company

“Disney-eigendom van een hockeyteam genaamd The Mighty Ducks of Anaheim hier begint niet de beschrijving van het uitgestrektheid van het koninkrijk. Hollywood is nog steeds het symbolische hart, met acht filmproductiestudio’s en distributeurs: Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures, Miramax, Buena Vista Home Video, Buena Vista Home Entertainment, Buena Vista International, Hollywood Pictures en Caravan Pictures.

De Walt Disney Company beheert acht boekwinkels onder Walt Disney Company Book Publishing en ABC Publishing Group; zeventien tijdschriften; het ABC Television Network, met tien eigen en geëxploiteerde zenders, waaronder in de vijf topmarkten; dertig radiostations, waaronder alle belangrijke markten; elf kabelzenders, waaronder Disney, ESPN (gezamenlijk), A&E en het History Channel; dertien internationale zenders die zich uitstrekken van Australië tot Brazilië; zeven productie- en sport-eenheden over de hele wereld; en zeventien internetsites, waaronder de ABC-groep, ESPN. Sportszone, NFL.com, NBAZ.com en NASCAR.com. De vijf muziekgroepen zijn onder andere de Buena Vista, Lyric Street en Walt Disney labels, en live theater producties die groeien uit de films The Lion King, Beauty and the Beast en King David.”.
– Ibid

De Walt Disney Company is de eigenaar:

 • ABC, Disney Channel, ESPN, A&E, A&E, History Channel
 • Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures, Hollywood Pictures, Miramax Film Corp.,
 • imension en Buena Vista International.
 • Miley Cyrus/ Hannah Montana, Selena Gomez, Jonas Brothers…

4 – Vivendi Universeel Vivendi Universeel

Vivendi Universal is de eigenaar:

27% van de Amerikaanse muziekverkopen, inclusief de labels: Interscope, Geffen, A&M, Island, Def Jam, MCA, Mercury, Motown en Universal.
Universele studio’s, Studiokanaal, Polygramefilms, Kanaal+
Talrijke internet- en mobiele telefoonbedrijven
Lady Gaga, The Black Eyed Erwten, Lil Wayne, Rihanna, Mariah Carey, Jay-Z.

5- Sony

Sony is de eigenaar:

 • Columbia Pictures, Screen Gems, Sony Pictures Classics
 • 15% van de verkoop van Amerikaanse muziek, labels omvatten Columbia, Epic, Sony, Arista, Jive en RCA Records.
 • Beyonce, Shakira, Michael Jackson, Alicia Keys, Christina Aguilera…

Een beperkt aantal actoren in de culturele sector betekent een beperkt aantal standpunten en ideeën die hun weg naar het grote publiek vinden. Het betekent ook dat één enkele boodschap gemakkelijk alle vormen van media kan verzadigen om toestemming te genereren (d.w.z. “er zijn massavernietigingswapens in Irak”).

De standaardisatie van het menselijk denken

Een advertentie voor een televisietoestel. Symbolisch.

De fusie van mediabedrijven in de laatste decennia heeft een kleine oligarchie van mediaconcerns gegenereerd. De tv-shows die we volgen, de muziek die we beluisteren, de films die we bekijken en de kranten die we lezen zijn allemaal geproduceerd door FIVE-bedrijven. De eigenaren van deze conglomeraten hebben nauwe banden met de elite psychopaten van de wereld en zijn in veel opzichten de elite psychopaten. Door het bezit van alle mogelijke afzetmogelijkheden die het potentieel hebben om de massa’s te bereiken, hebben deze conglomeraten de macht om in de hoofden van de mensen een enkel en samenhangend wereldbeeld te creëren, wat een “standaardisatie van het menselijk denken” teweegbrengt.

Zelfs bewegingen of stijlen die als marginaal worden beschouwd, zijn in feite een verlengstuk van het heersende denken. De massamedia produceren hun eigen rebellen die er zeker uitzien als een deel tegen het ”establishment”, maar die nog steeds deel uitmaken van het ”establishment” en er niets van in twijfel trekken. Kunstenaars, creaties en ideeën die niet passen in de gangbare manier van denken worden genadeloos afgewezen en vergeten door de conglomeraten, waardoor ze op hun beurt vrijwel uit de maatschappij zelf verdwijnen. Ideeën die als geldig en wenselijk worden beschouwd om door de samenleving te worden geaccepteerd, worden echter vakkundig aan de massa’s gecommercialiseerd om ze tot een vanzelfsprekende norm te maken.

In 1928 zag Edward Bernays al het immense potentieel van bewegende beelden om het denken te standaardiseren:

“De Amerikaanse film is de grootste onbewuste drager van propagandamateriaal ter wereld van vandaag. Het is een grote distributeur van ideeën en meningen. De film kan de ideeën en gewoontes van een land standaardiseren. Omdat foto’s worden gemaakt om aan de vraag van de markt te voldoen, weerspiegelen, benadrukken en zelfs overdrijven ze brede populaire tendensen, in plaats van nieuwe ideeën en meningen te stimuleren. De film maakt alleen gebruik van ideeën en feiten die in de mode zijn. Terwijl de krant nieuws wil verspreiden, wil de krant ook amusement verspreiden”.
– Edward Bernays, Propaganda

Deze feiten werden in de jaren dertig van de vorige eeuw door denkers van de school van Frankfurt, zoals Theodor Adorno en Herbert Marcuse, aangemerkt als een gevaar voor de menselijke vrijheid. Zij identificeerden drie belangrijke problemen met de culturele industrie. De industrie kan:

 1. De mens terug te brengen tot de massa door de ontwikkeling van geëmancipeerde individuen, die in staat zijn rationele beslissingen te nemen, te belemmeren;
 2. de legitieme drang naar autonomie en zelfbewustzijn te vervangen door de veilige luiheid van conformisme en passiviteit; en
 3. het idee te bevestigen dat mannen daadwerkelijk proberen te ontsnappen aan de absurde en wrede wereld waarin ze leven door zich te verliezen in een hypnotiserende staat van zelfgenoegzaamheid.

De notie van escapisme is vandaag de dag nog relevanter met de komst van online videogames, 3D-films en thuisbioscopen. De massa’s, die voortdurend op zoek zijn naar state-of-the-art entertainment, zullen hun toevlucht nemen tot hoog geprijsde producten die alleen door de grootste mediaconcerns ter wereld kunnen worden geproduceerd. Deze producten bevatten zorgvuldig berekende boodschappen en symbolen die niets meer en niets minder zijn dan onderhoudende propaganda. Het publiek is getraind om zijn propaganda zo lief te hebben dat het zijn zuurverdiende geld uitgeeft om er aan te worden blootgesteld. Propaganda (zowel in politieke, culturele als commerciële zin) is niet langer de dwingende of gezaghebbende communicatievorm die in dictaturen wordt gebruikt: het is het synoniem geworden van entertainment en plezier.

“Wat de propaganda betreft, voorzagen de eerste voorstanders van universele geletterdheid en een vrije pers slechts twee mogelijkheden: de propaganda kan waar zijn, of het kan vals zijn. Zij voorzagen niet wat er in feite is gebeurd, vooral in onze westerse kapitalistische democratieën – de ontwikkeling van een enorme massacommunicatie-industrie, die zich in het algemeen noch met het ware noch met het valse bezighoudt, maar met het onwerkelijke, het min of meer totaal irrelevante. In één woord, ze hebben geen rekening gehouden met de bijna oneindige behoefte van de mens aan afleiding”.
– Aldous Huxley, Voorwoord in het boek Brave New World

Een enkel stuk media heeft vaak geen blijvende invloed op de menselijke psyche. Massamedia creëren echter door hun alomtegenwoordige aard een leefomgeving waarin we dagelijks evolueren. Het definieert de norm en sluit het ongewenste uit. Net zoals rijpaarden in de wagen oogkleppen dragen zodat ze alleen maar kunnen zien wat er recht voor hen staat, kunnen de massa’s alleen maar zien waar ze naartoe moeten gaan.

“Het is de opkomst van de massamedia die het gebruik van propagandatechnieken op maatschappelijke schaal mogelijk maakt. De orkestratie van pers, radio en televisie om een continue, duurzame en totale omgeving te creëren, maakt de invloed van propaganda vrijwel onopgemerkt, juist omdat het een constante omgeving creëert. De (door zionisten gecontroleerde) massamedia vormen de essentiële schakel tussen het individu en de eisen van de technologische samenleving”.
– Jacques Ellul

Een van de redenen waarom de massamedia de samenleving met succes beïnvloeden is te danken aan de uitgebreide hoeveelheid onderzoek naar de cognitieve wetenschappen en de menselijke natuur die daarop is toegepast.

Manipulatietechnieken

“Publiciteit is de bewuste poging om de perceptie van het publiek over een onderwerp te beheren. Tot de onderwerpen van publiciteit behoren mensen (bijvoorbeeld politici en podiumkunstenaars), goederen en diensten, allerhande organisaties en kunstwerken of entertainment.

De drang om producten en ideeën aan de massa’s te verkopen moet leiden tot een ongekende hoeveelheid onderzoek naar menselijk gedrag en de menselijke psyche. Cognitieve wetenschappen, psychologie, sociologie, semiotiek, taalkunde en andere verwante gebieden werden en worden nog steeds uitgebreid onderzocht door middel van goed gefinancierde studies.

“Geen enkele groep sociologen kan de advertentieteams benaderen bij het verzamelen en verwerken van bruikbare sociale gegevens. De advertentieteams hebben jaarlijks miljarden te besteden aan onderzoek en het testen van reacties, en hun producten zijn een prachtige verzameling van materiaal over de gedeelde ervaring en gevoelens van de hele gemeenschap”.
– Marshall McLuhan, The Extensions of Man

De resultaten van deze studies worden toegepast op advertenties, films, muziekvideo’s en andere media om ze zo veel mogelijk invloed te geven. De marketingkunst is hoog berekend en wetenschappelijk omdat ze zowel het individuele als het collectieve bewustzijn moet bereiken. In hoog geprijsde culturele producten is een video nooit “slechts een video”. Beelden, symbolen en betekenissen zijn strategisch geplaatst om een gewenst effect te genereren.

“Het is met kennis van de mens, zijn neigingen, zijn verlangens, zijn behoeften, zijn psychische mechanismen, zijn automatismen en zijn kennis van de sociale psychologie en analytische psychologie dat de propaganda haar technieken verfijnt”.
– Propagandes, Jacques Ellul (vrije vertaling)

De huidige propaganda gebruikt bijna nooit rationele of logische argumenten. Het maakt direct gebruik van de meest primaire behoeften en instincten van de mens om een emotionele en irrationele reactie te genereren. Als we altijd rationeel zouden denken, zouden we waarschijnlijk niet 50% van wat we bezitten kopen. Baby’s en kinderen worden voortdurend gevonden in advertenties die gericht zijn op vrouwen om een specifieke reden: studies hebben aangetoond dat beelden van kinderen bij vrouwen een instinctieve behoefte oproepen om te koesteren, te verzorgen en te beschermen, wat uiteindelijk leidt tot een sympathieke voorkeur voor de advertentie.

Vreemde oude 7-up advertentie die de schattigheid van baby’s gebruikt

Seks is alomtegenwoordig in de massamedia, omdat het de aandacht van de kijker trekt en vasthoudt. Het sluit direct aan bij de dierlijke behoefte om zich voort te planten, en wanneer dit instinct wordt geactiveerd, kan dit instinct onmiddellijk alle andere rationele gedachten in onze hersenen overschaduwen.

Subliminale waarneming

Wat als de hierboven beschreven boodschappen het onderbewustzijn van de kijkers rechtstreeks zouden kunnen bereiken, zonder dat de kijkers zich zelfs maar realiseren wat er gebeurt? Dat is het doel van subliminale waarneming. De zinsnede subliminale reclame werd bedacht in 1957 door de Amerikaanse marktonderzoeker James Vicary, die zei dat hij bioscoopbezoekers zover kon krijgen om “Coca-Cola te drinken” en “popcorn te eten” door  die berichten op het scherm te knipperen voor zo’n korte tijd dat de kijkers er niet van op de hoogte waren.

“Subliminale perceptie is een doelbewust proces dat door communicatietechnici wordt gecreëerd, waarbij je informatie en instructies ontvangt en erop reageert zonder dat je je bewust bent van de instructies”.
– Steve Jacobson, Mind Control in de Verenigde Staten…

Deze techniek wordt vaak gebruikt in de marketing en we weten allemaal dat seks verkoopt.

Hoewel sommige bronnen beweren dat subliminale reclame niet effectief is of zelfs een stedelijke mythe, bewijst het gedocumenteerde gebruik van deze techniek in de massamedia dat de makers geloven in zijn krachten. Recente studies hebben ook de effectiviteit ervan bewezen, vooral wanneer de boodschap negatief is.

Een team van het University College London, gefinancierd door de Wellcome Trust, vond dat het [subliminale perceptie] bijzonder goed was in het bijbrengen van negatieve gedachten. Er is veel gespeculeerd over de vraag of mensen onbewust emotionele informatie kunnen verwerken, bijvoorbeeld foto’s, gezichten en woorden,” zei professor Nilli Lavie, die het onderzoek leidde. We hebben aangetoond dat mensen de emotionele waarde van subliminale boodschappen kunnen waarnemen en hebben onomstotelijk aangetoond dat mensen veel meer op negatieve woorden zijn afgestemd“.
– Bron

Een bekend voorbeeld van subliminale berichtgeving in de politieke communicatie is in de advertentie van George Scherf (George Bush) tegen Al Gore in 2000. Direct nadat de naam Gore is genoemd, knippert het einde van het woord “bureaucrats” – “ratten” – een fractie van een seconde op het scherm.

De ontdekking van deze bedriegerij veroorzaakte nogal wat opschudding en, ook al zijn er geen wetten tegen subliminale berichten in de Verenigde Zionisten Staten van Amerika, werd de advertentie uit de lucht gehaald.

Zoals in veel artikelen van bijvoorbeeld The Vigilant Citizen wordt in films en muziekvideo’s vaak gebruik gemaakt van subliminale en semi-subliminale berichten om boodschappen en ideeën aan de kijkers over te brengen.

Desensibilisatie

In het verleden, toen veranderingen werden opgelegd aan de bevolking, gingen ze de straat op, protesteerden en zelfs rellen. De belangrijkste reden voor deze botsing was het feit dat de verandering duidelijk werd aangekondigd door de heersers en door de bevolking werd begrepen. Het was plotseling en de gevolgen ervan konden duidelijk worden geanalyseerd en geëvalueerd. Vandaag de dag, wanneer de ”elite” psychopaten een deel van haar agenda nodig heeft om door het publiek geaccepteerd te worden, gebeurt dit door middel van desensibiliseren.

De agenda, die tegen de belangen van het publiek in zou kunnen gaan, wordt langzaam, geleidelijk en herhaaldelijk in de wereld geïntroduceerd door middel van films (door ze in de plot te betrekken), muziekvideo’s (die ze cool en sexy maken) of het nieuws (die ze presenteren als een oplossing voor de problemen van vandaag). Na enkele jaren van blootstelling van de massa’s aan een bepaalde agenda, presenteert de ”elite” openlijk het concept van de wereld en wordt het, door de mentale programmering, met algemene onverschilligheid begroet en passief aanvaard. Deze techniek komt voort uit de psychotherapie.

De technieken van de psychotherapie, die op grote schaal worden toegepast en geaccepteerd als een middel om psychische stoornissen te genezen, zijn ook methoden om mensen onder controle te houden. Ze kunnen systematisch worden gebruikt om houdingen en gedrag te beïnvloeden. Systematische desensibilisatie is een methode om angst op te lossen zodat de patiënt (publiek) niet langer last heeft van een specifieke angst, een angst voor geweld bijvoorbeeld. Mensen passen zich aan aan angstaanjagende situaties als ze er voldoende aan worden blootgesteld“.
– Steven Jacobson, Mind Control in de Verenigde Zionisten Staten

Voorspellend programmeren is vaak te vinden in het science fiction genre. Het geeft een specifiek beeld van de toekomst – het beeld dat de ”elite” wenst – en wordt uiteindelijk in de hoofden van de mensen een onvermijdelijkheid. Tien jaar geleden werd het publiek ongevoelig gemaakt voor de oorlog tegen de Arabische wereld. Vandaag de dag wordt de bevolking geleidelijk aan blootgesteld aan het bestaan van mind control, van transhumanisme en van een Illuminati elite. Uit de schaduw, die nu overal in de populaire cultuur te voorschijn komen. Dit is wat Alice Bailey beschrijft als de “externalisering van de hiërarchie”: de verborgen heersers die zich langzaam maar zeker openbaren.

Occult Symbolisme in de popcultuur

Metropolis – een film van de elite, voor de elite?

In tegenstelling tot bovenstaande informatie is documentatie over occulte symboliek moeilijk te vinden. Dit mag niet als een verrassing komen, want de term “occulte” betekent letterlijk “verborgen”. Het betekent ook “voorbehouden aan de kenners”, omdat het alleen wordt gecommuniceerd aan diegenen die de kennis waardig worden geacht. Het wordt niet onderwezen op scholen en wordt ook niet besproken in de media. Het wordt dus door de bevolking als marginaal of zelfs belachelijk beschouwd.

Occulte kennis wordt in occulte kringen echter NIET als belachelijk beschouwd. Het wordt beschouwd als tijdloos en heilig. Er bestaat een lange traditie van hermetische en occulte kennis die wordt onderwezen door geheime genootschappen, van oude Egyptenaren tot Oosterse Mystici, van de Tempeliers tot de hedendaagse Vrijmetselaars, zionisten.

Vrijmetselarij is in essentie satanisme. Op de grens van Egypte en Israel staat een monument van de vrijmetselarij, dat aan elke reiziger die Israel binnenkomt duidelijk maakt dat Israel onder controle staat van de vrijmetselarij.

Ook al is de diepte van deze kennis door de eeuwen heen waarschijnlijk verloren gegaan, toch behielden mysteriescholen hun belangrijkste kenmerken, die zeer symbolisch, ritueel en metafysisch zijn. Deze kenmerken, die een ingewikkeld onderdeel van de oude beschavingen waren, zijn volledig geëvacueerd uit de moderne samenleving om te worden vervangen door pragmatisch materialisme. Om deze reden ligt er een belangrijke kloof van begrip tussen de pragmatische gemiddelde mens en de rituele gevestigde orde.

Als deze innerlijke doctrine altijd verborgen werd gehouden voor de massa’s, voor wie een eenvoudigere code was bedacht, is het dan niet zeer waarschijnlijk dat de exponenten van elk aspect van de moderne beschaving – filosofisch, ethisch, religieus en wetenschappelijk – niet onwetend zijn van de ware betekenis van de theorieën en uitgangspunten waarop hun geloof is gebaseerd? Verbergen de kunsten en wetenschappen die het ras heeft geërfd van oudere naties een mysterie dat zo groot is dat alleen het meest verlichte intellect het belang ervan kan begrijpen? Dat is ongetwijfeld het geval.“.
– Manly P. Hall, Geheime leer van alle tijdperken

De “eenvoudigere code” voor de massa’s was vroeger een georganiseerde religie. Het wordt nu de Tempel van de Massamedia en het predikt dagelijks extreem materialisme, spirituele leegte en een egocentrisch, individualistisch bestaan. Dit is precies het tegenovergestelde van de attributen die nodig zijn om een echt vrij individu te worden, zoals alle grote filosofische stromingen leren. Is een domme bevolking gemakkelijker te misleiden en te manipuleren?

Deze blinde slaven wordt verteld dat ze “vrij” en “hoogopgeleid” zijn, zelfs als ze achter tekenen aanlopen die ervoor zorgen dat elke middeleeuwse boer schreeuwend van hen wegloopt in een paniekerig schrikbeeld. De symbolen die de moderne mens omarmt met het naïeve vertrouwen van een kind zouden neerkomen op billboards met de tekst: “Volg deze weg naar je dood en slavernij,” voor het begrip van de traditionele boer uit de oudheid“.
– Michael A. Hoffman II, Secret Societies and Psychological Warfare

conclusie

Dit artikel onderzocht de belangrijkste denkers op het gebied van de massamedia, de media machtsstructuur onder leiding van zionisten en de technieken die gebruikt worden om de massa’s te manipuleren. Ik geloof dat deze informatie van vitaal belang is voor het begrijpen van het “waarom” van de onderwerpen die besproken worden op pensioenactivist. De tweedeling “massabevolking” versus “heersende klasse”  die in veel artikelen wordt beschreven is geen “samenzweringstheorie” (opnieuw, ik haat die term), maar een realiteit die duidelijk is verwoord in de werken van enkele van de meest invloedrijke mannen van de 20e eeuw.

Lippmann, Bernays en Lasswell hebben allemaal verklaard dat het publiek niet in staat is om over zijn eigen lot te beslissen, wat het inherente doel van de democratie is. In plaats daarvan riepen ze op tot een cryptocratie, een verborgen regering, een heersende klasse die de leiding heeft over de “verbijsterde kudde”. Nu hun ideeën nog steeds worden toegepast op de samenleving, wordt het steeds duidelijker dat een onwetende bevolking geen obstakel is waarmee de heersers te maken hebben:

Het is iets dat WENSELIJK is en zelfs noodzakelijk om volledig leiderschap te verzekeren. Een onwetende bevolking kent haar rechten niet, streeft niet naar een beter begrip van zaken en stelt de autoriteiten niet ter discussie. Het volgt gewoonweg trends. De populaire cultuur richt zich op en koestert onwetendheid door voortdurend hersen verdovend vermaak te serveren en gedegenereerde beroemdheden in de schijnwerpers te zetten om aanbeden te worden.

“Als een natie verwacht dat ze onwetend en vrij is, verwacht ze wat nooit was en nooit zal zijn.
– Thomas Jefferson

LEES, GEBRUIK JE GEZONDE VERSTAND, DEEL MET VIENDEN EN FAMILIE – EN OORDEEL ZELF. (als je dat nog kunt) uiteraard hebben onze ”volksvertegenwoordigers en gevestigde media dit essay per email ontvangen.

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, Geschiedenis, Koningshuis, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.