Index van financiële Shell-leiderschaps steun voor de nazi’s

Index van financiële Shell-leiderschapssteun voor de nazi’s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlandse spotprenten laten zien dat Sir Henri Deterding (Shell) in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog een belangrijke financier was van Hitlers naziregime. Deterding wordt met naam en toenaam in beide cartoons afgebeeld en overhandigt een zak geld aan de nazi’s met een groot bedrag – 10.000.000,= – in niet-gespecificeerde munteenheid: zie uitvergroting 1 en 2. Overweldigend bewijs bevestigt dat de perceptie goed gefundeerd was.

INDEXCIJFER IN VOLGORDE VAN DATUM

Uittreksels uit relevante nieuwsberichten en boeken, vaak geschreven voor WO II, zijn gerangschikt in volgorde van datum, het verstrekken van overtuigend bewijs van wat al die jaren geleden is gebeurd.

De algemene informatie bevestigt de financiële bijdrage van de leiding van Royal Dutch Shell – waaronder nazi’s, nazi-aanhangers en pro-fascisten – aan het Derde Rijk.
Het werd in verschillende vormen gegeven: investeringen; banen; belastingen; massale giften in contant geld en voedsel; olie op lange termijn en inkomsten uit Shell-reclame in een nazikrant, Völkischer Beobachter. Op pagina’s 483 en 485 hebben de auteurs van RDSH V1 de voedseldonaties in de volgende bewoordingen beschreven:

“Het grote gebaar dat Deterding na zijn pensionering maakte, illustreert hoe hij zijn geld graag gebruikte. In december 1936 schonk hij, met veel fanfares, 10 miljoen gulden uit zijn eigen vermogen om een fonds op te richten voor het opkopen en verkopen van levensmiddelenoverschotten in Nederland en Duitsland, zogenaamd om de benarde situatie van Nederlandse boeren en Duitse consumenten te verlichten, eveneens getroffen door de handelsbarrières en handelsbeperkingen tussen de twee landen. De opbrengst van deze deal zou worden gedoneerd aan de naziorganisatie Winterhilfswerk. Dit was echt een ingenieus plan om belastingen en wisselkoerscomplicaties te vermijden bij het overbrengen van een deel van zijn vermogen naar Duitsland.”

Deze informatie is niet strikt correct. Het aftreden van Sir Henri als Directeur-Generaal van de Koninklijke Shell Groep ging pas in op 31 december 1936.

Zijn controversiële voedseldonaties aan het Duitse Winterhilfswerk (Winterhelp) zijn net voor zijn pensionering als DG begonnen.

Sir Henri was nog steeds DG van de Groep toen de eerste massale donatie van voedsel aan nazi-Duitsland werd aangekondigd in een Reuter’s rapport van 20 december 1936. Het gedoneerde voedsel vulde toen 7.000 spoorwagons.

Ondanks kritiek in de nieuwsmedia, waarbij het bespaarde geld voor voedsel specifiek werd gekoppeld aan de nazi-herbewapening, bleef Deterding Nederlands voedsel doneren voor nazi-Duitsland, waar hij nu woonde na zijn huwelijk met zijn secretaresse, een jonge Duitse vrouw. Door de donaties van voedsel konden de nazi’s fondsen gebruiken voor het opbouwen van militaire macht.

Sectie “A” op pagina 14 van een document van het militaire tribunaal naar aanleiding van de processen over oorlogsmisdaden te Neurenberg (gedateerd 6 december 1947) had de titel: “Financiële steun van Hitler en de nazipartij. Het betrof voornamelijk de financiering van de nazipartij op een kritiek moment door IG Farben. Op pagina 14 staat: “De financiële steun die Farben aldus samen met andere industriëlen verleende, droeg bij aan Hitlers machtsovername en -consolidatie.” 

Op dezelfde pagina wordt rechtstreeks verwezen naar “…de bijdragen aan de wintersteunregeling (Winterhilfswerk)…” als onderdeel van de “belangrijke bijdragen..”.

Het is een officiële erkenning van het belang van voedseldonaties aan het nazi Winter Aid Fund voor de ondersteuning van Hitler en zijn regime.

Bij het lezen van de lijst met informatie in de volgorde op de datum die volgt, lijkt het gepast om extra geloofwaardigheid te geven aan informatie gepubliceerd terwijl de industrieel Sir Henri nog in leven was. Hij had de gelegenheid om onjuiste verklaringen of beschuldigingen over hem voor de rechter aan te vechten.

Al zijn financiële steun aan Hitler en de nazipartij vond plaats terwijl hij bestuurder was van meerdere maatschappijen binnen de Koninklijke Shell Groep en een zekere mate van zeggenschap behield via preferente aandelen. Dit gold ook voor de periode na zijn pensionering als DG.

Zijn Shell-collega’s moeten vanuit alle internationale publiciteit goed op de hoogte zijn geweest van de massale financiële steun, maar Sir Henri bleef toch directeur. Misschien kwam het ook de Groep goed uit vanwege de voortdurende relatie met de leiding van nazi-Duitsland, die zo veel achting had voor Deterding en zijn geld. Sir Henri is nooit met pensioen gegaan als Shell-directeur. Uit Shell-archieven blijkt dat hij tot op de dag van zijn overlijden: 4 februari 1939 Shell-regisseur was.

Chronologische uittreksels uit diverse publicaties vanaf 1932:
1932

Bewijs uit de Nederlandse krant “Limburger Koerier.
Dit bewijs komt van pagina 480 van RDSH V1.
De rood gedrukte tekst op pagina 480 geeft dit aan:

“Dit uittreksel uit de Limburgse Koerier van 29 december 1932 was slechts één van de vele artikelen in de nationale en internationale pers waarin gespeculeerd werd over wie de diep in de schulden zittende nazipartij zou kunnen financieren. De naam Deterding kwam meer dan eens voor.

De afbeelding toont een kopie van het Limburgse Koerier-artikel en een bijbehorende kassabon/nota met datumstempel van 29 december 1932.

De voorpagina’s vermelden dit:

Sir Henry Deterding

Sponsor van de Duitse nationaalsocialisten?

Uit het artikel bleek dat de nazipartij 12 miljoen marken schulden had.
Er werden voorbeelden gegeven van extravagante uitgaven door Hitler en zijn privéleger, zoals dure huizen, hotels, auto’s, paardrijden en vliegreizen.

In het artikel wordt vervolgens gespeculeerd wie het allemaal heeft gefinancierd. Het verwijst naar buitenlandse grote industriëlen die bijdragen aan de politieke en militaire organisatie van Hitler.

Het deel ter onderbouwing van de kop en de subkop, waarin precies wordt aangegeven wie er achter de financiering zat, is door een onbekende partij op verstandige wijze verwijderd/gecensureerd juist op het moment dat de naam “Sir Hen” verschijnt.

Binnenkort veel meer info.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Economie, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.