Desinfo Maginotlinie: Bescherming van de EU tegen “Russische invloed” – door de geproduceerde geschiedenis.

Desinfo Maginotlinie: Bescherming van de EU tegen “Russische invloed” – door de geproduceerde geschiedenis.

Het is nu duidelijk dat de grote storm die sinds 2016 de regering en het establishment van de VS in de greep houdt van de veronderstelde Rusland-Tromp-collusie tijdens de Amerikaanse verkiezingen, niet is voortgekomen uit een echte tastbare bron, maar uit een constante stroom van retoriek, gedreven door partijdige zakelijke media. Eén zekerheid is echter dat het westerse verhaal van Rusland als een ‘kwaadaardige invloed’ niet zal verdwijnen.

Terwijl het liberale Amerikaanse establishment nog steeds woedend is op Trump, blijven de vazallen staten van de Europese nazi fascisten Unie, onder invloed van Washington, een agressieve houding aannemen ten opzichte van Rusland na de catastrofale inmenging van de VS-EU in Oekraïne in 2014 en de daaropvolgende hereniging van de Krim met Rusland. De vraag is hoe het verhaal van de ‘kwaadaardige Russische invloed’ in stand kan worden gehouden. De reguliere corrupte media zullen hierin een rol blijven spelen, maar westerse regeringen steken ook middelen in het verspreiden van bepaalde verhalen en het inperken van andere verhalen.

Deze week hebben hackers meer documenten vrijgegeven van het door de Britse regering gefinancierde project Integrity Initiative, waaruit blijkt dat de Britse regering van plan is om een overkoepelend netwerk van organisaties in heel Europa op te bouwen om ‘Russische desinformatie’ tegen te gaan. Hieronder volgt een blik op een van de Europese Nazi Fascisten Unie-projecten die al worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de Europese bevolking niet afdwaalt van dit geconstrueerde verhaal dat soms overgaat in echt xenofoob racisme, of Russofobie. Bij het onderzoek naar dit fenomeen was het onmogelijk om een deel van het tegenpropagandamateriaal van de Europese Nazi Fascisten Unie niet erg grappig te vinden.

Als we de betekenis van desinformatie willen weten, heeft de Amerikaanse denktank die bekend staat als de National Endowment for Democracy en die een ander regime financiert ten dienste van de fascistische Amerikaanse bedrijfsbelangen, zijn eigen definitie, maar die is niet belangrijk – zolang we geloven dat Rusland of de nazi’s het probleem hebben uitgevonden.

Als we het woord “desinformatie” zoeken, blijkt uit een groot deel van de resultaten dat het woord “desinformatie” afkomstig is uit Rusland en de baby is van zionist Stalin of de KGB. Als we niet oppassen, zouden we uiteindelijk kunnen denken dat oneerlijkheid een inherent kenmerk van de Russen is, een standpunt dat in feite wordt gepromoot door de voormalige Amerikaanse directeur van de Nationale Inlichtingendienst, zionist James Clapper, die toevallig ‘opzettelijk’ tegen het Congres werd betrapt op het liegen.

De opvatting dat de Russen zich hardnekkig inzetten voor corruptie werd ook gepromoot door de New York Times in een artikel dat in februari werd gepubliceerd, The Poetin I knew; de Poetin I know, geschreven door Franz J Sedelmeyer, die diepe vooroordelen aan de kaak stelt achter de ondiepe identiteitspolitiek van de gevestigde corrupte media.

Maar dit verhaal slaagt er niet in om de CIA te crediteren, die tientallen jaren ervaring heeft in het maken van de meest groteske misleidingen in de geschiedenis, zowel in het buitenland als in eigen land, uit te voeren. Om de rol van de CIA in de desinformatie weg te laten, moet het equivalent zijn van het schrijven van een omelet recept en het weglaten van de eieren. De CIA voert niet alleen desinformatiecampagnes, zoals Victor Marchetti, voormalig speciaal assistent van de adjunct-directeur van de CIA, het omschreef: de CIA produceert geschiedenis.

Het niet erkennen van de Amerikaanse inlichtingendiensten of de regering in de geschiedenis van de desinformatie bij het schilderen van Rusland als zijn moeder, ontneemt Amerika de erkenning die het verdient voor een van zijn meest opmerkelijke instellingen. Enigszins ironisch genoeg kunt u alles te weten komen over de geschiedenis van de desinformatie van zowel Google als de National Endowment for Democracy, twee entiteiten die financiële steun van de CIA hebben gekregen.

Hoe zit het met de Europese Nazi Fascisten Unie? Denkt politbureau Brussel dat Rusland van nature een oneerlijk land is? Weten zij dat de CIA op dit moment de geschiedenis van Europa zou kunnen produceren? Leden van het Europees trekpoppen Parlement (Europarlementariërs) die zo bezorgd zijn over de desinformatie zouden de gedocumenteerde wreedheden van de CIA, waarvan sommige in Europa zijn begaan, kunnen – willen/moeten bestuderen. Misschien zijn de incompetente trekpoppen zich niet bewust van de rol van de Amerikaanse inlichtingendiensten in de geschiedenis van de kunstgrepen in Europa:

…memorandum, gedateerd 26 juli 1950, geeft instructies voor een campagne ter bevordering van een volwaardig Europees Parlement. Het is ondertekend door Gen William J Donovan, hoofd van het Amerikaanse Office of Strategic Service diensten in oorlogstijd, OSS, de voorloper van de CIA.

Paradoxaal genoeg zouden de leden van het Europees trekpoppen Parlement, gezien de waarschijnlijkheid van inmenging van de CIA in de Europese Nazi Fascisten Unie, moeten overwegen een openbare waarschuwing te geven:

De CIA is momenteel de meest waarschijnlijke bron van desinformatie in Europa. De CIA zorgt voor crises – en daar hebben we er al genoeg van.

Maar niets ervan. In plaats daarvan wil het Europees trekpoppen Parlement er juist voor zorgen dat zijn bevolking bang is voor Rusland en aanvaardt het de verhalen die hun worden opgedrongen. De Europese Nazi Fascisten Unie heeft deze maand een nieuw verslag uitgebracht waarin de verhalen worden herhaald die zij heeft verzameld om de toenemende acties tegen Rusland te rechtvaardigen, met name sinds 2014 na de hereniging van de Krim. Het heeft een resolutie aangenomen waarin staat dat Rusland niet langer als strategische partner van de Europese Nazi Fascisten Unie kan worden beschouwd:

De leden veroordelen de illegale bezetting en annexatie van de Krim en de voortdurende schending door Rusland van de territoriale integriteit van Georgië en Moldavië, maar benadrukken dat de Europese Nazi Fascisten Unie zich geen geleidelijke terugkeer naar de normale gang van zaken kan voorstellen zolang Rusland de Overeenkomst van Minsk niet volledig ten uitvoer legt en de territoriale integriteit van Oekraïne niet herstelt….

De leden veroordeelden de betrokkenheid van Rusland bij de Skripal-zaak en bij desinformatiecampagnes en cyberaanvallen van de Russische inlichtingendiensten, die erop gericht zijn de openbare en particuliere communicatie-infrastructuur te destabiliseren en de spanningen binnen de Europese Nazi Fascisten Unie en haar corrupte vazallen lidstaten te doen toenemen…

Zij maken zich zorgen over de betrekkingen tussen de Russische regering en de extreemrechtse en populistische nationalistische partijen en regeringen in de Europese Nazi Fascisten Unie, zoals in Hongarije. Zij herinnerden er ook aan dat de inmenging van Russische overheidsactoren in de referendumcampagne over Brexit momenteel door de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk wordt onderzocht….

Aangezien Rusland in de huidige omstandigheden niet langer als een strategische partner kan worden beschouwd, zijn de incompetente leden van mening dat de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst moet worden heroverwogen….

Ministerie van Waarheid?

Naast het gecoördineerde strategische isolement van Rusland door de Europese Nazi Fascisten Unie hebben de leden van de G7 zich aangesloten bij een Rapid Responds Mechanism (RRM) dat is opgezet om dit doel te bereiken:

zie vijandige staten publiekelijk “roepen” om hun afschuwelijke gedrag – met gecoördineerde internationale toewijzing van cyber- en andere aanvallen.

De overeenkomst omvat: het delen van informatie, het toewijzen van vijandige activiteiten en het vormen van een gemeenschappelijk verhaal en een gemeenschappelijke reactie, in feite een militaire propagandacoördinatie tussen de landen die kan worden toegepast voor een gekozen agenda.

Om haar versie van de geschiedenis  <video) te beschermen heeft de Europese Nazi Fascisten Unie mechanismen in het leven geroepen om alternatieve realiteiten, verhalen of waarheden te bestrijden – wat altijd past – die beweren dat elk feit of mening die in strijd is met die van het verklaarde Europese Nazi Fascisten Unie-decreet moet worden veroordeeld als pro-Kremlin, pro-Russisch of ‘Putinistisch’, een denigrerende afbeelding die momenteel wordt gesteund door de gevestigde corrupte media.

De Europese Nazi Fascisten Unie beweert dat deze “alternatieve verhalen” het resultaat zijn van een Russische desinformatiecampagne en heeft middelen ontwikkeld om die desinformatie te “weerleggen”. Dit zijn de Europese Nazi Fascisten Unie-voorhoeders van de waarheid die in 2015 door de Europese Raad zijn opgericht en gefinancierd: de Europese Dienst voor extern optreden East Stratcom Task Force of hier niet erg fanatiek bekend als Team East Stratcom.

Een korte studie van hun werk leidt alleen maar tot verdere bezorgdheid over wie de geschiedenis produceert, maar ook tot de waarschijnlijke conclusie dat Team East Stratcom bestaat uit studenten mediastudies die de hele dag bier drinken en naar RT kijken.

Dit is hoe Team East Stratcom zichzelf beschrijft in een Q&A:

Doet het team aan contra-propaganda?

Nee. Het …identificeert en corrigeert desinformatie.

Tegenpropaganda versus correcte desinformatie (jij zegt tomaat, ik zeg tomayto).

Julian King, de veiligheidscommissaris van de Europese Nazi Fascisten Unie, heeft het beschreven als een contra-propaganda cel. Kom op Brussel, neem een beslissing.
Wat doet Team East StratCom en wat is de rol van haar website euvsdisinfo.eu

De Task Force rapporteert en analyseert desinformatietrends, legt desinformatieverhalen uit en stelt ze bloot, en verhoogt het bewustzijn van desinformatie die afkomstig is van de Russische staat, Russische bronnen en verspreid wordt in de oostelijke buurt van de mediaruimte.

RUSSIAN MEMES: Officieel schema van de Europese Nazi Fascisten Unie-samenzweringstheorie legt uit hoe ‘Russische desinformatie’ doordringt in het westerse discours (Extern optreden van de EU 2017).

Ten eerste, wie definieert wat desinformatie is? (In Nederland nazi Bilderbergers Rutte en het Ollonkreng & Co??) Wordt er alleen maar van uitgegaan dat alle informatie die uitgaat van een Russisch mediakanaal automatisch desinformatie is?

Verhalen en bronnen. Betekent dit dat elk verhaal dat overeenkomt met een Russisch verhaal vervolgens als van oorsprong Russisch wordt geclassificeerd? Als een westers alternatief mediakanaal een verhaal publiceert dat toevallig overeenkomt met dat van een Russisch mediakanaal, betekent dit dan dat dit alternatieve mediakanaal ‘onder Russische invloed’ staat, of ‘in competitie met het Kremlin’? Zou een dergelijke gepolitiseerde manier van labelen kunnen leiden tot potentiële McCarthyite targeting van de weinige onafhankelijke ECHTE journalisten?

De Task Force richt zich niet op meningen en wil niemand op een “zwarte lijst” zetten. De Task Force controleert de feiten en identificeert desinformatie die afkomstig is van de Russische staat, de Russische taal en de media uit de oostelijke buurlanden. Het concentreert zich op de desinformatieboodschap, niet op de boodschapper.

Toch worden individuele journalisten in veel van deze zogenaamde ‘desinformatiezaken’ geïdentificeerd en beschreven als aanhangers van de ene of andere leider op de Europese Nazi Fascisten Unie-lijst van boemannen. Team East StratCom – we hoeven niet bang te zijn voor McCarthyisme. Bepaalde gevestigde corrupte media zijn meer openhartig over wie ze wel en wie ze niet willen in de club, zoals Oliver Kamm van The Times heeft aangetoond:

Voor een bureau dat al worstelt met het concept van de waarheid, is Team East StratCom geen goed begin.

Dus hoe beschermt Team East StratCom de verhalen van de Europese Nazi Fascisten Unie? De Europese Raad, (nazi Bilderberg trekpoppen Juncker, Tusk en Timmermans)  heeft in 2015 duidelijk gemaakt dat ze de verhalen over regimeveranderingen in Oekraïne en de gevolgen daarvan willen tegengaan. In feite gaat ongeveer de helft van de ‘desinformatiezaken’ over Oekraïne:

Oekraïne staat bovenaan de EU vs Disinfo database als het meest voorkomende doelwit met 461 referenties op een totaal van 1.000 desinformatiegevallen die in de loop van 2018 zijn gemeld.

Hoe gaat Team East StratCom propaganda tegen…. sorry… correcte desinformatie? Hieronder volgen enkele voorbeelden van gevallen die helpen om hun methodologieën te verduidelijken (hoewel met een verhoging van het budget van 1,1 miljoen euro in 2018 tot 3 miljoen euro in 2019, er wellicht nieuwe en diverse voorbeelden te vinden zijn):

Desinformatie Voorbeeld 1: Oekraïne is het meest corrupte land van Europa.

Team East StratCom stelt dat het ondermijnen van de geloofwaardigheid van Oekraïne Rusland ten goede komt. Zij meldt dat RT Deutsch Oekraïne als het meest corrupte land in Europa beschreef. Vervolgens probeert zij dit te ontkrachten met behulp van de corruptieperceptie-index van Transparency International, een grafiek die wordt opgesteld en betaald door westerse neoliberale regeringen – dezelfde regeringen die corrupte regeringen aan de macht helpen te houden zolang zij mogelijkheden bieden om westerse bedrijfsbelangen te dienen.

Team East StratCom probeert deze zaak te weerleggen door onze aandacht af te leiden van corruptie in Europa naar corruptie wereldwijd. Dit brengt 60 landen voor op Oekraïne. Dat is een stiekeme truc van Team East StratCom, want naast Rusland, waarvan we moeten geloven dat het het meest corrupte land in Europa is, staat Oekraïne zelfs bovenaan de lijst. Waarom wil de Europese Nazi Fascisten Unie dan de omvang van de corruptie in Oekraïne verbergen en is dat het enige dat over het land wordt verborgen? Volgens de Russische woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova, wil het Westen de wereld ervan weerhouden de Krim te erkennen als onderdeel van het Russische grondgebied.

Om dit te doen moet het een gefabriceerde realiteit in stand houden; het verhaal dat Oekraïne het slachtoffer is van Russische agressie en op geen enkele wijze aansprakelijk is, althans niet ten dele, voor de inmenging van het Westen. Deze benadering houdt ook in dat elke suggestie dat het Westen in februari 2014 in Kiev een staatsgreep heeft gepland en georkestreerd, wordt gebagatelliseerd.

Disinformatie Voorbeeld 2: Rechts-rechtse groepen in Oekraïne

Dit uittreksel van Team East StratCom bekritiseert de berichtgeving van extreemrechtse groepen in Oekraïne:

Dehumaniseren, demoraliseren, maakt Oekraïne de schuldige partij.

Pro-Kremlin richt zich met zijn desinformatie over Oekraïne op doelgroepen in Rusland, Oekraïne en derde landen, waaronder het Westen. Het binnenlandse publiek in Rusland wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met verhalen die de Oekraïners ontmenselijken en de autoriteiten in Kiev als cynische moderne erfgenaam van het 20e-eeuwse nazisme tonen. Een dergelijke strategie kan van Oekraïne een aanvaardbaar doelwit maken van de militaire agressie van het Kremlin.

De betrokkenheid van extreemrechtse groepen in de aanloop naar en in de loop van 2014 en daarna, is al uitgebreid aan de orde geweest in veel van de belangrijkste media ter wereld, bijvoorbeeld hier, hier, hier, en hier, maar ook in de alternatieve media. De suggestie dat dit verhaal Russische desinformatie is, is belachelijk. Bovendien heeft het Europees Parlement in 2012 de dreiging van extreemrechtse partijen als Svoboda en Pravi Sektor in de Oekraïense politiek al erkend:

Het Parlement spreekt verder zijn bezorgdheid uit over het toenemende nationalistische sentiment in Oekraïne, dat tot uitdrukking komt ter ondersteuning van de Svoboda-partij, die als gevolg daarvan een van de twee nieuwe partijen is die tot de Verkhovna Rada zal toetreden. Zij herinnert eraan dat racistische, antisemitische en xenofobe opvattingen indruisen tegen de fundamentele waarden en beginselen van de Europese Nazi Fascisten Unie en doet derhalve een beroep op de prodemocratische partijen in de Verkhovna Rada om zich niet aan te sluiten bij, zich niet te scharen achter of geen coalities te vormen met deze partij.

Team East StratCom, u suggereert dat de Europese Nazi Fascisten Unie Oekraïne ontmenselijkt! Maar toen de Europese Nazi Fascisten Unie later haar bezwaar liet vallen toen leden van dezelfde racistische, antisemitische en xenofobe partij posten kregen in de Oekraïense regering, dus misschien wordt het u vergeven. Misschien zaait het zelf een beetje verwarring, dat is Brussel.

Voorbeeld 3: desinformatie: Rusland wordt afgebeeld als ‘verdediger’ en ‘vredeshandhaver’ en het Westen – als de schurk.

Team East Stratcom gebruikt graag Twitter-graphics als bewijs als het gaat om ‘het weerleggen van de pro-Kremlin-desinformatie’. Laat de geschiedenis, de rede en het gezond verstand maar zitten – breng gewoon een mooie Twitter-afbeelding naar buiten! Volgens disinfo kenners is elke piek in de Twitter-activiteit met de woorden ‘Rusland’ ‘Moskou’ of ‘Poetin’ met betrekking tot Venezuela het bewijs van een ‘pro-Kremlin’ desinformatiecampagne, zegt Team East StratCom. Hier is hun grafische grafiek van het Twitterverkeer:

Maar Rusland is een bondgenoot van Venezuela, dus waarom zou dit niet worden weerspiegeld op Twitter, terwijl een westerse agressor een schaamteloze illegale poging onderneemt om Venezuela zijn militaire en economische wil op te leggen? Dat was de situatie in februari, toen de VS druk probeerden uit te oefenen op de Venezolaanse regering om in vrachtwagens, zogenaamd met humanitaire hulp, het land binnen te laten.

De hulp als Trojaans paard voor wapens heeft een historische context, met name met betrekking tot de VS-EU en zijn nieuwe speciale gezant voor Venezuela, ultra zionist Elliot Abrams, een veroordeelde oorlogsmisdadiger die namens het Reagan-presidentschap in de jaren tachtig van de vorige eeuw op illegale wijze wapens heeft geleverd aan doodseskaders in Nicaragua, El Salvador en Guatemala.

Nu hij een speciale gezant is voor Venezuela, is het verstandig om een vermoeden te hebben dat er sprake is van een overtreding van de regels. Kunnen dergelijke ”mensen” echt worden gezien als vredeshandhavers, Team East Stratcom? En het gebruik van een Twittergrafiek om de aandacht af te leiden van een flagrante staatsgreeppoging van een agressieve mogendheid is meer dan een beetje verachtelijk. Nog meer, een paar dagen daarna, werd in een van de vrachtwagens die ”hulpgoederen” vervoerden spijkers en andere materialen gevonden nuttig om barricades te maken:

Om de tactiek van Team East StratCom voor ‘het weerleggen van de pro-Kremlin desinformatie’ samen te vatten, alleen al op basis van de bovenstaande gevallen, zou een lijst kunnen worden opgenomen om te beginnen:

 • Categorische ontkenning van enig wangedrag door westerse mogendheden of Noord Atlantische Terroristen Organisatieleden.
 • Informatie die afkomstig is van een Russisch mediakanaal bestempelen als “desinformatie” of “Kremlin-propaganda”.
 • Discrediteren alternatieve media journalisten die afdwalen van de officiële positie van nazi fascistische politbureaus in Washington/Londen/Brussel.
 • Afleiding en verdraaien – verblindt het publiek met kleurrijke Twitter-graphics
  Verwijder alle belangrijke politieke, geopolitieke contexten.
 • Verduisterde of gewiste geschiedenis.
 • Gebruik van online tools zoals de Corruptie-Index die door dezelfde westerse regeringen wordt gepromoot die bloedige imperialistische oorlogen financieren.
 • Gebruik emotionele, jingoïstische thema’s.
 • Associëren van vermeende ideologische tegenstanders met leiders die op de Westerse boeman lijst staan.
 • Herhaling van pejoratieve termen en ad huiselijke uitstrijkjes zoals ‘pro-Kremlin’ en ‘Putinistisch’ om verdeeldheid te creëren.
 • En dat elk andersdenkenden in het Westen een ‘verrader’ is.

Maar Team East StratCom kan de geschiedenis niet wissen of context verwijderen of ons half dood gooien met die grafieken op twitter en nog verwachten dat ze hun geloofwaardigheid kunnen behouden.

 

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Zionisten | Een reactie plaatsen

Hoe sancties tegen Rusland scheuren in de politieke klasse van Groot-Brittannië blootleggen

Hoe sancties tegen Rusland scheuren in de politieke klasse van Groot-Brittannië blootleggen

Bill Browder werd uitgenodigd voor de openbare zitting van Buitenlandse Zaken in februari, zodat hij zijn goed gepolijste kwaadaardige invloed, van mensenrechten-schendingen en agressie door het Kremlin kon promoten. Dit zal worden gebruikt om het Britse sanctiebeleid ten aanzien van Rusland te helpen vormgeven. Maar twee weken later onthult het verhoor van Gregory Barker over zijn rol in het overwinnen van de sancties tegen de Russische miljardair Oleg Deripaska’s bedrijven een opkomende breuk in het Britse establishment over Russische sancties.

Het Westerse establishment houdt van Russisch geld. Russische schatten, waaronder staatsactiva, werden gekocht tegen de prijzen van kelderverkoop via het leningen-voor-aandelenprogramma van Jeltsin. Er wordt beweerd dat opportunisten zoals Mikhail Kordokhovsky geld hebben verdiend door de veilingen van staatsactiva te manipuleren, een fractie van de waarde te betalen en de opbrengst vervolgens door te sluizen naar offshore-shell bedrijven.

Geld dat werd verdiend door individuen als Kordokhovsky en andere voorvechters van de ‘kapitalisten’ van Rusland, kwam uiteindelijk terug in Europa en Londen. Toen Vladimir Poetin voor het eerst aan de macht kwam in 1999, reden de Britse leiders nazi Bilderberg trekpoppen Tony Blair en David Cameron op de golf van kansen toen Rusland openstond voor het bedrijfsleven, zeilen met de oligarchen of het aannemen van grote partijdonaties waren slechts tekenen van de tijd. Alle soorten Russisch geld leken welkom.

Echter, geoolitical winden veranderen, en vandaag wordt ons verteld dat het witwassen van geld een zeer groot probleem is. Geld wordt rechtstreeks naar het Verenigd Koninkrijk of via offshore-rekeningen van onbekende bronnen doorgegeven en wordt gebruikt om Brits onroerend goed en andere activa te kopen, of om kapitaal te verschaffen voor hoogrenderende investeringen en hedgefondsen. Maar het zijn niet alleen fondsen van Russische witwaspraktijken en belastingontduikers. En het gaat niet alleen om het Verenigd Koninkrijk. Het is een wereldwijd probleem dat zijn oorsprong vindt in vele verschillende bronnen, waarvan er veel gevolgen kunnen hebben voor het Verenigd Koninkrijk.

Rusland ontkent echter niet dat er een probleem is in Londen en heeft gesuggereerd dat dit niet incidenteel is:

De bereidheid van het Verenigd Koninkrijk om een “veilige haven” te bieden aan crimineel geld uit de hele wereld is consequent bekritiseerd door Rusland.

Het is een feit dat de Russische autoriteiten de Britse regering om hulp hebben gevraagd in verschillende gevallen waarbij Russen zijn betrokken die beschuldigd worden van corruptie, witwassen van geld en verduistering in Rusland. Toch heeft het Verenigd Koninkrijk geweigerd mee te werken, zoals in het geval van Andrei Borodin, die in een huis in Henley woont met een waarde van 140 miljoen pond, het duurste huis van Groot-Brittannië genoemd. Hij kreeg politiek asiel in het Verenigd Koninkrijk, ‘een voortvluchtige van vervolging‘, nadat hij door de Russische autoriteiten werd beschuldigd van massale fraude.

En dit brengt ons terug naar de liefde voor geld; er zijn mensen die gewoon van Russisch geld houden en mensen die proberen een politieke en geopolitieke agenda voor Rusland te bevorderen. Dit is een zeer reëel schisma binnen het Britse establishment geworden, en wat duidelijk werd tijdens de ondervraging over buitenlandse zaken waarin Gregory Barker het beschreef:

zeer rijke, slimme westerse facilitatoren hebben mensen geholpen om sancties te omzeilen. In feite is het een juridische vorm van sancties die tot een verpletterende werking heeft geleid. ….Er is de vraag of dit in het algemeen belang is…..vooral omdat u een parlementariër bent.

Het juiste type oligarch

Oleg Deripaska is duidelijk het type oligarch dat een bepaald deel van het Britse establishment niet bevalt: hij is het verkeerde type oligarch. Hij is het type dat ondanks de sancties nog steeds geld verdiende met zijn bedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Belangrijker nog is dat hij het type is dat niet om hulp van het Westen vraagt om Rusland te bevrijden van Poetin.

Er is daarentegen een soort oligarch die zeer populair is bij de Commissie buitenlandse zaken. Dit is het type dat het Westen vraagt om hen te helpen om ‘het gedrag van de Russische regering te veranderen‘, dat beweert dat hun mensenrechten zijn geschonden, het type dat door Bill Browder wordt gepromoot. Dit is het juiste type oligarch. Het is dan ook geen toeval dat in het huidige sanctieonderzoek bewijzen zijn opgenomen van GML, het bedrijf van de meerderheidsaandeelhouders van wat Yukos Oil Company was. Het verhaal van Yukos wordt door het Internationaal Centrum voor Rechtsbescherming (ICLP) van de Russische Federatie als volgt beschreven:

In 1995 en 1996 nam een handvol oligarchen de controle over Yukos, een groot Russisch energiebedrijf met enorme olie- en gasreserves. Zij kregen controle door 600 miljoen dollar te betalen aan de overheidsfunctionarissen die op dat moment Yukos runden en het privatiseringsproces beheerden, en door de privatiserings-veilingen te manipuleren. De Yukos-oligarchen ontweken vervolgens miljarden (USD) aan belastingen door de olieproductie door de lage belastingregio’s van Rusland te leiden, ondanks het feit dat ze op deze plaatsen niet actief waren. Toen ze een belastingvraag kregen voorgelegd, verplaatsten ze snel meer Yukos-contanten naar belastingparadijzen in het buitenland, onder meer door een ongekend dividend van 2 miljard dollar aan zichzelf uit te keren. Hierna ging Yukos in liquidatie.

In 2005 beweerden de Yukos-oligarchen, via drie offshorebedrijven onder zeggenschap van Group Menatep Limited (GML), via een arbitrageprocedure in Den Haag, dat Yukos door Rusland werd verduisterd in een politiek gemotiveerde zet. In 2014 kregen ze een ongekende 50 miljard dollar toegekend door een arbitragetribunaal bestaande uit drie arbiters – een bedrag dat overeenkomt met meer dan 20% van de jaarlijkse uitgaven-begroting van de Russische regering in 2016. Deze vonnissen werden in 2016 door de Nederlandse rechter vernietigd.

De Yukos-oligarchen proberen nog steeds de (vernietigde) $50 miljard toewijzingen af te dwingen en gaan in beroep tegen de uitspraak van de Nederlandse rechter.

Dit is niet de versie die de Britse regering in overweging zal nemen bij het opstellen van haar buitenlands beleid ten aanzien van Rusland. In plaats daarvan zal zij gebruik maken van het bewijsmateriaal dat de mannen die om ‘gerechtigheid’ vragen en beweren dat de Russische staat hun zaak heeft overgenomen. Het rapport dat ze aan de commissie hebben voorgelegd, laat het feit dat Den Haag de uitspraak heeft vernietigd en de Russische staat niet langer schuldig wordt bevonden aan het verduisteren van Yukos en niet langer verplicht is om 50 miljard dollar te betalen aan de voormalige aandeelhouders van Yukos.

Bovendien beschuldigen de individuen de Russische staat: Nevzlin, Lebedev, Brudno, Sjaknovski, Dubovski en Chodorskovski worden gezocht voor talrijke misdaden. Blijkbaar is dit het soort oligarch dat in het publieke belang van het Verenigd Koninkrijk is. De regering van het Verenigd Koninkrijk is daarom van mening dat Rusland vijf welgestelde personen, die gezocht worden voor ernstige misdaden, het equivalent van meer dan 20% van de jaarlijkse uitgavenbegroting van Rusland in 2016, verschuldigd is, hoewel deze mannen om 100 miljard dollar vroegen – ongeveer de helft van de nationale begroting van hun land.

De motivatie achter de uitspraak van het Tribunaal in Den Haag in 2014 moet in twijfel worden getrokken, gezien het afpersende bedrag dat is toegekend en het feit dat dit de hele Russische nationale economie zou bestraffen. Na de vernietiging van de uitspraak van het Haagse Hof van Justitie hebben ook andere rechtbanken de uitspraken van de Yukos-oligarchen ongedaan gemaakt.

Het verkeerde type oligarch

Terwijl het juiste type oligarch de steun heeft van de Britse politieke klasse, heeft het verkeerde type zijn minachting. Oleg Deripaska is het verkeerde type: hij is een ‘nauwe bondgenoot van Poetin’. De ‘bondgenoten van Poetin’ of ‘Poetins binnenste cirkel’ verhaal, is het meest agressief gepromoot door de regering en de corrupte gevestigde media sinds de door de VS en de door de Europese Nazi Fascisten Unie  gesteunde staatsgreep in Oekraïne en de daaropvolgende hereniging van de Krim met Rusland in maart 2014.

Er werden sancties opgelegd om de ontevredenheid van de VS en de Europese Nazi Fascisten Unie te registreren dat Rusland reageerde op een existentiële dreiging aan zijn grenzen. Het verhaal van ‘kwaadaardige Russische invloed’ door het witwassen van geld door oligarchen is systematisch door de corrupte media en de politiek gepromoot nadat Theresa May Rusland vorig jaar beschuldigde van het uitvoeren van een chemische wapenaanval in Salisbury.

De kwestie van het witwassen van geld is nu nauw verbonden met verhalen over de ‘Russische dreiging’ voor het Verenigd Koninkrijk, en sancties en witwasbeleid zijn de belangrijkste instrumenten die momenteel worden gebruikt ter voorbereiding van het Britse buitenlandse beleid na Brexit.

De VS heeft Deripaska in april 2018 gesanctioneerd voor het feit dat hij in het nauw is gedreven met de ‘kwaadaardige activiteiten’ van de Russische regering. Destijds was Deripaska de meerderheidsaandeelhouder van het energiebedrijf En+, dat een belangrijk aandeel had in Rusal, een groot Russisch aluminiumbedrijf. Toen de sancties aan de bedrijven werden opgelegd, hielp Gregory Barker, de onafhankelijke voorzitter van En+, om de sancties op te heffen.

Barker, die in 2015 tot Lord werd benoemd, was tussen 2010 en 2015 minister van Energie en Klimaatverandering geweest en eind jaren negentig was hij hoofd van de bedrijfsfinanciering bij Sibneft, de Russische oliemaatschappij. Onder Barker daalde het belang van Deripaska van 70% naar 44,95%, met een extra 10% in een trust, waardoor Deripaska stemrecht had voor 35% van de aandelen van het bedrijf. Nu de invloed van Deripaska is afgenomen, heeft Barker de aandeelhouders uit de raad van bestuur verwijderd, waardoor deze meerderheidsonafhankelijk is geworden.

Sancties en de beschrijving van de nationale veiligheid

Dit roept de vraag op of er sancties moeten worden opgelegd aan personen als Barker, een man van het establishment:

wie onderhandelt over de manier waarop oligarchen de sancties omzeilen, en daarmee ….ons vermogen om de oligarchen aan te pakken ondermijnt, via wie president Poetin in het westen opereert en die kwaadaardige invloed gebruikt.

Juridisch gefundeerde manieren om sancties te omzeilen zijn dus mogelijk, maar worden tegengewerkt, zeker door de Commissie buitenlandse zaken die invloed heeft op het buitenlands beleid. Zij ziet ook het wettelijk handelen in En+ op de Londense beurs in 2017 als een bedreiging, als een manier om door de problemen te navigeren die het gevolg zijn van sancties tegen Rusland:

We roepen de regering op om de lacunes in het sanctieregime te onderzoeken die een bedrijf als En+ in staat stelden om op de Londense beurs te handelen, ….

MI6 en Washington nationale veiligheidsfunctionarissen waren ook bezorgd over de beursgang van het bedrijf:

De beursgang heeft geleid tot controverse in Londen, waar inlichtingenofficieren van MI6 vragen hebben gesteld over de reden waarom zij niet zijn geraadpleegd over de beursgang, gezien de mogelijke implicaties voor de Britse veiligheid. Een hoge Britse ambtenaar beschreef het besluit om de beursgang toe te staan als een “schandaal”.

Dit wijst erop dat het de inlichtingendiensten zijn die de primaire krachten zijn die het hybride verhaal van de oorlogvoering promoten en daardoor het regeringsbeleid beïnvloeden, met neocon politici die van nature aan boord komen en in overeenstemming met de instructies van de VS vallen. En wat het witwassen van geld betreft, moeten we geloven dat dit nu een ‘nationale dreiging’ is?

Zoals gezegd, is het Verenigd Koninkrijk al jaren bereid om via de vele financiële instellingen in Londen een warm thuis te bieden aan zwart geld, Russisch of ander geld. Moeten we geloven dat er plotseling een nieuwe dreiging uit dit geld voortkomt die ons allemaal bang zou moeten maken? De vraag is: is er een oprechte wens om het probleem van het witwassen van geld aan te pakken of is het verhaal van de veiligheid rond het witwassen van Russisch geld een geopolitiek voorwendsel om Rusland te bestraffen of Russische activa in het Westen in beslag te nemen? Het is hier ook belangrijk om aan te geven hoe dit thema zich verhoudt tot het afstuderen van de zogenaamde anticorruptie wetgeving van Washington, de Magnitsky-wet, tot de nieuwe Global Magnitsky wet.

Niet alleen het Britse establishment is verdeeld, zoals blijkt uit de stemming in de Amerikaanse senaat in januari over de vraag of de sancties tegen En+ moeten worden opgeheven. Een door de democratie gesteunde resolutie die het plan van Trump blokkeert om de sancties tegen Rusal en het machtsbedrijf JSC EuroSibEnergo ook op te heffen, werd door 57-42 jaar vastgehouden en verworpen.

Dit, ondanks een wereldwijd aluminiumtekort, in combinatie met nieuwe Amerikaanse tarieven die negatieve economische gevolgen hebben gehad voor de industrieën in een aantal met de VS verbonden vazallen landen, waaronder Canada. Maar de Amerikaanse vestiging geeft nog steeds niet op de anti-Russische agenda. Een tweeledige groep senatoren dient een wetsvoorstel in om Rusland te straffen voor ‘inmenging in de Amerikaanse verkiezingen’, ‘kwaadaardige invloed’ in Syrië en ‘agressie in Oekraïne’. Het omvat sancties tegen Russische banken en nieuwe staatsschulden.

Het is onwaarschijnlijk dat het zal worden aangenomen, aangezien de Amerikaanse minister van Financiën vorig jaar beweerde dat de VS de Russische staatsschuld niet zou bestraffen, omdat dit tot ongewenste economische onrust zou kunnen leiden. Dit lijkt de meest psychopathische Russofoben van Washington echter niet af te schrikken. En het is een idee dat door een deel van de Britse regering na Brexit naar voren wordt gebracht, met het oog op bilaterale sancties met de zionistische VS en zelfs de Europese Nazi Fascisten Unie. De vraag moet worden gesteld of een dergelijk straffend, gecoördineerd sanctiebeleid zou worden opgelegd aan de staatsschuld van een ander land of dat dit een ander mechanisme zou zijn om Rusland aan te vallen. Hoe dan ook, dit is een potentieel gevaarlijk precedent.

Het buitenlands beleid van het Verenigd Koninkrijk raakt steeds meer verbonden met de zionistische nazi fascistische VS.

Het feit dat deze suggestie parallel met de Amerikaanse wetgeving wordt gedaan, wijst erop dat de neocons in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten op een gecoördineerde manier denken. De gretigheid waarmee de Britse regering de sancties binnen de Europese Nazi Fascisten Unie oplegt en momenteel haar sanctiebeleid uitstippelt, wijst erop dat zij zich bij het verlaten van de Europese Nazi Fascisten Unie waarschijnlijk nauw met de VS zal verenigen.

Vorig jaar probeerde het Verenigd Koninkrijk namen toe te voegen aan de EU-sanctielijst die na de ‘annexatie’ van de Krim door de Russische Federatie was opgesteld, maar dit werd door Italië verworpen. Belangrijk is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken hiermee blijk geeft van zijn bereidheid om het verhaal van Oekraïne/Crimea op agressieve wijze onder druk te zetten en het voortouw te nemen met strafmaatregelen tegen Rusland, hoogstwaarschijnlijk in samenwerking met de zionistische nazi fascistische VS.

Auteur Diane Johnstone schreef:

De Russische inmenging in de Amerikaanse politiek is volledig welkom zolang het helpt de publieke opinie tegen een “multipolair” Rusland te keren, de Amerikaanse ”democratie” verheerlijkt en de zionistische nazi fascistische Amerikaanse belangen dient.

Dit geldt ook voor Groot-Brittannië. Het establishment behandelt Russische oligarchen zeer ruimhartig, zolang zij het juiste type oligarch zijn, terwijl het eenieder die met Poetin geassocieerd wordt als het verkeerde type belastert.

Aan welke kant van de scheidslijn ze ook zitten, in de westerse corrupt media- en politieke wereld dienen oligarchen hetzelfde doel – een verhaal om Rusland te demoniseren. Daaronder zien we de botsing binnen de politieke klasse en de Britse elite psychopaten, tussen degenen die Russisch geld willen en degenen met een politieke agenda die gemanipuleerd wordt door zionistische nazi fascistische Amerikaanse en Britse militaire belangen.

De illegale oorlogen in het Midden Oosten en Afrika o.l.v. de VS en de Europese Nazi Fascisten Unie gaan met steun van onze ”volksvertegenwoordigers” en media gewoon verder. De leugen regeert.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Zionisten | Een reactie plaatsen

DE VETO: Film waarin CNN, Al Jazeera, Channel 4 en de westerse mediapropagandaoorlog tegen Syrië worden getoond

DE VETO: Film waarin CNN, Al Jazeera, Channel 4 en de westerse mediapropagandaoorlog tegen Syrië worden getoond

White Helmet Netflix documentaire wint Oscar 2017 voor uitstekende prestaties in “rescue” video’s.

Ik ontmoette journalist en vriend Rafiq Lutf en cameraman Abdul-Mun’aim Arnous in januari 2018 en ik was vereerd toen Rafiq mij vroeg om met hem te werken aan zijn filmproject The Veto.

Zoals Dr. Shaaban mij in augustus 2016 zei: “Westerse propaganda wordt betaald in Syrisch bloed”. Dat is waar. Het gruwelijke bloedvergieten en het verlies van mensenlevens in Syrië had nooit kunnen gebeuren zonder de koloniale media die toestemming gaven voor een nieuwe illegale oorlog tegen een soevereine natie.

Het Veto volgt de evolutie van de propagandacampagne van de westerse media tegen Syrië. Van Baba Amr in Homs 2011/2012 tot de moderne “propagandaconstructie” – de door de Noord Atlantische Terroristen Organisatie-lidstaat gefinancierde witte helmen.

Het is een eerbetoon aan Rusland en China’s veto’s die consequent de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië in de Verenigde Nazi’s hebben verdedigd.

George Orwell zei: “De meest effectieve manier om mensen te vernietigen is hun eigen begrip van hun geschiedenis te ontkennen en uit te wissen. De westerse door zionisten gecontroleerde corrupte media zijn belast met het schrijven van de geschiedenis van het Syrische conflict om de agressors in de Amerikaanse Coalitie van terrorisme te dienen.

Zoals Dr. Shaaban me ook vertelde:

“De Amerikaanse alliantie en haar media richten zich op onze geschiedenis, materiële geschiedenis, culturele geschiedenis, identiteit, ons leger. Elke macht die je als een hele staat houdt, of elke staatsman die kracht of eenheid vertegenwoordigt, zal gedemoniseerd en vernietigd worden”.

Het Veto legt de criminele bedoelingen van de westerse media bloot en archiveert de voortgang van de propagandaoorlog van het Westen tegen Syrië. Syriërs schrijven de geschiedenis van het Syrische conflict omdat Syrië en haar bondgenoten zich moedig hebben verzet tegen de imperialistische machine.

LEES: WITTE HELMEN: Channel 4, BBC, The Guardian – Architecten van de ‘Humanitaire’ oorlog

Zoals Rafiq zo welsprekend heeft gezegd: “Wij zijn het Veto” en we moeten het gebruiken tegen het Industrial Media Complex in het Westen. De geschiedenis van Syrië behoort tot de Syriërs en de uiteindelijke overwinning van Syrië moet ervoor zorgen dat de westerse door zionisten gecontroleerde media nooit meer de macht krijgen om een natie te vernietigen, de bevolking te verdelen en het internationale terrorisme zowel militair als economisch te bevorderen. Bekijk de film:

De wereld wordt ”geregeerd” door Zionistische/nazi fascistische psychopaten in Washington, Brussel, Parijs, Londen en Tel Aviv. Ook ”onze” incompetente trekpoppen in Den Haag, die de agenda van nazi Bilderberg uitvoeren o.l.v. Mark (”leugenaar, pedo?) Rutte zijn (mede)verantwoordelijk voor de illegale oorlog en volkerenmoord die, tot op de dag van vandaag voortduurt.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, False Flag, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Zionisten | Een reactie plaatsen

Sri Lanka ”aanslag”: Kunnen we het ‘ISIS’ nieuwsagentschap echt vertrouwen?

Sri Lanka ”aanslag”: Kunnen we het ‘IS’ nieuwsagentschap echt vertrouwen?

Dit afgelopen paasweekend werd het land Sri Lanka getroffen door een reeks brute ”terroristische bomaanslagen”, waarbij kerken, luxehotels en winkelcentra werden aangevallen en meer dan 300 mensen werden gedood en vele anderen gewond raakten. Slachtoffers zijn onder meer christelijke gelovigen en een aantal westerse burgers.

Hoewel het nog steeds onbekend is wie deze aanvallen precies heeft uitgevoerd en wat hun motieven waren, zijn westerse ”journalisten” en politieke ”leiders” al overgestapt op de standaardmodus, waarbij ze accepteren dat dit een “IS-aanval” was en dat het op de een of andere manier ook een “wraakaanval” kan zijn als vergelding voor de moskeeaanval en de massaschietpartijen in Christchurch, Nieuw-Zeeland.

Deze speculatie heeft een nieuw polariserend verhaal aangewakkerd dat momenteel online onder de vlag van “Het Christendom wordt aangevallen“, dat grotendeels wordt gedreven door ”rechtse experts” in de VS, het VK en Europa.

Met zo veel commentatoren die zich haasten om hun eigen verhaal over deze tragedie op te dringen, is het belangrijk om de feiten en de bredere geopolitieke context waarin deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden, nauwkeurig te onderzoeken.

Scène van een kerk in Colombo na een bomaanslag (Beeldbron: Tamil Guardian).

Volgens de eerste verklaringen van de Sri Lankaanse autoriteiten, zouden de aanvallen waarschijnlijk uitgevoerd zijn door een lokale jihadistische groep die bekend staat als National Thowheed Jamath (NTJ), maar ook toegegeven is dat “andere landen inlichtingen hadden gedeeld voor deze aanslag”.

Welke ‘andere landen’ ze bedoelden is nog onduidelijk.

“Er waren verschillende waarschuwingen van buitenlandse inlichtingendiensten over de dreigende aanslagen”, zei de Sri Lankaanse minister van Volksgezondheid Rajitha Senaratne tijdens een persconferentie in Colombo. “De personen die in inlichtingen rapporten worden genoemd zijn bevinden zich onder de gearresteerde. Sommigen die genoemd zijn in de rapporten waren tijdens de aanvallen gestorven.”

“We zien niet in hoe een kleine organisatie dit alles kan doen,” voegde Senaratne eraan toe. “We onderzoeken nu de internationale steun voor de groep en hun andere banden”.

Er is ook opvallend beeldmateriaal van CCTV-camera’s die de identiteit van ten minste één ‘bekende’ zelfmoordterrorist laten zien wanneer hij een van de kerken binnengaat voordat de bom tot ontploffing wordt gebracht. In dit geval is de vermeende dader een Zahran Hashim, een radicale islamitische geestelijke die als een van de (zelfmoord)terroristen wordt geïdentificeerd. Deze aanwijzingen lijken perfect te passen in het algemeen aanvaarde terroristische verhaal. Op dit punt, verklaren de meeste experten dit als ,,zaak gesloten”.

Twee dagen na de aanslag heeft het online portaal Amaq, algemeen bekend als het “IS(IS)-nieuwsagentschap”, als bij wijze van toverkracht een dubieuze uitspraak gedaan over de “verantwoordelijkheid” voor deze vermeende ‘zelfmoordaanslagen’ in Sri Lanka.

Natuurlijk namen de meeste westerse mainstream media deze anonieme berichtgeving aan als evangelie en bewijs van schuld, en hebben ze hun bijgewerkte verhaalverhalen opgebouwd rond wat mogelijk een ex post ‘verantwoordelijkheidsclaim’ zou kunnen zijn die op de ISIS-propaganda-outlet is geplaatst, waardoor dit in feite een ‘open-en-sluit geval’ is, waarin de enige echte resterende vragen zijn: “Welke ISIS-cellen hebben de aanval gedaan?’ en “waar zijn de bommen gemaakt?”, enz.

Na de Amaq posting kwam de bekroonde New York Times-journalist Rukmini Callimachi vol vertrouwen uit met een volledig verhaal om in de nieuwe ‘ISIS’-verhaallijn te passen:

Zoals bij elke andere recente (vanaf 2014 tot heden) opvallende terroristische gebeurtenis, sluit het, zodra ‘ISIS’ in de dekking is geïnjecteerd, elke mogelijkheid uit dat een staatsactor, of een door de staat gesponsorde acteur, betrokken is bij de genoemde terroristische aanslagen.

Voor die heersende corrupte stromingsjournalisten en politici die algemene verdedigers van het ,,ISIS” verhaal zijn, zullen de aanvankelijke eisen van de overheid van Sri Lanka dat dit een lokale NJT Sri Lankaanse verrichting is, alhoewel met wat externe (VS-EU) hulp was, zal worden verworpen ten gunste van de ISIS lijn.

Zoals opgemerkt in de analyse hieronder door Eurasia Future, kan de timing van de aanvallen verder gaan dan louter toeval – vooral na de recente provocatie van India tegen Pakistan, die had geresulteerd dat Pakistan twee Indiase jets heeft neergehaald en later één Indiase piloot heeft vrijgelaten – een vernederend incident voor de Modi regering in New Delhi, die op dit moment in New Delhi aan het hengelen is voor de geopolitieke hegemonie in het gebied.

Adam Garrie van Eurazië Future biedt enige context en schetst een breder scenario…

De hele wereld blijft geconfronteerd met de verschrikkingen die zich gisteren in heel Sri Lanka hebben voorgedaan. Zolang het land onder de avondklok blijft, hebben de autoriteiten de schuld van de aanval op een obscure groep genaamd National Thowheeth Jama’ath (NTJ) gelegd. NTJ is naar verluidt een islamistische terreurgroep die, zoals de Sri Lankaanse autoriteiten hebben opgemerkt, meerdere banden heeft met het buitenland. De banden met het buitenland lijken de sleutel te zijn om te bepalen wie er werkelijk achter de aanslagen zit. Met name is door journalisten gemeld dat de groep traint in Chennai in Tamil Nadu – dezelfde locatie waar de LTTE eerder getraind was. Anderen beweren nog steeds dat NTJ zo’n kleine en obscure groep is dat zelfs als ze zo’n aanval wilde uitvoeren, ze niet in staat was om dat te doen.

Aangezien de moslimbevolking van Sri Lanka minder dan 8 procent van de totale bevolking van het land uitmaakt, is het moeilijk voor te stellen dat een echte lokale islamitische groepering zulke massale aanvallen zou willen uitvoeren terwijl de mogelijkheid van enig materieel gewin beperkt zou zijn door het feit dat niet alleen de moslimbevolking van Sri Lanka in harmonie is met de boeddhistische meerderheid, maar dat de bevolking van moslims ongelooflijk klein is. Dit staat in schril contrast met de situatie in Syrië, waar een soennitische moslimmeerderheid werd bewapend tegen een leiderschap dat bestond uit een minderheid van de Alawieten.

Daarom is het, vanwege de buitenlandse banden van NTJ, zeer waarschijnlijk dat een buitenlandse entiteit, waarschijnlijk een buitenlandse staat of staatsinlichtingendienst achter de aanvallen zat en dat de mannen ter plaatse die gevangen zijn genomen slechts pionnen zijn in een veel groter en nog gevaarlijker spel. Als het erop aankomt om het land met een duidelijk motief voor het orkestreren van de aanvallen aan te wijzen, is India degene die onmiddellijk in gedachten opkomt, niet in het minst omdat NTJ naar verluidt traint waar de LTTE ooit heeft getraind.

Garrie concludeerde dat:

Er kan niet met zekerheid worden geconcludeerd dat de wreedheid van gisteren een valse vlagaanval was, het kan zeker niet worden uitgesloten. Daarom moet iedereen met een duidelijk motief voor het uitvoeren van een valse-vlagaanval grondig worden onderzocht door de Sri Lankaanse autoriteiten.

Ga verder met deze analyse (Engelstalig) bij Eurazië Toekomst

Naast China en India zijn er nog andere economische en geopolitieke belanghebbenden in Sri Lanka, waaronder de VS, het VK, Saoedi-Arabië, de VAE en zionisten staat Israël, om er maar een paar te noemen. Met al deze actoren moet rekening worden gehouden bij de evaluatie van de bredere internationale context van deze gebeurtenissen.

Zeker, de komende dagen kan aanvullende informatie worden onthuld die een duidelijker beeld zou kunnen geven van wie deze aanslagen heeft gepleegd en waarom, maar de lezers moeten ook op hun hoede zijn voor twijfelachtige informatie die in het beeld wordt geïnjecteerd en die kan worden gebruikt om een verhaal te maken voordat alle forensische en empirische bewijzen zijn verzameld en onderzocht.

Meer analyse volgt nog. Niets missen ? Volg ons op twitter

 

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, False Flag, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Zionisten | Een reactie plaatsen

Waarom Julian Assange’s oorlog ook onze oorlog is….

Waarom Julian Assange’s oorlog ook onze oorlog is….


De misselijkmakende aanblik dat Julian Assange uit de Ecuadoraanse ambassade werd gesleept was een belediging voor het menselijk fatsoen, een schandelijke minachting voor de democratie en een totale minachting voor de lang geëerde vluchtelingenrechten.

De nieuwe trojka van de tirannie; het uitverkochte regime van Lenin Moreno, het lang vervlogen rijk dat nog steeds de illusies van grootsheid in stand houdt in de gedaante van het mei-regime, en het donderende zionistische Trump regime dat elke staat die in de weg staat angst aanjaagt, samenzwering om een zieke en noodlijdende man uit zijn heiligdom te sleuren van de afgelopen 7 jaar, verblind door een van de weinige lichtspiegels uit de buitenwereld sinds zijn intrede in de ambassade in Ecuador in 2012.

De mishandeling van Assange door Moreno

Lenin Moreno werd op 24 mei 2017 tot president van Ecuador benoemd tot opvolger van Rafael Correa, met de belofte het beleid van Correa, en niet in de laatste plaats het verzet tegen de zionistisch/Amerikaanse dominantie in het westelijk halfrond, voort te zetten.

Kijk hoe snel die hoop vervloog, Correa bestempelde Moreno als “de grootste verrader in de Ecuadoraanse en Latijns-Amerikaanse geschiedenis“, nadat hij Assange op schandelijke en illegale wijze van zijn staatsburgerschap had beroofd en zijn asiel had ingetrokken.

Rafael Correa Retweeted Barnaby Nerberka:

“De grootste verrader in de Ecuadoraanse en Latijns-Amerikaanse geschiedenis, Lenin Moreno, liet de Britse politie onze ambassade in Londen binnenkomen om Assange te arresteren. Moreno is een corrupt man, maar wat hij heeft gedaan is een misdaad die de mensheid nooit zal vergeten”.

De aanklacht van de VS tegen de federale aanklacht van samenzwering om een computerinbraak te plegen voor het breken van een wachtwoord (dat niet met succes gebroken is van alle verschijningsvormen) van een geheime Amerikaanse overheidscomputer tegen Assange werd ingediend op 6 maart 2018, rond dezelfde tijd dat Assange zijn internettoegang werd afgesloten wegens vermeende inmenging in de zaken van bevriende staten zoals Europese Unie vazallen staat Spanje en de zionistische/nazi fascistische VS.

Deze stap waarschuwde iedereen dat er iets aan de hand was. Was dit het moment waarop de vuile deal tussen zionisten staten Ecuador, het Verenigd Koninkrijk en de VS werd gesloten om Assange voor de rest van zijn leven in de handen van de tirannie, gekweld door de hel op aarde, te bevrijden?

De trein werd in gang gezet met deze gebeurtenissen. Zomaar uit niets was het voor velen een verrassing om te zien dat Ecuador zulke harde maatregelen heeft genomen. Het was een voorbode van de dingen die komen gaan, de schroeven werden geleidelijk aan aangedraaid om Assange’s uiteindelijk te verdrijving van de ambassade te rechtvaardigen, waarmee mogelijk werd ingestemd in maart 2018, toen de Trump regering het onderzoek, waar Obama weigerde om hem in staat van beschuldiging te stellen, heropende.

Trump’s regime, zwaar besmet met fanatieke oorlogshaviken en wetsovertreders als ultra zionisten Mike Pompeo en John Bolton, besloot door te gaan met een aanklacht tegen onderzoeksjournalistiek, door het te paraderen als een samenzwering om een computerinbraak te plegen, of zoals het ministerie van Justitie in hun persbericht misleidend hebben getiteld, “Computer Hacking Conspiracy”.

Ultra zionist nazi Bilderberg trekpop Mike Pompeo blijft worstelen met de Amerikaanse grondwet (beeldbron: Dept of State).

“We moeten inzien dat we niet langer kunnen toestaan dat de vrijheid van meningsuiting tegen ons wordt gebruikt. Om hen de ruimte te geven om ons te verpletteren …. is een perversie van waar onze grote grondwet voor staat. Het eindigt nu.”

Dat citaat zegt echt alles. Vrijheid van meningsuiting is geweldig, tenzij je kritiek levert op de Verenigde Zionisten Staten en haar vazallen.

Zoals vaak misbruikt door schurkenstaten worden er eerst doelen gesteld, tot “de realiteit” is uitgevonden om voor beschreven acties te rechtvaardigen. Moreno nam het motto over, met ‘alle noodzakelijke middelen’, omdat Assange werd onderworpen aan intensief toezicht, intimidatie en een meedogenloze demoniseringscampagne.

Hoe laag zullen degenen – in de corrupte politiek en gevestigde media – die bang zijn voor de waarheid gaan om een man met een onberispelijke staat van dienst op het gebied van het vertellen van de waarheid en het onthullen van corruptie, oneerlijkheid en, niet in de laatste plaats, oorlogsmisdaden te belasteren?

Het definitieve doorbraak, tenminste volgens het verhaal dat door Moreno wordt gesponnen was na het vrijgeven van een rapport op Wikileaks over het INA schandaal, een schandaal waarin wordt gemeld dat een Panamese investeringsmaatschappij met Moreno en zijn familie verbindt. Het is belangrijk om te benadrukken dat WikiLeaks die over het schandaal heeft geschreven, geen materiaal heeft publiceerd, en zijn rapportering kwam nadat het nieuws van het schandaal reeds in de media was besproken.

Bij een Poroshenko-niveau goedkeuringsclassificatie van 17%, moest Moreno wanhopig zijn noodlijdend corrupte regime ondersteunen. Hij zal zich terdege bewust zijn van de echte en verzonnen corruptieschandalen, die meer dan één Latijns-Amerikaanse leider de kop heeft gekost, tot aan het punt van gevangenisstraf in het geval van de voormalige Braziliaanse president Lula.

Moreno zag zijn kans en beschuldigde WikiLeaks en Assange ervan dat ze de reputatie van Ecuador wilden schaden. Minister van Buitenlandse Zaken Jose Valencia zei dat het .

een absurde leugen was om de waardigheid van ons land te schaden“.

Een onheilspellende bedreiging hing over het voortdurende asiel van Assange, de overheid vervormt de WikiLeaks rapportage om materiaal te laten zien die schijnbaar en actief tot doel had om de overheid te beschadigen en zijn reputatie in het tegengaan van corruptie te bezoedelen publiceerde. De schuldverlichting van de V.S. en een lening van het International Maffia Fonds stonden op het spel, en de stank van corruptie kon de plannen van Moreno om gelijktijdig de uitverkoop-uit zijn land, en Assange te verraden doen ontsporen.

Op 2 april beweerde president Moreno bijvoorbeeld dat Assange “de ‘voorwaarden’ van zijn asiel heeft geschonden” en dat hij “op korte termijn een beslissing” zal nemen”. Hij zei, ”in WikiLeaks is er bewijs van spionage, van het hacken, en van het feit dat de telefoons en privé gesprekken zijn onderschept,  er zijn zelfs beelden van mijn slaapkamer”. Vicepresident Otto Sonnenholzner van Ecuador weergalmde deze misvatting in een gesprek vorige week, verklarend, ”Wat WikiLeaks en andere politieke actoren hebben gedaan, om privé foto’s van de President van de Republiek, van zijn familie, hebben gepubliceerd, is een verachtelijke en weerzinwekkende handeling”.

In dit stadium, hing het spook van het onbetrouwbare Moreno ”Dagelijks Protocol” over Assange als het zwaard van Damocles. Het protocol kwam met ”expliciete bedreigingen om het asiel van Mr. Assange’s in te trekken als Mr. Assange, of om het even welk van zijn gasten, om het even welke 28 ”regels” in het protocol overtrad of om het even welk van zijn gasten,” werden waargenomen overtreden te hebben.

Het protocol was als een verheerlijkte huurovereenkomst, maar in tegenstelling tot andere huurcontracten, kwam het met een grove schending van de privacy van Assange en zijn bezoekers, intens onderzoek en toezicht en ontzegde Assange om zijn werk als journalist te doen, waarbij zelfs zijn vermogen om een mening te uiten werd verstikt. Het afsluiten van de toegang tot internet, het bespioneren en ontzeggen van Assange om zijn beroep uit te oefenen, maakten deel uit van een niet aflatende psychologische oorlog tegen hem.

Zonder de mogelijkheid om voet aan de grond te krijgen in de buitenwereld, probeerde het wrede Moreno-regime het leven zo ongemakkelijk en ondraaglijk mogelijk te maken voor Assange. Het besluit om Assange uit te wijzen was al genomen. Moreno probeerde Assange te breken, om hem te dwingen tot roekeloze en agressieve acties, zodat hij zijn handen in de lucht kon steken en kon zeggen: “Wij hebben geen andere keuze, wij moeten deze ondankbare en destructieve man die het land dat hem asiel heeft verleend, verraden“. Helaas voor de overloper Moreno is Assange een zeer veerkrachtige man, en het enige wat  nog restte waren ongegronde beschuldigingen.

Op 10 april hield Wikileaks hoofdredacteur Kristinn Hrafnsson, samen met mensenrechtenadvocaat en -advocaat Jennifer Robinson en voormalig consul van Ecuador in Londen, Fidel Narvaez, een persconferentie die een intensief toezicht op Assange binnen de Ecuadoraanse ambassade aan het licht bracht, wat een schending van zijn recht op privacy vormde. Naar verluidt hebben personen uit Spanje geprobeerd miljoenen euro’s af te persen onder bedreiging van het vrijgeven van de beelden. De afpersers zijn waarschijnlijk Spaanstaligen, maar komen ze uit Spanje of zijn het medewerkers van de Ecuadoraanse inlichtingendiensten? Vervolgens zijn de beelden van Assange vrijgegeven op een skateboard in zijn kamer, samen met enkele vuile borden in de keuken.

Fleet Street rag, The Daily Mail, dat altijd uitblinkt in het te schande maken van zichzelf en de journalistiek, heeft zijn steentje bijgedragen door de fictie van Assange als een vuile, agressieve en ondankbare gast te promoten. Bizar genoeg, publiceerde het beelden van Assange die door de Ecuadoraanse ambassade wordt bespioneerd, terwijl het wordt gebruikt als bewijs dat Assange de ambassade bespioneerde. Het gebrek aan logica en verdorvenheid kent geen dieptepunten onder de MI6 loyalisten die in de corrupte Britse gevestigde media publiceren.

De beelden bevatten privé medische onderzoeken, juridische bijeenkomsten en documenten die een grove schending van de privacy, medische dossiers en de vertrouwelijkheid van de advocaat van de cliënt vormen. Ongetwijfeld is deze intense spionage van Assange gedeeld met de Amerikaanse en Britse autoriteiten en zal van vitaal belang zijn geweest bij het ontwikkelen van hun plan om hem onder dwang van de ambassade te verwijderen en uit te leveren aan de zionisten in de VS. Maar dit alles was niet genoeg voor het Moreno-regime, dat in dit smerige plan van nazi/fascistische politbureaus in Washington en Londen werd geholpen en aangemoedigd. De Ecuadoriaanse autoriteiten gedroegen zich amateuristisch en uitten deze schunnige beschuldigingen:

 • Laat in de nacht skateboarden,
 • De fysieke en verbale pesterijen van zijn verzorgers,
 • De stank van wekenlang zonder douche en gebitsproblemen door een slechte hygiëne,
 • Vuile onderkleding in het toilet achtergelaten,
 • Hij slaagde er niet in zijn afwas te doen…,
 • Kooktoestel aan laten staan,
 • Uitwerpselen op de muren smeren,

Deze beweringen zijn zo onzinnig en moeten terecht worden genegeerd en worden afgedaan als lasterlijke praatjes die op bestelling worden gemaakt voor de lezers van de roddelbladen. Ze dienen echter een doel; Assange demoniseren en vernederen tot het punt waarop het publiek hem komt verachten en uitlevering in de handen van de zionistische/fascistische VS toejuichen, waar hij mogelijk geconfronteerd wordt met martelingen en jaren in eenzame opsluiting.

Assange na zijn arrestatie in Londen.

De MI6/CIA loyalistische experten hebben het stokje van Assange als “varken” overgenomen en zijn er op volle toeren mee aan het rennen. Tijdens een RT segment, debatteerde journalist Max Blumenthal over de reden waarom Assange zijn asiel werd ingetrokken en door de Britse politie met geweld werd verwijderd. Blumenthal gaf een overtuigend antwoord. De gevestigde orde vernederde zichzelf door de beschuldigingen tegen Assange als ‘uitwerpselen laster’ die de laatste dagen een populair discussiepunt is geworden voor de corrupte mainstream media.

De wrede aanvallen op Assange beperken zich niet tot een steeds hondsdolere en dubbelzinnige corrupte mainstream media, die zich niet meer gedragen dan PR-agenten voor de zionistische/nazi fascistische regeringen die ze dienen. Moreno noemde Assange een ‘verwend nest’ en ‘ellendig hacker’. De Britse rechter Michael Snow, die hem schuldig bevond aan het schenden van de borgtocht uit 2012, nam ook zijn toevlucht tot persoonlijke beledigingen die hem een “narcist” noemden.

President zionisten trekpop Donald Trump, die de beroemde woorden ”Ik houd van WikiLeaks” telkens weer gebruikte in de 2016 campagne, eist nu dat hij niet weet wie zij zijn, hij zij vorige week na de arrestatie van Assange, ”ik weet niets over WikiLeaks…. Het is niet mijn ding. ik weet er werkelijk niets over – het is niet mijn overeenkomst in het leven,” zei hij.

Zal zijn taal ontaarden op het niveau van de ellendige schurken staten waar moet worden bepaald om Assange te straffen voor het vertellen van de waarheid over de oorlogsmisdaden van de zionistische/nazi fascistische V.S. ? Het is waarschijnlijk veel teveel om te verwachten dat een door neocons en zionisten omringde Trump om zijn pre-verkiezingsbelofte te eren om de V.S. van oorlogen in het buitenland terug te trekken, Assange van ganser harte te danken voor zijn bijdrage tot de anti-oorlogsbeweging, en hem veel geluk in zijn carrière als hoofd van WikiLeaks te wensen. In een meer perfecte wereld, misschien.

Hoe Moreno de Grondwet van Ecuador verscheurde.

Lenin Moreno, die er het volste vertrouwen in had om zich van het Amerikaanse zionistisch/nazi fascistische Rijk af te keren, is al snel een gevilde autocraat geworden, ondersteund door de VS voor de vervolging van Assange.

Moreno’s slinkse protocol was op gebouwd op wankele fundamenten, in tegenstelling tot zijn versnippering van de Ecuadoraanse grondwet door Assange’s asiel en burgerschap in één klap in te trekken.

Op 11 april verklaarde de ombudsman van Ecuador de uitzetting van Assange illegaal en ongrondwettelijk. In het bijzonder zag het de schending van de volgende artikelen van de grondwet:

Met deze beslissing werden naar de mening van de Ombudsman het recht op nationaliteit (art.6), asiel (art.41), het principe van non-refoulement (art.66.14), en garanties voor een eerlijke rechtsgang (art.77) beperkt in de grondwet van de Republiek, de wet op de menselijke mobiliteit en in internationale mensenrechteninstrumenten.

Men moet niet vergeten dat de Ecuadoraanse staat Julian Assange een naturalisatiebrief heeft gegeven, die alleen kan worden vernietigd door de bepalingen van de regels in acht te nemen. Artikel 81 van de Organieke Wet van de Menselijke Mobiliteit, die bepaalt dat:

“Zonder afbreuk te doen aan de overeenkomstige strafrechtelijke sanctie, zal de autoriteit voor menselijke mobiliteit, voorafgaand aan de leasedaad actie, de naturalisatie van een persoon nietig verklaren wanneer deze is verleend op basis van het verbergen van relevante feiten, valse documenten of het plegen van fraude aan de wet in de toekenningsprocedure. De beslissing moet met redenen worden omkleed; voor de verklaring ervan moet een behoorlijke procedure worden gevolgd en zal aan de overeenkomstige autoriteiten worden meegedeeld. “In het onderhavige geval is niet duidelijk vastgesteld of deze procedure in acht is genomen en of een effectieve en eerlijke rechtsgang is gewaarborgd.

Indien de Ecuadoraanse staat deze garanties niet naleeft en Julian Assange is overgedragen aan de politieautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk, zou er de facto sprake zijn geweest van uitlevering, hetgeen in strijd is met artikel 79 van de grondwet, dat de uitlevering van de Ecuadoraanse bevolking verbiedt.

Denk nog even na over het laatste punt. De grondwet van Ecuador verbiedt de uitlevering van het Ecuadoraanse volk. Kunt u zich voorstellen dat de zionistisch/nazi fascistische VS zo’n flagrante minachting hebben voor hun grondwet, een document dat al lang als heilig wordt beschouwd?

Het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat elke procedure die van invloed kan zijn op het recht op nationaliteit of rechtspersoonlijkheid, de waarborgen voor een eerlijke rechtsgang moet respecteren. Moreno heeft zich niet gehouden aan een eerlijke rechtsgang, waarbij hij een volledig gebrek aan respect voor het beginsel van non-refoulement aan de dag legt, gezien de duidelijke risico’s voor het leven, de vrijheid of de integriteit, wat het langdurige verblijf van Assange in de Ecuadoraanse ambassade rechtvaardigt.

Terwijl Moreno de eerlijke rechtsgang verliet, stelde de Ombudsman dat Assange nog steeds vervolgd wordt als hij aan de zionisten/nazi fascistische VS wordt uitgeleverd, wat zijn langdurige verblijf op de ambassade rechtvaardigt, niet uit vrije wil, maar uit angst voor misbruik en onrechtvaardigheid in de zionisten/nazi fascistische VS.

De Ombudsman legt objectieve verklaringen af over het optreden van soevereine staten. Ze maken de verklaring niet op maat van de houding en acties van de Amerikaanse regering – waarschijnlijk niet passend in een juridische verklaring die betrekking heeft op de grondwet. Als zij rekening had gehouden met de specifieke motivaties en neiging van de neocon-geplaagde Trump-regering, zou zij ongetwijfeld zeer ernstige angsten hebben gewekt voor Assange, gezien de minachting van de zionisten/nazi fascistische VS voor het internationale recht, haar brutale acties en haar vijandige houding ten opzichte van internationale instellingen die volgens haar in de weg staan van haar vermogen om te handelen op basis van het misplaatste principe van ‘macht maakt recht’.

De onthutsende overmoed en agressie van de zionistisch/nazi fascistische VS werd onlangs nog gezien in de dreigementen aan het Internationaal Strafhof over onderzoeken naar Amerikaanse oorlogsmisdaden in Afghanistan, waardoor de hoofdaanklager zelfs de toegang tot de zionistisch/nazi fascistische VS werd ontzegd. Als de zionistische/nazi fascistische VS zo’n aanval doet op een grote internationale organisatie, zal ze er niet voor terugschrikken om alle rechten die Julian Assange als individu en journalist heeft, met voeten te treden.

De voormalige Ecuadoriaanse minister van Buitenlandse Zaken, Guillaume Long, twitterde ook over hoe Moreno het internationale recht heeft overtreden en zei “het is een nationale schande en een historische fout die lange tijd een diepe voetafdruk in Ecuador zal achterlaten”.

De uitlevering van Julian Assange, weggesleept door de Britse politie na het betreden van onze diplomatieke missie om hem te verwijderen, is een nationale schande en een historische fout die een diepe voetafdruk zal achterlaten in Ecuador voor een lange tijd ….Ecuador heeft zojuist het principe van “non-refoulement” geschonden ….Ecuador heeft zojuist de mening 54/2015 van de Werkgroep voor Willekeurige detentie van de Verenigde Naties geschonden ……Ecuador heeft zojuist het advies OC-25/2019 van het Inter-Amerikaanse Hof van MENS-RECHTEN en de resolutie MC-54-19 van de IACHR van maart 2019 geschonden, die de evenaar verplicht om “Assange niet te deporteren, terug te sturen, uit te zetten, uit te leveren of op een andere manier te verwijderen” van onze ambassade….. het zal door de toekomstige generaties van de Ecuadoraanse en Ecuadoraanse bevolking in herinnering worden gehouden als een daad van dienstbaarheid, achteloosheid en ethische verloedering van de politieke macht in ons land.

WikiLeaks maakte een dwingend geval voor het voortdurende politieke asiel van Assange op hun devend WikiLeaks Webpagina: “Gezien een uitlevering aan de Verenigde Staten, zou Mr. Assange geen eerlijke proces hebben, zou hij niet door een speciaal of militair hof kunnen worden beoordeeld, en het is niet onwaarschijnlijk dat hij wrede en vernederende behandeling zou ontvangen en dat hij tot een levenslange gevangenisstraf of de doodstraf zal worden veroordeeld, die zijn rechten van de mens niet zouden eerbiedigen.

U kunt er zeker van zijn dat Julian Assange gemarteld zal worden door het zionistische/nazi fascistische Trump regime als het hem in handen krijgt. Ze zullen bronnen, methoden, wachtwoorden, codes, locaties van servers etc. willen hebben. Ultra zionisten Mike Pompeo, John Bolton en CIA-martelaar in Chief, Gina Haspel, zullen er allemaal voor zorgen dat dat gebeurt. Daarom moet het tand en spijker worden bestreden om ervoor te zorgen dat Assange niet wordt uitgeleverd aan de zionistische/nazi fascistische VS.

Zoals een andere grote Australiër, John Pilger, zei op de RT, heeft Assange de hele mentaliteit van de zionistische/nazi fascistische Verenigde Staten blootgelegd, zoals te zien is in de Irak helicopter gunship video. De deep state van de zionistische/nazi fascistische VS is woedend en op zoek naar bloedwraak.

Als de mensen zoals John Bolton de beruchte de helikopterbloedbad dat als ,,Bemanning en WikiLeaks van de Bemanning en WikiLeaks wordt bekend opnieuw voorstelde, kan er geen twijfel zijn wie het voorgenomen doel nu zou zijn. Het is Julian Assange, maar breder, het gehele idee van een vrije pers.
Deze oorlog op Assange is nu de oorlog van iedereen.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Zionisten | Een reactie plaatsen

De betekenis van Pasen

De betekenis van Pasen

Aan Pasen geef ik sinds enkele jaren een heel eigen invulling. Ik zie het als de dag waarop Christus zijn tijdsgenoten bevrijdde uit hun psychologische slavernij, en de verrijzenis als het geboren worden van een nieuw archetype in ons bewustzijn: die van de held die zijn leven geeft voor de mensheid als geheel. Ter vergeving van één zonde: de waarheid niet durven spreken.

Ik begin bij één bijzonder feit. Bij mijn weten gebruikte Christus nooit geweld, behalve één enkele keer: toen hij de geldwisselaars uit de tempel joeg. Die kerels namelijk, die wisselden sjekels van het platteland voor tempel sjekels, en volgens auteur Reza Azlan zelfs aan een koers van 1:60, wat er heel praktisch gesproken op neerkwam dat boeren tot augustus werkten om hun offer te kunnen betalen. Een beetje vergelijkbaar met onze situatie dus, en ook de reden waarom Pasen ook voor ons nog steeds relevant is.

Lees ook: Uit de Euro het moet, het kan.

Het punt is dat die boeren, hoofdzakelijk levende van extensieve veeteelt, zich totaal niet bewust waren van het feit dat zij niet offerden aan God, maar aan een volledig door mensen bedacht systeem, bestaande uit drie elkaar bevestigende illusies: (1) De gelovigen zijn zondig, en daarom is God toornig. (2) Gelukkig kan die toorn echter afgekocht worden door offers te brengen in de tempel. (3) Die offers kunnen echter enkel met tempelgeld worden gekocht. Wat je bekomt is een hermetisch logisch systeem, een soort mentale gevangenis.

Fast forward naar vandaag: (1) de burger is onverantwoordelijk, en daarom is er een straffende overheid nodig. (2) zolang de burger echter “in orde” is – zijn middelen opoffert aan de staat – kan die toorn afgekocht worden. (3) die belastingen mogen evenwel enkel betaald worden in fiatgeld dat komt van de centrale bank. Valt het te verwonderen dat de “tempeliers” in wezen centrale bankiers waren die heel Europa in de schuld hielden? Wel, dat blik bonen kan ik in een edito niet opentrekken. Veel belangrijker is de figuur van Christus.

Wat is de enige manier, namelijk, om iemand uit een psychose te halen? Logisch argumenteren? Gesprekstherapie? Neen. Onmogelijk. We hebben te maken met een hermetisch geworden logisch systeem, dat alles wat er niet in past afdoet als “irrationeel”. Moderniteit is dus al héél oud. De enige manier om iemand uit zo’n triangel te halen is het letterlijk – logische te laten samenvallen met het figuurlijk – symbolische. En dat is precies wat Christus deed: op de dag dat men nog maar eens moest gaan offeren aan de Mammon, offerde hij zichzelf.

Die man, die niemand ook maar iets misdaan had, moest op gruwelijke wijze sterven en ik wil geloven dat Christus met zijn offer het onrecht van het systeem zo danig expliciet heeft gemaakt dat mensen er wakker van werden.

Op ons wordt namelijk dagelijks geweld gepleegd, maar net omdat we in die psychose zitten, zien we dat niet eens meer. Enkel de diepmenselijke ervaring van onnodig lijden kan die betovering verbreken, omdat het recht naar de ziel gaat.

Pinksteren is dan ook niets anders dan de dag waarop de betovering finaal verbroken wordt, de bange muizen plots de Heilige Geest binnenkrijgen en de volgelingen van Christus leeuwen werden: als de chef zo kan lijden, wat voor mietjes zijn wij dan dat we de waarheid niet durven spreken?

Kom mij dus niet meer vragen wat de betekenis van Pasen is: dit feest is actueler dan ooit. Het is de overwinning van de waarheid op de psychose, zélfs al moeten we er het leven bij laten. Er is namelijk maar één ding erger dan sterven, en dat is als (loon)slaaf te moeten leven.

Daarom: Christus Rex!

Denk daar eens goed over na …..

Groetjes …. Ben

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Geschiedenis, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Zionisten | Een reactie plaatsen

Veni, Sancte Spiritus!

Veni, Sancte Spiritus!

Stel u eens voor dat de Nôtre Dame in de 13e eeuw was afgebrand. Hadden de Europeanen dan wenend in een kring Ave Maria staan zingen? Geenszins: het cultureel vertrouwen was toen nog zo groot dat men er wellicht een opportuniteit had in gezien om de kerk daarna nog groter en meer illuster te maken. Gebeurt hetzelfde in de 21ste eeuw, dan snijdt zo’n beeld door merg en been.

Wat is het verschil? Dat is in één woord samen te vatten. Het is een lelijk woord, of dat zou het toch moeten zijn, maar we zijn allemaal zo geïndoctrineerd dat we precies het omgekeerde denken. Dat het een modieus woord is, vol hoop en toekomstperspectief. Dat woord, of liever het concept erachter, heeft echter al honderden miljoenen doden op zijn geweten, en het is pas de laatste 50 jaar, na een 20ste eeuw bezaaid met bloedige oorlogen dat we de illusie die door dat vreselijke woord wordt belichaamd, beginnen te doorzien.

Ik hou u niet langer in spanning. Dat woord is modernisme: het geloof dat de waarheid in logische termen geïdentificeerd kan worden. Die illusie ontstond door het toedoen van twee heren, die in mijn ogen nog steeds met véél te véél cultureel krediet worden beladen: René Descartes en Francis Bacon. De eerste was filosoof en pushte het idee dat de waarheid iets was dat te identificeren viel via logische uitspraken, de andere was wetenschapper en pushte het idee dat dat bovendien ook nog eens op objectieve wijze kon gebeuren.

De combinatie van die twee ideeën – die ik voor de gein “The Cartesian Core” en “The Baconian Bias” ben gaan noemen – is de meest dodelijke filosofische cocktail die er bestaat. En dat bedoel ik héél erg letterlijk. Wie denkt, namelijk, dat de waarheid logisch geïdentificeerd kan worden (Illusie 1) en tegelijkertijd ook denkt dat dat op een objectieve wijze kan gebeuren (Illusie 2) die kan op een gegeven moment niet anders dan tot de conclusie komen dat “de” waarheid bestaat, en dat die objectief mag opgelegd worden aan anderen, die “de” waarheid nog niet gezien hebben.

Ziedaar de bron van alle ideologie. Links of rechts, dat maakt niet uit: de slachtoffers van de Nazi- en Sovjet-werkkampen vertellen dezelfde verhalen. Zélfs het “democratische” midden is door en door rot, omdat het zich definieert in termen van dualiteit, en dus eigenlijk het laffe nulpunt is in een valse verhouding. Willen we dus werkelijk tot diepgaande politieke vernieuwing komen, dan moeten we de zaken fundamenteel gaan herdenken – niet eens op cultureel niveau, maar op metafysisch niveau: wat zijn we nog bereid te geloven? Dat stemmen iets zal veranderen? Bonne chance mon vieux!

Echter: zomaar terugkeren naar de premoderne tijd kunnen we niet. Die romantiek is vals. Het waren zéér dogmatische tijden, waarin mensen niet toegelaten werd om op een rationele manier te geloven. De kern van de Verlichting was dus zeker niet slecht. Maar ondertussen is ook die slinger te ver doorgeschoten, en is de Verblinding ingetreden. Waar ik voor pleit is een contemplatieve Verduistering, waarin we weer het klassieke respect krijgen voor het mysterie van het bestaan, en onze polis daarop inrichten.

Toen ik de Nôtre Dame zag branden kon ik dan ook maar aan één ding denken: het orgel uit 1730. Dat is magistraal, en als u ooit nog eens op YouTube-tocht bent, tik dan eens “Veni, Sancte Spiritus” in, van Cochereau. Midden in de vuurzee, namelijk, is dat orgel blijkbaar wel intact gebleven.

En als u dan toch luistert, beeld u dan even in dat de lucht die door die pijpen gaat in feite de Heilige Geest is die stilaan bij u binnenkomt. Misschien maakt dat van ons, Europeanen, weer mensen die met moed tegen het leven aankijken, en niet langer de geslagen honden van nu.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, Geschiedenis, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Zionisten | Een reactie plaatsen

Frankrijk’s 9/11? (staats)terreur?

Frankrijk’s 9/11 terreur!? Notre Dame BOMBSHELL, gedropt door Glenn Beck….

Werd de brand in de Notre Dame veroorzaakt door islamitische terroristen?

De conservatieve media persoonlijkheid Glenn Beck speculeerde op Dinsdag dat de brand opzettelijk kan zijn begonnen – en dat de zogenaamde aanval voor Frankrijk even belangrijk zou zijn als de 9/11 radicale Islamitische terreuraanslagen voor Amerika waren.

“Dit is hun 9/11,” zei Beck op zijn Blaze Media show. “Dit is een wereldmarkering en waarschijnlijk, naast de Eiffeltoren, het meest iconische gebouw in heel Frankrijk, en belangrijker dan de Eiffeltoren.

Beck suggereerde dat “islamisten” achter de brand kunnen zitten die de 800 jaar oude katholieke kathedraal bijna volledig verwoestte.

“Het kan net begonnen zijn met een sigaret, dat weten we niet,” zei Beck. “Maar als dit was begonnen door islamisten, denk ik niet dat je er achter zult komen, want ik denk dat het het hele land in brand zou steken.

“Er zijn moorden gepleegd, er zijn massaschietpartijen geweest, er zijn mensen die mensen op straat hebben laten rennen – de spanning is erg hoog. Dit is hun moment in het World Trade Center,” zei hij. “En als dit door terroristen is gedaan, denk ik dat ze het stil zullen houden.

Franse ambtenaren hebben ontkend dat brandstichting de schuld is. Ambtenaren vermoeden dat de brand per ongeluk is gesticht tijdens de restauratiewerkzaamheden. Zijn opmerkingen werden later zelf verduidelijkt  en vroeg de gebruikers van sociale media om ze niet te politiseren.

Maar Beck was niet de enige conservatieve mediapersoonlijkheid die vragen stelde.

De gastheer Lou Dobbs van Fox nieuws zei Dinsdag dat de Franse autoriteiten de oorzaak van de uitbarsting nog onderzoeken, en noemt het een ”politiek besluit” door ambtenaren of het om terrorisme of brandstichting gaat.

875 katholieke kerken zijn sinds 2018 in Frankrijk vernield, zei Dobbs. Hij suggereerde dat de autoriteiten “misschien over het hoofd gezien” hebben dat een kerk in Parijs nog maar enkele weken geleden zelfs in brand was gestoken.

“Dit is de context – dit is geen speculatie – dit is de situatie op dit moment in Frankrijk,” zei Dobbs. “En de recente geschiedenis van wat er in het hele land met de katholieke kerken is gebeurd”.

“Te vaak genegeerd door sommigen die de tragedie behandelen, sommigen die speculaties over de oorzaak van de Notre Dame brand als ze speculeren – het nemen van het als evangelie dat, nou ja, brandstichting was niet de oorzaak – was een beslissing die werd gemaakt het slechts uren,” zei Dobbs.

Niet iedereen is het daarmee eens. NBC News en The Washington Post hebben beide gesuggereerd dat de geruchten dat de Notre Dame brand opzettelijk door terroristen is ingesteld “Islam fobisch” en een ongecontroleerde samenzweringstheorie is.

Zelfs sneed de gastheer Shepard Smith van Fox Nieuws een gast af die voorstelde het slechts ”politiek correcte” autoriteiten waren die de brand reeds als een ongeval afdoen.

In het Midden-Oosten vierde de islamitische terreurgroep IS (Israëlische Staat) de brand op sociale media.

De ”terreurgroep” deelde foto’s van de brand online met een bedreiging voor alle westerlingen: “Wacht tot je ziet wat er nu gebeurt.”

In 2016 faalden radicale islamitische terroristen in een poging om de Notre Dame kathedraal op te blazen met een autobom.

En in 2017 viel een man die zijn loyaliteit aan ISIS beloofde, politieagenten aan bij de beroemde kerk.

De Franse autoriteiten dringen erop aan dat de officiële oorzaak van de brand in de Notre Dame nog steeds wordt onderzocht.

Wordt vervolgt ? ……

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, False Flag, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Video's, Zionisten | Een reactie plaatsen

Persoonlijke CO2-lessen voor alle klimaat terroristen

Persoonlijke CO2-lessen voor alle klimaat terroristen.

Kooldioxide is een voedingsstof en een product van de ademhaling en de energieproductie in de cellen en het gebrek of tekort aan kooldioxide is op zich al een beginpunt voor verschillende verstoringen in het lichaam.

Je moet vandaag de dag een dwaas zijn om te geloven in het gewauwel van de corrupte internationale pers over de opwarming van de aarde en hoe de wereld over 12 jaar zal eindigen als we er niet echt iets stoms aan doen, zoals geo-engineering, of het vernietigen van moderne economieën om de uitstoot van kooldioxide te stoppen, waar nazi Bilderberg trekpop Bill Gates helemaal voor is, nu hij bijna alles heeft.

Het is waar, we zitten midden in een dramatische en gewelddadige klimaatverandering, maar het heeft niets te maken met CO2 en de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. We hebben echter barmannen, die meer weten dan ”wetenschappers”, die vandaag de dag de rest van ons vertellen wat we aan de klimaatverandering moeten doen.

Niet alleen in Nederland hebben we te maken met klimaat terroristen ook in de VS proberen ze de zionistisch/nazi-fascistische agenda = het vormen van een socialistisch communistische heilstaat uit te voeren.

De Green New Deal, die vorige maand werd geïntroduceerd door VS vertegenwoordiger zionist/socialist/fascist Alexandria Ocasio-Cortez (D., N.Y.) en zionist Sen. Ed Markey, D-Massa. Geen enkele senator stemde voor. Zionist/socialist/fascist Ocasio-Cortez krijgt veel zendtijd, de door zionisten gecontroleerde pers houdt er gewoon van om iemand te hebben om de boot te laten schommelen. Ja, Amerika heeft nog nooit zo’n behoefte aan verandering gehad, en wij babyboomers hebben de volgende generaties echt verraden, maar zij zou het land precies in de verkeerde richting leiden.

Voordat we in de wetenschap van de CO2 duiken, waarvan Ocasio-Cortez denkt dat ze er alles van weet, laten we eerst even kijken naar het recente weer en het klimaat van de wereld van de afgelopen winter. We zijn al ver in de lente, maar de winter is nog steeds volop in zicht. Zelfs als de huidige patronen aanhouden en het tot in de zomer sneeuwt, is er een grote groep klimaat terroristen, waaronder Ocasio-Cortez, Jesse Klaver & Co etc. die hun aannames over klimaatverandering nooit zullen opgeven. Ze sterven liever dan toe te geven dat ze het mis hebben, wat betekent dat er geen grenzen zijn aan hun arrogantie.

De meesten van ons weten inmiddels dat het klimaat één ding is en het weer een ander ding. Dat is tenminste wat de pers de Amerikaanse president heeft proberen te leren, maar als we in april nog steeds sneeuwstormen hebben, moet je je hoofd krabben en je je afvragen of dat wel zo is. Met de grootste gletsjer van het noordelijk halfrond die de afgelopen twee jaar 30 meter per jaar dikker is geworden, moeten we ons niet afvragen  waarom we dat ons de afgelopen twee jaar niet hebben afgevraagd. Met de noordpool vol ijs tot laat in het voorjaar, net iets onder het gemiddelde van 40 jaar, moeten we ons niet afvragen wat de reden daarvan is.

Groenlands grootste gletsjer, de Jakobshavn gletsjer, begon in 2016 snel op te klimmen (bijna 8 meter per dag!). Hoogtemetingen in de lucht en satellietbeelden tonen aan dat de gletsjer ongeveer 1,8 mijl vooruitgaat en dat het ijs jaarlijks bijna 30 meter dikker wordt, aldus de NASA. Dit werd gepubliceerd in Nature Geoscience. Toch wordt er in The Guardian en andere publicaties nog steeds melding gemaakt van verdwijnende gletsjers.

Een ander duidelijk bewijs van de toenemende kou van de laatste twee jaar komt van The Detroit Free Press, die meldde dat 94 procent van de gletsjers op 5 april bedekt was met ijs. Vorig jaar rond deze tijd was de Superior ongeveer half bedekt, en slechts 7 procent van het meer was op dat moment bedekt in 2017. Het ziet er zeker uit als een opwarmende trend!

Persoonlijke CO2-lessen voor alle klimaat terroristen

Weet Ocasio-Cortez, Jesse Klaver en Co meer over CO2 dan de volgende wetenschappers?

Prof. Don J. Easterbrook zei: “De opwarming van de aarde (d.w.z. de opwarming sinds 1977) is voorbij. De minieme toename van antropogene CO2 in de atmosfeer (0,008%) was niet de oorzaak van de opwarming, maar was een voortzetting van de natuurlijke cycli die zich de afgelopen 500 jaar hebben voorgedaan.

De PDO-koelmodus heeft de warme modus in de Stille Oceaan vervangen, waardoor we vrijwel zeker zijn van ongeveer 30 jaar wereldwijde afkoeling, misschien veel LANGER dan de wereldwijde afkoeling van 1945 tot 1977. Het is onzeker hoeveel koeler het mondiale klimaat tijdens deze koele cyclus zal zijn. Recente veranderingen in de zon suggereren dat het klimaat vrij ernstig zou kunnen zijn, misschien meer zoals de koelcyclus van 1880 tot 1915 dan de gematigdere koelcycli van 1945-1977. Een drastischere afkoeling, vergelijkbaar met die tijdens de Dalton- en Maunder-minima, zou de aarde in een andere Kleine ijstijd kunnen storten, maar alleen de tijd zal het uitwijzen of dat waarschijnlijk is”.

Dr. Willie Soon, astrofysicus en geowetenschapper bij de Solar and Stellar Physics Division van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics zei:

“Zeggen dat het klimaatsysteem volledig gedomineerd wordt door hoeveel kooldioxide we in het systeem hebben, is krankzinnig – volledig verkeerd. Kooldioxide is niet de belangrijkste drijfveer voor het aard/klimaatsysteem. De temperaturen dalen, maar de CO2-niveaus stijgen nog steeds. Het is bijna krankzinnig om te proberen te blijven aandringen op deze veranderingen in kooldioxide en alle rampen te creëren die politici en doemdenkers ons proberen te vertellen. Het klimaat is volledig afhankelijk van wat de zon met het systeem doet. De zon is de belangrijkste drijfveer van het klimaatsysteem op aarde”.

“Zeggen dat het klimaatsysteem volledig wordt gedomineerd door de hoeveelheid kooldioxide die we in het systeem hebben, is krankzinnig – volledig verkeerd”, zegt Dr. Soon. “Kooldioxide is niet de belangrijkste drijfveer voor het aard/klimaatsysteem. Nu dalen de temperaturen, maar de CO2-niveaus stijgen nog steeds. Het is bijna krankzinnig om te proberen te blijven volhouden dat deze veranderingen in kooldioxide alle rampen zullen veroorzaken. Ze zeggen, “wat de zon ook doet, het is niet belangrijk”.

Conclusie

We hebben veel krankzinnige/arrogante mensen die denken dat ze meer weten dan echte vooraanstaande wetenschappers van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. De zionisten elite-eigenaren van de pers hebben de massa’s prachtig werk geleverd door hen te leren dat ze niet moeten (na)denken, hoe ze niet redelijk moeten zijn en hoe ze alles moeten geloven wat ze – via de corrupte media – te horen krijgen. De meeste conservatieven die ik ken, lijken hier gelukkig immuun voor te zijn.

Het belangrijkste probleem met CO2 is niet de opwarming van de aarde, maar de gezondheid en het leven zelf. Kooldioxide zoals lucht, water en zuurstof is essentieel voor het leven en de gezondheid in het algemeen en het is met name de sleutel tot het oplossen van astma, kanker en vele andere chronische ziekten.

Kooldioxide is een essentieel bestanddeel van weefselvloeistoffen en moet als zodanig op een optimaal niveau in het bloed worden gehouden. Het gas is daarom nodig als aanvulling op verschillende anesthesie- en oxygenatiemengsels voor gebruik onder speciale omstandigheden, zoals bij cardiopulmonaire bypasschirurgie en de behandeling van nierdialyse.

Kooldioxide is een voedingsstof en een product van de ademhaling en de energieproductie in de cellen en het gebrek of tekort aan kooldioxide is op zich al een beginpunt voor verschillende verstoringen in het lichaam.

De klimaatleugen regeert

Uiteraard hebben onze gevestigde ”volksvertegenwoordigers” en door zionisten gecontroleerde media dit stuk via email ontvangen.

Geplaatst in Bilderberg, Europese Unie, Klimaat, Klimaat leugen, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Video's, Zionisten | Een reactie plaatsen

Slagveld Libië en de vruchten van regimeverandering door de VS-Noord Atlantische Terroristen Organisatie

Slagveld Libië en de vruchten van de VS-Noord Atlantische Terroristen Organisatie  regimeverandering.

Libië is terug in het nieuws, nu de gevechten rond de hoofdstad Tripoli escaleren.

Khalifa Haftar – een voormalige Libische generaal onder de regering van Muammar Kadhafi – keerde zich tijdens de door de VS geleide Noord Atlantische Terroristen Organisatie -interventie van 2011 tegen de illegale oppositie – keerde zich opnieuw tegen de door de Verenigde Nazi’s gesteunde “Government of National Accord” (GNA), die in Tripoli zetelt – hebben onlangs nog de luchthaven van Tripoli bereikt.

De verwarrende chaos die Libië sinds 2011 voortdurend heeft overspoeld, mag geen verrassing zijn. Het is de voorspelbare uitkomst die volgt op elke illegale politieke of militaire interventie onder leiding van de zionisten VS-EU. Andere voorbeelden van door de VS-EU geleide veranderingen in het “met succes veranderen” van het regime zijn onder meer Afghanistan, Irak en Oekraïne.

En net als in Afghanistan, Irak en Oekraïne heeft het westerse door zionisten gecontroleerde corrupte gevestigde media regelmatig de krantenkoppen over Libië weggelaten om de zeer voorspelbare gevolgen van de door de VS-EU geleide regimeverandering te maskeren, aangezien aanvullende ILLEGALE interventies tegen landen als Venezuela, Syrië en Iran worden ontwikkeld en voortgezet.

Slagveld Libië

In 2011 is de Noord-Afrikaanse natie Libië getransformeerd van een welvarende, zich ontwikkelende natie tot een verdeeld, eeuwigdurend slagveld waar lokale krijgsheren, gesteund door een omgeving van tegenstrijdige buitenlandse sponsors en belangen, sindsdien om de macht strijden.

De huidige status van Libië als een mislukte, strijdende staat is volledig te danken aan de door de VS geleide Noord Atlantische Terroristen Organisatie-interventie in 2011.

De VS en zijn Noord Atlantische Terroristen Organisatie-bondgenoten hebben Libië in stukken gehakt, wat heeft geleid tot een voorspelbare en eeuwigdurende chaos die niet alleen Libië zelf, maar ook Noord-Afrika, Zuid-Europa en zelfs het Midden-Oosten heeft getroffen.

De oorlog leidde onmiddellijk tot een golf van vluchtelingen die niet alleen de oorlog zelf ontvluchtten, maar ook tot de heroriëntatie van vluchtelingen uit heel Afrika die onderdak en werk zoeken in Libië, in het Middellandse Zeegebied en in plaats daarvan in Europa.

Militanten die in 2011 als proxies strijden voor de door de Zionisten VS-EU geleide oorlog zouden bewapend worden en worden overgeplaatst naar Turkije, waar ze Syrië zijn binnengekomen en een belangrijke rol hebben gespeeld bij het veroveren van de steden Idlib en Aleppo tijdens de eerste stadia van die door de VS-EU geleide proxyoorlog.

Op dit moment is Libië verdeeld tussen de door de Verenigde Nazi’s gesteunde regering in Tripoli, een oostelijke troepenmacht die loyaal is aan Haftar, en een mix van andere troepen die in het hele land actief zijn, die verschillende niveaus van controle hebben over  andere grote Libische steden, en evenzeer loyaliteit aan de door de VN-EU gesteunde regering, de troepen van Haftar of andere facties.

De gevechten rond Tripoli zouden er zelfs naar verluidt toe hebben geleid dat de in Libië gestationeerde Amerikaanse strijdkrachten tijdelijk zijn geëvacueerd. CNBC in zijn artikel, ”de V.S. trekt krachten van Libië terug aangezien de strijd de hoofdstad nadert,” zou rapporteren:

De Verenigde Staten heeft tijdelijk een aantal van zijn troepen uit Libië teruggetrokken wegens “veiligheidsomstandigheden ter plaatse”, zei een hoge militaire ambtenaar zondag toen een Libische commandant troepen naar de hoofdstad Tripoli oprukte en in botsing kwam met rivaliserende milities.

Een klein contingent van Amerikaanse troepen is de laatste jaren in Libië geweest, dat zogenaamd lokale krachten helpt Islamitische Staat en militanten al-Qaida bestrijden, evenals het beschermen van diplomatieke faciliteiten.

De aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Libië kan voor sommigen nieuws zijn – en was zeker slechts een droom binnen het Pentagon tot na de door de VS geleide Noord Atlantische Terroristen Organisatie-interventie van 2011 de Libische regering uiteindelijk ten val bracht.

De Amerikaanse buitenlandse politiek als brandstichter heeft het land een grote en nog steeds groeiende militaire voetafdruk in Afrika gegeven – een voetafdruk die het gebruikt om de macht te projecteren en de geopolitiek tot ver buiten het continent te beïnvloeden.

Amerika’s groeiende voetafdruk in Afrika

Het aan de gang zijnde conflict in Libië – gelijk met de wapens die binnenstromen van buitenlandse sponsors – heeft ook het regionale terrorisme aangewakkerd dat van invloed is op het naburige Egypte, Tunesië, Algerije, Niger en Tsjaad, zowel in het westen als in Mali en Nigeria, en in het zuidoosten tot Kenia. De oorlog is een zegen geweest voor het US Africa Command (AFRICOM), dat de daaruit voortvloeiende chaos als voorwendsel heeft gebruikt om de militaire voetafdruk van Washington op het continent uit te breiden.

In een artikel uit 2018 over onderschepping met de titel “U.S. Military Says it has a “Light Footprint” in Africa. Deze documenten tonen een uitgebreid netwerk van basissen,” werd gemeld dat:

Volgens een briefing van wetenschapsadviseur Peter E. Teil van AFRICOM in 2018 omvat de constellatie van de militaire bases 34 locaties verspreid over het continent, met hoge concentraties in het noorden en westen en de Hoorn van Afrika. In deze regio’s zijn de afgelopen jaren dan ook tal van Amerikaanse drone-aanvallen en laagdrempelige commando-invallen geweest.

Het artikel merkt op dat veel van AFRICOM’s expansie in Afrika de afgelopen tien jaar heeft plaatsgevonden.

Terwijl het voorwendsel voor de Amerikaanse militaire expansie in Afrika “terrorismebestrijding” is geweest, is het duidelijk dat de Amerikaanse strijdkrachten er zijn om de Amerikaanse belangen te beschermen en de Amerikaanse macht te projecteren met “terrorisme”, een gefabriceerd voorwendsel om de militarisering van het continent door zionistisch/fascistische politbureau Washington te rechtvaardigen.

Een groot deel van het terrorisme dat de VS beweert te bestrijden, was in de eerste plaats alleen mogelijk door de stroom van wapens, uitrusting en steun die de VS-EU en haar corrupte vazallen partners aan militanten verstrekten in het kader van regime veranderingsoperaties gericht op landen als Libië.

De door de VS geleide Noord Atlantische Terroristen Organisatie-oorlog in Libië is een perfect voorbeeld van de opzettelijk bewapening van terroristische organisaties in de VS – met inbegrip van de organisaties die door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zelf als buitenlandse terroristische organisaties worden genoemd – die een natie omverwerpen, de hele regio voorspelbaar destabiliseren en de daaruit voortvloeiende instabiliteit als voorwendsel gebruiken om de militaire voetafdruk van de zionisten/nazi fascisten VS-EU daar massaal te vergroten.

De bredere agenda in het spel is de wens van Washington om de huidige Russische en Chinese belangen op het continent te verdringen en de VS-EU de vrijheid te geven om door illegale oorlogsmisdaden te regeren.

Vruchten van de VS-EU Noord Atlantische Terroristen Organisatie Regime Change

Nu de NAVO haar 70-jarig bestaan viert, zou Noord Atlantische Terroristen Organisatie-secretaris-generaal schoft en nazi Bilderberg trekpop Jens Stoltenberg aanspraak maken op:

In de afgelopen zeventig jaar heeft de Noord Atlantische Terroristen Organisatie zich steeds meer ingespannen om onze bevolking veilig te houden en wij zullen ons gezamenlijk blijven inzetten om conflicten te voorkomen en de vrede te bewaren.

Deze “vrede” omvat 8 jaar van hevige gevechten in Libië na de interventie van de Noord Atlantische Terroristen Organisatie in dat land.

De secretaris-generaal van de Noord Atlantische Terroristen Organisatie (NATO) verkondigt de missie van de NATO als een missie om “conflicten te voorkomen en de vrede te bewaren”, maar ze heeft paradoxaal genoeg en zeer bewust de oorlog in Libië op gang gebracht, de regering in Tripoli omvergeworpen en regionale chaos veroorzaakt die niet alleen Noord-Afrika tot op de dag van vandaag teistert – maar ook Europa overspoelt met vluchtelingen die het conflict ontvluchten.

Europa is een van de weinige plaatsen waar de NATO een mandaat zou kunnen claimen om zich te beschermen of te opereren in – maar haar eigen buitenlandse aanvalsoorlogen hebben de Europese veiligheid rechtstreeks in gevaar gebracht.

De mediastilstand die de werkelijke impact van de NATO-interventie in Libië de afgelopen acht jaar heeft verhuld, helpt de VS-EU en haar NATO-partners om elders extra proxy-oorlogen en politieke interventies te voeren.

Aangezien de VS openlijk een agressieve regimeverandering in Venezuela nastreeft en zich bemoeit met de interne politiek van landen in Zuidoost-Azië, moeten de “vruchten” van de Amerikaanse interventie in plaatsen als Libië altijd in gedachten worden gehouden.

Wat het meest verontrustend is, is dat de door de VS geleide interventie in Libië niet noodzakelijkerwijs een mislukking is. Het is alleen een mislukking als men geloofd dat de Zionisten/nazi fascistische VS-EU echt naar een betere toekomst voor de natie streefde.

Maar als de vruchten van de eeuwigdurende chaos en een even eeuwigdurend voorwendsel voor de militarisering van Afrika door de VS-EU en haar corrupte vazallen vanaf het begin – in veel opzichten – bewust werden ingezet voor Libië, dan was dat in veel opzichten een doorslaand succes.

Afhankelijk van hoe de huidige gevechten rond Tripoli zich ontvouwen, of er nu wel of niet een verenigd Libië ontstaat en wiens buitenlandse militaire aanwezigheid en economische belangen daarna op Libisch grondgebied mogen blijven bestaan – zal mede bepalen hoe succesvol de werkelijke agenda van zionisten nazi fascisten politbureau Washington in Libië – en in Afrika – is geweest.

Onze ”volksvertegenwoordigers” kunnen weer een heleboel  onschuldige vermoorde mensen op hun conto bijschrijven door hun steun aan de Europese Nazi Fascisten Unie – die samen met de VS verantwoordelijk is voor de illegale oorlogen, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide in het Midden Oosten en AFRIKA.

 

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Geschiedenis, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Oorlogsmisdadiger(s), Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3, Zionisten | Een reactie plaatsen