Heeft de EU binnenkort ook een Europees Maffia Fonds

Derde poging van de zionisten voor een socialistische communistische een wereld regering, Leger, geloof

Derde poging van de zionisten voor een socialistische communistische een wereld regering.

We kennen allemaal het Internationaal Maffia Fonds (IMF), een Verenigde Nazi’s -organisatie voor internationale samenwerking op monetair gebied, bestrijding van financiële crisissen en kredietverlening voor staten met betalingsproblemen. Zo’n organisatie kan ook op Europees niveau worden toegepast, dat is alvast het voorstel van de Eurogroep-voorzitter Nazi Bilderberg trekpop Jeroen Dijsselbloem en de Duitse minister van Financiën Nazi Bilderberg trekpop Wolfgang Schäuble.

Zowel Nazi Bilderberg trekpop Dijsselbloem als Nazi Bilderberg trekpop Schäuble zijn ervan overtuigd dat de oprichting van een Europees Mafia Fonds noodzakelijk is. Het past ten eerste perfect in het plaatje van meer Nazi fascistisch Europa en meer samenhang tussen de eurolanden. Ten tweede kan het fonds in de toekomst worden aangesproken voor lidstaten die het financieel moeilijk hebben en hun schulden niet kunnen afbetalen.

Op dit moment bestaat er al een dergelijk systeem, een soort van Europees noodfonds dat gebruikt wordt om landen uit de nood te helpen als ze financieel kopje onder dreigen te gaan. Enkele jaren geleden, tijdens de gecreëerde eurocrisis, werd er massaal beroep gedaan op dit European Stability Mechanism.

De bedoeling is om het ESM om te vormen naar een Europese Maffia Fonds, dit fonds zal dan noodleningen verstrekken wanneer nodig maar zal ook de ‘macht’ hebben om probleemlanden hervormingen op te leggen die nodig zijn om de financiën dictatuur op orde te brengen.

Op dit moment fungeert de Europese Centrale Bank, door middel van het European Stability Mechanism, als geldschieter voor eurolanden die in de problemen zitten. Volgens Dijsselbloem voelt het ECB zich niet op zijn gemak als geldschieter in noodgevallen.

Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de ongekozen anti democratische Nazi Bilderberg trekpoppen in de Europese Commissie, maar beide organisaties spenderen liever hun tijd en energie om hun zakken te vullen en hun handen in onschuld te wassen, vandaar het idee om een monetair Maffia fonds op te richten.

Dit fonds zal de taak van de Nazi Bilderberg trekpoppen troijka op zich nemen en kan meer gericht handelen omdat het zich dan volledig kan bezighouden met probleemlanden in nood.

junckerww- Nazi Fascist_Fotor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazi Bilderberg trekpop Wolfgang Schäuble is voorstander van het idee, volgens hem is de Europese Nazi Fascisten Unie het beste wat Europa ooit is overkomen. Door dergelijk fonds op te richten, zullen landen meer met elkaar verbonden zijn en dat draagt bij tot de Europese integratie.

ODVN-Logo-

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Maatschappij, NWO, Uit de Euro - Nexitt, Video's, Wereldoorlog 3 | Een reactie plaatsen

HET CORRUPTE GELD SYSTEEM I.S.M. DE CORRUPTE POLITIEK

HET CORRUPTE GELD SYSTEEM

Euro papierWe zijn op vele gebieden bedrogen. Terwijl je deze informatie bestudeert zul je spoedig leren dat veel van de dingen je altijd hebt verondersteld om waar te zijn in feite een grote leugen is. Wilt u een leugen leven? Één dergelijke leugen is hoe het geldsysteem eigenlijk werkt.

De controle van geld is een van de onderwerpen die men moet begrijpen om te komen tot een compleet begrip van hoe echt de samenzwering voor het maken van een totalitaire socialistische één wereld regering eigenlijk is, zonder de internationale financiers die de geldhoeveelheid reguleren en manipuleren, zouden zij geen macht hebben.

Alles wat je ziet, besproken en onderwezen wordt door economen, universiteiten en andere ”deskundigen” met betrekking tot het monetair stelsel is alleen gerelateerd aan de effecten. De oorzaken of waar geld eigenlijk vandaan komt wordt vrijwel nooit besproken.

Als u in de Verenigde Staten woont heb je de Federal Reserve Banking systeem. Wist u dat de Federal Reserve een private onderneming is? Nou dat is het. De Federal Reserve Bank is geen federale, het is geen reserve en het is geen bank. Deze naam wordt gebruikt om u te misleiden. De Federal Reserve is privé en heeft een reserve van niets!

Australië heeft de Reserve Bank van Australië die de geldhoeveelheid regelt. De Reserve Bank van Australië heeft geen reserves en is geen bank. Het is verbazingwekkend wat een naam kan doen. De Reserve Bank van Australië is eigendom van en wordt beheerd door de overheid, maar het proces en de resultaten zijn identiek aan het systeem van de Verenigde Staten.

De Federal Reserve leent geld uit wat ”fiatgeld” wordt genoemd. Fiatgeld is geld zonder intrinsieke waarde. Het is waardeloos!.

Geld kan worden ingedeeld in drie categorieën. Ten eerste is er goederengeld dit geld heeft intrinsieke waarde op zichzelf zoals een gouden of een zilveren munt. Goederengeld is het meeste gebruikt in de wereldgeschiedenis en is zeer succesvol geweest. Ten tweede, is er de wissel of wisselbrief dat is een belofte om te betalen in goederengeld. Een voorbeeld van een wissel of wisselbrief zou een wissel of wisselbrief zijn die wordt gedekt door goud of zilver in reserve bij een bank. De wissel of wisselbrief is een belofte om te betalen in goederengeld. Het vertegenwoordigt dus iets van echte waarde. De belofte wordt ondersteund door goed of goederen.

Het derde soort geld heet fiatgeld. Fiatgeld is geld dat door niets wordt ondersteund. Fiat geld wordt gemaakt uit lucht en de enige reden waarom mensen het accepteren is omwille van geloof. Fiatgeld is het geld dat wij vandaag over de hele wereld hebben. Een ander belangrijk ding is dat in alle geschreven geschiedenis fiatgeld altijd is ingestort en dat er geen één uitzondering is! Waarom? Chartaal geld – wettelijk betaalmiddel – kan heel gemakkelijk worden gemanipuleerd door degenen die betrokken zijn bij de creatie.

Vandaag handel wij met koper/nikkel/ zink/ messing munten, stukjes papier en computer overschrijvingen met elkaar. De waarde van geld is allemaal in de hoofden van mensen (geloof). Mensen zijn gehersenspoeld door middel van het onderwijs en de media om nooit vragen te stellen over het monetaire stelsel. Ziet u nu hoe ze de informatie controleren die u ontvangt en sturen wat u denkt?

De Federal Reserve koopt bijvoorbeeld notities uit de schatkist van de Verenigde Staten tegen de afdrukkosten en leent het vervolgens aan de regering van de Verenigde Staten. In ruil geeft de regering de Federal Reserve een overheidsobligatie -echt een mooie naam voor een I.O.U.- vaak heeft de Federal Reserve zelfs geen geld gedrukt, het geld is gewoon gemaakt in een computer en als chequeboek geld. Dit geld heeft helemaal geen echte waarde.

Vervolgens gebruikt de Federal Reserve de staatsobligaties die het heeft ontvangen van de Amerikaanse overheid als een actief (ze tellen als een reserve) en zijn dus in staat om het te gebruiken voor lening aan de commerciële sector. De leningen worden ondersteund door de belofte van de regering om de Federal Reserve te betalen. Vergeet niet al dat geld ontstaan is uit lucht en wordt dus ondersteund door niets en bovendien is het gecreëerd als een schuld!

De Verenigde Staten gebruikte vroeger de goud standaard, daarna ging men over op de zilver standaard en momenteel bestaat het uit waardeloze papier standaard. Totale vernedering. Ziet u dat er iets mis is hier? Ik hoop het.

Elke dollar in omloop vertegenwoordigt een schuld, omdat het -voor circulatie- eerst werd uitgeleend. Alle geld is oorspronkelijk uit het niets gecreëerd en vervolgens uitgeleend. Dit is een feit! Fiatgeld schuld is veel erger dan een niet-schuld fiatgeld simpelweg omdat de fiatgeld schuld de natie tot slaaf maakt. De mensen zijn de borg als je wil. Australië heeft fiatgeld gemaakt via de Commonwealth Bank (publieke bank) voor de financiering van de eerste Wereldoorlog. Dit geld was nog geen schuld aan een buitenlandse bank of financier.

Deze munt werd gesteund door de goede trouw van de Australische bevolking. Het Australische volk was het zichzelf verschuldigd. De Verenigde Staten gebruikt ook dit systeem met de koloniale scrip en het werkte heel goed. Het geld werd beperkt door de vraag en aanbod van goederen en diensten in het systeem. De munt blijft stabiel en staatsschuld bestond niet. In principe diende de economie de mensen, de mensen dienden niet de economie.

Helaas bestaat het niet meer in Australië of de Verenigde Staten. Sinds de deregulering van de Australische bank industrie ontstaat Australisch geld vooral door particuliere belangen. Het is ook belangrijk op te merken dat de Australische schuld nooit kan worden terugbetaald en momenteel moet Australië blijven lenen alleen al om de rente over de schuld te kunnen betalen die de natie verder tot slaaf maakt.

Begrijp dat, al het geld in circulatie is schuld geld en dus elke dag dat over elke dollar die in omloop is samengestelde rente verschuldigd is. Heel weinig mensen begrijpen dit en de overgrote meerderheid van de mensen willen het gewoon niet horen en/of begrijpen.

Het resultaat hiervan is dat de nationale schuld nooit zal kunnen worden terugbetaald  als de schuld zo veel mogelijk zou worden terugbetaald is er geen geld meer in omloop, en de tweede reden dat de schuld nooit kan worden terugbetaald is omdat de ‘rente’ op de schuld nooit gemaakt is, het bestaat niet.

Deze rente komt uit dingen van echte waarde. Dit is de situatie van elke natie op de planeet vandaag de dag met uitzondering van vier landen, die geen Rothschild Nazi Bilderberg gecontroleerde bank hebben. Rusland, Syrië, Iran en Noord Korea. Nu begrijpt u ook waarom ”we” oorlog moeten voeren met die landen.

9 Landen niet onder controle zionisten_FotorWanneer politici praten over het feit dat de nationale schuld onder controle is liegen ze tegen u. Zij gebruiken zinnen als ‘de schuld monetariseren’ dat u niet begrijpt maar het klinkt goed. De schuld monetariseren is gewoon het proces van de regering om meer geld te lenen teneinde gelijke tred te houden met de aflossingen van rente op de oude schuld. Dit alles graaft enkel een diepere gat, die zelfs nog rampzaliger is op de lange termijn.

Stop nu even en denk eens goed na. Het geld dat u gebruikt zijn muntjes, stukjes waardeloos papier of computer overschrijvingen die ontstaan zijn omdat het was geleend. Nu dit geld heeft op zich geen echte (grondstoffen) waarde maar toch wordt er al rente geïnd voor het gebruik ervan.

Wat er is wezen is gebeurd is dat een derde partij (de internationale Financiers) in iedere transactie betrokken zijn gemaakt en deze derden int een deel van die transactie gewoon omdat wij gebruik maken van hun munt. Dit heet een eerbetoon in een feodale  samenleving. De internationale financiers lenen ons hun geld, zij hebben geen kosten voor zichzelf (zij maken het), zij verwachten dat het geld worden terugbetaald met de toevoeging van rente. Ik hoop dat u nu de kern van de zaak begrijpt die ik hier beschrijf. Deze kwestie is fraude.

Cover de geschiedenis herhaaltAls u de tijd neemt om dit systeem in de diepte te bestuderen zult u beseffen dat alle oorlogen in de hele bancaire geschiedenis zijn gebruikt voor het maken van de overheidsschulden, en dit is een heel eigen onderwerp waar ik nu niet verder op zal ingaan. Het volstaat te zeggen dat vrijwel alle conflicten in de recente geschiedenis opzettelijk zijn gemanipuleerd om meer macht en invloed over te dragen aan de mondiale elite. Deze mensen Nazi Bilderberg trekpoppen hebben inderdaad veel bloed aan hun handen. Meer in het boek ”de geschiedenis herhaalt”

Een voorbeeld van bedrog van de overheidsschuld op meer plaatselijk niveau is als volgt. In de Australische staat Victoria maakte de regering van Jeff Kennet blijkbaar meer geld dan het bestede (een overschot), ze creëerde banen en hebben vele andere zogenaamd prachtige dingen gedaan. Mensen geloofden dat ze een goede regering hadden die de boeken heel goed in evenwicht konden houden. Wat deze mensen niet wisten (omdat niemand, zowel het onderwijssysteem noch de corporate media behalve misschien een klein artikeltje op de achterste pagina van sommige kranten ze verteld had) was dat de regering van Jeff Kennet geld ‘geleend’ had om deze resultaten te halen.

Alles wat er werkelijk is gebeurd is dat de bevolking van Victoria verder werden geknecht aan het huidige economische systeem en ze weten het niet. Lenen van geld brengt een tijdelijke oplossing en zorgt ervoor dat het eindresultaat verwoestend zal zijn. De burgers van Victoria zullen het uiteindelijk ontdekken maar zullen de echte redenen voor wat er gebeurt niet begrijpen.

De uitgehongerde mensen massa’s in Afrika ondergaan nu hetzelfde proces… maar de onwetende mensen (schapen) in de wereld hebben nog steeds geen idee. U kunt uw schuldgevoel afkopen door geld over te maken aan de ”hulp organisaties”.

Nu wanneer een monetair systeem zichzelf vernietigd zijn de goederen en diensten niet vernietigd. De goederen en diensten worden alleen overgedragen aan degenen die in kennis worden gesteld. Met de komende economische ineenstorting van de wereld zullen twee primaire doelstellingen worden bereikt. Ten eerste zal het de middenstand  vernietigen en ten tweede zal het de rijkdom die verloren gaat overbrengen naar degenen (banken) die de ineenstorting organiseren. De vernietiging van de middenklasse is essentieel voor de totstandbrenging van een socialistisch systeem. Socialisme heeft slechts twee klassen, de rijken (in controle) en de armen (slaven).

De gebeurtenissen die zich voordoen in Azië en Rusland zijn slechts het begin van de wereldwijde ineenstorting. Rusland wilde niet verder ingaan op de buitenlandse schuld en zette de drukpersen aan die verzekerd hyperinflatie en de totale ineenstorting van de roebel. Deze ineenstorting is te wijten aan het feit dat de Naties van de wereld in de afgelopen twintig jaar te samenhangend zijn geworden. De instorting is opzettelijk en is niet het gevolg van de zogenaamde ‘business cycle.’

Degenen die hebben geluisterd en een redelijk deel van hun papieren activa heeft omgezet in materiële vaste activa zoals gouden en/of zilveren munten (en eten, je kunt immers geen goud en zilver eten!) zullen in een veel betere situatie verkeren dan degenen die er volledig door werden verrast.

Heeft u nu enigerlei vorm van schuld dan adviseer ik om deze zoveel mogelijk af te lossen, zelfs als dat zou betekent dat u uw huis moet verkopen om uw hypotheek af te betalen! Zij die schulden hebben zijn slaven omdat zij moeten voldoen aan het dictaat van de kredietgever.

De verleiding van gemakkelijk krediet in het huidige systeem heeft geleid dat bijna iedereen een vorm van schuld heeft … Studie financiering dwingt jonge mensen in de schulden. Hier is een ander feit, wat u waarschijnlijk niet wist. Banken kunnen legaal meer geld uitlenen dan zij in reserve hebben (fiat reserves in werkelijkheid). Dit proces heet ‘Fractional Reserve Banking.’

Klinkt mooi hè? In principe wordt een percentage limiet op de bank gezet en het werkt als volgt. Als een bank een fractional reserve banking limiet van 10 procent heeft is het toegestaan om 90% uit te lenen van elke storting. Wettelijk moeten ze 10% in reserve houden.

Het probleem is echter dat elke keer dat de bank 90% uitleent het niet cash wordt uitbetaald. De bank schrijft 90% over op iemands account en telt het dan als een ander activa (reserve)! Zij lenen dan 90% van de 90% die ze net hebben uitgeleend aan iemand anders en zo verder en verder. Banken kunnen juridisch uitlenen wat ze niet hebben. Als een persoon het geld opneemt eindigt het meestal in een andere bank en het proces begint gewoon van voren af aan. Ik hoop dat je ziet dat hier iets verkeerd zit. Ik hoop ook dat je de tijd neemt om dit op te zoeken, zodat je kunt zien dat het klopt.

Fractional Reserve Banking heeft zijn oorsprong in de middeleeuwen in Europa met de goudsmid. De goudsmit had een kluis nodig om zijn goud en zilver veilig op te slaan. Al snel wilden de Mensen hun gouden en zilveren munten bewaren in de kluis van de goudsmid tegen een kleine vergoeding. De goudsmid werd zich al snel bewust dat veel mensen zelden kwamen om hun goud en/of zilver op te halen en ze kwamen nooit allemaal tegelijk.

De goudsmid begon al snel extra ontvangstbewijzen uit te schrijven en hen tegen rente  aan mensen uit te lenen. Dit veroorzaakte inflatie als de koopkracht van de mensen minder werd door de betaalde rente. Toen veel mensen wakker werden en hun gouden en zilveren munten opeisten was de goudsmid niet in staat zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen en ging dus failliet. Vandaag hebben we hetzelfde systeem maar de geld elite (Banken) worden beschermd door de politieke elite.

Als u een Amerikaan bent die belastingen betaalt aan de Internal Revenue Service (IRS) waarvan u denkt dat het naar de regering gaat, gaat het er in werkelijkheid niet echt heen. U bent weer bedrogen. De IRS is ‘ook’ een private onderneming. Als je de ontvangen belastingaanslag leest, dan zult u zien dat er staat, “Pay OBLIG aan FRB.” Dit betekent betaal de verplichting van de Verenigde Staten aan de Federal Reserve Bank. Dit geld wordt  in werkelijkheid uit de roulatie genomen om te voorkomen dat de inflatie te hoog oploopt als gevolg van de voortdurende creatie van geld uit het niets.

Het hele systeem is een enorme oplichterij! Het is overeenkomst fraude. Het is diefstal van uw rijkdom door middel van misleiding. Stap voor stap krijgen de internationale Financiers en degenen die hen vertegenwoordigen het eigendom van reële activa als onderpand voor de rente van de schuld. Nu deze activa zijn niet ‘rechtstreeks’ verworven door de Federal Reserve, maar de rijkdom is verworven door het voortdurende proces van de inflatie die slechts het resultaat is van de overstromingen van de economie met chartaal geld. Inflatie is in feite een verborgen belasting. Dit systeem zorgt ervoor dat de rijkdom langzaam uit de middenklasse wordt overgebracht naar de hogere klasse. Hoe? Let nu heel goed op.

Wanneer de regering een begrotingstekort heeft (dat eigenlijk altijd het geval is) moet er meer geld komen ter dekking van de kosten. De regering ”leent” vervolgens dit geld van de centrale bank. Dit geld is uit het niets gecreëerd en dus leidt het extra geld in de economie tot inflatie omdat de levering van geld groter is dan de beschikbare goederen en diensten.

Het punt om aandacht aan te schenken is dat wanneer het geld de economie instroomt  de economie niet meteen reageert door het stijgen van de prijzen van goederen en diensten, er een vertraging omdat de mensen nog niet beseffen dat er meer geld in het systeem aanwezig is. Hierdoor is de regering dus in staat om met dit nieuwe geld de oude prijzen te betalen.

Zij die het dichtst bij de bureaucratie staan doen het zeer goed. Tegen de tijd dat het geld naar iedereen daaronder is gefilterd reageert het publiek op de opgeblazen economie en moet het publiek dus meer betalen voor alles. Het is een zeer subtiele manier van overdracht van rijkdom en het werkt erg goed voor de ”elite”. Wanneer een persoon iets maakt en het verkoopt, verhoogt het de waarde van het geld bij levering, omdat de goederen en/of diensten toeneemt. Wanneer Chartaal geld in het systeem komt verliest die persoon een beetje van zijn rijkdom.

Ik hoop dat dit voor iedereen een beetje duidelijk begint te worden het is belangrijk als  basiskennis om deze processen te begrijpen om een meer accurate perspectief op de werkelijkheid te krijgen. Het is inderdaad een ongelooflijke scenario, maar het is waar. Wanneer u probeert dit uit te leggen aan mensen zult u ondervinden, zoals ik heb, dat zeer weinig willen luisteren.

De internationale Financiers en de corrupte trekpop politici blijven deze processen herhalen en het betrokken land komt steeds dieper en dieper in de schulden, en er is geen manier om er vanaf te komen omdat de rente nooit is gemaakt. De rente komt uit jouw! Als een natie in de problemen komt, Indonesië is hier een goed voorbeeld van, dan komt het Internationaal Monetair Maffia Fonds en de Wereldbank om ze meer geld te lenen zodat de betrokken natie zich kan houden aan de renteaflossingen.

Vergeet niet dat een ‘bijdrage’ een nauwkeurige omschrijving zou zijn dan ‘rente’ want er is niets van daadwerkelijk waarde uitgeleend. Het is allemaal psychologisch. Een snel punt met betrekking tot Indonesië is dat Australië onlangs 3 miljard dollar heeft uitgeleend aan Indonesië. Deze 3 miljard is schuld geld dat uit het niets is gecreëerd.

Het geld is van Australië! Zij verstrekken een lening maar vanwege de economische situatie is er geen enkele manier dat Indonesië het ooit terug kan betalen. De Australische mensen zijn zo onwetend, simpel en apathisch dat ze glimlachen en vallen voor het bedrog. Deze lening zet Australië dieper in de schulden! Cijfer dat eens uit.

De verschillende nationale economieën zijn als schepen in de zee. Alle deze schepen zullen vergaan, maar sommige gaan sneller naar beneden dan anderen. Terwijl dit gebeurt zien we ook zinkende schepen die proberen om andere zinkende schepen drijvend te houden (bail out) om het onvermijdelijke te verlengen.

Grootste criminelen ooit

Deze internationale Financiers zijn de grootste en meest succesvolle criminelen ooit die op de aarde lopen en de corrupte politici die zich bewust zijn van dit systeem doen hier helemaal niets aan (omdat ze meer bezorgd zijn over het behouden van hun corrupte baantje, salaris en loopbaan) hun landen zijn uitverkocht. Zij zijn verraders! Harde woorden, maar dit is de realiteit mensen.

Vergelijk een briefje van 10 euro met een van 20, 50 of 100 euro en vraag jezelf af waarom de 20, 50 of 100 euro briefjes meer waard zijn dan het 10 Euro briefje? En ook waarom is het biljet van 10, 20, 50 of 100 euro iets waard? Is het omdat mensen denken dat het iets waard is? Denk erover na.

Er is nog veel meer te leren over het huidige corrupte systeem dan dit en ik stel voor om op de website www.pensioenactivist.nl andere artikelen te lezen of filmpjes te kijken op het Youtube kanaal van pensioenactivist, doorgaans vindt u enkele referenties aan het einde van het artikel, zodat u op de hoogte blijft. Een studie van de monetaire geschiedenis wordt ook aanbevolen om te begrijpen hoe het vroeger ging tot waar we in het heden zijn. Een video met ondertiteling geld door schuld is te vinden op het Youtube kanaal van pensioenactivist.

Informatie over de economische verdragen die onder de Global Agreement on Trade and Tariffs (GATT) vallen zoals de North American Free Trade Agreement (NAFTA), Azië Pacific economische samenwerking (APEC) en de Europese Unie (EU). Deze verdragen zijn voornamelijk ontworpen om de levensstandaard in de ontwikkelde landen te verlagen via een overdracht van rijkdom (dit is precies wat er gebeurd of denkt je soms dat het allemaal toevallig gebeurd?).

Met deze verdragen verwijderen regeringen de tarieven en handel bescherming dus dwingt het kleine bedrijven om te concurreren op gelijke voet met internationale ondernemingen. Ze hebben hier ook een mooi woord voor, ze noemen het ‘economisch rationalisme.’ Er is helemaal niets rationeel aan tenzij u de industrie wilt overbrengen naar grote ondernemingen en de levensstandaard in ontwikkelde landen wilt verlagen.

Economisch rationalisme is gebaseerd op een vrije marktwerking in de samenleving van de laissez-faire (vrij ondernemerschap). Vrije markteconomie werkte toen alle bedrijven klein waren en binnen nationale grenzen bleven. Wanneer grote corporaties ontstonden in het midden tot late 1800 ’s werden ze al snel erkend als een ‘corporate personality,’ en kregen deze bedrijven de mogelijkheid om de marktprijs van een grondstof te controleren. Hier overtreed men de regels en voorwaarden voor een echte vrije markteconomie.

Een groot bedrijf kan een verlies volhouden in een bepaald gebied om concurrenten te verdrijven maar kan levensvatbaar blijven vanwege de winsten die zijn gemaakt in een ander gebied. De gemengde economie werd geïntroduceerd door regeringen ter bestrijding hiervan en het werkte heel goed. Australië, bijvoorbeeld, bloeide op het systeem van de gemengde economie waarbij de regering beide besturingselementen op grote bedrijven heeft toegepast (die waren bedoeld om de vorming van een oligopolie te voorkomen) tarieven werden ingevoerd, subsidies en vrijstellingen geïntroduceerd om kleine tot medium formaat bedrijven te helpen.

Economisch rationalisme negeert deze factoren volledig en is dus verzekerd van het scenario dat zich vandaag in de wereld heeft ontwikkeld. De naam ‘economisch rationalisme’ is op zich een slim gebruik van woorden die niet doet wat mensen denken dat ze doen en is dus een ander voorbeeld van mind control (manipulatie – controle van de mening).

Nu, om verder te begrijpen hoe deze beide systemen zorgen voor de vernietiging van kleine bedrijven, hoge levensstandaard en het milieu is het belangrijk om op te merken dat een internationaal bedrijf met een fabriek gelegen in Azië niet dezelfde gezondheid- en veiligheidsreglementering heeft, dezelfde kosten in lonen of aan milieu regelgeving heeft te voldoen aan laten we zeggen als een klein bedrijf die dezelfde goederen produceert gelegen in Australië.

Internationale ondernemingen kunnen hun bedrijf inpakken en verplaatsen wanneer nodig, terwijl dit voor een klein bedrijf veel lastiger is. Internationale ondernemingen hebben ook de mogelijkheid om de marktprijs te controleren en dus kleine bedrijven kunnen vernietigen. Wat wij de laatste decennia hebben is dat bedrijfsleven en de overheid hand in hand samen werken. Dit wordt gedefinieerd als CORPORATE FASCISME mensen, hoewel de corrupte regering u deze definitie niet vertellen zal.

Het gebeurde in Duitsland met Hitler en nu gebeurt het opnieuw behalve dat het op een veel grotere schaal gebeurd, op Wereldschaal.

Onze zogenaamde ”volksvertegenwoordigers” verkopen ons deze economische verdragen door te beweren dat ze grotere concurrentie bieden en dus een beter product met een goedkopere prijs. Is dit ooit gebeurd? Nee het is niet gebeurd en het zal ook niet gebeuren, wij worden op grote schaal voorgelogen! Kleine bedrijven komen in de problemen, werkloosheid groeit en een oligarchie gecreëerd.

Maar de gemiddelde personen blijven geloven in deze leugens en dezelfde mensen geloven dat dit allemaal per ongeluk gebeurt. Leun achterover, denk eens goed na, en kijk naar wat er is gebeurd in de winkelstraat en de dagelijkse meldingen over ontslag rondes, vaste banen verdwijnen, en een stuk zekerheid wordt de burger ontnomen geloof je nu echt dat al deze dingen die leiden dat de internationale Financiers en de eigenaars van internationale ondernemingen meer politieke macht en rijkdom verkrijgen echt allemaal toevallig is?

Privatisering is ook weer een van die mooie klinkende concepten waar de mensen intrappen. Bij privatisering verkoopt een land haar publiekelijk eigendom van activa en  diensten. Het resultaat is dat de controle van deze activa en diensten eindigen in de handen van de globalisten -internationalisten. Dit gebeurt nu op grote schaal in Australië en als de Australiërs wakker worden zullen ze beseffen dat ze huurders in hun eigen land zijn.

Wij zijn dus getuige van de grootste overdracht van rijkdom die ooit in de wereld geschiedenis werd ondernomen. De rijkdom word niet overgedragen onder de gewone mensen, maar in de handen van de ”elite”.

Nu met betrekking tot de politieke ”leiders” die zijn bedoeld om de mensen te vertegenwoordigen die in hun landen wonen (democratische landen??), die moeten het woord VERRAAD in het woordenboek opzoeken en lezen wat het betekend.

Ondanks schandalige ”bezuinigingen” is de staatsschuld verder opgelopen tot 466 miljard euro. De verarming van Nederland gaat met de aankomende 30e corrupte Hitler regering na de tweedewereldoorlog gewoon verder.

 

Indien je gestemd hebt op een van de gevestigde partijen stuur hen dan een briefje of Email met de onderstaande vier simpele vragen. Indien je het hele bovenstaande verhaal hebt gelezen en begrepen zul je spijt (moeten) hebben dat je op de betreffende partij hebt gestemd.

Alle gevestigde politieke partijen zijn op de hoogte van het hele corrupte proces maar kunnen en mogen hier niets aan doen omdat ze hun baantje te danken hebben aan de instandhouding van de status quo in opdracht van derde. Denk hierbij ook aan het negeren van onze stem in het Oekraïne referendum en het referendum over de Europese Grondwet.

Het is tijd dat mensen zichzelf en hun overheden vier simpele vragen te stellen. Overal ter wereld lenen overheden geld met rente van private banken. Staatsschuld is een groot deel van de totale schuld.

Het onderhouden van die schuld vraagt veel belastinggeld. We weten dat banken het geld uit het niets creëren dat ze uitlenen. Corrupte overheden hebben ze toestemming gegeven dit te doen.

4 simpele vragen:

vraag 1. Waarom lenen overheden geld van private banken met rente als de overheid al het rentevrije geld zelf kan maken ?? In 2017 kost het 6.4 miljard Euro aan rente.

vraag 2. Waarom überhaupt geld als schuld creëren?? Waarom geen geld creëren dat continu circuleert en niet eeuwig met rente herleend hoeft te worden om te bestaan ??

Vraag 3. Hoe kan een geldsysteem dat alleen kan functioneren met eeuwig versnellende groei gebruikt worden om een duurzame economie op te bouwen ?? Is het niet vanzelfsprekend dat eeuwig versnellende groei en duurzaamheid onverenigbaar zijn ??

Vraag 4. Wat is er met ons huidige systeem dat het totaal afhankelijk maakt van eeuwige groei ?? Wat moet er veranderd worden om een duurzame economie mogelijk te maken.

Als de fundamentele aard van het systeem de problemen veroorzaakt, zal het bijsturen van het systeem die problemen nooit oplossen. Het systeem zelf moet vervangen worden.

De belangrijkste financiële hervormingen:

 • Huidige financiële sector grotendeels vervangen door één Volksbank.
 • Rente vergoeding en spaartegoeden bij Volksbank is gelijk aan inflatie (mag niet negatief zijn).
 • Te betalen rente op financieringen bij Volksbank is inflatie plus toeslag voor alleen noodzakelijke kosten.
 • Dit levert € 37 miljard rentevoordeel per jaar 5% extra economische groei en 400.000 banen op.
 • Wettelijk verbieden gebruik van derivaten en bevorderen vaste valutakoersen.

ODVN-Logo-

forum-voor-democratie_fotor

Geplaatst in Bilderberg, Economie, Maatschappij, Nieuwe Democratie, Uit de Euro - Nexitt, Video's | Een reactie plaatsen

VAN WASHINGTON TOT HET MIDDEN-OOSTEN, MOET DE WERELD ZICH SCHRAP ZETTEN VOOR 15 MAART?

VAN WASHINGTON TOT HET MIDDEN-OOSTEN, MOET DE WERELD ZICH SCHRAP ZETTEN VOOR 15 MAART?

15 maart 2017 - 01Het MacMillan-woordenboek definieert een “perfecte storm” als “een zeer onaangename situatie waarin verscheidene slechte dingen tegelijk gebeuren.” Proberen de toekomst te voorspellen is één van de gemakkelijkste manieren om te eindigen met ei op iemands gezicht. Echter zullen er genoeg zaken convergeren op 15 maart dat voorzichtigheid op zijn plaats is en er ons terdege van bewust moeten zijn.

 • Federal debt ceiling deadline. Maximum termijn Federale schuld. Onlangs trok de volgende opmerkingen van David Stockman, die directeur was van het Office of Management and Budget onder Ronald Reagan’s presidentschap, mijn aandacht:

Ik denk dat de mensen de datum, 15 maart 2017 over het hoofd zien. Dat is de dag dat het schulden plafond afloopt die Nazi Bilderberg trekpop Barry Soetoro (Obama) en Boehner als wet hebben samengesteld net vóór de laatste verkiezingen in oktober van 2015. Het plafond van de schuld zal bevriezen op 20 biljoen dollar. Dit zal wettelijk zijn. Het is een harde stop. De Schatkist zal ongeveer 200 miljard dollar in contanten hebben. Wij verbruiken ongeveer 75 miljard dollar cash per maand. In de zomer zullen zij geen contanten meer hebben. Dan zullen we in de moeder van alle schuld plafond crises belanden. Alles zal tot stilstand komen. Ik denk dat ze de regering zullen afsluiten. Obama Care zal niet ingetrokken en vervangen worden. Er zullen geen belasting verlagingen komen. Er zullen geen infrastructuur projecten plaats vinden. Er zal slechts een gigantische fiscale bloedbad zijn over de debt ceiling (schuld plafond) dat moet worden verhoogd en niemand wil voor stemmen.1

Het is gemakkelijk om te zien hoe president Trump’s visies van een muur, betere infrastructuur en een stijging van 54 miljard dollar van de defensie uitgaven (dat niet veel minder is dan Rusland’s volledige defensie begroting) kunnen verdampen in de weken na 15 maart. Natuurlijk, het Congres kan doen wat het altijd heeft gedaan – weer het schulden plafond verhogen. Maar naast gezond verstand is het urgent om de begroting in evenwicht te brengen, Trump heeft genoeg vijanden in het etablissement – zowel bij de democraten en Republikeinen, om niets te zeggen over de media – die het niet erg zouden vinden als de onrust aan hem zou kunnen worden verweten. De Amerikaanse regering heeft een twee weken durende ervaring met het afsluiten in oktober 2013.

 • FOMC vergadering (Federal Open Market Committee). Stockman merkt ook op iets anders dat gepland staat op 15 maart: de volgende vergadering van de Federal Open Market Committee. Hij zegt: “zij gaan de rente verhogen op 15 maart. Zij moeten. Ik spreek over de Fed.” 2

Natuurlijk, de voorspelling Stockman kan fout zijn. Maar als de Federal Reserve de tarieven verhoogt, zal zo’n beweging, die samenvalt met het afsluiten van een regering, de markten in de war sturen. 

 • Anti-Trump activiteiten. Trump tegenstanders hebben een campagne georganiseerd om het witte huis met post te overstelpen op 15 maart. Volgens de officiële website:

We zullen de man (Trump), de media en de politici laten zien hoe groot onze nummers zijn en wij zullen het  postkantoor van het witte huis overstelpen met briefkaarten (pink slips), met de informatie dat de president is ontslagen!

Ieder van ons – elke protesteerder vanuit iedere mars, elke Congres aanroepende burger, elke boycotter, vrijwilliger, donor, en ondertekenaar van de petitie – schrijft een enkele briefkaart en post ze allemaal op dezelfde dag, 15 maart 2017.

Dit zou het eerste salvo zijn waarvoor voormalige CIA case officer Robert David Steele heeft gewaarschuwd dat het een gewelddadige “Amerikaanse lente” wordt zodra het weer warm genoeg wordt, met als hoogtepunt massale rellen op dag van de arbeid, 1 mei in Washington. (dit is een geloofwaardige datum; Dag van de Arbeid is een traditionele communistische feestdag, maar eigenlijk herdenkt men de oprichting van de Illuminatie in Beieren op 1 mei 1776. Ik heb zelf deelgenomen aan de Dag van de Arbeid demonstraties in Washington in 1971 tijdens mijn hippie dagen). Steele schrijft:

George Soros leidt een massaal gefinancierde inspanning om een mix van betaalde en onwetend demonstranten in de straten die rond 20 maart begint, tienduizenden mensen in het hele land, aangevuld met oproerkraaiers gekleed in zwart die materiële schade veroorzaken, evenals huurlingen die politieagenten dood zullen schieten en streven om de schuld te geven aan Black Lives Matters en andere onschuldige. Dit zal uitmonden in een massale mars van 3 miljoen personen naar Washington, die zullen de stad ernstig vervuilen en zoeken naar mogelijkheden om  Donald Trump uit zijn ambt te zetten als hij niet met succes kan worden afgezet.3

Een fiscale afsluiten van de regering rellen in Washingtons, en een instortende economie – te wijten aan de president – zouden de demonstranten verder ophitsen, die al door de mainstream media van meedogenloze laster van Trump zijn opgepompt. (Tijdens de campagne van 2016 stond 91 percent van de media vijandig tegenover Trump, en is er sindsdien geen enkele verbetering.)

Als de president niet is ontslagen noch is afgezet, en de door Soros gefinancierde rellen intensiveren in een bloedbad, voert Trump misschien de krijgswet in. Dit brengt veel van zijn trouwe supporters in de lastige positie om in te stemmen met een politiestaat – het eindspel die zo velen van ons in de alternatieve media naar hebben gestreefd om te voorkomen.

 • Een belangrijke verjaardag. Voor degenen die het niet weten, de Rothschilds zijn allang het menselijke middel van de Deep State (staat in een staat). Voor de Rothschilds zal 15 maart 2017 precies de 100ste verjaardag de dag wanneer hun meest gehate vijand, de tsaar van Rusland, abdiceerde. Dit effende de weg voor de bolsjewistische revolutie, die zij hebben gefinancierd, gevolgd door het slachten van miljoenen Russen. 2017 vertegenwoordigt voor de Rothschilds en hun zionistische collega’s, eigenlijk veel belangrijke verjaardagen:
 • 15 maart is ook de “Ides of March” de dag waarop Julius Caesar werd vermoord, de datum Shakespeare’s waarzegger zei to “beware” of. Tussen Caesar en de tsaar, is 15 maart de ideale datum voor een staatsgreep tegen Trump, of op zijn minste het begin ervan?
 • Staatsgreep in Iran? Dit vereist veel grotere uitwerking. Het weekend vóór 15 maart, vieren de Joden Purim, een festival waarin ze de bevrijding vieren van hun vijanden (en ze slachten) in het oude Perzië (nu Iran).

Vorig jaar, voordat elke Internetdiscussie over 15 maart was begonnen, werd ik benaderd door een geloofwaardige bron die een zeer lange relatie op hoog niveau onderhoud met personen over Iranese zaken (hij woont daar niet langer). Op dat moment vertelde hij me dat er een staatsgreep zal plaatsvinden in Iran op 15 maart. Hij zei dat sommige individuen in de Iranese regering er medeplichtig aan zullen zijn. Terwijl ik zeker niet kan instaan dat deze voorspelling klopt, komt het overeen met twee andere stukken van informatie:

(1) Hoewel velen in de alternatieve media Iran als een baken van antizionisme zien, weet ik al jaren dat de Iranese revolutie van 1979, die de Sjah omver wierp, werd uitgevoerd met steun van het westen, in wat ik misschien wel beschouw als de primordiale klap van de “Arabische lente”. Mijn bron vertelde me dat het interview met Mike Wallace de “laatste druppel” was dat hem overtuigde.

Hij vertelde me ook dat terwijl veel Iraniërs echt geloven in de revolutie van 1979, zijn er ook mensen in de regering die heimelijke maar sterke banden met het westen onderhouden. Dit kan verklaren waarom de antizionistische Brendan O’Connell recente berichten schreef op de website van Henry Makow (hier en hier) over zijn verbazing en teleurstelling bij zijn warm/koud behandeling in Iran.

(2) omdat Iran het laatste grote obstakel vormt voor de Rothschild Zionistische droom van een groot-Israël , is een staatsgreep zinvol voor mij. Iran is meer dan drie keer de grootte van Irak, en zou een geduchte tegenstander zijn voor de Verenigde Staten of Israël als zij een frontale aanval zouden lanceren. Een staatsgreep zou Iraniërs laten vechten tegen de Iraniërs en een “verdeel en heers”-proces starten dat is altijd al de zionistische modus operandi in het Midden-Oosten; de VS en Israël zouden waarschijnlijk nog een andere groep van “gematigde rebellen” ondersteunen met het doel de van Balkanisering van Iran.

[Update, 9 maart: mijn bron vertelt me dat de Iraanse staatsgreep meer waarschijnlijk zal worden gelanceerd tijdens het Perzisch Nieuwjaar, die 21 maart begint, waarop alles wordt afgesloten. Hij zegt ook dat Iran het echte doel is van Trump’s reisverbod, en dat we alert moeten zijn voor een evenement in de Perzische Golf. Een bijna -incident tussen VS en Iraanse schepen heeft zich voorgedaan in de Golf op 4 maart.]

In de tussentijd zou Israël Syrië kunnen aanvallen om de mislukte operatie van ISIS proberen te redden, waarvan het doel altijd verwijdering van Bashar al-Assad geweest is. Sinds Trump President werd, heeft het Israëlische leger aangemoedigd, om luchtaanvallen op Syrië te lancering.

Als Washington een financiële crisis ervaart vanaf 15 maart, in combinatie met de door Soros gefinancierde rellen, kan het naar behoren dienen om de aandacht aan het Amerikaanse publiek af te leiden van belangrijke gebeurtenissen in het Midden-Oosten.

Hoewel Donald Trump positieve stappen heeft ondernomen sinds hij President is – van het schrappen van TPP tot het omkeren van Barry Soetoro’s Obama transgender beleid – is een van de meest verontrustende aspecten over hem is zijn toewijding aan het zionisme. Sommige zaken die je moet weten:

— Trump is de enige Amerikaanse beroemdheid die een verkiezing commercial heeft gemaakt voor Benjamin Netanyahu voor de Israëlische televisie (Klik hier om te bekijken), en hij heeft Netanyahu binnen een maand na de inauguratie in het witte huis ontvangen.

— Trump heeft tijdens zijn campagne herhaaldelijk gezegd dat Amerika’s bondgenoten voor hun eigen kosten van verdediging moeten betalen, maar hij heeft Israël vrijgesteld.

— Het is moeite waard om het filmpje “Trump’s Deck of Jewish Cards” te kijken die meer dan een jaar vóór de verkiezingen is gemaakt door in New York joods geboren en getogen Brother Nathanael.

— Twee personen waar Brother Nathanael toen voor heeft gewaarschuwd, Jared Kushner en corporate raider Carl Icahn, zijn nu respectievelijk “senior adviseur” en “speciale adviseur” van Trump.

— Ivanka Trump is bekeerd tot het Judaïsme door te trouwen in de miljardairs familie Kushner; Jared heeft geld ingezameld voor de IDF, heeft Phillip Weiss van de New York Observer ontslagen vanwege kritiek op Israëlische bezetting van Palestina, en Kushner’s “speciale assistent” Avrahm Berkowitz is de neef van Howard Friedman, voormalig voorzitter van AIPAC, de krachtige Israëlische lobby groep.

— Trump’s ambassadeur in Israël, David Friedman, is een Pro-bezetting hardliner.

— Trump heeft zich omringde met vele andere zionistische joden (opgesomd vanaf ongeveer 9:30 op deze video).

— Trump heeft verklaard dat hij de Amerikaanse ambassade zal gaan verplaatsen uit Tel Aviv naar Jeruzalem, een belangrijke stap in de Rothschild-Luciferian-plan van “het bouwen van de derde tempel.” Trump en Kushner’s wederzijdse achtergrond in onroerend goed kan hier van belang zijn. — Trump gaf een duidelijk zionistische boodschap bij zijn inhuldiging, toen hij werd geïntroduceerd door de Joodse Senator Chuck Schumer, en Trump’s toespraak werd onmiddellijk gevolgd door de allereerste inaugurele zegening door een orthodoxe rabbijn, Marvin Hier van het Simon Wiesenthal Center, die citeerde Psalm 137: “By the rivers of Babylon, we wept as we remembered Zion. If I forget thee, Oh Jerusalem, may my right hand forget its skill.”

— Op de Inauguratie dag kondigde Trump aan dat hij een raketschild zal bouwen om de Amerikanen te beschermen tegen Iran, dit slaat nergens op, omdat Iran geen kernwapens heeft, noch conventionele raketten die de Verenigde Staten kunnen bereiken. Zelfs als het wel zo was, zouden de Iraniërs niet zo stom zijn om een ballistische oorlog met Amerika te starten, die alleen kan eindigen in hun eigen vernietiging. Men wordt onmiddellijk herinnerd aan George Bush en de valse beschuldigingen over Saddam Hussein’s “Weapons of Mass Destruction,” een vordering die een eindeloze oorlog heeft geproduceerd miljarden dollars kost en meer dan een half miljoen levens. Op 3 februari heeft president Trump nieuwe sancties opgelegd aan Iran.

 • Wild card. Er is ook de mogelijkheid dat 15 maart “perfect bestormd” wordt door het toevoegen van een enkelvoud gebeurtenis die niet op de kalender staat, iets dat Amerika zal verrassen zo als de moord op Kennedy of 9/11. Het zou een geënsceneerde terroristische aanslag kunnen zijn, zoals een Gladio false flag massa schiet incident, een bom in een grote stad, of een moord, die kan worden toegeschreven aan Iran. Het is moeilijk om niet te worden verstoord door “The World in 2017” cover van het blad The Economist (half-eigendom van de Rothschilds), waarin een reeks van tarotkaarten, een met de afbeelding van een nucleaire bom met de tekst “dood”.

15 maart 2017 - 02

 • En tot slot is er nog een andere mogelijkheid: 15 maart, en de dagen die volgen, blijven relatief vreedzame en saai. Dat is het resultaat waar wij voor bidden, terwijl we ons steeds moeten herinneren dat “eeuwige waakzaamheid is de prijs van vrijheid.”
 • En niet te vergeten op 15 maart gaat NL naar de stembus waar traditie getrouw een volgend Hitler kabinet gaat regeren. Of de premier nu Nazi Bilderberg trekpop Rutte of Pechtold wordt maakt geen enkel verschil.

  ODVN-Logo-

 

 

 

 

forum-voor-democratie_fotor

 

 

 

NOTES. 1. Greg Hunter, “Giant Fiscal Bloodbath Coming Soon—David Stockman,” USAWatchdog, February 26, 2017, http://usawatchdog.com/giant-fiscal-bloodbath-coming-soon-david-stockman/.
2. James Bailey, “David Stockman: Two Big Events Coming March 15, 2017,” Z3 News, February 26, 2017, https://z3news.com/w/david-stockman-big-events-coming-march-15-2017/.
3. Robert David Steele, “Four-Track Program to Destroy Trump,” Public Intelligence Blog, February 21, 2017, http://phibetaiota.net/2017/02/special-three-track-program-to-destroy-trump/.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Maatschappij, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3 | Een reactie plaatsen

Eugenetica programma der zionisten: hun programma tot verbetering van het Joodse ras

Eugenetica programma der zionisten:

hun programma tot verbetering van het Joodse ras

rockefeller-vaccines

Op 14 augustus brak Israëlisch televisiestation Channel Ten alle conventie en onthulde het smerigste geheim van Israëls Labor Zionism.

Labor Zionism is de linkse vleugel van Zionisme. Het was jarenlang de meest belangrijke kant van de zionistische organisatiestructuur. Labor Zionism zag zichzelf als toonaangevend voor de historische Joodse Labor bewegingen in Oost en Centraal Europa. De stroming groeide in invloed en macht in de jaren 30 en binnen het British Mandate of Palestine.  Deze zionisten speelden een belangrijke leidende rol in de Arabisch – Israëlische oorlog van 1948.

In augustus is op Channel 10 onthuld dat de stichters van Labor Zionism opzettelijk grootschalig jeugdige Sephardi Joden (Joden van Spaanse en Portugese afkomst) heeft vergiftigde door middel van straling.  De onthullingen van deze vergiftigingen door Labor Zionism begonnen al bij de presentatie van een documentaire ‘the Ringworm Children’.

Amerika leverde x-ray machines voor Israëlische eugenetica

De documentaire laat het volgende zien:

In 1951 vloog directeur generaal van het Israëlische Ministerie van Gezondheid, dr. Chaim Sheba, naar Amerika en  kwam terug met 7 x-ray machines die hem geschonken waren door het Amerikaanse leger. De machines waren om te gebruiken voor een grootschalig atoom experiment, waarbij een hele generatie jonge Sephardi joden voor gebruikt moesten worden, als proefkonijnen. Elk Sephardi kind kreeg 35.000 keer de maximaal toegestane dosis door zijn hoofd. De Amerikaanse regering betaalde de Israëlische overheid 300 miljoen toenmalige lires per jaar om dit te doen.

Om de ouders te misleiden, en onwetend te houden over deze experimenten met hun kinderen, werd hen verteld dat de kinderen op ‘schoolreisjes’ gingen en later werd de ouders verteld dat de x-ray als behandeling tegen ringworm waren. Het is heel tragisch dat er direct na de doses, 6000 kinderen stierven.  Veel van de andere kinderen kregen kanker waaraan ze later stierven. Ook in de decennia na de opzettelijke vergiftigingen kregen de slachtoffers kanker en stierven ze als gevolg daarvan. Maar niet voordat ze leden aan allerlei stoornissen zoals epilepsie, geheugenverlies, Alzheimer, chronische  hoofdpijnen en psychoses. Dit is het onderwerp van de documentaire in grove lijnen.

Enkele slachtoffers:

Een slachtoffer beschrijft hoe het is om 35.000- keer de toegestane dosis x-rays in haar hoofd te krijgen: Ik schreeuwde om de hoofdpijn weg te doen gaan. Zorg dat de hoofdpijn weggaat, zorg dat de hoofdpijn weggaat. Maar het ging nooit weg.

Een ander slachtoffer  zien we in de documentaire door de straat strompelen, hij zegt: ik ben in mijn vijftiger jaren maar iedereen denkt dat ik al dik in de zeventig ben. Ik moet schuifelen over straat, zodat ik niet val. Ze hebben mijn jeugd weggehaald door die X-rays.

Een dame die destijds de kinderen registreerde vertelt: ze brachten ze binnen, opgesteld in rijen. Eerst werden hun hoofden geschoren, daarna werden de hoofden ingesmeerd met een brandende gel. Toen werd en een bal tussen hun benen gedaan en de kinderen kregen de opdracht die niet te laten vallen, zodat ze niet konden bewegen. De lichamen van de kinderen werden ook helemaal niet beschermd. Mijn werd verteld dat ik goed deed, en dat ik meehielp ringworm te verwijderen. Als ik geweten had wat voor gevaren die kinderen tegemoet gingen, dan zou ik nooit hebben meegewerkt. Nooit! Hun hele lichaam werd blootgesteld aan de straling, het DNA van de kinderen werd behoorlijk verouderd en dit gebeurde bij de hele generatie en voor hun leven lang.

De stralingen hebben ook effect gehad op de nakomende generaties.

Een moeder vertelt: al mijn drie kinderen hebben de kankers gehad, waaraan mijn hele familie leed. Toeval?

Sephardi vrouwen die nu in de vijftig zijn, hebben vaak dun bezaaide haar op hun schedels, ze proberen het haar een beetje beter te doen lijken met henna. Het is een karakteristiek van de Sephardi vrouwen. Vaak dragen ze ook een baseballpet. Een vrouw laat een foto van zichzelf zien vóór de overdosis aan straling: ze had golvend dik zwart haar. Nu heeft ze kale plekken. De meerderheid van de slachtoffers waren Marokkaans, dit was veruit de grootste etniciteit van de Sephardi immigranten. De vergiftigde generatie werd de criminele en arme klasse. Vreemd genoeg werden de Marokkanen die naar Frankrijk gingen, welvarend en goed opgeleid. Het verschil zit hierin: bij de Franse Marokkanen werden de hersencellen niet geroosterd door gamma stralen, in tegenstelling tot bij hen die in Israël woonden.

Een opzettelijk en weldoordacht programma

Het is heel duidelijk uit de documentaire dat het bestralen van de jeugd geen onwetendheid is geweest maar een opzettelijk en weldoordacht gebeuren. We kennen de gevaren van röntgen al meer dan 40 jaar. Volgens de x-ray richtlijnen uit 1952 is de maximaal toegestane hoeveelheid voor kinderen 0.5 Dus een vergissing is niet gemaakt. De kinderen werden opzettelijk vergiftigd. En alleen de Sephardi jeugd kreeg de stralingen.

David Deri, maker van de documentaire vertelt: We zaten op school en mannen kwamen om onze namen te vragen. De Ashkenazi kinderen mochten teruggaan naar hun stoelen. De donkere kinderen moesten mee in de bus.

De documentaire geeft een duidelijk beeld van deze geschiedenis van eugenetica (het verbeteren van een ras). Het zogenaamde ringworm programma was een eugenetica programma, dat erop gericht was de zwakken uit de samenleving te ‘verwijderen’.

De Joden over heel de wereld boycotten nazi-Duitsland. Maar de Jewish Agency in Jeruzalem ondersteunde Hitler

Twee mannen komen aan bod, Nahum Goldman en Levi Eshkol, beide anti-Sephardische Joodse leiders. Goldman heeft de Holocaust jaren doorgebracht in Zwitserland, waar hij geen onderdak wenste te verlenen aan enkele joodse vluchtelingen. Daarna vestigde hij zich in New York en werd hoofd van het  World Jewish Congress.

Er werd een deal gesloten tussen het World Jewish Congress en minister MacKenzie King om immigratie van Europese Joden naar Canada tegen te houden. De rol van Levi Eshkol in de Holocaust was nog meer dan sinister. Hij deed ergere dingen,  dan het niet verlenen van onderdak aan Joden: Hij leverde ze uit.

Hij speelde in 1937 een centrale rol bij het vestigen van de Mekorot Water Company. Zijn rol hield in dat hij de Duitse regering ervan overtuigde dat Joodse emigratie naar Palestina moest worden toegestaan, ze mochten wat bezittingen meenemen, maar de meeste bezittingen moesten van Duitse fabricage zijn. Terwijl de Joden over de hele wereld het Nazi regime boycotte in de jaren 30, spekte de Jewish Agency in Jeruzalem Hitler.

Een deal, genaamd;The Transfer Agreement, werd gesloten, waarbij bepaald werd dat de Duitse Joden in Palestina door de Labor Zionisten werden gedwongen alleen Duitse goederen te kopen. Zodra de Jewish Agency de Duitse Joden had die ze wilden, manoeuvreerden ze deze mensen in het geheim in het anti-Judaism van  Shabtai Tzvi en Jacob Frank, en lieten ze de Nazi’s ‘zorg dragen’ voor de rest van de Europese Joden.

De Holocaust was een eugenetica programma, waarin Levi Eshkol een grote rol speelde. Het was Holocaust en ook zeker Holocaust wat de Sephardi Joden is aangedaan. Niemand deed iets om het te stoppen.

Rabbi Uzi Meshulum, belandde in de gevangenis, omdat hij de waarheid over dit eugeneticaprogramma wilde onthullen. Hij kwam later vrij in een  zo goed als vegetatieve staat die hij niet meer te boven is gekomen.

Hij vertelde dat er kinderen ontvoerd waren, die naar Amerika werden gestuurd en wreed om het leven kwamen bij nucleaire experimenten. De Amerikaanse overheid had testen op mensen verboden, dus werden er andere , mensen van buitenaf als proefkonijnen gebruikt: Joodse kinderen. Israël leverde deze kinderen in ruil voor geld en nucleaire geheimen.

De initiator van Israël’s nucleaire programma was Shimon Peres. Rabbi David Sevilia van Jeruzalem bevestigde de misdaad en later doken er foto’s op  van kinderen met verminkingen en zwellingen alsmede tumoren. Ook doken foto’s op van de kooien waarin de kinderen verscheept werden naar Amerika.

Het is gruwelijk. Het Amerikaanse atoomprogramma had een nieuwe voorraad menselijke proefkonijnen nodig en de Israëlische regering voorzag hierin, in de vorm van Joodse kinderen.

De uiterst criminele overheidsbekleders destijds waren:

De regering in Israël ten tijde van het eugenetica programma bestond uit de volgende personen:

Prime Minister – David Ben Gurion

Finance Minister – Eliezer Kaplan

Settlement Minister – Levi Eshkol

Foreign Minister – Moshe Sharrett

Health Minister – Yosef Burg

Labor Minister – Golda Meir

Police Minister – Amos Ben Gurion

The highest ranking non-cabinet post belonged to the Director General

Of The Defence Ministry, Shimon Peres.

 

Op 4 mei 2017 herdenken wij de doden die zijn gevallen in de 2e wereldoorlog. Een gigantisch aantal, volgens wikipedia zo’n dikke 72 miljoen mensen wereldwijd.

Tijdens mijn zoektochten op het internet kwam ik uit op een site genaamd: www.deagel.com. Zoals zij het omschrijven op hun homepage een ‘Guide to Military Equipement and Civil Aviation’.

Een site, waarvan wij mogen aannemen dat zij over gedegen kennis beschikken over deze onderwerpen om er over te schrijven en zelfs voorspellingen naar de toekomst te doen.

Echter bleek dat zij zich niet beperken tot alleen die zaken, maar ook prognoses doen ten aanzien van de te verwachten wereldbevolking in 2025 vergeleken met de werkelijke bevolkingsomvang in 2014 per land. Zie www.deagel.com/country/

De verwachtingen die ik daar aantrof deden mij versteld staan, zodanig dat ik de gegevens in een spreadsheet heb gezet voor nadere bestudering.

Een grove samenvatting van het resultaat:

Een te verwachten reductie van de wereldbevolking in 2025 voor:

Noord Amerika         – 263 miljoen

Midden Amerika           – 6 miljoen

Europa                        – 200 miljoen

Afrika                            – 29 miljoen

Midden Oosten            – 23 miljoen

Australië                       – 14 miljoen

En een te verwachten toename in 2025  voor

Zuid Amerika            +26 miljoen

Azië                           +187 miljoen

Afgezet tegen de verliezen in de 2e wereldoorlog zijn bovengenoemde cijfers ronduit onthutsend. Dan blijven er de volgende vragen over:

wat weten zij wat wij niet weten en hoe betrouwbaar zijn dergelijke prognoses?

Wel is het een feit dat de periode van de grote verdrukking, gebaseerd op hetgeen beschreven staat in het  boek ‘Openbaringen’ steeds dichter bijkomt.

ODVN-Logo-

 

 

 

 

 

forum-voor-democratie_fotor

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Geschiedenis, Nieuwe Democratie, NWO, Video's, Wereldoorlog 3 | Een reactie plaatsen

ZIONISTEN (-DAT ZIJN GEEN JUDAÏSTEN-) WERKTEN SAMEN MET DE NAZI’S

ZIONISTEN (-DAT ZIJN GEEN JUDAÏSTEN-) WERKTEN SAMEN MET DE NAZI’S INZAKE HOLOCAUST JODEN. EUROPESE JODEN MÓESTEN VOLGENS HUN AGENDA GEËLIMINEERD WORDEN.

Mijn vorige stukje over de Zionisten die hun eigen Holocaust uitvoerden op Joodse Sephardi kinderen, is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Sommigen noemen het antisemitisch en vatten het op als een negatief stuk informatievoorziening, om de Joden in een kwaad daglicht te stellen.

Er is echter een verschil tussen Zionisten en Joden.

De Zionisten zijn ontstaan door machtswellust en uit op wereldheerschappij. Een wereld onder hun leiding, maar zonder Joden. Dus speelden zij een prominente rol tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zionisme en Judaïsme zijn niet hetzelfde

Zionistische propaganda heeft ertoe geleid dat de Amerikanen – Europeanen geloven dat Zionisme en Judaïsme één zijn en dat zij beiden een religieus karakter hebben. Judaïsme is een religie. Maar Zionisme is een politieke beweging die voornamelijk door Oost Europese Joden gestart is (Ashkenazi joden, die afstammen van de Khazaren, een ruitervolk, eveneens Oost Europees). Eeuwenlang waren zij de drijvende kracht achter het communisme/socialisme.

Het ultieme doel van de Zionisten is het vormen van een Wereldregering, geleid door de Zionisten en de Zionisme georiënteerde Joodse internationale bankieren. In Duitsland waren de doorsnee Joden slachtoffer van de Zionistische elite die hand in hand met de nazi’s werkten. Veel van die Zionistische Joden, hadden met de Nazi’s samengewerkt en kwamen naar Israël, om de handen ineen te slaan met de Zionistische/Communistische Joden uit Polen en Rusland. Het is zowel communisme als Nazi fascisme dat heerst in Israël.

Democratie is een illusie.Jack Bernstein

Jack Bernstein is de schrijver van het boek “The life of an American Jew in Racist, Marxist Israël”. Hij schrijft dat de Ashkenazische elite Israël regeert. De Zionisten hanteren een dubbele moraal en ethiek.

Voordat Israël een staat werd in 1948, werden de Joden wereldwijd bestookt met Zionistische propaganda dat Israël het thuisland voor alle Joden zou zijn. Een vluchthaven voor vervolgde Joden. Een democratisch land en een vervulling van Bijbelse profetie.

Na de oorlog van 1967 waren de Joden trots dat hun moederland machtig en succesvol geworden was. Maar ook geloofden veel Joden de leugen die hen door propaganda van Zionisten werd opgedrongen: dat Joden in Amerika vervolgd werden. En als gevolg van die propaganda, keerden tussen 1967 en 1970 zo’n 50.000 Amerikaanse Joden terug naar Israël. Men kon naast de Israëlische nationaliteit, de Amerikaanse behouden.

Dit was niet mogelijk voor bijvoorbeeld Duitse Joden of Italiaanse Joden. Maar voor Amerikaanse Joden werd dit mogelijk gemaakt, dankzij de macht van de zionistische joden in de Amerikaanse regering.

Sefardische Joden en Ashkenazi Joden

Er zijn twee belangrijke groepen Joden in de wereld te onderscheiden die uit twee verschillende delen van de wereld komen: de Sefardische Joden uit het Midden Oosten en Noord Afrika, en de Ashkenazi Joden uit Oost Europa. De Sefardische Joden behoren tot de oudste groep, en zíj zijn de joden die beschreven worden in de Bijbel, omdat zij leefden in de gebieden die beschreven worden in de Bijbel. Het zijn bloedverwanten met Arabieren. Het enige verschil tussen hen is de religie. De Ashkenazi joden ontstonden volgens historici zo’n 1200 jaar geleden, maar zijn nu veruit de grootste groep Joden in de wereld.

In het Oosten van Europa leefde een stam, de Khazaren.

Rond 740 A.D. besloot de Khazaarse koning en zijn hof een religie aan te nemen voor het volk. Dus werden afgevaardigden uitgenodigd van de drie grote religies: de christelijke, islamitische en joodse religie. Zij mochten hun religieuze doctrines presenteren. De Khazaren kozen het Judaïsme, maar niet uit religieuze motieven. Als de Khazaren de Islam hadden gekozen, zouden ze tegen de haren van de invloedrijke Christelijke wereld instrijken. Als ze voor Christendom hadden gekozen zouden ze de Islamitische wereld boos gemaakt hebben. Dus kozen ze voor een veilige weg; Judaïsme.

Het motief voor de keuze was politiek. Rond de 13e eeuw, werden de Khazaren verdreven en migreerden ze naar westelijke richting, de meesten streken in Polen en Rusland neer. Dit zijn nu de Ashkenazi Joden. Het zijn geen echte Joden, in de zin van bloed Joden. Door de eeuwen heen, praktiseerden de Poolse en Russische Ashkenazi Joden communisme en socialisme en deze ideeën werden geïmplementeerd in de landen waar zij woonden. Eind 1800 werd een groot aantal van deze joden teruggevonden in Duitsland, de Balkan en uiteindelijk over heel Europa.

Door hun bemoeienissen met sociale- en overheidszaken werden zij het doelwit van vervolging door de tsaren. Dus startte de migratie van de communistisch/socialistische Joden. Sommigen gingen naar Palestina, anderen naar Centraal en Zuid Amerika. Een groot aantal ging naar Amerika.

In 1897 werd het Eerste Zionistische Congres gehouden in Basel, Zwitserland.

Tijdens dit congres werd besloten om naar een vestiging van een Joodse staat toe te werken en te zoeken naar land waarop de Joden de staat konden herbouwen. Engeland bood de Zionisten land aan in Afrika. Maar de Zionisten wilden dit niet, zij wilden Palestina. Palestina werd bewoond door een half miljoen Palestijnse Arabieren en een paar Palestijnse Joden die bloedverwant waren. Zij leefden al eeuwen in vrede samen. Maar……Palestina werd de keuze, dus begonnen Europese Ashkenazi Joden te migreren naar Palestina. De meesten hiervan waren communistische/socialistisch georiënteerd. Anderen waren radicaler en Bolsjewistische communisten, wiens doel is: de wereld domineren.

Sefardische en Ashkenazi Joden zijn dus niet één. Ze zijn sociaal, politiek, en raciaal verschillend.

Sefardische  Joden — Tweede klas burgers

Huisvesting:

 • Ashkenazi Joden die al jaren in Israël wonen krijgen voorrang ● Dan volgen de Ashkenazi Joden uit Europa, vooral als ze getrouwd zijn met een in Israël geboren Ashkenazi Jood. ● Derde in de lijn zijn de Ashkenazi Joden uit Amerika,  vooral als ze getrouwd zijn met een in Israël geboren Ashkenazi Jood. ● Sefardische Joden moeten het doen met wat er over is. ● Als laatste komen de Moslims, Christenen en Druzen aan de beurt.

=============================================================

Clemens_XIVToen paus Clemens XIV de jezuïetenorde in het rooms-katholieke Europa van 1773 verbood, wierp de Pool Stanislaus Czerniewicz zich vanuit Wit-Rusland op als jezuïetenleider. Tsarina Catharina II weigerde tegemoet te komen aan de pauselijke eis en de 201 jezuïeten die het Russische rijk telde eruit te gooien. Ze was zelf niet katholiek en vreesde zwaar weer als de ascetische monniken zonder pardon uit hun scholen en kloosters zouden moeten verdwijnen. Daardoor kon Czerniewicz ongestoord contact houden met jezuïtische broeders in heel Europa en de orde voortzetten als een machtig geheim genootschap.

“Zolang er Jezuïeten zijn, kan er nooit vrede komen.”
Paus Clemens XIV

 “De Jezuïeten hebben in de Kerk de dichtste duisternis ooit verspreid die uit de poelen der onpeilbare diepten opsteeg.”
Blaise Pascal

“De Jezuïeten zijn de enige Westerse organisatie die over dusdanige occulte macht beschikt, dat daarmee vergeleken de geheime genootschappen slechts boyscouts zijn.”
Rudolf Steiner

Zie hier informatie die nog niet expliciet werd onthuld. Enkele onderzoekers van de Illuminatie maakten reeds gewag van deze groep – waarvan ieder onder ons sinds mensenheugenis de naam kent – maar zij omzeilden de ‘hindernis’. Desinformatie? Men zou haast gaan denken dat iedereen zonder kennis van zaken over de Illuminatie praat.  Voor alle duidelijkheid : deze groepering die de wereldpolitiek sinds vier eeuwen manipuleert, draagt de naam “SOCIËTEIT VAN JEZUS”. Het is in werkelijkheid een geheime genootschap, verborgen achter de schijn van een congregatie van priesters.

De Sociëteit van Jezus is de meest gestructureerde en zonder twijfel de meest actieve geheime genootschap ter wereld. Het is in ieder geval de enige groepering die reële, geconcentreerde en doeltreffende occulte macht heeft. Bijna niemand weet hiervan en de meeste mensen denken dat de Jezuïeten een kerkelijke orde is met opvoedkundige doelstellingen ten behoeve van de bourgeois jeugd. En het moge dan al zo zijn dat onze westerse elites door hun handen gevormd werden, daarom is een leerling van de Jezuïeten nog geen Jezuïet. Hij houdt er meestal slechts een psychisch merkteken aan over.

De ingewijde Jezuïeten zijn een ander paar mouwen. We hebben het niet over de Jezuïetenpater van de basis, die we al ’s tegenkomen in een college, een sociale organisatie of opvoedkundig centrum. Neen, we hebben het over de ingewijden van de 4de graad professie of gelofte. Het in deze groep dat het kruim van het Luciferiaanse Hof gerekruteerd wordt, de waarachtige Illuminatie.

Zijn de leiders van de Illuminatie Jezuïeten van een hoge graad?

De Illuminatie zijn echte Jezuïeten en vice-versa. Het kan gewoon niet anders. De Jezuïeten hebben de beroemde Illuminatie van Beieren gesticht als lokvogel (of valstrik) voor de liefhebber van initiatieke curiosa. Mocht deze een échte geheime orde zijn, zou niemand haar kennen. Wat echt geheim is, blijft geheim. De interne orde van de Jezuïeten daarentegen is een ware geheime genootschap.

En niemand weet er iets van, noch jij, noch de zgn. kenner van de esoterie. Lees de boeken over het occultisme en alles wat de geheime genootschappen aangaat. Hoogstens vind je een vage verwijzing naar de Jezuïeten.

Zijn de mensen bang erover te praten of is het zó geheim dat er niets van doorschemert?

Wanneer men lieden die de mond vol hebben over het Illuminatie complot, vertelt dat alles terug te voeren is tot de Jezuïeten, merk je een zekere aarzeling, onzekerheid. De mensen zijn geconditioneerd om in de Jezuïeten niets anders te zien dan een groep zeer discrete, in het zwart geklede priesters. Dat is het beeld dat de Jezuïeten van zichzelf willen geven : dat iedereen hen voor goed herkenbare religieuzen houdt, zodat niemand zich ook maar zou kunnen voorstellen in hoeverre hun dubbelhartigheid de normen overschrijdt. Bij hen is alles paradoxaal en extreem. Het gaat hier wel nog steeds over de Jezuïeten van de hogere graden, want, nogmaals, de Jezuïeten van de basis zijn NIET in de geheimen van hun orde ingewijd. Wel vormen zij een bataljon van gehoorzame soldaten, klaar om gelijk welke missie te vervullen. Op veertig kandidaten, die een voorbereiding van vijftien tot twintig jaar ondergaan, wordt slechts één ingewijde gerekruteerd!

Jezuïeten – Bij hen is de paradox regel.

De Jezuïeten laten zich voor valsspelers doorgaan om op het gemak te kunnen samenzweren. Zij staan op vele vlakken aan de spits. Zij zijn arm met de armen, rijk met de rijken. Maar ze kunnen exact het tegenovergestelde doen dan datgene wat men denkt dat zij aan het doen zijn. Sedert vier eeuwen houden zij zowel de RK Kerk als de Vrijmetselarij gegijzeld met als enig doel hun Grote Streven vooruit te helpen. De NWO is hun uitvinding en de lotsbestemming van de volkeren valt onder hun controle. Geen enkele oorlog, geen enkele revolutie werd zonder hen begonnen. In de vier eeuwen van hun bestaan, werden zij 73 keer uit zowat alle landen verbannen, zo erg waren hun politiek gestook en bemoeienissen allerlei.

Maar om dit beter te begrijpen, moeten wij even terug naar hun geschiedenis.

In de XVI de eeuw stichtte Ignatius van Loyola (Iñigo Lopez de Loyola) de Jezuïetenorde, de ‘Sociëteit van Jezus’, om er in theorie een leger in dienst van Rome van te maken. Ik zeg wel degelijk Rome en niet de Kerk, dat hun werkinstrument van verovering werd. Het is een super-inquisitie voor de moderne tijd. Een militie om de volken te bekeren, of tenminste de grote wereldgodsdiensten via het oecumene naar de schoot van Rome te voeren wanneer bekering onmogelijk blijkt.

Daarom heet deze orde Compagnie (Compañia de Jesús) en draagt haar chef de titel van Generaal. De oprichters van de SS inspireerden zich op de Jezuïetenorde en de internationale inlichtingendiensten hebben er hun wortels. Maar wij zullen zien dat de nazi’s slechts marionetten waren en hun ‘peters’ heel wat slimmer.

De generaal-overste van de jezuïeten, Adolfo Nicolás, met de paus. Of de witte en zwarte paus..

De generaal-overste van de jezuïeten, Adolfo Nicolás, met de paus. Of de witte en zwarte paus..

Aanvankelijk moest het Vaticaan van een zekere ondergang gered worden, door de Reformatie te counteren. Op geniale wijze profiteerde Ignatius van Loyola van deze kritieke toestand voor de Kerk, door zich op te werpen als verdediger van het Geloof tegen de  ‘ongelovigen en ketters’, tegen dewelke de Dominicanen onvoldoende bleken te kunnen strijden .

Sinds haar stichting, verspreidt de orde zich over heel de wereld, eerst in India, daarna Japan en China. Van China trekken de Jezuïeten naar Tibet, wellicht als eersten en we zullen verder het belang van dit clandestiene binnendringen zien. Bij elke fase, versmelten zij zich met de plaatselijke bevolking ‘als vissen in het water’. Deze uitdrukking ontleende Moa Tse Tung aan de Jezuïeten, zijn echte meesters. En de hele XVII de eeuw gaat de opmars onverminderd voort. Zij verschijnen in Zuid-Amerika, Afrika en alle landen ter wereld. In één eeuw tijd, zijn zij overal, achter de gordijnen van alle paleizen.

Tijdens elke etappe dringen zij dieper binnen in de plaatselijke culturen. In India ziet men hen als sannyasin, in China als confuciaans mandarijn. Zij doen dit zelfs helemaal niet stiekem want vermomming vormt een wezenlijk onderdeel van hun plichten. Op Chinese gravures die mandarijnen met lange nagels en lange snor voorstellen, kan je moeilijk de Jezuïet herkennen, enkel het detail in een hoekje van de gravure – een kruis – maakt je wijzer. In Tibet verdwijnen zij in de lamaseries (kloosters) om in de XIX’ de eeuw terug op te duiken als… Meesters van de Grote Witte Loge, alias HET GROTE WITTE BROEDERSCHAP!!! Snapt u de slinkse zet?

Dit zal enkel de naïevelingen verbazen, die geloof hechten aan de sprookjes van de Theosofie in de new-age versie. Hoe kan men zich indenken dat de Loge van het Oosten in handen van de Jezuïeten is, die ook nog het Groot -Oosten onder de plak houden? Het is nu eenmaal zo. De Jezuïeten hebben Tibet belegerd om er nooit meer uit weg te gaan. Zie je het? Dat alles is ook de reden waarom tot op heden, de Jezuïeten het Tibetaanse boeddhisme financieren. Zij betalen rechtstreeks aan de lama’s, nadat zij eerst Communistisch China tegen Tibet gelanceerd hebben. Steeds weer : ‘verdeel en heers’. Want China is een van hun sterke stekhouders en het communisme hun Paard van Troje. Dit alles is verkort weergegeven, doch de gemotiveerde onderzoeker vindt vlot bewijzen als hij zich wat moeite getroost. Want eigenlijk is niets verborgen voor wie bv. de propagandaboeken over het Lamaïsme erop naleest.

Wie zijn deze wezens dan wel om een dergelijke macht te bezitten?

Het systeem van psychisch conditionering zit verborgen in de esoterische betekenis van de ‘Spirituele Oefeningen’ van I. de Loyola die een ‘bezeten ingewijde’ (un initié investi) van een geest afkomstig van Mars was. Het gaat om niets minder dan de verovering van de wereld achter een religieus masker.Jezuieten structuur

Verschillende eeuwen lang voeren de Jezuïeten een vreselijk oorlog en àlle conflicten werden direct of indirect door hen gewild en ontketend, steeds financieel gesteund door hun genereuze bank : niemand minder dan het eervolle huis van Rothschild. Het waren de Rothschilds die de Illuminatie van Beieren financierden, en ook de Rothschilds die de Jezuïeten weelderige geschenken aanboden, met name het kasteel van Chantilly (Fr).

De oorsprong van het Jezuïetenfortuin is onbekend, doch als men een beetje gaat zoeken, met name richting Italiaanse Maffia, wordt alles duidelijk. De zonen van Ignatius van Loyola zijn de grootste drugs- en mensenhandelaars in dit hoekje van ons zonnestelsel. Mijn excuses mocht dit allemaal een beetje paranoïde klinken, maar het wordt tijd dat deze zaken gezegd worden. Aan ieder de keus om dit ofwel te begrijpen, ofwel te verwerpen.

Telkens wanneer de macht van de Illuminatie aan bod komt, denkt men aan de internationale geldschieters als de Rothschilds, maar niemand echter haalt het belang van de Jezuïeten aan!

In de XIXste eeuw lanceerden de Jezuïeten de ‘mode’ van het antisemitisme om de verantwoordelijkheid van hun gemene handelingen op de joden af te wentelen. De eerste antisemitistische pamfletten en geschriften van de antisemitistische ideologie werden door Jezuïeten opgesteld. Achteraf zullen zij zich als militanten van het antiracisme opwerpen. Vergeten we niet dat zij steeds aan de beide zijden van een conflict te vinden zijn. Verdelen om te heersen. Daarom vermoedt men dat de ‘Protocollen van de Wijzen van Sion’ door de Jezuïeten werden verspreid om de aandacht naar de joden te leiden. Zo werden de joden een ideale zondebok, tot voldoening van de beroemde joden die het bevel voeren over het Jezuïeten-Illuminati systeem.

Nochtans zijn de gewone joden van de basis helemaal niet verantwoordelijk voor het feit dat de miljardairs van de zionistische elites in deze combine zitten. Heel wat joden moeten zich de vraag stellen waarom zij zoveel succes in de wereld van de media, de financiën en de showbizz hebben. Zij zouden best wat minder vertrouwen hebben in hun ‘peters’ en machtige families als de Rothschilds die er niet voor terugdeinsden hun soortgenoten te offeren, zoals in de laatste wereldoorlog.

Want, wat de revisionisten ook mogen beweren, de joden hebben wel degelijk zwaar geleden onder het nazi -Jezuïeten juk, ook al mogen zij daarom nog niet het monopolie over het lijden voor zich alleen opeisen. Herinneren we eraan dat de Rothschilds geen enkel familielid verloren, evenmin als dat zij te lijden hadden van enige hinder onder het hedendaagse antisemitisme. Men beweert zelfs dat zij het naziregime financierden. De nazi’s op hun beurt onderhielden uitstekende relaties met de zionisten. We gaan echter niet dieper in op dit gevoelige thema dat meer afstand en een eigen onderzoek behoeft.

De politieke oorzaak van revolutionaire gruwelijkheden en totalitaire regimes, laat zich verklaren door de politiek van de Jezuïeten-Illuminati die aan alle kanten stonden, die verraad pleegden, hun tegenstanders vermoordden, koningen en staatshoofden vermoordden, van Hendrik IV (Fr) tot Kennedy. En de geheime diensten dan ? Laat het volstaan te weten dat de verantwoordelijke voor de contacten tussen het Vaticaan en de CIA, de Jezuïet kardinaal Dulles is, de kleinzoon van de stichter van de CIA! De reptiliaanse geheimen blijven in de familie.

Hoe kan men ‘SOCIËTEIT VAN JEZUS’ heten en tegelijkertijd een plan volgen dat zo tegenstrijdig is met het christelijke geloof..?!

Deze vraag is het bewijs van onze naïviteit. Wij hebben nog steeds niet begrepen dat hij die op lange termijn een doel wilt bereiken, dit best doet in naam van God en van het Goede om ons in zijn ‘beste bedoelingen van de wereld’ te laten geloven. De wolf weet dat men de deur pas zal opendoen, als hij bloem op zijn snuit smeert en woorden van vrede en broederschap blaat. Hij kent de menselijke reactie wanneer zij vriendelijk worden toegesproken en hun hulp wordt aangeboden. Het is met het ‘goede’ dat de mensheid bedrogen kan worden en niet door kortstondige explosies van bruut geweld. De beste camouflage is het masker van een religie want de mens is een kind dat dergelijke boosaardigheid niet kan doorprikken. Deze menselijke onschuld is trouwens het bewijs van onze oorspronkelijke goedheid, gepaard helaas aan een niet weg te schrobben domheid.

Het bevorderen van de menselijke vooruitgang, sociale en wetenschappelijke vooruitgang, ziedaar de allerbeste wapens van de Jezuïeten. Nochtans, wanneer men hun spoor volgt, vindt men enkel bloed en tranen. Van het afslachten van de Amerikaans Indianen tot de slachtpartijen van Pol Pot, langs de goelags van Stalin en de slachtpartijen ten tijde van Mao’s culturele revolutie. Getekend: Ignatius. En iedere keer blijven de Jezuïeten-Illuminati op de achtergrond en zo wij de reden van een genocide niet kennen, noch begrijpen : zij wéten het. Steeds weer ‘Tot meerdere Glorie van God’. Hun krankzinnige devies vereist de toepassing van het adagium ‘Het doel heiligt de middelen’. Vanwaar toch dat gekke idee om Gods Glorie erbij te slepen? Wie is dan die god die dergelijke aardse veroveringen behoeft? Het moge duidelijk zijn wie deze god is.

Hoe de vrijmetselarij onder hun controle is geraakt

Doodeenvoudig. De Jezuïeten treden toe tot een organisatie zoals elke geïnteresseerde persoon dat zou doen. Eens opgenomen, worden zij de beste en de meest toegewijde leden en nemen op een quasi natuurlijke manier het roer over, dat hen ‘de ogen toe’ overgedragen wordt, zo onmisbaar worden zij voor de administratie, de financiën enz. Wanneer de andere leden merken dat van de oorspronkelijke doelstellingen afgeweken wordt, is het te laat. Getekend ‘Ignatius’: censuur en manipulatie van de originele teksten, stalinistische richtlijnen, nietszeggende taal, politiek gemanoeuvreer, machtsstrijd, immobilisme of juist activisme, listig verdraaide aanvangsdoctrine… de Jezuïeten druppelen geduldig hun manier van werken in de organisatie en… Klaar is Kees..!

Vandaag de dag zijn hun acties meer verborgen – in de betekenis van occult – dan vroeger het geval was. Hun krachtig ‘magisch’ egregoor is in staat om zich op het psychisch collectief te enten en er zijn gif via subtiele kanalen in te injecteren. Meestal brengen zij het gif in via telepathisch ontvankelijke individu’s, wier zwakke punten gemakkelijk gemanipuleerd kunnen worden.

Deze zwakke punten zijn: ambitie, seks, geld… het zijn natuurlijke ‘fouten’ waarlangs een organisatie vlot ten gronde kan worden gericht. De Jezuïeten-Illuminati doen aan occulte piraterij. Zij hebben de rituelen van de hoge maçonnieke graden op punt gesteld teneinde hun eigen egregoor te dienen. Zij hebben de colonnen van de zgn. Franse ritus in de Loge van het Groot-Oosten omgewisseld, zodat de mythische initialen I en B (Iakin en Booz) van de kolonnen van de tempel van Salomon, nu de initialen B en I weergeven : Beatus Ignatius (Heilige Ignatius).

Zo komt het dat de brave Vrijmetselaars eer betonen aan de H. Ignatius terwijl zij hun maçonnieke ritueel uitvoeren. Dit is slechte één voorbeeld van de talloze manipulaties door de ingewijde Jezuïeten, dankzij hun wetenschappelijke kennis van het occulte effect van het magisch ceremonieel. Binnen de RK Kerk spreekt men van ‘Jezuïetenritueel’ om de ombuiging van de Confuciaanse riten in een Jezuïetenstijl aan te duiden. Weet u wie de meeste heilige geschriften vertaalde? Lao Tse zou zelf de grootste moeite hebben om zijn eigen teksten te herkennen in de pseudo Tao van de Jezuïeten. En wat te zeggen over de grote Indische wijzen? Niemand kan met de Jezuïeten rivaliseren, geen enkele groepering haalt hun niveau, al was het maar omdat zij hen controleren of dat zij deels door de Jezuïeten-Illuminati geneutraliseerd werden. Zij hebben in alle gelederen hun ‘agenten’ die zich soms van geen kwaad bewust zijn.

Men kan zich de vraag stellen waarom er zoveel irrationele moeilijkheden zijn. Veel groepering die ter plaatse blijven trappelen, terwijl zij een natuurlijke groei zouden moeten kennen, zouden zich beter afvragen of zij niet met de handrem op vooruit proberen te gaan. Anderzijds, kennen andere bewegingen een bijna miraculeuze internationale voortgang, die op zich al even onnatuurlijk is als de stagnatie van de anderen. Let wel, het is hier niet de bedoeling om de eigen fouten aan occulte invloeden te wijten.

Onbekwaamheid, domheid en ambitie blijven de belangrijkste gebreken die op de meeste organisaties invreten, doch deze gebreken horen in de eerste plaats hun leden toe.

Het is Jezuïet Joe Biden, die erelidmaatschap en -graden heeft van de Jezuïtische St. Joseph’s Universiteit in Philadelphia en de Jezuïet University of Scranton, die de ‘werkelijke man achter de troon is, groter dan de troon zélf’…

Het is Jezuïet Joe Biden, die erelidmaatschap en -graden heeft van de Jezuïtische St. Joseph’s Universiteit in Philadelphia en de Jezuïet University of Scranton, die de ‘werkelijke man achter de troon is, groter dan de troon zélf’…

Om maar te zeggen dat de geheime Orde der Jezuïeten, in feite een occulte inquisitie is op planetaire schaal en onvermijdelijk de controle over de geheime polities van alle landen heeft. Deze geheime diensten zijn niets anders dan afdelingen van een occulte centrale. Openlijke verdeeldheid moet de talloze ‘dupes’ motiveren om zich ten diensten te stellen, hetzij om ideologische redenen, hetzij simpelweg om te kunnen overleven. Twee vijandige legers kunnen elk onder de controle van de Jezuïeten staan, die beide partijen van wapens voorzien, tot grote voldoening van hun bankier.

Want stel je in de plaats van de Rothschilds!

Wat een reuze meevaller voor deze wisselagent uit Frankfurt, wanneer hij van enkele mysterieuze onbekenden het voorstel aangeboden kreeg om de grote Europese banken van de 18de eeuw op te richten. Zo kwam een groot deel van het Jodendom onder het juk van de Jezuïeten-Illuminati te liggen. Het is daarom dat de joden van de basis totaal onschuldig zijn, letterlijk gegijzeld en het mikpunt van het antisemitisme werden. Toch lijken de doorsnee joden niet geneigd om zich van deze voogdij te ontdoen die hun aanzienlijke materiële voordelen biedt. Doch, als het tij mocht keren, zou dit voor hen rampzalige gevolgen kunnen hebben.

Hoe de Jezuïeten de Franse koningen stuurden

De Jezuïeten hadden zich het monopolie van de biecht van de Katholieke prinsen en koningen in Europa toegeëigend. Zo wisten zij alles van iedereen en konden zij vlot een koning tegen zijn neef opzetten. Dit gemanoeuvreer meer dan beu, werden de Jezuïeten door de vorsten prompt het land uit gezet. Dit gebeurde meer dan 70 keer. Maar iedere keer kwamen zij terug en namen zij de draad van hun zaakjes weer op. De Zonnekoning, Lodewijk XIV was een creatie van hun hand en hun marionet. Zij alleen kenden het ceremonieel van de Chinese keizers en pasten dit op de Franse koning toe. De hele mise-en-scène rond Keizer Napoleon – de bijenkeizer, wegens de goud geborduurde bijen op het wapen en de staatsiegewaden – draagt duidelijk de handtekening van de H. Ignatius en is een uiting van Jezuïeten barokke hoogdravendheid. De keizerlijke praal, van het Oosten geleend, diende om de massa in vervoering brengen. Nu zijn Lodewijk XIV en Napoleon voorbeelden uit het verleden. Vandaag de dag is alles minder spectaculair met de huidige machthebbers en hun hele kliek van Illuminatie knechten en hun cohorten van dienstwillige technocraten.

Waarop is hun esoterische kennis en macht gebaseerd?

In 1521, tijdens het beleg van Pampelune, raakt Ignatius van Loyola zwaar gewond aan het been door een kanonskogel en om zijn genezing te bevorderen, sublimeert hij zijn sexuele energie. Op zich niet nieuw want de basis zelf van het occultisme. Maar hij coiffeert een erg doeltreffend systeem van occulte ontplooiing door er de kracht van Mars aan te verbinden, of dat van een van de geesten van deze planeet.

Men houdt de mensen bezig met de Kundalini yoga e.d., maar de ingewijde Jezuïeten van de hoogste graden verbergen zeer krachtige geheimen. Bovendien worden hun chefs (be)geleid door superieure occulte entiteiten zoals deze die Ignatius inspireerde, net als zijn volgende incarnatie, de helderziende Swedenborg. De ‘Jezus’ in Jezuïet is slechts een bedrieglijke ‘leen-naam’ want Jezus gaf nimmer het bevel tot list en moord om het Rijk Gods vooruit te helpen. Loyola was een XVI de eeuwse Spaans militair die ervan droomde de wereld te veroveren, doch algauw begreep dat religie, met haar vrede prekende woorden de beste manier was om tot de vijand door te dringen. Door zijn verwondingen, was hij lange tijd bedlegerig, wat hem de gelegenheid gaf om de meest subtiele psychische mechanismen te analyseren.

Hij sublimeerde de seksuele energie en stelde een systeem van geestelijke vorming op punt dat abnormale fabriceert. Om in de Kerk te infiltreren, liet hij zich tot priester wijden en eens in Rome, beloofde hij de paus de redding van zijn troon door de Reformatie aan te pakken. Hij richtte een totalitaire militie op, goed gecamoufleerd onder de pij van een religieuze orde en vertrok voor de verovering van het universum ‘Tot meerdere Glorie van God’. Zo werd hij het agens voor de lotsbestemming van het ‘zwarte tijdperk’.

Hij stelde zich ten dienste van de paus, wat in Jezuïetentaal natuurlijk precies het omgekeerde betekent! Dit maakt dat de Rooms Katholieke godsdienst volledig in handen is geraakt van de Jezuïeten generaal de zwarte paus, die zelf slechts de top van de zichtbare piramide is.

Alle Jezuïeten ter wereld leven in een absolute gehoorzaamheid en volgens hun formule van ‘kadaverdiscipline’ verworden zij tot robots in de handen van hun oversten. Zij vormen aldus een militair elitekorps – tegelijk priester en strijder – dat in alle landen aanwezig is. Het is een demonisch leger die de Aarde belegerd heeft en de link van de Jezuïeten met de buitenaardse Greys is meer dan waarschijnlijk. Zij controleren de geheime diensten, de legers en de internationale organisaties.

Via deze verbindingen experimenteren zij naar hartenlust met de volken. Zo bv. konden zij tijdens de Vietnam oorlog hun tegenstanders daar elimineren en de genocide in Cambodja liet hen toe om een miljoen recalcitrante boeddhisten die het Christelijke geloof weerden, uit de weg te ruimen. Vooral de boeddhisten van ‘Het Kleine Voertuig’, de Hinayana, hebben bijzonder veel geleden, terwijl de Tibetaanse Lama’s door de Jezuïeten gefinancierd worden. Zonder deze hulp zou het Lamaïsme, het Tibetaans Boeddhisme, gewoon onbekend zijn bij het grote publiek en zou de Dalaï Lama niet de publiciteit krijgen die hij nu heeft. Er is een flinke duw in de rug voor nodig om zo hoog te klimmen wanneer je een arme vluchteling zonder geld of land bent. En wanneer men je gedwongen vaccineert, bedank dan de Jezuïeten, zonder hun goeie vriend baron Rothschild te vergeten : de eerste beheerder van het Pasteur Instituut.

Het is inderdaad om van te duizelen, maar zijn er bewijzen voor al deze beweringen?

Die zijn er genoeg, maar je moet je wel de moeite getroosten om ernaar te zoeken. Bij mijn weten is geen enkele onderzoeker van de complottheorieën echt geïnteresseerd in de Jezuïetenpiste. Het is nog teveel taboe. Sommigen maken er gewag van om al snel op een ander onderwerp over te stappen, omdat zij er eigenlijk niets over weten. In deze sfeer te duiken vergt een soort profetische gave, want alles is verborgen en vervalst. Het onderzoek behoeft geduld, overdenking en stap voor stap verder gaan zonder te hard te vocaliseren om emotionele projectie te vermijden.

Men moet zeker niet geobsedeerd geraken door het ‘satanisch Jezuïetencomplot’ zoals sommigen door de Reptilians, het joods-maçonnieke complot of het fascistisch complot. Je goede humeur bewaren is essentieel, zo vermijd je de wraakgevoelens die je vlug de verkeerde weg op sturen.

Zoals de visser die de dobber in de gaten houdt, moet je soms kunnen wachten en enige afstand nemen alvorens een informatie te checken. Het kleinste detail kan belangrijk zijn. Het déclic komt meestal onverwacht.

Sommige Amerikaanse onderzoekers hebben essentiële informatie over de Jezuïeten uitgebracht, maar hun discours is teveel geconditioneerd door Evangelisch Religieus fanatisme in een strijd met het Rooms Katholicisme. Door hun religieus dogmatische vooroordelen gaan zij volledig voorbij aan het occulte aspect van het onderwerp. Zij zien enkel een strijd tussen het Protestantisme en Katholicisme. Volgens hen is het Protestantisme van de Nieuwe Wereld de enige waarborg voor de gewetensvrijheid, terwijl Rome, via de Jezuïeten de inquisitie voortzet en een mondiale theocratie voor ogen heeft, met een Messias-paus aan het hoofd. Deze Amerikaanse evangelisten, die zich patriot noemen, menen dat Amerika volledig onder het juk van de Jezuïeten is geraakt. Dit is niet onjuist, maar doordrongen van religieuze vooroordelen en miskent volledig de occulte wereld.

Weliswaar, behoeft deze studie een grote motivatie en wellicht zitten er enkele onjuistheden in mijn betoog. Maar ik beschik over de nodige referenties voor zeker 80% van mijn beweringen. De sympathisanten van het Tibetaans Boeddhisme kunnen verontwaardigd zijn wanneer ik beweer dat de Lama’s geld van de Jezuïeten ontvangen. Dat is niet mijn schuld, het is een waarheid waarvan een spoor te volgen is in een boek dat door een monnik werd geschreven wiens vader filosoof is. Ik vraag je niet om mij zomaar te geloven, maar om zelf op onderzoek te gaan, op voorwaarde goed geïnspireerd en volhardend te zijn.

Zo zouden ingewijde Jezuïeten de New Age kringen controleren

Dit zal de adepten van deze stroming choqueren die hierin een opening zien van het bewustzijn en nieuwe perspectieven voor beschaving. Enkel degene die de werkelijkheid niet onder ogen wilt zien, zal geschokt zijn. Wij hebben nooit beweerd dat de spirituele stromingen geen geestelijke openingen zouden zijn. Maar,zij zouden dit nog meer zijn, mocht men binnen deze stromingen datgene wat bevrijdend werkt en datgene wat de mens vastzet, duidelijk identificeren.

Aan ieder om de ogen te openen. Niettemin, wat betreft de New Age en de flauwiteiten rond de ‘Meesters van de Witte Broederschap’ : ja, dit is een typisch Jezuïeten-Illuminati operatie. Intelligenties die de politiek van het Vaticaan en de Vrijmetselarij in hun macht hebben, moeten niet veel moeite doen om de liefhebbers van het occulte te bedotten. Een medium als Alice Bailey in het oor fluisteren dat het gouden tijdperk is aangebroken en dat Christus zal wederkeren, is echt niet moeilijk voor ingewijden op het niveau van het ‘Grote plan van de Zon’. (Zie Apocalyps van de H. Johannes)

De zon is een symbool van de Jezuïeten. Een zon op azuurblauwe achtergrond. Hun geheime doel gaat verder dan het Aardse plan. Wat hun interesseert is het hele zonnestelsel. Daarom hebben zij het ruimteonderzoek en de spitstechnologie ontwikkeld. En dit gaat zeer ver! Mochten zij niet aan de basis van zoveel gruwel liggen, zou je hen haast gaan bewonderen. Helena Blavatsky zei ooit: “Alle legers van Satan samen, hebben niet zoveel kwaad aangericht op aarde als de Jezuïeten.” Deze uitspraak kan tellen, want Blavatsky was erg beslagen op het vlak van het occultisme.

Hoe kan de wereld zich van deze roofdieren ontdoen?

Zich van kosmische agentia ontdoen? Droom maar voort. In het zwarte tijdperk zijn zij het die aan het rad draaien en de gebeurtenissen versnellen. Misschien banen zij de weg voor de demon van de materie die in de toekomst op Aarde zou incarneren. De verwikkeling van de Jezuïeten in de experimentele wetenschappen is een indicatie voor hun missie, in de zin dat zij het agens zijn die het terrein prepareert voor iets buitengewoons. In het universum draait alles rond politiek. De redding van de ziel is de inzet van kosmische politiek. En op het gebied van politiek, hebben de Jezuïeten een grote voorsprong omdat zij geen enkel vooroordeel kennen. Een Maria cultus bevorderen bv. is voor hun gewoon politiek realisme; zij hebben er baat bij, en dat is het.

In afwachting van hun zonnen demon, installeren zij de NWO die een einde zou moeten maken aan wat men de humanistische beschaving noemt. Laten wij niet vergeten dat de Jezuïeten de uitvinders van de concentratiekampen zijn. In hun ‘Reducciones’ in Paraguay werden de Indianen gedresseerd tot goede robot burgers in het kader van een theocratisch -communistische maatschappij. Op het vlak van tirannie, hebben zij met het communisme hun sporen verdiend en dat voorspelt niet veel goeds voor de ‘beste der werelden’ die zij voor ons klaar hebben staan.

Dit moge volstaan. Mocht de lezer deze zaken verwerpen of niet willen begrijpen, kan hij deze informatie altijd afdoen als speculatief. Dan kan hij de Jezuïeten vergeten, tegen wie geen enkele aardse macht trouwens is opgewassen.

ODVN-Logo-

 

 

 

 

 

forum-voor-democratie_fotor

 

 

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Geschiedenis, Nazi/Fascisten, Oorlogsmisdadiger(s), Wereldoorlog 3 | Een reactie plaatsen

De Nazi’s in het witte huis – deel 1

De Nazi’s in het witte huis – deel 1

AAA-Hitler-otto

Otto Skorzany en Adolf Hitler

De Amerikanen die de geschiedenis boeken hebben gelezen op de middelbare scholen en hogere scholen hebben geen idee over wat er zich afspeelden achter gesloten deuren in de vroege jaren 1930, toen spionnen uit Nazi-Duitsland waren geïnfiltreerd in Wall Street via Hitlers Bank die nazi-Duitsland financierde met miljoenen dollars. Bedrijven zoals Standard Oil of New Jersey leverden olieproducten aan beide zijden.

Recent zijn er in het Nationaal Archief, dankzij Journalist John Buchanon, documenten blootgelegd dat de vader van de eerste Bush werd veroordeeld voor handel met de vijand en grote sommen geld verloor aan boetes, maar hij werd nooit veroordeeld als een SPION.

De geschiedenis boeken wisten niet dat Bush en zijn zoon, George H.W. Bush, eigenlijk spionnen waren voor nazi-Duitsland, dat zij veronderstelde identiteiten in de Verenigde Staten hebben aangenomen, en tot op de dag van vandaag nooit hun burgerschap van nazi-Duitsland hebben erkend.

Dergelijke burgerschap van nazi-Duitsland strekt zich uit tot George W Bush, als zoon van twee illegale vreemdelingen als ouders, ook Barbara Bush werd in nazi-Duitsland geboren.

Met een dergelijke burgerlijke status, en niet geboren in de VS, heeft Amerika een niet geclassificeerde president in het witte huis gehad, maar erger nog waren de spionnen die Amerika op alle mogelijke manieren kapot maakte waarvan de Duitse bedrijven en de Duitse regering konden profiteren.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog naderden Russische troepen Berlijn met de gedachte de nazi’s te vermoorden, de nazi’s sloten echter een deal om Nazi-Duitslands inlichtingendiensten met de Amerikaanse inlichtingendiensten te combineren.

John Dulles, later Eisenhower’s minister van buitenlandse zaken, had een fervent anti-Rusland beleid, ondanks dat Rusland 20 miljoen doden verloor en het tij in Europa en de Stille Oceaan in de Tweede Wereldoorlog liet keren.

Op het einde van de Tweede Wereldoorlog heef Dulles wereldwijd 700 bedrijven opgericht voor Duitsland om collectieve fondsen, schatten geplunderd van Joden, ouderen, en banken van bezette landen en haar burgers te verbergen.

Zoals goede inlichtingen worden gebruikt om goed buitenlands beleid te maken. Leiden verkeerde inlichtingen tot verkeerd buitenlands beleid en Amerika heeft veel verkeerde inlichtingen gekregen en dus een slecht  BUITENLANDBELEID (en binnenlands beleid) gevoerd sinds WOII.

Vraag jezelf eens af waarom Dulles International Airport is vernoemd naar John Dulles? De nazi’s die in het witte huis waren geïnfiltreerd eren hun man. Zijn broer, Allen Dulles, was een aantal jaren hoofd van de Nazi – CIA combinatie. Hooggerechtshof rechter Goldberg zei dat ze verraders waren.

Onlangs heeft, Otto Skorenzy, een geassocieerde van Hitler en Bush in Nazi-Duitsland tijdens de jaren 1930, zijn collectie van ZESTIG foto’s uitgerold om Journalist Eric Orion te vertellen hoe Bush I, Barbara Bush, en zijn vader, Prescott Bush (Duitse namen George Scherf en George Scherf, Jr.) zijn geboren en getogen in Nazi-Duitsland en werkte voor Duitslands belangen in Amerika. De vernietiging van Amerika sinds de Tweede Wereldoorlog ligt aan hun voetstappen.

Met behulp van Otto’s foto’s, van Hitler en de Scherff’s en andere namen die de geschiedenisboeken hebben gehaald zoals Megele, Bormann, de nr.2 achter Hitler, Gehlen, allemaal medewerkers van de Scherff’s in de jaren 1930, als de basis van ons onderzoek zullen we het NAZI’S IN HET WITTE HUIS verhaal vertellen.

Het meest raadselachtig deel van 9/11 was The German Connection. Sommige verdachten werden berecht in een Duitse rechtbank voor hun duidelijke rol in 9/11, maar de regering Bush wilde geen FBI bewijsmateriaal geven, die nodig was om hen te veroordelen. ‘Investeerders’ uit Duitsland kochten vele duizenden aandelen, met hun inside informatie over een van de meest afschuwelijke massamoord in de geschiedenis, vermoedelijk voor een geschat bedrag van 15 miljard dollar.

Mensen met de naam Bush hebben een lange geschiedenis van financiering en bevoorrading van oorlogsmateriaal aan beide zijden van voortdurende conflicten die de VS voortdurend opstart om de economie van de VS te vergroten en haar burgers laat bloeden met belastingen die nodig zijn voor het onderhouden van hun gezinnen…

All the President’s Nazi’s (Real and Imagined): An Open Letter to Bush by Larisa Alexandrovna  (Open brief aan Bush in het Engels)

Genealogie studies en een soort bekentenis van één van Hitlers eerste vennoten stelt vragen over Bush I Amerikaanse geboorte en zijn dubbele nationaliteit met een Duitse nationaliteit. In feite is Bush I’s vader, Prescott Bush, na de Tweede Wereldoorlog schuldig bevonden voor de handel met de vijand, hij was een Duitse vennoot van Hitler, geboren in Duitsland, en Bush I, is ook geboren in Duitsland en werd opgeleid als een Duitse spion.

De essentie van het argument is dat de Duitsers de vernietiging van hun land door de VS en de geallieerde strijdkrachten nooit heeft vergeven en sindsdien zijn geïnfiltreerd in de overheid van de V.S. via de CIA om  sindsdien chaos te creëren.

Duidelijk heersen de ‘verliezers’ van WWII, Duitsland, Japan en Italië, nu in de wereldeconomie terwijl de ‘Bondgenoten’, Rusland, VS, Engeland, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, op hun laatste benen lopen. Het buitenlands beleid van de VS heeft sinds de Tweede Wereldoorlog de ‘verliezers’ versterkt en de ‘geallieerden’ nagenoeg vernietigd.

aaa - Spiesphoto

Volgens Otto Skorzeny, is hier de Scherff familie met een paar vrienden afgebeeld (1938). Links is Martin Bormann die ‘moeder’ Scherff’s hand vast houd. Aan de voorkant zit Reinhardt Gehlen. Achterin zIt Joeph Mengele en aan zijn rechterzijde Skorzeny als een jonge man. In het midden rechts (met Duits Marine uniform) is George H. Scherf jr en zijn vader George H. Scherf sr. Bormann werd Hitlers tweede bevelhebber. Reihardt Gehlen was een hoge SS-officier en moordenaar die Duitsland werd uit gesmokkeld onder Opperation Paperclip.

Skorzony was Hitlers lijfwacht en SS spion/moordenaar die na de oorlog naar de VS kwam onder project Paperclip. Skorzony en George H.W. Bush waren instrumentaal in het samenvoegen van de inlichtingendiensten  van de nazi-(SS) met de Office of Special Investigations (OSI) om zo de CIA te vormen met ” Wild Bill” Donovan en Allan Dulles. Deze jongens waren ook betrokken bij CIA mind control experimenten zoals MK-Ultra. SS-officier en Doktor Joseph Mengele, de notoir sadistische ” Angel of Death” van Auschwitz, ontsnapte na de oorlog uit Duitsland naar Zuid-Amerika. George H. Scherf jr. werd het 41 ste president van de Verenigde Staten als George H.W. Bush en George H. Scherf sr, was Nicola Testla’s ” vertrouwde assistent ”

George Scherff (Prescott Bush) heeft een unieke neus waarmee identificatie op alle foto’s simpel is. Zijn zoon, Bush I, heeft unieke oren en zijn moeders kleine vrouwelijke neus, ook hij is makkelijk te onderscheiden op de foto’s.

AAA-PBUSH - GHWB1 AAA-Spiesphotoclose

AAA-BushIearly AAA-PBwifeBushI,II,BB

 

 

 

 

 

 

Het hoofddoel van de nazi’s was om terug te gaan naar, onze partner in de tweede wereldoorlog, Rusland, die 20 miljoen soldaten hadden verloren terwijl ze de Nazi-Duitsland psychopaten overweldigde. Samen met de Nazi-Agent John Foster Dulles, Secretary of State, overtuigde ze hem ervan dat Rusland vijand nummer 1 was. Nu weet je waarom de Luchthaven Dulles Airport werd genoemd.

Dulles vocht tegen de herstelbetalingen van Duitsland na de tweede wereldoorlog, was betrokken bij het opzetten van 700 bedrijven om de Nazi plunderingen in de tweede wereldoorlog, toen duidelijk bleek dat Duitsland zou verliezen, te verbergen, had een kantoor in Berlijn tijdens de oorlog en was betrokken bij de financiering van de nazi’s door Amerikaanse ondernemingen zoals Standard Oil of New Jersey die olie verkocht aan de nazi’s, en zorgde voor de Nazi infiltratie in Amerika, met zijn broer , Allen Dulles, Eisenhower’s CIA directeur.

AAA - Bush - IIke

President Eisenhower (Ike) heeft geen idee dat hij praat met nazi-Duitsland spion Bush.

 

Prescott Bush met vicepresident Nixon May 6, 1953

Prescott Bush met vicepresident Nixon May 6, 1953

Toenmalig President Nixon kreeg met de Nazi zoon ‘Een stukje uit de geschiedenis mee’ om beslissingen te nemen die Amerika vernielen. Nixon had slechts een advocaten achtergrond met het behandelen van echtscheidingen, akten en eigendom overdrachten maar geen rechtbankervaring en was een gemakkelijke prooi voor de nazi’s.

AAA-NixonBushI

Op deze foto had Vicepresident Nixon ook geen idee dat ‘Prescott Bush’ (Duitse naam George Scherf) een nazi-Agent was:

Original caption: Washington, D.C.: Senator Prescott Bush looks on as President Eisenhower approves his bill which provides for a survey of the East Coast of the U.S. to see what measures could be taken to prevent future hurricane damage. June 15, 1955 Washington, DC, USA

Op deze foto ondertekent Eisenhower (Ike) wetgeving terwijl de Connecticut-Senator en nazi-spion Prescott Bush toe kijkt.

Eisenhower (Ike), geen mentaal sterke reus en een incompetente generaal had tijdens zijn regering twee hartaanvallen samen met ernstige intestinale aandoeningen. IKE zei dat hij, net zoals generaal MacArthur, niet vooraf op de hoogte waren van Truman’s besluit om atoombommen te laten vallen op Japan, beide generaals beweerde dat op dat moment Japan al verslagen was en het verlies van zoveel burgers was totaal ongepast.

Waarom waren de bommen niet gedropt op Duitsland? Dulles? 

Deel deze informatie.

ODVN-Logo-

forum-voor-democratie_fotor

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Oorlogsmisdadiger(s), Uit de Euro - Nexitt | Een reactie plaatsen

Hoelang duurt het voordat Trump zijn geduld verliest ten aanzien van de ENFU

Donald_J__Trump

De Europese Nazi Fascisten Unie (ENFU) is bezig de relaties met Donald Trump op te blazen. Net als in de handelsoorlog met Rusland, zullen Europese politici achteraf traantjes huilen en hun handen in onschuld wassen.

Donald Tusk, de ongekozen Zionist/Nazi Bilderberg trekpop en leider van de Europese Raad, trok hard van leer tegen Donald Trump. In een brief stelt, deze ongekozen Nazi Bilderberg trekpop, Trump op gelijke voet met Rusland, China en de radicale islam.

machtsgreep-300x177Volgens de Poolse Zionist/Nazi Bilderberg trekpop Tusk, bedreigt Trump het voortbestaan van de ENFU. Vreemd is dat, aangezien de Europese Unie ondertussen al 10 jaar in crisis verkeert (schuldencrisis, eurocrisis, financiële crisis, migratiecrisis, Brexit…). Al deze problemen gingen vooraf aan het presidentschap van Trump. Hoezo Trump is de schuldige?

De VS heeft sinds 1945 GEEN Zionisten/Nazi Bilderberg trekpop als president. Is dit onacceptabel voor de ongekozen Zionist /Nazi Bilderberg trekpop Tusk en Co.??

De ENFU heeft dus lekker alles aan zichzelf te danken. Zionisten/Nazi Bilderberg trekpoppen  Tusk en Verhofstadt trekken ondertussen van leer tegen de Republikeinse leider. Zullen zij binnenkort verrast zijn als Trump handelsbeperkingen invoert op alle Europese producten?

Hetzelfde gebeurde met Rusland: Europa ging zich bemoeien in het Oekraïense conflict. Vervolgens ging de Europese Nazi Fascisten Unie een handelsboycot instellen. Pas daarna deed Rusland hetzelfde.

Diezelfde corrupte Europese Nazi Fascisten Unie-politici die voorstander waren van een handelsboycot met Rusland, waren de eersten om te huilen over de schadelijke gevolgen die deze handelsbelemmeringen hadden voor de land- en tuinbouwsector in Europa (Hallo Hilde Vautmans, OpenVld – Europees Parlementslid!?).

Overal in de wereld weigeren politici en media zich neer te leggen bij de democratische overwinning van Donald Trump. Wat door corrupte media en politiek in de afgelopen weken werd opgevoerd is potsierlijk.

En dan maar verbaasd zijn wanneer Trump binnenkort zijn buik écht vol heeft van de Europese Nazi Fascisten Unie, en enkel nog met het Verenigd Koninkrijk zaken wil doen…

ODVN - Logo

 

 

 

 

 

forum-voor-democratie_fotor

 

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3 | Een reactie plaatsen

Zionisten/Nazi Bilderberg trekpoppen komen samen in Devos

De Zionisten/Nazi Bilderberg trekpoppen ook bekend als ”de elite” mag volgende week even op adem komen tijdens het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos, dat dit jaar gehouden wordt van 17 tot 20 januari.

I Have a dream

Opvallend dit jaar is dat er behoorlijk wat Zionisten/Nazi Bilderberg trekpoppen ook wel bekend als ”wereldleiders” hebben afgezegd. Sowieso wordt op de laatste dag – 20 januari – Donald Trump ingezworen als nieuwe president van de VS. Er zal dus geen Amerikaanse president aanwezig zijn in het Zwitserse bergdorp.

Ook de Duitse Fuhrer Angela Merkel, de Franse president François Hollande, de Canadese premier Justin Trudeau, de Japanse premier Shinzō Abe en oorlogsmisdadiger en Israëlische minister Benjamin Netanyahu laten dit jaar verstek gaan, allen zijn Zionisten/Nazi Bilderberg trekpoppen.

Daarmee is Theresa May de enige leider van de G7 die in Davos aanwezig zal zijn.

Ook Nazi Bilderberg trekpop Mark ”leugenaar” Rutte is van de partij, net als ministers Schippers (Nazi Bilderberg) en Hennis en voorzitter van de Eurogroep Nazi Bilderberg trekpop en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

Nazi_Bilderberg_Fotor_Collage_Fotor_3

Andere prominenten zijn Philips-baas Frans van Houten, Unilever-topman Paul Polman, eurocommissaris Frans Timmermans (Zionist/Nazi Bilderberg trekpop) en Neelie Kroes (Zionist/Nazi Bilderberg trekpop).

Maar ook bijvoorbeeld prinses Máxima en Koning Philippe  (Zionist/Nazi Bilderberg trekpop) en Koningin Mathilde van België ontbreken niet op het World Economic Forum.

Voor de VS worden de Zionisten/Nazi Bilderberg trekpoppen Joe Biden en John Kerry gedelegeerd. Ook iemand van het Trump-transition team zal aanwezig zijn.

Overigens komen van de 3000 gedelegeerden meer dan 800 uit de VS. Waarbij zangeres Shakira, violiste Anne-Sophie Mutter en Hollywood-ster Forest Whitaker natuurlijk niet mogen ontbreken.

Verder zijn Zwitserland en Groot-Brittannië goed gerepresenteerd met ieder zeker 300 deelnemers. Daarmee zijn de VS, Groot-Brittannië en Zwitserland samen goed voor de helft aan Zionisten/Nazi Bilderberg participanten.

Ook Zionisten/Nazi Bilderberg topvrouw van het IMF Christine Lagarde, topman van de Wereldbank Jim Yong Kim en de nieuwe leider van de Verenigde Nazi’s António Guterres geven acte de présence.

President Xi Jinping van China wordt als belangrijkste deelnemer verwacht. Niet eerder woonde een Chinese president het Forum bij.

Xi, waarschijnlijk dus ook al een Zionist/Nazi Bilderberg trekpop gaf aan dat hij “inclusive globalization” zal gaan promoten en waarschuwde voor het opkomende populisme. Een onderwerp wat zeker aan bod zal komen.

President Xi Jinping neemt onder meer Dalian Wanda-topman Wang Jianlin, China’s rijkste man, en Jack Ma, oprichter van Alibaba, mee naar Davos. Voor de Chinezen een uitgesproken kans om zich op de kaart te zetten.

Andere grote Zionisten/Nazi Bilderberg trekpop namen zijn onder andere Wolfgang Schäuble, Michel Sapin, Jacob Zuma, Juan Manuel Santos en Petro Poroschenko.

Het centrale thema van de vele tientallen bijeenkomsten die van komende dinsdag tot en met vrijdag in Davos worden gehouden zijn de veranderingen in het kapitalisme die nodig zijn voor de gewenste Zionistische wereldregering, de invoering van het communisme .

De volgende vier onderdelen zullen voornamelijk ter discussie staan:

 1. Het bijstellen van de samenwerking wereldwijd
 2. De revitalisering van de wereldeconomie
 3. De hervorming van het kapitalisme naar communisme, en
 4. De voorbereidingen op de Vierde Industriële Revolutie

Andere onderwerpen die aan bod komen zijn de grootste risico’s volgens het Global Risks Report 2017 van het WEF.

richardcoudenhovekalergi

De top 5 grootste leugens  risico’s die de wereld in 2017 in de ogen staren:

 1. Extreem weer
 2. Grootschalige onvrijwillige migratie, Kalergi plan
 3. Grote gecreëerde natuurrampen
 4. Staats gefinancierde Terroristische aanvallen, en
 5. Massale diefstal van data

Vooral opvallend daarbij is het ontbreken van economische risico’s. Van 2007 tot 2014 werden beurscrashes en ontsporende overheidsbegrotingen nog als gevaarlijkste risico’s gezien.

Met het thema: “Responsive and Responsible Leadership“, zal de meeting dit jaar een record aantal Zionisten/Nazi  Bilderberg trekpoppen leiders samenkomen.

De 3.000 participanten zijn afkomstig van 99 landen, inclusief 50 CORRUPTE Zionisten/Nazi Bilderberg trekpoppen zogenaamde ”wereldleiders” en 1.800 ”geselecteerde topmannen” uit de zakenwereld.

Daarbij zullen zij waarschijnlijk ieder zo’n 29.000 euro per persoon belastinggeld uitgeven, het gemiddelde wat een gedelegeerde afgelopen jaar tijdens het WEF in Davos spendeerde.

Als de creatie IS van de Zionisten/Nazi Bilderberg trekpoppen echt was,
dan  hadden zij een grote vernietigende slag kunnen slaan,
dat zal de wereld een stuk veiliger maken.

ODVN-Logo-

 

 

 

 

 

forum-voor-democratie_fotor

 

 

 

Bronnen: Financial Times, CNBC, Xinhuanet, The Guardian, Reuters, NZZ, Volkskrant, Tagblatt

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Economie, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3 | Een reactie plaatsen

Barry Soetoro aka Obama’s spel om Secretaris Generaal van de Verenigde Nazi’s te worden.


Barry Soetoro aka Obama’s spel om Secretaris Generaal van de Verenigde Nazi’s te worden.

king-war-criminal-barry-soetoroDe recente weigering van Obama Barry Soetoro om het veto recht te gebruiken van de VN resolutie tegen de Israëlische nederzetting expansie – in de laatste maand als voorzitter van zijn corrupte regering – geeft aan dat hij de weg vrij maakt voor zijn volgende rol van actor-en-chief – als de volgende secretaris-generaal van de Verenigde Nazi’s.

Het is heel goed mogelijk dat Barry Soetoro aka – Obama oorlogsmisdadiger met de Nobelprijs voor de vrede – zou worden geplaatst op deze machtspositie, gezien dat hij geen hoop heeft op het bereiken van een andere politieke functie met zoveel macht die hij slechts twee weken vanaf nu zal hebben.

Vanuit een perspectief van de zionistische/Nazi Bilderberg mondialisering is dit zinvol.

Schrijver David Haggith legt uit,

 “Gegeven hoe Obama Barry Soetoro de trans-Pacific trade pact [TPP] heeft ingesteld op het strippen van de soevereiniteit van de VS door veel handel en regelgevende bevoegdheden over te dragen aan de Verenigde Nazi’s, denk ik dat Barry Obama in zijn laatste maanden van zijn presidentschap al bezig was om de Amerikaanse presidentiële bevoegdheden te verminderen en de macht van de Verenigde Nazi’s te verhogen om de weg voor te bereiden voor een verhuizing als de Secretaris Generaal van de Verenigde Nazi’s

Hetzelfde kan worden gezien in zijn onderhandelingen om de Amerikaanse controle over milieuregels te verminderen, en de regelgevende bevoegdheid meer in handen van de Verenigde Nazi’s te leggen.

Hij moest bevoegdheden van de VS afnemen om een meer krachtige internationale positie voor zichzelf in de toekomst te creëren met minder interferentie van de VS.”

Zal het Wereld President Barry Soetoro Obama worden?

Geen twijfel, dat dit een ernstige tinteling door het been van Chris Matthews zal sturen.

ODVN-Logo-

 

 

 

 

 

forum-voor-democratie_fotor

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Maatschappij, NWO, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3 | Een reactie plaatsen

Juncker moet aftreden volgens vice-president Europees comité belastingontduiking

Zionist/Nazi Bilderberg trekpop Juncker

Zionist/Nazi Bilderberg trekpop Juncker

Begin deze week werd bekend dat de ongekozen antidemocratische Bilderberg trekpop en voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zich tijdens zijn termijn als premier van Luxemburg meermaals verzette tegen antibelastingontduikingsprogramma’s van de EU.

Uit documenten in handen van onder meer The Guardian bleek dat lidstaten hun deelname aan het Gedragscodecomité voor Bedrijvenbelasting, dat 19 jaar geleden werd opgericht, structureel misbruikten.

Bilderberg trekpop Jean-Claude Juncker was van 1995 tot 2013 niet alleen premier van Luxemburg, maar ook minister van Financiën. Met andere woorden: 100 procent verantwoordelijk voor de Luxemburgse belastingpolitiek.

In die tijd verzette hij zich tegen de Europese maatregelen om belastingontduiking aan te pakken, zo bleek uit de gelekte documenten.

Onder leiding van Luxemburg trachtte een groep met vooral kleine lidstaten een stokje te steken voor de onderzoeken naar de belastingtarieven van EU-landen.

Dat het kleine Luxemburg erin slaagde de Europese hervormingen lange tijd tegen te houden, vaak enkel gesteund door Nederland, is opvallend te noemen.

Het toont vooral de belangrijke rol van huidig ongekozen antidemocratische Zionist/Nazi Bilderberg trekpop en Commissievoorzitter Juncker aan.

Nu wil MEP Fabio De Masi, de Vice-President of the Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion (PANA), dat Jean-Claude Juncker aftreed. De Masi gaf aan:

Juncker should make a new year’s resolution for the sake of Europe: he must step down. He is part of the problem and not the solution.

It’s absurd that millions of Europeans who have suffered from austerity policies that created social division now have the godfather of tax dumping presiding over the EU commission.

The Commission must free itself from the dark shadow of Mr. Juncker

Oxfam Novib stelde vorige maand een lijst op van de vijftien grootste belastingparadijzen ter wereld. Daarbij nam Nederland de derde plaats in achter Bermuda en de Kaaimaneilanden.

Luxemburg moest het met een zwakke zevende plaats doen. Wellicht goed dat de Bilderberg trekpop en voorzitter van de Europese Commissie niet uit Nederland komt.

ODVN - Logo

 

 

 

 

 

forum-voor-democratie_fotor

 

 

 

Bronnen: Sputnik News, EU Observer, The Guardian, NOS

Geplaatst in Bilderberg, Nazi/Fascisten, NWO, Oorlogsmisdadiger(s), Uit de Euro - Nexitt | Een reactie plaatsen