Syrië: De Nazi’s ‘Grotere’ Midden-Oosten Project – Hand in Hand met Israël

Syrië: De Nazi’s ‘Grotere’ Midden-Oosten Project – Hand in Hand met Israël

De door de VS -Verenigde Nazi’s geleide coalitie van oorlogsmisdadigers maakt gebruik van elementen binnen de bevolking van Syrië (de Koerdische bevolking) voor het uitbreiden van het rijk van de Verenigde Nazi’s door de niet-oorlogvoerende partij, het democratische erkende land Syrië, onder leiding van zijn immens populaire, democratisch gekozen president, Bashar al-Assad te vernietigen.

Syrië is slechts een van de vier landen die (nog) vrij is van de door Nazi geleide centrale banken die veroverd moeten worden voor het vormen van een dictatoriaal een wereld regering onder leiding van de verenigde Nazi’s. De andere landen die nu nog Nazi vrij bankieren zijn Iran, Noord-Korea en Rusland.

Het Verenigde Nazi Rijk wil sektarisme en etnische verdeeldheid creëren in een land dat, voorafgaand aan de Westerse gelanceerd criminele vuile oorlog, dat niet had.

President al-Assad is zich terdege bewust van de Nazi Fascistische macht achter de huurlingen invasie van zijn land. In een toespraak tot de nieuw gekozen leden van de Volkspartij vergadering van Syrië (Syrische Parlement) op 7 juni 2016, heeft hij de modus operandi van de Nazi Fascistische bezetters uitgelegd:

Ze willen de Grondwet aanvallen door middel van een zogenaamde “overgangsfase”.

  • Ze trachten de twee pijlers van de regering te vernietigen: het leger en de uiteenlopende, nationale, pan-Arabische en religieuze identiteit van de Syriërs
  • Ze proberen de wrede terroristen te bestempelen als “gematigden” en dan voor eeuwig te voorzien van het stempel legitimiteit.
  • Ze proberen chaos te maken, sektarisme en etnische enclaves die de bevolking opzet tegen het vaderland tegen tegenstrijdige groepen die hulp krijgen van buitenlanders tegen hun eigen volk. (Denk aan Joegoslavië)
  • Ze proberen te worden gebrandmerkt als “humanitair” en “beschermers” om de bevolking te redden van (extern door Nazi Bilderberg – Verenigde Nazi’s gemanipuleerde) conflicten en ellende.

Door het opleggen van economische en gewapende terrorisme op Syriërs, door een nep oorlog tegen hun eigen terroristische proxy’s (met inbegrip van IS(IS) en al-Qaeda), door het creëren van sektarische en etnische spanningen, en door het vernietigen van de Syrische  infrastructuur — inclusief water en elektrische infrastructuur — de westelijke, zionistische, Nazi Bilderberg en GCC agentschappen van het terrorisme willen worden opgevat als redders, humanisten en beschermers, die vervolgens de ‘vrije markt’ van internationaal kapitaal kunnen invoeren, die zullen de genadeslag toebrengen en de definitieve vernietiging van het gastland betekenen.

En de corrupte mainstream media biedt de criminele oorlogsstokers met nep nieuws, 24/7 dekking om hun oorlog misdaden te plegen.

De Syrisch-Amerikaanse Sarah Abed, werd geboren in Al Qamishly en woont heel haar leven in de VS en Syrië. Ze reist frequent heen en weer. Sarah heeft directe dagelijks contact met familie en vrienden die zich in verschillende delen van Syrië bevinden. Sarah heeft een interview gevoerd en vertaald met een goede familievriend, “Samir”, die in Syrië woont en goed is geïnformeerd over de omstandigheden ter plaatse.

Samir’s commentaar strookt met President Assad beoordeling van de imperialisten strategie van “verdeel en heers”:

Foto genomen door Samir en rechtstreeks verzonden naar Sarah Abed, voor exclusief gebruik in artikelen. Maart 2017 toont de straten van Al Qamishly dat is waar de Koerden proberen om hun hoofdstad te vestigen.

Vraag: Hoe was het leven in Al Hasaka voorafgaand aan de lancering van de vuile oorlog in Syrië?

Antwoord: Leven was geweldig. De diversiteit was een positief attribuut aan het gebied. Al Hasaka wordt beïnvloed door de Turkse, Syrische, en Koerdische culturen. Op de lokale TV kun je Turkse soaps kijken, Turkse muziek, samen met Merdali en andere typen zijn te horen in de straten, schallend uit de luidsprekers van de auto’s. Ik ging regelmatig naar de muziekwinkels om de nieuwste Turkse nummers op te halen. Er waren vele restaurants, ziekenhuizen, hotels en parken. Koerden hadden zich geassimileerd in de cultuur.  Ze werden beschouwd als Syrische staatsburgers. Veel van de christenen hadden familie in Zweden. Die in de zomer komen.  Er waren goede betrekkingen tussen de verschillende etnische groepen en religieuze voorkeuren. Het was moeilijk om te onderscheiden wie wie was in de straten. Er was een drukke sociale leven en de mensen waren over het algemeen tevreden met hun leven.

Vraag: Hebben de Koerden hebben gelijke kansen voor onderwijs, gezondheidszorg en werk?

Antwoord: Sinds de 19e eeuw toen de meeste van de Koerden naar Syrië kwamen was er een vreedzame co-existentie. Koerden leefde in wisselwerking met de moslim en christelijke Syriërs. Ja, zij hebben gelijke rechten in elke sector. Zij bezoeken de scholen met de door de Syrische overheid goedgekeurde Arabische curriculum.  Ze hebben toegang tot gratis onderwijs, gratis gezondheidszorg, net als hun Syrische tegenhangers. Ze waren in feite Syrische Koerden en werden niet anders behandeld dan ieder ander.

Vraag: Zijn de mensen in Al-Hasaka goed opgeleid?  Goed op de hoogte?

Antwoord: Ja, zij worden beschouwd als een van de best opgeleide mensen in Syrië. Ze zijn ook zeer bewust van wat er in hun land, evenals in het buitenland gebeurt. Onderwijs was zeer belangrijk en ze namen er met trots aan deel. Veel hebben hun studie voltooid.  Koerden vertegenwoordigen ongeveer 30% van de bevolking in het gouvernement Al-Hasaka.  

“Op 3 februari, heeft de coalitie luchtmacht vier bruggen vernietigd: twee in Raqqa en twee in de nederzettingen van El-Calta en El-Abbara. Als gevolg van deze activiteiten, is de communicatie tussen de noordelijke en zuidelijke delen van de stad, met meer dan 200 duizend inwoners, volledig  onderbroken. Op 18 februari, werd een brug in El Megle volledig vernietigd in de nabijheid van de stad van Maadan, 60 kilometer ten oosten van Raqqa,”~ Sputnik

Vraag: Hoe voelt de rest van de bevolking zich over het Koerdische streven naar onafhankelijkheid van Syrië?

Antwoord: Syriërs zijn niet volledig verrast door deze recente eisen van de Koerden voor autonomie. Ze zijn er echter boos over. Syriërs voelen dat de Koerden naar Syrië mochten komen en er eeuwenlang hebben geleefd en altijd eerlijk behandeld zijn waarom dan nu de noodzaak om nu een deel van het land te claimen voor het stichten van hun eigen Federatie voelt als een grove belediging voor de gastvrijheid die ze werden getoond. Ze hebben het gevoel alsof de Koerden het niet waarderen en alleen op zoek naar hun eigen belang en geen rekening houdend met de Syriërs die in het gebied wonen. Koerden zijn in de minderheid nog eisen zij autonomie over de gebieden die zij hebben aangevoerd als zijnde nu hun eigendom is zeer oneerlijk tegenover  de  Syriërs in het gebied. Koerden verhuisden naar Syrië en noemde het thuis, maar nu handelen alsof de Syriërs in hun gebieden in hun Federatie leven en zich moeten houden aan hun regels en hun meningen delen en hun opdrachten uitvoeren of anders zullen zij uit hun huizen worden verdreven. Dit is een zeer harde en criminele manier voor de behandeling van anderen. Laten we niet vergeten dat de Koerden nomaden zijn en hun alliantie uiteindelijk bij Israël ligt.

Vraag: Willen alle Koerden in het gebied onafhankelijkheid van Syrië?

Antwoord: In het begin van de oorlog vochten de Koerden samen met het Syrische leger, en werden zij betaald, bewapend en getraind door de SAA. Toen de Verenigde Staten kwamen en in principe de Syrische democratische strijdkrachten SDF heeft opgericht willen de Koerden meer onafhankelijkheid en autonomie.  Dit is een zeer belangrijk punt dat duidelijk moet worden gemaakt, de betrokkenheid van de VS in Syrië heeft geleid dat de Koerden autonomie eisen.  Als het Amerikaanse leger ze geen wapens, opleiding, gewapend voertuigen, en ze waarschijnlijk ook loon betaald is er een goede kans dat de Koerden deze eis niet zou hebben gemaakt. Niet alle Koerden willen onafhankelijkheid maar degenen die tegen zijn wordt het zwijgen opgelegd en vertelde om er niets over te zeggen of anders zullen ze het land worden uitgezet. Ze zijn bedreigd dat iets negatiefs zeggen over de verlangens van de Koerdische autonomie negatieve gevolgen zal hebben.

Vraag: Waarom willen ze onafhankelijkheid?  Werden ze niet goed behandeld door de Assad regering?  Heeft de VS regering ze steun, democratie en andere leugens beloofd ?

Antwoord: Ze wilde altijd al een Kurdistan, dat is al een levenslange wens van hen die voortvloeit van eeuwen geleden. Het zijn oorspronkelijk nomaden die naar landen trokken zoals Syrië, Irak, Turkije, maar hun oorsprong ligt in Iran. Van tijd tot tijd werd het opgevoerd, maar onlangs wordt er meer openlijk en keihard over gesproken. Het is inmiddels een eis en één waarbij niets ze stopt om het te bereiken. Dit is vrij problematisch en veel mensen in de regio wachten af om te zien hoe dit zich zal ontvouwen. Het is zeker een slag, en de eindresultaten zijn onbekend. De Koerden werden goed behandeld en hadden geen problemen met de Syrische regering. Ze hadden gelijke rechten, gratis onderwijs en gratis gezondheidszorg net als de rest van de Syriërs. Velen hebben geen paspoort, waardoor reizen wettelijk een probleem is, maar het lijkt geen grote zorg voor hen te zijn.

Vraag: Hoe hebben de illegale westelijke sancties tegen Syrië het gebied Al-Hasaka beïnvloed?

Antwoord: De illegale sancties hebben een nadelige invloed gehad op het hele land. Door de ligging in het noordoosten van het land voelde het soms alsof de Hasaka provincie afgesneden was van de rest van Syrië. Het ontving geen enkele soort zendingen uit andere delen van Syrië en moest vertrouwen op goederen die uit Irak kwamen die oorspronkelijk zijn geproduceerd in Turkije en Iran zoals voedsel, olie, rijst, suiker, sanitaire producten, items voor kinderen zoals luiers en melkpoeder. Op sommige momenten tijdens de oorlog, was het enige wat dat zij ontvingen uit het binnenland waren geneesmiddelen afkomstig uit Damascus, gedurende bepaalde periodes werd zelfs dit afgesneden.

Medische zorgen en problemen hebben zich vermenigvuldigd en de zorg voor ziekten en gezondheidssituaties is uitgegroeid tot een grote zorg. Het is erg duur en ook zeer moeilijk om geneesmiddelen en items zoals zuigelingenvoeding te vinden. Een andere zorg is dat medische apparatuur inmiddels is verouderd en de meeste van de machines niet werken. Reserveonderdelen voor het herstellen zijn niet beschikbaar. De meeste mensen met ernstige gezondheid klachten moesten uit het gebied vertrekken. De prijs van alle goederen is vermenigvuldigd.

 In 2015-2016 moesten de mensen vertrouwen op welke producten, voedsel, gezondheidszorg, geneeskunde en alledaagse producten die al in de winkels waren… niets anders werd er gebracht. De vraag was er nog steeds maar de levering was slinkende en die veroorzaakt natuurlijk ernstige economische onrust en inflatie.  Een andere kwestie met betrekking tot de sancties is dat er nu zijn er geen uitvoer uit Syrië meer is, die op zijn beurt de stijging van de dollar tot gevolg had die vervolgens een negatief effect heeft op alles. Bijvoorbeeld de prijs van zuigelingenvoeding bereikt 5.000 syp die is ongeveer 10 x meer dan wat het waard was voor de bezetting… Sommige mensen melden dat zij bereid zijn 10.000 syp te betalen voor een paar dagen van formule maar zelfs dat was moeilijk te vinden in de winkels. In de afgelopen maanden hebben ze meer geneesmiddelen ontvangen.

Vraag: Hoe denken andere mensen in het gouvernement over de verplichte zelfverdediging plicht en het vooruitzicht van het doden van Syrische soldaten?

Antwoord: In Al Qamishly hebben zich al een paar conflicten tussen de SAA en de Koerdische soldaten voorgedaan. Het laatste conflict was negen maanden geleden en het duurde vier dagen. Op dit ogenblik zijn er geen problemen, maar er is spanning en het kan op elk gewenst moment uitbreken in een gevecht. De laatste keer doodden zij vier Syrische soldaten, en op dat moment waren er Arabieren die zeiden dat ze niet langer vechten tegen het Syrische leger, en zij leverden hun oorlogswapens in en verlieten de SDF. Ze weigerde om tegen de Syrische soldaten te vechten.

Wanneer zij nieuwe gebieden innemen dwingen zij de mensen in het nieuwe gebied samen met hen te vechten. Er waren een paar families in de dorpen die weigerde om samen met hen te vechten en zij werden uit de dorpen geschopt en beweerde dat hun huizen nu tot de Koerden behoren en ze in de toekomst niet terug kunnen keren om hun eigendommen op te eisen.

“Spanningen braken uit tussen pro regeringsleger krachten en Koerdische groepen in Hasaka op dinsdag, wat leidt tot de meest significante geweld tussen de partners sinds enkele dagen van gevechten in Qamishly in April.” ~ Reuters 18/8/2016 (Photo: Press TV)

Vraag: Wat gebeurt er als burgers weigeren om tegen het Syrische leger te vechten? Worden zij bedreigd?

Antwoord: Zie hier boven. Ja, ze kregen een ultimatum: strijd met ons of u zal worden gedwongen om te vertrekken en hun eigendommen te verliezen. Meestal vertrekken zij vervolgens naar andere dorpen of de stad waar zij niet worden gedwongen om samen met de Koerden te vechten.  Zodra je begint te vechten met hen, word je gedwongen om te vechten tegen alles en iedereen wat ze nodig achten  om te bestrijden en dat omvat ook het Syrische leger. Je bent een gevangenen en moet hun bevelen uitvoeren.

Vraag: Hebben sommige mensen geen optie?  (dwz vechten tegen Syrië of verhonger? Vecht of ga naar de gevangenis? )

Antwoord: Zoals eerder gezegd ja, het ultimatum is ofwel strijd met ons of u verliest  uw woning en vertrekt uit de stad. Zij hebben dit al vele malen gedaan.

Vraag: Welk land betaald het loon van de Koerdische soldaten?  Hoe worden ze betaald? Worden ze beter betaald dan de Syrische soldaten (SAA)?

Antwoord: Aanvankelijk toen zij naast de SAA vochten bleek de Syrische regering hun loon te betalen. Daarna vormden de VS de Syrische democratische strijdkrachten op 10 oktober 2015. We zijn nu niet zeker wie hun loon betaalt, maar het gerucht gaat dat de VS de lonen betaald omdat we weten dat zij ze van wapens, opleiding en gepantserde voertuigen voorzien.

Vraag: Zijn enkele van de Koerdische leiders criminelen?

Antwoord: Veel van de lokale leiders hadden geen titels of rangen vóór de oorlog, ze hadden geen leger of politieke ervaring. Ze werden niet opgeleid en de meeste van hen waren in feite relschoppers met eerdere strafrechtelijke veroordelingen. Deze bevinden zich op lokaal niveau. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen de plaatselijke leiders en hun volgers en degenen die uit de Qandal Moutains in Turkije komen. Op lokaal niveau waren het smokkelaars en er word gezegd dat sommige in de drug business zitten. Ze hangen er rond en stelen items uit de winkels en huizen in de gebieden waar zij de controle overnamen. Ze worden beschouwd als misdadigers. Degenen die afkomstig zijn uit de Qandal Mountains hebben politieke en militaire ervaring.

Vraag: Kunt u ons iets vertellen over de SDF?

Antwoord: Ten eerste wil ik zeggen dat het niet is wat de VS probeert om het te laten lijken. De Verenigde Staten moet een groep mensen in Syrië ondersteunen dat geen directe banden heeft met terroristische groeperingen. Ze deden dit na hun vereniging met het vrije Syrische leger en hun “gematigde rebellen” ze vielen al snel door de mand toen bleek dat deze niets minder zijn dan de terroristen die sterke banden hebben met Al Qaeda en Daesh. De Bondgenoten van SDF zijn de Verenigde Staten, Frankrijk, UK, Duitsland en een aantal andere vazallen staten. Hun hoofdkwartier is gevestigd in AlQamishly. Zij verklaren dat zij ongeveer 50.000 strijders hebben, maar daar zijn we niet zeker van. Het zijn meestal Koerden en onlangs, net een paar dagen geleden is een groot aantal strijders overgelopen uit de SDF. Ze worden geleid door de People’s Protection Units (YPG) en hun doel is het creëren van hun eigen Federatie in de noordoosten van Syrië. Er zijn Amerikaanse troepen ingesloten met de SDF krachten. Het Pentagon bevestigd dat ze wapens, munitie, geweren, mortieren en munitie aan hen leveren. De VS is de grootste financier en onlangs verklaarde een man van de Militaire Raad dat zij de krachten zouden blijven trainen en uitrusten.

De SDF vlag. “Tijdens de SDF in de late zomer van 2016 westerse al-Bab offensief tegen ISIL, heeft de US Air Force gevechtsondersteuning aan de SDF krachten geboden. Eind September 2016, heeft de Amerikaanse woordvoerder van de gecombineerde Joint Task Force -bevestigd de operatie inherente oplossen (CJTF – OIR) dat de SDF, met inbegrip van de YPG, ook deel uit maakt van de “doorgelichte krachten” in de training en uitrusting programma en zal worden voorzien van wapens. ~-Wikipedia

Conclusie:

Sarah’s interview met Samir was een proces dat was uitgebreid over een periode van tijd, en ze heeft enkele van zijn commentaren versterkt en verduidelijkt. Wat duidelijk is is dat de VS en haar vazallen bondgenoten, met name Turkije in dit geval bezig zijn met het plegen van misdrijven van agressie tegen de soevereine staat van Syrië onder de grote leugen de strijd tegen het terrorisme. Het echte Zionistische plan, dat vanzelfsprekend zichtbaar is in dit overzicht is de Koerdische kwestie, is te verdelen, veroveren en vernietigen van Syrië via economische en gewapende terrorisme. Via dezelfde strategie die ze in het voormalige Joegoslavië hebben gebruikt. Wanneer een gezin vertrekt, bezetten terroristen snel het huis en claimen het als hun eigendom.

En ”onze” corrupte Nazi Bilderberg trekpoppen kabinet steunt deze oorlogsmisdaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Oorlogsmisdadiger(s), Syrie, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3. Bookmark de permalink.

Geef een reactie