Trump trotseert de ultra zionistische haviken, weigert het aanvallen van Iran – maar voor hoe lang?

Trump trotseert de ultra zionistische haviken, weigert het aanvallen van Iran – maar voor hoe lang?

“God schiep de oorlog zodat  Amerikanen de geografie zouden leren.” – Mark Twain

Gisteravond kregen we te horen dat president zionisten trekpop Donald Trump militaire aanvallen van de zionisten/nazi fascistische VS tegen Iran had goedgekeurd als vergelding voor het neerhalen van een bewakingsdrone. Toen veranderde hij plotseling van gedachten en trok hij zich terug. Je kon de collectieve zucht van verlichting van de wereld overal ter wereld horen. Het lijkt erop dat de wereld een kogel heeft ontweken. Maar hoe lang nog tot de volgende?

De New York Times, altijd beschikbaar voor het promoten van een nieuwe oorlog, Amerika’s glorieuze door zionisten gecontroleerde krant, rapporteerde hoe zionisten trekpop Trump een ‘beperkte aanval’ tegen een ‘handvol Iraanse doelen’ met inbegrip van Iraanse radar- en raketinstallaties in de buurt van de Straat van Hormuz. De Amerikaanse door zionisten gecontroleerde media waren allemaal bezig met de voorbereiding van hun omvangrijke grafische pakketten in oorlogstijd.

In het verleden zijn de VS in staat geweest om dergelijke symbolische ‘beperkte’ militaire operaties tegen zwakkere tegenstanders uit te voeren, terwijl het risico van een eigen strategische enveloppe en geopolitiek evenwicht zeer klein was. In dit geval niet, want Teheran zou zo’n salvo van politbureau Washington vrijwel zeker interpreteren als een poging om de Iraanse luchtverdediging uit te schakelen – ter voorbereiding op een nieuwe grotere aanval op korte termijn.

Dit zou betekenen dat Iran in een kwestie van uren volledig gemobiliseerd zou zijn en automatisch de dreiging zou uiten dat elke andere kleine schram, schermutseling of misverstand – heel gemakkelijk zou kunnen uitmonden in een totale staat van oorlog tussen niet alleen Iran en de zionisten/nazi fascistische VS, maar ook hun respectievelijke bondgenoten…..

Geschikte studenten van aardrijkskunde en geschiedenis, en mensen met een gezond verstand – dus geen politieke trekpoppen – zullen inzien dat de Perzische Golf een veel te kleine ruimte is voor een foutmarge. Zoals het er nu naar uitziet, hebben koelere (en wijzere) hoofden de overhand gekregen …. deze keer. Maar denk er geen seconde aan dat de keizerlijke zionistische jachthonden van chaos en plundering vrijwillig de geur zullen laten vallen op wat een decennialang project is om hun jarenlange vijandigheid in de regio in te zetten.

Iran heeft de Amerikaanse beweringen ontkend dat zijn drone ‘legaal’ in het internationale luchtruim vloog.

Als de zionisten/nazi fascistische VS één les uit deze laatste luchtuitwisseling kan leren, is het wel dat Iran voorbereid en bereid is om zijn territoriale integriteit te verdedigen tegen elke invasie. Bovendien moet de Iraanse regering laten zien dat ze bereid is haar grenzen te verdedigen tegen de zionisten/nazi fascistische Amerikaanse – Europese Nazi Fascisten Unie agressie – een houding die de interne steun en vastberadenheid tegen de huidige economische belegering door zionisten/nazi fascistisch politbureau Washington zeker zal versterken.

In dit opzicht kunnen de VS zich vergissen door Iran te provoceren. Eén ding wil ik uit ervaring in Teheran zeggen: ze zijn niet bang om zo nodig met een militair superieure zionisten/nazi fascistische Verenigde Staten in contact te treden.

Om het nog erger te maken: vorige week hebben zionisten oorlogshaviken politici en vooraanstaande ”deskundigen” actief aangedrongen op het verhaal dat Iran achter de recente aanvallen op olietankers in de Golf van Oman zat. In een door ham-fisted PR offensief, bood de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken ultra zionist Mike Pompeo geen enkel concreet bewijs aan om zijn ”verstandige beweringen” dat Iran verantwoordelijk was te staven.

Maar wanneer is het bewijs ooit van belang geweest voor zionisten/nazi fascistische politbureau Washington? Zomaar, zionisten/nazi fascistische politbureau Washington heeft zijn gebaar van ‘slecht gedrag van het regime’. Het is voorspelbaar dat al deze opwinding de onofficiële minister van Oorlog van de Beltway, zionisten trekpop Tom Cotton, op gang heeft gebracht toen hij al snel overging op de aanvalsmodus:

In een tijd van verhoogde spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten is het belangrijk dat de corrupte door zionisten gecontroleerde Mainstream Media oorlogspropaganda wordt geconfronteerd en uitgelegd.

Een tactiek die gebruikt wordt om een land te demoniseren om aanvallen te rechtvaardigen, mag niet zomaar met rust gelaten worden. De volgende video, gepubliceerd voor PRESS TV UK, gaat in op alle mogelijke valse-vlagverhalen en de tijdlijn van de anti-Iraanse propaganda in opdracht van illegale zionisten staat Israhel: Kijk:

In het nazi/fascistische Verenigd Koninkrijk was er geen tekort aan opgesprongen Tory-parlementsleden die zich in een positie bevonden om schouder aan schouder te staan met de Amerikaanse haviken als de schoten over de Perzische Golf zouden beginnen te schieten.

‘Geen oorlog vandaag’.

Dus we hebben een kogel ontweken. Het is begrijpelijk dat velen zullen willen geloven dat het zionisten trekpop Trump was om eindelijk zijn anti-oorlog mojo te vinden die dit militaire ongeluk heeft gedwarsboomd. Er wordt zelfs gezegd dat Tucker Carlson, de conservatieve presentator van de talkshow, hem van de richel heeft gepraat. Misschien was dat wel een deel ervan, maar waarschijnlijker was het de faalangst die de ”president” en enkele van zijn adviseurs de sterkste impuls gaf om bij deze gelegenheid terug te trappen.

Niet alleen een militaire mislukking, maar ook een politieke mislukking. De enige mislukking die deze president meer dan wat dan ook kan afschrikken, wordt door de media, of erger nog, door facties binnen zijn basis, in de kiem gesmoord. Tot op heden heeft zionisten trekpop Trump het geluk gehad dat hij alleen de huidige oorlogs-portefeuille van de vorige zionisten/nazi fascistische Amerikaanse regeringen heeft geërfd.

Oorlogsmisdaden kunnen ala ‘minister’ Blok simpel worden weg gelakt

Als het over de politieke klap kwam, dan zouden de illegale oorlogsmisdaden in Afghanistan, Irak, Syrië, Jemen etc, gemakshalve kunnen worden weg gelakt op zijn voorgangers.

Helaas is er een nog lagere politieke prijs te betalen voor de brute economische oorlogsvoering tegen Iran (en Venezuela, Cuba en anderen), omdat sancties en embargo’s normaal gesproken niet worden geregistreerd op de schaal van de morele verontwaardiging van zionisten/nazi fascistisch Amerika/EU, omdat zij dergelijke strafmaatregelen van economische staatsvorming over het algemeen zien als een “niet-gewelddadige” of zelfs morele optie om hun tegenstanders te dwingen “hun gedrag te veranderen”. De Incompetente politici psychopaten hebben geen idee van de schade en de ontberingen die sancties veroorzaken. Uit het oog, uit het hart.

Dus als hij zijn hele politieke imago heeft gebaseerd op het feit dat hij de ‘buitenstaander’ tegen de gevestigde orde in is, en de vermeende tegenstelling van schijnbaar krappe, machtsbeluste neoliberale oorlogshaviken als nazi Bilderberg trekpop Hillary Clinton, is het voor zionisten Trekpop onbekend terrein om zijn eigen nieuwe oorlog -in opdracht van illegale zionisten staat Israël – te beginnen. Naast het plaatsen van hem in de versleten gevechtsschoenen van nazi Bilderberg trekpop George W. Scherff aka George W. Bush, kan het ook nodig zijn om zijn hele campagne te herontwerpen.

Voor zover het mogelijk is om een oorlog met Iran te ontketenen, is een van de beslissende factoren het beheer van de Amerikaanse publieke opinie, die in dit geval grotendeels wordt bepaald door twee factoren: de toon van de door zionisten gecontroleerde corrupte massamedia-aandacht, en wat de politieke leiders  psychopaten over de kwestie zeggen.

Wat betreft de Amerikaanse corporate mainstream media, hun natuurlijke neiging is om elke keer weer naar oorlog te neigen – omdat de ‘defensie-industrie’ volledig geïntegreerd is in hun bedrijfsmodel – zoals de Holocaust Industrie – , hetzij door eigendom, sponsoring of reclame. Voeg daarbij het feit dat voor de meeste tv-zenders elke grote crisis een hoge beoordeling gedurende de crisis garandeert, omdat mensen afhankelijk zijn van grote mediakanalen voor informatie en officiële aankondigingen. Het is een goed gerepeteerde roadshow en de tot op het bot corrupte Amerikaanse/Europese media zijn er wereldkampioen in. Sommigen zullen beweren dat dit het enige is waar ze in uitblinken.

Deze laatste factor – wat de politieke leiders zeggen – is op dit moment aantoonbaar veel dynamischer, nu Amerika zich in zijn verkiezingscyclus van 2020 begeeft. De democratische presidentskandidaten nemen nu al niet-interventionistische standpunten in over Iran. De anti-oorlogslobby borrelt namelijk opnieuw op de politieke linkerzijde, zonder zich te verontschuldigen, geleid door de kandidaat van de Democratische Partij Tulsi Gabbard, en geleidelijk aan wordt hij vergezeld door normaal gesproken waffelende stemmen zoals senatoren Bernie Sanders en Elizabeth Warren, die hun standpunten willen vergelijken met die van een havik in het Witte Huis.

“Politiek is het nieuwe Hollywood,” wat betekent dat of door middel van mainstream of sociale media, het publiek nu politici volgen zoals ze dat doen met ‘beroemdheden’, en kan worden beïnvloed door de manier waarop ”leiders” leunen op een bepaalde kwestie. Ook de corrupte mainstream media zullen verslag doen van deze zelfde opmerkingen, wat op zijn beurt weer een aanvulling vormt op wat als een ‘populair’ standpunt wordt gezien. Als mensen als Sanders, Warren en Alexandria Ocasio-Cortez zich veilig genoeg voelen om het op te nemen tegen de oorlogshaviken van het Witte Huis over een kwestie als Iran, dan worden de reguliere media gedwongen om daar nota van te nemen. Dan verliest de gebruikelijke routines zoals “countdown to war with Wolf Blitzer” veel van zijn dynamiek en ijver.

Andere vroegere neoliberale haviken en anti-oorlogslobby op de linkerzijde erkennen definitief wat een open uitnodiging is om zich te onderscheiden van wat een Neoconservatief-Geleid Witte Huis is geworden dat op het leiden van Amerika en wereld onderaan de weg van geopolitieke instabiliteit schijnt hel-bent te zijn. Plotseling is het niet cool voor de VS om hun ‘mooie wapens’ te richten op de zwakkere landen halverwege de planeet.

Daarnaast zijn er nu bepaalde geopolitieke realiteiten in de regio die het voor nazi fascistische politbureau Washington in de Perzische Golf onmogelijk maken om op de oude voet verder te gaan, namelijk de opkomst van een sterke “As van Verzet”, die in 2003 niet bestond, en die zich aansluit bij Libanon, Syrië, Irak en Iran, en waarin de Ansarullah-beweging in Jemen (ook wel pro-Palestijnse), in de corrupte westerse media gewoonlijk ‘de Houthi’s’ genoemd, is vertegenwoordigd.

Deze as heeft ook een zeer sterk sjiitische component, wat natuurlijk een bedreiging vormt voor veel van de op Wahabi georiënteerde monarchistische regimes in de Golfregio. De meeste van deze landen zijn nu ook op één lijn met Rusland en China. Een oorlog met Iran kan dus niet worden gewonnen met Shock and Awe, voordat na een paar maanden bombardementen zoals voorheen de vlag “Mission Accomplished” wordt gehesen. In die zin kan het samenvallen van een presidentsverkiezingscyclus en een duidelijk andere Midden-Oosten, een afschrikkende werking hebben op elke ernstige militaire confrontatie tussen de zionisten/nazi fascistische VS/EU en Iran.

Hoewel de publieke opinie en de geopolitieke realiteit kunnen helpen om het tij van de zionisten/nazi fascistische Amerikaanse/Europese agressie in de regio te keren, zijn er nog steeds hardnekkige omstandigheden die de zionisten/nazi fascistische Verenigde Staten naar een conflict met Iran blijven slepen. Naast de natuurlijke inertie van het militaire industriële complex, dat niet langer een zionisten/nazi fascistische Amerikaanse kwestie is, maar een geglobaliseerde belangstelling heeft, zijn er externe overheidsactoren die de aanhoudende inperking van Iran als hun belangrijkste richtlijn zien.

Twee van die landen zijn illegale zionisten staat Israël en het Koninkrijk Saudi-Arabië. Dit is geen theorie die ter discussie staat.

De Israëlische leider oorlogsmisdadiger, zionist Benjamin Netanyahu schepte er vorige zomer zelfs over op dat hij persoonlijk verantwoordelijk was voor de beslissing van zionisten trekpop Trump om af te zien van de nucleaire deal van JCPOA met Iran, die werd gevolgd door een meedogenloos sanctieprogramma om de Iraanse economie te wurgen. Het is juist de actie die de VS tot het punt heeft geleid dat het vandaag de dag is.

Illegale zionisten staat Israël ziet Iran als zijn grootste existentiële vijand, omdat het Iran is dat Hezbollah in Libanon steunt, en ook omdat Iran een standvastige voorstander is van een Palestijnse bevrijdingszaak – die de meeste regionale spelers sindsdien hebben opgegeven, met uitzondering van Qatar, Syrië en Turkije. Het is dan ook geen verrassing dat dit laatste pad naar Perzië wordt geplaveid door ultra zionist en psychopaat John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van trekpop Tromp en anti-Iraanse havik, die jarenlang wordt gesteund door de miljardair zionist Sheldon Adelson, de Israëlische koningsmaker.

Ultra zionist John Bolton, de hoofdadviseur van de zionisten trekpop Trump in de oorlog.

Niet toevallig, is Bolton ook een regelmatige betrokken bij de jamborees van de regimeverandering die door politbureau Washington worden ontvangen goedgekeurde Iraanse oppositie in ballingschap, de terroristengroep Mojahedin-e Khalq (MEK). Wat Iran betreft, zitten zowel Israël als Saudi-Arabië toevallig op dezelfde golflengte, zij het om verschillende redenen. De zorgen van Saoedi-Arabië lopen uiteen van het sektarische machtsevenwicht in de regio, tot het beheersen van de olievoorziening en het behoud van de status van economische hegemonie in het Midden-Oosten. Iran dreigt al deze zaken op de helling te zetten, waardoor ze niet alleen een existentiële bedreiging vormen voor de heersende Saudische kliek, maar ook voor alle andere Golfmonarchieën.

Met de economische macht komt politieke en geopolitieke invloed, die Iran een radicale verandering van de zaken in het Midden-Oosten en Eurazië teweeg zou kunnen brengen als het land de kans zou krijgen om economisch te floreren. Dit zou ook helpen om het mondiale machtsevenwicht te veranderen, weg van de huidige een polige, door de zionisten/nazi fascistische VS gedomineerde orde, ten gunste van een meer pluralistische multipolaire orde.

Elke afwijking van de huidige status-quo zou landen in de regio die eerder onderdrukt werden, in staat stellen om hun positie te versterken en zal daarom noch door de zionisten/nazi fascistische VS, noch door illegale staat Israël, noch door Saoedi-Arabië welkom zijn. Ik geloof dat dit een groot deel van de huidige multinationale inperkings- inspanningen tegen Iran verklaart, die, ondanks wat illegale zionisten staat Israël en Fox News tot vervelens toe herhalen, absoluut niets te maken hebben met de bouw van een kernbom in Teheran – en alles om een geopolitiek zwaartepunt te creëren dat geleidelijk aan naar het oosten verschuift.

Om deze, maar ook om andere redenen, zullen de haviken niet opgeven in hun zoektocht naar een situatie om Iran in een oorlog te lokken, of waar een valse vlag gebeurtenis kan worden geënsceneerd om een voorwendsel te bieden voor de zionisten/nazi fascistische VS/EU, en mogelijk illegale zionisten staat Israël, om Iran militair aan te vallen.

Dit alles laat Donald Trump weinig manoeuvreerruimte over, zo lijkt het. In 2016 waren het dit soort verklaringen die hem daadwerkelijk hebben geholpen om gekozen te worden:

Tot slot heeft Amerika geen duidelijk inzicht meer in onze doelstellingen op het gebied van het buitenlands beleid. Sinds het einde van de Koude Oorlog en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ontbreekt het ons aan een coherent buitenlands beleid. Op een dag bombarderen we Libië en laten we een dictator verdwijnen om de democratie voor burgers te bevorderen. De volgende dag zien we dezelfde burgers lijden terwijl het land ten val komt en absoluut uit elkaar valt. Verloren levens, massale verliezen van geld. De wereld is een andere plaats.

Wij zijn een humanitaire natie, maar de erfenis van de interventies van nazi Bilderberg trekpoppen Barry Soetoro aka Obama en Clinton zal zwakheid, verwarring en wanorde, een puinhoop zijn. We hebben het Midden-Oosten onstabieler en chaotischer gemaakt dan ooit tevoren.

Als je toevallig een van die anti oorlog Trump-aanhangers bent die zijn campagnebeloften van ‘geen verspillende oorlogen meer’ steunde, dan is een van de meest constructieve dingen die je op dit moment kunt doen, het uitoefenen van druk op de president zionistische trekpop – op sociale media, in commentaren en tijdens bijeenkomsten…. om hem te smeken geen oorlog met Iran te beginnen.

Nu de verkiezingen van 2020 meer dan ooit tevoren lonken, is dit een ”president” die aandacht besteedt aan wat zijn basis zegt en voelt?. Als de basis geen oorlog wil, dan zal er vandaag geen oorlog zijn?. Toch heeft deze kwestie het potentieel om de huidige door de zionisten/nazi fascistische VS/EU geleide wereldorde een nieuwe vorm te geven, dus verwacht niet dat de haviken stoppen met het cirkelen over de Perzische Golf.

Er is geen gebrek aan redenen om waakzaam te blijven. De Europese Nazi Fascisten Unie en haar vazallen staten zijn onderdeel van dit zieke systeem….

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, False Flag, Geschiedenis, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.