Trump’s Fatale fout in Irak en begin van het einde voor de Amerikaanse bezetting

Trump’s Fatale fout in Irak en begin van het einde voor de Amerikaanse bezetting?!

De Verenigde Zionisten Staten hebben misschien net hun welkom in Irak versleten. Wat er ook gebeurt, het zal aan de voeten van Trump’s presidentschap worden gelegd. Als gevolg van een reeks rampzalige bewegingen van het Amerikaanse centrale commando wordt de regio nu geconfronteerd met het zeer reële vooruitzicht van een nieuwe multinationale brand in het Midden-Oosten, die een directe militaire confrontatie tussen de Verenigde Zionisten Staten en Iran zou kunnen inhouden.

Hoe het begon

Afgelopen zondag 29 december, vlak voor het nieuwe jaar, gaf president zionisten trekpop Donald Trump het bevel om een Iraakse militaire basis te bombarderen, waarbij hij een aantal Iraakse militairen, waaronder Iraakse legerofficieren, Iraakse politie en soldaten van de People’s Mobilization Unit (PMU’s), heeft gedood en gewond. De F-15E strijders van de Amerikaanse luchtmacht hebben vijf doelwitten geraakt die zich in Irak en langs de grens tussen Syrië en Irak bevinden en die volgens het Pentagon allemaal door een ‘door Iraniërs gesteunde paramilitaire groepering’ zouden worden gecontroleerd.

Volgens de defensiewoordvoerders van nazi fascistisch politbureau Washington, was de luchtaanval van de Verenigde Zionisten Staten van Zondag vermoedelijk in antwoord op een raketaanval die de ,,K1″ gezamenlijke militaire basis van de Verenigde Zionisten Staten en Irak die in Kirkuk in Noord-Irak is gevestigd sloeg, die twee dagen eerder op Vrijdag 27 December gebeurde, waarbij één defensiecontractant van de Verenigde Zionisten Staten., en één Iraakse politieman werd gedood, evenals 4  defensie-contractanten van de Verenigde Zionisten Staten., en 3 Iraakse ambtenaren van het Leger verwondt. De ambtenaren van de Verenigde Zionisten Staten beweren zij bewijzen  hadden die bevestigde dat de raketaanval van de Vrijdag dichtbij Kirkuk het werk van ”Iraanse militie was,” daarom houd het de Islamitische Republiek van Iran verantwoordelijk. De Verenigde Zionisten Staten hebben, zoals gewoonlijk, echter geen bewijs aangevoerd met betrekking tot de bewering.

In reactie op het bombardement van de Verenigde Zionisten Staten op haar faciliteit op zondag, bestormden Iraakse demonstranten, waaronder vrienden en familie van gesneuvelde soldaten die bij de Amerikaanse bombardementen waren gedood, en die werden geleid door Iraakse PMU-leden en hun aanhangers, de buitenste omtrek van de Amerikaans/zionistische ambassade in Bagdad, die zich binnen de beruchte, door de Verenigde Zionisten Staten gecontroleerde Groene Zone bevindt.

Veel personeel van de Amerikaanse ambassade werd geëvacueerd of per luchtbrug naar de compound gebracht, en een extra detachement van 100 Amerikaanse mariniers werd ingeschakeld als versterkingen, samen met nog eens 750 troepen van het snelle bataljon 82nd Airborne Division die naar Koeweit werden gestuurd om zich voor te bereiden om Irak binnen te gaan. Amerikaanse gevechtshelikopters cirkelden bovengronds, maar ook rond de hele Groene Zone en boven burgerwijken in Bagdad. Deze beweging werd niet goed ontvangen door de Iraakse regering die dergelijke Amerikaanse militaire patrouilles verbiedt als onderdeel van hun status van strijdkrachten overeenkomst voor het land. De belegering duurde tot oudejaars avond op 31 december, voordat het Iraakse leger en de Iraakse Mukhabarat interne veiligheid uiteindelijk aankwamen om de woedende menigte te verspreiden.

Na de gênante scènes op de Amerikaanse ambassade op oudejaarsavond beloofde nazi fascistisch politbureau Washington vergelding. Wat volgde zou heel goed de aanleiding kunnen zijn voor een hernieuwde oorlog in Irak, en dat kan er waarschijnlijk toe leiden dat Amerikaanse troepen en personeel uiteindelijk gevraagd (of gedwongen) worden het land te verlaten. Op woensdag 2 januari 2020 lanceerden de Verenigde Zionisten Staten een ander luchtaanval, waarbij ze zich richten op een toegangsweg naar de Internationale Luchthaven van Bagdad, en doodden ze naar verluidt de Iraanse leider van de Quds Force, generaal Qasem Soleimani, en de hogere Iraakse PMU-bevelhebber, Abu Mahdi al-Muhandis, volgens de rapporten van Iraakse TV.

Irakese PMU-commandant Abu Mahdi al-Muhandis in Bagdad na het verslaan van door Amerika, EU en vazallen gesteunde IS in 2017 (Foto: Patrick Henningsen 2017©)

Zowel Soleimani als al-Muhandis worden beschouwd als een van de meest gerespecteerde militaire figuren van Iran en Irak, en hun gerichte moorden door de Amerikaans -zionistische trekpoppen regering zullen door een groot deel van de Iraakse en Iraanse bevolking, evenals door hun respectieve militaire en veiligheidsapparaten, zeker als een oorlogsdaad worden beschouwd. Met name al-Muhandis wordt door velen beschouwd als een held in de hard bevochten overwinning van de Irakezen op Israëlische Staat (IS) in 2017.

Iraakse kabinetsleden en parlementsleden zijn de afgelopen 48 uur bijeengekomen om de status van hun samenwerkingsovereenkomst met de Verenigde zionisten Staten te bespreken, die het mogelijk maakt om inlichtingen uit te wisselen en Amerikaanse trainingen en technische bijstand te verlenen aan Iraakse militaire divisies. Het is nog maar de vraag of dit escaleert tot ambtenaren die het Amerikaanse leger en zijn 20.000 troepen en verdedigingspersoneel oproepen om in te pakken en het land te verlaten.

Het spreekt voor zich dat deze provocerende militaire actie van de Verenigde Zionisten Staten betekent dat de Amerikaanse troepen en het Amerikaanse personeel niet langer veilig kunnen opereren in Irak.

Inlichtingenwerk van de Verenigde zionisten Staten in twijfel trekken

Om de volledige ernst van wat de zionisten trekpop Trump en zijn ”regering” zojuist heeft gedaan te begrijpen, is het essentieel om deze gebeurtenissen in een historische context te zien, als de laatste roekeloze stap in een lange rij van Amerikaanse mislukkingen in Irak.
Volgens oudgediende Midden-Oostencorrespondent Elijah Magnier “zijn de Verenigde Zionisten Staten van Amerika in de val gelopen van hun eigen desinformatiebeleid, zoals blijkt uit het werk van een van hun leidende strategische studiecentra, een neocon denktank die de oorlog tegen Iran promoot”.

President Trump en Senator Lindsey Graham

Magnier voegt hieraan toe: “Het wishful thinking van de analisten overweldigde hun gevoel voor de werkelijkheid, met name de mogelijkheid van voor hen onzichtbare realiteiten. Ze zijn in dezelfde valkuil van verkeerde informatie en onwetendheid terechtgekomen die de westerse opinie heeft gevormd sinds de illegale bezetting van Irak in 2003. De invasie van Irak werd gerechtvaardigd door de aanwezigheid van ‘massavernietigingswapens’ die nooit hebben bestaan.

 

Volgens Iraakse functionarissen was het ten tijde van de eerste raketaanval op 27 december niet duidelijk wie er daadwerkelijk op de gezamenlijke K1-basis had gevuurd. Toch wijzen een aantal gegevenspunten er sterk op dat de Verenigde Zionisten Staten al hadden besloten op wie ze zouden gaan schieten.

Volgens de New York Times werd “President zionisten trekpop Trump zaterdag door de leiders van het Ministerie van Defensie gebrieft en liet hij de aanval doorgaan. Hoge ambtenaren, waaronder de minister van Defensie Mark T. Esper en Secretary of State Ultra zionist Mike Pompeo reisden op zondag naar de Mar-a-Lago resort van zionisten trekpop Trump in Florida voor besprekingen met de president trekpop van Mileikowsky, aldus Amerikaanse ambtenaren.”

De Verenigde Zionisten Staten hadden al besloten Irak te bombarderen voordat er een gezamenlijk onderzoek tussen het Iraakse ministerie van Defensie en de Amerikaanse autoriteiten kon worden uitgevoerd. Kort na de bijeenkomst in Mar-a-lago riep minister van Defensie Mark Esper waarnemend Iraakse premier Adil Abdul-Mahdi op om hem te informeren dat de Verenigde Zionisten Staten niet geïnteresseerd waren in samenwerking met Bagdad om uit te zoeken wat er was gebeurd en wie de raketten had afgevuurd.

Esper vertelde de Iraakse premier dat nazi/fascistisch politbureau Washington al “inlichtingen” had ontvangen uit zijn vertrouwde bronnen die zeiden dat de raketaanval werd uitgevoerd door een tak van de Iraakse premier die bekend staat als Katiab Hezbollah (geen verband met de Libanese Hezbollah-verdedigingsmacht). Er moet worden opgemerkt dat deze PMU-brigades zijn samengesteld uit Iraakse burgers die onder het officiële Iraakse militaire commando dienen dat in Bagdad is gestationeerd.

Omdat het lidmaatschap van deze PMU-divisie is samengesteld uit sjiitische moslims, hebben functionarissen van de Verenigde Zionisten Staten en de Amerikaanse mainstream – door zionisten gecontroleerde – media de vrijheid genomen om hen te bestempelen als “Iraanse militie” – een schaamteloze leugen, maar een die door Amerikaans -zionistische functionarissen is verspreid om daaruit af te leiden dat het om “Iraanse volmachten” gaat en die de vermeende verantwoordelijkheid voor de eerste raketaanval op Iran in feite rechtvaardigt, en de gerichte moorden van Qasem Soleimani en Abu Mahdi al-Muhandis op 2 januari door nazi fascistisch politbureau Washington.

Staatssecretaris ultra zionist Mike Pompeo, minister van Defensie Mark Esper en de gezamenlijke stafchefs Mike Miley van Mar-a-Lago, die vandaag president Trump informeert over het laatste Amerikaanse debacle in Irak (Beeldbron: CTH).

Tot op heden hebben Amerikaanse functionarissen geen bewijs geleverd voor hun bewering dat de raketaanval op 27 december werd uitgevoerd door Katiab Hezbollah PMU’s, noch hebben de Verenigde Zionisten Staten bijzonderheden gegeven over de herkomst van hun “inlichtingen”, die de schuld aan PMU’s toeschreven. Als dit inderdaad een overhaast oordeel was, zou het niet de eerste keer zijn dat de Verenigde Zionisten  Staten een ILLEGALE OORLOGSDAAD heeft gepleegd tegen een soevereine staat op basis van gebrekkige, en minder dan geloofwaardige inlichtingen. De recente lekken van de OPCW hebben zonder enige twijfel aangetoond dat de door de Verenigde Zionisten Staten en haar corrupte vazallen staten luchtaanvallen op Syrië in april 2018 gebaseerd waren op verkeerde informatie over een vermeende ‘chemische aanval’ enkele dagen eerder in Douma, Syrië, op 7 april 2018.

Bij nader inzien is het nu duidelijk dat wat de Verenigde Zionisten Staten beweerde te doen, eigenlijk niet overeenkomt met de acties die ze op 29 december hadden ondernomen. Bovendien zal de Amerikaanse bombardementen op 29 december ook HET Amerikaanse Israëlische Staat (IS) hebben geholpen. Magnier legt hier de voor de hand liggende Amerikaanse ontkoppeling uit:

Meneer Abdel Mahdi vroeg Esper of de Verenigde Zionisten Staten “bewijs tegen Kataeb Hezbollah te delen zodat Irak de verantwoordelijken voor de aanval op K1 kan arresteren”. Geen antwoord: Esper vertelde Abdel Mahdi dat de Verenigde Zionisten Staten “goed geïnformeerd” was en dat de aanval “over een paar uur” zou plaatsvinden.

In minder dan een half uur bombardeerden Amerikaanse jets de posities van vijf Irakese veiligheidstroepen die langs de Iraaks-Syrische grenzen werden ingezet, in de zone van Akashat, 538 kilometer van de militaire basis K1 (die door de daders nog steeds onbekend was). De Verenigde Zionisten Staten kondigden de aanval aan, maar lieten weg dat er in deze posities niet alleen Kataeb Hezbollah, maar ook Iraakse leger- en federale politieagenten waren. De meeste slachtoffers van de Amerikaanse aanval waren Iraakse leger- en politieagenten. Slechts 9 officieren van Kataeb Hezbollah – die zich in 2017 bij de Iraakse veiligheidstroepen aansloot – werden gedood. Deze vijf posities hadden de taak om Israelische Staat (IS) te onderscheppen en op te jagen en te voorkomen dat de militanten van de groep de grenzen van de Anbar-woestijn zouden overschrijden. De dichtstbijzijnde stad bij deze gebombardeerde stellingen is Al-Qaem, 150 km verderop.

Interessant is dat dit niet de eerste keer is dat de Verenigde Zionisten Staten en hun corrupte vazallen bondgenoten een Irakese PMU-faciliteit als “Iraans” bestempelen. Al in september meldde 21WIRE dat Israël en Saoedi-Arabië vermeende ‘vergelding’-luchtaanvallen hadden uitgevoerd op ‘pro-Iraanse milities’ die langs de grens tussen Syrië en Irak waren gestationeerd. Dit werd destijds gemeld door de Jerusalem Post:

Saudis, Isra-ël valt pro-Iraanse milities aan op de grens tussen Syrië en Irak,” en voegt eraan toe dat “Saudische gevechtsvliegtuigen zijn gesignaleerd samen met andere gevechtsvliegtuigen die faciliteiten en posities van Iraanse milities hebben aangevallen.”

21WIRE merkte ook op hoe de Jerusalem Post hun rapport had samengesteld, waarbij ze verschillende bronnen hadden aangehaald, waaronder informatie van de onafhankelijke Arabië, de Libanese outlet Al Mayadeen en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Zij meldden luchtaanvallen die doelwitten in de loop van die week raakten, waarbij 31 doden vielen, na het raken van wat zij “Iraans gesteunde” Iraakse Hash’d Shaabi (PMU’s) posities langs de Iraaks-Syrische grens noemden.”

”Op Woensdag, werden vijf mensen gedood en nog eens negen werden verwond in een luchtaanval die door niet geïdentificeerde vliegtuigen wordt uitgevoerd die posities van de Iraanse gesteunde Iraakse Volksmobilisatiekrachtenmilitie in Albukamal, volgens Sky News Arabia richtten”.

Waarom dit cruciaal is, is omdat het de eerdere vorm van Isra-ël en Saoedi-Arabië laat zien – tegen bijna identieke doelen die de Verenigde Zionisten Staten op 29 december hebben gebombardeerd. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de “inlichtingendienst” voor beide aanvallen, op 19 september en 29 december, verband lijkt te houden met illegale Zionisten Staat Israël of Saoedi-Arabië – die beide sterk bevooroordeeld zijn ten opzichte van Iran – en dit beschouwen als een existentiële bedreiging voor hun eigen regionale geopolitieke en militaire hegemonie.

Oorlogsmisdadiger Benjamin Mileikowsky met zijn dolle zionisten hond Trump

In het geval van Isra-ël heeft het sinds het begin van de troefkaartregering een zichtbare rol gespeeld in de aansturing van het Amerikaanse beleid ten aanzien van Iran. Het was de Israëlische premier / oorlogsmisdadiger Benjamin Netanyahu Mileikowsky die opschepte over zijn rol in het overtuigen van het Witte Huis om zich eenzijdig terug te trekken uit de JCPOA Iraanse nucleaire overeenkomst in mei 2018.

Het is ook belangrijk om op te merken dat met de Amerikaanse bombardementen op zondag 29 december, de Iraakse bases die langs de Syrisch-Irakese grens zijn geraakt, zich ongeveer 540 km van Kirkuk bevinden, ver weg van waar de Verenigde Zionisten Staten beweren dat Kaitab Hezbollah PMU’s de eerste raketaanval op 27 december hadden afgevuurd – wat betekent dat die Amerikaanse doelen geen rol hebben gespeeld bij de raketaanval op K1 op vrijdag, en waarschijnlijker was het al voor 27 december geselecteerd, en de Verenigde Zionisten Staten wachtte gewoon op het juiste ‘incident’ om een militaire aanval op wat het beweert een ‘Iraans’ militair doelwit te zijn, groen licht te geven.

Nogmaals, het feit dat de Verenigde Zionisten Staten aandringen op het verkeerd labelen van zijn vermeende vijand betekent dat niets productief kan komen uit de laatste reeks gebeurtenissen – tenzij nazi fascistisch politbureau Washington een andere grootschalige oorlog in Irak – in opdracht van illegale zionisten Staat Isra-EL– als een productieve onderneming beschouwt – een voorstel dat velen niet zo ver gezocht zouden vinden gezien nazi fascistisch Amerika’s smakeloze staat van dienst in de regio.

Iraakse PMU-soldaten vieren na hun overwinning op ISIS in 2017 (Beeldkrediet: PMU Oorlogsmedia)

Irakese PMU’s hebben het Amerikaanse IS (IS) in 2017 verslagen.

Om de reactie van het Iraakse leger en de PMU op deze aanval van de Verenigde Zionisten Staten op Iraaks grondgebied goed te begrijpen, is het belangrijk te begrijpen wie de Iraakse Volksmobilisatie-eenheden (PMU’s) zijn, alias de Hash’d al-Shabbi, of kortweg ‘Hasheed’. Dit is de nieuwe nationale militie van Irak en het zijn precies dezelfde soldaten die tegen het door Amerikaanse/EU & Co gesteunde IS (IS) hebben gevochten en zijn gestorven voor het uiteindelijk verslaan van hun ”terroristische bezetting” eind 2017.

De PMU’s zijn gevormd als reactie op de opkomst van Amerikaanse/EU & Co gesteunde IS (IS) en de val van Mosoel in juni 2014. De Grote Ayatollah Sistani gaf in de zomer van 2014 een fatwa uit, die alle capabele mannen van vechtbare leeftijd opriep om een coalitie van nationale milities te vormen, ruwweg 130.000 sterk, om terug te vechten tegen Amerikaanse/EU & Co gesteunde IS (IS) nadat deze het Irakese leger had verpletterd tijdens de door Amerikaanse/EU & Co gesteunde IS (IS) zomerblitzkrieg, waarbij verschillende belangrijke steden werden ingenomen door het ”terroristische leger”, omdat ze gevaarlijk dicht bij de hoofdstad Bagdad aan het hoofd stonden.

Het was vanwege de financiële en militaire steun van Iran in die tijd dat de PMU’s konden worden gevormd en bewapend, en werden ingezet om door Amerikaanse/EU & Co gesteunde IS (IS) te bestrijden die zomer, evenals de herbevoorrading van de Iraakse militaire arsenalen die op het moment van het eerste Amerikaanse/EU & Co gesteunde IS (IS)-offensief tot een gevaarlijk laag niveau waren uitgeput. Het is duidelijk dat het Iran was dat Bagdad in hun uur van nood heeft opgeheven, niet de Verenigde Zionisten Staten, wiens principiële bijdrage niet op de grond lag waar het echt van belang was, maar eerder vliegende luchtvluchten die weinig tot geen invloed hadden op de vooruitgang van HUN IS tussen 2014 en 2016.

Pas aan het einde van de IS-golf in Irak begonnen de Verenigde Zionisten Staat een merkbare impact te maken, hoewel ze meer burgerslachtoffers leken te maken dan wat dan ook, tijdens bombardementen op plaatsen als Mosul en Raqqa in Syrië.
Op basis van de retoriek en de corrupte door zionisten gecontroleerde media-aandacht die we deze week zien, is het pijnlijk duidelijk dat weinig of geen van de Amerikaanse ‘experts’ op het gebied van buitenlands beleid en nationale veiligheidsjournalisten zich echt bewust zijn van deze realiteit ter plaatse in Irak.

In Irak en in de regio wordt algemeen erkend dat de PMU’s de beslissende rol hebben gespeeld bij het verslaan van door Amerikaanse/EU & Co gesteunde IS (IS) en het veiligstellen van bevrijde gemeenschappen in de laatste fasen van de terroristische beproeving in het land. Het is ook belangrijk op te merken dat tienduizenden Irakezen, waaronder het Iraakse leger, de politie, Iraakse burgers en Iraakse PMU’s – waaronder deze zelfde PMU-eenheden die de Verenigde Zionisten Staten deze week illegaal hebben gedood – allemaal zijn omgekomen, waarbij ze hun leven hebben opgeofferd voor het land in de strijd tegen de door het buitenland gesteunde terroristische dreiging.

Voor de politieke leiding van de Verenigde Zionisten Staten en de corrupte mainstream media om ze botweg te bestempelen als “Iraanse milities”, is het beroven van de Irakezen van een belangrijke nationale overwinning en hen te beroven van hun agentschap.
Zoals we nu kunnen zien aan de ongelooflijke scènes op de Amerikaanse ambassade op dinsdag, is de onwetendheid van nazi fascistisch politbureau Washington over de realiteit ter plaatse in Irak een zware tol gaan eisen.

Sinds de opening in 2008 is de nieuwe Amerikaanse ambassade niet meer geconfronteerd met een ernstige aantasting van haar structurele integriteit. Het is ook niet zomaar een ambassade – het is ’s werelds grootste en duurste ambassade ooit gebouwd, met een totale oppervlakte van 104 hectare, wat ongeveer de grootte van Vaticaanstad is, en het herbergt 5.000 ambassadepersoneel, militairen en inlichtingenpersoneel. Iraakse demonstranten hebben de buitenste veiligheidsmuren en de hoofdpoort doorbroken en hebben de perifere structuren van de ambassade vernield, voordat ze de Amerikaanse mariniers, die de compound in de foyer van een van de buitenste receptiegebouwen bewaken, hebben vastgepind. Nu deze faciliteit is gecompromitteerd, kan het niet langer worden beschouwd als het ‘fort Amerika’ en het voorste bedieningsstation dat het de afgelopen tien jaar is geweest.

Zionisten trekpop Trump en nazi Fascistisch politbureau Washington’s Fundamentele Fout

Een andere belangrijke stap in de richting van dit alles is dat de Amerikanen zich realiseren dat Iran geen bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van de Verenigde Zionisten Staten, maar de aandrang van nazi fascistisch politbureau Washington om elk incident in de regio op te vatten als “het werk van het Iraanse regime” betekent dat de krachten in nazi fascistisch politbureau Washington wanhopig op oorlog uit zijn, en nu kunnen ze hun agenda niet meer verstoppen.

Deze drang wordt zeker gestimuleerd door de Amerikaanse corrupte bondgenoten in de regio, illegale Zionisten Staat Israël en Saoedi-Arabië. Vanuit imperialistisch oogpunt profiteren de Verenigde Zionisten Staten  en hun bondgenoten geopolitiek gezien wel degelijk van het feit dat zij Irak verdeeld en zwak houden – zodat het land nooit meer economisch of politiek op de been kan komen om invloed uit te oefenen in de regio, en nooit meer een hechte partner kan worden met zijn twee belangrijkste buurlanden Syrië en Iran.

Voor nazi fascistisch politbureau Washington en Tel Aviv is de weg naar Teheran altijd via Bagdad geweest, alleen zijn we niet meer in 2003, en het speelveld in het Midden-Oosten is sinds die tijd drastisch veranderd, meestal als direct gevolg van de Amerikaanse militaire en illegale proxy agressie in de regio.

Daarnaast zijn de Irakezen zich er inmiddels terdege van bewust dat het de Verenigde Zionisten Staten zijn en niet Iran, die hun land al generaties lang geruïneerd hebben. Als nazi fascistisch politbureau Washington op deze weg voortgaat, kan dit ook politiek gezien tot de ondergang van zionisten trekpop Trump leiden.

Helaas wordt Irak weer het centrum voor een nieuwe lelijke geopolitieke wrok tussen het door Rome/Vaticaan/zionisten/nazi Bilderberg bezette Westen en Iran. Door zijn lelijke hand te laten zien, heeft nazi fascistisch politbureau Washington en haar corrupte vazallen zijn tegenstanders weinig keus gelaten dan deze keer terug te vechten.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, False Flag, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Oorlogsmisdadiger(s), Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Wereldoorlog 3, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.