Wil de opwarming van de aarde Nederland laten zinken ?

Een vriend van mij volgde een les aardrijkskunde aan de universiteit voor de studiepunten. Bij de professor ging het allemaal over het hersenspoelen van de klas over de opwarming van de aarde. De toonhoogte was dat met het verminderen van de luchtvervuiling door auto’s, het mogelijk zou zijn om Nederland te redden, anders zullen de zeeën opstijgen en zal het land in de aardbodem verdwijnen.

Ik vind het echt ongelooflijk hoe deze mensen promoten dat alles op de planeet op de een of andere manier onze schuld is. Het grootste deel van de oude stad Alexandrië, Egypte, uit de tijd van Cleopatra staat onder water. Zeker, dat moet veroorzaakt zijn door te veel strijdwagens in de spits en de winden van paarden zoals nu bij de koeien die de EU reguleert.

Dan is er de ontdekking van oude zee fossielen in het midden van Australië, wat aantoont dat Australië ooit onder water stond. Dinosaurustijdperk versteende resten van uiterst kleine organismen die in de zee zijn gevonden, zijn ontdekt in het centrum van de dorre Australische woestijn. Dit bevestigt dat dit gebied, althans voor een korte tijd, zo’n 40 miljoen jaar onder water stond voordat de grote binnenzee van Australië bestond.

Ik ben opgegroeid in New Jersey. Een van de weinige herinneringen die ik als kind heb, was om met de jongens naar de kleiputten te gaan op zoek naar dinosaurussen sinds ze er een gevonden hadden in de omgeving. Een soort pre-Indiana Jones excursie. Maar ze vonden ook oude zeedieren in het gebied. Tijdens de Precambrium periode was New Jersey bedekt met een ondiepe zee die onderdak bood aan stromatoliet vormende bacteriën.

Tijdens het eerste deel van het Paleozoïcum lag New Jersey nog onder water. In New Jersey werden fossielen van verschillende zeedieren ontdekt. De staat was de thuisbasis van wezens zoals Brachiopoda en trilobieten. In de Siluriaanse periode was het noordelijke deel van de staat de thuisbasis van een riviersysteem. De zeespiegel steeg en daalde in de rest van de paleozoïsche rots formaties in de staat, lang voordat er mensen bestonden.

Er zijn geen lokale rotsen uit het Carboon– of Perzische tijdperk en tijdens de Trias werd de staat een terrestrische eco regio. Dan waren er nog lokale meren die de thuisbasis werden van verschillende schaaldieren. Op het land lieten de dinosauriërs voetafdrukken na en bleven ze dat doen tot in de Jurassische periode. Een groot deel van de staat was bedekt met zand dat bekend werd als de Pinelands.

De stijging en daling van het land is al miljoenen jaren aan de gang. Het maakt deel uit van het ecosysteem zelf en wij zijn een stel narcisten die denken dat we op de een of andere manier zelfs in staat zijn om het klimaat te veranderen. We zijn niet meer dan een vlo op de rug van een hond die kan worden afgeschud als we te vervelend worden.

Toen mijn vriend me sms’te wat de professor zei ”dat als we zouden stoppen met autorijden, we Nederland konden redden”, sms’te ik de oude bron die ik op school had gelezen.

Er was een Griekse geograaf en ontdekkingsreiziger met de naam Pytheas van Massalia, maar er zijn geen kopieën van dit werk bewaard gebleven. Toch hebben we anderen die Pytheas hebben geciteerd – die een verslag van de Lage Landen, of wat wij Nederland noemen, hebben opgenomen.

Pytheas passeerde de Lage Landen op weg naar Helgoland rond ca. 325 voor Christus. Hij schreef dat “in de strijd tegen het water stierven er meer mensen dan in de strijd tegen de mensen”. Dit is ons vroegste verslag van de regio. Dan hebben we de Romeinse schrijver Plinius uit de 1e eeuw na Christus die schreef:

Daar waait tweemaal per etmaal het enorme getij van de oceaan in een vloedgolf over een groot stuk land en verbergt de eeuwige controverse van de natuur over de vraag of dit gebied tot het land of tot de zee behoort. Daar bezetten deze diep ongelukkige mensen hoge grond, of door de mens gemaakte platforms die boven het niveau van het hoogste tij dat ze ervaren; ze leven in hutten die op de gekozen locatie zijn gebouwd en zijn als zeelieden in schepen als het water het omringende land bedekt, maar als het tij is teruggelopen zijn ze als schipbreukelingen. Rondom hun hutten vangen ze vis terwijl ze proberen te ontsnappen aan en vloed. Het is niet aan hun lot om kuddes te houden en op melk te leven, zoals naburige stammen, noch om te vechten met wilde dieren, aangezien alle ondergroei ver teruggedreven is.

Zo’n 2000 jaar geleden was een groot deel van Nederland bedekt met uitgestrekte veenmoerassen. De kustduinen vormden een natuurlijke dijk waardoor de moerassen niet konden droogvallen. De eerste bewoners werden aangetrokken door de rijke grond in vergelijking met de veenmoerassen en zandgrond. Ze lijken zich te beschermen tegen overstromingen door hun huizen te bouwen op kunstmatige heuvels waarover Plinius schreef. Archeologisch bewijs suggereert dat er een cyclus in de regio bestond tussen 500 v. Chr. en 700 n. Chr. waar er periodes van bewoning en verlatenheid waren toen de zeespiegel steeg en daalde.

Pas in de 9e eeuw steeg de zeespiegel weer, waardoor mensen gedwongen werden hun kunstmatige heuvels te verhogen. Deze kleine heuvels werden met elkaar verbonden door dorpen te vormen en ze begonnen met de aanleg van dijken toen de gemeenschappen eendrachtig konden optreden.

Pas na 1000 na Christus begon de bevolking dramatisch te groeien. Dit zorgde voor meer arbeid, maar ook voor een vraag naar meer land. Dan zien we dat de aanleg van dijken zich steeds verder uitbreidt. In 1250 waren de meeste dijken verbonden als een continue zeewering.

Het uitwijzingsedict was een koninklijk besluit van koning Edward I (1272-1307) van Engeland op 18 juli 1290, waarbij alle joden uit het Koninkrijk Engeland werden verdreven, waarom ? De Joden waren de persoonlijke bezittingen van de koning, en hij was vrij om hen naar believen te belasten, terwijl Britse burgers niet belast konden worden zonder hun toestemming, die verkregen werd van het parlement.

Edward I leende uitgebreid van de Joden en belastte hen zodanig dat zij niet langer een bron van inkomsten waren. Hij verdreef  hen vervolgens en zij mochten hun eigendommen niet mee nemen, dus het was de uiteindelijke inbeslagname om zijn oorlog met Frankrijk te financieren.

Ondertussen was het Filips IV (1268-1314 na Christus) van Frankrijk die de Tempeliers in beslag nam, die de katholieke kerk naar Avignon verplaatste en een Franse paus installeerde en de bezittingen van Italiaanse bankiers werden in beslag genomen die geld uitleenden aan Edward I. Deze hebzucht naar belastingen droeg bij aan de eerste migratie van de Joden naar de Lage Landen.

Sefardische Spaanse joden hadden ooit een van de grootste en meest welvarende joodse gemeenschappen ter wereld gevormd en werden beschouwd als de onbetwiste leider van de joodse wereld. Tijdens deze periode eindigde de Spaanse Sefardische Joden definitief met de anti-Joodse rellen van 1391, ongeveer 100 jaar na de uitwijzing uit Engeland in 1290.

Toen, ongeveer 100 jaar later, was er in Spanje het Alhambra-decreet van 1492 tegen de Joden. Het lijkt erop dat telkens als de samenleving de Joodse bankiers niet kon terugbetalen, de leners plotseling ontdekten dat ze OMG Joods waren. Bijgevolg bekeerde de meerderheid van de ongeveer 200.000 Joden in Spanje zich na het Alhambra-decreet  tot het katholicisme. Degenen die weigerden werden gedwongen in ballingschap te gaan en migreerden naar Nederland, waar ze begonnen met het verzekeren en verhandelen van goederen, obligaties en aandelen in Amsterdam.

Dus als ik zelfs maar luister naar de bewering van een universiteitsprofessor dat we Nederland kunnen redden door de CO2-uitstoot te verminderen, kan ik niet geloven dat we zulke idioten hebben die niets weten en de geschiedenis volledig negeren terwijl ze aan studenten belijden wat neerkomt op propaganda. En ze willen jaarlijks tienduizenden Euro’s per student uitlenen om te worden gehersenspoeld. Ongelooflijk!

Vertel vaak genoeg een leugen,
het wordt een feit en dan de waarheid.

Dit bericht is geplaatst in Economie, Geschiedenis, Klimaat, Klimaat leugen, Politiek, Uit de Euro - Nexitt. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.