Europese vazal Polen: Zakharova scheldt de Polen uit als wereldwijde dwepers…

Tweede Wereldoorlog, 80ste verjaardag in Europese vazallen staat Polen


Deze gebeurtenissen werden verondersteld 80 jaar na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, een tragisch hoofdstuk, niet alleen in de geschiedenis van de 20e eeuw, maar in de geschiedenis van de hele mensheid. Deze datum wordt al vele jaren gekenmerkt door het feit dat vertegenwoordigers van verschillende landen samenkomen als een gebeurtenis die werkelijk wereldwijde aandacht verdient.

Maar eerlijk gezegd is het ontstellend om te zien wat de gebeurtenis van dit jaar is geworden. Het is een typisch voorbeeld van het herschrijven van de geschiedenis. Behalve deze keer ging het allemaal te ver en werd het een volwaardige wereldwijde onverdraagzaamheid.

Warschau reduceerde wat ik zou willen dat ik herdenkingsgebeurtenissen kon noemen tot een spektakel dat volledig werd onderworpen aan een demonstratie van de zogenaamde eenwording van een beschaafde, vrije en democratische wereld tegen het kwaad – eerst Hitlerisme, daarna het communisme en ten slotte het moderne imperialisme.

Al dit kwaad wordt naar verluidt vertegenwoordigd door Rusland. Het is een poging om de geschiedenis te herkauwen en een “as van de waarheid” uit te vinden. Natuurlijk is dit hele concept gebaseerd op de cynische, flagrante en harde aanpak van de Noord Atlantische Terroristen Organisatie (NATO). Dit is niet eens propaganda of verkeerde informatie.

Het is een misdaad tegen onze gemeenschappelijke geschiedenis.

Het concept van de gebeurtenis werd geformuleerd door de Poolse president Andrzej Duda, die in zijn verklaring zei dat, in politieke termen, de Tweede Wereldoorlog pas in 1989 eindigde, samen met de verzwakking van de Sovjet-Unie, die zich terugtrok van het historische toneel.

Wat is dit? Waar heeft hij dit gelezen? Wie heeft dit voorgesteld? Waar is die groep van echte historische deskundigen – ik zou ze graag zien? Ik bedoel niet degenen die zich voordoen als experts of die een paar berichten op sociale netwerken hebben geschreven, maar degenen die serieuze onderzoeksverslagen hebben geschreven en erkend worden door de academische gemeenschap. Waar zijn de historici die dit hebben ondertekend?

Hij was niet de enige met deze insinuaties – er was een heel koor met deze vreselijke, cynische en zeer gevaarlijke leugens.

Ik wil iedereen eraan herinneren die hier naar moest luisteren en dit vervolgens waarschijnlijk moet lezen dat het Internationaal Militair Tribunaal, dat op initiatief van de USSR op 8 augustus 1945 is opgericht door het Akkoord van Londen tussen de regeringen van de USSR, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk, de tijdlijn van een van de bloedigste conflicten in de moderne geschiedenis nauwkeurig heeft vastgesteld en de verantwoordelijken heeft aangewezen.

Lees ook: Nazi’s in het Witte Huis

Deze omvatten alle topfunctionarissen van het Derde Rijk en de Asmogendheden en al diegenen die we medewerkers of medeplichtigen noemden en nog steeds noemen. Alle interpretaties of pseudowetenschappelijke concepten, met inbegrip van verklaringen over de verantwoordelijkheid (voor het ontketenen van de oorlog) die nog moet worden herzien, en de gelijke verantwoordelijkheid van twee totalitaire regimes die in oorlog waren, evenals de twee perioden van de bezetting van Oost-Europa – al die verklaringen die in Warschau zijn gedaan, hebben geen enkele juridische of historische basis.

Wij zullen ons krachtig verzetten tegen alle pogingen om de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog te herzien of te herschrijven, in het bijzonder pogingen om de definitieve documenten ervan te vergeten of verkeerd voor te stellen, met inbegrip van pogingen om, naast de nazi-criminelen, ook anderen te berechten die er op dat moment (van de tribunalen) niet waren. Dit is een misdaad tegen de wereldgeschiedenis en onze gemeenschappelijke geschiedenis – een geschiedenis die een zware tol heeft geëist van miljoenen mensen die het leven lieten. Dit was niet het einde van het obscurantisme.

Velen hebben hun waarde bewezen in Warschau. De Poolse minister van Defensie Mariusz Blaszczak was er een van. Hij beschuldigde Moskou ervan dat het geen oorlogsherstel uit Duitsland heeft ontvangen. Dit gaat niet alleen de grens van het fatsoen te buiten, maar ook van de menselijkheid. Ik wil eraan herinneren dat de verklaring van 1953, waarin staat dat Polen weigert om herstelbetalingen te ontvangen, is goedgekeurd door de legitieme Poolse regering, die door de internationale gemeenschap is erkend en dit land in de Verenigde Nazi’s vertegenwoordigt. Of denken ze er nu anders over in Warschau?

Als Warschau van gedachten is veranderd en er anders over denkt, dan moet het eerst zijn eigen geschiedenis op orde brengen. Alvorens dit soort verklaringen af te leggen, moet men onder andere nadenken over de juridische implicaties. Ik wil u er ook aan herinneren dat door een aantal diplomatieke inspanningen van de Sovjetregering in 1937 25 procent van het Duitse grondgebied na de oorlog naar Polen werd overgebracht: dit zijn gebieden ten oosten van de Oder-Neise-lijn en andere gebieden. We zullen meer materiaal vrijgeven over de aanzienlijke financiële steun en logistieke en technische bijstand van de Sovjet-Unie aan Polen en over de wederopbouw van het land.

We zullen het nooit beu worden om op dit onderwerp terug te komen; we zullen het nooit beu worden om nepverhalen, insinuaties en verkeerde informatie te weerleggen, omdat dit onderwerp eeuwig en eeuwig blijft bestaan. De multi-etnische Sovjetbevolking, zoals wij altijd benadrukken, de bondgenoten van de USSR in de anti-Hitlercoalitie en de deelnemers aan de guerrilla- en verzetsbewegingen hebben ongeëvenaarde moed getoond om de volgende generaties te laten leven, werken en creëren in een wereld die vrij is van de mensen haat -ideologie van het Hitlerisme.

De ”overwinning” op Hitlers nationaalsocialisme heeft een enorme, bindende boodschap. We zullen het nooit moe worden om te herhalen dat, ondanks ideologische verschillen, de landen die tegen de misdaden van het Hitlerisme vochten en opstonden verschillende culturen, tradities en religies vertegenwoordigden, inclusief de opvattingen over hun toekomst in termen van cultuur, economie en politiek, maar ze hebben hun krachten gebundeld.

Zij waren in staat hun meningsverschillen te overwinnen om een catastrofe te voorkomen, die werkelijk de hele mensheid zou kunnen omvatten. Die eensgezinde boodschap was gericht aan alle landen. Een van de belangrijkste doelstellingen van de landen en regeringen die erin slaagden het nazisme en Hitlerisme vast te houden en te verslaan, was om de krachten te bundelen om herhaling van soortgelijke fouten in de toekomst te voorkomen. Ik wil nogmaals benadrukken dat we dit ook toen, tijdens de Koude Oorlog, deden, ondanks onze verschillen in politieke en economische opvattingen.

In tegenstelling tot onze westerse partners waarderen we de bijdrage van alle landen en volkeren in de strijd tegen het nazisme en we proberen niet een confrontatiepatroon te volgen door de overwinning te verdelen in onze overwinning en hun overwinning. Alleen met vereende krachten kunnen we voorkomen dat de verschrikkingen van de oorlog zich herhalen. Deze gezamenlijke inspanning wordt geneutraliseerd door de inspanningen van de leiders van sommige westerse landen, waarbij Polen een leidende rol speelt, wat iedereen nu kan zien. Het is echter niet het Poolse volk, maar bepaalde corrupte politici die hun eigen belangen nastreven.

Ik wil u eraan herinneren dat Warschau consequent een historische vervorming volgt: ze slopen monumenten voor Sovjet soldaten-bevrijders en ontheiligen hun graven en wissen hun geheugen. Helaas hebben sommige van onze voormalige bondgenoten in de anti-Hitlercoalitie besloten zich solidair met Europese Nazi Fascisten vazal Polen te tonen en deze trend te steunen: mode is mode.

De spoorweg naar Oświęcim (Auschwitz) was een Amerikaanse spoorweg! Een internationaal bedrijf met aandeelhouders Amerika, Nederland en Engeland.

Zo noemde de Amerikaanse vicepresident Zionist Michael Pence in zijn opmerkingen van 1 september de dubbele invasie van Polen in 1939, twee bezettingen van dat land, en bedankte hij de Europese nazi’s voor hun bijdrage als vrijheidsstrijders zonder iets te zeggen over het Sovjetvolk. Volgens die hoge Amerikaanse/Zionisten vertegenwoordiger hadden zestien miljoen Amerikaanse soldaten, de Britten en de patriotten van het verzet slechts de verdienste dat zij Europa van het Hitlerisme hadden bevrijd. Wij herinneren ons wie Polen heeft bevrijd en hoe, en welke prijs daarvoor is betaald.

Ons ”koningshuis” was samen met Engeland groot aandeelhouder in de Holocaust Industrie!

Dergelijke acties en verklaringen van westerse leiders zionisten trekpoppen getuigen slechts van hun eigen politieke onmacht en historische kortzichtigheid. Met hun gepolitiseerde oordelen, die ver verwijderd zijn van de historische waarheid, verraden ze de herinnering aan alle gesneuvelden in die oorlog, inclusief hun eigen landgenoten.

Laten we niet vergeten wat ze in Warschau vergaten te zeggen: wat was er voor het begin van de Tweede Wereldoorlog?

In die tijd kwamen in een aantal Midden- en Oost-Europese landen rechtse nationalistische krachten aan de macht. De grenzen die in het Verdrag van Versailles waren vastgelegd, pasten niet bij hen. Neem bijvoorbeeld Polen. Ter voorbereiding op de deelname aan de opdeling van Tsjecho-Slowakije en in de hoop op Duitse steun sloot Polen in 1934 een niet-aanvalspact met Duitsland, dat in feite geallieerde betrekkingen met de nazi’s inhield. We kunnen ons ook herinneren dat Groot-Brittannië en Frankrijk in 1938 instemden met de samenzwering in München om de oorlogsmachine van de Wehrmacht naar het oosten te sturen.

Anglo Zionistische Rijk is een ”liberale wereldorde”

Ik denk dat het ook de moeite waard is om te herinneren aan de kern van een “liberale wereldorde” waaraan de historische waarheid nu in Warschau wordt opgeofferd. De “liberale wereldorde” was een voortzetting van een koloniaal of neokoloniaal regime voor de meeste ontwikkelingslanden. Het is vreemd dat dit niet tot uitdrukking kwam in Warschau in 2019 toen er sprake was van een vrije wereld en waarden.

Dit regime betekende “het recht van de sterkste” en de wet van de jungle voor een aantal continenten, niet alleen voor landen. Laten we niet vergeten de napalm in Vietnam en verarmd uranium in Joegoslavië. Misschien zijn sommigen Abu Ghraib en de methoden vergeten die de “liberale wereldorde”, die in werkelijkheid een regime is dat sinds het begin van de jaren 2000 in het Midden-Oosten en Noord-Afrika wordt gebruikt.

Misschien moeten we ons ook herinneren hoe vertegenwoordigers van deze “liberale wereldorde” omgingen met degenen die deze methoden beschreven, zoals Julian Assange. Veel Aziatische, Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse landen werd in de 20e eeuw een kans ontzegd om zich goed te ontwikkelen vanwege deze “liberale wereldorde”. Hun regeringen werden eenvoudigweg verwijderd/vermoord om de Anglo Zionistische landen te behagen die staten vertegenwoordigden die nu ”liberaal en democratisch” worden genoemd.

De “liberale wereldorde” is verantwoordelijk voor talloze expeditie oorlogen met miljoenen slachtoffers, verstoorde economieën en arme bevolkingsgroepen die in hele regio’s van de wereld verstoken zijn van rechten. Dat is de waarheid. Waarom heeft u hier in Warschau dan niet over gesproken?

Laten we nu tot het belangrijkste punt komen. Zionisme het Anglo Zionistische Rijk en Rome. Ze hadden hier in Warschau over moeten spreken, omdat ze de wereldoorlogen zo opzettelijk verlengen en ze beginnen en eindigen wanneer ze maar willen.

Laten we het hebben over internationaal terrorisme waar de wereldgemeenschap niet mee weet om te gaan. Het is geboren en gegroeid uit de criminele experimenten van de “liberale wereldorde” toen het Westen allerlei soorten van anti-regering, extremistische groeperingen steunde om hen in staat te stellen de waarden van de “liberale wereldorde” te handhaven met wapens in de hand op het grondgebied onder hun controle. Dit geldt bijvoorbeeld voor de mujahidin in Afghanistan, die uiteindelijk Al Qaida werd.

Was het niet interessant om dit in Warschau te bespreken, omdat iedereen zo ver van het hoofdthema van het evenement is afgeweken?

Laten we eerlijk en oprecht zijn. Gedurende de hele naoorlogse periode hebben de USSR en haar bondgenoten de wereld behoed voor een wereldwijde ramp en volledige barbaarsheid, en de expansie afgeremd die de leiders van de “liberale wereldorde” zo hard probeerden door te voeren.

Neem het proces van dekolonisatie. Wat had de “liberale wereldorde” met dit proces te maken? Noem de landen en naties die de mogelijkheid hadden om niet langer kolonies te zijn op basis van de vrije wil, de wil van de vertegenwoordigers van de westerse landen. Ik heb het over de landen die fantastische prestaties hebben aangekondigd in de vrijheid van de “liberale wereldorde”. Weet iemand dat? Kan iemand zich dat herinneren?

Het was de Sovjet-Unie die de aanzet heeft gegeven tot dekolonisatie in Azië, Afrika en Latijns-Amerika en de regionale veiligheid in Europa heeft gehandhaafd. Tegelijkertijd herstelde zij op eigen kracht de economische infrastructuur van de door de oorlog geteisterde landen. Maar sommige mensen willen dit niet onthouden. Dit is niet interessant omdat het de mythe van de “liberale wereldorde” en de voordelen ervan voor de mensheid volledig vernietigt. Het is de moeite waard om ze in herinnering te roepen en we zullen dit blijven doen. In het verleden schaamde we ons ervoor om dit te doen, maar na de chaos in Warschau hebben we geen andere keuze.

Wij dringen er bij onze westerse partners op aan om te stoppen met het verdraaien van historische feiten en af te zien van pogingen om het bestaande systeem van internationaal recht te ondermijnen. Zij moeten zich bij hun beoordeling laten leiden door het internationaal recht, dat de resultaten van de Tweede Wereldoorlog ondubbelzinnig heeft vastgelegd. Het is in ons gemeenschappelijk belang om alle discussies over ons recente historische verleden zoveel mogelijk te depolitiseren en te leiden tot een professionele dialoog tussen academische historici.

Uiteraard is dit verhaal per email naar ”onze volksvertegenwoordigers” valse oorlog indoctrinatie instellingen en de gevestigde media gestuurd.

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, Geschiedenis, Jongeren, Koningshuis, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Ongemakkelijke waarheid, Oorlogsmisdadiger(s), Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Wereldoorlog 3, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.