181 doden in de VS gedurende een periode van 2 weken na experimentele COVID-injecties – hoe lang zullen we nog doorgaan om massamoord door dodelijke injectie toe te staan?

181 doden in de VS gedurende een periode van 2 weken na experimentele COVID-injecties – hoe lang zullen we nog doorgaan om massamoord door dodelijke injectie toe te staan?

dead man in the morgue

Het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) is een door de Amerikaanse overheid gefinancierde database die verwondingen en sterfgevallen als gevolg van vaccins bijhoudt.

Een rapport uit 2011 van Harvard Pilgrim Health Care, Inc. voor het Amerikaanse Department of Health and Human Services (HHS) verklaarde dat minder dan één procent van alle bijwerkingen van vaccins aan de overheid wordt gemeld:

Hoewel 25% van de ambulante patiënten een bijwerking met geneesmiddelen ervaart, wordt minder dan 0,3% van alle bijwerkingen en 1-13% van de ernstige voorvallen gerapporteerd aan de Food and Drug Administration (FDA).

Evenzo wordt minder dan 1% van de bijwerkingen van vaccins gemeld.
Lage rapportagepercentages verhinderen of vertragen de identificatie van “probleem” medicijnen en vaccins die de volksgezondheid in gevaar brengen. Er zijn nieuwe surveillancemethoden voor bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins nodig. (Bron pdf.)

Momenteel zijn gegevens van de twee experimentele mRNA COVID-injecties die vrijwillig zijn gerapporteerd beschikbaar voor een periode van twee weken van eind december tot 13 januari 2021.

De gegevens hebben betrekking op 7.844 gevallen, waaronder 181 sterfgevallen.

Het grootste aantal sterfgevallen vond plaats bij mensen ouder dan 75 jaar.

Er was ten minste één sterfgeval van een ongeboren baby die stierf vlak nadat de moeder een experimentele mRNA-injectie van Pfizer had gekregen tijdens de zwangerschap:

Ik was 28 weken en 5 dagen zwanger toen ik de eerste dosis van het COVID19-vaccin kreeg. Twee dagen later (25/12/2020 in de middag), merkte ik een verminderde beweging van de baby op.

De baby bleek geen hartslag te hebben in de vroege ochtend op 26/12/2020 en ik leverde een niet-levensvatbare vrouwelijke foetus van 2 pond 7 oz na 29 weken zwangerschap. (Bron.)

Zoals we eerder hier bij Health Impact News hebben gemeld, waarschuwden de richtlijnen voor gebruik in noodgevallen van de experimentele mRNA Pfizer-injectie in Engeland zwangere vrouwen, en vrouwen die binnenkort zwanger willen worden, om de experimentele (sterilisatie?) prik NIET te nemen.

Maar de FDA-richtlijnen die in de VS zijn uitgegeven voor dezelfde experimentele Pfizer-injectie bevatten dergelijke waarschuwingen niet. Zie ook (Engelstalig):

In tegenstelling tot het VK staat de Amerikaanse FDA zwangere en zogende vrouwen toe om het experimentele Pfizer COVID-vaccin te ontvangen

Bij het lezen van de begeleidende aantekeningen van deze gevallen die aan VAERS zijn gemeld, is het duidelijk dat veel beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg terughoudend zijn om deze gevallen te melden, waarschijnlijk uit angst voor repercussies als ze dit zouden doen.

In sommige gevallen hebben familieleden aangifte gedaan omdat de zorginstelling dit weigerde.

Een paar (Engelstalige) voorbeelden:

(VAERS ID # 913733 ) Mijn grootmoeder stierf een paar uur nadat ze de moderna covid vaccin booster 1 had gekregen. Hoewel ik niet verwacht dat de gebeurtenissen verband houden, heeft het behandelende ziekenhuis dit niet erkend en wilde ik er zeker van zijn dat er een melding was gemaakt.

(VAERS ID # 914621 ) Woonachtig in onze instelling voor langdurige zorg die de eerste dosis Moderna COVID-19-vaccin ontving op 22/12/2020, de enige gedocumenteerde bijwerking was milde vermoeidheid na ontvangst. Ze is op 27-12-2020 per rapport overleden aan natuurlijke oorzaken. Is eerder in en uit hospice-zorg geweest, heeft 9+ jaar in een verpleeghuis gewoond, ouderen met dementie. Vanwege de nabijheid van vaccinatie vonden we dat we het overlijden moesten melden, ook al wordt aangenomen dat het niet gerelateerd is.

(VAERS ID # 914895) Injectie gegeven op 28/12/20 – geen ongewenste voorvallen en geen problemen gisteren; Overlijden vandaag, 30/12/20, ongeveer 2 uur vandaag (onbekend of gerelateerd – beheerder gemarkeerd als natuurlijke oorzaak)

Aangezien er zo weinig meldingen worden geregistreerd in het VAERS-rapportagesysteem, wat is dan het werkelijke aantal mensen dat wordt gedood door deze dodelijke injecties? Hoeveel van degenen die niet worden gedood, zullen de rest van hun leven kreupel zijn of aan auto-immuunziekten lijden?

Als tijdens pre-COVID-tijden minder dan 1% van alle vaccinletsels en sterfgevallen aan VAERS werd gemeld, laten we dan een conservatieve schatting maken en zeggen dat omdat het algemeen bekend is dat de COVID-injecties snel op de markt zijn gebracht en nog niet zijn goedgekeurd door de FDA, dat een groter percentage wordt gemeld, zoals 10% van de bijwerkingen, waaronder sterfgevallen.

We kijken naar een tempo van bijna 1000 sterfgevallen per week door injectie als gevolg van niet door de FDA goedgekeurde mRNA-injecties onder bijna 40.000 gevallen per week van verwondingen als gevolg van deze injecties.

Dit is een volksgezondheidscrisis die 100% te vermijden is en 100% veroorzaakt door Big Pharma en de Amerikaanse regering!

Hoewel bijna ALLE sterfgevallen in 2020 werden geregistreerd als COVID-sterfgevallen, is hier de reden waarom er GEEN sterfgevallen in 2021 zullen worden geregistreerd als sterfgevallen door vaccinaties.

Het is nu bekend dat als gevolg van federale financiering voor COVID in 2020 bijna alle sterfgevallen werden geregistreerd als “COVID” -sterfgevallen, zelfs in gevallen waarin de dood plaatsvond door een verkeersongeval, schietpartij, hartaanval, enz.

Nu zien we precies het tegenovergestelde gebeuren met de uitrol van de COVID-experimentele injecties. GEEN van hen wordt geregistreerd als sterfgevallen door vaccins. Waarom?

Omdat de CDC geen categorie biedt voor “sterfgevallen door vaccins” voor gebruik op overlijdensakten. Zie voor meer informatie hierover deze link naar het artikel van een klokkenluider van een overlijdensakte die de politiek onthulde achter het vermelden van de “doodsoorzaak” op de overlijdensakten.

Overlijdensakte Clerk onthult hoe de doodsoorzaak subjectief is en CDC-statistieken niet betrouwbaar zijn bij het nemen van beslissingen over de volksgezondheid

Zij schreef:

Ons huidige systeem voor het vastleggen van sterftecijfers kan en zal een grotendeels niet-onderzocht en onnauwkeurig beeld geven van wat een sterfte veroorzaakt. Het proces voor het creëren en registreren van doodsoorzaken voor openbare registers is een gecompliceerd, ingewikkeld, gepolitiseerd proces dat volledig openstaat voor zowel onwetendheid als de manipulatie van persoonlijke, professionele en overheidsbelangen.

Ik ben degene die deze statistieken maakt en ik bied je dit aan: als je hier één ding van wegneemt, neem dan een gezonder scepticisme weg over zelfs de meest geaccepteerde reguliere, nationaal gerapporteerde, CDC of andere ‘wetenschappelijke’ statistieken.

Wat de meeste mensen niet weten, is dat dokters niet mogen getuigen van iets dat geen strikt NATUURLIJKE doodsoorzaak is . (Volledig artikel Engels talig.)

Strafrechtelijke aanklachten voor MOORD moeten ONMIDDELLIJK worden ingediend – Experimentele injecties MOETEN WORDEN STOPGEZET !!

We zijn getuige van de massamoord op Amerikanen en Europeanen recht voor onze ogen, en de genocide van onze oudere bevolking!

Medeplichtig aan deze moorden zijn de door Pharma gecontroleerde bedrijfsmedia die niet alleen nalaten deze statistieken te publiceren die zijn afgeleid van een rapportagesysteem van de overheid, maar in feite leugens en nepnieuws publiceren om mensen aan te moedigen dodelijke injecties te krijgen.

Als onderzoeksjournalist heb ik consequent het bewijsmateriaal aangedragen dat zou moeten worden gebruikt om de criminelen achter deze gruweldaad, die niets minder is dan MASSE MOORD, en misdaden tegen de menselijkheid, te arresteren te beschuldigen te berechten en te veroordelen.

In de geest en de juridische bescherming van de Bill of Rights van de Amerikaanse grondwet en het eerste amendement dat de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid beschermt om overheidsfunctionarissen te bekritiseren, is hier de korte lijst van overheidsfunctionarissen die onmiddellijk moeten worden gearresteerd en die moeten worden aangeklaagd wegens het aanzetten om massamoord te plegen door middel van dodelijke injecties, naast vele andere beschuldigingen zoals fraude.

Er zijn letterlijk duizenden, zo niet tienduizenden die moeten worden gearresteerd, aangeklaagd, berecht en veroordeeld maar onderstaand zijn de drie meest verantwoordelijke Amerikaanse personen die onmiddellijk voor de rechter moeten worden gebracht.

MOORDENAARS RIJ

Dr.Anthony Fauci – directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Het bewijs tegen Anthony Fauci voor massamoord is overweldigend. Hij profiteert niet alleen van het op de markt brengen van een experimenteel mRNA-vaccin, iets waar hij samen met nazi Bilderberg psychopaat Bill Gates al decennia aan heeft gewerkt, maar hij heeft ook publiekelijk veiligere, effectieve medicijnen gedemoniseerd die al zijn goedgekeurd door de FDA, zoals hydroxychloroquine, waar veel doctoren mee bezig zijn, met succes gebruiken om COVID-patiënten te behandelen.

Hij heeft zijn openbaar ambt bij de NIH gebruikt om het Amerikaanse volk grote schade en de dood aan te richten, door te profiteren van zogenaamde “gezondheidscrises” zoals COVID, en in het verleden HIV.

Zie voor meer bewijsmateriaal (Engelstalig) tegen Anthony Fauci:

Artsen in de VS blijven de moordende Anthony Fauci blootleggen wegens het achterhouden van levensreddende HCQ voor COVID

Meer artsen spreken zich uit over censuur en valse informatie over massamoordenaar Anthony Fauci over hydroxychloroquine

SCHANDAAL! Anthony Fauci is al decennia lang massamoordenaar! Voorkwam dat AIDS-patiënten levensreddende, goedkopere medicijnen kregen

Dr.Stephen Hahn – (voormalig) directeur van de Food and Drug Administration

Stephen Hahn werd door president Trump aangesteld om de FDA te leiden, en zijn acties verhinderden dat artsen in het hele land op de eerstehulpafdeling en in het ziekenhuis veilige, al door de FDA goedgekeurde medicijnen gebruikten waarmee artsen levens redden, zoals hydroxychloroquine en Ivermectine.

Bovendien stond Hahn snelle goedkeuring toe van de experimentele mRNA COVID-injecties illegaal, omdat er al andere succesvolle therapieën op de markt waren om COVID te behandelen.

Hahn negeerde ook een ADMINISTRATIVE STAY OF ACTION (pdf) dat was ingediend bij het Department of Health and Human Services en Food and Drug Administration (FDA) om de toestemming voor noodgebruik van de COVID-injecties te stoppen, omdat de onderzoeken de defecte PCR-tests gebruikten om de aanwezigheid van COVID bij het evalueren van de “effectiviteit” van deze nieuwe experimentele injecties. Zie:

“Uitstel van actie” ingediend tegen FDA om de goedkeuring van COVID-vaccin te stoppen voor het gebruik van defecte PCR-tests in proeven

Zijn nalatigheid om gevolg te geven aan dit “Verblijf van actie” maakt hem strafrechtelijk aansprakelijk voor al deze sterfgevallen als gevolg van de COVID experimentele mRNA-injecties. Zie voor meer bewijs (Engelstalig) tegen Stephen Hahn:

De FDA vermoordt tientallen duizenden Amerikanen door het verzoek van artsen om het ambulante gebruik van HCQ goed te keuren te weigeren

Donald J. Trump – President van de Verenigde Staten

Ik weet niet of Donald Trump of enige voormalige president van de Verenigde Staten is (hangt af van wie je het vraagt), maar niemand kan het oneens zijn over het feit dat president Trump ‘Operation Warp Speed’ heeft geïnitieerd, wat resulteerde in de diefstal van Amerika’s rijkdom en overdracht aan Big Pharma, voor enkele BILJOENEN dollars, om experimentele mRNA COVID-vaccins te ontwikkelen.

Hij beval het leger deel te nemen aan hun distributie, en hij zette de FDA onder druk om toestemming voor noodgebruik te verlenen, waarbij hij dreigde de directeur van de FDA te ontslaan omdat hij de EUA niet sneller had afgegeven.

Tot zijn laatste dag van deze eerste termijn schepte hij op over hoe deze “vaccins” in recordtijd op de markt werden gebracht, terwijl het normale goedkeuringsproces van de FDA 5-10 jaar duurt.

Deze experimentele COVID-mRNA-injecties zouden vandaag niet op de markt zijn om mensen te doden, ware het niet dat president Trump de weg zou wijzen naar hun goedkeuring.

Donald J. Trump moet worden gearresteerd, beschuldigd, berecht en veroordeeld worden voor massamoord. Zie voor meer bewijs (Engelstalig) tegen president Trump:

Is de “ziekte” van president Trump echt een reclame voor Regenerons nieuwe COVID-medicijn?

Trump volgt een volledige 5-daagse cursus Remdesivir – verraad van artsen met hydroxychloroquine?

Is Trump de meest pro-farmaceutische president in de geschiedenis? QAnons blijven geloofwaardigheid verliezen

President Trump dreigt de FDA-chef te ontslaan, tenzij hij Pfizer COVID-vaccin onmiddellijk goedkeurt

Als deze drie worden aangeklaagd door een Grand Jury, voor de rechter worden gebracht voor een jury van hun “collega’s” en vervolgens worden veroordeeld als “schuldig”, moeten ze publiekelijk aan een galg worden opgehangen zodat iedereen het kan zien, en nazi Bilderberg trekpop Joe Biden en zijn administratie en gezondheidsfunctionarissen moeten worden gewaarschuwd dat ze de volgende zijn, tenzij ze deze injecties ONMIDDELLIJK stoppen.

In Nederland geld het bovenstaande voor alle personen van/in ALLE POLITIEKE PARTIJEN ook die in politbureau Brussel, (behalve FvD die nieuw is, en niet heeft meegewerkt aan de nazi fascistische agenda). Dit geld ook voor oud politici en voor de gehele corrupte massa media. Ook burgemeesters, virologen, ziekenhuisdirecteuren, en andere individuen die een bijdrage hebben geleverd om de geplande genocide te promoten.! Oprechte burgers steunen het oprichten van een tribunaal.! Kijk voor meer informatie om actief te worden www.viruswaarheid.nl     

Om dit te doen, hebben we natuurlijk het herstel (of de vorming van militiegroepen) nodig zoals bepaald door de grondwet, en ze zullen waarschijnlijk grote jury’s moeten bijeenroepen om eerst aanklachten tegen corrupte rechters in te dienen, om ze van de bank te verwijderen, zodat eerlijke rechters dat kunnen doen. Zij worden benoemd of gekozen, zodat de openbare orde in de gerechtshuizen kan worden hersteld.

Hoe ziek is onze politiek?? Kijk, denk na, discuseer en deel  Verhoren | BPOC 2020 Jurist Jeroen Pols. 

In Amerika kunnen Constitutionele sheriffs ook worden gebruikt (veel van hun plaatsvervangers dienen als deurwaarders in de rechtszalen), aangezien deze misdaden zijn gepleegd in waarschijnlijk elke provincie in de VS waar mensen gewond of gedood zijn door deze injecties, en bijna elke provincie gaat om oneerlijke, corrupte rechters te hebben die voor de rechter moeten worden gebracht en van de bank moeten worden verwijderd.

Omdat er anders weinig hoop is op een politieke oplossing. Moeten Wij DE MENSEN beginnen met het uitoefenen van onze grondwettelijke rechten en ons land terugnemen van de globalistische nazi fascistische trekpoppen en pedofielen die nu de show runnen.

Stemmen op de VVD, CDA, D66, PvdA, CU is stemmen voor het voortzetten van de Agenda 2030 van de Verenigde nazi’s en haar corrupte trekpoppen regeringen in (bijna) alle Europese landen en daarbuiten. Samen kunnen we de bezetting die nu al 80 jaar duurt stoppen en bouwen aan een wereld waar voorspoed, welvaart en levensgeluk voor iedereen op deze mooie planeet beschikbaar is.! Dat is niet mogelijk met de huidige nazi Bilderberg trekpoppen o.l.v. nazi Bilderberger Rutte & Co.!! die zichtbaar een agenda van derde uitvoeren, 

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten | Een reactie plaatsen

De Nieuwe Wereldorde en de Europese Nazi Fascisten Unie

De Nieuwe Wereldorde en de
Europese Nazi Fascisten Unie

“Het Europa van defensie is nu een realiteit met solide fundamenten en dit is onze bijdrage, de bijdrage van de Europese Unie aan de veiligheid van onze burgers in de eerste plaats, maar het is ook onze inzet voor een meer coöperatieve, multilaterale nieuwe wereldorde.”

Wanneer vooraanstaande staatslieden en -vrouwen de uitdrukking ‘NWO’ gebruiken, verwijzen ze vaak naar een systeem van mondiale overheid dat eerst door de verschillende ‘Ronde Tafel’ van Rhodos wordt overwogen. Tal van globalistische denktanks zoals de nazi Bilderberg-groep, De Raad voor Buitenlandse Betrekkingen (CFR), de Europese CFR, Le Cercle en anderen hebben de term op dezelfde manier gebruikt.

Veel van het beleid dat we vandaag de dag zien, is afkomstig van dergelijke denktanks. Dat is toch hun doel. We zien de invloed van beide denktanks en hun inzet voor de Nieuwe Wereld Orde, gedurende de geschiedenis van de ontwikkeling van de Europese Unie. Het is de voortzetting van de tweede Wereldoorlog, de term Europese Nazi Fascisten unie dekt dan ook de lading. Kijk, denk na en oordeel zelf.

De geaccepteerde geschiedenis van de EU is accuraat, maar vertelt slechts een deel van haar scheppingsverhaal. De meeste, slecht geïnformeerde, mensen accepteren het. Na de Tweede Wereldoorlog, was er een wijdverbreide politieke wil om Europa te beschermen tegen ooit nog geconfronteerd worden met een andere interne, internationale oorlog. De Conferentie van Den Haag in 1948 leidde tot de oprichting van de “European Movement International” op basis van een netwerk van handelsovereenkomsten. In 1952 werd de “Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal” (EGKS) opgericht. De leidende personen die het project vooruit stuwen waren de ‘Founding Fathers of the European Union’ (Alcide De Gasperi, Jean Monnet, Robert Schuman en Paul-Henri Spaak. zie video.!)

Jean Monnet: Een grondlegende vader van de EU.

Het Verdrag van Rome van 1957 heeft de Europese Economische Gemeenschap (EEG) opgericht. Meer landen sloten zich aan en in 1986 begon de EEG met haar eigen vlag te zwaaien. In 1992 vormde het Verdrag van Maastricht de voorloper van de EU, de Europese Gemeenschap, en stelde het tijdschema vast voor een gemeenschappelijke Europese munt (de euro.) De Economische en Monetaire Unie werd in 1998 voltooid met het beginsel van een stevig opgerichte Europese Centrale Bank. De euro is naar behoren in 2002 aangekomen. In 2007 heeft het Verdrag van Lissabon de ENFU eerder geratificeerd. Deze periode van de Europese politieke geschiedenis wordt algemeen aangeduid als het “Europees project”, dat tot op de dag van vandaag voortduurt.

Dit is echter slechts een gedeeltelijke kroniek. De meeste mensen, vooral degenen die het steunen, zijn zich niet bewust?? van de andere onderdelen van de geschiedenis van de Europese Unie. Misschien als ze er meer over wisten, zouden ze minder enthousiaste supporters zijn. Dit is echter een goed bewaakte geschiedenis, iedereen die het noemt wordt onmiddellijk gecastreerd als een ‘samenzweringstheoretici’ of ‘antisemiet” Historici hebben consequent getwijfeld over de macht structuur die het ‘Europese project’ vooruit helpt. Namelijk de NWO en haar Deep State Milieu.

In augustus 1944 kwam in hotel Maison Rouge (het Rode Huis) in Straatsburg, de eerste van een reeks ontmoetingen tussen de vooraanstaande NWO-gesteunde Duitse industriëlen en de nazi’s bijeen om de voortzetting van de economische macht van het Derde Rijk te bespreken. De vergadering werd voorgezeten door SS Ober gruppen führer Dr. Scheid. Leidinggevenden van Volkswagen, Krupp Steel, Brown-Boveri, Messerschmidt, Zeiss, BMW, Leica en anderen werden bevolen om overzeese operaties op te zetten om een toekomstig geheim nazi-project te financieren. In de eerste plaats betekende dit het witwassen van geld van een groot Europees fonds gevestigd via Amerikaanse investeerders. Het ‘Rode Huis’ was ook de naam die de nazi’s gaven aan de eerste gaskamer gebouwd in Auschwitz II–Birkenau. Het is niet duidelijk of de gekozen locatie voor de bijeenkomst een bewuste nazi-perversie was.

Hotel Maison rouge Straatsburg

De inhoud van de besprekingen werd geopenbaard door het Rapport EW-pa 128 van de Militaire Intelligentie van de V.S. (het Rode Rapport van het Huis.) Natuurlijk hebben aanhangers van de ENFU beweerd dat het een vervalsing, samenzweringsonzin enzovoort is. Echter, ze hebben geen bewijs aangeboden om deze claim te staven. Het document kwam voor het eerst aan het licht in 2009, maar we kunnen redelijk zeker zijn dat het dateert van 1972, omdat de voormalige British Intelligence officier en auteur Frederick Forsyth noemde het als de inspiratie voor zijn roman ‘The Odessa File.’ Forsyth verklaarde dat hij voor het eerst een kopie van het document had gezien dankzij ‘vrienden in duistere plaatsen’.

Het rapport onthulde dat de nazi’s wisten dat de militaire campagne waarschijnlijk verloren was, en bereidden zich voor op een naoorlogs ‘Vierde Rijk’ op basis van geheime regering en economische controle. De nazi’s waren van plan om het immense fortuin dat ze in beslag genomen hadden te gebruiken om zich te vestigen als een verborgen economische macht met voororganisaties die hun portefeuille beheren vanuit het Zwitserse banken kartel. Hun plan was om een Europees systeem van financiële straf en beloning te beheren waaruit de ondernemingen enorme winsten konden maken. Het enige wat de investeerders en industriëlen hoefden te doen was zich houden aan het economisch beleid van het Vierde Rijk en zich inzetten voor de voortzetting ervan. Dr. Scheid verklaarde dat een “Duits Rijk kan worden gecreëerd na de nederlaag.”

In ruil daarvoor zou het Vierde Rijk niet alleen investeringskapitaal verschaffen, maar ook zijn geavanceerde wapen- en industriële technologie delen voor verdere bedrijfswinst. De nazi’s erkenden dat hun meest prominente leiders naoorlogse processen zouden ondergaan, maar door over te schakelen op economische in plaats van militaire oorlogvoering, geloofden ze dat de Duitse pre-eminentie in (bezet) Europa snel kon worden hersteld.

Vreemd vind je niet?

Toevallig werd in 1949 in Straatsburg de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa opgericht. De huidige incarnatie, het Louise Weiss gebouw, werd voltooid in 1999. Het lijkt opvallend veel op het schilderij ‘De Toren van Babel’ van Pieter Bruegel de Oude uit 1563. De mythische Toren van Babel werd gebouwd na een grote ramp door de tiran koning Nimrod om de hele mensheid te verenigen onder zijn despotische heerschappij. Een eigenaardige ontwerpkeuze voor een zogenaamd ”democratische” instelling.

Samenzweringstheorie?

Volgens de mensen die denken dat de Europese Nazi Fascisten Unie een prachtig idee is, is deze nogal voor de hand liggende occulte symboliek gewoon een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’ en iedereen die de gelijkenis kan zien, wat ze niet kunnen, moet een gekke ‘complottheoreticus’ zijn.

Het is duidelijk dat dit betekent dat de EU-hiërarchie ‘gekke samenzweringstheoretici’ zijn omdat ze Bruegels afbeelding gebruikten in hun officiële promotieposter genaamd ‘Europe: Many Tongues One Voice’. Ze versierden zelfs hun propaganda met omgekeerde pentagrammen om het punt er echt in te hameren.

In 1950 legde Robert Schuman zijn ‘Verklaring‘ af en creëerde het beginsel van supranationale Europese Nazi Fascistische regering. Een jaar later vormde het Verdrag van Parijs de EGKS. Het idee was om de kolen- en staalproductie te bundelen om een kartel voor zware industrie te creëren dat de economische groei voor de Europese landen effectief zou uitstoten. Dit was verdacht veel vergelijkbaar met de functie van het I.G. Farben – Vereinigte Stahlwerke kartel dat de industrialisatie en economische opleving van het Derde Rijk aanwakkerde. Dit is niet verwonderlijk gezien het feit dat het precies hetzelfde idee was met dezelfde mensen. De frontmannen waren veranderd, maar anders dan dat was het business as usual.

In 1952 was Jean Monnet (de vader van de Europese Nazi Fascisten Unie) een van de oprichters van een geheimzinnige ‘Deep State’ trans-Atlantische denktank genaamd ‘Le Cercle‘. Soms aangeduid als de Cercle Pinay, na het leiden van lid Antoine Pinay (president van Frankrijk 1952 – 1953 en ondertekenaar van het Verdrag van Rome.) Monnet werd al snel vergezeld in Le Cercle door collega ‘EU founding father’ Robert Schumann. Het primaire doel was om frans-Duitse betrekkingen te verstevigen en de Europese betrekkingen met de V.S. te bevorderen Le Cercle beschreef zich als:

“…… een informele groep Europese en Amerikaanse professionals – politici, gepensioneerde ambassadeurs, voormalige generaals, advocaten, bankiers en actieve deelnemers in bank-, olie-, scheepvaart-, uitgeverij- en handelsmaatschappijen – die geïnteresseerd zijn in het behoud van een positieve Atlantische dialoog.”

In het Amerikaanse lidmaatschap is opgenomen David Rockefeller, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski en de onlangs aangekondigde Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur ultra zionist John Bolton. Fel rechts, de meeste neocons achter de oorlog tegen terreur zijn leden, waaronder Rumsfeld, Perle en Wolfowitz. Een aantal leden van de fracties, zoals de voormalige Britse minister van Financiën Norman Lamont, is betrokken geweest bij verschillende wapenschandalen en vermeende politieke ondermijning van linkse regeringen en partijen in heel Europa en daarbuiten. Dit omvatte pogingen om de Britse Labourregering van Harold Wilson te destabiliseren. Ze vochten hard om de Koude Oorlog te handhaven, en ondersteunen luidmoedig de ‘oorlog tegen terreur.’

Operatie 40: vermoedelijke CIA-arrestatieteam.

Vanaf het begin had Le Cercle nauwe banden met zowel Europese als Amerikaanse inlichtingendiensten. Veel hoge agenten zijn lid geweest van Le Cercle. Donald Jameson was bijvoorbeeld een CIA-stationschef die tijdens de Koude Oorlog talrijke geheime operaties tegen de Sovjet-Unie ondernam en een handler was voor Russische overlopers. William Casey, voormalig directeur van de CIA, die de Pakistaanse ISI onder druk zette om de financiering voor Saoedische-Wahabisten te verhogen, was ook lid.

Ted Shackley, CIA-stationschef en lid van de hit ploeg Operatie 40, die vaak verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op Kennedy, was tot 2012 de Amerikaanse voorzitter van Le Cercle.

Het waren de CIA en Amerikaanse ‘Deep State’ politici die aanzetten tot het Europese Nazi Fascistische Project, formeel voorgesteld door Monnet, Schuman en later anderen. De VS wilden dat een Europese Nazi Fascisten Unie als tegenwicht zou optreden tegen de Sovjetmacht en het Noord Atlantische Terroristen Organisatie beleid zou steunen. In 1947 dreigde president Truman de Europese naoorlogse hulp te verminderen, tenzij de Fransen Duitsland verwelkomden in het hart van het Europese establishment. In juli 1950 gaf de Amerikaanse generaal William J Donovan, hoofd van de OSS (voorloper van de CIA), Europese Deep state-agenten, zoals Monnet, Schuman en Pinay, opdracht om te werken aan de stelling van een Europees Parlement. Twee jaar later werd de eerste ontmoeting van Le Cercle georganiseerd door Pinay’s naaste medewerker, de advocaat en inlichtingenofficier Jean Violet.

De CIA gebruikte het ‘American Committee for a United Europe‘ (ACUE) om fondsen van de Rockefeller (Le Cercle lid) en Ford Foundations te trechteren om de oprichting van, wat werd, de Europese Nazi Fascisten Unie te financieren. In 1954 riep josef Retinger een andere leidende licht van het Europese project op, een geheime bijeenkomst in het Bilderberg Hotel in Oosterbeek. Retinger richtte de Bilderberg Groep op met nazi Prins Bernhard van Nederland, die vervolgens werd betrapt op het aannemen van steekpenningen van wapenhandelaren tijdens Lockheed schandaal in 1976.

De Bilderberg Groep is misschien wel de bekendste van de verschillende organisaties die de managementstructuur van de ‘Deep State’ vormen. Ze maken deel uit van het verborgen systeem van de mondiale overheid die de controle heeft over de militaire, inlichtingen wereld, economische, politieke en culturele vestigingen. Afgevaardigden worden geselecteerd om groepsvergaderingen bij te wonen waar senior Bilderberg-leden hen instrueren. Bill Clinton, Margaret Thatcher en Tony Blair behoren tot de vele politieke leiders die partijleiderschap hebben bereikt na hun aanwezigheid van een Bilderberg vergadering. Het lijkt een voorwaarde voor een hoge functie.

Nederlandse nazi Bilderberg trekpoppen Mark Rutte, Kaag, de Jonge, Knot, Halberstadt, Pechtold, Kok, de Hoop Scheffer, Kroes, Timmermans, Samson, Hirsch Ballin, Wellink, Balkenende, Verhagen, Rosenthal, Zalm, Aboutaleb, Dijksma, Hennis-Plasschaert, Ollonkreng, Hoekstra, etc.. Ook ons nep koningshuis is altijd vertegenwoordigd eerst door Beatrix en nu door Willem Alexander. 

Toen Bilderberg stuurgroeplid Dennis Healey (voormalig Brits minister van Financiën) Margaret Thatcher uitnodigde om in 1975 naar Bilderberg te gaan, herinnerde hij zich:

“…….de volgende dag stond ze plotseling op en lanceerde in een drie minuten durende Thatcher special. Ik kan me het onderwerp niet herinneren, maar je kunt het je voorstellen. De kamer was verbijsterd. Hier is iets voor de complottheoretici. Als gevolg van die toespraak, werden David Rockefeller en Henry Kissinger en de andere Amerikanen verliefd op haar. Ze brachten haar naar Amerika, namen haar mee in limousines en stelden haar aan iedereen voor.”

Healey’s off-hand beknoptheid over ‘samenzweringstheorie’ ligt de realiteit van de Bilderberg Groep. Jarenlang konden ze hun bestaan volledig geheim houden, vooral omdat hun leden eigenaar zijn van de corrupte mainstream media. Ze werden genoemd in een artikel uit 1955 in de Duitse krant Der Spiegel en opnieuw in een Franse tv-journaal in 1977. Anders, tot hun volledige blootstelling door internet onderzoekers tijdens het eerste decennium van de 21e eeuw, was er een complete media black-out. Zodra het bewijs van hun bestaan onmiskenbaar was, lanceerden ze hun zeer sobere website in 2009. Toch worden hun beslissingen nog steeds grotendeels genegeerd door de door zionisten gecontroleerde Massamedia. Er is geen twijfel dat zonder hun blootstelling door zogenaamde ‘samenzweringstheoretici’ zij tot aan deze dag een heimelijke groep van de Diepe Staat gebleven zouden zijn.

De Bilderberg website stelt dat ze gewoon een informele bijeenkomst van Amerikaanse en Europese royalty’s, bankiers, politici, corporatie-eigenaren, media mogols, industriëlen en ga zo maar door. De indruk wekken dat ze geen beslissingen nemen, maar het gebruiken als een kans om ideeën te bespreken, in een mooi hotel te verblijven, te ontspannen en elkaar te leren kennen. Hun website stelt:

“De Bilderberg-bijeenkomst is een jaarlijkse bijeenkomst om de dialoog tussen Europa en Noord-Amerika te bevorderen. Bilderberg werd opgericht in 1954 als een forum voor informele discussies, het samenbrengen van individuen die een actieve interesse in zaken die relevant zijn voor de relatie tussen Europa en Noord-Amerika. De bijeenkomst heeft één hoofddoel: discussie en dialoog bevorderen. Er is geen gewenste uitkomst, er is geen slotverklaring, er worden geen resoluties voorgesteld of worden gestemd.”

Met een paar uitzonderingen, sinds 1954, hebben zij jaarlijkse vergaderingen van niet meer dan ongeveer 150 afgevaardigden gehouden en neigen naar afwisselende plaatsen tussen Europa en de V.S. De stuurgroep organiseert de vergaderingen en de leden van de stuurgroep die langer dienen, worden mogelijk onderdeel van de interne ‘adviesgroep’, hoewel elke vermelding hiervan in 2002 werd geschrapt. De afgevaardigden discussies vallen onder de Chatham House Rule. Veel dienende, ”democratisch” gekozen politici wonen de bijeenkomsten bij, maar we mogen niet weten wat ze bespreken met de rijkste ”mensen” (parasieten/psychopaten) op aarde. Ze laten hun zogenaamde ‘vertegenwoordiging’ aan de deur staan.

De consequente focus op de versterking van het trans-Atlantisch partnerschap is duidelijk terug te voeren op Cecil Rhodes. De Round Table Movement, Pilgrims Society, Le Cercle, Nazi Bilderberg en vele andere verborgen groepen en samenlevingen die het ‘Deep State Milieu’ vormen, hebben allemaal dezelfde doelstelling. Zoals Bilderbergs eigen website stelt:

“…… van handel tot werkgelegenheid, van monetair beleid tot investeringen en van ecologische uitdagingen tot de bevordering van de internationale veiligheid. In de context van een geglobaliseerde wereld is het moeilijk om een kwestie in Europa of Noord-Amerika te bedenken die eenzijdig kan worden aangepakt.”

Het is een opmerkelijke indicator van de toekomst van de mondiale machtsstructuren die Bilderberg uitgenodigd, hun eerste Chinese afgevaardigden was in 2011. Het geclaimde idee dat ze weinig meer zijn dan een discussiegroep wordt niet ondersteund door het bewijs. Het geeft duidelijk aan dat de nazi Bilderberg-groep sinds haar oprichting een belangrijke rol heeft gespeeld bij het vormen van mondiaal beleid. Zij stonden centraal in de oprichting van de Europese Nazi Fascisten Unie.

Dit is een aanfluiting van het idee dat we in democratieën leven of dat de Europese Nazi Fascisten Unie een democratische instelling is. We worden geregeerd door mensen die we niet kiezen. Zo simpel is het.

De euro: Gepland 50 jaar vóór zijn verwezenlijking door Bilderberg.

Tijdens de Bilderberg-bijeenkomst in Sonnenbichl in 1955 in Sonnenbichl, Duitsland, besliste de groep over de toekomstige ontwikkeling van de Europese Nazi Fascisten Unie. De sleutel tot hun plan, zoals besproken in het Rode Huis 11 jaar eerder, was de Duitse re-integratie en economische ontwikkeling. Zij stelden ook voor een gemeenschappelijke markt en een gemeenschappelijke Europese munt tot stand te brengen. Uitgelekte documenten van de vergadering laten zien hoe ‘onbeduidend’ Bilderberg discussie werkelijk is. In 1955 verklaarde de Bilderberggroep dat er:

“[a] Dringende noodzaak om het Duitse volk, samen met de andere volkeren van Europa, in een gemeenschappelijke markt te brengen.”

Verdere verklaringen waren onder meer:

“…..onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid [de Bilderberg Groep] om in de kortst mogelijke mate van integratie te komen, te beginnen met een gemeenschappelijke Europese markt….. tariefwanden rond deze gemeenschappelijke markt mogen zeker niet hoger zijn en moeten mogelijk lager zijn dan het gemiddelde van de bestaande tarieven……….. Het zou beter zijn om door de ontwikkeling van een gemeenschappelijke markt door verdrag te gaan in plaats van door de oprichting van nieuwe hoge autoriteiten…… Een Europese spreker uitte zijn bezorgdheid over de noodzaak om een gemeenschappelijke munt te bereiken, en gaf aan dat dit volgens hem noodzakelijkerwijs de oprichting van een centrale politieke autoriteit impliceerde……. Een deelnemer in de Verenigde Staten bevestigde dat de Verenigde Staten niet waren verzwakt in hun enthousiaste steun voor het idee van integratie”

De acolieten van de Europese Nazi Fascisten Unie willen er graag op wijzen dat veel van deze ideeën al openlijk elders waren besproken, voorafgaand aan de Bijeenkomst van Bilderberg in 1955. Zij moeten enig bewijs leveren om dit standpunt te onderbouwen. Het is opmerkelijk dat Bilderberg Groep de “gemeenschappelijke markt” zag als de voorloper van de voltooiing van de Europese integratie vóór het Verdrag van Rome van 1957. Dit vestigde de “gemeenschappelijke markt”, maar verwees niet naar de “hoogste mate van integratie” die pas over 50 jaar zou aankomen. Ook was hun open discussie over een gemeenschappelijke Europese munt of “centrale politieke autoriteit” niet bekend.
Opnieuw kwamen deze concepten slechts langzaam openbaar in de jaren na de vergadering van nazi Bilderberg van 1955 te voorschijn.

In 2009 onthulde Bilderberg-voorzitter Etienne Davignon dat niet alleen de Bilderberg fracties vastbesloten zijn om hoe dan ook het Europese project voort te zetten, maar ook de totale minachting voor de soevereiniteit van naties en de Europese bevolking. Sprekend over de reactie van Europa op de financiële crash van 2008, die de bankiers in het hart van de nazi Bilderberg-groep veroorzaakten, zei hij dat de Bilderbergers “het begrip” over toekomstige acties zouden verbeteren. Hij vertelde toen de groep verslaggevers dat zij dit op de zelfde manier konden doen zoals zij de Euro hielpen in de jaren ’90 tot stand te brengen. In een moment van kaak vallende arrogantie, in verwijzing naar landen waarvan de bevolking eerder had aangegeven dat ze de Europese Nazi Fascisten Unie willen verlaten (met name de bevolking van de Republiek Ierland, Frankrijk en Nederland) zei hij:

“Waarom moeten we om hen geven?”

Waarom inderdaad? Het is duidelijk dat de ‘wil van het volk’ niets betekent voor aristocratische parasieten, psychopaten zoals voormalig nazi Bilderberg-voorzitter Etienne Davignon. Zolang is het ook altijd geweest. Tussen 2005 en 2007 maakten de Ieren, Fransen en Nederlanders bezwaar tegen de voorgestelde Europese Nazi Fascisten Unie-grondwet. Het Ierse referendum ging niet door omdat de Franse en Nederlandse referenda het ratificatieproces al hadden stopgezet, maar alle aanwijzingen wezen op een uitgesproken Ierse afwijzing. Er was ook fel verzet tegen “de hoogste mate van integratie” onder de bevolking van het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Denemarken, Polen en Portugal, die ook referenda, al dan niet onder dwang, hadden afgelast, en volledig werden genegeerd door de Europese federalisten. De ‘nee-stemmen’ van Fransen en Nederlanders overtuigden de Europese Nazi Fascisten Unie-”elite” om de moeizame ”democratie” volledig op te geven.

Valéry Giscard d’Estaing

Nazi Bilderberg-lid Valéry Giscard d’Estaing, voorzitter van de Europese Conventie wiens komische pretenties waren om de “democratie en transparantie” te verbeteren, besloot dat alleen de leiders van de 25 lidstaten moesten worden geraadpleegd om de vereiste “verdragen” te ratificeren. Precies zoals de nazi Bilderberg groep in 1955 besloot. D’Estaing erkende dat de 25 leiders het nieuwe idee moesten verkopen aan hun verschillende parlementen en nationale vergaderingen en was een van de nazi Bilderbergers die bepaalden dat uitvluchten noodzakelijk zouden zijn. Daarom bouwden ze een bewust ondoorzichtig “Verdrag van Lissabon” (en handvest) op om de voltooiing van hun Europese nazi fascistische project af te ronden. In gesprek met Le Monde in 2007 zei nazi d’Estaing:

“De laatste hersengolf is om een deel van de innovaties van het grondwettelijk verdrag te behouden, maar verberg ze door ze op te ruimen in verschillende teksten. De meest innovatieve bepalingen zouden eenvoudige wijzigingen van de verdragen van Maastricht en Nice worden. De technische verbeteringen zouden worden hergroepeerd in een kleurloos, onschadelijk verdrag. De teksten zouden naar de nationale parlementen worden gestuurd, die afzonderlijk zouden stemmen. Zo zou de publieke opinie ertoe worden gebracht om, zonder het te weten, de bepalingen aan te nemen die wij niet direct durven te presenteren.”
(Valéry Giscard d’Estaing)

Hij probeerde zich vervolgens te distantiëren van zijn eigen verklaringen door te beweren dat de ‘hersengolf’ onwaardig was voor de ‘uitdaging op het spel’. Zijn verklaarde angst was dat het zou:

“…..bevestigen dat de Europese burgers het idee hadden dat de opbouw van Europa achter hun rug wordt georganiseerd door advocaten en diplomaten.”

Hij hoeft zich geen zorgen te maken. De mensen werden toch niets gevraagd. Het Verdrag van Lissabon, dat de clausules bevat die de weg vrijmaakten voor een centraal gecontroleerde Europese nazi fascistische superstaat, met zijn eigen volledig functionerende centrale bank, werd geratificeerd door 59 mensen, waardoor de Europese Nazi Fascisten Unie op 13 december 2007 werd opgericht. Dit was volledig in overeenstemming met het plan dat 52 jaar eerder door de nazi Bilderberg Groep werd voorgesteld.

Als gevolg van de schijnbare tweedeling tussen kapitalisme en communisme, hebben historici consequent gekeken naar de geschiedenis van de late 19e tot eind 20e eeuw  door de smalle grenzen van dit ideologische conflict. Wat zij niet hebben erkend, is dat ongebreidelde economische globalisering de voorwaarden biedt voor het “kapitalistische collectivisme” om te gedijen. In Frankrijk noemen ze het ‘capitalisme sauvage’ (ongebreideld kapitalisme), maar zelfs dit erkent niet volledig zijn globalistische karakter. De post 2e wereldoorlog periode heeft gezien hoe het zich heeft vermenigvuldigd op een monumentale schaal, dankzij het monetaire systeem. De bank bailouts in 2010 waren niet het product van socialisme, fascisme, democratie, communisme of enige andere vorm van aanvaarde sociaaleconomische of politieke ideologie. Ze zijn gebaseerd op de principes van het ‘kapitalistische collectivisme’, iets waar we nog geen naam voor hebben. Sun Tzu had gelijk toen hij opmerkte:

“Als je zowel je vijand als jezelf onwetend vindt,
ben je zeker in gevaar.”

Het lijkt waarschijnlijk dat door blootstelling de invloed van de nazi Bilderberg-groep, als besluitvormingsorgaan, tot op zekere hoogte heeft verminderd. Ze maken echter slechts één deel uit van het Deep State Milieu en er zijn andere groepen zoals Le Cercle, het CFR en de RIIA die het werk van NWO voortzetten. In 2017 spelde de huidige voorzitter van het CFR, nazi Bilderberg lid Richard Haas, zijn evoluerende visie uit voor wat hij World Order 2.0 noemde in zijn boek ‘Een wereld in wanorde:’

“……….in een geglobaliseerde wereld is een wereldwijd besturingssysteem dat uitsluitend uiting geeft in respect voor soevereiniteit – noem het Wereldorde 1.0 – steeds ontoereikender geworden. Weinig blijft lokaal meer. Zowat alles en iedereen, van toeristen, terroristen en vluchtelingen tot e-mails, ziekten, dollars en broeikasgassen, kan bijna overal bereiken. Het resultaat is dat wat er in een land gebeurt niet langer alleen de zorg van dat land kan zijn. De realiteit van vandaag vraagt om een bijgewerkt besturingssysteem- Wereldorde 2.0 – gebaseerd op “soevereine verplichting”, het idee dat soevereine staten niet alleen rechten hebben, maar ook verplichtingen jegens anderen.”

Richard Haas: CFR-voorzitter en exponent van NWO 2.0

Gekleed in de false respectabiliteit van de schijnbaar betrokken wereldburger, Haas suggereerde dat de onafhankelijkheid van een natie en soevereiniteit niet langer moet worden gerespecteerd. Als NWO besluit dat een land niet aan zijn eisen voldoet, is dat reden om het te vernietigen. Hij heeft een manifest geschreven voor centraal gecontroleerde mondiale regering met ongekozen, verborgen beleidsmakers, zoals hijzelf, die optreden als de ‘Society of the Elect‘.’ We hebben besproken hoe, door middel van manipulatie en bedrog, de macht gekke tirannen van NWO hun dodelijke spel uitspelen. Hun vertegenwoordigers, zoals Haas, glimlachen lief en bieden u een betere toekomst onder de welwillende dictatuur van ‘Wereldorde 2.0’.

De Europese Nazi Fascisten Unie vertegenwoordigt de eerste, praktisch voltooide fase van het NWO-model van wereldwijde hegemonie. Het aanbod van een ‘geordende’ wereld lijkt misschien verleidelijk. Maar het is het geweld van de ‘oorlog tegen het terrorisme’, de brute destabilisatie van naties, de gedwongen bezuinigingen van internationale bankkartels, gedwongen bevolking verschuivingen, de militarisering van een politiestaat, massale surveillance, beperkte toegang tot informatie, totale economische controle in een cash loze samenleving, terroristische aanslagen als onderdeel van een voortdurende ‘strategie van spanning, en drone-aanvallen op civiele ‘doelen’ die de ware aard van hun aanbod definieert.

De meest uitgebreide misleiding die ons bespeelde is dat we ervan overtuigd waren om iets te negeren waarvan we in ons hart altijd hebben geweten dat het waar is. Door jaren van indoctrinatie en ‘onderwijs’ zijn we vergeten dat autoritaire macht nog steeds bestaat in ”democratieën”. We zijn er nu allemaal van overtuigd dat wij, de mensen, de leiding hebben over ons eigen lot. We geloven eigenlijk dat de regeringen die we kiezen ons dienen, ondanks het feit dat er geen ENKEL BEWIJS is om dit geloof te onderbouwen.

Ongeacht al onze oorlogen en revoluties, heeft een kleine groep mensen meer geld en macht dan de rest van de wereld samen. Dit zijn de kleine kliek van ”mensen” aan de top van de rijkste 1% van de mensheid. Ze zijn niet de 1% die vaak de schuld krijgen, de meeste van deze mensen zijn net zo machteloos als de rest van ons, ze zijn de 0,001%. Geld is macht en ze hebben een onbeperkt aanbod.

De Europese Nazi Fascisten Unie is altijd hun project geweest. Wij, de mensen, zijn gewoon vervangbare pionnen in hun voortdurende strategie van wereldwijde spanning.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten | Een reactie plaatsen

Een korte geschiedenis van hoe Anthony Fauci sinds 1984 faalt

Een korte geschiedenis van hoe Anthony Fauci sinds 1984 faalt.

In 2003 was terrorisme een meer direct nationaal gevaar dan infectieziekten. Het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) van dr. Anthony Fauci had zojuist $ 117 miljoen omgeleid voor infectieziekten om een ​​nieuw antraxvaccin te financieren als reactie op de miltvuuraanvallen die een week na 9/11 plaatsvonden.

De miljoenen waren slechts een klein deel van de 1,8 miljard dollar die Fauci de afgelopen twee jaar had gestort voor de verdediging tegen bio terroristische aanslagen. Meer dan de helft van dat geld ging alleen naar miltvuur en pokken. In 2004 lanceerde Fauci het “Project Bioshield” van $ 5,6 miljard, de grootste uitgave van de National Institutes of Health tot dan toe voor een enkel onderzoeksvraagstuk.

Sommige microbiologische onderzoekers waren toentertijd echter volgens het tijdschrift Nature bezorgd dat Fauci’s acties uiteindelijk ”de prioriteiten in het onderzoek naar infectieziekten zouden verstoren en geld zouden wegzuigen van het werk om de uitbraken van natuurlijke ziekten te begrijpen en tegen te gaan die uiteindelijk een grotere bedreiging vormen voor Volksgezondheid.”

In het Nature-artikel uit 2003 werd een microbioloog van Stanford University aangehaald die zei: “dat ziekten zoals griep en andere luchtweginfecties routinematig veel meer mensen doden dan bij een bio terroristische aanslag, en daarom een ​​groter deel van het NIAID-budget verdienen.”

De kritiek bleek terecht. In 2007, na miljarden te hebben uitgegeven onder het tegenovergestelde uitgangspunt, gaf Fauci toe dat “je uiteindelijk niet zoveel mensen zult doden (met een miltvuuraanval) als wanneer je een paar autobommen laat afgaan op Times Square.” Zijn vaccinatie tegen miltvuur was mislukt, omdat hij ‘tot zinken was gebracht door lobbyen’.

De mislukking van het miltvuurvaccin volgde op de hielen van Fauci’s controversiële leiderschap van de nationale aids-reactie in de jaren tachtig en negentig. Volgens ‘Good Intentions’, in een boek uit 1990 van onderzoek auteur en innovatie-expert Bruce Nussbaum, begon Fauci zijn carrière als ‘een glansloze wetenschapper’, die ‘zijn ware roeping – het opbouwen van een imperium’ vond toen hij de leiding nam bij NIAID in 1984.

Om ervoor te zorgen dat aids zijn exclusieve domein zou worden binnen de federale regering, begon Fauci “de belangrijkste bureaucratische strijd in de geschiedenis van de strijd tegen aids”, waarbij hij meer wetenschappelijk bekwame, maar minder achterbakse bestuurders uitschakelde. Als Fauci de strijd niet had gewonnen, zouden volgens Nussbaum “veel mensen die stierven, hebben geleefd”.

Nadat hij zijn monopolie op aids binnen de federale overheid had gewonnen, gaf Fauci, door een immunoloog op te leiden die zich richt op hoe het lichaam zelf infecties bestrijdt, een vaccinatiebenadering in de strijd tegen de toen terminale ziekte. Deze begrijpelijke professionele voorkeur ging ten koste van het onderzoek naar de antiretrovirale geneesmiddelen die aids uiteindelijk van een doodvonnis terugbrachten tot een chronische ziekte in remissie. Zoals Nussbaum in 1990 schreef:

De onbekwaamheid van het management van Tony Fauci had een duizelingwekkende prijs gekost. In 1987 waren meer dan een miljoen Amerikanen besmet met het AlDS-virus. Geen enkele medicamenteuze behandeling was voortgekomen uit het enorme biomedische onderzoek systeem van de overheid. Uiteindelijk overleefde Fauci ternauwernood door de controle over het enige AIDS-drugstestprogramma van de regering (aan een farmaceutisch bedrijf) over te dragen.

Als gevolg hiervan was één medicijn, AZT, de enige aids-behandeling die voortkwam uit het onderzoek systeem van de regering van Fauci, en alleen na hulp van de particuliere sector. In 1988, publiceerde toneelschrijver en prominente aidsactivist Larry Kramer  een “Open Brief aan Dr. Anthony Fauci” in de Village Voice, hij schreef:

Je gaf toe dat je een incompetente idioot bent. In de afgelopen vier jaar is 374 miljoen dollar uitgetrokken voor onderzoek naar de behandeling van aids. U had de leiding over het uitgeven van veel van dat geld. . . . Maar na drie jaar heb je slechts een systeem van verspilling, chaos en nutteloosheid opgezet.

Volgens “Good Intentions”, in een “poging om zijn reputatie te redden, zo niet zijn carrière”, coöpteerde Fauci Kramer en werd hij de belangrijkste bondgenoot van de activisten met goede connecties binnen het volksgezondheidsapparaat van de federale overheid. Kramer was op zijn beurt Fauci’s ‘vector’ in de elitaire Amerikaanse samenleving en positioneerde de technocraat perfect voor zijn favoriete rol als ‘een hit-the-front-page-every-day-guy,’ volgens een niet nader genoemde gezondheidsfunctionaris, schreef  Nussbaum.

Omdat de onderzoeksstrategie voor AIDS-behandeling met tegenslagen bleef kampen, concentreerde Fauci zich op de ontwikkeling van een HIV-vaccin. Deze zoektocht bood echter steeds minder glorie naarmate de jaren negentig vorderden. Vanaf 1995 begon de particuliere industrie met het ontwikkelen van effectieve medicamenteuze therapieën die de aids-sterfte in de ontwikkelde wereld tegen het begin van het millennium drastisch zouden verminderen, waardoor het hiv-vaccin veel minder een potentiële gamechanger zou worden. Terwijl de bio terrorisme dreiging Fauci’s prominente plaats in de nationale politiek herstelde, zijn noch de bio terrorisme dreiging, noch het miltvuurvaccin ooit uitgekomen.

Het werd nog erger voor Fauci voordat het beter werd. Op 3 februari 2020 meldde het tijdschrift Science dat, na bijna vier decennia, Fauci’s “mislukte zoektocht naar een vaccin dat het aidsvirus kan stoppen, opnieuw een frustrerende nederlaag heeft opgeleverd.” Volgens de wetenschapper die de studie in Zuid-Afrika leidt, “hier is absoluut geen enkel bewijs van werkzaamheid” uit de studie van $ 104 miljoen. “Hier is jaren aan gewerkt. Het is een enorme teleurstelling.”

Fauci gaf aan de wetenschap toe dat al die jaren en miljoenen werden uitgegeven aan een inspanning waarvan hij wist dat deze zeer onwaarschijnlijk zou zijn: ‘We worstelden jarenlang en dus grepen we het geringste positieve effect aan, een mogelijke correlatie van immuniteit, en het zag er interessant uit.” Fauci was echter net niet definitief te verwijderen, met de eerste Amerikaanse COVID-19-patiënt die pas een week eerder werd gediagnosticeerd.

“Ik zei altijd dat (een ademhalingsziekte zoals COVID-19) mijn ergste nachtmerrie zou zijn”, beweerde hij in juni. Toch vertelde Fauci slechts een paar maanden eerder de Amerikanen dat het gevaar van het Wuhan-virus verre van zijn grootste angst was, maar “slechts minuscuul”, dus “er is absoluut geen enkele reden om een ​​masker te dragen.” De media begroeven al lang bestaande wetenschappelijke zorgen dat Fauci “geld wegzoog van het werk om het uitbreken van natuurlijke ziekten te begrijpen en tegen te gaan”.

Een hagiografie van maart 2020, gepubliceerd in de sectie Stijl van de Washington Post, merkte op hoe de keurige dokter tegenwoordig weer een hit-the-front-page-all-day-man is, die ‘tijd en ruimte lijkt te overstijgen door te verschijnen in alle media te allen tijde. ” De krant citeerde House Majority Leader Steny Hoyer die klaagde: Het is jammer dat we bij de eerste hint hiervan niet alleen tegen Tony Fauci zeiden: ‘Jij hebt de leiding, je hebt alle macht die je nodig hebt, vertel ons wat er gedaan moet worden.’

Het eerste COVID-19-vaccin dat door de Amerikaanse Food and Drug Administration werd goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen, werd ontwikkeld door wetenschappers van Pfizer, dat geen financiering ontving van Fauci’s NIAID. “Alle investeringen in onderzoek & ontwikkeling en productie zijn door Pfizer gedaan en lopen gevaar”, zegt het bedrijf.

Dertig jaar geleden stelde Nussbaum de juiste diagnose van de hoofdoorzaak van Fauci’s vele tegenslagen:

De beste wetenschappers worden geen beheerders. De beste wetenschappers worden geen coördinatoren van programma’s voor andere wetenschappers op medische scholen in het hele land. De beste wetenschappers blijven in de labs, ze drukken geen papier.

Fauci is een uitstekende ”politicus” die vier decennia en vijf presidenten heeft overleefd – twee democraten en drie republikeinen. Gezien de mentale scherpte van de seniele pedo president van het land en de aanhoudende ongerustheid onder de burgers, lijkt het erop dat de politiek bekwame maar wetenschappelijk onbekwame Fauci-administratie niet snel ergens heen gaat.

 

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Geschiedenis, Jezuieten, Jongeren, Maatschappij, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten | Een reactie plaatsen

Precies op het juiste moment voor Biden, geeft de WHO toe dat PCR-tests met hoge cycli COVID-valse positieven opleveren

Precies op het juiste moment voor Biden, geeft de WHO toe dat PCR-tests met hoge cycli COVID-valse positieven opleveren

 

Hebben de ‘complottheoretici’ zojuist gelijk gekregen over het ‘nep-reddingsplan’ voor COVID?

Hebben de ‘wetenschap-ontkenners’ zojuist de bevestiging gekregen dat het toch politiek was ?

Het korte antwoord op beide vragen met betrekking tot de COVID-19 ‘Plandemie’ en de misvatting van asymptomatische PCR-tests is JA en JA!

We hebben de controverse rond de Wereldwijde COVID “plandemie” en de misleidende resultaten van de PCR-test en de amplificatieprocedure de afgelopen maanden gedetailleerd beschreven.

Ter herinnering: ‘cyclusdrempels’ (Ct) zijn het niveau waarop de veelgebruikte PCR-test (polymerasekettingreactie) een monster van het COVID-19-virus kan detecteren. Hoe hoger het aantal cycli, hoe lager de hoeveelheid virale lading in het monster; hoe lager de cycli, des te vaker kwam het virus voor in het oorspronkelijke monster.

Talrijke epidemiologische ”experts” hebben betoogd dat cyclusdrempels een belangrijke maatstaf zijn waarmee patiënten, het publiek en beleidsmakers beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over hoe besmettelijk en/of ziek een persoon met een positieve COVID-19-test kan zijn. Zoals JustTheNews meldt; gezondheidsafdelingen in het hele land slagen er echter niet in om die gegevens te verzamelen.

In feite hebben we al in oktober de aandacht van de wereld gevestigd op de COVID-19 “plandemie” en de verontrustende realiteit van PCR-tests met een hoge cyclusdrempel die geheel nutteloos zijn als indicatoren van COVID-19 “ziekte”. Stacey Lennox van PJMedia zei destijds:

Biden zal nationale normen uitvaardigen, zoals de plexiglasbarrières in restaurants waarover hij sprak tijdens het debat, en druk uitoefenen op gouverneurs om maskermandaten in te voeren met behulp van de financiële invloed van de federale overheid.

Een hack bij de CDC of FDA zal nieuwe richtlijnen uitvaardigen die de Ct die het lab gebruiktverlaagt, en gevallen zullen op magische wijze beginnen te dalen.

In werkelijkheid zal de verandering alleen de vele valse positieven elimineren, maar de meeste Amerikanen, zwaar geïndoctrineerd door de corrupte ”media”, zullen dat niet weten.

De goede oude oom Joe zal de held zijn, ook al zijn het Deep-State-actoren in de gezondheidsbureaucratieën die een probleem met testen waarvan ze al maanden op de hoogte zijn, niet zullen oplossen. De Deep-State is een verdomd goed medicijn.

En nu, zoals Lennox hieronder in detail uitlegt, hebben we 100% gelijk gekregen, want minder dan een uur na de inauguratie van president trekpop Biden heeft de WHO ons gelijk gegeven.

In augustus vorig jaar publiceerde The New York Times een artikel waarin stond dat maar liefst 90% van de COVID-19-tests in drie staten niet indicatief waren voor actieve ziekte. Met andere woorden, ze pikten viraal afval op dat niet in staat was om infectie te veroorzaken of te worden overgedragen omdat de cyclusdrempel (Ct) van de PCR-test het monster te vaak versterkte.

Weet ook dat de RT-PCR in januari 2020 al werd vastgelegd als test voor COVID-19. Dus voordat Covid-19 in Europa was hebben ze de test al vastgesteld, ook het RIVM heeft hier aan mee gewerkt. Voor uitgebreide uitleg over PCR test kijk op www.bpoc2020/verhoren Dr. Peter Borger.

Labs in de Verenigde Staten gebruikten een Ct van 37-40. Epidemiologen die destijds werden geïnterviewd, zeiden dat een Ct van ongeveer 30 waarschijnlijk geschikter was. Dit betekent dat de COVID-19-testnormen van de CDC voor de PCR-test een buitensporig aantal valse positieven zouden oppikken. Het Times- rapport merkte op dat de eigen gegevens van de CDC suggereerden dat de PCR geen levend virus detecteerde boven een Ct van 33. De verslaggever merkte ook op dat clinici de Ct-waarde niet ontvingen als onderdeel van de testresultaten.

Toch specificeerde een PCR-testinstructiedocument van de CDC dat vijf keer was herzien vanaf 13 juli 2020 het testen en interpreteren van de test met een Ct van 40. Op 28 september 2020 werd een studie gepubliceerd in het tijdschrift Clinical Infectious Diseases van Jaafar et al. had op basis van patiëntlaboratoria en klinische gegevens met betrekking tot bijna 4.000 patiënten beweerd dat een Ct van 30 geschikt was voor het maken van openbaar beleid. Een update van de CDC-instructies voor PCR-testen vanaf 1 december 2020 gebruikt nog steeds een Ct van 40.

Kort voordat het artikel in de New York Times werd gepubliceerd, herzag de CDC haar COVID-19-testaanbevelingen en zei dat alleen symptomatische patiënten mogen worden getest. De media werden gek en Dr. Fauci ging langs alle televisie stations en zei dat hij geen deel uitmaakte van de beslissing om de testnormen te wijzigen:

“Ik maak me zorgen over de interpretatie van deze aanbevelingen en ik ben bang dat mensen hierdoor de verkeerde veronderstelling krijgen dat asymptomatische verspreiding niet van groot belang is. In feite is het dat wel. “

Dus de Mendacious Midget ™ had natuurlijk gesproken, en de richtlijnen gingen terug naar het testen van iedereen, de hele tijd, met een overgevoelige test.

Dr. Fauci wordt betaald door nazi Bilderberg psychopaat Bill Gates.

Het idee dat asymptomatische verspreiding vanaf augustus een punt van zorg was, was slechts een van de vele leugens die Dr. Fauci vertelde. Aan het begin van de plandemie eind januari zei hij:

”Het enige dat mensen historisch gezien moeten beseffen, is dat, zelfs als er enige asymptomatische overdracht is, in de hele geschiedenis van door de luchtwegen overgedragen virussen van welk type dan ook, asymptomatische overdracht nooit de oorzaak van uitbraken is geweest. De aanjager van uitbraken is altijd een symptomatisch persoon. Zelfs als er een zeldzame asymptomatische persoon is die het zou kunnen overbrengen, wordt een epidemie niet aangedreven door asymptomatische dragers”.

Er is geen enkele studie of meta-analyse die verschilt van de oorspronkelijke beoordeling van Fauci.

Vandaag, binnen een uur nadat Joe Biden werd ingehuldigd en een uitvoerend bevel ondertekende waarin maskers op alle federale eigendommen werden opgelegd, stuurde de WHO een kennisgeving naar laboratoriumprofessionals die de PCR-test gebruiken . Het zei:

WHO-richtlijnen Diagnostische tests voor SARS-CoV-2 stellen dat een zorgvuldige interpretatie van zwakke positieve resultaten nodig is ( 1 ).

De cyclusdrempel (Ct) die nodig is om het virus te detecteren, is omgekeerd evenredig met de virale lading van de patiënt.

Als de testresultaten niet overeenkomen met de klinische presentatie, moet een nieuw monster worden genomen en opnieuw worden getest met dezelfde of een andere NAT-technologie.

letterlijk een uur nadat Biden de eed heeft afgelegd, geeft de WHO toe dat PCR-testen met hoge amplificatiesnelheden de voorspellende waarde van de tests veranderen en resulteren in een groot aantal valse positieven pic.twitter.com/iDtXmappRw
– Andy Swan (@AndySwan) 20 januari 2021

Dit vertaalt zich naar als er geen symptomen zijn, betekent een hoge Ct-waarde dat het zeer onwaarschijnlijk is dat u ziek wordt of iemand anders ziek maakt als er geen zeer recente blootstelling aan een besmet persoon is geweest.”

Dr. Fauci wist dit in juli toen hij zei dat tests met een Ct van meer dan 35 cycli waarschijnlijk viraal afval of dood virus oppikten.

Zelfs bij een Ct van 35 is de incidentie van virusmonsters die zouden kunnen repliceren erg laag, volgens Jaafar et al.

De enige staat die ik ken die vereist dat de Ct bij elke test wordt gerapporteerd, is Florida, dat in december met dit beleid is begonnen.

De WHO ging verder en verklaarde:

De meeste PCR-tests zijn geïndiceerd als hulpmiddel bij de diagnose, daarom moeten zorgverleners elk resultaat overwegen in combinatie met de timing van de monsterneming, het type specimen, de specifieke kenmerken van de tests, klinische observaties, patiëntgeschiedenis, bevestigde status van eventuele contacten en epidemiologische informatie.

Kortom, een positieve PCR-test bij afwezigheid van symptomen betekent niets bij een Ct hoger dan 30, aldus de experts geïnterviewd door de New York Times en volgens Jaafar et al. Maar positieve tests zijn het nummer die de corrupte media hoeren (m/v) bij de NOS, NPO, RTL, etc, etc,  graag op het scherm toont.

Als het percentage dat door de Times in augustus is gevonden klopt, zijn er tot nu toe ongeveer 2,43 miljoen gevallen, niet 24,3 miljoen.

Er is ook geen manier om de sterfgevallen als gevolg van COVID-19 te berekenen in plaats van sterfgevallen met wat dood viraal afval in de neusgaten.

Wat ik sinds september de “plandemie” heb genoemd, zal op magische wijze worden opgelost, net op tijd zodat Joe Biden eruitziet als een held. Door  helemaal niets te doen.

Vertel me niet dat er geen gepolitiseerde Diepe Staat is bij onze gezondheids-instanties. Zeg me nooit dat ik nog een keer naar Dr. Anthony Fauci moet luisteren. En elke bedrijfseigenaar die geruïneerd is vanwege lockdowns vanwege een groot aantal “gevallen”, zou razend moeten zijn. Elke ouder wiens kind een schooljaar heeft verloren, zou woedend moeten zijn.

Dit was allemaal niet voor uw gezondheid. Het was om Trump (Orange Man Bad) kwijt te raken.

Nu zullen ze de cyclustempo verlagen en kun je de curve negatief zien worden… als magie… omdat de nieuwe magische man – pedofiel Biden – niet de slechte man is en de maskers die hij bestelde werkten !!!!!
– Andy Swan (@AndySwan) 20 januari 2021

Even terzijde, dit verklaart ook duidelijk het verdwijnen van de “griep” tijdens dit seizoen, aangezien de overvloed aan hoge Ct PCR-tests die zogenaamd wijzen op een stijging van COVID niets van dien aard zijn.

Zoals Stephen Lendman eerder opmerkte, negeerde hij dat ‘lockdowns de griep in zijn tracks stopten, (uitbraken) kelderde met 98% in de Verenigde Staten’, negeerde dat wat COVID wordt genoemd slechts seizoen griep is in combinatie met valse positieven (extreem hoge Ct) van PCR -Testen.

En om die reden gaat de grote verdwijnende griep in 2020 grotendeels onder de radar van de corrupte massamedia.

Vriend van Rome & de Verenigde Nazi’s

De media verspreidden massale misleiding en de kracht van herhaling zorgt ervoor dat de meeste mensen geloven dat ze, nadat ze met succes de ”griep hebben gedood”, hetzelfde zullen doen met COVID … en, indien toegestaan ​​door onze ”meerderen”, zullen we allemaal terugkeren naar het nieuwe normaal dat ZIJ verlangen. 

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten | Een reactie plaatsen

Poetin en Trump vs De Nieuwe Wereld Orde: De Eindstrijd

Poetin en Trump vs De Nieuwe Wereld Orde:
De Eindstrijd


We leven in spannende tijden.

Het onbekende dat voor ons allen ligt is zowel opwindend als eng. Opwindend op de lange termijn, maar op korte termijn nogal eng. Alle rijken (ook het Anglo Zionistische Rijk) sterven uiteindelijk en we zijn in de terminale fase van de Nieuwe Wereld Orde die niet zal herstellen van de Russische roulette spel dat het heeft gespeeld, het overhandigde Vladimir Poetin  een geladen pistool en hij haalde de trekker over.

De laatste weken is alles op zijn plaats gezet voor de laatste slag. Er zijn zoveel verschillende feiten en gebeurtenissen, links en rechts, ik zal proberen mijn best te doen om methodisch te blijven in dit ingewikkelde verhaal. Blijf er bij, ik heb enige tijd geworsteld met dit artikel vanwege de krankzinnige hoeveelheid extra details die elke dag biedt.

Het laten vallen van dollars

Een beetje context is vereist. De Nieuwe Wereld Orde concept is gewoon de wens van een handvol internationale parasieten, psychopaten, bankiers en ultra rijken die de hele planeet, economisch en politiek willen regeren als één gelukkige familie.

Het begon in 1773 en door de jaren heen waren/zijn er veel belangrijke veranderingen uitgevoerd, maar het concept en de doelstelling zijn niet veranderd. Helaas voor hen, de internationale banken die sinds 1944 de plundering van de planeet met de hulp van de Amerikaanse dollar worden nu bedreigd door hyperinflatie, door hun geldpersen die al jaren draaien om hun absurde uitgaven te dekken om olie-en grondstoffen oorlogen te ondersteunen die ze allemaal uiteindelijk verloren.

Om deze aankomende hyperinflatie te voorkomen, genereerden ze een virusaanval op vier landen (China, Iran, Italië en nu de Verenigde Staten) om paniek in de bevolking te verspreiden, met de kostbare hulp van hun schandelijke media. Hoewel dit coronavirus niet verschilt van nieuwe virussen die elk jaar mensen aanvallen, duwde de media mensen om zich vrijwillig te isoleren door angst en terreur. Sommigen verloren hun baan, bedrijven gaan failliet, de paniek creëerde een beurscrash die portemonnees leeg haalde en activa, wat resulteerde in een paar biljoen virtuele dollars van de markt haalde om druk op de munt te verminderen.

So far, so good, maar al het andere ging mis in deze wanhopige en ultieme banzai. De top viroloog op de planeet bevestigd dat chloroquine werd gebruikt door de Chinezen met spectaculaire resultaten om patiënten te genezen, dan verbeterde hij zijn toverdrank door het toevoegen van een pneumonisch antibacteriële genaamd Azitromycine, en redde iedereen van zijn eerste 1000 gevallen, behalve een.

Donald Trump legde onmiddellijk dezelfde behandeling op door een strijd tegen zijn eigen Federal Drug Administration, die gekocht en eigendom is van de Deep state. Dit dwong alle door de Deep state gecontroleerde corrupte media om te praten over Dr. Didier Raoult’s wonder middel, het ondertekenende de doodvonnis op ons vertrouwen in alle westerse regeringen, hun medische agentschappen, de World Health Organization, en de corrupte media die probeerden om de onberispelijke reputatie van de arts te vernietigen, terwijl het  plotselinge ”gevaarlijke bijwerkingen” uitvond van een bijna onschadelijk medicijn die al  60 jaar gebruikt om malaria te behandelen.

Niet zo ver weg, in Duitsland, heeft de internationaal geprezen Dr Wolfgand Wodarg opgemerkt dat de gemanipuleerde paniek totaal nutteloos is, omdat dit virus niet anders is dan de anderen luchtweginfecties die ons elk jaar beïnvloeden. Dit was een geweldige overwinning voor Trump en de algemene bevolking op sociale media, die samen de pathologische leugens van de officiële communicatiekanalen van elk Land van de Nieuwe Wereld Orde blootlegden.

De facto is de geloofwaardigheid van deze nazi Bilderberg trekpoppen regeringen in de lucht verdwenen en uit het oog van de storm zal Italië vrijwel zeker direct na de ”crisis” de Europese Nazi Fascisten Unie verlaten, wat een domino-effect zal teweegbrengen dat door alle EU-landen en Noord Atlantische Terroristen Organisatie -leden loopt.

Mijn vrienden, globalisme is dood en klaar voor crematie.

Het graven van de afgrond

Internationale bankiers konden het niet zien aankomen in 1991, toen ze 95% van de planeet domineerden na de val van de Sovjet-Unie. Het leek erop dat niets hun ultieme missie kon stoppen om hun Orwelliaanse droom te voltooien: vernietig een paar landen in het Midden-Oosten, vergroot illegale zionisten staat Israël en krijg de totale controle over de wereldoliemarkt, het laatste stukje van hun Xanadu-puzzel waar ze al een hele eeuw aan werken, te beginnen met de Balfour-verklaring in 1917.

Toen Vladimir Poetin de leiding kreeg over Rusland, was er geen teken dat hij het beter zou doen dan de nazi Bilderberg dronkaard die hij had vervangen. Een ex KGB-officier leek een keuze meer gedreven door nostalgie in plaats van ideologie, maar Poetin had veel meer activa met hem dan op het eerst oog zichtbaar was: patriottisme, humanisme, een gevoel van rechtvaardigheid, sluw, slim, en een geniale econoom als vriend genaamd Sergey Glazyev die openlijk  de Nieuwe Wereld Orde veracht, maar vooral, belichaamde hij de reïncarnatie van de lang verloren Russische ideologie van de totale politieke en economische onafhankelijkheid. Na een paar jaar besteed aan het droogleggen van het Russische moeras van oligarchen en maffiose die zijn corrupte nazi Bilderberg voorganger had achtergelaten in zijn spoor van lege flessen, rolde Vlad zijn mouwen op en ging aan de slag.

Omdat zijn tegenstanders de planeet al 250 jaar plunderen door kolonisatie verzekerd door een militaire dominantie, wist Vlad dat hij moest beginnen met het bouwen van een onoverwinnelijke militaire machine. En dat deed hij. Hij bedacht verschillende soorten hypersonische raketten die niet kunnen worden gestopt, de beste defensieve systemen op de planeet, de beste elektronische stoorsystemen en de beste vliegtuigen. Om er dan zeker van te zijn dat een nucleaire oorlog geen optie zou zijn, bedacht hij dingen waar nachtmerries van gemaakt zijn, zoals de Sarmat, de Poseidon en de Avangard, allemaal niet te stoppen en in staat om elk land te vernietigen in een kwestie van een paar uur.

Putin and the military

De Russische president Vladimir Poetin, centrum, tijdens een jaarlijkse bijeenkomst met topmilitairen in het National Defense Control Center in Moskou, 24 december 2019. Poetin zei dat Rusland het enige land ter wereld is dat hypersonische wapens heeft, hoewel zijn militaire uitgaven een fractie van de Amerikaanse militaire begroting zijn. Russische minister van Defensie Sergei Shoigu, links, en chef-generaal staf van Rusland Valery Gerasimov, rechts, wonen de vergadering bij.

Met een nieuw en ongeëvenaard arsenaal zou hij over kunnen gaan tot het verslaan van elke Noord Atlantische Terroristen Organisatie-strijdmacht of een van zijn volmachten, zoals hij vanaf september 2015 in Syrië deed. Hij bewees aan elk land dat onafhankelijkheid van het NWO-Rothschild bankwezen nu een kwestie van keuze was. Poetin won niet alleen de Syrische oorlog, maar hij kreeg ook de steun van vele Landen van de Nieuwe Wereldorde die plotseling van kant wisselden toen zij zich realiseerde hoe onoverwinnelijk Rusland was geworden.

Op diplomatiek niveau kreeg het ook het machtige China aan zijn zijde, en slaagde er vervolgens in om onafhankelijke olieproducenten zoals Venezuela en Iran te beschermen, terwijl leiders als Erdogan van Turkije en Muhammad Ben Salman van Saoedi-Arabië besloten de kant van Rusland te kiezen, die niet de beste pokerhand heeft, maar het hele kaartenspel.

Eindigend in de conclusie dat Poetin nu de almachtige oliemarkt controleert, de onvermijdelijke energiebron die economieën en legers smeert, terwijl de Noord Atlantische Terroristen Organisatie en de Rothschilds bankiers alleen maar kan toekijken, zonder enige middelen om het terug te krijgen. Met de ongelooflijke resultaten die Poetin  gerealiseerd heeft in de afgelopen vijf jaar, ziet de Nieuwe Wereld Orde er plotseling uit als een kaartenhuis op het punt om af te brokkelen. Het Empire of Banks (Rothschilds, FED & ECB) is al vijf jaar terminaal ziek, maar het is nu de morfine die hen nog in leven houd, nauwelijks realiseren wat er gaande is.

Tragedie en hoop

Aangezien er geen hoop in het starten van een derde Wereldoorlog die op voorhand verloren gaat, kwam de laatste aanval uit de struiken in de vorm van een virus en de daaruit voortvloeiende media creatie van een nep-pandemie.

De belangrijkste focus was om een catastrofale hyperinflatie te vermijden van de gigantische massa Amerikaanse dollars die niemand meer wil, om tijd te hebben om hun virtuele wereld crypto-valuta uit te voeren, alsof de chronisch falende Rothschilds bankiers nog steeds enige legitimiteit hebben om onze geldvoorraden te blijven controleren. Het leek er in eerste instantie op dat het plan kon werken. Toen haalde Vlad zijn revolver tevoorschijn om het Russische roulettespel te beginnen en bliezen bankiers hun hersens uit door de druk op de trekker.

Hij Organiseerde een ontmoeting met OPEP en doodde de olieprijs door te weigeren de Russische productie te verlagen, waarbij het vat onder de 30 dollar kwam. Zonder nabeschouwing en zeker nog minder wroeging doodde Vlad de kostbare westerse olieproductie. Alle bloeddoorlopen olie dollars die uit de markt waren gehaald, moesten opnieuw worden geïnjecteerd door de Fed en andere centrale banken om een neergang en de uiteindelijke ramp te voorkomen. Onze beste Rothschild bankiers hebben inmiddels geen oplossingen meer.

Ondertussen stak Trump ook naar de stropdas-dragende gangsters. Terwijl de corrupte media de corona-doden chloroquine onderwerp vermeden, een oude pil ontworpen om malaria te genezen, heeft Trump aan de FDA het gebruik van deze levensreddende drug aan de VS geïnfecteerde patiënten opgelegd. Media hadden geen andere keuze dan erover te beginnen te praten, wat een kettingreactie ontstak: grote farmaceuten CEO’s werden ontslagen omdat ze net het vaccincontract hadden verloren, landen als Canada leken genocidale dwazen omdat ze de goedkope en onomstotelijke medicatie niet gebruikten, terwijl een zeer schandalige criminele daad van de overheid in het volle licht werd blootgesteld: de ”regering” van nazi Bilderberger Macron had in januari 2020 verkondigd dat chloroquine schadelijk was en het gebruik ervan in bedwang had gehouden: slechts een paar weken voor de uitbarsting van de nep-pandemie! Russische roulette is een populair spel in westerse regeringen rond deze dagen.

–осси€. —анкт-ѕетербург. 3 феврал€ 2016. ¬ реакторной цеха “√риппозные препараты” в —анкт-ѕетербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток и предпри€тии по производству бактерийных препаратов. –услан Ўамуков/“ј——

Op zaterdag 28 maart kondigde Rusland zijn eigen corona-dodende vaccin aan, gebaseerd op dr. Raoult’s toverdrank. Nog een kozakken klap, dit keer aan de grote Pharma halsader, terwijl de meeste westerse landen nu de goede behandeling van de arts uit te voeren, of geconfronteerd met de klap van een Russische pil komen om zijn burger te redden. Poetin zit in de levensreddende business deze dagen: in de laatste week van maart, stuurde hij 15 militaire vliegtuigen gevuld met artsen en leveringen rechtstreeks naar Noord-Italië, nadat een hulpvliegtuig uit China werd geblokkeerd door de Tsjechische Republiek.

We staan op het punt te leren dat Europese landen vrezen dat China of Rusland de waarheid vindt in de regio Lombardije, waar mensen niet sterven aan een corona-virus, maar waarschijnlijk van een dodelijke cocktailhybride van twee eerdere vaccins voor meningitis en influenza, waarmee ze werden geïnjecteerd in afzonderlijke vaccinatiecampagnes.

De clou

Ik zei eerder dat elke dag  geweldig nieuws brengt. Nou op zondag 29 maart 2020, viel het meest verbluffende van allemaal als een ton bakstenen op sociale media: een beperkt aantal toeschouwers heeft geleerd dat Trump de controle had over de Federal Reserve, dat nu wordt geleid door twee vertegenwoordigers van de Schatkist. Van al het gekke nieuws in de afgelopen maanden, was dit veruit het beste en meest schokkende. Na drie jaar aan de macht heeft Trump eindelijk voldaan aan zijn electorale belofte om private banken uit de Amerikaanse publieke zaken te halen, waardoor een einde komt aan een eeuw van uitbuiting van de Amerikaanse burgers. Hij heeft de beruchte Blackrock investeringsgroep opdracht gegeven om te beginnen met het kopen van belangrijke bedrijven voor de Fed, wat betekent dat hij brokken van de economie nationaliseert, terwijl hij een crash van de markt vermijd door het betrekken van belangrijke particuliere investeerders in de deal.

President Donald Trump samen met Jerome Powell, zijn kandidaat om voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve te worden in het Witte Huis in Washington, VS, November 2, 2017

Deze meest gedurfde zet komt op een cruciaal punt in de tijd, en toont nu duidelijk het besef dat Vladimir Poetin en Donald Trump zijn verenigd en hebben de mensheid naar het kruispunt van de Nieuwe Wereld Orde en vrijheid gebracht. Zoals ik al vaak heb gezegd, was de wens van de NWO om de derde Wereldoorlog al in 2019/2020 te laten uitbreken die het leven diep zou veranderen. Indien Trump zou zijn herkozen zouden dit de laatste vier jaar zijn van deze twee helden in politieke macht van hun naties.

De Nieuwe Wereld Orde wordt geconfronteerd met de twee machtigste landen op de planeet, en deze nep pandemie veranderde alles. Het laat zien hoe wanhopig de banksters zijn, en als we niet willen eindigen met kernkoppen die in beide richtingen vliegen, moeten Poetin en Trump ze nu tegen houden.

Beëindig de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), de Wereldbank, het International Maffia Fund (IMF), de Europese Centrale Bank, de Europese Nazi Fascisten Unie, de Noord Atlantische Terroristen Organisatie (NATO), nu. Onze wereld zal niet perfect zijn, maar het kan snel veel beter worden.

Pasen opstanding komt eraan. Dit kan bijbels worden.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Geschiedenis, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten | Een reactie plaatsen

COVID-19 & De opkomst van het pandemische industriële complex

COVID-19 & De opkomst van het pandemische industriële complex

Als officiële nummers moeten worden geloofd, is de Verenigde zionisten Staten een van de zwaarst getroffen landen in termen van COVID-19 infecties en sterfgevallen. Volgens het US Center for Disease Control and Prevention (CDC), op het moment van schrijven, zijn er vermoedelijk 19 miljoen COVID-19 gevallen met een vermeende 300.000 + sterfgevallen. Wat suggereert dat, indien je besmet zou zijn, je een kans hebt tussen een 1-2% om te sterven aan COVID-19.??

Echter, deze nummers zijn problematisch – zelfs voordat je vraagtekens stelt bij de geldigheid van de statistieken zelf – die er naartoe leiden.

Bijvoorbeeld, asymptomatische gevallen zullen waarschijnlijk niet worden getest en niet worden aangemeld, wat betekent dat veel meer mensen daadwerkelijk worden besmet door COVID-19, zij vertonen geen symptomen, en ontvangen geen behandeling, en komen zeker niet voor in de CDC’s “gevallen” statistieken.

Dit betekent dat uw kansen om besmet te worden door COVID-19 en te sterven zijn eigenlijk veel, veel minder dan de vaak aangeprezen claim van 1-2%. Alleen degenen die genoeg ernstige symptomen vertonen worden getest en/of behandeld en zullen worden opgenomen in de statistieken van “gevallen.”

In termen van het framen van een pandemie, een zeer sterke overdrijving van de dodelijkheid van het virus wordt een fundamentele kwestie. Als deze informatie op zichzelf onzorgvuldig of oneerlijk aan het publiek wordt gepresenteerd zonder vermelding van de vele meer mensen die waarschijnlijk besmet zijn en helemaal geen symptomen vertonen, kan en is er duidelijk paniek verspreid over de samenleving en de wereld, waardoor extreem beleid door goedkeuring kan glijden, waardoor het proces van maatschappij verminking nu begint.

Dit was een feit benadrukt door het werk van Dr John Ioannidis, die, zelfs aan het begin van COVID-19, geprobeerd heeft om alarm te slaan over het onnodig opstoken van publieke hysterie, de dwaasheid van het besturen van de volksgezondheid beleid zonder de juiste gegevens, en de catastrofistisch effect dat het zou hebben – en is nu duidelijk – op de samenleving als deze trend niet omgekeerd.

Een video-interview uitgevoerd door Journeyman Pictures uit april 2020 opgemerkt Dr Ioannidis verdeling van de gegevens en de resultaten van zijn eigen studies uitgevoerd om precies dit te illustreren. Zijn studie omvatte wijdverspreide serologische (antilichaam) testen in Santa Clara County, Californië om te zien hoeveel personen konden zijn besmet met COVID-19, maar gewoon nooit symptomen vertoonde, of symptomen niet ernstig genoeg om medische hulp te zoeken en worden getest op COVID-19.

Dr. Ioannidis zou opmerken:

Als je de getallen vergelijkt die we schatten te zijn geïnfecteerd, die variëren van 48.000-81.000, vergeleken met het aantal gedocumenteerde gevallen dat zou overeenkomen met dezelfde tijdshorizon rond 1 april, toen we 956 gevallen hebben gedocumenteerd in Santa Clara County, realiseren we ons dat het aantal geïnfecteerde mensen is ergens tussen de 50 en 85 keer meer in vergelijking met wat we dachten, vergeleken met wat was gedocumenteerd. Onmiddellijk betekent dat dat het sterftecijfer van de infectie, de kans om te sterven als je besmet bent, met 50-85 keer afneemt, omdat de noemer in de berekening 50-85 keer groter wordt. Als u rekening houdt met deze nummers, suggereren ze dat de infectie sterftecijfer voor deze nieuwe coronavirus is waarschijnlijk in hetzelfde percentage range als seizoensgebonden influenza.

Dr. Ioannidis merkte ook op dat er een grote gradiënt was met betrekking tot sterftecijfers op basis van leeftijd en onderliggende medische aandoeningen, waarbij het risico op overlijden voor mensen jonger dan 65 jaar zonder onderliggende medische aandoeningen vrijwel verwaarloosbaar is.

De noodzaak van meer testen om volledig datasets vast te stellen – zoals Dr Ioannidis en zijn team op Stanford heeft geïllustreerd – en de inspanningen om te communiceren met het publiek over het verschil tussen de Infectie Fatality Ratio (IFR) en de Case Fatality Ratio (CFR), zijn verwaarloosd door westerse regeringen en nog meer door de westerse corporate media hoeren (m/v). In sommige gevallen lijken er pogingen te worden ondernomen om deze cruciale informatie opzettelijk te verdoezelen of te verwarren om paniek en hysterie te blijven opstoken.

Maar daarnaast is er het feit dat regeringen – met name in het Westen – zijn betrapt op het gebruik van dubieuze of ongeorganiseerde methoden om COVID-19-doden te tellen – wat betekent dat zowel IFR- als CFR-nummers gemakkelijk kunnen worden scheefgetrokken.

Bijvoorbeeld, de Britse door de staat en Bill & Melinda Gates Foundation gefinancierde media-outlet de BBC heeft in een augustus 2020 een artikel geplaatst getiteld, “Coronavirus: England death count review reduces UK tolL BY 5.000,” ze geven toe:

Een overzicht van hoe sterfgevallen door coronavirus worden geteld in Engeland heeft het Britse dodental met meer dan 5.000 verminderd, tot 41.329  heeft de overheid aangekondigd.

Het artikel merkte ook op dat:

De nieuwe methode voor het tellen van sterfgevallen betekent dat het totale aantal mensen in het Verenigd Koninkrijk die zijn overleden aan Covid-19 daalt van 46.706 tot 41.329 – een daling van 12%.

Het artikel openbaarde dat De Volksgezondheiddienst van Engeland “het omvat iedereen die positief [voor COVID-19] had getest, zelfs als zij maanden daarna stierven en hun dood een andere oorzaak gehad kan hebben.”

Soortgelijke statistische gymnastiek worden uitgevoerd in de VS. Zelfs The New York Times publiceerde de kwestie vrij vroeg in artikel, “Is de Coronavirus Death Tally Opgeblazen? Here’s Why Experts Say No,” duidelijk concluderend dat er een probleem kan zijn met de officiële methodologie, en ging verder in het hele artikel met uit te leggen dat het onmogelijk is om het ooit te weten, omdat nauwkeurige tellingen – of zelfs nauwkeurige systemen om te gebruiken in het tellen – momenteel niet bestaan in de VS.

Met andere woorden: de huidige systemen zijn allesbehalve perfect en erg kwetsbaar voor systemische vervormingen in de presentatie van gegevens. Nogmaals, dit is een fundamentele kwestie wanneer het volksgezondheidsbeleid is gebaseerd op de vermeende ernst van de epidemie.

De echte impact van COVID-19

Op basis van wat duidelijk werd misbruikt en onvolledige statistieken, de VS, het Verenigd Koninkrijk, en een groot deel van West-Europa hebben de wereld geleid in het stoken van ongekende hysterie, handhaving van reisbeperkingen en lockdowns, met inbegrip van de sluiting van bedrijven en scholen, en de economieën van de wereld tot stilstand gebracht, hetzij direct of indirect – op een manier die vergelijkbaar is met, maar met een impact veel groter dan de illegale VS geleide wereldwijde “War on Terror” te beginnen in 2001.

De druk van “internationale organisaties” zoals de Wereld ”gezondheid” organisatie (WHO) die zijn aan de Verenigde Nazi’s – Gelieerde platform gebruikt om een “globale pandemie” te verklaren, samen met Westelijke overheden en de bedrijven die buitenlands en binnenlands beleid overheersen, heeft tot een globale crisis geleid – niet in termen van menselijke gezondheid, maar in termen van sociaal-economie.

Bedrijven zijn gesloten – niet omdat degenen die de zaken regelen of de leiding hebben  niet in het ziekenhuis liggen bedden of dood zijn – maar in opdracht van de corrupte regeringen, en met officiële beleid steun van organisaties zoals de Wereld Hell Organisatie.

De door zionisten gecontroleerde corrupte mainstream media heeft een belangrijke rol gespeeld in deze – niet alleen herhalen ze verhalen die door overheden en zorginstellingen verspreid worden kritiekloos, maar weigeren om hun rol als waakhonden en onderzoekers op zoek naar ongepastheid te vervullen.

Het is een staat van hysterie die het midden- en kleinbedrijf (MKB) verlamt, maar een zegen is voor het grootbedrijf.

Krantenkoppen van kranten zoals de Wall Street Journal geven toe, “Big Tech Bedrijven maken dikke Winsten als Covid-19 de vraag verhoogt,” of zoals de Guardian meld, “Amazon derde kwartaal winst stijgt als pandemische verkoop de winst verdrievoudigd,” maken duidelijk dat sommige grote bedrijven profiteren van de hysterie.

Bovendien, de Guardian rapport, “Het mysterie van Amerikaanse bedrijven die profiteren van de coronavirus bailout,” onthult hoe worstelende grote bedrijven worden gered door overheidsgeld – terwijl de MKB-sector, de echte pols van een levendige economie en samenleving – wordt achtergelaten. (Doel: kapotmaken en in beslag nemen)

Maar er is een industrie die opvalt boven alle anderen om te profiteren, een industrie berucht om zijn diepgewortelde corruptie, en een industrie die al is gevangen met behulp van haar banden met internationale criminele organisaties zoals de Wereld Hell Organisatie – Verenigde Nazi’s om pandemieën te verklaren, angst, paniek en hysterie te creëren, en rijkelijk te profiteren van de daaruit voortvloeiende chaos.

Het is de farmaceutische industrie van het Westen.

Op geen enkel moment in de menselijke geschiedenis is het krachtiger en invloedrijker geweest dan het nu is. En op geen enkel ander moment in de menselijke geschiedenis is het zo gevaarlijk geweest.

Big-Pharma: De minst betrouwbare pandemische partner

De Westerse Big-Pharma woekerwinsten en corruptie onder normale omstandigheden is al schokkend. Het huidige klimaat van publieke verwarring, paniek en groeiende sociaaleconomische wanhoop nodigt alleen maar uit tot meer moorddadige criminele activiteiten van deze ”industrie” op nieuwe niveaus.

Farmaceutische bedrijven zoals Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca en Moderna – die direct of indirect miljarden dollars hebben ontvangen van belastingbetalers om COVID-19-vaccins te ontwikkelen – hebben lange, gedocumenteerde geschiedenissen van corruptie, waaronder het omkopen van toezichthouders, artsen en overheden.

Ze zijn ook betrapt op het vervalsen van veiligheids- en werkzaamheid gegevens. Ze hebben het gebruik van hun producten voor patiënten bevorderd in gevallen die niet zijn goedgekeurd door incompetente toezichthouders, ook voor kinderen.

Ze zijn zelfs betrapt op het willens en wetens verkopen van producten waarvan ze wisten  dat ze gevaarlijk of zelfs dodelijk waren – het achterhouden van kritische informatie van zowel incompetente toezichthouders en het publiek.

Pfizer alleen – toen zijn COVID-19-vaccin publiekelijk begon uit te rollen – werd dit jaar onderzocht, volgens haar eigen Security Exchange Commission (SEC) indiening, voor haar Greenstone generieke geneesmiddelen bedrijf over antitrust betreft, voor de productie kwesties met betrekking tot Quillivant XR, met betrekking tot de kwaliteit kwesties over de productie van auto-injectoren, over corruptie onderzoeken met betrekking tot haar Russische en Chinese activiteiten, en met betrekking tot rechtszaken in Mexico over de productie van Zantac en een kankerverwekkende chemische stof genaamd N-Nitrosodimethylamine (NDMA) gevonden in het product.

Het onderzoek met betrekking tot Zantac heeft uiteindelijk geleid dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) – die de drug oorspronkelijk had goedgekeurd – Pfizer heeft gevraagd om het terug te trekken uit de markt na het vinden dat het  inderdaad is gekoppeld aan een verhoogde kans op het veroorzaken van kanker.

The Wall Street Journal in een artikel uit 2020 getiteld” Pfizer ontvangt onderzoek van SEC Omkoop Unit,” zou nota nemen van pfizer’s  schandalen uit het verleden:

Pfizer heeft in het verleden run-ins met de Amerikaanse autoriteiten over beschuldigingen van omkoping onder haar activiteiten in het buitenland. Het bedrijf stemde er in 2012 mee in om 60,2 miljoen dollar te betalen om onderzoeken door de SEC en het ministerie van Justitie naar vermeende schendingen van de FCPA in verschillende landen in Europa en Azië, waaronder China en Rusland, af te wikkelen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie in zijn eigen verklaring met betrekking tot een deel van de 2012 uitbetaling door Pfizer zou nota van:

Volgens gerechtelijke documenten, Pfizer H.C.P. maakte een breed scala van onjuiste betalingen aan tal van overheidsfunctionarissen in Bulgarije, Kroatië, Kazachstan en Rusland – met inbegrip van ziekenhuis beheerders, leden van regelgevende en inkoopcomités en andere professionals in de gezondheidszorg – en getracht om ten onrechte invloed op de overheid beslissingen in deze landen met betrekking tot de goedkeuring en registratie van Pfizer Inc producten, de toekenning van farmaceutische aanbestedingen en het niveau van de verkoop van Pfizer Inc. producten. Volgens gerechtelijke documenten gebruikte Pfizer H.C.P. tal van mechanismen om overheid -functionarissen ten onrechte te beïnvloeden, waaronder schijn consulting-contracten, een exclusief distributeur schap en ongepaste reis- en contante betalingen.

Dergelijke omkoping zou kunnen helpen verklaren waarom Pfizer en andere farmaceutische bedrijven in staat zijn om gevaarlijke producten te verkopen, zoals kanker-veroorzakende Zantac of – in het geval van collega COVID-19 vaccin producent Johnson en Johnson – kankerverwekkende babypoeder – jaren lang voordat er rechtszaken kwamen en publieke verontwaardiging om incompetente toezichthouders aan te sporen om eindelijk hun werk goed te doen.

In het geval van Johnson & Johnson, een Reuters onderzoek zou aantonen
(nadruk toegevoegd):

Geconfronteerd met duizenden rechtszaken die beweren dat haar talk kanker veroorzaakt, dringt J & J aan op de veiligheid en zuiverheid van haar iconische product. Maar uit interne J & J documenten onderzocht door Reuters blijkt dat het poeder van het bedrijf soms werd besmet met kankerverwekkende asbest en dat J & J die informatie achterhield van toezichthouders en het publiek.

Wat dit illustreert is een consistent patroon van corruptie dat zich uitstrekt over het productieproces van Pfizer (en Johnson & Johnson) tot hun zakelijke praktijken en overspannen vele jaren. Het is een hele industrie die zich herhaaldelijk bezighoudt met gevaarlijke ongepastheid, herhaaldelijk wordt onderzocht en beboet, maar mag niet alleen doorgaan met zaken doen – maar is nog steeds belast met zaken die van cruciaal belang zijn voor de openbare gezondheidszorg.

De implicaties die het heeft voor het proces van het ontwikkelen, goedkeuren, produceren en distribueren van vaccins voor COVID-19 moeten duidelijk zijn.

De 2009 H1N1 “Heist”

Ondanks de enorme hoeveelheid publiek bekende corruptie die door de Westelijke farmaceutische industrie en de duidelijk verontrustende implicaties die wordt ingenomen voor de huidige covid-19 vaccin uitrol heeft – is het slechts één dimensie van een veel breder probleem.

Er is ook de bekende geschiedenis van de westerse farmaceutische industrie van het creëren van publieke angsten om enorme overheidscontracten aan te trekken en macht en invloed op het publieke discours over menselijke gezondheidszorg kwesties te hanteren.

Dezelfde grote corporate gevestigde media verkooppunten helpen vandaag de publieke hysterie op te voeren met betrekking tot COVID-19 en het bevorderen van big-Pharma vaccin uitrol, eerder hebben de corrupte media een test uitgevoerd samen met big-Pharma die huilden om een komende “pandemie,” om zo met behulp van haar invloed op internationale organisaties zoals de WHO, enorme overheidscontracten ter waarde van miljarden dollars voor onnodige en ineffectieve medicatie en vaccins veilig te stellen.

Denk terug aan 2009 en de H1N1 “Mexicaanse griep” angst. Naar aanleiding van de dramatische verklaring van de Wereld Hell Organisatie van een “wereldwijde pandemie,” de krantenkoppen en artikelen uit de mainstream westerse media lezen bijna identiek aan die vandaag worden verspreid met betrekking tot COVID-19.

NPR in een artikel uit 2009 zou beweren:

Zeven maanden in de grieppandemie van 2009, Noord-Amerika leidt de wereld in het aantal gevallen, de WHO zegt.

In tegenstelling tot elders, heeft de nieuwe H1N1 het podium nooit verlaten na zijn debuut verschijning in eind april. Sterker nog, het maakt meer lawaai dan ooit. Mexico heeft sinds september meer gevallen van pandemische griep meegemaakt dan in de eerste vier maanden van de pandemie dit voorjaar.

Het verspreiden van angst en hysterie bleef zowel van de kant van de WHO als van de Westelijke massa media doorgaan, vergezeld van aandrijvingen om vaccinontwikkeling en voorraadmedicatie zoals Tamiflu van Roche te financieren.

De Britse Daily Mail in een 2009 artikel getiteld, “Tamiflu: Wat je moet weten als varkensgriep dreigt toe te slaan,” zou beweren:

De regering heeft aangekondigd dat de voorraden van medicijnen – bekend als antivirale middelen – om de dreiging van een varkensgriep pandemie te bestrijden worden opgebouwd om meer dan 50 miljoen mensen te dekken – of 80 procent van de bevolking van het land.

Maar toen de hysterie vervaagde, kwam de waarheid naar voren. Artikelen begon te verschijnen als deze van Reuters in 2014 getiteld, “Voorraden van Roche Tamiflu medicatie is weggegooid geld, review vindt,” die op merkt:

Onderzoekers die jarenlang hebben gevochten om volledige gegevens over roche’s griepmedicijn Tamiflu te krijgen, zeiden donderdag dat regeringen die het opslaan miljarden dollars verspillen aan een medicijn waarvan de effectiviteit in twijfel is.

Het artikel wees er ook op:

Tamiflu verkoop raakte bijna 3 miljard dollar in 2009 – vooral te wijten aan het gebruik ervan in de H1N1 griep pandemie – maar ze zijn sindsdien gedaald.

Er waren ook roche’s financiële banden met WHO deskundigen die de verschijning van H1N1 hadden aangewezen als een “pandemie,” zij hielpen de weg vrijmaken voor de publieke hysterie die nodig is om Roche’s winst te verhogen uit de verkoop van wat in wezen een nutteloos medicijn is, als voorraad aan de overheid.

De BBC in hun 2010 artikel“WHO varkens griep deskundigen ‘gekoppeld’ aan farmaceutische bedrijven,” zou melden:

Een onderzoek heeft uitgewezen dat Belangrijke wetenschappers achter de World Health Organization die advies gaven over de opslag van pandemische griep drugs financiële banden hadden met bedrijven om winst te maken.

Roche werd bij naam genoemd door de BBC (toegevoegde nadruk):

Het advies heeft veel landen over de hele wereld gevraagd in het opkopen van grote voorraden van Tamiflu, gemaakt door Roche, en Relenza vervaardigd door GlaxoSmithKline.

Ondanks deze onthullingen van H1N1 in 2009, hebben dezelfde acteurs het podium genomen voor een herhaling van deze prestaties in 2020 – met weinig tot geen alarm van dezelfde mediaorganisaties die de H1N1 “overval” in 2009 negeerde en melden er met tegenzin over pas lang nadat de schade al was aangericht.

Big-Pharma Pandemisch Industrieel Complex

In de afgelopen tien jaar – is de controle van Big Pharma, Bill Gates & Co, over de WHO en haar invloed op zowel de corrupte media als de westerse trekpoppen regeringen alleen maar gegroeid.

Machtige organisaties zoals de Wellcome Trust – die beweert een “onafhankelijke stichting” te zijn gefinancierd door middel van een beleggingsportefeuille – telt een aantal grote farmaceutische bedrijven – Novartis, Roche, Johnson & Johnson, en Abbott Labs – op hun lijst van “significante direct gehouden openbare aandelenbelangen.”

Het bestuur omvat vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie, verschillende westerse regeringen, de academische wereld, de media, en natuurlijk de Wereld Hell Organisatie (WHO) zelf.

Het is een institutionalisering van tegenstrijdige belangen die hebben getolereerd, ondergebracht, zelfs geholpen de ongerechtvaardigde macht, rijkdom, invloed, en corruptie van grote Pharma uit te breiden.

En terwijl Wellcome Trust beweert “onafhankelijk” te zijn van corporate en overheid banden, naast de Bill en Melinda Gates Foundation – heeft het geholpen bij het creëren van een andere front organisatie genaamd The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) – waardoor zij  enorme hoeveelheden GELD accepteren en verspreiden van de westerse belastingbetaler.

Het werk van CEPI heeft direct invloed op de zakelijke vooruitzichten van veel van de bedrijven waar Wellcome Trust aandelen van bezit – met haar investeringen die boven het gemiddelde uitkomen te midden van deze meest recente ronde van publieke hysterie en overheidsuitgaven op deze laatste verklaarde pandemie.

International Publishers Limited schreef in een artikel getiteld, “Wellcome Trust ‘bloeit’ onder COVID-19 fallout met 12,3% rendement,” zou melden:

Wellcome Trust’s portefeuille heeft niet alleen overleefd, maar bloeide, in de zeer volatiele omgeving na de COVID-19 uitbraak, volgens Eliza Manningham-Buller, de voorzitter van het goede doel, de invoering van haar jaarverslag, waarin een 12,3% rendement voor het jaar tot 30 september 2020, een stijging van de 6,9% van het voorgaande jaar.

De trust, die wereldwijd medisch onderzoek ondersteunt, is de grootste liefdadigheidsinstelling van het Verenigd Koninkrijk, met een portefeuille van £ 29,1 miljard (€ 31,9 miljard) eind september 2020. Wellcome’s investeringen hebben een Return of Investment gemiddelde van 12,1% per jaar in de afgelopen tien jaar.

Het is vermeldenswaard dat terug in maart, zowel Wellcome en de Bill & Melinda Gates Foundation 125 miljoen dollar hebben verstrekt in “zaaifinanciering” om bepaalde farmaceutische producten die beweren COVID-19 te behandelen te versnellen, met inbegrip van Gilead Science’s antivirale Remdesivir. Ondanks het herhaaldelijk falen in klinische proeven, en nadat het National Institute of Health (NIH) heeft bekend gemaakt dat zij proberen om de regels te herschrijven in hun poging om de reputatie van de drug te redden als een levensvatbare therapeutische medicijn voor COVID-19 – Remdesivir werd voortdurend gehyped in de media door psychopaat Bill Gates en zijn puppet NIH directeur Anthony Fauci, en wordt tot op de dag van vandaag nog steeds verdedigd door de WHO.

Het is ook belangrijk op te merken dat vanaf 2020, de nummer een financier van de World Hell Organization (WHO) de Bill and Melinda Gates Foundation is, die de WHO voorzien van ongeveer $ 531 miljoen zoals in haar 2018-19 tweejaarlijkse begroting te lezen is, ongeveer 12% van de WHO’s totale begroting.

In tegenstelling tot de H1N1 Bangmakerij en meerdere schandalen die naar voren kwamen van achter het rookgordijn van de openbare hysterie die er opzettelijk omheen gemaakt is, houd de COVID-19 ”crisis” nu bijna een jaar aan met blijvende regimenten die worden ingevoerd om het publiek te conditioneren en te controlen – en om de stroom van informatie te controleren via traditionele kanalen en online en in het bijzonder over de Verenigde Zionisten Staten-gebaseerde sociale media platforms, en directe overheidsfinanciering in de schatkist van de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie.

Tegelijkertijd worden andere grote industrieën, ofwel dezelfde regels en beperkingen bespaard die kleinere bedrijven uit het bestaan wurgen, ofwel worden gered door overheidsfinanciering.

Het is gegaan van de “H1N1 Hype” van 2009 naar wat nu lijkt op een “Pandemisch Industrieel Complex” die vandaag vorm krijgt.

Hoe ver dit gaat in het vormgeven van – of beter gezegd – ontsier van de samenleving, is aan die mensen die duidelijk kunnen zien dat publieke en private sectoren samenzweren en bestaan uit de minst betrouwbare partners om daadwerkelijk een echte pandemie aan te pakken en het publiek ertegen te beschermen – als dat echt is waar we voor staan.

Aan de ene kant, zelfs als we de statistieken en claims die op dagelijkse basis worden gemaakt door de mainstream ”media” en vertegenwoordigers van de overheid geloven, kunnen we zelf zien dat de bedrijven gekozen door de regering om de oplossingen die nodig zijn om de crisis te beëindigen, schuldig zijn aan seriële misbruiken met inbegrip van de productie en distributie van volledig onveilige producten – producten ontwikkeld en “goedgekeurd” van door de overheid aangewezen corrupte/incompetente toezichthouders die onder normale omstandigheden verder zou gaan met het ziek maken van mensen of hen zelfs te doden.

Maar de COVID-19 vaccins die nu worden uitgerold, gaan niet eens door dat proces. Ze zijn in plaats daarvan overhaast door corrupte/incompetente instanties goedgekeurd en de onvoorspelbare resultaten en negatieve effecten, doden en gewonden (door mogelijke bijwerkingen) zijn al in opkomst.

Het brengt ons even terug naar een ander hoofdstuk van ”een nieuw virus” – 1976’s Mexicaanse griep – waar vaccins overhaast in productie werden genomen wat resulteerde in toenemende nadelige effecten, met name verlammende Guillain-Barré syndroom in meer dan 400 individuen. En dit waren alleen de gevallen die werden gemeld, omdat het werkelijke totaal van degenen die verschillende mate van complicaties hebben geleden nooit volledig bekend zal zijn.

In 1976 werd het vaccinatieprogramma stopgezet en de reactie van de regeringen werd beschouwd als een mislukking van historische proporties. Maar blijkbaar zijn de lessen die toen zijn geleerd, of in 2009, vandaag de dag – en in sommige gevallen – bewust begraven door de incompetente politici en haar medeplichtige media hoeren (m/v).

Als COVID-19 een echte ”crisis” zou zijn, zoals ons verteld word  – waarom is er dan geen grotere vraag naar meer betrouwbare en transparante partners om mee samen te werken? Dit zouden partners zijn die fouten uit het verleden kunnen erkennen en uitleggen hoe hun plan vandaag de dag verschilt van die in het verleden.

Maar helaas heeft de geschiedenis ons al geleerd dat pandemieën kunnen worden verklaard – niet omdat ze daadwerkelijk bestaan en/of een ernstig bedreiging vormen zoals de corrupte (R)overheid, haar mediahoeren (m/v) en corporate belanghebbenden beweren – maar omdat er winst moet worden gemaakt door Big Pharma, in verband met personen  in organisaties zoals de WHO/Verenigde Nazi’s die de unieke bevoegdheid hebben om pandemieën te verklaren, en ze bestendigen ongeacht de waarheid.

We keken voor twee decennia toe hoe het Anglo Zionistische Rijk = ”het Westen” een geheel valse “War on Terror” georkestreerd hebben over de hele wereld, rechtvaardigen acties zo extreem als invasies, oorlogen, en illegale bezettingen van andere landen en de uitgaven van triljoenen dollars/euro’s, geld van de belastingbetaler.

Is het echt zo moeilijk om je voor te stellen dat deze succes formule wordt herwerkt op de top van de H1N1 schandalen in 2009 en nu agressief naar voren wordt geschoven? 

Later vandaag wordt de lang gekoesterde wens van nazi Bilderberg trekpop Rutte & Co om de niet werkende avondklok in te voeren, zogenaamd op advies van de dieren artsen in het OMT, later op de dag moet de tweede kamer met de billen bloot om te laten zien wat ze waard zijn, en wie bereid is om hun ziel aan nazi Bilderberg trekpop Rutte & Co te geven.  

Onze volksverlakkers/landverraders aka ”Volksvertegenwoordigers” het RIVM, leden OMT en de gevestigde media hebben dit bericht per e-mail ontvangen.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Jongeren, Maatschappij, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt | Een reactie plaatsen

BILL GATES, VACCINATIES, MICROCHIPS EN PATENT 060606 SINDS 29/04/2020

BILL GATES, VACCINATIES, MICROCHIPS EN PATENT 060606 SINDS 29/04/2020

Er zijn vele samenzweringstheorieën – sommigen geloven dat reptilians de overheid van de Verenigde Zionisten Staten in werking stellen en anderen geloven dat Coca-Cola het bloed van Christelijke baby’s gebruikt om zijn frisdranken te produceren. Er zijn mensen die “chemtrails” hebben gezien en anderen die pleiten voor het dragen van aluminiumfolie hoeden bij het kijken naar televisie om te beschermen tegen destructieve hersenspoeling golven.

Vaak worden de profetieën van het Schrift geïnterpreteerd als een commentaar op een technologische ontdekking of gebeurtenis. Maar er zijn ook rationele feiten die niet zinvol zijn om te ontkennen, omdat ze zijn gedocumenteerd. Deze omvatten het bestaan van de Verenigde Nazi’s, de nazi Bilderberg club, de CIA MK-Ultra project, Bill & Melinda Gates Foundation en George Soros ‘financiering van dubieuze politieke activiteiten in een aantal landen, etc.

De hieronder beschreven zaak heeft betrekking op een officieel gedocumenteerd feit, hoewel er iets nogal bijbels aan is. Patent WO/2020/060606 is geregistreerd op 26 maart 2020. De octrooiaanvraag werd ingediend door Microsoft Technology Licensing, LLC, onder leiding van psychopaat Bill Gates, terug op 20 juni 2019, en, op 22 april 2020, het octrooi werd internationale status verleend. De titel van het patent is “Cryptocurrency-systeem met behulp van lichaamsactiviteit gegevens”.

Dus, wat is deze uitvinding die de mensen bij Microsoft heeft besloten om octrooi aan te vragen? De samenvatting van de octrooiaanvraag staat online:

“Menselijk lichaam activiteit in verband met een taak die van een gebruiker kan worden gebruikt in een mijnbouw proces van een cryptogeld systeem. Een server kan een taak leveren aan een apparaat van een gebruiker dat communicatief is gekoppeld aan de server. Een sensor die communicatief is gekoppeld aan of bestaat uit het apparaat van de gebruiker, kan lichaamsactiviteit van de gebruiker voelen. Gegevens over lichaamsactiviteit kunnen worden gegenereerd op basis van de aangerichte lichaamsactiviteit van de gebruiker. Het cryptocurrency-systeem dat communicatief is gekoppeld aan het apparaat van de gebruiker kan controleren of de gegevens over lichaamsactiviteit voldoen aan een of meer voorwaarden die door het cryptocurrency-systeem zijn ingesteld, en cryptocurrency toekennen aan de gebruiker wiens lichaamsactiviteit gegevens worden geverifieerd.”

Met andere woorden, een chip zal worden ingevoegd in het lichaam dat de dagelijkse fysieke activiteit van een persoon controleert in ruil voor cryptocurrency. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, ontvangt de persoon bepaalde bonussen die aan iets kunnen worden besteed.

Een gedetailleerde beschrijving van de “uitvinding” biedt 28 concepten voor hoe het apparaat kan worden gebruikt.

Het bevat ook een lijst van landen waarvoor de uitvinding is bedoeld. In wezen zijn dit alle leden van de Verenigde Nazi’s en een paar regionale organisaties afzonderlijk gespecificeerd – het Europees Octrooibureau, de Euraziatische Octrooiorganisatie, en twee Afrikaanse organisaties voor de bescherming van intellectuele eigendom.

Hoewel het invoegen van microchips in het lichaam niets nieuws is – de Masonik Jeugd Child Identification Program is al een tijdje in werking in de VS voor het beschermen van kinderen en mensen die zichzelf Cyborgs noemen hebben verschillende implantaten – Microsofts betrokkenheid is interessant. En waarom heeft het patent het codenummer 060606 gekregen? Is het toeval of de bewuste keuze van wat in het Boek Openbaring wordt aangeduid als het nummer van het beest?

Nazi Bilderberg psychopaat Bill Gates’ naam wordt tegenwoordig voortdurend genoemd in verband met zijn belangen in farmaceutische bedrijven, vaccinaties en WHO-financiering. Hoewel de globalistische media proberen Bill Gates te markeren als een grote filantroop en hem op alle mogelijke manieren te beschermen tegen aanvallen en kritiek , is het onwaarschijnlijk dat ze in staat zullen zijn om een heel web van verbindingen te verbergen.

Het bedrijf van psychopaat Bill Gates is betrokken bij een ander project – het digitale ID-project ID2020 Alliance. Op de homepage van de website staat dat het project zich sinds 2016 richt op de kwestie van digitale rechten. In 2018 werkte het Bondgenootschap samen met de Hoge Commissaris van de Verenigde Nazi’s voor vluchtelingen. Naast Microsoft, omvat de Alliantie de Rockefeller Foundation, de ontwerpstudio IDEO.org (met kantoren in San Francisco en New York), het adviesbureau Accenture, en Gavi, de Vaccine Alliance – een bedrijf dat actief verschillende vaccins bevordert en distribueert  over de hele wereld. Het secretariaat voor de Alliantie is gevestigd in New York.

Het is veelzeggend dat Gavi, de Vaccine Alliance vooral betrekking heeft op landen in Afrika en Azië. In Europa is de organisatie alleen actief in Albanië, Kroatië, Moldavië en Oekraïne, en in de Kaukasus in Georgië, Armenië en Azerbeidzjan. Gavi, de Vaccine Alliance heeft ook banden met de Bill & Melinda Gates Foundation, de Wereldbank Groep, de World Health Organization, en UNICEF. Deze zijn allemaal vermeld als founding partners!

Sinds februari 2020 richt Gavi zich op de plandemie van het coronavirus. De CEO van de organisatie is Dr. Seth Berkley. Hoewel het hoofdkwartier van Gavi, de Vaccine Alliance zich in Genève bevind, komt Berkley zelf, een epidemioloog door opleiding, uit New York. Sinds het einde van de jaren tachtig werkt hij acht jaar bij de Rockefeller Foundation en is hij lid bij de nazi fascistische Council on Foreign Relations. Hij is ook lid van de adviesraad van het in New York gevestigde Acumen Fund.

Dus, is er nog een andere link gevonden. Theologische interpretaties van het octrooinummer kunnen waarschijnlijk het beste worden overgelaten aan deskundigen op het gebied van religie, maar het is duidelijk dat er sterke banden zijn tussen organisaties en bedrijven zoals de Rockefeller Foundation, Microsoft, de farmaceutische lobby en de Wereldbankgroep, om nog maar te zwijgen van secundaire dienstverleners.

Zij proberen de rol van een supranationale regering te spelen door zich voortdurend te concentreren op het feit dat de nationale regeringen dezer dagen niet meer in hun eentje epidemieën, ziekten, hongersnoden, enz. kunnen oplossen, Maar, zoals China heeft aangetoond, kunnen ze het wel. Het Anglo Zionistische Rijk (het Westen) kan en wil dit echter niet erkennen, vooral omdat het de macht niet wil delen.

De globalistische door zionisten gecontroleerde media zullen dus hun voorlichtingscampagnes voortzetten, waar de schuld overal anders dan op het Anglo Zionistische Rijk (het Westen) zal worden gelegd. Het is veelzeggend dat op dit moment, als aanvullende informatie over het coronavirus is begonnen te ontstaan, valse verhalen over de rol van China in de epidemie zijn opgevoerd en statistieken gemanipuleerd.

Onze ”volksvertegenwoordigers” het RIVM, leden van het OMT en de gevestigde media hebben dit bericht per e-mail ontvangen.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Zionisten | Een reactie plaatsen

Chinese gezondheidsdeskundigen roepen op om Pfizer’s mRNA vaccin voor ouderen op te schorten na Noorse sterfgevallen

Chinese gezondheidsdeskundigen roepen op om Pfizer’s mRNA vaccin voor ouderen op te schorten na Noorse sterfgevallen.

Chinese gezondheidsdeskundigen roepen Noorwegen en andere landen op om het gebruik op te schorten van op mRNA gebaseerde COVID-19-vaccins die worden geproduceerd door bedrijven zoals Pfizer, vooral onder ouderen, vanwege de veiligheidsonzekerheden van de vaccins na de dood van 23 bejaarde Noorse mensen die het vaccin kregen.

Het nieuwe mRNA vaccin werd haastig ontwikkeld in en was nooit gebruikt op grote schaal voor de preventie van infectieziekten, en de veiligheid ervan was niet bevestigd voor grootschalig gebruik bij de mens, heeft een Chinese immunoloog gezegd.

De dodelijke incidenten in Noorwegen bleek ook dat de mRNA COVID-19 vaccins ‘werkzaamheid was niet zo goed als verwacht’, hebben ”deskundigen” gezegd.

Sinds donderdag 14 januari 2020 heeft Noorwegen 23 sterfgevallen gemeld in verband met vaccinatie.

“Tot nu toe zijn er 13 beoordeeld. Veel voorkomende bijwerkingen kunnen hebben bijgedragen aan een ernstige complicatie bij kwetsbare ouderen,” vermelde het Noorse Geneesmiddelenbureau op haar website.

Alle sterfgevallen zijn opgetreden bij kwetsbare, oudere patiënten in verpleeghuizen. Alle zijn meer dan 80 jaar oud en sommigen van hen meer dan 90, Noorse media NRK gemeld.

Twee COVID-19 vaccins, Comirnaty, van BioNTec/Pfizer, en Moderna, worden gebruikt in Noorwegen. De vaccins zijn ontwikkeld op mRNA-technologie en hebben tijdelijke goedkeuring gekregen in de EU, volgens het agentschap.

Noorwegen lanceerde eind december een massavaccinatiecampagne, waarbij de oudste burgers en bewoners van verpleeghuizen eerst vaccinatie aangeboden kregen, ook boven de 85 jaar.

Het Noorse Geneesmiddelenbureau gaf toe dat de studies die de basis vormen voor de tijdelijke goedkeuring van het vaccin zeer weinig mensen boven de leeftijd van 85 omvatten, en er is weinig bekend over hoe eventuele bijwerkingen deze leeftijdsschijven zullen beïnvloeden, maar het zei,

“we gaan ervan uit dat de bijwerkingen grotendeels hetzelfde zullen zijn bij ouderen als bij ouder dan 65 jaar.”

Chinese deskundigen zeiden dat de dodelijke incidenten voorzichtig moet worden beoordeeld om te begrijpen of de dood werd veroorzaakt door vaccins of andere reeds bestaande voorwaarden van deze personen.

Yang Zhanqiu, een viroloog van Wuhan University, vertelde de Global Times op vrijdag dat de dodelijke incidenten, indien bewezen te worden veroorzaakt door de vaccins, bleek dat het effect van de Pfizer vaccin en andere mRNA vaccins niet zo goed werken als verwacht, indien het belangrijkste doel van mRNA vaccins is om patiënten te genezen.

De mRNA-vaccins leren menselijke cellen om een eiwit te maken om een immuunrespons te activeren; dan kan de immuunrespons mensen beschermen tegen besmetting als het echte virus in het lichaam komt.

Ondertussen kunnen giftige stoffen worden ontwikkeld tijdens het hele proces van mRNA-vaccinaties; dus, de veiligheid van vaccins kan niet volledig worden gewaarborgd, zei Yang.

Maar dat is niet het geval voor geïnactiveerde vaccins in China, die meer volwassen technologie hebben, volgens bovengenoemde Yang.

Een in Peking gevestigde immunoloog, die om anonimiteit verzocht, vertelde de Global Times op vrijdag dat

De wereld moet het gebruik van de mRNA COVID-19 vaccin vertegenwoordigd door Pfizer opschorten, deze nieuwe technologie heeft niet bewezen veiligheid te zijn bij grootschalig gebruik of bij het voorkomen van infectieziekten”.

Oudere mensen, vooral die ouder zijn dan 80, moet niet worden aanbevolen om een COVID-19 vaccin te ontvangen, zei hij.

Hij zei dat mensen ouder dan 80 jaar hebben een zwakker immuunsysteem en zijn meer vatbaar voor nadelige gevolgen; dus, ze moeten worden aanbevolen om medicijnen te nemen om hun immuunsysteem te verbeteren.

China is begonnen met vaccinatie voor mensen tussen 18 en 59 jaar, als statistieken over mensen van 60 jaar en ouder en mensen van 18 jaar en jonger waren relatief klein tijdens klinische proeven van de vaccins. Zo kunnen we de werkzaamheid en bijwerkingen voor deze twee groepen niet volledig identificeren, vertelde een in Peking gevestigde gezondheidsdeskundige die gevraagd heeft om anoniem te blijven, aan de Global Times.

Kan de werkelijke werkzaamheid van het pfizer vaccin zo laag zijn als 19 procent, in plaats van 95 procent zoals het beweert?

Vragen gesteld door Peter Doshi, een assistent-hoogleraar farmaceutische gezondheidsdiensten onderzoek aan de Universiteit van Maryland School of Pharmacy, hebben geleid tot verhitte discussie op de Chinese sociale media. [. . .]

Doshi bracht op 4 januari een artikel op een blog platform onder de Britse farmaceutische tijdschrift The BMJ, vraagtekens bij de werkzaamheid van Pfizer vaccin.

Pfizer onthulde dat het 170 PCR-bevestigde COVID-19 gevallen ontdekte tijdens de fase III klinische studies en 3.410 verdachte gevallen in totaal.

Echter, als je deze verdachte gevallen allemaal als bevestigde gevallen zou nemen, zou de werkzaamheid van het Pfizer vaccin drastisch worden teruggebracht tot 19 procent. Zelfs na het weglaten van gevallen die zich voordoen binnen zeven dagen na vaccinatie, die de meerderheid van de symptomen als gevolg van korte termijn vaccin reactogeniciteit moet omvatten, blijft de werkzaamheid zo laag als 29 procent, zei Doshi in het artikel.

Doshi trok ook de normen in twijfel over hoe Pfizer gevallen uitsluit en de invloed van het gebruik van medicatie op de werkzaamheid van het vaccin.

Ondanks verschillende meningen over de werkzaamheid van het Pfizer-vaccin, zeiden beide deskundigen dat Pfizer de ruwe gegevens voor peer review moet onthullen om het vaccin beter te analyseren, om de invloed van milieu- of andere elementen op de werkzaamheid uit te sluiten.

Je moet jezelf afvragen waarom er haast word gemaakt met vaccineren voor een virus die niet schadelijker is dan de jaarlijks terugkerende influenza (griep) die nu getroffen is door Corona??, en van het toneel is verdwenen.!! De griep bestaat 100 jaar en er is nog steeds GEEN WERKEND VACCIN.!! Gezonde mensen vaccineren is dus geen goed plan.!!

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Gezondheid, Maatschappij, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Uit de Euro - Nexitt | Een reactie plaatsen

Wie zijn de nieuwe wereldorde – een korte geschiedenis

Wie zijn de nieuwe wereldorde – een korte geschiedenis

Als je ooit de term ‘Nieuwe Wereld Orde’ (NWO) noemt, kijken mensen vaak naar je alsof je afscheid hebt genomen van je zintuigen. Dit is begrijpelijk omdat de suggestie dat een verborgen kartel van zogenaamde ”elite globalisten” (beter beschreven als de parasieten en/of psychopaten klasse) de controle heeft over de wereldeconomie en de politieke agenda gaat boven de verbeelding voor de meeste. Gelukkig, voor degenen die de zorg om een open geest te behouden, is er geen noodzaak om het te verbeelden, omdat het historische bewijs dat het feit vaststelt ondubbelzinnig is.


De auteur H.G. Wells muntte de uitdrukking in zijn boek van de zelfde naam die in 1940 werdt gepubliceerd. Wells zag één wereldregering als een oplossing voor oorlog. Volgens hem moet die regering socialistisch zijn. Hij was ook van mening dat het gebaseerd moest zijn op een mondiaal systeem van mensenrechtenbescherming.

In de loop der jaren hebben verschillende individuen en politieke instellingen de term gebruikt om het idee van een enkel, verenigend systeem van mondiaal bestuur in te kapselen. Zo spreekt het document van de Europese Commissie ‘De Europese Unie in de Nieuwe Wereldorde’ in het transcript van een toespraak die voormalig voorzitter van de EU-Commissie José Manuel Barroso aan de Yale-universiteit gaf, over de Nieuwe Wereldorde als een gunstig systeem van mondiaal bestuur.

Ook de meeste politici en globalistische figuren, die over de Nieuwe Wereldorde hebben gesproken, verwijzen er positief naar.

“Verdere vooruitgang in de wereld is nu alleen mogelijk door het zoeken naar een consensus van de hele mensheid, in beweging naar een nieuwe wereldorde.”
[Michail Gorbatsjov 1988]

“De wereld kan daarom deze kans grijpen om de lang gekoesterde belofte van een nieuwe wereldorde na te komen”
[President George H.W Scherff aka George H.W Bush 1991]

De Nieuwe Wereld Orde kan niet gebeuren zonder deelname van de VS, omdat wij de belangrijkste component zijn. Ja, er zal een Nieuwe Wereld Orde komen, en het zal  de Verenigde Staten dwingen om haar perceptie te veranderen.
[Henry Kissinger 1994]

“[De] nieuwe wereldorde die in de maak is moet zich richten op het creëren van een wereld van democratie, vrede en welvaart voor iedereen”
[Nelson Mandela 1994]

Wanneer wereldleiders hun grote toespraken van de Nieuwe Wereld Orde hebben gehouden, zijn de meeste van deze ambitieuze monologen gekomen als reactie op tumultueuze mondiale gebeurtenissen. Oorlogen, politieke onrust, financiële crisis en internationale handelsconflicten enz. (probleem, reactie, oplossing)

Op het eerste gezicht lijken ze de idealen uit te drukken die binnen het Verenigde Nazi’s-Handvest worden bepleit. Ogenschijnlijk een enkel systeem van internationaal bestuur dat elke natie op aarde dwingt om niet alleen zijn eigen burgers, maar de burgers van elke andere natie met respect, waardigheid en mededogen te behandelen. Dat klinkt als een heel verstandig idee. Dus waarom blijven sommige mensen wijzen op het kwaad van de Nieuwe Wereld Orde?

Ten eerste is het idee dat elke regering vrede en welvaart kan brengen aan haar eigen burgers,
laat staan internationaal, een ongefundeerde hypothese.

Regeringen zijn er consequent niet in geslaagd hun volk gelijke kansen te bieden. De ongelijkheid tussen arm en rijk is groter als het ooit
is geweest en de ongelijkheid van kansen blijft bestaan.

Volgens onderzoek van Credit Suisse, is de gecombineerde rijkdom van de top 1% groter dan de totale rijkdom van de rest van ons samen. Er zijn acht mensen die meer geld hebben dan de onderste economische helft van de hele wereldbevolking. In de komende jaren zullen 500 mensen een gecombineerde 2,1 biljoen dollar erfenis aan hun erfgenamen doorgeven. Dit is meer geld dan de hele economie van India, een land van 1,3 miljard mensen.

De econoom Thomas Pickety toonde aan, dat in de afgelopen 30 jaar, de inkomensgroei, in reële termen, voor de onderste helft van de bevolking van de planeet nul is, terwijl de top 1% hebben gezien dat hun reële termijn inkomens stijgen met 300%. Nu kun je je voorstellen dat regeringen vrede en welvaart zouden leveren zonder enig bewijs is.

Alle conflicten, alle onrechtvaardigheid, sociale ongelijkheid, uitbuiting en zelfs criminaliteit bestaan onder het bewind van de overheid. Geloven dat de overheid een van deze problemen kan of zou (willen) oplossen is een blind geloof.

Sommige naties genieten van een betere levensstandaard dan anderen, maar dit is ofwel een gevolg van economische en technologische ontwikkeling en/of door exploitatie van een andere natie zijn middelen. Deze internationale verschillen ontstaan steevast na een proces van gedwongen of gestolen verwerving door dominante regeringen ten koste van armere regeringen. Ofwel via oorlog, kolonisatie, neokolonialisme of eenvoudige corruptie.

De gemiddelde persoon in meer welvarende landen kunnen zich enige luxe veroorloven, omdat onderbetaalde of slavenarbeiders, ergens anders in de wereld, de nodige grondstoffen hebben of voor bijna niets de producten hebben vervaardigd. Echter, in tijden van bezuinigingen, aarzelen regeringen nooit om de werknemers loon en voorwaarden in hun eigen land te verminderen, alvorens over te gaan tot bezuinigen op essentiële diensten, om de bank winsten te beschermen. Ze kunnen dit doen omdat ze alle macht hebben en de bevolking heeft er geen. Zogenaamde niet tegenstaande democratie.

Voor degenen die een Nieuwe Wereld Orde voorstellen, zoals Richard Haas voorzitter van de invloedrijke globalistische denktanks de Council on Foreign Relations, is het de droom van een één wereldregering onder leiding van een strak gebonden kliek van immens krachtige ‘beleid beïnvloeders’. Degenen die kritiek hebben op dit vaak verwezen idee, universeel gecastreerd als ‘gestoorde samenzwering theoretici,’ het is gewoon mondiale tirannie onder een ongekozen, zelfbenoemde elite (parasieten en/of psychopaten,) waarvan de enige echte visie is dat zij de rechtmatige heersers zijn van de Aarde.

De oorsprong van de moderne nieuwe wereldorde

Cecil Rhodes

In 1902 stierf de Britse zakenman en imperiumbouwer Cecil Rhodes nadat hij een duizelingwekkend persoonlijk fortuin had vergaard door mensen dood te laten werken in de goud- en diamantmijnen van Zuid-Afrika. Hij richtte De Beers Consolidated Mining op in 1888 met de financiële steun van de rijkste bankiers ter wereld, N.M Rothschild & Sons. Na zijn dood liet hij zijn eigen immense fortuin na om een aantal projecten te creëren, waaronder zowel openbare stichtingen als een geheim genootschap.

Rhodos creëerde in totaal zeven testamenten. Zijn 7e is de meest bekende als het vestigde de Rhodes beurs, die internationale postdoctorale studies ondersteunt aan de Universiteit van Oxford. Rhodes geleerden zijn uitgegroeid tot een aantal van de meest krachtige en invloedrijke mensen in de wereld van de politiek, wetenschap, geneeskunde, het bedrijfsleven, de kunsten, de academische wereld, de wet en het leger.

Echter, het grootste deel van Rhodes ‘fortuin werd gereserveerd om een enkele, één wereld regering, gebaseerd op het Britse model van het rijk te creëren. Het zou vanuit het centrum worden geregeerd door een Anglo-Zionistische Amerikaanse elite die hun controle zouden uitoefenen door heimelijk samen te werken met en het manipuleren van de politieke, economische, wetenschappelijke en culturele leiders van de wereld.

Om hun geheime macht uit te oefenen, moest de groep Rhodos een geheime organisatie zijn. Als zodanig, was het geen formele identificatie gegeven. Het was ook niet een soort quasi-mystieke, grappige handdrukbrigade, hoewel veel van haar leden ook in andere geheime genootschappen zaten, maar eerder een groep door vrijwillige vereniging, gedeelde belangen en een verenigd gemeenschappelijk doel hadden. Het lidmaatschap werd aangeboden op basis van macht en invloed. Degenen die zich hebben aangesloten, kwamen overeen om actie te ondernemen om de doelstellingen van de samenleving na te streven. Het was niet zomaar een praatwinkel. Ze namen het serieus.

De samenstellende groepen werden bij vele namen bekend. ‘Milner’s Kindergarten’, ‘The Round Table Group’, ‘the Rhodes Crowd’, ‘the Times Crowd’, ‘The Chatham House Crowd’, ‘All Souls Group’ en ‘the Cliveden set’ zijn door de jaren heen allemaal namen gegeven aan verschillende organisaties binnen dit geheime genootschap. Het werkte op basis van ‘ringen in ringen.’ In het centrum was een kleine groep, ‘de Society of the Elect,’ die de ontwikkeling en activiteiten van haar grotere, werkgroepen beïnvloedde.

Deze compartimentering betekende dat sommige leden van de samenleving zich volledig bewust waren van het centrum van de macht, terwijl anderen dat minder waren. Alle leden stemden echter in met de belangrijkste doelstelling. Om één enkele mondiale regering op te richten, die sommige mensen vandaag de dag de ‘Nieuwe Wereldorde’ noemen.

Rhodos was een blanke suprematie en nationalistische extremist. Hij was een man van zijn tijd en hoewel dit vandaag terecht wordt beschouwd als weerzinwekkend, moet worden opgemerkt dat zijn standpunten werden gedeeld door de meerderheid. Hij geloofde dat de Engelse ‘Angelsaksische’ cultuur superieur was aan alle anderen en het beste dat ooit kon gebeuren met een natie was Engelse koloniale heerschappij.

Hij zag het imperialisme dan ook als een morele deugd. Daarom werd elke actie die Anglo-VS  imperialistische expansie bevorderd, ongeacht de schade die het toebracht aan het volk, gezien door Rhodos en zijn collega-leden als rechtvaardig. In 1877 schreef hij “Confession of Faith” waarin hij zijn visie oplegde:

“Ik beweer dat we het beste ras ter wereld zijn en dat hoe meer van de wereld we bewonen, hoe beter het is voor het menselijk ras. Denk Gewoon aan die delen die op dit moment worden bewoond door de meest verachtelijke exemplaren van de mens ……

…….Waarom zouden wij geen geheim genootschap met maar één voorwerp het uitbreiden van het Britse Imperium en het brengen van de gehele onbeschaafde wereld onder Brits bewind voor het herstel van de Verenigde Staten voor het maken van het Angelsaksische ras, maar één Imperium moeten vormen….

….Om een dergelijke regeling, wat een prachtige hulp zou een geheim genootschap  een samenleving niet openlijk erkend, maar die zou werken in het geheim voor een dergelijk object …….

…… Laten we eenzelfde soort samenleving vormen als een kerk voor de uitbreiding van het Britse Rijk. Een samenleving die leden moet hebben in elk deel van het Britse Rijk werken met een object en een idee we moeten haar leden plaatsten op onze universiteiten en onze scholen en moeten we kijken naar de Engels jeugd die door hun handen gaan, misschien een op de duizend zou de geest en gevoelens voor een dergelijk object hebben ….

……….Uit angst dat de dood me zou kunnen afsnijden voor de tijd voor een poging tot ontwikkeling laat ik al mijn wereldse goederen in vertrouwen aan S. G. Shippard en de secretaris van de Koloniën op het moment van mijn dood om te proberen een dergelijke samenleving te vormen met een dergelijk object.”

Heer Alfred Milner

Rhodos begon met het creëren van zijn elite groep van royalty’s, kolonialisten, soldaten, bureaucraten, industriëlen, spionnen, bankiers, historici, wetenschappers, kunstenaars, auteurs, politici en anderen, om te proberen de wereld te regeren. In 1891 kwamen Rhodes, W.T. Stead (invloedrijke redacteur en journalist), Lord Nathan Rothschild (bankier, politicus & Rhodes’ trustee) en Reginald Baliol Brett (Lord Esher, een goede vriend en adviseur van koningin Victoria en later koning Edward VII en koning George V) bijeen om hun plan voor wereldwijde dominantie in beweging te zetten.

 

Ze begonnen meteen met hun wervingscampagne. Ze vormden de ‘Society of the Elect’ door Lord Alfred Milner (koloniaal bestuurder en machtig beleidsadviseur) uit te nodigen zich bij hen aan te sluiten. De volgende groep die ze vormden, die het dichtst bij de zetel van de macht zouden blijven, waren ‘the Association of Helpers’.

In 1902, twee maanden na de dood van Rhodos, vormde NWO de transatlantic ‘Pilgrims Society‘. Rhodes doel was altijd bedoeld om de Engelstalige wereld te verenigen.

Het Britse establishment rouwde om het verlies van hun Amerikaanse kolonie, maar was zich er ook van bewust dat het Britse rijk niet voor onbepaalde tijd kon worden gehandhaafd louter door militair geweld. De Pilgrims Society werd opgericht om de ‘speciale relatie’ tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk te creëren.

Vandaag is de eerste plicht van een Amerikaanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk om een ontmoeting met de Britse ‘Pilgrims Society.‘ Omgekeerd, de eerste plicht van de Britse ambassadeur in de VS is om de wensen van de Leden van de Amerikaanse Pilgrims Society te begrijpen.

De nieuwe wereld gaat vooruit

Toen de Pilgrims Society werd opgericht vond er een reeks bijeenkomsten plaats in Londen in 1902 en New York in 1903. Deze werden bijgewoond door de rijkste individuen in de VS en Groot-Brittannië en dus de wereld.

Centrale bankieren werd gecontroleerd vanuit Londen, voornamelijk door Baron Alfred Rothschild, waardoor de Britten het monetaire voordeel hebben. De Pilgrims Society heeft de Rhodes Scholarship en Rhodes Trust in de VS opgericht. In latere jaren zijn er opmerkelijke leden opgenomen Koningin Elizabeth II, Prins Philip, Prins Charles, John D. en David Rockefeller, Winston Churchill, Henry Kissinger, Margaret Thatcher, Walter Cronkite en Allen en John Foster Dulles, om er maar een paar te noemen.

In zuidelijk Afrika bracht Lord Alfred Milner (‘Society of the Elect’ & Pilgrims Society member) een aantal getalenteerde en meedogenloze jonge advocaten en bestuurders samen in een collectief dat bekend kwam te staan als ‘Milner’s Kindergarten.’ Zij werkten aan de oprichting van de Unie van Zuid-Afrika, een voorloper van de huidige Republiek Zuid-Afrika en aanstichter van het apartheidsregime. Ze controleerden een groot deel van de wereld diamant en goud markten.

In 1909, de Kindergarten was instrumenteel in de vorming van de Ronde Tafel Beweging. Ze richtten ‘Round Tables’ op in Canada, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland en elders in het Britse Rijk.

Lionel Curtis

De invloed en macht van de personen die de NWO vormen wordt goed geïllustreerd door Kindergarten en toonaangevend Round Table lid Lionel Curtis. In het licht van de opkomende Duitse macht in Europa en de toenemende economische dominantie van de VS, was hij chef onder degenen die erkenden dat het Britse militaire rijk niet kon overleven. In 1911 besloot Lionel Curtis dat het Britse Rijk moest worden omgevormd tot een economische macht genaamd het Britse Gemenebest van Naties en dat India zelfbestuur zou krijgen. India werd in 1947 onafhankelijk en het Britse Gemenebest van Naties werd in 1948 opgericht, precies zoals Lionel Curtis en zijn Round Table Group meer dan 35 jaar eerder hadden afgekondigd.

De moeilijkheid die veel mensen hebben om de manier waarop de NWO-macht uitoefent vaak te begrijpen, komt voort uit hun focus op het lange spel. Hun strategie is niet gebouwd op snelle winsten of onmiddellijke successen. Zoals elk goed gemaakt plan weten ze dat het mis kan gaan.

Maar elke stap is een stap op weg naar het uiteindelijke doel van een Nieuwe Wereld Orde. Het duurt niet alleen jaren, maar eerder decennia, over generaties of zelfs eeuwen. Onverbiddelijk op weg naar de wereldwijde economische en politieke dictatuur die zij vastbesloten zijn te creëren. Iets wat ze momenteel heel dicht bij het bereiken dankzij hun oprichting van het Climate emergency

In 1910 richtte de Schotse, door de VS overgedragen industrieel Andrew Carnegie de Carnegie Endowment for International Peace (CEIP.) De beheerders waren allemaal industriëlen en financiers. Velen werden verbonden aan de J.P. Morgan gecontroleerde  American International Corporation (AIC,) die in 1919 de corporate gigant American International Group (AIG) werd.

Het bestuur bestaat uit Elihu Root (AIC en Carnegie advocaat), Cleveland H. Dodge (industrieel, wapenfabrikant en financiële ondersteuner van president Wilson), George W. Perkins (Morgan partner bankier), G. J. Balch (AIC en Amsinck), R. F. Herrick (AIC), H. W. Pritchett (AIC.) Carnegie zelf was de voorzitter van de U.S. Pilgrim Society en de CEIP werd gevormd met een specifiek doel:

“…… toegewijd aan het bevorderen van de samenwerking tussen naties en het bevorderen van actieve internationale betrokkenheid van de Verenigde Staten.”

De CEIP sterk van invloed op het Amerikaanse buitenlands beleid vandaag, met nauwe banden met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en meer dan een eeuw lange betrokkenheid bij het Amerikaanse politieke establishment. Het wordt door de meeste mensen (die ervan op de hoogte zijn) gezien als een vredesmacht door het bevorderen van internationale samenwerking.

Dit is een voorbeeld van de dubbelhartigheid van NWO, en illustreert de standaard modus operandi. Door de uiterlijke verschijning van welwillende ‘fundamenten’ te presenteren werken tal van groepen zoals het CEIP achter gesloten deuren om de geopolitieke doelstellingen van de samenleving te verwezenlijken.

Stichtingen kregen ‘belastingvrijstelling’ in de VS als ‘charitatieve’ organisaties door de Revenue Act van 1917. Dit stelde de rijkste mensen op aarde in staat om hun verschillende social engineering projecten te financieren zonder de noodzaak om inkomstenbelasting te betalen. Inkomstenbelasting is alleen voor de kleine mensen.

Vanaf het begin heeft het CEIP vastgesteld hoe nuttig oorlog zowel als winstmakende exercitie als als katalysator voor sociale verandering zou kunnen zijn. Norman Dodd diende als hoofdonderzoeker in 1953 voor de Amerikaanse Congress Special Committee on Tax Exempt Foundations. Hij kreeg toegang tot CEIP-records en wat hij ontdekte was heel anders dan algemeen gehouden publieke perceptie. Dodd getuigde tegen de Reece Commissie:

“De beheerders van de Stichting [CEIP] hebben één vraag gesteld. Als het wenselijk is om het leven van een heel volk te veranderen, is er geen middelen efficiënter dan oorlog …. Ze bespraken deze vraag … voor een jaar en kwam met een antwoord: Er zijn geen bekende middelen efficiënter dan oorlog, ervan uitgaande dat het doel is het veranderen van het leven van een heel volk. Dat leidt hen tot een volgende vraag: Hoe betrekken we de Verenigde Staten in een oorlog.”

De CEIP werd niet opgericht in 1910 als een voertuig voor de vrede. Integendeel. Het is van cruciaal belang om te begrijpen dat oorlog voor NWO slechts een middel is om een doel te bereiken. Het biedt economische stimulans, maar brengt ook enorme sociale verandering. Het gebruik van oorlog, conflict en gewapende opstand zijn een van de belangrijkste methoden om te werken aan het doel van een wereldregering onder de controle van de corporate elite parasieten/psychopaten.

Zodra u dit weet, maken zelfs mainstream interpretaties van de geschiedenis dit overduidelijk. Elk belangrijk conflict eindigt in een onderhandelde vredesconferentie en elke onderhandeling zorgt voor een verdere centralisatie van de macht binnen grotere regionale organen of intergouvernementele organisaties, waarbij de soevereiniteit consequent wordt uitgehold en de macht wordt geconsolideerd. Oorlog is een racket, en valse vlaggen, zoals het zinken van de Lusitania, die de VS in de Eerste Wereldoorlog trok worden vaak begunstigd door de NWO om de nodige casus beli.

Na afloop van de eerste Wereldoorlog werden de NWO-vertegenwoordigers, die de kern van de Amerikaanse en Britse delegaties vormden in Versailles, bijeengeroepen om het systeem van internationale ‘denktanks’ te creëren dat hen in staat zou stellen om vanuit de schaduwen tot op de dag van vandaag te regeren. Onder leiding van Lionel Curtis kwam de groep industriëlen, financiers en politieke manipulators bijeen om het British Institute of International Affairs op te richten dat in 1920 een koninklijke toevoeging kreeg om het Royal Institute of International Affairs (RIIA) te worden. Veel leden van de ‘Pilgrims Society’ waren aanwezig op de eerste bijeenkomst in Parijs, en de Amerikaanse tak werd opgericht als de Council on Foreign Relations (CFR) in 1921, voorgezeten door Elihu Root en gefinancierd door J.D. Rockefeller.

De Nieuwe Wereld Orde Sluier van Geheimhouding

Ondanks de voortdurende macht van deze organisaties, die vandaag de dag nog steeds het buitenlands beleid en de internationale betrekkingen vormen, was het de oprichting van de ‘Chatham House Rule’ van de RIIA in 1927, die het mogelijk maakte geheim, ondemocratisch mondiaal bestuur in het volle zicht te verbergen. Historici hebben beweerd dat de Chatham House Rule is ontworpen om een open dialoog tussen de machtigste mensen op de planeet te bevorderen. We hoeven alleen maar te kijken naar de huidige definitie (na een paar recentere herzieningen) om te begrijpen hoe misleidend deze interpretatie is.

“Wanneer een vergadering, of een deel daarvan, wordt gehouden onder de Chatham House Rule, zijn deelnemers vrij om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit, noch de aansluiting van de spreker (s), noch die van een andere deelnemer, kan worden onthuld.”

Dit maakte de oprichting van het ‘Deep State Milieu’. Een wereldwijd netwerk van machtsmakelaars die zich in de open lucht kunnen verbergen, in geen geringe mate te danken aan de Chatham House Rule. Slechts een zeer kleine groep journalisten en onderzoekers proberen deze muur van stilte af te breken. Dit zal er vrijwel zeker toe leiden dat ze worden bestempeld als ‘complottheoretici’, een vrije val in hun carrière traject of erger.

De groepen die zich verschuilen achter de Chatham House Rule zijn de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, de Trilaterale Commissie, de RIIA, de nazi Bilderberg Groep, Le Cercle en anderen. Veel oudere elite samenlevingen hebben discussie ‘regels’ opgenomen, zoals de Ridders van Malta, Skull and Bones, de Pilgrims Society, Ronde Tafel groepen en nog veel meer. Ook internationale bedrijven en financiële instellingen gebruiken het, net als directies van de overheid, beleidsadviesraden en vooral raden van bestuur. Dat dit aan het publiek is verkocht als hulpmiddel bij de “open en transparante” besluitvorming is hilarisch.

RIIA Think Tank – LOL.

Hoewel de regel zelf niet wettelijk afdwingbaar is, kan elke organisatie, inclusief de overheid, het aanhalen als een kwestie van beleid. Iedereen die het overtreedt, krijgt disciplinaire maatregelen. Wanneer de mensen op de vergadering, de handhaving van het beleid, in staat zijn om regeringen te kopen dat ‘discipline’ niet iets is dat  gemakkelijk word genegeerd. Het maakt niet uit wie je bent.

In feite betekent dit dat de machtigste, rijkste mensen op Aarde elkaar kunnen ontmoeten om te bespreken welke plannen ze hebben zonder enige publieke controle. Om deze verborgen agenda te behouden moet de Massa Media volledig medeplichtig zijn, nooit moeilijke vragen stellen en altijd de Chatham House-regel respecteren. Dit doen ze zonder uitzondering, meestal omdat de mensen die eigenaar zijn van de MSM ook lid zijn van de verschillende Deep State organisaties die de Nieuwe Wereld Orde vormen.

Nieuwe World Order Oorlogen

Op basis van de CEIP-erkenning dat oorlog het meest effectieve middel is voor massale sociale verandering, gebruikte NWO hun wereldwijde bedrijven, de politieke partijen die ze financier(d)en, de vooraanstaande politici die ze corrumpeer(d)en en hun
internationale bankkartels om de economische, politieke en sociale omstandigheden te creëren die tot de Eerste Wereldoorlog hebben geleid. Om opzettelijk de planeet in de richting van catastrofe te duwen om te komen tot hun gewenste resultaat.

Daarnaast financierden ze de Russische revolutie om ervoor te zorgen dat ze toegang hadden tot toekomstige Sovjetmarkten en hun investering veilig te stellen, ongeacht wie de oorlog won. Na het Verdrag van Versailles erkenden zij echter dat er nog meer werk moest worden verricht. Daarom zetten ze hun project voort om een één werelddictatuur te creëren door de Tweede Wereldoorlog te beginnen.

In wezen leende NWO Duitsland het geld om de schadevergoedingen na WOI te betalen, zodat Duitsland hen, niet soevereine naties, hun schuld verschuldigd was. Aldus plaatsend ze de Duitse economie volledig in hun controle. Vervolgens creëerden zij industriële en productiekartels in Duitsland, waarbij het geld dat door de banken die zij bezaten, de voornaamste begunstigden van hun eigen leningen maakte en de controle over de Duitse economie verder consolideert. Vervolgens gebruikten ze hun dochteronderneming industriële kartels om het Duitse leger te herbouwen en de opkomst van de nazi’s te financieren.

Zodra de fascisten aan de macht waren, financierden ze hun oorlogsinspanningen tegen de Geallieerden die ze ook financierden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze runden beide kanten van de oorlog vanuit hun beveiligde hoofdkwartier in neutraal Zwitserland en toen de Tweede Wereldoorlog eindigde, gebruikten ze de enorme winsten die ze hadden gemaakt van de dood van meer dan 60 miljoen mensen om een nieuwe poging te financieren om een een wereldregering in de vorm van de Verenigde Nazi’s op te richten.

Ik erken dat dit waarschijnlijk niet de geschiedenis is die u kent. Maar nogmaals, het bewijs dat dit het geval blijkt is overweldigend. Waar je hier allemaal over kunt lezen.

Aangezien de eerste Wereldoorlog tot de verwezenlijking van de MISLUKTE  liga van Naties leidde, zo heeft de tweede Wereldoorlog geleid tot de totstandbrenging van de Verenigde Nazi’s. Het stelde een kader voor wereldoverheid vast maar heeft formeel de soevereiniteit van de lidstaten (nog) niet vervangen.

De volgende logische stap voor NWO, op weg naar de wereldwijde kapitalistische / collectivistische hegemonie, was het creëren van machtsblokken die de nationale soevereiniteit echt vernietigden. De economische controle van het mislukte USSR-project was een redelijke poging, maar oorlog in Europa bood NWO de perfecte gelegenheid om een grote stap voorwaarts te zetten.

Voor het eerst konden ze een intergouvernementele organisatie in het leven roepen, centraal bestuurd door een ongekozen kliek, gecontroleerd door haar eigen centrale bank, die veel van ‘s werelds rijkste economieën beheerde. Vandaag noemen we dat project de Europese Unie (EU) en het Deep State Milieu waren in het hart van haar oprichting.

Lees ook: De Nieuwe Wereld Orde en de Europese Unie voor meer informatie.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Geschiedenis, Jezuieten, Koningshuis, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten | Een reactie plaatsen

Mensheid 2.0 Arts waarschuwt voor nieuwe vaccinatietechnologie – Interview met Dr. Carrie Madej

Mensheid 2.0 Arts waarschuwt voor nieuwe vaccinatietechnologie – Interview met Dr. Carrie Madej 

13.01.2021

Dr. Carrie Madej, een arts voor interne geneeskunde en osteopathie, leidde 19 jaar lang twee klinieken in de staat Georgia, Amerika. Ze raakte al vroeg gefascineerd door vaccins, vooral het tetanusvaccin, waarvoor veel reclame werd gemaakt. Ze was verbaasd dat er geen collega kon worden gevonden die ooit een “tetanusgeval” had gezien. Dit liet haar niet met rust, wat haar ertoe aanzette om onderzoek te doen.

Tot haar verbazing kwam ze erachter dat er een toevoeging voor de sterilisatie van vrouwen in het vaccin zat. Haar scepsis over vaccins groeide en Dr. Madej begon het gebied van de vaccins steeds meer te onderzoeken. Haar diepgaande onderzoek leidde tot de ontdekking van nieuwe technologieën in de nieuwe vaccins tegen COVID-19, en ze sloeg alarm.

Dr. Madej is een klokkenluider geworden die haar kennis door middel van lezingen, interviews en videomateriaal beschikbaar stelt aan een breed publiek. Haar oproep aan de wereld om te ontwaken: “Human 2.0: Wake Up Call To The World” vond een snelle verspreiding op het internet, totdat deze het slachtoffer werd van de censuur van YouTube & Co. Dr. Madej schuwt het echter niet om onvermoeibaar door te gaan met het blootleggen van deze dingen.

Momenteel openbaart zij dat regeringen samen met de farmaceutische industrie en technische giganten zoals Google en Microsoft enz. het doel nastreven om de hele wereldbevolking zo snel mogelijk te vaccineren. Onze Kla.TV-correspondent uit de VS heeft Dr. Carrie Madej kunnen winnen voor een interview. Wat ze in dit interview onthult, is tegelijk beangstigend en alarmerend.

Maar kijkt u zelf welke technologieën en methoden worden geïntroduceerd in verband met het Covid-19-vaccin.

De veronderstelling dat er een enorme strijd woedt die de hele mensheid betreft, kan op grond van haar ontdekkingen niet worden ontkend. Transcript van het Interview:

Dan: Goedendag, Dr. Madej! Bedankt dat u uw instemming hebt gegeven voor dit interview! Dr. Madej: Bedankt voor de uitnodiging, Danny! Het is een genoegen om hier met u te kunnen praten! Dan: Oké, laten we zeggen dat ik volledig geloof in het gevaar van het Coronavirus om er ziek door te worden en dat ik het eens ben met alle regels die de overheid heeft ingevoerd. Ik draag mijn masker waar ik ook ga, ik ga op sociale afstand en ik ga akkoord met de Lockdowns. Momenteel worden er miljarden uitgegeven aan dit nieuwe vaccin. Veel bedrijven concurreren met elkaar om het veiligste en meest effectieve vaccin te maken. Dus zou zo ik zeggen, laten we ons ermee vaccineren en weer terugkeren naar de normaliteit, oké? Wat zegt u ervan?

Dr. Madej: Tja, ik zou tegen de mensen zeggen dat ze echt even moeten wachten en er grondig over moeten nadenken, omdat dit vaccin tot dusver anders is dan elk ander vaccin of medicijn, en zij in een snel proces wordt geproduceerd. We slaan veiligheidstests over, we slaan dierproeven over en mensen moeten weten dat dit geen veilig vaccin is. Het is niet bewezen dat het veilig is. En ik heb, net als mijn andere collega’s, een vermoeden waarom dierproeven worden overgeslagen. De reden hiervoor is dat alle eerdere pogingen in de afgelopen twintig jaar om een soortgelijk vaccin te produceren (omdat het namelijk een heel ander soort vaccin is) gestrand zijn bij de dierproeven. In de dierproeven van die tijd, waar ze bijvoorbeeld deze gemodificeerde boodschapper RNA of DNA-vaccinserums toedienden, zagen de dieren er in eerste instantie, als het om hun immuunsysteem ging, zeer robuust uit. Wauw, dat leek een succes te zijn! Het antilichaamgehalte in de bloedmonsters is gestegen en ook het T-cel antwoord is verbeterd. Geweldig! Maar bij dierproeven wordt een zogenaamde challenge test (= Een gevaccineerd dier wordt bewust blootgesteld aan hetzelfde virus en geobserveerd) uitgevoerd. Deze testtoepassing is onethisch voor de mens en wordt daarom alleen in dierproeven gebruikt. Dit betekent dat als bijvoorbeeld de bloedmonsters er aanvankelijk goed uitzagen, maar als de dieren vervolgens werden blootgesteld aan het virus of de bacterie, er aanzienlijke problemen waren. In werkelijkheid hadden de dieren elke keer een Cytokine reactie, dus een ontstekingsreactie, waardoor hun gezondheid in het totaal gezien verslechterde nadat ze opzettelijk waren blootgesteld aan het virus of de bacterie. Dit betekent dat ze zieker werden, dat ze meer longontstekingen hadden, meer leverproblemen hadden en dat er meer doden vielen. Dus als deze symptomen bij de dieren bijna elke keer optreden bij de vorige vaccins van dit soort, kunnen we ervan uitgaan dat het met dit vaccin juist met dit specifieke vaccin, dat ze nu bij ons proberen te gebruiken, ook zo gebeurd. Laten we nu eens aannemen dat ze dit vaccin aan ons zouden toedienen. In het begin ziet het er goed uit voor iedereen, dat is oké? En dan, wat gebeurt er als deze mensen dan worden blootgesteld aan een heel gewone verkoudheid, een griep of Covid-20 of wat er ook maar op lijkt? Ik verwacht dan, net als mijn collega’s, dat er bij deze mensen meer sterfgevallen, meer morbiditeit (= ziektefrequentie in een populatie), en meer problemen zullen komen. En ik vermoed dat ze dit niet aan het vaccin zullen toeschrijven, want de vaccinfabrikanten kunnen op dit moment niet aansprakelijk worden gesteld, maar ze zullen eenvoudig zeggen: dat is gewoon het karakter van dit nieuwe virus, dat daarbuiten werkzaam is. Ze zouden het virus de schuld geven! Daarom moeten we heel voorzichtig zijn, want dit vaccin is, gezien de gegevens die we tot nu toe hebben, niet veilig! Dat alleen al zou genoeg moeten zijn. Daar komt nog bij dat dit vaccin voor de mensheid absoluut nieuw is in zijn soort. Het is nog nooit eerder onthuld. Ze rommelen met het DNA, het RNA, het genoom en de genen. Dit zijn allemaal soortgelijke begrippen die voor dezelfde zaak worden gebruikt. Het genoom is wat ons tot mensen maakt. Het is ons bouwplan. Het is wat ons doet groeien, wat ons doet voortplanten, wat ons ertoe brengt om ons te ontwikkelen, wat ons gezond maakt – het is alles wat het lichaam nodig heeft om te weten wat het moet doen. Als zij dan dat geheel op een of andere wijze manipuleren, kan zelfs een heel kleine verandering een verwoestend effect hebben. Het kan leiden tot kanker, mutagenese (= veroorzaken van veranderingen in de genetische samenstelling), mutagenen (= veranderde genetische samenstelling door de bestaande beïnvloedende factoren) en auto-immuunziekten (= het lichaam valt zichzelf van binnenuit aan). Dit zouden dan de uiteindelijke gevolgen kunnen zijn. Dit is absoluut nieuw. De onderzoeken worden dus niet correct uitgevoerd, maar worden in een snel proces erdoor gejaagd. We moeten ons dus bezig houden met lange termijn onderzoeken over dit onderwerp. Maar geen enkele van deze onderzoeken zal voor oktober 2021 worden afgerond. Als dit vaccin dan wordt geïntroduceerd, bevinden we ons praktisch gezien in het midden van een groot experiment. Dat is toch ongelooflijk? Welnu … dit leidt terug naar de Neurenberg Codex (= verplichte richtlijn uit 1947 voor experimenten op mensen) uit de Tweede Wereldoorlog: zonder onze toestemming mogen er geen experimenten op ons worden uitgevoerd! De mensen moeten dat beslist weten: We bevinden ons midden in een experiment!!!

Dan: Dat is waar! En zelfs oktober 2021 zou nog vrij snel zijn. Hoe lang duurt het normaal gesproken voordat een vaccin is getest en veilig verklaard is?

Dr. Madej: Een goede studie, goede studies zouden 10-15 jaar moeten duren. Nu zeggen ze vijf jaar. Maar zelfs vijf jaar is te snel, maar laten we dat eens aannemen. In vijf jaar is het echter nauwelijks mogelijk en nu zou het in minder dan een jaar moeten gebeuren.

Dan: Minder dan een jaar… En men kan ervan uitgaan dat het leger zeker als proefkonijn zal worden ingezet om verdere tests uit te voeren. Ik vraag me ook af wie dit vaccin het eerst krijgt. En als ze ermee zouden beginnen, zal het waarschijnlijk nodig zijn voor vliegreizen enz.

Dr. Madej: Dat is het probleem. We zitten nu allemaal midden in een groot experiment en we weten niet wat er gaat gebeuren. Ik wil de mensen eraan herinneren dat bij dit soort vaccins gebruik gemaakt wordt van een technologie die transfectie heet (= introductie van genetisch materiaal in zoogdiercellen). En als ze dat doen, is het dezelfde technologie die ze hebben gebruikt voor genetisch gemodificeerde organismen. Die groenten en dat fruit zijn steriel, dat hebben mensen waarschijnlijk al lang begrepen; ze reproduceren hun eigen zaden niet op de normale wijze. Hetzelfde kan een mens overkomen. Bovendien zijn deze groenten niet zo gezond, ze hebben niet de voedingssamenstelling van normale gezonde biologische groenten en fruit. Als je kijkt naar de genetisch gemanipuleerde dieren: Ze leven niet zo lang, ze hebben een zeer korte levensduur. Dit zou ons zeker op een of andere wijze genetisch veranderen, en we kunnen dezelfde gevolgen verwachten. Dit zou kunnen worden overgedragen op de mens. We moeten echt stilstaan en dit even goed bekijken! Hun voorwendsel voor het gebruik van dit type vaccin is dat ze het zeer snel kunnen maken, massaal kunnen produceren en versturen. Echt, dat is de reden, dat is de enige reden die ze ons geven om precies dit vaccin te produceren.

Dan: Ja, ze gaan er ook van uit dat Covid zelf ongelooflijk gevaarlijk is. Bent u het daarmee eens? – Ik heb een tijdje geleden met een vriend van mij gesproken die zei: “Oh, dit is tien keer dodelijker dan de griep!”? Maar ik zie dat getal zelfs niet in de officiële cijfers.

Dr. Madej: Nee, alle gegevens laten zien dat het helemaal niet zo dodelijk is. Het CDC (Amerikaanse epidemie autoriteiten), de Wereld ”gezondheid” organisatie en al deze groepen geven toe dat het virus niet zo dodelijk is. We kunnen het misschien vergelijken met de Mexicaanse griep, en daar hebben we de wereld toch ook niet voor geblokkeerd? Trouwens, we weten nu dat de gegevens erg gemanipuleerd zijn…

Dan: Juist!

Dr. Madej: … en er zijn hier veel verkeerde getallen opgedoken. En met al deze fouten kan ik niet zeggen dat dit niet … Ik denk dat het opzettelijk is. Ik denk dat het de bedoeling is dat de cijfers opzettelijk omhoog gaan. Want als je… Neem bijvoorbeeld de federale staat Florida, met meer dan 300 laboratoria die 100% positieve testresultaten melden.

Dan: Ja, precies!

Dr. Madej: … is dat geen vergissing. Dat zijn op zichzelf staande laboratoria. De testresultaten werden onderzocht, en toen werd dat gecontroleerd, en ze vonden eigenlijk minder dan 10% positieve gevallen, niet 100%. Daar is toch iets aan de hand. Dat werd gedupliceerd, niet alleen in andere staten van Amerika, maar ook in andere landen van de wereld! Dus, wacht eens even, wat is hier aan de hand? We zien dat dit in de hele wereld herhaald wordt.

Dan: Juist.

Dr. Madej: Dus we zien dat er hier iets groters gebeurt. En weet u, het zit niet alleen in de manipulatie van de gegevens. Als men ziet hoe sommige mensen hier heel veel geld in hebben geïnvesteerd. – Daar kun je veel geld mee verdienen. En de mensen die aandringen op dit vaccin zijn natuurlijk de mensen die er geld mee zullen verdienen. En bovendien moeten de mensen weten dat we geen enkele vergoeding krijgen van deze vaccinfabrikanten als we daardoor schade oplopen. Ze hoeven geen verantwoordelijkheid te dragen, dus geen enkele aansprakelijkheid! Als u sterft, als iemand anders sterft, als iemand gehandicapt wordt, als iemand langdurige bijwerkingen of ziekten krijgt als gevolg van de vaccinatie, dan is dat pech. Er is gewoon niets wat u er aan kunt doen. Ze verdienen al hun geld, al hun geld en wij lijden. Hoe kan dat fair zijn; hoe kan dat correct zijn – hoe kan dat rechtmatig zijn??? Stelt u zich eens voor: U hebt de macht om elk product te produceren dat u maar wilt. U hoeft het onderzoek en de ontwikkeling niet, zoals is voorgeschreven, te doorlopen; u hoeft geen veiligheidstesten te doen. U brengt het product gewoon op de markt en u kunt zoveel geld verdienen als u maar wilt en er kan u niets gebeuren. Stelt u zich dat eens voor! Onder deze omstandigheden zou u toch nooit een auto kopen, maar ze willen dit wel onze lichamen aandoen?! Ons lichaam is veel waardevoller dan handelswaar, dan welk ander product ook!!!

Dan: Ja, dat is waar. Ik heb gisteren geluisterd naar het interview dat u gehad hebt met Dr. Kaufman (Dr. Andrew Kaufman: Dokter en bioloog). Kunt u ons vertellen wat in Godsnaam het spul “luciferase” is en ook wat het patent van Bill Gates met de merkwaardige nummering is?

Dr. Madej: Ja… dit is iets wat me nog meer ergert, dan dat vaccin waar ik het net over had. Het is de technologie die erbij hoort. Dus als ze het over dit vaccin hebben, zijn ze erg bij betrokken dat ieder van ons op deze wereld gevaccineerd wordt. Bill Gates heeft zelfs gezegd dat hij wil dat ten minste 7 miljard mensen [www.kla.tv/16320 (D)] worden gevaccineerd – en dat is ongeveer de hele wereld – voordat we kunnen terugkeren naar de “nieuwe normaliteit”. Om er zeker van te zijn dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, vertrouwt hij niet op de artsen en het medische establishment. Hij vertrouwt u ook niet als u zegt dat u de vaccinatie hebt gekregen. U zult dat moeten bewijzen. Daarom willen ze u brandmerken, u identificeren met een onzichtbare “tatoeage” die onder uw huid komt en gelezen kan worden met een speciale toepassing op uw smartphone of ander apparaat. En dat geeft u een unieke identificatiecode. Begrijpt u wel? Op mij komt het over alsof men een koe brandmerkt. Veel meer is het niet. En dit merkteken moet uw vaccinatiebewijs, uw gezondheidsachtergrond en andere informatie bevatten. En wat ze willen gebruiken om ervoor te zorgen dat uw lichaam het niet afstoot is een hydrogel (implantaat van microchips gewikkeld in een speciaal weefsel) en de nanotechnologie (= nieuwe technologie van de materie in het nanometerbereik). En dit is een speciale uitvinding van DARPA (DARPA = afkorting voor “Defense Advanced Research Projects Agency”). Het VS Ministerie van Defensie heeft een onderafdeling voor onderzoeksprojecten met de naam “DARPA”. En deze technologie wordt niet afgestoten door het lichaam en doet nog verschillende andere dingen. En dus besloten ze het te laten patenteren, omdat ze er natuurlijk meer geld aan kunnen verdienen als er een patent op zit. En deze identificatie noemden ze “Luciferase”. Het is een enzym dat oplicht. Dat is dus hun benaming daarvoor: “luciferase”, die heel… Ik heb deze naam niet graag, ik vind het een vreselijke naam. En dit zal uw brandmerk zijn, uw speciale identificatiekenteken. Het probleem daarmee is veelzijdig. Dat je die identificatie hebt is niet het enige probleem! Op 26 maart 2020 presenteerden ze, heel toevallig, een internationaal octrooi en raad eens door wie? Bill Gates – zijn Microsoft bedrijf introduceerde het. U ziet dezelfde namen steeds weer terugkomen. Het is voor hem niet genoeg om geld te verdienen met dit vaccin of daarmee deze “luciferase” aan te bieden. Hij kan zelfs geld verdienen met het octrooi dat hij daarvoor heeft aangevraagd. Het octrooinummer is 060606; een internationaal octrooi over de hele wereld. En dit is wat deze nanotechnologie, de hydrogel, de luciferase in een cloud (= gegevenswolk) met 5G verbindt. Dit zal via uw smartphone, die in een netwerk met de Cloud is verbonden, functioneren. En als het allemaal in de cloud is opgeslagen, zijn alle data gebundeld. Dus al uw biometrische gegevens worden verzameld en opgeslagen. En dit aantal, deze gegevens zullen allemaal in een netwerk worden gekoppeld aan de crypto-valuta. Dus, in principe zal uw lichaam uw handelswaar worden. Geen contant geld meer, geen creditcards meer! Ziet u hoe gevaarlijk dat is?! Want alles kan ook worden gehackt. We weten dat onze smartphones en onze computers problemen hebben. Elk elektronisch apparaat kan worden gehackt. Wie zegt dat ook u op dit punt niet kunt worden gehackt? En wat gebeurt er als u iets doet wat de regering niet bevalt? Bijvoorbeeld, als u uw mond open doet over iets, of u bent een onruststoker? Misschien nemen ze uw “geld” weg?

Dan: Dat klinkt te gek om waar te zijn; maar feit is dat het octrooi op deze 060606-technologie is geregistreerd, het bestaat echt. Dit is geen complottheorie meer.

Dr. Madej: Ja en niet alleen dat. Als men naar Afrika kijkt, daar zijn ze al begonnen om volwassenen en kinderen met deze technologie te testen. Mastercard en de Gates Foundation zitten erachter. Ze gebruiken de biometrische gegevens en het ID (= wereldwijd geldig identificatienummer) van deze mensen, terwijl we het over vaccinatie hebben. Het is dus geen fantasie, het is al ingevoerd in Afrika.

Dan: Ik neem aan dat u bekend bent met resolutie 6666 van het Amerikaanse parlement, de “Tracking Act (Traceringwet)”?

Dr. Madej: Ja, ja! Dan: Weet u, als ik, als ik … zeggen we het is 1995 is en ik ben een Hollywood-directeur en we zijn in een studio, in een kantoor en we denken aan een draaiboek en we gaan een sciencefictionfilm over de toekomst maken, waarin een Dystopie is (ongunstige ontwikkeling in een niet echt verhaal) waarin iedereen de hele tijd wordt gecontroleerd. En we gaan te maken krijgen met iets wat luciferase heet, dat verbonden is met een cloud met een drie x zes (666) identificatiecode. Bovendien om veilig te stellen dat iedereen dit doet en kan worden gevolgd, worden er nog vier zessen toegevoegd. Ik bedoel, dat is merkwaardig. Wat is hier aan de hand? Dat zou ons te denken moeten geven.

Dr. Madej: Als ik het draaiboek lees, zou ik echt zeggen; zou ik zeggen; oh, dit is te gek, niemand gaat deze film kopen. Ik zou deze film of dit draaiboek niet eens in overweging nemen, want je zou het wat vager of wat interessanter moeten maken.

Dan: Geloofwaardiger?

Dr. Madej: Ja, precies. Maar ze doen het recht voor onze ogen en weet u, ik, ik ben een kind van God, ik geloof. Ik geloof in Jezus Christus, ik geloof in God. Ja, en ik geloof ook, en ik – wij – er zijn bewijzen. Er zijn mensen die Satan aanbidden, ze geloven in Satan, ze geloven in de 666, ze geloven in de symboliek. En ik geloof dat ze denken dat ze ons moeten vertellen wat ze van plan zijn te doen, voordat ze het doen. Er is nog iets dat daarboven uit gaat dan wat er in de zichtbare dimensie gebeurt. Dit geldt eigenlijk ook voor het spirituele bereik, denk ik. En u zult deze symboliek overal zien, als u het echt wilt zien. Hoe hoog zijn de toevalligheden om dergelijke getallen te gebruiken? Persoonlijk denk ik niet dat het gewoon toeval is. Waarom gebeurt dit overal ter wereld en niet in één land? Nu zou men daar tegen in kunnen brengen, ja, daar is corruptie in één land, maar het gebeurt over de hele wereld! En als u ziet dat dezelfde namen steeds weer opduiken, de Gates Foundation, Bill Gates; elke keer. Hij is degene die van ons profiteert. En in Afrika, in India… staat hij erom bekend, dat hij ongeveer 500.000 kinderen heeft verlamd en/of vermoord. Hij deed dat zonder officiële toestemming, hij loog tegen hen, en hij kwam er ongeschonden mee weg. Er is niets met hem gebeurd! Waarom gelooft u dan nog dat hij, met ons en voor alle anderen op deze aarde, iets anders zou doen? Hij gelooft ook in ontvolking, hij gelooft in eugenetica, hij komt uit deze familie lijn van denken. Hij denkt dat we met teveel zijn, hij wil de kudde uitdunnen. Mensen, wordt wakker! Deze man wil niet dat we allemaal op deze aarde leven! Hij heeft het al vele malen op verschillende manieren gezegd. Zijn succesverhaal heeft het bewezen, en hij is geen wetenschapper, hij is geen dokter, hij is geen epidemioloog! Waarom geven we hem deze macht? Hij heeft alles te winnen en wij hebben alles te verliezen.

Dan: Juist, juist. – Eh…er is nog één ding over de tests dat ik vergat te vragen, en daar wil ik nog even op terugkomen. eh…eh, ik begrijp niet helemaal wat een vals-positief meetresultaat is. Maar één ding valt me op: We hebben deze curven die in april of mei begonnen te dalen en het sterftecijfer daalde bijna tot nul; het zweefde boven nul, juist? Dus, ofwel zijn de tests geldig en de gevallen stijgen. Dat zou op zijn beurt betekenen dat de gevallen toenemen – het sterftecijfer blijft zeer laag. Dat betekent dat het virus zelf elke dag minder dodelijk is, wat immers goed is. Of de resultaten zijn vals-positief, wat betekent dat we de gevallen helemaal niet hebben. Is het daarom niet in beide gevallen een win-win situatie en zouden we dan niet moeten terugkeren naar de normaliteit?

Dr. Madej: Ja, u gebruikt uw gezonde mensenverstand, en ik ben het absoluut met u eens. Er is op dit moment geen reden voor het begin van een noodtoestand. Waarom bevinden we dan nog steeds in een noodtoestand, praktisch gezien zijn we dat nog steeds. Waarom gebeurt dit? Nee, er is geen reden om de noodtoestand uit te roepen. Er zijn veel advocaten die proberen dit voor de rechter te brengen, omdat we ons niet in een noodtoestand zouden moeten bevinden. En ik moet zeggen dat de PCR-test nooit bedoeld was om iemand te diagnosticeren. Er wordt maar een piepklein stukje DNA genomen, dat men vermenigvuldigd. Eigenlijk vermenigvuldigt men het alleen zodat men het beter kan analyseren en bekijken. Men bekijkt dus maar naar één piepklein stukje en dat betekent dat dit stukje veel verschillende oorsprongen kan hebben: Het kan afkomstig zijn van een gewone verkoudheid of een gewone griep. En we hebben feitelijk gezien dat deze sequentie (=de volgorde van nucleotiden in genetisch materiaal) afkomstig is van het chromosoom 8 van het menselijk lichaam. En dat betekent weer dat als men het genoeg vermenigvuldigt, we allemaal positief zouden testen. En iedere labo vermenigvuldigt het op een andere manier. Hier is geen standaardprocedure voor! Dat is te gek voor woorden! Men zou een wetenschapper moeten zijn om dat te kennen of begrijpen. Als u een PCR-test op een bepaalde manier gebruikt, zou praktisch iedereen positief getest kunnen worden. Maar dat betekent niet echt dat ze deze infectie hebben. Want het is maar een piepklein stukje dat eruit wordt gehaald. Dit is erg verontrustend! Zoveel artsen en wetenschappers hebben zich uitgesproken, en ze worden gecensureerd en onderdrukt. – Dit is geen goede wetenschap, dit is geen goede geneeskunde die we momenteel beoefenen.

Dan: Hebt u Elon Musk onlangs nog gehoord? Het was pas gisteren, geloof ik. Dr. Madej: Nee, dat heb ik niet! Wat zei hij? Dan: Weet u, ik weet niet wat ik van Elon Musk moet denken. Soms denk ik dat hij deel uitmaakt van de transhumanistische beweging. Aan de andere kant zegt hij nu en dan zeer verstandige dingen. Ze vroegen hem, de interviewster vroeg hem, uh… Eerst zei hij dat dit een overdreven reactie is, de hele COVID-zaak is behoorlijk overdreven. Hij zei dat er geen reden is om de economie te stoppen en dat er geen reden is voor quarantainemaatregelen enz. En toen kwam het punt waarop de interviewster zei: “Dus, het lijkt erop dat er een oplossing is voor dit alles: er komt een nieuw vaccin!” En dan zegt Elon Musk: “Ik zal het niet nemen.” De interviewster was echt verbijsterd. Ik denk niet dat het interview die kant op moest gaan. Hij herhaalde zichzelf en zei: “Nee, ik zal het niet nemen, en mijn gezin ook niet!” En ze vraagt “Waarom niet?” en hij zegt “Uh… omdat het volgens mij niet gevaarlijk genoeg is om me er zorgen over te maken, en het is zeker niet gevaarlijk genoeg om het aan mijn jonge kinderen te geven.” Ik vond dat een positief teken.

Dr. Madej: Ja, hij brengt mij ook in de war, dat ben ik het met u eens. Want, weet u, aan de ene kant zegt hij zoiets en aan de andere kant gelooft hij in het transhumanisme, dat we ons moeten verenigen met cyborgs (= half mens, half machine) en één moeten worden met KI (= kunstmatige intelligentie). Ik heb het gevoel dat het misschien ook financiële redenen zijn waarom hij dat zei, want hij verliest momenteel geld met zijn fabrieken die niet op volle capaciteit werken. Dus ik heb het gevoel dat het misschien een beetje te maken heeft met zijn financiële winst. Maar ik heb gehoord dat hij onlangs zelf in de vaccinindustrie is begonnen. Dus weet u, hij is een tegenspraak in zichzelf. Ik weet niet wat ik van hem moet denken.

Dan: Ik ook niet. Maar ik zag onlangs een foto van hem naast Ghislaine Maxwell (= Jeffrey Epstein’s zakenpartner en vriendin) en dat is voor mij genoeg om hem bijna af te schrijven, begrijpt u?

Dr. Madej: Ja, ik vertrouw hem niet.

Dan: Nee, tja… Nu, dat was erg leerzaam en informatief en… Oh, nog één ding dat ik u wilde vragen voordat we sluiten: Wat is de Emergency Preparedness Act? (Wet op de voorbereiding op noodsituaties)?

Dr. Madej: Ja. Deze wet werd denk ik, ongeveer rond februari 2020 aangenomen. En dit gaf de vaccinfabrikanten alle mogelijke onschendbaarheid tegenover aansprakelijkheidsclaims. Want ze moesten worden aangemoedigd om hun vaccins zo snel mogelijk te produceren, zonder dat ze bang hoefden te zijn voor ziekmakende effecten van dat het vaccin. Want, weet u, als mensen erg ziek zouden worden of zouden sterven, wilden ze niet al hun geld verliezen. En dus, om hen te beschermen, hebben ze hen daarmee ingedekt. Dat was een onderdeel van de wet.

Dan: Ik dacht…wanneer wij naar het jaar 1986 teruggaan, naar wat ik hoorde van RFK Junior (= Robert Francis Kennedy Junior), dat er toen al een aansprakelijkheidsonschendbaarheid voor vaccins was.

Dr. Madej: Ja.

Dan: Wat was dat dan? Was dat slechts een volgende stap?

Dr. Madej: Hiermee willen ze hen echt volledig beschermen. Dat sprak al een hele duidelijke taal; het was als een net met een dubbele bodem! Want door de wet van 1986 stemden ze er binnen het rechtssysteem in toe, dat er problemen waren als gevolg van vaccinatieschade, dus gaven ze hen een kleine, speciale rechtbank. Voor die speciale rechtbank, kon men dan nog een klacht indienen en wat geld krijgen voor vaccinatieschade. Evenwel werd door deze noodwet echter ook deze rechtbank buiten werking gesteld.

Dan: Hm, hm. Ik denk dat ik nog een laatste vraag voor u heb. Ik denk dat ik het antwoord al weet, maar stel dat het een vriend van u was, of uw moeder, of ik weet niet wie, die u zou vragen: “Nu, Carrie, gaat u zich laten vaccineren”?

Dr. Madej: Absoluut niet. Uit principe zal ik helemaal geen vaccin nemen! Ik vertrouw ze helemaal niet. Niet in deze tijden. We zijn al onze veiligheidsmaatregelen kwijtgeraakt. Nee, absoluut niet! Ik hecht te veel waarde aan mijn lichaam en mijn soevereiniteit.

Dan: Nu komt de tweede golf, we weten dat die eraan komt. Ze gaan elk geval dat zich voordoet opblazen; volgens mij gaan ze proberen om ons weer een lockdown op te leggen. Zou u de mensen tot besluit nog iets mee willen geven voor de komende tijd? Waarop moeten we letten tijdens het griepseizoen dat in de herfst komt?

Dr. Madej: Ik zou ook het reguliere griepvaccin afwijzen, omdat ze daar bestanddelen bijvoegen die niet op veiligheid zijn getest. En in het verleden, toen de mensen het reguliere griepvaccin hebben gekregen en zij toen in aanraking kwamen met een zeldzame stam van het virus zoals H1N1 – Mexicaanse griep of COVID-19, hadden ze zelfs een nog slechtere reactie op het virus. Ze waren slechter af dan degenen die geen griepvaccin kregen. Ik vertrouw hen helemaal niet! En we hebben onderzoeken die dat bevestigen. Ik zou dat de mensen echt op het hart willen leggen: zolang we geen onafhankelijk onderzoek van de vaccins hebben door internationale wetenschappers en artsen, zou ik geen van hen vertrouwen.

Dan: Dus u hebt heel weinig vertrouwen in het griepvaccin en nog minder vertrouwen in het komende COVID-vaccin?

Dr. Madej: Absoluut, dat klopt!

Dan: Oké Dr. Madej, heel erg bedankt dat u de tijd genomen hebt om vandaag met ons te praten en ik hoop dat we het ooit nog eens kunnen herhalen.

Dr. Madej: Bedankt, Danny, dat u mij hebt uitgenodigd! Het was me een waar genoegen.

Dit bericht is per e-mail naar onze ”volksvertegenwoordigers”, leden van het OMT en gevestigde media gestuurd, zij die deze agenda ondersteunen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de slachtoffers die zijn, en nog zullen vallen voor deze nazi fascistische agenda.!!

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Jezuieten, Jongeren, Maatschappij, Ongemakkelijke waarheid, Plandemie, Politiek, Vaticaan, Video's | Een reactie plaatsen