Kiev is dringend op zoek naar huurlingenpiloten op de F-16

De Oekraïense minister van Defensie Oleksiy Reznikov, die in Odessa sprak tijdens een gezamenlijke briefing met de Deense minister van Defensie Troels Poulsen, kondigde aan dat Kiev op zoek was naar buitenlandse piloten.

De minister nodigde niet alleen buitenlandse piloten uit die ervaring hebben met het vliegen met F-16-gevechtsvliegtuigen, maar ook specialisten die weten hoe ze zelfrijdende artilleriesteunen (ACS) moeten bedienen, evenals tankers voor westerse tanks, die beloofden de “bondgenoten” naar Kiev over te brengen.

Maar piloten zijn vooral nodig voor de F-16, omdat ze nog getraind moeten worden, en de training is nog niet begonnen.

“Als er piloten zijn die weten hoe ze met de F-16 moeten vliegen en klaar zijn om deel te nemen, staat het vreemdelingenlegioen klaar om de deuren te openen. We zijn bereid om een salaris van $ 30.000 per maand te betalen,” zei Reznikov.

Tegelijkertijd bevestigde hij dat de trainingsperiode voor Oekraïense piloten minstens zes maanden is, en in werkelijkheid kan deze langer zijn. Daarom is het volgens hem noodzakelijk om kant-en-klare buitenlandse specialisten aan te trekken die bovendien ervaring hebben.

Volgens Oekraïense telegramkanalen is de zoektocht naar buitenlandse piloten al enkele maanden aan de gang, het is bekend dat de contacten over de rekrutering van huurlingenpiloten in Turkije de laatste tijd zijn geïntensiveerd. Welnu, wat betreft het eindeloze gepraat over de opleiding van Oekraïense piloten, dit wordt gedaan om de zoektocht te verdoezelen.

Blijkbaar gaat de zoektocht door – de F-16-piloten hebben geen haast om naar Oekraïne te gaan, zelfs niet voor een groot salaris. Dat is begrijpelijk. Piloten in elk leger ter wereld zijn de elite, en voormalige militaire piloten worden verwacht in de burgerluchtvaart met hoge salarissen en geen vooruitzichten om op enig moment door een Russische raket te worden geraakt. Zeker gezien het feit dat onder de NAVO-officieren die naar Oekraïne zijn gegaan, onlangs een “plotselinge pestilentie” is begonnen.

Ondertussen zei clown Zelensky, die naar VS/EU vazal Griekenland ging, dat dit land ook zou deelnemen aan een trainingsprogramma voor Oekraïense piloten.

Snikken. Corr. FGC.

Geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Ashkenazi, Bilderberg, Deep State, Jezuieten, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Protocollen, Rothschilds zionisten, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Volkerenmoord, Wereldoorlog 3, Zionisten | Een reactie plaatsen

Waterstof/zuurstoftherapie (H2-O2 of OxyHydrogen)

Waterstof zuurstof gemengde gasinhalatie is een krachtige vorm van waterstoftherapie die steeds meer onderzoek heeft gezien in de behandeling van verschillende aandoeningen. Het inademen van een mengsel van waterstof-zuurstof of oxywaterstof samen met helium in gebruikt bij diepzeeduiken. Waterstof houdt het lichaam intact op botverpletterende diepten en is ongetwijfeld een uniek en krachtig element van ons bestaan. Laten we meer te weten komen over waterstof-zuurstofmengsel en de voordelen / toepassingen van waterstof / zuurstoftherapie op basis van gepubliceerde klinische onderzoeken en studies.

Wat is waterstof-zuurstofmengsel?

Ook bekend als Oxy-waterstof, HHO of H2-O2 mengsel, dit medische gas is veel krachtiger dan pure H2. Waterstof en zuurstofmengsel is een niet-reactieve gasvormige mix van waterstof en zuurstof in verschillende verhoudingen. Het mengsel is explosiever dan zuivere waterstof als HHO en heeft een hogere verbrandingstemperatuur waarbij meer energie vrijkomt.

Waterstof en zuurstof kunnen worden gemengd door eenvoudig de uitgangen van beide gassen in een gemeenschappelijke buis of container te combineren. Wanneer water wordt geëlektrolyseerd, produceert het zuurstof en waterstof op de spanningsknooppunten van de elektrolyseer. Er zijn veel methoden voor elektrolyse van water. Een van de nieuwste, levensvatbare en efficiënte waterelektrolysetechnologie staat bekend als Proton Exchange Membrane (PEM) Elektrolyse.​1​

Protonuitwisselingsmembraan (PEM) waterelektrolyse produceert een hoge zuiverheid van waterstof en gebruikt ook zeer weinig energie. ​2​ Vaste polymeerelektrolyten (SPE) worden gebruikt in PEM-elektrolyse van water om H2-O2 te produceren. Nafion is een polymeer dat in de elektrolysemembranen wordt gebruikt om waterstof en zuurstof van watermoleculen te scheiden. Het polymeer is chemisch resistent en duurzaam. Platina, iridium en andere edelmetalen worden gebruikt als katalysatoren en coaten de polymeermembranen.

Een PEM SPE-elektrolyser bestaat uit een katalysator die tussen twee elektroden (kathode/anode) en twee eindplaten wordt geplaatst. In dit geval is de katalysator een Nafion met Iridium en Platina die respectievelijk als anode en kathode worden gebruikt. De gasdiffusielagen bij kathode en anode vangen het gas op voor ontlading en gebruik.

Hoewel de basis hetzelfde blijft, kunnen verschillende elektrolysemethoden, waaronder polymeer elektrolytmembraan elektrolyzer, alkalische elektrolyzer en elektrolysator voor vaste oxide-elektrolysers worden gebruikt voor de productie van waterstof. Deze methoden zijn voornamelijk verschillend op basis van de ionentransportmethode of het type aangenomen elektrolyt.

De voordelen van elektrolyse op basis van membraan zijn onder meer geen netto koolstofafgifte in de atmosfeer (alleen waterstof, zuurstof en water worden gegenereerd tijdens de operatie), eenvoudige replicatie en de mogelijkheid om meerdere lagen in een stapel te combineren.​3​

Voor therapeutisch gebruik van dit waterstof-zuurstof gemengd gas of oxywaterstof wordt in de meeste studies een verhouding van 2:1 gebruikt, wat zich zou vertalen in een mengsel van ongeveer 66,6% waterstof en 33,3% zuurstof. Dit zou ook de standaardverhouding zijn van waterstof en zuurstof die wordt geproduceerd bij het elektrolyseren van water. Waterstof/zuurstoftherapiemachines leveren over het algemeen afzonderlijke uitgangen voor waterstof en zuurstof, zodat de machine in verschillende configuraties (H2, H2-O2, O2) kan worden gebruikt.

Onderzoek naar het inademen van waterstof-zuurstofmengsel

Er komt voortdurend nieuw onderzoek naar waterstoftherapie uit. Inademing van zuivere waterstof heeft aangetoond dat het epitheliale apoptose (weefseldood) vermindert bij door beademingsapparatuur geïnduceerd longletsel. ​4​ Het is gemakkelijk voor te stellen waarom waterstof nodig zou zijn op ICU’s. Momenteel is veel onderzoek naar waterstof-zuurstof gemengde gasinhalatie voor chronische inflammatoire ademhalingsaandoeningen, waaronder astma ​5​longfibrose ​6​, en acute symptomen van virale infecties.

In een multicenter RCT bleek inademing van waterstof en zuurstofmengsel superieur te zijn aan zuurstoftherapie bij acute exacerbatie van chronische obstructieve longziekte (AECOPD). Waterstof / zuurstof mix gasinhalatie resulteerde in verminderde hoest volgens de Ademnood, Hoest en Sputum Schaal (BCSS) gebruikt in de studie.

In een klinisch onderzoek van 90 dagen waarin de veiligheid en werkzaamheid van H2-O2-inhalatietherapie werd beoordeeld, werd een curatief effect opgemerkt vanaf de tweede week tot het einde van het onderzoek bij patiënten met ernstige COPD als gevolg van virale infectie. Deze bevindingen worden verder ondersteund door resultaten van een multicenter open-label klinische studie waarbij waterstof / zuurstoftherapie werd gevonden om de zuurstofverzadigingsniveaus in rust, kortademigheid te verbeteren en pijn op de borst te verminderen en in een mate waar het progressie van de ziekte kan voorkomen. De zuurstof in oxy-waterstof verhoogt de cel oxygenatie en de waterstof zorgt voor beschermende effecten. Deze acties helpen bij het herstellen van slechte bloedverzadigingsniveaus van O2 en verminderen de ontstekingsreactie, waardoor de kans op type 1 respiratoire insufficiëntie wordt verminderd.

In een recente studie werd gevonden dat het inademen van waterstof-zuurstofmengsel de ademhaling bij acute ernstige tracheale stenose kan verbeteren en voor dit doel veilig kan worden gebruikt.​7,8​ De symptomen van tracheale stenose zijn vermoeidheid, piepende ademhaling, hoesten of kortademigheid, waaronder ademhalingsmoeilijkheden, een hoge pieptoon uit uw longen bij het inademen, longontsteking of infecties van de bovenste luchtwegen, astma, congestie op de borst, apneu onder anderen.

Een recente studie geeft gewicht aan waarom we van waterstofinhalatiemachines houden die ook zuurstof aan het mengsel toevoegen. In deze nieuwe studie vonden de wetenschappers voordelen met waterstofinhalatie op gehoorverbetering bij patiënten met doofheid na radiotherapie / chemotherapie.​9​ De eerdere dierstudies naar moleculaire waterstof voor tinnitus waren ook behoorlijk bemoedigend voor tinnitus.​10​ Verdere klinische studies zijn momenteel aan de gang om de voordelen van waterstof / zuurstofinhalatie voor gehoorverlies te beoordelen.

Waterstof verlengt levens

H2 heeft in veel klinische onderzoeken een ontstekingsremmend en antioxiderend vermogen aangetoond en de toepassing ervan in de nieuwste onderzoeken is gunstig geweest. Een klinische richtlijn uitgegeven door de Chinese Nationale Gezondheidscommissie, beval de inademing van zuurstof gemengd met waterstofgas (33,3% O2 en 66,6% H2) aan, waardoor H2 naar de voorgrond van hedendaags therapeutisch medisch gasonderzoek werd gebracht.

Het onderzoek naar de gezondheidsvoordelen van waterstof/zuurstoftherapie staat nog in de kinderschoenen. Er is ruimte voor het bestuderen van de effecten van H2-O2 op andere systemische aandoeningen en delen van het lichaam. Meer onderzoek is ook nodig om het verschil in effecten van waterstof / zuurstofmengsel en inademing van zuiver waterstofgas te begrijpen.

Duizenden klinische studies van over de hele wereld hebben aangetoond dat moleculaire waterstof een unieke antioxidant is. Bekijk onze onderzoek beoordeling over de voordelen van waterstofinhalatie om meer te weten te komen over het nieuwste onderzoek naar waterstof geïnfundeerd water en H2-inhalatie.

Verwijzingen

 1. Escobar-Yonoff R, Maestre-Cambronel D, Charry S, Rincón-Montenegro A, Portnoy I. Prestatiebeoordeling en economische perspectieven van geïntegreerde PEM-brandstofcel en PEM-elektrolyzer voor elektriciteitsopwekking. Heliyon. 2021;7(3):e06506. DOI:10.1016/J.Heliyon.2021.E06506
 2. Wang T, Cao X, Jiao L. PEM waterelektrolyse voor waterstofproductie: fundamenten, vooruitgang en vooruitzichten. Koolhydraatneutraliteit. Online gepubliceerd op 2 juni 2022. DOI:10.1007/s43979-022-00022-8
 3. Ahmad K, Sabli N, Tuan A, et al. Membraangebaseerde elektrolyse voor waterstofproductie: een overzicht. Membranen (Basel). 2021;11(11). DOI:10.3390/membranen11110810
 4. Huang C, Kawamura T, Peng X, et al. Waterstofinhalatie verminderde epitheliale apoptose bij door beademingsapparatuur geïnduceerde longschade via een mechanisme met nucleaire factor-kappa B-activering. Biochem Biophys Re Commun. 2011;408(2):253-258. DOI:10.1016/j.bbrc.2011.04.008
 5. Wang ST, Bao C, He Y, et al. Inademing van waterstofgas (XEN) verbetert de luchtwegontsteking bij astma- en COPD-patiënten. QJM: Een internationaal tijdschrift voor geneeskunde. Online gepubliceerd op 14 mei 2020:870-875. DOI:10.1093/QJMED/HCAA164
 6. Gao L, Jiang D, Geng J, Dong R, Dai H. Waterstofinhalatie verzwakte bleomycine-geïnduceerde longfibrose door het remmen van transformerende groeifactor-β1 en relevante oxidatieve stress en epitheliale-naar-mesenchymale overgang. Exp Fysio. 2019;104(12):1942-1951. DOI:10.1113/EP088028
 7. Gao L, Jiang D, Geng J, Dong R, Dai H. Waterstofinhalatie verzwakte bleomycine-geïnduceerde longfibrose door het remmen van transformerende groeifactor-β1 en relevante oxidatieve stress en epitheliale-naar-mesenchymale overgang. Exp Fysio. Online gepubliceerd op 23 oktober 2019:1942-1951. DOI:10.1113/EP088028
 8. Zhou Z, Zhong C, Su Z, et al. Ademhaling waterstof-zuurstofmengsel vermindert de inspiratoire inspanning bij patiënten met tracheale stenose. Ademhaling. 2019;97(1):42-51. DOI:10.1159/000492031
 9. Kong X, Lu T, Lu YY, Yin Z, Xu K. Effect van waterstofinhalatietherapie op gehoorverlies van patiënten met nasofaryngeaal carcinoom na radiotherapie. Voorzijde Med. Online gepubliceerd op 31 maart 2022. DOI:10.3389/fmed.2022.828370
 10. Fransson AE, Videhult Pierre P, Risling M, Laurier GFE. Inademing van moleculaire waterstof, een reddingsbehandeling voor lawaai-geïnduceerd gehoorverlies. Voorcel Neurosci. Online gepubliceerd op 1 juni 2021. DOI:10.3389/fncel.2021.658662
Geplaatst in Gezondheid, Immuun systeem, Jongeren, Leven zonder kanker, Maatschappij, Natuurlijke Remedies | Een reactie plaatsen

Moleculaire waterstof inhalatie voordelen

Molecular Structure,Ozone,Hydrogen and oxygen,Looped animation.

Voordelen van moleculaire waterstofinhalatie omvatten ongelooflijke levensduurverhogende effecten, samen met gebruik bij preventie en behandeling van neurologische, cardiovasculaire, reumatologische en kankeraandoeningen. Dit artikel biedt een achtergrond over waterstofinhalatie en bespreekt enkele van de voordelen van waterstofinhalatie op basis van gepubliceerde studies en klinische onderzoeken.

Tot vele jaren geleden werd aangenomen dat waterstofgas geen therapeutische waarde heeft, maar in de afgelopen twee decennia toont onderzoek naar moleculaire waterstof aan dat het vandaag de dag een van de belangrijkste medische gassen kan zijn. Waterstofgas is het kleinste bekende molecuul en kan gemakkelijk alle weefsels doordringen, inclusief de bloed-hersenbarrière. Moleculaire waterstof kan worden ingeademd met behulp van een waterstofinhalatiemachine en waterstofgas kan ook extern worden toegepast en wordt gemakkelijk door alle weefsels geabsorbeerd bij inademing.

Hoe wordt moleculaire waterstof geproduceerd en toegepast voor gezondheidsvoordelen?

In waterstoftherapie wordt moleculaire waterstof (H2) toegepast in de vorm van waterstofgas of met waterstof doordrenkt water dat wordt gegenereerd met behulp van waterstofelektrolysemachines.

Waterstofgas dat door gedestilleerd water wordt gebubbeld, dissipeert kleine hoeveelheden waterstofmoleculen in het water. De concentratie van H2-moleculen in met waterstof doordrenkt water is vrij laag, ongeveer 1-2 ppm.

Dus om 600 ml waterstof in te nemen door simpelweg waterstofrijk water te drinken, zou je behoorlijk veel moeten drinken. Dit kan echter in 1 minuut worden bereikt met sommige waterstofinhalatiemachines.

https://player.vimeo.com/video/571355294?h=5a607c7c78&dnt=1&app_id=122963 Een volledig uitgeruste waterstofinhalatiemachine

Een studie uit 2012 in samenwerking met wetenschappers uit de Verenigde Staten en Japan toont aan dat voor de levering van H2 aan een bepaald behandelingsgebied in het lichaam, het eerst in het bloed moet zijn. De aanwezigheid van H2 in het bloed is het beste bij waterstofinhalatie in vergelijking met andere vormen, waaronder intraveneuze toediening.​1

Daarom wordt waterstofinhalatie beschouwd als een veel krachtigere therapie naast het feit dat het veel gemakkelijker in gasvorm wordt opgenomen. Ook dat betekent dat waterstofinhalatie een heel ander balspel is, studies die geen voordelen aantonen met waterstof geïnfundeerd water, zouden veel andere resultaten hebben als waterstofinhalatie werd toegepast. Tegenwoordig is de technologie geëvolueerd tot een punt waarop er zeer zuivere waterstof is en nieuwere machines geen corrosieve stoffen of katalysatoren zoals Lye gebruiken en veel veiliger zijn om te gebruiken dan wat eerder beschikbaar was. Moleculaire waterstof kan de huid behandelen en wordt opgenomen door huidweefsels. Men kan een warm bad nemen doordrenkt met waterstof voor het doel.

Hoe biedt moleculaire waterstof gezondheidsvoordelen?

Moleculaire waterstof komt veel gezondheidsproblemen ten goede, omdat waterstof een ongelooflijke anti-oxidant is​2​, ontstekingsremmend en heeft anti-apoptotische neuroprotectieve effecten​3​.

Dit betekent dat het de cellen beïnvloedt om zichzelf te herstellen en veerkrachtiger te zijn.

Moleculaire waterstof richt zich op (Nrf2)-gemedieerde redoxsignalering onder oxidatieve stress en downreguleert inflammatoire cytokines. Het verwijdert zeer reactieve oxidanten zoals hydroxylradicaal ((•)OH) en peroxynitriet (ONOO(-)) in cellen.​4​ ​5​ Dat maakt waterstofinhalatie tegenwoordig een nieuwe anti-aging of levensduurtechnologie.

Opgewonden?! Het is geen wonder dat het oudste en kleinste molecuul van het universum de bouwsteen van het leven is. Het is eigenlijk bijna 63% van het lichaam als je kijkt naar de verhouding tussen gewicht en grootte!

Laten we meer te weten komen over de voordelen van moleculaire waterstof op basis van gepubliceerde klinische studies en proeven.

Voordelen van moleculaire waterstof

In cel studies en diermodellen is onder andere gebleken dat moleculaire waterstof met behulp van verschillende toepassingsstrategieën cognitieve disfunctie verbetert​6​, hypertensie​7​,
hersenletsel​8​, Sepsis​9​, oxidatieve stress​10​, cellulaire disfunctie​11​, progressie van hersenbloeding​12​, droge ogen ziekte​13​, eierstokkanker​14​ en voorkomt de ziekte van Parkinson​15​.

Misschien wel het belangrijkste voordeel van waterstofinhalatie is als een belangrijk medisch gas dat op ICU’s moet worden aangebracht, omdat is gebleken dat het een onmiddellijk gunstig effect heeft op Sepsis. Er is voortdurend interesse in het gebruik van moleculaire waterstofinhalatie voor reanimatie​16​.

Gezondheid van het hart

In een studie van de Ehime University, Japan, werd geconcludeerd dat waterstofinhalatie voordelen biedt bij hartaandoeningen door oxidatieve stress te verminderen en veilig thuis kan worden toegepast als een effectieve strategie voor de preventie van vaatziekten zoals atherosclerose.​17​

In 2016 werd een pilot klinische studie uitgevoerd door Japanse wetenschappers naar de haalbaarheid en veiligheid van waterstofinhalatie voor post-hartstilstand syndroom. Ze ontdekten dat waterstofinhalatie in combinatie met doeltemperatuurbeheer overleefde met een gunstige neurologische uitkomst.​18​

In 2017 voerden wetenschappers en artsen van de Keio University School of Medicine, Japan, een klinische proef uit waarbij waterstofinhalatie effectief werd gevonden voor het post-hartstilstand syndroom. Waterstofgastherapie bleek haalbaar, veilig en kon het herstel bevorderen, zelfs zes maanden na een angioplastiek met stent of percutane coronaire interventie voor ST-verhoogd myocardinfarct.​19​

Het heeft ook een enorm potentieel in de sportgeneeskunde omdat het spierschade effectief downreguleert, oxidatieve stress, ontsteking en apoptose vermindert na acute uitputtende inspanning.​31​

Beroerte Revalidatie

Moleculaire waterstofinhalatie kan ook het herstel van een beroerte en tijdens beroerterevalidatie ten goede komen. In 2017 voerden Japanse wetenschappers RCT uit om de veiligheid en werkzaamheid van waterstofinhalatie bij de behandeling van acuut herseninfarct te bestuderen.​20​

Ze ontdekten dat waterstofinhalatie veilig is en de oxygenatie verbetert. Ook vonden ze dat de MRI-signaalintensiteit op de beroerteplaats verbeterde bij patiënten met waterstofgas therapie. Fatsoenlijke verbeteringen werden gevonden in alle parameters, waaronder fysiotherapie en neurologische stoornissen. De behandeling bestond uit 1 uur 3% waterstofinhalatie. Eenvoudig.

Anti-kanker

Moleculaire waterstof heeft zeker potentieel voor gebruik in kankertherapie. In een RCT door wetenschappers van de Universiteit van Pittsburgh, Verenigde Staten, kregen kankerpatiënten die bestralingstherapie kregen water met waterstof. Ze concludeerden dat de dagelijkse consumptie van waterstofrijk water de kwaliteit van leven verbeterde en de door straling geïnduceerde oxidatieve stress bij deze patiënten vermindert.​21​

Er zijn nu aanwijzingen dat waterstofinhalatie een geavanceerde kankerbehandeling is. In meerdere ethische onderzoeken in China kregen honderden patiënten van fase 3 en 4 een waterstofgasbehandeling. Op basis van deze onderzoeken werd vastgesteld dat waterstofinhalatie de progressie van kanker kan beheersen bij 85% van de patiënten in stadium 3 en 47% van de patiënten in stadium 5.​22​ Dit is een baanbrekende meta-analysestudie die moleculaire waterstof naar de voorgrond van kankerklinieken wereldwijd zou kunnen brengen.

In een ander klinisch onderzoek werd waterstoftherapie gebruikt om tumorprogressie te beheersen en de bijwerkingen van medicijnen bij patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker te verminderen. Er werd geconcludeerd dat waterstofinhalatie dergelijke patiënten aanzienlijk ten goede kan komen en kan worden gecombineerd met chemotherapie, gerichte therapie en immunotherapie om de resultaten te verbeteren.​23​

Verbetert de longfunctie en beschermt tegen vervuiling

Veel dierstudies hebben voordelen gevonden van waterstofinhalatie om longen te beschermen en te behandelen. In 2016 voerden wetenschappers van de Hebei Medical University, China een RCT uit om de beschermende effecten van waterstofinhalatie op de longen van sanitaire werkers te bestuderen die zijn blootgesteld aan nevel of vervuiling door medisch afval en luchtvervuiling. Ze concludeerden dat inademing van waterstofgas luchtwegontsteking en oxidatieve stress kan verminderen en ademhalingssymptomen zoals hoesten kan verbeteren.​24​

Musculoskeletale aandoeningen

Al vroeg was moleculaire waterstof op cellulair niveau bestudeerd voor spieratrofie, kraakbeentrauma en osteopenie in dierstudies.​25–27​ Toepassing van H2 bleek de mitochondriale functie en collageeneiwitgeneratie te verbeteren. Dit opende de weg naar onderzoek naar waterstof voor bot-, kraakbeen- en spieraandoeningen die ontstaan door genetische defecten, veroudering en ontstekingen.

Vervolgens meldden verschillende studies dat H2 in staat was om de gezondheid en functionele vaardigheden te herstellen na acute verwondingen aan zacht weefsel en chronische musculoskeletale aandoeningen, waaronder reumatoïde artritis​28​ .

In 2011 voerden Japanse wetenschappers een klinisch onderzoek uit naar de effecten van waterstofverrijkt water (1L/dag gedurende 12 weken) bij patiënten met progressieve spierdystrofie (PMD), polymyositis/dermatomyositis (PM/DM) en mitochondriale myopathieën (MM).​29​ Deze aandoeningen zijn te wijten aan genetische defecten in de spiercellen en resulteren in verlies van spieren met de leeftijd. Het is geweldig om te zien dat waterstof mitochondriale disfunctie omkeert, hoewel het voor ons geen verrassing is, omdat MD een gevolg is van oxidatieve stress en abnormale eiwitgeneratie.​30​

De studies wijzen op oraal toegediend H2-rijk water, topische toepassing of inademing van gas, waterstof kan spier- en skeletaandoeningen verbeteren. Het inademen van waterstof zal veel meer hoeveelheid aan het lichaam leveren als je meerdere liters in een uur inneemt, vergelijk dat met slechts een paar delen per miljoen in een glas water. Waterstofwater heeft echter unieke voordelen omdat het beter werkt op de darm en een extra effect heeft op de darm-musculoskeletale as. Voor lokaal gebruik van waterstof op ledematen, gewrichten, enz., Kan een douchegietdeksel worden gebruikt om het behandelingsgebied te omhullen en vervolgens waterstofgas of water in de zak te brengen.

Doseringen en veiligheid van waterstofinhalatie

Gezien een gemiddelde persoon met een gewicht van 170 lbs. ademt

6 liter (L) lucht per minuut in, zou het inademen van 150 ml / min H2 een dosering van 2,5% zijn. Evenzo zou 300 ml / min 5% zijn en 600 ml / min zou 10% zijn. De dosering van geïnhaleerde waterstof kan eenvoudig worden geregeld door het volume ingeademde waterstof te beperken. Het inademen van 3% H2 verzadigt het bloed met waterstof in 20 minuten. ​31​

In een gezamenlijke studie door wetenschappers van Boston & Harvard Medical School concludeerden wetenschappers dat langdurige inademing van 2,4% H2 gedurende 24 – 72 uur goed wordt verdragen zonder significante nawerkingen.​32​

In een andere studie werd geconcludeerd dat een dosering van 3% waterstofinhalatie veilig en effectief was bij patiënten met een acuut herseninfarct.​33​

Waterstofinhalatie is relatief risicoloos omdat men geen overdosis waterstof kan nemen. Er is geen toxiciteit voor H2 omdat het bijproduct van de neutraliserende reactie van vrije radicalen water is. De bijwerkingen die tot nu toe van moleculaire waterstof zijn waargenomen, zijn milde ontgiftingsreacties zoals milde hoofdpijn en losse bewegingen, klassieke symptomen van overhydratatie. Dus net als een atleet is het belangrijk om weerstand op te bouwen om de waterstofdoseringen te verhogen tot boven de dosis van 4-5%.

Zeer hoge stroomsnelheden van moleculaire waterstof bij 4 L (66%) per minuut werden bestudeerd in één studie en bleken de immuun functie bij mannen van middelbare leeftijd te onderdrukken na 4 weken dagelijks gebruik gedurende 2-4 uur. ​34​

Hogedruk waterstofgas (49%) wordt gebruikt in diepduikende gasmengsels om decompressieziekte en arteriële gastrombi te voorkomen.​35​

Conclusies

Zoals we kunnen zien in tal van onderzoeken en klinische proeven, kan waterstofinhalatie in veel omstandigheden enorme verlichting bieden en kan het ook een beschermend middel zijn tegen ziekten en veroudering. Daarom kunnen veel gebieden van dienstverleners, waaronder orthopedisten, cardiologen, longartsen, oncologen en fysiotherapeuten onder vele anderen, geïnteresseerd zijn in zo’n eenvoudige en natuurlijke oplossing om de resultaten te helpen verbeteren.

Ons artikel over waterstof-zuurstof gemengde gasinhalatie biedt verder klinisch bewijs van het toepassen van moleculaire waterstof voor de gezondheid in combinatie met zuurstof.

Verwijzingen

 1. 1.Ono H, Nishijima Y, Adachi N, et al. Een basisstudie naar moleculaire waterstof (H2) inhalatie bij acute cerebrale ischemiepatiënten voor veiligheidscontrole met fysiologische parameters en meting van bloed H2-niveau. Medisch gasonderzoek. Online gepubliceerd 2012:21. DOI:10.1186/2045-9912-2-21
 2. 2.Ohsawa I, Ishikawa M, Takahashi K, et al. Waterstof werkt als een therapeutische antioxidant door selectief cytotoxische zuurstofradicalen te verminderen. Nat Med. 2007;13(6):688-694. DOI:10.1038/NM1577
 3. 3.Barancik M, Kura B, LeBaron T, Bolli R, Buday J, Slezak J. Moleculaire en cellulaire mechanismen geassocieerd met effecten van moleculaire waterstof in cardiovasculaire en centrale zenuwstelsels. Antioxidanten (Basel). 2020;9(12). DOI:10.3390/Antiox9121281
 4. 4.Kawamura T, Higashida K, Muraoka I. Toepassing van moleculaire waterstof als een nieuwe antioxidant in de sportwetenschap. Oxidatieve geneeskunde en cellulaire levensduur. Online gepubliceerd op 17 januari 2020:1-7. DOI:10.1155/2020/2328768
 5. 5.Fujita K, Yamafuji M, Nakabeppu Y, Noda M. Therapeutische benadering van neurodegeneratieve ziekten door medische gassen: gericht op redoxsignalering en gerelateerde antioxiderende enzymen. Oxid Med Cell Longev. 2012;2012:324256. DOI:10.1155/2012/324256
 6. 6.Tan X, Shen F, Dong W, Yang Y, Chen G. De rol van waterstof bij de ziekte van Alzheimer. Med Gas Res. 2019;8( 4):176-180. DOI:10.4103/2045-9912.248270
 7. 7.Sugai K, Tamura T, Sano M, et al. Dagelijkse inademing van waterstofgas heeft een bloeddrukverlagend effect in een rattenmodel van hypertensie. Sci Rep. 2020;10(1):20173. DOI:10.1038/S41598-020-77349-8
 8. 8.Liu L, Xie K, Chen H, et al. Inademing van waterstofgas verzwakt hersenletsel bij muizen met cecale ligatie en punctie via remmende neuro-inflammatie, oxidatieve stress en neuronale apoptose. Hersenonderzoek. Online gepubliceerd november 2014:78-92. DOI:10.1016/J.Brainres.2014.09.030
 9. 9.Zheng Y, Zhu D. Moleculaire waterstoftherapie verbetert orgaanschade veroorzaakt door sepsis. Oxidatieve geneeskunde en cellulaire levensduur. Online gepubliceerd 2016:1-6. DOI:10.1155/2016/5806057
 10. 10.Guan P, Lin X, Yang S, et al. Waterstofgas vermindert chronische intermitterende hypoxie-geïnduceerde hypertensie door sympathische zenuwactiviteit te remmen en vaatverwijdende reacties via de antioxidatie te verhogen. J Cel Biochem. Online gepubliceerd op 27 september 2018:3998-4008. DOI:10.1002/JCB.27684
 11. 11.Iida A, Nosaka N, Yumoto T, et al. De klinische toepassing van waterstof als medische behandeling. Acta Med Okayama. 2016;70(5):331-337. DOI:10.18926/AMO/54590
 12. 12.Matsuoka T, Suzuki M, Sano M, et al. Inademing van waterstofgas remt de progressie naar het “onomkeerbare” stadium van shock na ernstige bloeding bij ratten. J Trauma Acute Zorg Surg. 2017;83(3):469-475. DOI:10.1097/TA.0000000000001620
 13. 13.Kubota M, Kawashima M, Inoue S, et al. Gerandomiseerde, cross-over klinische werkzaamheidsstudie bij mensen en muizen naar traansecretiebevordering en traanklierbescherming door moleculaire waterstof. Sci Rep. 2021;11(1):6434. DOI:10.1038/s41598-021-85895-y
 14. 14.Shang L, Xie F, Li J, et al. Therapeutisch potentieel van moleculaire waterstof bij eierstokkanker. Transl Kanker Res. Online gepubliceerd augustus 2018:988-995. DOI:10.21037/TCR.2018.07.09
 15. 15.Fujita K, Nakabeppu Y, Noda M. Therapeutische effecten van waterstof in diermodellen van de ziekte van Parkinson. Ziekte van Parkinson. Online gepubliceerd 2011:1-9. DOI:10.4061/2011/307875
 16. 16.Zheng X, Sun X, Xia Z. Waterstofreanimatie, een nieuwe cytoprotectieve benadering. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2011;38(3):155-163. DOI:10.1111/j.1440-1681.2011.05479.x
 17. 17.Kiyoi T, Liu S, Takemasa E, Nakaoka H, Hato N, Mogi M. Constitutieve waterstofinhalatie voorkomt vasculaire remodellering door vermindering van oxidatieve stress. PLoS Een. 2020;15(4):e0227582. DOI:10.1371/journal.pone.0227582
 18. 18.Tamura T, Hayashida K, Sano M, et al. Haalbaarheid en veiligheid van waterstofgasinhalatie voor post-hartstilstandsyndroom – First-in-Human Pilot Study. Circ J. 2016;80(8):1870-1873. DOI:10.1253/circj. CJ-16-0127
 19. 19.Katsumata Y, Sano F, Abe T, et al. De effecten van waterstofgasinhalatie op ongunstige linkerventrikelremodellering na percutane coronaire interventie voor ST-verhoogd myocardinfarct – Eerste pilotstudie bij mensen. Circ J. 2017;81(7):940-947. DOI:10.1253/circj. CJ-17-0105
 20. 20.Ono H, Nishijima Y, Ohta S, et al. Waterstofgasinhalatiebehandeling bij acuut herseninfarct: een gerandomiseerde gecontroleerde klinische studie over veiligheid en neuroprotectie. J Slag Cerebrovasc Dis. 2017;26(11):2587-2594. DOI:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.06.012
 21. 21.Kang K, Kang Y, Choi I, et al. Effecten van het drinken van waterstofrijk water op de kwaliteit van leven van patiënten die worden behandeld met radiotherapie voor levertumoren. Med Gas Res. 2011;1(1):11. DOI:10.1186/2045-9912-1-11
 22. 22.Xu KC, Chen JB, Kong XF, et al. “Real world survey” van waterstof-gecontroleerde kanker: een follow-up rapport van 82 gevorderde kankerpatiënten. Med Gas Res. Online gepubliceerd 2019:115. DOI:10.4103/2045-9912.266985
 23. 23.Chen J, Kong X, Mu F, Lu T, Lu Y, Xu K. Waterstoftherapie kan worden gebruikt om tumorprogressie te beheersen en de bijwerkingen van medicijnen bij patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker te verlichten. Med Gas Res. 2020;10(2):75-80. DOI:10.4103/2045-9912.285560
 24. 24.Gong Z, Guan J, Ren X, et al. [Beschermend effect van waterstof op de long van sanitaire werkers blootgesteld aan nevel]. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2016;39(12):916-923. DOI:10.3760/CMA.J.ISSN.1001-0939.2016.12.003
 25. 25.Fujita R, Tanaka Y, Saihara Y, Yamakita M, Ando D, Koyama K. Effect van moleculair waterstof verzadigd alkalisch geëlektrolyseerd water op onbruik spieratrofie in gastrocnemius spier. J Fysiotische Antropol. 2011;30(5):195-201. DOI:10.2114/JPA2.30.195
 26. 26.Guo J, Li L, Shi Y, Wang H, Hou S. Waterstofwaterverbruik voorkomt osteopenie bij ovariëctomie ratten. Br J Pharmacol. 2013;168(6):1412-1420. DOI:10.1111/bph.12036
 27. 27.Hanaoka T, Kamimura N, Yokota T, Takai S, Ohta S. Moleculaire waterstof beschermt chondrocyten tegen oxidatieve stress en verandert indirect genexpressies door peroxynitriet afgeleid van stikstofmonoxide te verminderen. Med Gas Res. 2011;1(1):18. DOI:10.1186/2045-9912-1-18
 28. 28.Ishibashi T, Sato B, Rikitake M, et al. Consumptie van water met een hoge concentratie moleculaire waterstof vermindert oxidatieve stress en ziekteactiviteit bij patiënten met reumatoïde artritis: een open-label pilotstudie. Med Gas Res. 2012;2(1):27. DOI:10.1186/2045-9912-2-27
 29. 29.Ito M, Ibi T, Sahashi K, Ichihara M, Ito M, Ohno K. Open-label studie en gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, crossover studie van waterstof-verrijkt water voor mitochondriale en inflammatoire myopathieën. Med Gas Res. 2011;1(1):24. DOI:10.1186/2045-9912-1-24
 30. 30.Gibson G, Starkov A, Blass J, Ratan R, Beal M. Oorzaak en gevolg: mitochondriale disfunctie initieert en propageert neuronale disfunctie, neuronale dood en gedragsafwijkingen bij leeftijdsgebonden neurodegeneratieve ziekten. Biochim Biophys Acta. 2010;1802(1):122-134. DOI:10.1016/j.bbadis.2009.08.010
 31. 31.Ono H, Nishijima Y, Adachi N, et al. Een basisstudie naar moleculaire waterstof (H2) inhalatie bij acute cerebrale ischemiepatiënten voor veiligheidscontrole met fysiologische parameters en meting van bloed H2-niveau. Medisch gasonderzoek. Online gepubliceerd 2012:21. DOI:10.1186/2045-9912-2-21
 32. 32.Cole AR, Sperotto F, DiNardo JA, et al. Veiligheid van langdurige inademing van waterstofgas in de lucht bij gezonde volwassenen. Intensive Care Verkenningen. Online gepubliceerd oktober 2021:e543. DOI:10.1097/CCE.0000000000000543
 33. 33.Ono H, Nishijima Y, Ohta S, et al. Waterstofgasinhalatiebehandeling bij acuut herseninfarct: een gerandomiseerde gecontroleerde klinische studie over veiligheid en neuroprotectie. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. Online gepubliceerd november 2017:2587-2594. DOI:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.06.012
 34. 34.Mu F, Chen JB, Kong XF. High-flow waterstofinhalatie kan de immuunfunctie van deelnemers van middelbare leeftijd onderdrukken: een zelfgestuurde studie. Med Gas Res. Online gepubliceerd 2021:12. DOI:10.4103/2045-9912.310054
 35. 35.Ohta S. Moleculaire waterstof als preventief en therapeutisch medisch gas: initiatie, ontwikkeling en potentieel van waterstofgeneeskunde. Farmacologie & Therapeutica. Online gepubliceerd oktober 2014:1-11. DOI:10.1016/j.pharmthera.2014.04.006
Geplaatst in Gezondheid, Jongeren, Leven zonder kanker, Maatschappij | Een reactie plaatsen

Vertraag veroudering met dieet, lichaamsbeweging, moleculaire waterstof en PEMF (Gepulste elektromagnetische velden)

Hallo allemaal!

Ik hoop dat de komende tijd jouw en je familie veel vooruitgang en succes brengt in al je inspanningen. Ook al wordt de wereld platgebrand door politici en industriëlen, het is onze plicht om op te staan en ons gezond verstand te gebruiken.

De briljante wetenschapper Nikola Tesla zegt:

“Wanneer we over de mens spreken, hebben we een opvatting van de mensheid als geheel, en voordat we wetenschappelijke methoden toepassen op het onderzoek van zijn beweging, moeten we dit als een fysiek feit accepteren. Maar kan iemand er vandaag aan twijfelen dat al die miljoenen individuen en alle ontelbare types en karakters een entiteit, een eenheid vormen? Hoewel we vrij zijn om te denken en te handelen, worden we bij elkaar gehouden, zoals de sterren aan het firmament, met onafscheidelijke banden. Deze banden zijn niet te zien, maar we kunnen ze wel voelen. Ik snijd mezelf in de vinger en het doet me pijn: deze vinger is een deel van mij. Ik zie een vriend gekwetst worden, en het doet mij ook pijn: mijn vriend en ik zijn één. En nu zie ik een vijand neergeslagen, een klomp materie waar ik van alle brokken materie in het universum het minst om geef, en die me nog steeds bedroeft. Bewijst dit niet dat ieder van ons slechts een deel van een geheel is?”

“.. Metafysische bewijzen zijn echter niet de enige die we ter ondersteuning van dit idee naar voren kunnen brengen. Ook de wetenschap erkent deze verbondenheid van afzonderlijke individuen, hoewel niet helemaal in dezelfde zin als zij toegeeft dat de zonnen, planeten en manen van een sterrenbeeld één lichaam zijn, en er kan geen twijfel over bestaan dat het in de komende tijd experimenteel zal worden bevestigd, wanneer onze middelen en methoden voor het onderzoeken van psychische en andere toestanden en verschijnselen tot grote perfectie zullen zijn gebracht. Sterker nog: deze ene mens leeft voort en door. Het individu is vergankelijk, rassen en naties komen en gaan voorbij, maar de mens blijft. Daarin schuilt het diepe verschil tussen het individu en het geheel.”
– Nikola Tesla

Mijn goede vriend en natuurlijke gezondheidsgoeroe, Dr. Bruce Berkowsky, zegt:

“Als een stof niet fundamenteel is voor de gezondheid van het lichaam, is het ook niet fundamenteel voor de behandeling van ziekten. Vanuit deze visie komt het belangrijkste therapeutische principe van de traditionele natuurgeneeskunde: de behandeling van ziekten moet gebaseerd zijn op het gebruik van de fundamentele elementen van het leven in overeenstemming met de behoeften en mogelijkheden van de patiënt.

Deze diepgaande boodschappen zijn op de juiste manier inspirerend. En wanneer toegepast op de wetenschap van het leven en genezing kan ons verlossen van het kwaad naar eeuwige zonneschijn, en misschien zelfs werk dat anderen helpt en het leven de moeite waard maakt om te leven. En als je zo’n mooi leven hebt dat de moeite waard is om te leven, is het alleen maar logisch om langer en pijnvrij te leven.

Wat is ouder worden, het is zo eenvoudig, een vraag waar de meesten van ons niet bij stilstaan. We accepteren als normaal dat we ouder, zieker en zwakker zullen worden totdat ons lichaam het opgeeft en we erachter komen wat er gebeurt als we sterven.

Volgens onderzoek is veroudering echter iets heel anders. Veroudering en de symptomen die ermee gepaard gaan, zoals degeneratie en de zwakte, lijken meer op een ziekte. Als je veroudering als een ziekte beschouwt, zou het dan echt cumulatief en omkeerbaar kunnen zijn? En zo ja, hoe kun je veroudering vertragen? Hier leren we over de factoren van veroudering en 4 manieren om veroudering te vertragen – dieet, lichaamsbeweging, waterstoftherapie en elektromagnetische therapie op basis van wetenschap en onderzoek.

Hoe en waarom verouderen we?

De grootste factor van veroudering is DNA-schade. Er zijn bepaalde dingen die je kunt verwachten. DNA-schade treedt op voordat we zelfs in een baarmoeder zijn geboren. Deze schade versnelt overuren die weefsels, organen en orgaansystemen beschadigen totdat het hele systeem faalt en men mistige gewrichten, hartaandoeningen en de dood krijgt.

Normaal gesproken begin je rond je dertigste energie te verliezen en zal sporten moeilijker zijn en zal je op sommige dagen niet zo helder kunnen denken zoals je normaal kunt.

Rond je veertigste zou je het excuus kunnen gaan gebruiken dat je te oud bent. Te oud, om uit te gaan, te oud om te spelen, te oud om nieuwe vaardigheden te leren of je manier van doen te veranderen. Je zou over de heuvel kunnen zijn en je goede dagen kunnen doorbrengen als je denkt dat de helft van je leven voorbij is.

Rond de vijftig begint alles wat grijs aan te voelen, je zou meer vet op je lichaam kunnen zetten en een gladde huid kunnen inruilen voor rimpels. Dan gaan de meeste mensen rond de zestig langzaam en vooruit naar hun pensioen. Ouder worden is een ernstige ziekte en als het eenmaal begint in te zetten, als je dat nog niet hebt gedaan, zou je net zo goed diners inruilen voor doktersafspraken en beginnen met het opgeven van je hobby’s.

Op je zeventigste glijdt de vitaliteit weg. Het zijn uitschieters op deze leeftijd, de grootouders die graag met de kleinkinderen spelen en in het weekend vooral gaan tennissen. Dit is wanneer mensen dieper in ziekte beginnen te glijden, sommigen halen de tachtig en een paar tot negentig, nog minder halen de honderd zonder het te proberen.

Hoe vertraag je het verouderingsproces?

Natuurlijk weten we wat er gebeurt na het zien van dit proces bij een geliefde is marteling – een grootouder met Alzheimer, een vader met hart- en vaatziekten, een moeder met osteoporose, een broer of zus met kanker. Je denkt dat het moeilijk is om naar dit proces te kijken. Wacht maar tot jij degene bent die er doorheen gaat.

We zijn op een punt waar we dit verhaal kunnen veranderen als het grootste deel van veroudering, DNA-schade kan worden voorkomen of gerepareerd. Je keuzes kunnen een enorme impact hebben op hoe je ouder wordt, je DNA sneller breken of stimuleren om veroudering te herstellen. Het is onvermijdelijk dat je er veel meer controle over hebt dan je zou kunnen.

Door de ziekte van veroudering vanuit vier niveaus te benaderen.

De eerste is de gemakkelijkste en het is de basis voor de andere drie, en dit zijn je dagelijkse voedsel- en levensstijlkeuzes. Het aanpassen hiervan is het laaghangend fruit dat u de meeste van uw resultaten zal geven. Doe dit deel goed en de andere drie niveaus zijn de kers op je levensduurtaart. Begrijp dit deel verkeerd, de andere drie niveaus zijn vrijwel waardeloos. Dus als je kijkt naar je dieet- en levensstijlkeuzes, is het idee om meer van de dingen te doen die nuttig zijn, die je lichaam herstellen en minder van de dingen die schade veroorzaken. Het consumeren van voedingsrijk heel voedsel zo dicht mogelijk bij de bron en zo vers mogelijk, focus op plantaardig voedsel, krijg voldoende eiwitten, vermijd bewerkte suikers en bewerkte voedingsmiddelen.

De volgende stap is een klein beetje intermittent fasting. Door honger te lijden, stimuleert men het genezingsproces dat autofagie wordt genoemd, wat anders is dan de constante spijsvertering waarmee we normaal gesproken worden geconfronteerd, en deze genezing is in laboratoria aangetoond om de levensduur te verlengen. Roken vermindert het leven drastisch meer dan wat dan ook, dus doe dat niet. Beperk je drankjes ook met de leeftijd tot één of twee per week. Als je er al voor kiest om te drinken, is beweging essentieel voor je lichaam en je hersenen om optimaal te functioneren.

Wellness Tech om langer te leven

Moleculaire waterstof

Op het derde niveau, pak schonere brandstof aan voor het lichaam om te bedienen en te repareren. Moleculaire waterstof inhalatie voordelen is zo’n technologie die lichter is dan lucht en toch deel uitmaakt van elke voedselbron en geen afval produceert bij verbranding. Moleculaire waterstofinhalatie heeft anti-aging effecten en gebruik bij neurologische, cardiovasculaire, reumatologische en kankeraandoeningen.

Lees dit onderzoek overzichtsartikel over de voordelen van waterstofinhalatie voor meer informatie op basis van gepubliceerde studies en recente grote klinische onderzoeken. We hebben ook een artikel gepubliceerd over H2-O2, dat is een mengsel van H2 en O2 dat superieure effecten heeft op oxidatieve stress, longgezondheid en hypertensie. De inhalatie van waterstof met een hoog volume wint ook terrein en krijgt eindelijk de onderzoeken die het verdient.

We hebben in dit artikel ook uitgelegd hoe H2 en O2 wordt geproduceerd, om u beter te informeren over de technologische vooruitgang in zuiverheid, veiligheid en lange levensduur van onze H2-machines. Met waterstof en zuurstof gecombineerd, hebben we de perfecte voedings- en energiekatalysator samen die een verreikende impact heeft op het herstel en de levensduur.

Lees ook de artikel Moleculaire waterstor inhalatie voordelen

Geplaatst in Gezondheid | Een reactie plaatsen

Financiële crisis – deel 4, De schuldigen en de goedgelovigen van de Crash van 2008

Dit is het vierde en laatste deel uit de vierdelige serie over wat werkelijk de oorzaak was van de Grote Recessie van 2008. Je kunt het eerste deel van deze serie hier bekijken.

Beste lezer,

Het is belangrijk om te begrijpen wat de financiële crisis en de grote recessie heeft veroorzaakt. Maar het is absoluut cruciaal dat je weet wie de hefboomwerking en implosie van het Amerikaanse banksysteem en de economie heeft geholpen en gestimuleerd.

Want het gaat keer op keer gebeuren als de schuldigen niet worden geïdentificeerd en de macht die ze over Amerika en onze toekomst hebben, niet voor eens en voor altijd wordt ontmanteld.

In feite is er een crash aan het broeien die de crisis van 2008 in vergelijking verbleekt.

2019 zou het jaar van de grootste economische crisis van de eeuw kunnen worden. Banen zullen eronder lijden, de huizenmarkt zal in een neerwaartse spiraal terechtkomen en miljoenen Amerikaanse senioren zullen failliet gaan, maar als je weet hoe je je moet voorbereiden, ben je een van de weinige gelukkigen. Je kunt hier meer te weten komen over hoe je jezelf kunt beschermen.

Maar wie zijn de schuldigen die de crisis van 2008 laten gebeuren? Zij zijn de mensen en instellingen waarvan de goedgelovige Amerikanen geloven dat ze onze beschermers zijn.

Hier is de echte, rauwe waarheid over de oligarchen die ons land runnen…..
Het echte monster. Het draait allemaal om hebzucht. Het Amerikaanse kapitalisme is de meest dynamische kracht op aarde. Het is de reden waarom de rest van de wereld vroeger geloofde dat onze straten geplaveid waren met goud. Het is wat de VS tot het land van de mogelijkheden maakt. Maar de instrumenten die ons merk kapitalisme laten werken zijn gekaapt.
Maak kennis met de nieuwe baas; hetzelfde als de oude baas.

Voor de oprichting van de Verenigde Staten hebben kolonisten gedebatteerd en gevochten over geld. De koloniën gaven hun eigen valuta’s uit, en particuliere banken gaven kredietbrieven uit en maakten leningen. Daarnaast was er een debat over de vraag of het Noorden met zijn “geldbelangen”, of het Zuiden met zijn “agrarische belangen”, de Confederatie van Staten zou leiden.

Geldzaken waren een puinhoop.

Om het valutaconflict nog ingewikkelder te maken, gaf het Continentaal Congres (zonder enige steun) in 1775 zijn eigen papieren valuta uit om de Revolutionaire Oorlog te financieren.
Na de onafhankelijkheid van Amerika en de goedkeuring van de grondwet stelde de eerste Amerikaanse minister van Financiën, Alexander Hamilton, tijdens het Eerste Congres in 1790, voor om de Eerste Bank van de Verenigde Staten op te richten. Het voorstel was bedoeld om de kwestie van de fiat currency van het Continental Congress op te lossen, de schulden van de kolonies in oorlogstijd te consolideren en het krediet van de natie te stabiliseren en te verbeteren.

Het was op zijn zachtst gezegd controversieel, maar het ging voorbij en werkte.

De Tweede Bank van de Verenigde Staten, gecharterd door het Congres in 1816 en een monster en “hydra van corruptie” genoemd door President Andrew Jackson, stierf in 1834 toen Jackson de deposito’s van de federale regering in de bank terugtrok en weigerde deze opnieuw te bekrachten.

Hoewel het opleggen van centrale bankinstellingen een aantal positieve effecten had, maakten ze ook misbruik van de economische en financiële bevoegdheden van hun bestuurders, aandeelhouders en kiezers mogelijk.

Het netto resultaat van de Amerikaanse geschiedenis van onbeheerde en gecontroleerde overmatige kredietverlening door banken met onvoldoende kapitaal en vrijwel geen reserves leidde tot hausse en mislukkingen voor zowel banken als de economie.
Toen verscheen er een echt monster.

Leugens en bedrog

Met de Paniek van 1907 als basis voor hun oprichting, een groep van de rijkste, machtigste bankiers in de VS en Europa, met de hulp van insiders in het Congres en de verkiezing van een betaalde president om hun Trojaanse paardenwetgeving te ondertekenen, nam de Federal Reserve Act van 1913 aan. De lange titel van de wetgeving is:

“Een wet die voorziet in de oprichting van federale reservebanken, de levering van een elastische munt, de mogelijkheid om handelspapier te herdisconteren, de invoering van een effectiever toezicht op het bankwezen in de Verenigde Staten, en voor andere doeleinden”.

Wat het Amerikaanse publiek niet weet is de Federal Reserve, vaak de centrale bank van Amerika genoemd, is een privé-banksysteem waarvan de enige echte verbinding met de Amerikaanse regering en het Amerikaanse volk de bevoegdheid van de president is om de zeven leden van de raad van bestuur van het Federal Reserve System en de bevestiging van de senaat van hen voor veertien jaar te benoemen.

Het publiek weet niet dat de Fed eigenaar is van de Amerikaanse munt. Op de top van elk biljet, correcter elk “biljet” (een biljet is technisch gezien een andere naam voor een lening), of direct onder de $100 op een honderd dollarbiljet, wordt het bewijs van de eigendom van de Fed van de biljetten bewezen door de gedrukte woorden “Federal Reserve Note”.

De Amerikaanse schatkist mag dan wel de Amerikaanse munt hebben en het geld van de Fed drukken, maar het behoort toe aan de Fed. Het hebben van de handtekening van de minister van Financiën en de handtekening van de penningmeester van de Verenigde Staten op de biljetten van de Fed is niets meer dan rook en spiegels.

De Fed (gecontroleerd door Rotschild zionisten/en het Vaticaan) bepaalt de uitgifte van geld in de VS en de terugtrekking ervan. Zodra u ziet hoe gemakkelijk het voor deze man is om geld te verdienen, zult u waarschijnlijk uw makelaar in brand steken.

De reden waarom deze leugen en dit bedrog werkten voor een meestal onwetend en gedupeerd Congres op het moment dat het wetsvoorstel werd besproken – behalve voor degenen in het Congres die bij de grote diefstal waren – is de Fed zou beloven om zijn nieuwe geld te gebruiken om door de overheid uitgegeven schatkistpapier, nota’s, obligaties en andere verplichtingen te kopen – in wezen de financiering van onbeperkte overheidstekorten.

Belangrijker nog, de manier waarop de Fed staatsschuld koopt is door het geld van de Fed te laten drukken (nu gebeurt dit elektronisch via elektronische kredieten), die de Fed uitgeeft aan haar favoriete Primary Dealer banken, zodat ze de schatkisten van de overheid daadwerkelijk kopen.

Dat is een manier waarop de grote primary dealer banken geld krijgen, dat ze gebruiken om schatkisten te kopen, die ze vervolgens gebruiken als onderpand in de Fed Funds markt met andere grote banken om meer geld te lenen om leningen te maken, waartegen ze kleine reserves aanhouden, zodat de resterende tegoeden op deposito’s kunnen worden berekend als overtollig kapitaal, waartegen ze meer geld kunnen lenen, altijd om rente te maken op hun leningen.

De Fed biedt niet alleen dekking voor politici die roekeloos stemmen uitgeven, waardoor er geen behoefte meer is aan fiscale discipline, maar voedt ook enorme hoeveelheden geld aan de banken die deel uitmaken van de Fed – de grote banken en “geldbelangen” (de oligarchen die Amerika echt leiden) die de Fed bezitten en controleren – zodat ze winst kunnen maken en zichzelf op de rand van het faillissement kunnen drijven.

En als ze falen, redden de Fed hen uit de brand. Want daar zijn ze voor in het leven geroepen.
Zo gebeurde de financiële crisis, de Fed hield de rente laag, zodat banken goedkoop konden blijven lenen en hun balansen en winstgevendheid konden opkrikken.
Ja, zo eenvoudig is het

Toen Lehman faalde, wist niemand echt hoe leveraged en onderling verbonden alle investeringsbanken en universele banken waren of hoe zij afgeleide credit default swaps (CDS) hadden gebruikt om hun kapitaalreserveverplichtingen te verminderen.

Het maakte niet uit voor de grootste van hen, behalve Lehman Brothers Inc., omdat ze, op de een of andere manier gered zouden worden door de Fed.
Het is echt zo eenvoudig.

De echte reden waarom de Fed bestaat, is om geld en krediet te verstrekken aan zijn bancaire kiezers en hen uit de brand te helpen. De bijzaak is het redden van een haperende economie door triljoenen dollars via de aangesloten banken te laten vloeien.
Dat is de ware essentie van “druppelende economie”.

Iedereen die gelooft dat we nooit uit de financiële crisis of de Grote Recessie zouden zijn gekomen zonder de Fed die het financiële systeem ondersteunt en de rente voldoende en lang genoeg verlaagt om de economie weer te stimuleren, is gevaarlijk onwetend – of, als je het mij vraagt, gewoon goedgelovig.

Als er geen Federal Reserve was, de Schatkist de Amerikaanse munteenheid en krediet zonder rente had uitgegeven en alle banken een minimumkapitaalreserve van 20% hadden (toenemend met een grotere hefboomwerking, riskantere activa of een groeiend totaal risicoprofiel), dan was er absoluut geen behoefte aan de Fed.

Het zijn de bankiers en geldrente-oligarchen die de Fed gebruiken om de winstgevendheid van hun banken te voeden die dit land echt runnen. De meeste politici in Amerika zitten in hun portemonnee.

Dat geldt ook voor de toezichthouders bij de Securities and Exchange Commission en andere zogenaamde prudentiële toezichthouders.

De SEC was de belangrijkste toezichthouder van alle investeringsbanken:
Bear Stearns: verkocht aan JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) met de hulp van de Fed,
Lehman Brothers: opzettelijk gedood,
De Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) en Morgan Stanley (NYSE:MS): beide gedwongen om bankholdings te worden op het hoogtepunt van de crisis, zodat ze kunnen worden gered door de Fed, en;
Merrill Lynch: gekocht door Bank of America Corp. (NYSE: BAC), met de hulp van de Fed, die het principe van de regelgevende vangst bewijst, waar de gereguleerde controle degenen die hen reguleren.

Om weer die glanzende economische stad op de heuvel te worden, moet Amerika alleen maar de machtsbasis ontmantelen van de oligarchen die het land runnen en ruïneren.

Dat betekent intrekking van de Federal Reserve Act. 

Geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Bilderberg, Deep State, Dictatuur, Jongeren, Maatschappij, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Petrodollar, Politiek, Rothschilds zionisten, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Video's, Wereldoorlog 3, Zionisten | Een reactie plaatsen

Financiële crisis – deel 3, Een Edifice gebouwd op drijfzand

Dit is de derde van de vierdelige serie over wat er tien jaar geleden, in 2008, werkelijk is gebeurd met als resultaat de Grote Recessie.

 • Je kent drie belangrijke dingen die tien jaar geleden tot de financiële crisis hebben geleid:
 • Hoe de twee krediet hedgefondsen van Bear Stearns faalden;
 • Die Bear zelf werd op dezelfde manier als een hefboom gebruikt en wreed aangevallen door zijn concurrenten, en;
 • Wie er heeft geprofiteerd van de ondergang van Bear.

Nu ben je klaar om de angstaanjagende waarheid te leren over wat er daarna gebeurde.
Dit is het echte verhaal over hoe het hele investering bankieren, het commerciële bankieren en het schaduwbankieren met elkaar verbonden zandkastelen zij waar  honderden triljoenen dollars als hefboom werd gebruikt.

Nu, laten we er induiken: wie laat de Grote Recessie gebeuren, en waarom?

Zoals we de Grand Canyon een ravijn noemen.

Zeer weinig mensen weten hoe dicht het wereldwijde financiële systeem bij Armageddon kwam, dankzij de “knowhow” van Wall Street.

Dat wil zeggen, weten hoe je kapitaal kunt inzetten om zoveel mogelijk geld te verdienen door zoveel mogelijk risico’s te nemen.

Maar hoe groot was de risicopool?

Het noemen van de hoeveelheid hypothecaire effecten gerelateerde hefboomwerking die is opgebouwd in Amerikaanse investeringsbanken (ook wel IB’s genoemd), commerciële banken en het schaduwbankiersysteem is “onbegrijpelijk gigantisch” als het noemen van de Grand Canyon een sloot.

De waarheid is dat niemand enig idee heeft hoe hoog de rommel was opgestapeld.

Gebaseerd op getuigenissen van het Congres, latere rechtszaken, forensische boekhouding en regelgevende rapporten na de crisis, was het bedrag van de hefboomwerking (d.w.z. risicodragend kapitaal vermenigvuldigd met marge en andere korte termijn leningsfaciliteiten, dan verviervoudigd door het gebruik van derivaten) van het zandkasteel ergens tussen de $150 en $350 triljoen dollar.

Hypothecair gesteunde effecten Nirvana

De onderste laag van de leveraged junk pile bestond uit hypotheken.
Decennialang waren hypotheken verpakt in door hypotheek gedekte waardepapieren (MBS’s) en verkocht aan beleggers die ze kochten voor hun doorgeefluikrendementen.
Vervolgens, te beginnen in 2000, in de kunstmatig laagrentende omgeving die door de Fed werd ontwikkeld om het technische wrak van de aandelenmarkt en de angst voor een recessie aan te pakken, en met eersteklas kredietnemers die alle hypotheken kregen die ze nodig hadden, werden de product pushers van Wall Street op subprime-leners op nul gezet..

Het ontstaan, de verpakking, de verkoop en de handel in subprime-hypotheek-gegarandeerde effecten was een no-brainer, omdat er vraag was naar effecten met een hogere opbrengst.

De zaken gingen echt van start in 2001, toen de Fed, de belangrijkste toezichthouder van de reusachtige “money-center” banken, zijn kiezers stuurde om de nieuw opgestelde Basel II-regels te omarmen.

Het godsgeschenk in Bazel II (opgenomen door Duitse regelgevers om het kopen van onroerend goed aan te moedigen door middel van gemakkelijk hypothecair geld) was een vermindering van de kapitaalreserves die aan hypothecaire participaties waren verbonden.

Nieuwe regels verminderden de reserve (kapitaal uit een lening gereserveerd voor veiligheid) op hypothecaire obligaties met een B-rating of minder, van 20% naar 2%, als het gaat om hypotheken met een AAA-rating, die uiteraard met overheidsgaranties en andere gestructureerde financieringstechnieken tot rommel kunnen worden gemaakt.

Het idee dat effecten meer liquide waren dan feitelijke hypotheken op de balansen van banken was zinvol. En de banken gingen aan de slag, verpakten alle hypotheken die ze van hun balansen moesten halen en vervingen die door MBS, met reserve-eisen die ze gemakkelijk als hefboom konden gebruiken.

In 2003 volgden hun neven en nichten van investeringsbanken hen snel op de voet. Dat is toen de SEC, de belangrijkste regelgever van bankhoudstermaatschappijen die IBs samen met hun makelaar-handelaar-dochterondernemingen controleerden, hen ”hoogst – geschatte MBS” als onderpand op effectenleningen liet gebruiken.

Nu konden makelaars-handelaren en investeringsbanken voor het eerst niet alleen inkomsten uit het bezit van MBS krijgen, maar ook als onderpand gebruiken. Ze konden ook de bezittingen van hun klanten van MBS als onderpand gebruiken, om tegen te lenen om hun eigen handelsdesks te voeden, om meer MBS te kopen en te verhandelen.

Vervolgens heeft de SEC in 2004 de IB’s in staat gesteld hun risico gewogen activa te meten door Basel II-kapitaalreserves voor MBS aan te nemen. Dit betekent dat de kapitaalreserveverplichtingen voor het aanhouden van MBS slechts 2% werden.

Het Spel gaat verder

De fabrieken in brand steken, allemaal.

Om subprime-leners in hypotheken te krijgen, moesten de acceptatienormen worden verlaagd. En dankzij de vermoedelijk door de overheid gesteunde hypotheekfabrieken Fannie Mae en Freddie Mac – maar dat is een ander verhaal.

Niet alleen waren de crappy leningen aan NINJA leners (geen inkomen, geen-baan kandidaten) gemakkelijk te maken, zij waren ook gemakkelijk om te zetten in AAA-Geschatte effecten door ze te verpakken omdat zij door een agentschap van de V.S., door het vermoeden van overheid steun werden gewaarborgd als zij aan Fannie en Freddie konden worden verkocht.

Fannie en Freddie, op het hoogtepunt van de piramide, kochten 40% van alle subprime hypotheken om ze te verpakken, te houden en te verkopen, en ze konden worden verpakt, of vervormd, in gestructureerde financiële producten zoals CDO’s (collateralized debt obligations) waarvan de tranches kunnen worden gelabeld AAA door compatibele ratingbureaus (oh jongen, dat is helemaal een ander verhaal ).

Maar het creëren van honderden miljarden dollars aan subprime hypotheekproducten was niet genoeg.

Om het meeste geld te verdienen aan het vasthouden en verhandelen ervan, heeft iedereen zijn kapitaal – wat ze al hadden of hebben geleend – gebruikt om meer geld te verdienen aan MBS-producten en hun bewegende delen.

Van alle derivaten die uit subprime MBS werden verzonnen, waren de twee meest krankzinnige en verraderlijke synthetische CDO’s (collateralized debt obligations) en CDS (credit default swaps).

Blijf hier bij mij.

Een MBS (Mortgage Backed Securities) CDO is een collateralized debt obligation op basis van door hypotheek gedekte effecten. De MBS zijn het onderpand in een CDO. Bankiers nemen de kasstromen die door de hypotheken in de MBS verpakt en herschikken ze zodat ze stromen als een waterval (dat is de term gebruikt in gestructureerde financiering), van de bovenste tranches naar beneden naar een cascade van kleinere tranches.

Aangezien de hoogste tranches de beste kasstromen krijgen toegewezen, kunnen ze een AAA-rating krijgen (natuurlijk werden de ratingbureaus betaald voor die ratings, wat deel uitmaakt van dat andere verhaal). Dat is een MBS CDO.

Er was sprake van synthetische MBS. Een synthetische MBS is een afgeleid contract dat geen echte hypotheken heeft verpakt. Het heeft “referentiehypotheken” in zich. Alles wat een referentiehypotheek is, is een geïdentificeerde hypotheek, een verwijzing naar een echte hypotheek, maar geen echte hypotheek. Synthetische MBS waren echte effecten, derivaten, gebaseerd op lucht. Zo gek zijn de dingen geworden.

Een synthetische MBS is niet hetzelfde als een synthetische CDO, komt zelfs niet in de buurt. Voordat je begint te lachen als ik je vertel wat een synthetische CDO is, moet je weten wat CDS zijn.

CDS zijn verzekeringsderivaten. MBS zijn geregistreerde hypotheekpools, wat betekent dat u in elke MBS-pool kunt kijken en alle hypotheken kunt bekijken, waar ze zijn gemaakt, welke rente ze betalen, enz.

Een Credit Default Swap kan worden geschreven als een contract om bescherming te bieden op elke hypotheek effecten pool.

Met andere woorden, als je $100 miljoen of $10 miljard aan MBS bezat en een verzekering wilde dat ze niet in gebreke zouden blijven, kon je CDS kopen op alle individuele MBS’en in je portefeuille of CDS kopen op basis van indexen van hypotheken.

Veel “investeerders”, speculanten en banken verkochten CDS om de verzekeringspremies te innen. En waarom niet? Het was gratis geld in een omgeving met lage rentevoeten waar de huizenprijzen en MBS-prijzen bleven stijgen.

CDS waren een andere reden waarom hypothecaire waardepapieren er zo veilig uitzagen, en waarom potentiële blootstelling aan deze waardepapieren en kapitaalvereisten konden worden beperkt, omdat ze verzekerd konden worden.

Maar, CDS bleek een tijdbom te zijn.

De stapel wordt groter

Over die synthetische CDO’s. Zit je?

Synthetische CDO’s zijn CDO’s (gebaseerd op cash flow watervallen) waarvan het onderliggende onderpand CDS – yep, credit default swaps was. Beleggers kochten synthetische CDO’s voor de doorstroming van de cashflows van de verzekeringspremies die kopers van CDS betaalden.

Het kleine probleem met synthetische CDO’s is natuurlijk dat hun investeerders eigenaar zijn van de CDS en verantwoordelijk zijn voor de verliezen op de verzekeringscontracten die zij voor de overname hebben betaald.

De stapel wordt groter.

Niet alleen was de hefboomwerking ingebouwd in MBS, CDO’s, en alle andere hypotheek-derivaten die Wall Street produceerde, de ultieme deleveraging ploy-tool, credit default swaps, stonden de houders van al deze producten toe, onder de veronderstelling dat de CDS verzekering verliezen zou dekken, verder gebruik makend van het valse uitgangspunt dat iedereen absoluut het risico had gedefinieerd.

De stapels werden zo groot dat ze in het zicht verborgen moesten worden.

Banken, investeringsbanken en andere spelers gingen zover als het verbergen van stapels leveraged MBS-producten in offshore-entiteiten, van hun balansen, zodat ze geen kapitaalreserves tegen hen hoefden aan te houden.

SIV’s, gestructureerde investeringsvehikels, werden opgezet uit de buurt van de nieuwsgierige ogen van toezichthouders in offshore-domeinen en werden gekapitaliseerd door banken en investeringsgroepen.

Zij gebruikten hun aanvangskapitaal om MBS en CDO’s met een AAA-rating te kopen. Vervolgens leenden ze korte termijngeld tegen die participaties in de markt voor handelspapier, wat voor hen goedkoop was omdat ze kredietnemers met een AAA-rating waren.

Ze gebruikten dat geleend geld om meer MBS en CDO’s met een AAA-rating te kopen, en leenden meer geld tegen nieuwe holdings om meer MBS en CDO’s te kopen.

De Fed en FDIC schatten het totaal aan buitenbalansparticipaties in SIV’s op 400 miljard dollar na de crisis.

Dat is precies wat de Bear Stearns kredietfondsen deden. Degenen die faalden.
Ziet je waar dit naartoe gaat?

Terug naar Lehman

Lehman Brothers Inc. was diep in het spel. Net als Bear Stearns, de andere investeringsbanken en de grote commerciële banken – vooral de banken die investeringsbanken en effectenhandelswapens hadden – had Lehman enorme leveraged posities vergaard.

Naast wat iedereen deed om stapels hefboomwerking te verbergen, had Lehman ook 105 repo’s in dienst. Leners gebruiken de repo-markt om geld te lenen van andere banken en grote bedrijven die extra geld hebben om op korte termijn te lenen.

In een repurchase agreement, kortweg repo, verkoopt een bank wat activa, meestal schatkistcertificaten, bedrijfsobligaties of hypothecaire waardepapieren aan een geldschieter. De bank weet dat de kredietverstrekker het onderpand binnen enkele dagen terugkoopt. De lenende bank koopt de obligatie terug aan het einde van de uitleentermijn, minus een klein bedrag dat het bedrijf als rente mag houden.

Tijdens de hausse, waren ongeveer $12 triljoen aan repo’s uitstaand op een bepaalde dag.
Volgens de boekhoudregels blijven de activa die een bank gebruikt in repodeals op de balans van de bank staan.

Toen Lehman Brothers het eruit wilde laten zien alsof het niet veel leende, hebben ze repo deals gedaan waarbij Lehman minder geld leende dan de activa die het veronderstelde waard was.

Bijvoorbeeld, als Lehman een obligatie met een waarde van $105 bezat, zou het deze op de repomarkt “verkopen” voor $100. (De “105” in Repo 105 verwijst naar het feit dat de activa minstens 105% waard waren van wat Lehman voor hen kreeg).

Het gat stelde Lehman technisch in staat om de transactie op te nemen alsof het een echte verkoop van de obligatie was geweest, ook al zouden ze de obligatie slechts een week of zo na de verkoop ervan terugkopen.

Lehman zou het geld dat het van de verkoop van de obligatie heeft gekregen, gebruiken om een deel van zijn schulden af te betalen. Dan, nadat het zijn driemaandelijks rapport had uitgegeven, zou het bedrijf meer geld lenen om de obligaties terug te kopen.

De reden dat Lehman 105 repo’s deed, was om de waarheid over de hefboomwerking en de risico’s te verbergen voor regelgevers en concurrenten, die Lehman wilden verpletteren.

Het werkte niet.

Iedereen wist hoe leveraged Lehman was en alle grote handelswinkels gingen na het, kortsluiten van de voorraad, bieden van credit default swaps op het, doen aan Lehman wat Lehman zelf en de anderen deden om Stearns te dragen.

Dat werkte.

Lehman werd van een klif verdreven en de secretaris van de Schatkist, Hank Paulson, weigerde om de Fed aan zijn zijde te laten staan, zoals het had gedaan voor Bear Stearns, en garandeerde bijna 30 miljard dollar aan giftige effecten op de balans van Bear, dus JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) kon het goedkoop kopen.

Maar dit keer was anders.

De mislukking van Lehman veroorzaakte een waterval van MBS en CDO gebreken en een explosie van risico voorbij het begrip van iedereen. Voor één ding, iedereen die CDS kocht kwam te weten dat hun tegenpartijen nooit in staat zouden zijn om hen af te betalen.
Het gehele stijgende bouwwerk dat op subprimehypotheken wordt voortgebouwd werd gebouwd op zand, en het was verschuivend.
In het laatste stuk in deze serie vertel ik u wie dit alles in de eerste plaats heeft geholpen en ondersteund, wie ze controleert en waarom de redding van het systeem niets anders is dan rook en spiegels.

Binnenkort deel 4 van de serie Financiële crisis tien jaar later

Geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Ashkenazi, Asjkenazische, Deep State, Geld & Belastingen, Geschiedenis, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Rothschilds zionisten, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Video's, Zionisten | Een reactie plaatsen

Waarom de grote oligarchie de Wereld verovert (3/3) Agenda: technocratie

M. King Hubbert: Deze complete cyclus voor de wereld, om een tijdschaal aan te geven, begint in 1857, dus hier waren we drie of vier jaar geleden. Dit waren de bewezen reserves in die tijd, die tot ongeveer hier zouden oplopen, en de geschatte piek zou rond 1995 optreden, en we gaan de daling in. Die middelste 80%, nogmaals, is verspreid vanaf eind jaren ’60 tot iets na 2020. Ik heb het berekend op 56 jaar. Dat veronderstelt een ordelijke evolutie. Dat betekent dat een kind dat bijvoorbeeld in de laatste 10 jaar wordt geboren, de wereld waarschijnlijk de meeste olie zal zien verbruiken als het een normaal leven leidt.

BRON: Marion King Hubbert on global oil depletion (1976)

Tegenwoordig is Marion King Hubbert vooral bekend als de onderzoeker van Shell Oil die in de jaren 1950 bekendheid verwierf met zijn voorspelling dat de VS in 1970 de piekproductie van aardolie zou bereiken en dat bijna alle olievoorraden van de planeet in 2020 uitgeput zouden zijn.

Deze “Peak Oil” theorie, die soms nog steeds “Hubbert’s Peak” wordt genoemd, was, zoals alles wat door Big Oil werd bedacht, een handige leugen, bedoeld om de markt aan kunstmatige schaarste te wennen en zo de olieprijzen hoog te houden. Hubbert’s “voorspelling” was niet gebaseerd op empirische gegevens van een olieveld, maar berustte op Hubbert’s onjuiste schattingen van de resterende oliereserves en gebruikte een heuristisch instrument om de productie te modelleren.

Zoals Hubbert’s beschermeling en collega bij Shell Oil, Kenneth Deffeyes, gaf jaren later toe: “De numerieke methoden die Hubbert gebruikte om zijn voorspelling te doen zijn niet glashelder. Vandaag, 44 jaar later, denk ik dat Hubbert, net als iedereen, eerst tot zijn conclusie kwam en vervolgens op zoek ging naar ruwe gegevens en methoden om zijn conclusie te staven.”

Kort voor zijn dood in 1989 gaf Hubbert zelf toe dat toen hij zijn Peak Oil paper aan de directeur van Shell liet zien voordat hij het aan zijn collega’s presenteerde, de directeur hem had gezegd niet “te ver te gaan” met zijn schattingen van de oliereserves, waarbij hij specifiek wees op L.G. Weeks, een rivaliserende geofysicus die de reserves veel hoger had ingeschat, en daarmee de dreigende dreiging van een te laag aanbod en de noodzaak van hoge olieprijzen veel zwakker.

Maar hoewel Hubbert tegenwoordig bijna uitsluitend herinnerd wordt voor zijn Peak Oil thesis, was hij in feite betrokken bij een veel groter, levenslang project, dat hielp bij het codificeren en opnemen van een beweging die, net als eugenetica, bijna een eeuw geleden razend populair was, uit de gratie raakte in de beleefde samenleving, en vandaag de dag nog steeds doorgaat onder andere namen. Die beweging werd “Technocratie” genoemd.

Hallo, ik ben Arvid Peterson, en dit is de eerste van een tweedelige presentatie over Technocratie, een alternatief sociaal systeem. Deze programma’s zijn niet bedoeld om u te vermaken, noch om u bang te maken. We maken een nieuwe aanpak. Het is niet politiek, financieel, filosofisch, juridisch, religieus of moreel. Het is een technologische aanpak. Technocratie is het wetenschappelijke antwoord op Amerika’s sociale problemen en technocratie is een nieuw ontwerp voor sociale werking dat gebaseerd is op wetenschap. Het is het voertuig waarmee we een nieuw tijdperk voor een beter leven kunnen binnengaan.”

BRON: Technocracy Full Presentation

Technocratie pretendeerde zichzelf als een sociale beweging, een filosofie, een wetenschappelijke oplossing voor politieke en economische problemen, en een nieuwe manier om de wereld te ordenen. Maar in de basis is het een idee voor een nieuwe internationale economische orde, één die tot in het kleinste detail moet worden ontworpen en beheerd door een selecte groep: de “technocraten”.

Patrick Wood: Technocratie werd zeer beknopt gedefinieerd in 1938 door hun eigen publicatie The Technocrat’s Magazine. Zij noemen het een systeem van wetenschappelijk ingenieursschap. Zij zagen zichzelf als een fusie tussen harde wetenschap en sociale wetenschap, wat eigenlijk een oxymoron is. Sociale wetenschap is niet echt een wetenschap volgens mij, maar zij geloofden dat. Dus ze geloofden dat ze hun wetenschappelijke methode, die ze gebruiken in de harde wetenschappen, konden toepassen op de maatschappij. Ze geloofden ook dat zij de enigen waren die de maatschappij correct konden besturen. Als gevolg van de komst van technologie en de verandering van de samenleving, haatten zij politici, zij haatten de gevestigde orde, de organisatie van de samenleving zoals die is, omdat die niet efficiënt was, niet gebaseerd op behoud van hulpbronnen. Dus namen ze het op zich om een economisch model te definiëren dat het kapitalisme en de vrije onderneming zou vervangen, en dat is precies wat het was, een vervanging van het economisch systeem.

Voortbouwend op Henri Saint-Simons oproep tot een wetenschappelijk georganiseerd socialistisch systeem, het positivisme en seculier humanisme van Auguste Comte, en de “Principes van Wetenschappelijk Management” van Frederick Taylor, kwam de technocratische beweging voort uit hetzelfde milieu van progressivisme, positivisme en sociaal Darwinisme dat eugenetica voortbracht. Zoals de eugenetici geloofden dat het menselijk ras kon worden verbeterd door selectief fokken, gecontroleerd en beheerd door een kleine groep wetenschappers en hun miljardairs, zo geloofden ook de technocraten dat zij de sociale en economische omstandigheden van de mensheid konden verbeteren door de maatschappij te controleren en te beheren. En, gelukkig voor de oiligarchen, zouden de technocraten de wereld verbeteren door geld te vervangen door energiecertificaten.

Geleid door de excentrieke “revolutionaire” econoom en socioloog Thorstein Veblen, trok de technocratische beweging die zich vormde rond Veblen’s “New School for Social Research” en “Technical Alliance” zowel ingenieurs en serieuze onderzoekers als King Hubbert en Buckminster Fuller aan als mede-excentriekelingen als Howard Scott.

Scott, een “mysterieuze man” van onduidelijke achtergrond, vestigde zich aan het eind van de Eerste Wereldoorlog in New York City en werd gezien als een “bohemien-ingenieur”. In 1920 ging hij voor de Wobblies werken als onderzoeksdirecteur, en het jaar daarop richtte hij de Technische Alliantie op, een groep ingenieurs en wetenschappers rond de Columbia Universiteit, die als voorloper van de technocratiebeweging pleitte voor een maatschappij geleid door wetenschappers en ingenieurs.

In 1932 wist de charismatische en welbespraakte Scott zich te verbinden met Walter Rautenstrauch, een professor aan Columbia en de oprichter van het departement industriële techniek van de universiteit. Met een gemeenschappelijke interesse in technocratie werden de twee vrienden en bondgenoten. Via Rautenstrauch kon Scott de president van Columbia, Nicholas Murray Butler, benaderen voor toestemming om de faciliteiten van de universiteit te gebruiken. Butler, altijd op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen van het progressivisme, was onder de indruk van de technocratische ideeën, en al snel opereerde Scott’s Committee on Technocracy vanuit de kelder van Hamilton Hall.

Toen Butler zich liet ontvallen dat het volgende grote idee in de kelder van zijn universiteit werd uitgewerkt, werd de technocratie een sensatie. Het werd geprezen in de pers, Scott werd een veelgevraagd spreker, en er werd zelfs een dans naar de beweging vernoemd.

Het was in Columbia dat Scott King Hubbert ontmoette, en de twee, een onwaarschijnlijk paar van serieuze onderzoeker en excentrieke revolutionair, konden het meteen met elkaar vinden. Aan hun tijd samen op Columbia zou een abrupt einde komen, maar hun samenwerking zou tientallen jaren duren, en bijdragen tot het ontstaan van ideeën die uiteindelijk de wereld zouden veranderen.

Technocratie werd echt erkend toen het op Columbia was. We zullen het er zo over hebben, ze hielden het daar niet lang vol, omdat een van de promotors van de technocratie, Howard Scott, een oplichter bleek te zijn. Hij was de belangrijkste woordvoerder van de beweging en hij heeft zijn cv opgepimpt, zoals zoveel mensen tegenwoordig doen, helaas, hij heeft het opgepimpt en eigenlijk heeft hij gewoon gelogen over zijn verleden en zijn opleiding en ze namen allemaal aan dat hij een graad had in een geavanceerde techniek of wat dan ook en dat hij alle modewoorden kende, maar een scherpe reporter deed onderzoek naar hem en zei, “Ik kan niet vinden waar deze man is afgestudeerd,” en toen Columbia erachter kwam dat de man een fraudeur was realiseerden ze zich dat, nou ja, Butler’s ego werd betrokken en hij zei, “Man, deze mensen hebben me bespeeld,” en dus schopte hij ze er allemaal uit. Gewoon ka-boom! Schopte ze er gewoon uit. Hij zei, “Ga mijn gebouw uit!” en ze vertrokken allemaal. De technocraten die overbleven in Columbia, en dat waren er verschillende die toen professor waren in Columbia, hielden hun mond, zwegen, gingen weer aan het werk en bedachten dat ik mijn baan wilde houden. Ik ga gewoon nooit meer over technocratie praten. Het betekende niet dat ze niet meer geloofden, maar ze spraken er een hele lange tijd niet meer over op Columbia.

Geroyeerd, uit Columbia gezet, en met het Comité voor Technocratie bijna net zo snel ontbonden als het was samengesteld, bevond Scott zich op een persoonlijk dieptepunt. Berooid en met een oude schuld die hem inhaalde, had hij maar één persoon waar hij op kon vertrouwen: M. King Hubbert.

Hubbert liet Scott in zijn appartement in Greenwich Village wonen en betaalde uit eigen zak om de statuten van Technocracy, Inc. in te dienen, een nieuwe ledenorganisatie die de principes van de technocratie zou uitdragen. De eerste stap was natuurlijk om precies te definiëren wat die principes waren.

Hubbert ging aan de slag met het schrijven van de Technocracy Study Course, de Bijbel van de Technocracy beweging. Hierin zette Hubbert de visie uiteen van “een overvloed aan fysieke rijkdom op continentale schaal voor het gebruik door alle continentale burgers,” wat, zo waarschuwde hij, “alleen bereikt kan worden door een continentale technologische controle, een bestuur van functies, een Technocratie.”

Het technocratische systeem zou worden opgebouwd rond een nieuw monetair paradigma, niet gebaseerd op dollars en centen maar op “energiecertificaten” die de netto energie-uitgaven van de natie vertegenwoordigen. Deze certificaten zouden worden uitgedrukt in Joules en worden uitgegeven op basis van een netto energiebudget dat door de technocratische wetenschappers van de staat passend wordt geacht. Burgers zouden een gelijk deel van de certificaten van de natie krijgen en daarmee hun aankopen doen, en de informatie over deze aankopen zou voor analyse worden doorgegeven aan het centrale planningsorgaan. Door deze methode zouden de technocraten, in de woorden van een voorstander, “een thermodynamisch gebalanceerde lading van productie en consumptie kunnen creëren, waardoor werkloosheid, schulden en sociale onrechtvaardigheid zouden verdwijnen.”

In de Technocracy Study Course zette Hubbert, als een goede technocraat, de exacte voorwaarden uiteen waaraan voldaan zou moeten worden om deze visie te verwezenlijken. Volgens hem, zou technocratie vereisen:

 • alle energieverbruik en alle consumentenuitgaven in de hele natie, berekend en geregistreerd worden, op een continue en onmiddellijke basis.
 • een 24/7 inventaris van alle productie en consumptie
 • een volledig register van alle voor verkoop beschikbare producten, waar ze zijn geproduceerd, hoeveel energie is verbruikt bij de productie, en waar en wanneer ze zijn verkocht.
 • en, tenslotte, een “specifieke registratie van het verbruik van elk individu, plus een registratie en beschrijving van het individu.

  Hubbert’s visie was niet alleen die van een totalitaire maatschappij waarin elk detail van elke interactie werd geregistreerd en gerapporteerd aan een centrale autoriteit, maar voor de jaren 1930 was het concept van continu en onmiddellijk bijgewerkte registers van elk goed in de economie niet alleen gewaagd, maar op het randje van krankzinnig.

Niettemin, lijdend onder de Grote Depressie, was het Amerikaanse volk bereid te luisteren naar alle ideeën om het huidige systeem, dat hen zo duidelijk in de steek had gelaten, te vervangen, hoe bizar ook. Technocracy, Inc. trok een aanhang aan, die later in het decennium in de tienduizenden liep. Maar de excentrieke manieren van Scott, die leden dwong om hem in het openbaar te groeten en wijdlopige radio toespraken hield, leidde uiteindelijk tot de lange, langzame achteruitgang van de beweging.

Hubbert heeft het concept van de technocratie nooit verworpen, maar toen hij als onderzoeker bij Shell ging werken, legde hij zijn functie in het bestuur van Technocracy, Inc. neer en vermeed directe vermelding van de organisatie.

De technocraten hadden de contouren geschetst van een volledig geordende en gecontroleerde maatschappij, waarin energie de fundamentele waardemeter is en alle consumptie en productie nauwgezet wordt geanalyseerd door een centrale autoriteit. Technocracy, Inc. bestaat nog steeds, maar de taal en het denken van de technocraten heeft, net als eugenetica, een metamorfose ondergaan. En, ook zoals eugenetica, mag de naam vervaagd zijn tot obscuriteit, maar het idee leeft voort in de handen van de oligarchen.

Bill Turnbull: Zou u groener gaan leven als u er geld mee kon verdienen?

Kate Silverton: Dat kan als een regeringsvoorstel voor persoonlijke koolstofemissierechten wordt uitgevoerd. Volgens de regeling zou iedereen in het Verenigd Koninkrijk een jaarlijkse koolstofbonus toegewezen krijgen.

Turnbull: Elektronisch opgeslagen, zoals een supermarkt klantenkaart, punten zouden worden afgetrokken elke keer dat we kopen of niet-hernieuwbare energie gebruiken. Bijvoorbeeld: Het gebruik van elektriciteit voor apparaten in huis.

Silverton: Of reizen met het vliegtuig.

Turnbull: Of zelfs benzine kopen voor je auto op de [onverstaanbaar].

Silverton: Dus dan zouden de punten die overblijven weer verkocht kunnen worden aan een centrale bank, ben je er nog, en mensen die meer nodig hebben, zoals automobilisten, die hun toewijzingen zouden gebruiken, zouden dan kunnen betalen voor een aanvulling.

BRON: BBC Breakfast: Carbon Ration Card proposal, 20/07/2006

Koolstof rantsoenering. Koolstofhandel. Koolstofbelastingen. Cap and trade. Net zoals de technocraten van vroeger een nieuwe economische orde voor ogen hadden, gebaseerd op energie en bestuurd door de dictaten van wetenschappers en ingenieurs, zo heeft ook deze moderne vorm van technocratie een economische orde voor ogen waarin energie wordt gebudgetteerd, geprijsd en verhandeld door intergouvernementele panels van wetenschappers en de politieke kaste die rond deze instellingen ontstaat.

Senator Jay Rockefeller: De Environmental Protection Agency is geen frivool agentschap. Het is opgericht om kooldioxide-emissies te reguleren, en ik zeg al een aantal jaren tegen de West Virginia Coal Association, die grotendeels niet gelooft in de klimaatwetenschap – ze geloven niet dat er een klimaatprobleem is – dat dat verkeerd is. Naar mijn mening is de wetenschap waar, de wetenschap is ondubbelzinnig waar en dat er een prijs voor koolstof in hun toekomst zit. Ik heb dit een paar maanden geleden al gezegd – er is een prijs voor koolstof in hun toekomst.

BRON: Senator Rockefeller verdedigt EPA, klimaatwetenschap

Al Gore: Maar ik geloof dat de cap-and-trade aanpak de essentiële eerste stap is, deels omdat het de enige basis is waarop we ons een werkelijk wereldwijde overeenkomst kunnen voorstellen, want het is heel moeilijk om je een geharmoniseerde wereldwijde belasting voor te stellen.

BRON: Cap and Trade is een belasting Dingell, Gore

Christiana Figueres: Een koolstofbelasting of een andere manier om een koolstofprijs te zetten is eigenlijk, vanuit economisch oogpunt, de meest effectieve en efficiënte manier om dit te doen, oké? Je kunt van alles regelen en doen, maar niets is zo’n sterk marktsignaal naar de particuliere sector als een koolstofprijs, of dat nu een koolstofbelasting is of een cap-and-trade – wat Californië doet – of een van de andere maatregelen die uiteindelijk een koolstofprijs opleveren. Dat is het eenvoudigste, schoonste en krachtigste signaal. Dus als dat mogelijk is, sta ik achter je.

BRON: Christiana Figueres:Meeting Our Climate Challenge – A United Nations Perspective

Deze maatregelen worden aan het publiek verkocht als een manier om de grote oliebelangen te straffen die de afgelopen eeuw de belangrijkste hulpbronnen van de wereld hebben gemonopoliseerd en de aarde hebben geplunderd in hun winstbejag. Wat zij niet begrijpen, omdat dit opzettelijk wordt verzwegen, is dat het juist deze belangen zijn die in de eerste plaats hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze regelingen.

Rep. Steve Scalise: “Ik heb begrepen dat in 1997, toen u vice-president was, Enron’s CEO Ken Lay met u in gesprek was in het Witte Huis over het helpen ontwikkelen van dit soort beleid, dit handelssysteem. Is dat juist? Is het onjuist? Het is gemeld.

Al Gore: Ik weet het niet, maar ik heb Ken Lay ontmoet, zoals veel mensen deden, voordat iemand wist dat hij een oplichter was.

Juist. En u ziet duidelijk waarom zovelen van ons zich zorgen maken over dit soort cap-and-trade energiebelasting die de energie-economie van dit land letterlijk zou omgooien.

Ik kende hem niet goed genoeg om hem “Kenny-boy” te noemen.

Scalise: Maar je kende hem goed genoeg om dit handelssysteem te bedenken.

BRON: Al Gore’s Lies Exposed By Congress

In het begin van de jaren negentig nam Enron – het in opspraak geraakte energiehandelsbedrijf uit Texas dat een complete fraude bleek te zijn – het voortouw bij het $ 20 miljard kostende EPA-programma voor de handel in zwaveldioxide en werd prompt de grootste handelaar op de markt. Vervolgens begon het bedrijf, geleid door Ken Lay, te lobbyen bij de regering-Clinton, en in het bijzonder bij vice-president Al Gore, om een soortgelijke markt voor koolstofdioxide te creëren. Met royale bijdragen aan milieugroeperingen zoals de Nature Conservancy, wiens Climate Change Project pleitte voor beperkingen op koolstofuitstoot, huurde Enron vervolgens Christopher Horner in, een voormalige medewerker van de milieucommissie van senator Joe Lieberman, om te lobbyen voor een internationaal verdrag dat de uitstoot zou beperken en handel in emissierechten mogelijk zou maken.

Zij werden in deze zoektocht bijgestaan door Goldman Sachs, de beruchte investeringsbank van Wall Street die tegenwoordig bekend staat om de draaideur tussen de firma en het Amerikaanse ministerie van Financiën, die de Chicago Climate Exchange hielp oprichten als het eerste Noord-Amerikaanse platform voor de handel in emissierechten. In 2004 richtte Al Gore, die de afgelopen twee decennia heeft gelobbyd voor de oprichting van een markt voor koolstofhandel, Generation Investment Management op, een partnerschap voor beleggingsbeheer dat koolstofcompensaties verkoopt, samen met David Blood, de CEO van Goldman Sachs Asset Management, die zijn functie bij Goldman neerlegde om met Gore in zee te gaan. Tegen het einde van het decennium werd Gore al geprezen als kandidaat om ’s werelds eerste koolstofmiljardair te worden.

Gore zelf is een oligarch. Zijn vader, Al Gore Sr., was goed bevriend met Armand Hammer, de oliemagnaat achter Occidental Petroleum. Nadat hij in 1970 een senaatsrace verloor, ging Gore’s vader voor Hammer werken bij Occidental voor 500.000 dollar per jaar. In de loop van zijn carrière verzamelde Gore Sr. honderdduizenden dollars aan Occidental aandelen, die bij zijn dood in handen kwamen van de executeur-testamentair: niemand minder dan zijn zoon Al Gore. De Occidental connectie eindigt hier niet. Toen Hammer zinkerts ontdekte op hun landgoed in Tennessee, kocht hij het land van de Gores en verkocht het aan hen terug met een claim op de mijnrechten, compleet met een jaarlijkse betaling van 20.000 dollar, die ook na de dood van zijn vader naar Gore ging. In 2013 verdiende Gore 100 miljoen dollar van de Qatarese regering aan de verkoop van zijn “Current TV” onderneming, en was vervolgens verbaasd toen verslaggevers meer geïnteresseerd waren in het bespreken van zijn oliegeld dan zijn nieuwe boek over de opwarming van de aarde.

Maar Gore’s verhaal is slechts een voorbeeld van een groter fenomeen. In 2006 werd het United States Climate Action Partnership opgericht om een “oproep tot actie” te creëren om de koolstofuitstoot te verminderen. Het stelde de Blueprint for Legislative Action op, die de basis werd voor de American Clean Energy and Security Act, die een regeling voor de handel in emissierechten wilde invoeren naar het model van het emissiehandelssysteem van de Europese Unie. En de leden van het US Climate Action Partnership? Een who’s who van de olie-industrie, waaronder BP, ConocoPhillips en General Motors.

Koolstofbelastingen en koolstofhandel zijn moeilijk verkoopbaar gebleken voor een steeds wantrouwiger publiek, maar met het Akkoord van Parijs van 2015 zag de wereld de grootste stap tot nu toe in de richting van deze technocratische toekomst van energiebeheersing en koolstofrantsoenering. Geen verrassing dus dat de top zelf gesponsord en prominent gesteund werd door grote oliebedrijven.

Erik Schatzker: Wat is uw standpunt en welke boodschap zou u de president sturen?

Bob Dudley: Nou, we zijn duidelijk geweest in onze steun aan het klimaatakkoord in Parijs. We maken deel uit van het Oil and Gas Climate Initiative, dat bestaat uit 10 van de grote bedrijven in de wereld, die werken aan projecten en technologieën die nodig zijn. Ik denk dat we allemaal willen weten hoe de formule zal werken, maar ik denk dat het concept van Parijs in ieders gedachten moet blijven over de kwesties van – we moeten de wereld omschakelen naar koolstofarmere vormen van energie, ik twijfel er niet aan dat het zal gebeuren.

BRONNEN: BP CEO Dudley on Oil Market and Paris Climate Accord

Gerard Mestrallet: Ja, ik denk dat wat er in Parijs is gebeurd zeer, zeer belangrijk is en de heer Ban Ki-moon op de (sprak) op de lijn die gisteren, het is belangrijk, niet alleen voor de planeet, niet alleen voor ons burgers, niet alleen voor onze kinderen, het is belangrijk voor het bedrijfsleven.

BRON: ECO:nomics: Businesses’ Role in Paris Agreement

Maar het gebruik van energie als de nieuwe “metriek van waarde” voor de post-koolstof economie is slechts één element van de neo-technocratische visie.

Toen Hubbert zijn Technocracy Study Course schreef, maakte hij duidelijk dat de technocratie niet tot bloei kon komen zonder 24/7 toezicht op al het energieverbruik en een continue stroom van gegevens over alle goederen die door de maatschappij worden geproduceerd en verbruikt. Maar terwijl zo’n systeem in de jaren dertig van de vorige eeuw een waanzinnige fantasie leek, wordt het nu al toegepast.

Verteller: Inmiddels heb je misschien de term “Internet Of Things” gehoord. Klinkt interessant, maar wat betekent het internet der dingen eigenlijk? I.O.T. is een evolutie van mobiele, thuis- en ingebedde toepassingen die met het internet worden verbonden, grotere rekencapaciteiten integreren en gegevensanalyse gebruiken om zinvolle informatie te extraheren. Miljarden apparaten zullen op het internet worden aangesloten en binnenkort honderden miljarden apparaten. Wanneer deze intelligente apparaten en systemen van systemen via de cloud gegevens uitwisselen en analyseren, kunnen ze onze bedrijven, onze levens en onze wereld op talloze manieren veranderen.

BRON: Internet of Things explained simply

Reporter: Dit warenhuis in Bundang heeft een nieuwe manier van winkelen geïntroduceerd. Met zijn “Smart Shopper”-systeem pakt de klant een kleine scanner en labelt het artikel dat hij wil kopen. Dit elimineert het gedoe van het dragen van zware artikelen in een winkelmandje, om nog maar te zwijgen van het gedoe van het thuisbrengen. Nadat u de artikelen bij een geautomatiseerde kiosk hebt betaald, worden de goederen thuisbezorgd.

Shopper (Vertaald): Vroeger moest ik in lange rijen wachten bij de kassa, maar nu kan ik het Smart Shopper-systeem gebruiken om te betalen. Het is echt heel handig.

Verslaggever: Naast het gemak voor de klanten helpt het systeem de winkels ook om gegevens te verzamelen over de winkelgewoonten van hun klanten.

BRON: New smart technologies changing our everyday activities

Alice Bravo: Waarom een slimme stad? Wel, slimme steden reageren beter op burgers en ze helpen de impact op het milieu te verminderen.

Michael Liu: Ze zijn kosten effectiever en veiliger.

Carlos Gimenez: Slimme steden maken mensen gelukkiger en meer verbonden met hun gemeenschap.

BRON: AT&T Smart Cities

Verteller: Tegenwoordig wonen meer mensen in steden dan ooit tevoren, en daar is een goede reden voor. Het zijn centra van handel, innovatie, cultuur en mogelijkheden. Als zodanig zijn het complexe entiteiten met veel verschillende onderling verbonden systemen. Nu meer mensen naar steden trekken en deze systemen onder druk zetten, is er een belangrijke verschuiving die steden helpt deze uitdaging aan te gaan: een toename van gegevens. Steden worden steeds meer geïnstrumenteerd. Sensoren waarmee allerlei soorten gegevens kunnen worden verzameld, worden geïntegreerd in stadssystemen en leveren cruciale informatie over de activiteiten en activiteiten van de stad. Sensoren op een brug geven gegevens door over de fysieke toestand ervan. Een camera op een snelweg geeft de verkeersstroom door en digitale meters registreren het water- en energieverbruik in real time. Via mobiele en sociale kanalen kunnen lokale overheden en burgers met elkaar communiceren, waardoor nog een andere bron van nuttige gegevens ontstaat. Geavanceerde analyses kunnen nu gemakkelijk trends en patronen identificeren in deze enorme hoeveelheden gegevens. Informatie kan worden geïntegreerd, verzameld en gedeeld via dashboards, visualisaties en waarschuwingen om het begrip en de samenwerking tussen systemen, instanties en groepen te bevorderen.

BRON: How It Works: Smarter Cities

Verteller: De slimme woning communiceert met het elektriciteitsnet en stelt consumenten in staat hun elektriciteitsverbruik te beheren. Door het elektriciteitsverbruik van woningen vaker te meten via een slimme meter, kunnen nutsbedrijven hun klanten veel betere informatie geven om hun elektriciteitsrekening te beheren. In de slimme woning verbindt een Home Area Network of HAN slimme apparaten, thermostaten en andere elektrische apparaten met een energiebeheersysteem.

BRON: What Is the Smart Grid? (Wat is het slimme netwerk?)

Josh Del Sol: Met de slimme meters kunnen ze precies vertellen wat er in je huis gebeurt tot op de microseconde, op basis van 24/7 communicatie met al je apparaten. Wat in de toekomst, als dit volledig doorgaat en als er geen publieke reactie komt, ook zal betekenen dat al je apparaten een draadloze zender moeten hebben en dat ze gecertificeerd moeten zijn onder een of ander “slim programma”.

Dit betekent dus niet alleen – even afgezien van de gezondheidskwestie – dat uw slimme meter gemiddeld 13.000 microgolfpulsen per dag uitzendt, maar dat al uw apparaten hetzelfde gaan doen omdat zij moeten communiceren met de slimme meter zelf. Dat is dus een ernstig probleem, waar we later op terugkomen. Maar wat de privacykwestie betreft: de huidige directeur van de CIA, David Petraeus, werd geciteerd toen hij zei: “We gaan slimme apparaten gebruiken om u te bespioneren”. Het is een soort van, het komt nu op een punt, James – en ik weet zeker dat je dit ziet – het is, alsof ze je steeds meer onder ogen komen. En het is een soort van collectieve kracht van de controleurs en ze zeggen, “Dit is wat we gaan doen en wat ga je eraan doen?” Dus ze dagen ons bijna uit op een schoolplein pest manier: “Wat ga je eraan doen?”

BRON: Corbett Report Radio 230 – Take Back Your Power met Josh Del Sol

Opnieuw wordt ons gevraagd te geloven dat de gevestigde bedrijfsbelangen die deze technologieën op een gecoördineerde manier uitrollen, dit doen in het belang van het publiek. Dat deze technologie helpt om de aarde te redden. En opnieuw worden we bedrogen.

De technocratische agenda gaat niet over het redden van de aarde. Het gaat niet om het helpen van het publiek. Het gaat zelfs niet om geld verdienen. Het gaat om volledige controle over elk aspect van ons dagelijks leven.

Patrick Wood: Er zijn twee niveaus …. Zoals ik naar technocratie kijk, zijn er twee niveaus die tegelijkertijd werken. Er is de operationele kant die te maken heeft met dingen als smart grid. Dat heeft te maken met zaken als diverse technocratische innovaties, surveillance en andere grote hete hangijzers voor de technocratie. Dit zijn operationele kwesties. Vanuit een strategisch oogpunt, waar de Rockefeller-type mensen opereren, is het een andere kijk op waar het heen gaat. Op operationeel niveau is het op weg naar een wetenschappelijke dictatuur en je hoeft geen visionair meer te zijn om dat te begrijpen. Dat hoeft niet. Het is er.

Maar op een strategische basis, wat er gebeurt is dat er massaal grondstoffen worden gepakt over de hele planeet. En als ik het heb over grondstoffen, moet je jezelf in de schoenen van de Rockefeller’s plaatsen – de schoenen van de bankiers en de Rothschilds of wat dan ook – en zeggen, “Wat doe je als het geld opraakt? Wat doe je dan? Als je alle waarde uit de door jou gecreëerde monetaire systemen zuigt, wat blijft er dan over?”

Jij en ik denken niet aan dat soort dingen, omdat we niet zoveel geld hebben, maar deze mensen aan de top, vooral de bankiers, denken vast ’s nachts: “Wat komt er na het geld? Wat komt er na het geld?” De Rockefeller familie in het bijzonder is altijd een familie geweest die veel grondstoffen gebruikt. Daar ging het in eerste instantie om bij olie. Het was een grondstof en ze begrepen dat energie de belangrijkste factor in de wereld zou zijn, boven elke andere soort grondstof. Dat begrepen ze, daarom wilden ze een monopolie op energie.

Nu het geld is opgedroogd, blijft er niets anders over dan een greep te doen naar de hulpbronnen zelf en dat is waar duurzame ontwikkeling om draait. Het is de hulpbronnen van de wereld wegnemen van u en mij, weg van particuliere bedrijven die geen deel uitmaken van de kliek, als u wilt, en ze in een wereldwijde gemeenschappelijke trust plaatsen die door hen zal worden beheerd voor hun voordeel. Dit is eigenlijk niets meer dan neo-feodalisme, waarbij de grondstoffen in handen zijn van een paar mensen en alle anderen die grondstoffen naar eigen goeddunken mogen gebruiken.

De technocraten en functionarissen van deze agenda, zoals Hubbert en zijn collega’s in Technocracy, Inc. pionierden met dit idee omdat zij geloofden dat zij, de technocraten en ingenieurs, de wereldproblemen zouden kunnen oplossen. Maar de oligarchen en bankiers die hun ideeën in het leven riepen, deden dat omdat het hen zou helpen de heersers te worden van een systeem dat zo perfect in elkaar zit, dat geen enkele bron, geen enkel handelsartikel, geen enkele persoon buiten hun controle zou vallen.

En nu, in de 21e eeuw, komt die technocratische visie in zicht. En het wordt geholpen door een publiek dat gelooft dat de post-koolstof toekomst het einde van de oligarchie betekent. Ze konden er niet meer naast zitten.

CONCLUSIE

Olie. Het ging nooit over olie. Het gaat om controle. Controle over energie en productie en consumptie. Controle over de grondstoffen van de wereld. Controle over de bevolking. Controle over de mensheid zelf.

Joe Plummer: Al het andere dat de elite naar voren brengt is niets meer dan een voorwendsel voor waar ze al vanaf het begin op uit zijn. Dus, zoals ik behandel in Tragedy and Hope 101, bespreek ik dit concept van de elite die streeft naar heerschappij over alle bewoonbare delen van de wereld en ze willen dat niet veiligstellen, zodat het vervolgens van hen afgenomen kan worden. Dus verzinnen ze voorwendsels die ze zowel aan het publiek als aan de bestuurlijke klasse kunnen verkopen en die rechtvaardigen wat ze proberen te doen – wat ze moeten doen. Dus of het nu gaat om hysterie over de opwarming van de aarde of om technocratie, om Agenda 2030 of om eugenetica, er loopt een rode draad door dit alles en die rode draad is de wens om de macht te consolideren en uit te oefenen. In het geval van eugenetica is het de wens om de ultieme macht te consolideren en uit te oefenen, namelijk de macht over wie er uiteindelijk zal leven of sterven, wie er vanaf nu in de genenpoel mag bestaan.

Het beeld is somber, en wordt nog veel somberder door het feit dat zovelen zijn misleid om te geloven dat de uiteindelijke agenda van de oligarchen, een agenda van technocratische controle, micromanagement van ons dagelijks leven, en uiteindelijk de eliminatie van het “kanonnenvoer” uit de genenpoel, in feite in hun eigen belang is.

De oiligarchen, verscholen achter hun rookgordijn van “duurzame ontwikkeling” en “post-koolstof” economie, zijn dichter dan ooit bij het bereiken van hun ware doel van totale controle.

Maar als de mensen omkomen door gebrek aan kennis van deze agenda, dan is begrip de eerste stap naar de oplossing.

Patrick Wood: Het is moeilijk een vijand te bestrijden die je niet herkent of niet ziet. Dat is het grootste probleem in de wereld van vandaag, naar mijn mening, is dat mensen geen enkel zicht hebben op deze kwestie. Ze hebben hun sporen zo goed uitgewist dat niemand ze kan zien. Hoe kun je een vijand bestrijden die je niet kent? Ik denk dat de beroemde Chinese generaal Sun Xiu dat honderden jaren geleden al zei. Je kunt niet vechten tegen een vijand die je niet kent. Eerst moeten we herkennen wie de vijand is.

Richard A. Grove: Nou, Big Oil veroverde de wereld omdat het monopoliseren van alle grondstoffen op de planeet het doel is, en om dat doel te bereiken moet je de energieaspecten van mensen over de hele planeet monopoliseren. Maar je moet ook het voedsel controleren – de eigenlijke energie voor de mensen wiens energie je wilt controleren. Als je die twee aspecten beheerst, de groene revolutie en de genenrevolutie, dan kun je de hele planeet beheersen, elke bron erop, en in feite de vrijheid uitroeien voor de rest van de geschiedenis.

Dus, Hoe Big Oil de wereld veroverde was al gedaan in een film. Waarom Big Oil de wereld veroverde heeft te maken met de complexiteit van het controleren van bevolkingen – niet voor geld, want dit zijn de mensen die geld drukken uit het niets en het ons in rekening brengen. Dus eigenlijk is het een studie naar macht. Waarom willen ze dit de rest van ons aandoen? Omdat ze het konden en omdat we tot nu toe tolerant waren en ons niet genoeg verzetten om het te stoppen. Dus dat is waar we ons nu bevinden. Op de hoogte raken van de geschiedenis, zodat we in de toekomst een koers kunnen uitzetten en daadwerkelijk een plek kunnen bereiken die lijkt op cognitieve vrijheid en fysieke vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen.

Grote olie. Big pharma. De groene revolutie. Genetische manipulatie. Eugenetica. De milieubeweging. Technocratie. Niet één persoon op duizend kan de historische ontwikkeling van deze ideeën beschrijven, of de mensen en de agenda die ze verbindt. Maar als je deze documentaire hebt gezien, ben je nu die ene persoon uit duizenden. De vraag is, “Wat ga je doen met deze informatie?”

Terwijl de zoektocht van de oligarchen naar totale controle in beeld komt, is het moeilijk te onthouden dat het allemaal anderhalve eeuw geleden begon met “Devil Bill” Rockefeller, een slangenolieverkoper die altijd op de vlucht was voor de laatste groep mensen die hij wist op te lichten. In zekere zin is er niets veranderd, behalve de omvang van de oplichting en het aantal mensen dat erin trapt. Maar nu u weet welke slangenolie aan het publiek wordt gevoerd, is de enige vraag die telt: Gaat u het drinken?

Geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Asjkenazische, Deep State, Dictatuur, Geschiedenis, Maatschappij, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten | Een reactie plaatsen

Waarom de grote oligarchie de Wereld verovert (1/3)


INLEIDING

Aan het begin van de 20e eeuw ontstond er een nieuwe internationale orde. Een die gebaseerd is op olie. En tegen het einde van de 20e eeuw was die orde stevig gevestigd. Verwarming. Transport. Industriële macht. Kunststof productie. Farmaceutische producten. Er is geen enkel facet van het moderne leven dat niet, op een of andere manier, afhankelijk is van olie.

Maar de heersers van deze oligarchie – de Rockefellers bij Standard Oil, de Britse royals bij BP, de Nederlandse ”royals” en de Rothschilds bij Royal Dutch Shell – waren niet tevreden met louter financiële dominantie. De macht die met hun bijna-totaalmonopolie op het belangrijkste handelsartikel ter wereld kwam, was enorm en ze hadden er geen moeite mee om die macht te gebruiken om de wereld weer naar hun hand te zetten.

Zoals we hebben gezien in de driedelige serie Hoe het machtige olie kartel de Wereld veroverde, is de impact van de oligarchen adembenemend. Van het onderwijssysteem tot het medisch beroep, van de “Groene Revolutie” tot de “Genrerevolutie“, van de Tweede Wereldoorlog tot de Golfoorlog, oliegeld is gebruikt om elk aspect van de wereld waarin we leven vorm te geven. Met de opkomst van de BLOEDDOORLOPEN oliedollar in de jaren zeventig van de vorige eeuw rust zelfs het internationale monetaire systeem zelf op olie.

Maar nu, in de 21e eeuw, lijkt het erop dat de oude orde, de olieorde, eindelijk ten einde komt.

Amy Goodman: We beginnen te kijken naar een nieuwe mijlpaal in de groeiende desinvesteringscampagne van de gas-, olie- en steenkoolbedrijven die de ”klimaatverandering” aanwakkeren. Mei Boeve, uitvoerend directeur van 350.org, deed de aankondiging net voor een uitzending van vandaag.

Moge Boeve: Vandaag kondigen we aan dat vanaf vandaag de totale desinvesteringsverplichtingen de grens van 3,4 biljoen dollar zijn gepasseerd. Dat is 3,4 biljoen dollar aan activa onder beheer die nu fossielvrij zijn.
BRON: Is Olie & Gas de Nieuwe Tabak? Fossil Fuel Divestment Movement bereikt de Nieuwe Mijlpaal – Democratie Nu!

Robert Dudley: In de olie- en gassector erkennen wij de bijdrage van onze activiteiten en producten aan de uitstoot van broeikasgassen. Daarom is het OGCI (Oil and Gas Climate Initiative) opgericht.
BRON: OCGI investeert in innovatieve technologieën met een lage uitstoot.

1: Wat begon als een beweging op de Amerikaanse universiteitscampussen heeft de wolkenkrabbers van de high-finance bereikt.

2: Wereldwijd hebben bijna 200 instellingen en duizenden individuen een totaal van $50 miljard aan activa uit de buurt van fossiele brandstoffen verplaatst.

Desinvesteringsactivist: Als we ons geld nemen, het in hernieuwbare zoals zonnepanelen stoppen, zou de wereld zo’n betere plek kunnen zijn.
BRON: Global Divestment Day 2015

De GEINDOCTRINEERDE massa’s, die de oligarchen en hun destructieve greep op de planeet hebben geïdentificeerd, zien Grote Olie afnemen en zijn begonnen te vieren. Voor hen vertegenwoordigt de belofte van een post-carbon toekomst het einde van de olieigarchie.

Wat velen echter niet beseffen, is dat de olieorde nooit over olie ging. De oligarchen gaven niet om olie, maar om controle. En omdat ze hun financiële afhankelijkheid van de grondstof die hen hun macht en rijkdom bracht al lang ontgroeid zijn, staan ZIJ in de voorste gelederen van deze drang naar het post-carbon tijdperk.
Nu proberen de oligarchen een nieuwe internationale orde in te voeren. Een orde waarin hun controle wordt geconsolideerd, hun plan compleet is, hun macht onbetwistbaar. Een orde waarin elk aspect van het menselijk leven, van energie tot geld en het genoom zelf, precies geordend en technologisch gecontroleerd wordt.

Dit is het verhaal van wat de oligarchen echt willen,
en hoe ze dat willen bereiken.

DEEL EEN: DE OPKOMST VAN EUGENETICA

DHAKA, 1963

Het is een dag zoals elke andere in Dhaka. De straten zijn druk, vies, smerig, stinkend, en krioelen van de mensen. Liggend in de straten. Gerold in de goten. In die zwerm mensen stapt een zeer onwaarschijnlijk figuur. Met zijn Driedelige pak aan en zijn aktetas in de hand valt hij op in de menigte. Als hij de scène overziet, schudt hij zijn hoofd zo lichtjes vooraleer hij opmerkt, voor de helft aan zichzelf en voor de helft aan zijn reisgenoot, “Wel, dat is het probleem, is het niet?”

Het is een scène die zich al vele malen heeft afgespeeld: een westerse toerist die overweldigd wordt door de bruisende drukte van het Indiase subcontinent. Maar dit was niet zomaar een toerist die op vakantie ging. Dit was John D. Rockefeller III, kleinzoon van oliebaron John D. Rockefeller. En, gewapend met de onvoorstelbare rijkdom, macht en invloed die zijn familienaam hem gaf, was hij op een missie om iets te doen aan het “probleem” van de overbevolking.

Rockefeller benaderde die missie als vertegenwoordiger van de Bevolkingsraad, een groep die hij zelf had opgericht om het “probleem” in Dhaka en elders aan te pakken. Aan de oppervlakte was de Bevolkingsraad een eenvoudige organisatie met een eenvoudige taak: het ondersteunen van medisch en wetenschappelijk onderzoek naar het vraagstuk van de groeiende menselijke bevolking. Maar de duistere geschiedenis van de Raad en zijn leidende filosofie onthullen Rockefeller’s ware interesse in dit “probleem” en zijn ultieme “oplossing“.

John D. Rockefeller III – of JDR3, zoals hij bekend stond bij de constellatie van onderzoekers, zakenlieden, politici, diplomaten en koningen in de baan van de Rockefeller-familie – had al vroeg besloten hoe hij het formidabele geld en de macht waarover hij beschikte goed kon gebruiken: door de bevolking van de planeet te beheersen. In 1934 had de toenmalige 28-jarige JDR3 een brief geschreven aan zijn vader, John D. Rockefeller, Jr., over het onderzoek van de Rockefeller Foundation naar “geboortebeperking en aanverwante vragen“, waarin hij verklaarde:

Ik ben vrij zeker tot de conclusie gekomen dat dit het gebied is waarin ik geïnteresseerd zal zijn, althans voor het moment, om mijn eigen geven te concentreren“.

JDR3 was niets, zo niet een man van zijn woord. Nadat hij een onderzoeksmissie van de Rockefeller Foundation naar Azië had gestuurd om verslag uit te brengen over de dreiging van de groeiende derdewereldbevolking, organiseerde hij een conferentie van de top van de medische en demografische onderzoekers van die tijd om te discussiëren over – zoals de titel van de bijeenkomst het noemde – “bevolkingsproblemen“. Uit die bijeenkomst kwam het idee naar voren voor een organisatie, de Bevolkingsraad, om de ontwikkeling van het ontluikende gebied van het bevolkingsonderzoek en het vruchtbaarheidsonderzoek te begeleiden. JDR3 schonk persoonlijk 1,35 miljoen dollar van zijn eigen geld om de Raad op te richten en de eerste bedrijfskosten te dekken.

Net als zijn vader en grootvader voor hem, had Rockefeller geleerd om filantropie en grootmoedigheid te gebruiken als een masker voor zijn ware bedoeling: controle. Maar dat masker gleed af toen hij een ontwerp van het handvest van de Raad schreef dat het ware doel van de organisatie onthulde. De Raad zou volgens JDR3

het onderzoek bevorderen en de bestaande kennis toepassen om dergelijke veranderingen in de houdingen, gewoontes en milieudruk die het leven van mensen beïnvloeden te helpen ontwikkelen, zodat binnen elke sociale en economische groepering ouders die boven het gemiddelde staan wat betreft intelligentie, kwaliteit van de persoonlijkheid en genegenheid de neiging hebben om grotere dan gemiddelde gezinnen te hebben“.

Thomas Parran, de voormalige Chirurgijn-generaal van de Verenigde Staten en medeoprichter van de Raad, waarschuwde voor het opnemen van een dergelijke botte bekentenis in de missieverklaring van de Raad. “Zulke vragen rijzen als de volgende,” waarschuwde hij. “Wie bepaalt welke ‘ouders die boven het gemiddelde staan in…’ genegenheid? […] Wie zou ook beslissen over de personen die een betere dan gemiddelde persoonlijkheid hebben? Eerlijk gezegd kunnen de implicaties hiervan, terwijl ik weet dat ze bedoeld waren om een eugenetische implicatie te hebben, gemakkelijk verkeerd begrepen worden als een nazistische meesterrasfilosofie. Daarom heb ik deze paragraaf herschreven.”

De regel is uit de definitieve versie van de charter geschrapt.

In werkelijkheid was die zin echter niet door JDR3 zelf geschreven. In plaats daarvan was het woordelijk overgenomen uit de achterkant van Eugenical News, de centrale publicatie van de Amerikaanse eugenetica-beweging. Dit was geen toeval. Frederick Osborne, een van de medeoprichters van de Raad en de eerste voorzitter na het aftreden van Rockefeller in 1957, was ook de voorzitter van de American Eugenics Society. Toen de Bevolkingsraad werd opgericht, verhuisden zowel Osborne als de American Eugenics Society, die hij leidde, formeel naar het kantoor van de Raad in New York, waarbij de eugenetica-vereniging nu haar financiering rechtstreeks uit de subsidie van Rockefeller’s Bevolkingsraad haalde.

De Bevolkingsraad was de Eugenics Society onder een andere naam.

Eugenetica. Dit was de leidende visie van JDR3 en de “filantropie” van de Rockefeller familie. Een visie die de Rockefellers en hun collega-oligarchen als superieure families heeft gepositioneerd, die op grond van hun rijkdom en succes geschikt zijn om de loop van de wereldgebeurtenissen te sturen. De kracht om te bepalen wie geschikt was om te fokken en wie te arm was om hun genen door te geven.

Joe Plummer: Eugenetica is in feite een beweging onder de elite om de inferieure klassen uit te roeien, en dat zijn de inferieure sociale klassen, raciale klassen, etnische klassen. Min of meer iedereen die niet aan hun normen voldoet. En na het uitroeien van die klassen, is het hun doel om zichzelf genetisch te ontwikkelen tot een zodanig hoog niveau dat de resterende bevolking die zij toestaan om onder hen te bestaan, nooit de macht zal hebben om hen te overwinnen, in wezen. Het einde van de geschiedenis.

Dus, de term zelf werd bedacht door Galton en het betekent in wezen “goed geboren”. Het idee is een soort mix van een aantal ideeën die rond de jaren 1850 in omloop waren. Dus als je teruggaat naar, zeg maar, Mendel, dan bestudeerde Mendel de erfelijke eigenschappen van erwtenplanten. En hij was in staat om vast te stellen dat bepaalde kenmerken werden doorgegeven en dat deze dingen konden worden bepaald en in wezen voorspeld.

En bijna tegelijkertijd heb je nu Spencer, die het had over de “survival of the fittest”, met hetzelfde soort idee, dezelfde rode draad. Dat er genetische kenmerken bestaan die de ene soort, de ene plant of het ene dier meer fit maken dan de andere, en beter in staat zijn om te overleven.

Je had natuurlijk ook Darwin. Darwin’s werk in die tijd, Origin of Species, brengt dit proces, waarbij genetisch materiaal wordt doorgegeven, in kaart en, weet je, evolutie resulteert in dit proces.

Dus Galton neemt in wezen al deze ideeën over, en hij stond bekend om het observeren en identificeren van patronen. En wat hij in wezen deed was [hij] begon met dit idee te komen dat ze door het bestuderen van menselijke eigenschappen, als ze ervoor kozen om superieure mensen te fokken.

Geobsedeerd door fokkerij en familie erfelijkheid, geloofden de eugenetici dat het niet alleen fysieke kenmerken als gewicht of lengte waren die werden bepaald door iemands familielijn, maar ook sociale kenmerken, zoals intelligentie of gewetensvolheid of zelfs misdadigheid. Als je arm bent, komt dat omdat je uit een arm gezin komt. Als je crimineel bent, is dat omdat je familielijn crimineel is. En als je een Rockefeller of een Rothschild of een ”royal” bent, ben je rijk en succesvol omdat je familie voorbestemd was voor fortuin en succes.

De pseudowetenschappelijke inslag van de 19e -eeuwse eugenetische filosofie mag dan nieuw zijn, maar in feite is het idee zo oud als de menselijke beschaving zelf. Mensen hebben altijd geleerd te geloven dat hun heersers bijzonder zijn, een klasse apart, leden van een familie die speciaal gekozen is om over de massa te heersen. Of het nu gaat om letterlijke afstammelingen van de goden, zoals de farao’s van Egypte of de keizers van Japan, of om leden van families die speciaal door God zijn gekozen om over hun ”koninkrijken” te heersen, zoals de monarchen van Europa, het recht om over anderen te heersen is iets dat door de stambomen is doorgegeven. De gewone mensen kenden ondertussen hun plaats; niet uit koninklijk bloed geboren, maar als lijfeigenen kwamen ze de wereld binnen, bewerkten het land ten voordele van de adel en hadden, als ze geluk hadden, eigen kinderen om de cyclus voor een andere generatie te herhalen.

Maar het uiteenvallen van het middeleeuwse feodalisme gaf aanleiding tot een nieuwe rijke koopmansklasse. De ontwikkeling van de wetenschappelijke methode daagde eeuwen van religieuze dogma’s uit. De verspreiding van de Verlichtingsfilosofie naar het omverwerpen van de monarchen en de opkomst van de ”democratie”. En de industriële revolutie maakte de weg vrij voor de opkomst van de roversbaronnen en het ontstaan van grote nieuwe familiefortuinen.

Tegen het einde van de 19e eeuw, toen de oligarchen in Amerika en Europa hun rijkdom begonnen te consolideren, was er een nieuwe rechtvaardiging nodig voor de heerschappij van de ‘‘elite” SPYCHOPATEN in de samenleving. Een die verouderde beroepen op de bovennatuurlijke orde weggooide en leek te berusten op een fundament van de wetenschap. Een idee dat kon verklaren hoe nouveau riche upstarts als de Rockefellers en Rothschilds waren opgeklommen tot prominente posities in de samenleving naast de oude ”koninklijke” dynastieën van Europa.

Eugenetica past perfect in het plaatje. Het antwoord zat in hun genen.

Richard Grove: Nou, ik denk dat dit eugenetische idee dat voortkomt uit “survival of the fittest” bijna een wetenschappelijk excuus is voor enkele van de meest onmenselijke en gruwelijke acties die ooit door de mensheid zijn gereisd en zich vervolgens hebben gemanifesteerd. Dus het idee van het beheersen van mensen door middel van het beheersen van de voortplanting, het voortplantingsvermogen en de toegang tot vrienden en dergelijke is een idee dat duizenden jaren oud is.

Dus eugenetica […] kwam in een sterke vorm rond in de late jaren 1800, waar je mensen hebt zoals de Darwins, de Wedgwoods en de Huxleys – in het bijzonder Thomas H. Huxley, bekend als “Darwin’s bulldog”. Dus deze ideeën van eugenetica krijgen echt een eigen leven aan het eind van de jaren 1800, en in de jaren 1900 werden deze ideeën omarmd door dezelfde families die deze roversbaronnen waren die werden gefinancierd door (het) Rothschild banknetwerk, ook de Fabian socialistische maatschappij, die weer veel van dezelfde movers en shakers had als deze mensen die hogerop waren in het Britse rijk.

Dus […] het heeft in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw de kop opgestoken in deze gedwongen sterilisatiecampagnes, waarbij je, als ze dachten dat je een laag IQ had of als je een of andere aangeboren ziekte had die zou worden doorgegeven, niet het recht had om te trouwen en kinderen te krijgen.

Eugenetica was natuurlijk pseudowetenschap. Toen Galton en zijn medereizigers de theorie begonnen te ontwikkelen, was de identificatie van het eigenlijke mechanisme van erfelijkheid, inclusief genen en DNA, bijna 100 jaar weg. In plaats daarvan gebruikten ze catch-all termen zonder definitie – zoals “zwakzinnigheid” om armoede of criminaliteit te diagnosticeren, waarbij ze beweerden dat het werd veroorzaakt door “gebrekkige kiemplasma”. Ze gebruikten frenologie om te proberen de fysieke expressie van alcoholisme of lage intelligentie te bepalen. Zelfs de beroemdste werken uit het eugenetica-tijdperk, zoals Henry Goddard’s studie van de Kallikak-familie, werden ronduit in diskrediet gebracht en zelfs verworpen door hun auteurs.

Joe Plummer: Dus het is 100% pseudowetenschappelijk. Het is absoluut willekeurig, de kenmerken die ze zoeken. Iets als zwakzinnigheid is iets dat niet alleen niet wetenschappelijk is, het kan in wezen worden beschreven op welke manier dan ook door de persoon die het observeert wil worden beschreven. Dus zwakzinnigheid kan betekenen dat je misschien stottert, dus dan ben je misschien zwakzinnig, of je bent verlegen, dus ben je zwakzinnig. Misschien houden ze gewoon niet van de manier waarop je je gedraagt zodat je zwakzinnig bent.

Maar het idee was aanstekelijk. Zoals de meest verleidelijke pseudowetenschap, legde het zoveel uit met zo weinig moeite. Het deed een beroep op de ijdelheid van de onderzoekers, meestal afkomstig uit succesvolle en rijke families zelf. En het gaf een excuus voor social engineering op een nooit eerder gedroomde schaal.

Toen de eugenetica de Atlantische Oceaan overstak en zich verspreidde van het ijle Britse platteland van Galton en zijn cohorten naar de rotsachtige kusten van Amerika, trof het ambitieuze jonge onderzoekers zoals Charles Davenport met orkaankracht. De autoritaire vader van Davenport, een op Harvard opgeleide zoöloog die was opgegroeid in een strenge, puriteinse familie van New England Congregationalisme, was geobsedeerd door de genealogie, waarbij hij de stamboom helemaal terugvoerde naar zijn Angelsaksische voorouders 1086. Toen de jongere Davenport het schrijven van Galton ontdekte toen hij in een biologisch laboratorium op Long Island werkte, vond hij zijn doel in het leven. Zoals hij later vertelde aan de American Breeders Association, die een belangrijke bondgenoot werd in zijn eugenetische zaak:

De maatschappij moet zichzelf beschermen; zoals ze het recht opeist om de moordenaar zijn leven te ontnemen, zo kan ze ook de afschuwelijke slang van hopeloos kwaadaardig protoplasma vernietigen.”

Met de verwoedheid van een religieuze bekeerling heeft Davenport een ambitieus idee bedacht om de eugenetische zaak te bevorderen: de oprichting van een Eugenics Record Office om de genetische achtergrond van elke man, vrouw en kind in Amerika (en, uiteindelijk, de wereld) te registreren, zodat elke persoon kan worden gecategoriseerd op basis van zijn of haar familielijn en een genetische classificatie kan worden toegekend. Eenmaal voltooid, konden degenen met de laagste eugenetische waarde uit de genenpool worden geëlimineerd.

Joe Plummer: Dus het idee van eugenetica vind zijn weg naar Amerika, landt in de schoot van Charles Davenport, die het Carnegie Instituut benadert voor financiering en op het Cold Spring Harbor Laboratorium zetten ze in wezen een instituut op om eugenetica te bestuderen, en dit evolueert uiteindelijk met wat Harriman-geld naar het Eugenics Records Office. Dus tussen dit eerste instituut dat is opgezet in Cold Spring Harbor en het Eugenics Records Office, dat daar ook nog eens bij komt, heb je het over miljoenen en miljoenen dollars aan financiering die naar voren wordt gebracht om uit te gaan en het inferieure “kiemplasma” te onderzoeken en te vinden – zo wordt het vaak beschreven.

De eerste bijdrage van de Rockefeller Foundation aan het Eugenics Record Office, slechts 21.650 dollar, was een klein bedrag, maar het kwam met duidelijke voordelen: niet alleen de institutionele infrastructuur en het personeel van de Foundation en het prestige van de Rockefeller naam zelf, maar de belofte van meer steun naarmate het werk vorderde. En zoals altijd waren de Rockefellers trouw aan hun woord.

Onderzoekers van de Rockefeller Foundation, zoals William Welch, de oprichter van het Rockefeller Instituut voor Medisch Onderzoek, zaten in het bestuur van de Eugenics Record Office en hielpen de activiteiten te sturen. De Rockefellers verstrekten ook fondsen voor specifiek onderzoek, zoals een subsidie van $10.000 om de mensen in Nassau County in New York te onderzoeken op eugenetisch ongeschiktheid. En het creëerde zusterorganisaties zoals het Bureau of Social Hygiene, dat onderzoek en onderzoekers met het eigen laboratorium van Davenport uitruilde.

John D. Rockefeller, Jr. toonde vooral vanaf het begin interesse in het werk van Davenport. Ze correspondeerden regelmatig over een aantal eugenetica-vraagstukken. In januari 1912, toen een plan om “geestelijk gehandicapte” vrouwelijke veroordeelden te institutionaliseren om hen te weerhouden van het krijgen van kinderen, werd geopperd, schreef de jonge Rockefeller erfgenaam aan Davenport zijn gedachten over het plan. Junior van zijn kant verklaarde dat “dit plan mij een immens belangrijk plan lijkt“. Het wijst op een wetenschappelijke manier om te ontsnappen aan de kwaden die onze rechtbanken beogen te corrigeren, maar die in werkelijkheid alleen maar toenemen”. Nadat Davenport antwoordde dat het plan alleen zou werken als het een eugenetische screening van de veroordeelden omvatte, droeg Junior 200.000 dollar bij aan het oprichten van zo’n instituut. Het Instituut voor Criminologie in New York werd beheerd door Rockefeller’s eigen Bureau voor Sociale Hygiëne en werd bemand door werknemers die getraind waren in het Eugenics Record Office.

Aangedreven door de steun van Amerika’s rijkste en machtigste, transformeerde het gebied van de eugenetica van het schilderachtige stokpaardje van een paar gekke wetenschappers in de sociale zaak van een hele generatie. Economen, politici, schrijvers, activisten – in de jaren ’20 van de vorige eeuw was iedereen die ”iemand” was de behoefte aan het uitroeien van het kiemplasma van de ”lagere voorraad” aan het opjagen.

Marie Stopes, de gevierde pionier op het gebied van gezinsplanning die in 1921 de eerste Britse geboortebeperkingskliniek in Noord-Londen oprichtte, ging de strijd aan met “hordes overlopers” en riep op tot verplichte sterilisatie van degenen die zij “ongeschikt voor het ouderschap” achtte.

Tommy Douglas, nu vereerd als een held in Canada voor zijn rol in het oprichten van het gezondheidszorgsysteem van de natie, legde een Master’s thesis voor aan McMaster University en pleitte ervoor dat “sub normalen”, “overlopers” en “debielen”, zoals die met een laag IQ of fysieke afwijkingen, worden geïsoleerd “op een staatsboerderij, of in een kolonie waar beslissingen voor hen kunnen worden genomen door een competente supervisor,” en riep de regering op om “mentale en fysieke fitheid” te certificeren om de “ongeschikte” te stoppen met het fokken.

John Maynard Keynes, de econoom die ons de Keynesiaanse economische school gaf die vandaag de dag nog steeds populair is onder de centrale planners, was zelf president van de Britse Eugenics Society van 1937 tot 1944.

Alexander Graham Bell wordt nog steeds vereerd als de uitvinder van de telefoon, maar was in feite een vroege aanhanger van Charles Davenport en een stichtend lid van de Eugenic Records Office Board of Scientific Directors. Hij voerde openlijk campagne voor de “uitroeiing van het dove ras” door regeringen die interveniëren om dove mensen tegen te houden om te trouwen.

Nobelprijs winnende toneelschrijver en auteur George Bernard Shaw pleitte voor de oprichting van een overheidspanel dat van iedereen verlangt dat hij zijn bestaan rechtvaardigt. Als ze daar niet in slaagden, dacht Shaw dat die mensen door de staat gedood moesten worden.

George Bernard Shaw: …Maar er zijn een buitengewoon aantal mensen die ik wil vermoorden. Niet in een onaangename of persoonlijke geest, maar het moet duidelijk zijn voor jullie allemaal – jullie moeten op zijn minst een half dozijn mensen kennen – die geen nut hebben in deze wereld. Die meer moeite zijn dan ze waard zijn. En ik denk dat het een goede zaak zou zijn om iedereen voor een goed benoemd bestuur te laten komen, net zoals hij voor de commissaris voor de inkomstenbelasting zou kunnen komen, en, zeg maar, om de vijf jaar, of om de zeven jaar, hem daar gewoon neer te zetten, en te zeggen: “Meneer, of mevrouw, wilt u nu zo vriendelijk zijn om uw bestaan te rechtvaardigen?” Als je je bestaan niet kunt rechtvaardigen, als je niet aan je trekken komt omdat je niet wilt, als je niet zoveel produceert als je consumeert, of misschien een beetje meer, dan kunnen we de grote organisatie van onze samenleving duidelijk niet gebruiken om je in leven te houden. Omdat je leven ons niet ten goede komt en het kan niet veel nut hebben.
BRON: George Bernard Shaw talking about capital punishment
(George Bernard Shaw die praat over de doodstraf)

Uiteindelijk is deze eugenetische mentaliteit, met financiering en promotie door de stichting, gefilterd in de populaire cultuur. De American Eugenics Society sponsorde “fitter family contests” op staatsbeurzen, waarbij prijzen werden toegekend aan families die het hoogst scoorden op “eugenetische gezondheidstests”. De Society sponsorde ook wedstrijden om prijzen uit te reiken aan geestelijken die de boodschap van eugenetica in hun preken passen. Eugenetica vond zelfs zijn weg naar het witte doek:

Rechter: “We vonden het nodig om de zaak van uw familie voor te leggen aan de medische commissie en na een onderzoek besloten ze dat er één belangrijke actie moest worden ondernomen, om uw hele familie te laten steriliseren.

Meisje: “Waarom, wat is dat? Ik weet niet waar je het over hebt.”

Rechter: “Nou, we hebben de geschiedenis van je familie onderzocht, Alice, en de meeste van de afgelopen 3 generaties zijn zwakzinnig, aangeboren kreupelen of gewone dronkaards. In plaats van te verbeteren, is elke generatie meer een probleem. Nu hebben we in deze staat een wet die voorziet in een operatie voor zulke mensen zodat er geen kinderen meer komen.

Meisje: “Ik begrijp het”.

BRON: Tomorrow’s Children (Video) (De kinderen van morgen)

Maar alleen het populariseren van hun ideeën was niet het doel van de eugenetica. Ze wilden actie. En in dit geval betekende dat concrete stappen in de richting van het elimineren van het defecte kiemplasma van de menselijke bevolking.

De door de overheid gesanctioneerde moord op de ongeschikten was altijd een optie op de tafel. En het was niet alleen toneelschrijvers zoals Bernard Shaw die pleitte voor overheidspanels over de dood; Eugenisten van alle rangen bespraken en debatteerden over het idee van “moord ontaardt” als de snelste manier om hun doelen te bereiken.

Foutief respect voor wat wordt verondersteld goddelijke wetten te zijn en een sentimenteel geloof in de heiligheid van het menselijk leven hebben de neiging om zowel de eliminatie van gebrekkige zuigelingen als de sterilisatie van zulke volwassenen, die zelf geen waarde hebben voor de gemeenschap, te voorkomen. De wetten van de natuur vereisen de vernietiging van het ongeschikte en het menselijk leven is alleen waardevol wanneer het van nut is voor de gemeenschap of het ras“. – Madison Grant, directeur van de American Eugenics Society, 1915…

Maar de mainstream eugenisten realiseerden zich dat deze aanpak niet mogelijk was in het politieke en juridische klimaat van die tijd. Zoals Henry Goddard opmerkte in zijn beruchte studie over The Kallikak Family: “Voor de laaggeplaatste idioot, de verachtelijke ongelukkige die in onze instellingen kan worden gezien, hebben sommigen de dodelijke kamer voorgesteld. Maar de mensheid is gestaag geneigd om de mogelijkheid van die methode uit de weg te gaan, en het is niet waarschijnlijk dat het ooit zal worden beoefend”.

In plaats daarvan zouden ze zich moeten wenden tot de andere optie, de meer politiek aanvaardbare oplossing om de ongewenste dieren tegen te houden: gedwongen sterilisatie.

Indiana heeft in 1907 de Amerikaanse eerste eugenetische sterilisatiewet aangenomen, en binnen enkele jaren waren er een dozijn staten waar degenen die “ongeschikt” geacht werden tegen hun wil wettelijk gesteriliseerd werden. Maar toch was dit niet genoeg voor de eugenisten. De aanpak was te verstrooid: slechts een paar duizend sterilisaties hadden plaatsgevonden onder deze wetten, en Indiana’s eigen gedwongen sterilisatiewet werd vernietigd door het Hooggerechtshof van de staat in 1921.

Opnieuw stapte Harry Laughlin, de rechterhand van Davenport bij het door Rockefeller gefinancierde Eugenics Records Office, in om het probleem op te lossen. Hij stelde een “Model Eugenetische Sterilisatie” wet op in 1922 die de basis werd voor Virginia’s 1924 sterilisatie wet. Om de problemen aan te pakken besloten de eugenetici zelf de grondwettigheid van de wet aan te vechten en de rechtszaak tot aan het Hooggerechtshof aan te spannen. Het enige wat ze nodig hadden was de juiste testzaak om voor de rechter te brengen. En ze vonden die zaak in Carrie Buck, een 18-jarige op de afdeling van de Virginia State Colony for Epileptics and Feebleminded, die noch epileptisch, noch zwakzinnig was.

Amy Goodman: Maar het begon in de jaren twintig van de vorige eeuw met Carrie Buck.

Adam Cohen: Dus ze is een jonge vrouw die opgroeit in Charlottesville, Virginia, opgevoed door een alleenstaande moeder. In die tijd geloofde men dat het beter was om arme kinderen vaak bij hun ouders weg te halen en ze in een middenklasse huis te plaatsen. Dus werd ze in een pleeggezin geplaatst dat haar erg slecht behandelde. Ze mocht de ouders niet “moeder” en “vader” noemen. Ze deed veel huishoudelijk werk voor hen en werd verhuurd aan de buren. En toen, op een zomer, werd ze verkracht door de neef van haar pleegmoeder. Ze wordt buitenechtelijk zwanger. En in plaats van haar te helpen met deze zwangerschap, besluiten ze haar epileptisch en zwakzinnig te laten verklaren, hoewel ze geen van beide was, en ze wordt naar de Kolonie voor Epileptici en zwakzinnige buiten Lynchburg, Virginia verscheept.

Goodman: En wat is er met haar gebeurd?

Cohen: Dus ze komt daar op het verkeerde moment. Virginia heeft net een eugenetica sterilisatie wet aangenomen, en ze willen het testen in de rechtbank. Dus grijpen ze Carrie Buck aan als de perfecte aanklager in deze rechtszaak. Dus besluiten ze om haar de eerste persoon in Virginia te maken die eugenetisch gesteriliseerd zal worden, en plotseling zit ze midden in een zaak die naar het Amerikaanse hooggerechtshof gaat.
BRON: Buck tegen Bell: In de SCOTUS-zaak die leidde tot gedwongen sterilisatie van 70.000 & inspireerde de nazi’s  (NAZI = Noord Atlantische ZIonisten)

De zaak was een schijnvertoning, verzonnen om de goedkeuring van het Hooggerechtshof over de kwestie van gedwongen sterilisatie te krijgen. Buck’s “onafhankelijke raadsman” was in feite Irving Whitehead, een van de oprichters van de kolonie die aandrong op sterilisatie van haar en de man die de directeur aanstelde die aandrong op haar sterilisatie. Buck zelf was niet zwakzinnig, noch haar moeder, noch haar dochter, Vivian Buck, die Carrie droeg als gevolg van haar verkrachting en die als baby “zwakzinnig” werd verklaard, want, zoals een maatschappelijk werker tijdens het proces getuigde, “Er is een blik die niet helemaal normaal is, maar net wat het is, kan ik niet zeggen”.

Geen van deze feiten was voor het Hooggerechtshof van belang. Voorgezeten door voormalig president en opperrechter William Howard Taft, stemde het Hof met 8 tegen 1 voor het handhaven van Buck’s gedwongen sterilisatie en de grondwettigheid van de Virginia eugenetica sterilisatiewet zelf. Het schrijven van de beslissing was een van de beroemdste en meest vereerde rechters in de geschiedenis van het hof, Oliver Wendell Holmes, Jr., zelf een eugeneticus van de zogenaamde “Boston Brahmin” sekte van de erfelijke Oostkust vestiging.

In zijn besluit rechtvaardigde Holmes de gedwongen sterilisatie van mensen zoals Buck door een beroep te doen op het recht van de regering om haar burgers tegen hun wil te vaccineren:

Het is beter voor de hele wereld als, in plaats van te wachten met het executeren van ontaarde nakomelingen voor de misdaad of hen te laten verhongeren voor hun imbeciel, de samenleving kan voorkomen dat degenen die duidelijk ongeschikt zijn om hun soort voort te zetten. Het principe van verplichte vaccinatie is breed genoeg om het doorsnijden van de eileiders te dekken,” verklaarde hij voordat hij de beruchte conclusie trok: “Drie generaties imbecielen zijn genoeg.”

En daarmee werden de sluisdeuren geopend. Nieuwe wetten werden uitgevaardigd en oude wetten werden herzien om te voldoen aan de beslissing van het Hooggerechtshof. Gedwongen sterilisaties, die eerder op een geheime en weinig kritische manier plaatsvonden, werden nu met trots gemeld. Een paar duizend individuen die tegen hun wil werden gesteriliseerd, werden tienduizenden. Het eugenetica-tijdperk, ontstaan door het immense fortuin van de Rockefellers en hun zieke geesten, was aangebroken. En met behulp van een zeer dramatisch duwtje van de Rockefellers stond het op het punt om internationaal te gaan.

Vanaf november 1922 en in toenemende mate in de loop van de jaren twintig van de vorige eeuw begon de Rockefeller Stichting met een reeks beurzen en fellowships voor Duitse wetenschappers. Gelijk aan miljoenen dollars in het geld van vandaag, transformeerden deze beurzen het Duitse wetenschappelijke establishment, verwoest in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Het geld van de Foundation vond zijn weg naar de schatkist van de Kaiser Wilhelm Instituten, een reeks van wetenschappelijke organisaties waaronder een Instituut voor Psychiatrie en een Instituut voor Antropologie, Menselijke Erfelijkheid en Eugenetica.

Een van de belangrijkste begunstigden van deze Rockefeller-grootheid was Ernst Rüdin, hoofdonderzoeker aan het Kaiser Wilhelm Instituut voor Psychiatrie en een belangrijke architect van het Duitse eugenetica-programma in het kader van het Derde Rijk. Rüdin was mederedacteur van de officiële regels en het commentaar op de wet ter voorkoming van gebrekkig nageslacht, die op 14 juli 1933 werd aangenomen, minder dan zes maanden nadat Hitler door president Paul von Hindenburg tot interim-kanselier was benoemd.

De wet, zoals de wet van Virginia die door het Hooggerechtshof werd bekrachtigd en die leidde tot de sterilisatie van Carrie Buck en tienduizenden andere Amerikanen, was gemodelleerd naar Harry Laughlin’s Model Eugenetische Sterilisatie wetgeving. Het vormde “Genetic Health Courts” die de sterilisatie van “defectives” in acht verschillende categorieën konden voorschrijven: de zwakzinnigen, schizofrenen, manische depressieven, mensen met de chorea van Huntington, epileptici, mensen met erfelijke misvormingen, de blinden en de doven. Alcoholisten, een negende categorie, zouden optioneel aan de lijst worden toegevoegd, met een waarschuwing tegen het opnemen van gewone dronkaards. Tegen het einde van het jaar werden 62.400 Duitsers ongeschikt bevonden om te kweken en tegen de wil gesteriliseerd. In 1945 was dat aantal opgelopen tot 400.000.

In de jaren 1940 zou dat eugenetica-programma zich uitbreiden tot euthanasie onder het Aktion T4-programma, met als gevolg dat meer dan 70.000 kinderen, senioren en psychiatrische patiënten werden vermoord door het nazi-regime.

Toen het stof zich vestigde op de Tweede Wereldoorlog, werd de naam “eugenetica” synoniem voor de nazi’s in de hoofden van het grote publiek. De eugenisten, verontwaardigd, wisten dat hun werk niet langer kon doorgaan onder de naam eugenetica. Maar dat betekende niet dat het niet kon doorgaan.

Richard Grove: Dus na de Tweede Wereldoorlog hoor je het niet meer als eugenetica. Wat je hoort is moleculaire biologie, en dit soort alledaagse termen die werden ontwikkeld door de Rockefeller Foundation, die een van de families was die voornamelijk in Amerika hielpen om het te financieren, in Groot-Brittannië, in Duitsland, die ook Hitler financierde in die tijd. Er zijn dus veel overlappingen tussen de mensen die daadwerkelijk genocide financierden en de mensen die ideeën hadden over het doden van de bevolking, het controleren van de bevolking en het steriliseren van mensen, en deze ideeën blijven tot op de dag van vandaag doordringen in de samenleving.

Zoals de American Eugenics Society medeoprichter Frederick Osborne schreef: “Eugenetische doelen worden waarschijnlijk bereikt onder een andere naam dan eugenetica”. Zo verhuisde hij de American Eugenics Society naar de kantoren van John D. Rockefeller III’s Population Council, waar hij in 1957 president werd.

De Rockefellers en hun collega’s hadden zich generaties lang als rentmeesters van de planeet gevoeld en beschermd tegen de opkomende vloed van het genetisch minderwaardige. Ze stonden niet op het punt om die zoektocht op te geven. Ze zouden het gewoon onder een andere naam moeten verpakken.

Lees ook deel 2 WAAROM DE GROTE OLIGARGIE DE WERELD VEROVERT (2/3) OLIGARCHEN VOOR KLIMAATVERANDERING

Geplaatst in Bilderberg, Geschiedenis, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Serie's, Uit de Euro - Nexitt, Zionisten | Een reactie plaatsen

Waarom de grote oligarchie de Wereld verovert (2/3) oligarchen voor klimaatverandering

Maurice Strong: Met al het bewijs dat we hebben vergaard in onze voorbereidingen voor de conferentie van Stockholm, inclusief de standpunten van veel van ’s werelds meest vooraanstaande wetenschappers, ben ik ervan overtuigd dat de onheilsprofeten serieus moeten worden genomen. Met andere woorden, doemsdag is een mogelijkheid. Ik ben er evenzeer van overtuigd dat doemsdag niet onvermijdelijk is.
BRON: Maurice Strong Interview (BBC 1972) (Video)

Op papier zou het bijna onmogelijk zijn om een minder waarschijnlijke kandidaat voor “Godfather” van de moderne milieubeweging te vinden dan Maurice Strong. Een junior middelbare schoolverlater uit een arme familie op het platteland van Manitoba werd hard getroffen door de grote depressie, de razendsnelle opkomst van Strong tot de hoogten van de rijkdom en de politieke invloed is op zich al opmerkelijk.

Het aantal milieuorganisaties dat hij heeft opgericht, conferenties die hij heeft voorgezeten, campagnes die hij heeft geleid en lofbetuigingen die hij in de loop van zijn carrière heeft ontvangen is nog opmerkelijker: Organisator van de Stockholm Milieuconferentie, oprichter van het milieuprogramma van de Verenigde Naties, secretaris-generaal van de Earth Summit in Rio, oprichter van de Earth Council en de Earth Charter-beweging, voorzitter van het World Resources Institute, commissaris van de World Commission on Environment and Development, en bestuurslid van een verbijsterende reeks organisaties, van het International Institute for Sustainable Development tot het Stockholm Environment Institute en het Afro-Amerikaanse Instituut.

Maar misschien wel het meest opmerkelijke aan Strong, deze alomtegenwoordige figuur van de 20e -Eeuwse milieubeweging, was zijn achtergrond: een met Rockefeller verbonden miljonair uit het olieveld van Alberta die zijn tijd verdeelde tussen het voeren van milieu campagnes en het runnen van grote oliemaatschappijen.

Om te begrijpen hoe dit is ontstaan, moeten we de geschiedenis van het ontstaan van de milieubeweging onderzoeken. In de naoorlogse periode heeft de wens om de bevolking onder controle te houden een nieuw masker opgezet: de wereld beschermen tegen uitputting van de hulpbronnen, vervuiling en ecologische catastrofe. En zoals altijd was de familie Rockefeller er om de financiering en organisatorische steun te bieden om deze ontluikende beweging naar hun eigen hand te zetten.

Raymond Burr: President Nixon en het Amerikaanse Congres hebben de Commissie voor Bevolkingsgroei en de Amerikaanse Toekomst opgericht. De voorzitter van deze unieke commissie is John D. Rockefeller III.

John D. Rockefeller III: Er is een zeer ruim mandaat. Niemand heeft ooit zo’n karakter gehad en juist daaruit is de kwestie van de kwaliteit van het leven naar voren gekomen als de schijnbaar belangrijkste kwestie.

John D. Rockefeller III: Ja, we hebben gezegd dat erkend wordt dat de bevolking niet oneindig kan blijven groeien. Niemand trekt dat in twijfel en we zeiden uit onze bevindingen (dat) dat we vonden dat de natie nu moet verwelkomen en plannen moet maken voor een gestabiliseerde bevolking. De hele kwestie van vervuiling, milieu en bevolking kwam heel erg op de voorgrond in verbazingwekkend snelle tijd en president Nixon legde in juli 1969 een verklaring af aan het Congres exclusief over deze kwestie, en ik wil graag slechts twee zinnen uit die verklaring voorlezen, omdat ik denk dat het indicatief is voor zijn bezorgdheid met betrekking tot het onderwerp en zijn erkenning van het belang ervan hier en over de hele wereld. Hij zei: “Een van de ernstigste uitdagingen voor het menselijk lot in het laatste derde deel van deze eeuw zal de groei van de bevolking zijn. Of het antwoord van de mens op deze uitdaging in het jaar 2000 een reden tot trots of tot wanhoop zal zijn, zal sterk afhangen van wat wij vandaag doen“.
BRON: Survival Of Spaceship Earth (1972)

De Rockefellers hebben samen met hun collega’s aan de overkant van de Atlantische Oceaan de internationale milieubeweging vormgegeven, waaronder de Britse (Duitse) vorsten achter BP en de Nederlandse (Duitse) ”vorsten” achter Royal Dutch Shell. En het vergemakkelijken van de overgang van eugenetica naar bevolkingsbeperking naar milieuzorg was Julian Huxley, broer van Brave New World auteur Aldous Huxley en kleinzoon van “Darwin’s bulldog” T.H. Huxley.

Julian Huxley was een toegewijde eugenist, die van 1959 tot 1962 voorzitter was van de British Eugenics Society. Maar, net als de andere eugenisten van het naoorlogse tijdperk, begreep hij de noodzaak om het nu in diskrediet gebrachte werk van de eugenetica onder een andere gedaante voort te zetten. De stichtende directeur van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), Huxley schreef in het oprichtingsdocument van het agentschap over de noodzaak om manieren te vinden om de zaak van de eugenetica weer politiek levensvatbaar te maken:

Op dit moment is het waarschijnlijk dat het indirecte effect van de beschaving Dysgenetica is in plaats van eugenetisch; en in ieder geval lijkt het waarschijnlijk dat het dode gewicht van genetische domheid, fysieke zwakte, mentale instabiliteit en ziektegevoeligheid, die al bestaan bij de menselijke soort, een te grote last zal blijken te zijn om echte vooruitgang te kunnen boeken. Dus ook al is het waar dat elk radicaal eugenetisch beleid voor vele jaren politiek en psychologisch onmogelijk zal zijn, het zal belangrijk zijn voor UNESCO om te zien dat het eugenetisch probleem met de grootste zorg wordt onderzocht, en dat de publieke opinie wordt geïnformeerd over de kwesties die op het spel staan, zodat veel dat nu ondenkbaar is op zijn minst denkbaar kan worden“.

Huxley vond het perfecte front voor de herinvoering van die “ondenkbare” eugenetische ideeën in 1948, toen hij de UNESCO als springplank gebruikte voor de oprichting van de International Union for the Conservation of Nature, en vervolgens weer in 1961, toen hij dat agentschap als springplank gebruikte voor de oprichting van het World Wildlife Fund. Als medeoprichters van het fonds waren niet alleen nazi Prins Bernhard van Nederland, oprichter van de Bilderberg Groep en voormalig medewerker van het IG Farben-conglomeraat, en Prins Filip van Engeland, maar ook Godfrey A. Rockefeller van de Rockefeller-dynastie. Samen beloofden zij “de publieke opinie te mobiliseren en de wereld te informeren over de noodzaak van natuurbehoud”.

Jarenlange “opvoeding” over de druk die de groeiende menselijke bevolking uitoefent op de hulpbronnen van de aarde, betaald door de olieboeren die de afgelopen eeuw net een van de belangrijkste hulpbronnen van de wereld hadden gemonopoliseerd, leidde onvermijdelijk tot een voorspelbare conclusie:

Hugh Downs: Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid is er een internationale beweging aan de gang. De mensen van de naties en de naties van de wereld hebben zich verenigd om de antwoorden te vinden. Dit gebouw en de vertegenwoordigers van de wereld hebben de oplossing in handen. We hebben gezien wat we hebben gedaan om de vernietiging van onze Aarde te bewerkstelligen. Is het nu niet de tijd om de ziekte te genezen die we zelf hebben gecreëerd?
BRON: Survival Of Spaceship Earth (1972)

Ja, de “genezing” voor de “ziekte” van de mensheid was volgens door Rockefeller gefinancierde propaganda met John D. Rockefeller III als deskundige commentator te vinden bij de Verenigde Naties, waarvan het hoofdkwartier zo genadig was geschonken door de familie Rockefeller zelf. En de eerste stap naar de ontdekking van die genezing was het organiseren van de VN-conferentie over het menselijk milieu in Stockholm in 1972, de eerste internationale milieuconferentie ter wereld.

11 dagen lang, in juni 1972, was Stockholm een magneet voor iedereen die met het milieu bezig was: 1.200 officiële afgevaardigden van 113 landen waren in Stockholm voor de eerste internationale conferentie over het menselijk milieu. De bijeenkomst, die voor het eerst door Zweden aan de Verenigde Naties werd voorgesteld en in 1968 door de Algemene Vergadering werd goedgekeurd, trok wereldwijd de aandacht.

In vier korte jaren was het onderwerp van het menselijk milieu van de achterste pagina’s van de kranten verdwenen om de krantenkoppen op pagina 1 te halen.

BRON: 1972 Conferentie van de Verenigde Naties over het menselijk milieu (deel 1)

Zijn hele leven heeft Maurice Strong het griezelige vermogen gehad om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn om de juiste persoon te ontmoeten om de gelederen op te schuiven. Na zijn geboorte in Oak Lake, Manitoba, in 1929 en het lijden van de Grote Depressie, stopte de ambitieuze jonge Strong op 14-jarige leeftijd met school en ging hij naar het noorden op zoek naar werk. Toen hij de weg naar Chesterfield Inlet vond, kreeg Strong een baan als bontkoper voor de Hudson’s Bay Company en ontmoette daar “Wild” Bill Richardson, een goudzoeker wiens vrouw, Mary McColl, afkomstig was uit de familie achter McColl-Frontenac, een van Canada’s grootste oliemaatschappijen.

Elaine Dewar: Dus, Mr. Strong komt de grote wereld binnen via een man met de naam ‘Wild’ Bill Richardson, die een soort van goudzoeker was die getrouwd was met een oliefamilie genaamd McColl, wiens bedrijf McColl-Frontenac heette. Het was een grote importeur van olie uit het Midden-Oosten die al lang was overgenomen door de Texaco Company via een makelaarskantoor genaamd Nesbitt Thomson. In zekere zin maakte de heer Strong al op zeer jonge leeftijd kennis met de wereld van Big Oil en de wereld van de grondstoffen. Hij werd opgepakt als een zeer slimme jongen, onder de hoede genomen van een man genaamd Paul Martin Sr., die een minister van het kabinet was en wiens zoon verder zou gaan om de premier van Canada te worden en werd geïntroduceerd aan de olie patch door mensen aan de top – en dat zou David Rockefeller omvatten.

Via de Richardsons maakte Strong een reeks steeds onwaarschijnlijke connecties. Eerst werd hij voorgesteld aan de penningmeester van de toen gloednieuwe Verenigde Naties, Noah Monod. Ongelooflijk genoeg heeft Monod niet alleen Strong een baan als junior veiligheidsofficier op het VN-hoofdkwartier bezorgd, maar liet hij ook de jonge Manitoba-boerderij jongen bij hem wonen in New York. En terwijl hij daar was, introduceerde Monod Strong in het belangrijkste contact van zijn leven, David Rockefeller.

Vanaf dat moment was Strong een ”made” man. En vanaf dat moment, waar Strong ook heen ging, zaten Rockefeller en zijn medewerkers ergens op de achtergrond.

Het was een Standard Oil veteraan, Jack Gallagher, die Strong zijn grote doorbraak gaf in de Alberta olie patch toen hij stopte met zijn VN-veiligheidsbaan om terug te keren naar Canada. En toen Maurice Strong plotseling besloot om te stoppen met zijn olie patch baan, zijn huis te verkopen en naar Afrika te reizen, steunde hij zichzelf in zijn werk voor CalTex van Rockefeller in Nairobi.

Toen hij die baan in 1954 opzegde en zijn eigen bedrijf in Canada begon, nam hij Henrie Brunie (een goede vriend van Rockefeller medewerker John J. McCloy) in dienst om het te leiden, en benoemde twee Standard Oil of New Jersey-vertegenwoordigers in de raad van bestuur. Tegen het einde van zijn 20ste leidde hij zijn eigen bedrijf en was hij al miljonair.

Zoals hij zijn hele leven lang zou doen, profiteerde Maurice Strong ten volle van deze connecties en mogelijkheden. Nadat hij werd gekozen om de VN-milieuconferentie in Stockholm te organiseren, werd hij benoemd tot Trustee van de Rockefeller Foundation, die vervolgens zijn kantoor financierde voor de top van Stockholm en Carnegie Fellow Barbara Ward en Rockefeller ecoloog Rene Dubos leverde voor zijn team. Strong gaf hen de opdracht om “Only One Earth” te schrijven, een basistekst op het gebied van duurzame ontwikkeling die door globalisten sterk wordt aangeprezen als een belangrijk document voor het bevorderen van het wereldwijde beheer van hulpbronnen.

De Top van Stockholm van 1972 wordt nog steeds geprezen als een mijlpaal in de geschiedenis van de moderne milieubeweging, die niet alleen heeft geleid tot de eerste door de regering beheerde milieuactieplannen in Europa, maar ook tot de oprichting van een geheel nieuwe VN-bureaucratie: het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). Uiteraard benoemde de VN Maurice Strong tot eerste directeur van het UNEP.

Kort daarna zette Strong zijn dubbele leven voort door direct terug te springen in de oliehandel.

Oost-Canada werd bijzonder hard getroffen door het olie-embargo van de OPEC, en als gevolg daarvan richtte toenmalig premier Pierre Trudeau PetroCanada op, de nationale oliemaatschappij van Canada. En wie heeft hij als eerste president van het bedrijf gestrikt? Niemand anders dan die door Rockefeller gesteunde “milieuactivist“, Maurice Strong.

Na het verlaten van die functie in 1978 ging Strong verder met een nauwelijks geloofwaardige reeks regerings-, particuliere en internationale benoemingen, van voorzitter van de Canada Development Investment Corporation tot voorzitter van AZL Resources Incorporated om het VN-hongersnoodhulpprogramma in Afrika te leiden.

In 1987 hielp Strong bij het organiseren van een andere milieuconferentie, veel minder bekend maar niet minder opmerkelijk dan de top van Stockholm. De bijeenkomst, die het 4e World Wilderness Congress werd genoemd, vond plaats in Denver, Colorado, en bracht Strong, David Rockefeller, Edmond de Rothschild, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken James Baker, en een groep andere oligarchen, bankiers, machtsspelers in Washington en globalisten samen om over het milieu te praten. Wat ze eigenlijk bespraken was helemaal niet te geloven:

DAVID LANG: Ik stel daarom voor dat dit niet via een democratisch proces wordt verkocht. Dat zou te lang duren en veel te veel van het geld verslinden om het kanonnenvoer, dat helaas de aarde bevolkt, op te voeden. We moeten bijna een elitair programma nemen, [zodat] we verder kunnen kijken dan onze gezwollen buiken, en naar de toekomst kijken in tijdskaders en in resultaten die niet gemakkelijk te begrijpen zijn, of die, met intellectuele eerlijkheid, kunnen worden teruggebracht tot een soort van simplistische definitie.
BRON: UN UNCED Earth Summit 1992 door George Hunt

Dat waren de woorden van David Lang, een bankier uit Montreal die tijdens de conferentie sprak. En voor Lang, de Rockefellers, de Rothschilds en de andere bankiers en oligarchen die op de bijeenkomst bijeenkwamen, is de algemene bevolking “kanonnenvoer” dat “helaas […] de aarde bevolkt”. Deze openhartige bekentenis, een perfecte inkapseling van de eugenetische ideeën in het hart van de wereldwijde natuurbeschermingsbeweging die door de olieboeren zelf werd gefinancierd, werd op tape vastgelegd door George Hunt, een zakenman in Boulder, Colorado, die zich vrijwillig had aangemeld om de conferentie te helpen als een bezorgde burger en die geschokt wegkwam door wat hij daar had meegemaakt. Hij bracht begin jaren negentig zijn eigen opnames van het proces uit om het publiek te waarschuwen voor deze groep (SPYCHOPATEN) en de uiteindelijke doelen ervan.

Hunt’s opname legde het moment vast waarop Maurice Strong Baron Edmond de Rothschild – wiens neef de Rothschilds Azerbeidzjaanse olievelden in 1911 aan Royal Dutch Shell had verkocht – introduceerde als een pionier van de milieubeweging en een grondlegger van het concept van “conservation banking“.

Maurice Strong: Een van de belangrijkste initiatieven die hier voor u openstaat, is dat van het natuurbeschermingsprogramma. Zoals we vanmorgen al zeiden, hebben we als voorzitter gelukkig de persoon die werkelijk de bron is van dit zeer belangrijke concept. Hij was/is een van de curatoren van de International Wilderness Foundation, die deze bijeenkomst heeft gesponsord. Hij was op de eerste van deze conferenties. Zijn bekering tot de relatie tussen natuurbehoud en economische ontwikkeling is dus baanbrekend geweest. Er is dus geen beter mens. Hij belichaamt in zijn eigen leven die positieve synthese tussen milieu, natuurbehoud aan de ene kant en economie aan de andere kant, en ik ben gewoon blij dat ik deze gelegenheid heb om u Edmond de Rothschild voor te stellen.

Edmond de Rothschild: Maurice, dank je wel voor alles wat je hebt gezegd, en ik vraag het publiek om alles wat hij over mij heeft gezegd met een klein korreltje zout te nemen.
BRON: UN UNCED Earth Summit 1992 door George Hunt

De bijeenkomst heeft een aantal belangrijke doelen voor de olieboeren bereikt. Het leidde tot het creëren van “Wilderness Areas“, uitgestrekte natuurlijke gebieden waarvan het publiek grotendeels kon worden uitgesloten. Deze gebieden zouden worden aangewezen en gecontroleerd door de IUCN, hetzelfde orgaan dat de voorzitter van de British Eugenics Society, Julian Huxley, gebruikte als springplank voor de oprichting van het World Wildlife Fund.

Een ander belangrijk doel van de conferentie was Rothschilds voorstel voor de oprichting van een zogenaamde “World Conservation Bank” die op supranationaal niveau zou opereren en de financiering van ontwikkelingsprojecten over de hele wereld zou coördineren.

Edmond de Rothschild: De bijeenkomsten over het concept van een internationaal natuurbeschermingsprogramma betrekken alle sectoren van de menselijke gemeenschap: Overheids- en intergouvernementele organisaties, de publieke en private organisaties, grote liefdadigheidsstichtingen, maar ook gewone mensen wereldwijd. Door vooruit te denken over hoe we het grote publiek kunnen bereiken, naar elke bedrijfsentiteit over de hele wereld om een deel van hun winst opzij te zetten, hopelijk belastingvrij, voor de financiering van onze ecologische en milieubescherming.

Dames en heren, elk land heeft zijn eigen problemen, zijn inheemse volken en zijn wilde dieren. Deze internationale natuurbeschermingsbank moet geen grenzen kennen, geen grenzen.”
BRON: UN UNCED Earth Summit 1992 door George Hunt

Deze wereld conserveringsbank werd doorgestuurd en uiteindelijk gerealiseerd op de volgende grote conferentie van Maurice Strong, die moest dienen als de bekroning van zijn onwaarschijnlijke carrière als milieu activist, en die nog steeds een van de toetsstenen is van de milieubeweging: de Earth Summit van 1992 in Rio de Janeiro.

In juni 1992 kwam de wereld samen in Rio om het lot van de planeet Aarde te bespreken. Op deze grootste top en de allereerste Earth Summit ooit kwamen vertegenwoordigers van 166 landen, 130 staatshoofden en 15.000 niet-gouvernementele organisaties bijeen in de hoop specifieke overeenkomsten te sluiten die het behoud van het milieu in evenwicht zouden brengen met de economische behoeften.
BRON: 1992 – VN-Earth Summit – Rio de Janeiro – In onze handen (deel 1)

George H. W. Bush: En mijn dank aan Secretaris Generaal Maurice Strong voor zijn onvermoeibare werk om deze Aarde Top samen te brengen. Dit is echt een historische bijeenkomst. Er zijn mensen die zeggen dat economische groei en milieubescherming niet verenigbaar zijn.

John Major:De wereld is onze tuin en we moeten hem samen cultiveren. Deze week in Rio hebben we een begin gemaakt. Voorbij Rio moeten we doorgaan met het doorvoeren ervan.”

Maurice Strong:We kunnen niet zelfgenoegzaam zijn. Tenzij de hier bereikte akkoorden gepaard gaan met verbintenissen tot belangrijke veranderingen – verandering, natuurlijk, inderdaad voor de menselijke soort in mijn ogen, uw excellenties – zijn we gewoon op weg naar een moment in de 21e eeuw waar de toestand van onze soort terminaal kan worden“.

BRON: Brazilië – Rio Earth Summit (B)

Zo nuttig als het 4e Wereldcongres van de Wildernis was geweest om de agenda van Maurice Strong en de oligarchen te bevorderen, zo nuttig was dat alleen maar om het pad te effenen voor de Earth Summit top in Rio.

Op de Earth Summit kreeg Edmond de Rothschild zijn “World Conservation Bank”. Deze faciliteit, die de naam “Global Environment Facility” kreeg en op de top zelf werd gelanceerd, dient als financieringsmechanisme voor vijf verschillende VN-verdragen en levert miljarden dollars op voor de financiering van milieu- en ontwikkelingsprojecten in de hele wereld. Tot de 18 “uitvoerende partners” behoren de door Rockefeller gefinancierde Voedsel- en Landbouworganisatie, de door Huxley opgerichte Internationale Unie voor het behoud van de natuur, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties van Maurice, en het door nazi’s Prince Bernhard/Prince Philip/Godfrey Rockefeller opgerichte Wereld Natuur Fonds.

Een van de specialiteiten van de Global Environment Facility is “debt-for-nature swaps“, waarbij derdewereldlanden schuldverlichting krijgen in ruil voor het openstellen van hun land voor milieu-ontwikkelingsprojecten. De projecten gaan gepaard met transactiekosten tot 5%, betaald aan de aannemers die de investeringen beheren en sturen, niet aan de lokale bevolking die, zoals de inboorlingen van het eiland Palawan, van hun land worden getrapt en effectief van de kaart worden geveegd.

De Wereldtop heeft ook aanleiding gegeven tot het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, het orgaan waaraan de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering haar verslagen levert. Het UNFCCC en het IPCC worden over het algemeen als neutraal beschouwd, maar de niet-gouvernementele organisaties die zich alleen op wetenschap en bewijs baseren, worden geboeid door de voorwaarden die Strong heeft gesteld om slechts één conclusie te kunnen trekken: dat de mensheid verantwoordelijk is voor de klimaatverandering.

Dr. Tim Ball: Toen ze het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering oprichtten, schreef Maurice Strong, over wie we veel moeten praten, de taakomschrijving en de eerste taakomschrijving was de definitie van klimaatverandering en hij beperkte deze bewust tot alleen de menselijke oorzaken van klimaatverandering. Natuurlijk heeft dat effectief alle natuurlijke oorzaken en natuurlijke variabiliteit geëlimineerd en daarom zie je ze niet kijken naar zaken als de zon en een heleboel andere zaken. Vervolgens heeft hij het nog verder beperkt in een andere referentieperiode, hij heeft het in drie werkgroepen ondergebracht. Er was de technische groep, Werkgroep 1, die het wetenschapsrapport schreef, en dat waren 600 van de 2.500 mensen. De overige 1.900 mensen zaten in Werkgroep 2 & 3. Nu waren ze inconsequent omdat ze de bevindingen van Werkgroep 1 moesten accepteren, die al beperkt waren door hun taakomschrijving. Dus wat hun bevinding ook was, werkgroepen 2 & 3 zeiden toen: “OK, je vertelt ons dat het gaat opwarmen, dat accepteren we als feit. We kijken nu naar de implicaties daarvan,” en daar hoor je al die verhalen over het ijs smelten, de zeespiegel stijgt, enz.

Dus echt, de meerderheid van het rapport door 1.900 wetenschappers accepteert zonder twijfel de bevinding van de eerste groep. Nu beperkten Strong het echt nog meer omdat ze toen kwamen en zeiden: “Kijk nu eens, dit rapport is niet om te gebruiken voor beleid”, maar dan zetten ze de Samenvatting voor Beleidsmakers op, de absolute tegenstrijdigheid daarvan. De Samenvatting voor Beleidsmakers wordt door een volledig aparte groep geschreven, en dan schrijven ze onafhankelijk van het wetenschapsrapport. Het wetenschapsrapport is klaar en wordt terzijde geschoven. De Samenvatting voor Beleidsmakers is geschreven en aan de media overhandigd, maar de regels – de taakomschrijving die Strong uiteenzette – zeiden dat de Samenvatting voor Beleidsmakers teruggaat naar het wetenschapsrapport mensen en zegt dat je wetenschapsrapport overeenkomt met wat we in de samenvatting hebben gezet.

BRON: Het IPCC Exposed 

Een ander product van de Earth Summit in Rio was het Earth Charter, een quasi religieus document dat Mikhail Gorbatsjov, die samen met Maurice Strong de tekst heeft helpen opstellen, noemde als vervanging voor de Tien Geboden, en dat een tijdperk van Gaia -verering en wereldwijde verantwoordelijkheid wilde inluiden. Door te verklaren dat “er fundamentele veranderingen nodig zijn in onze waarden, instellingen en levenswijzen”, adviseert het document vervolgens dat we een wereld van “gedeelde verantwoordelijkheid” voor de “Aardse gemeenschap” moeten creëren, voordat we tot een conclusie kunnen komen:

“Om een duurzame wereldgemeenschap op te bouwen, moeten de naties van de wereld hun engagement ten aanzien van de Verenigde Naties vernieuwen, hun verplichtingen in het kader van de bestaande internationale overeenkomsten nakomen en de uitvoering van de beginselen van het Earth Charter ondersteunen met een internationaal juridisch bindend instrument voor milieu en ontwikkeling”.

Patrick Wood: Nou, het Earth Charter was uiteindelijk een van de bij-producten van de eerste Earth Summit. Ik publiceerde het Earth Charter in de bijlage van mijn boek Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation, zodat mensen met eigen ogen konden zien wat er in staat. Het was een document dat als een compact met de wereld was. Het was een zeer religieus, humanistisch document dat probeerde de wereld te verenigen in één enkel concept van globalisering. Het was een zeer gedefinieerd document dat werd afgetekend – de geschiedenis gaat terug tot voor die tijd, maar het werd uiteindelijk afgetekend door bijna alle landen van de Verenigde Naties, en de belangrijkste auteur van het Earth Charter was Steven Rockefeller. En dus begrepen de Rockefellers al vroeg dat nee, het is niet alleen het economische systeem en het is niet alleen noodzakelijkerwijs het politieke controlesysteem, we moeten ook rekening houden met een religieus geloof dat we kunnen gebruiken om mensen te laten geloven dat wat we doen in hun voordeel is.

Waar de oligarchen al tientallen jaren naartoe werkten, en wat zij in 1992 in Rio bereikten, was de voltooiing van de transformatie van de eugenetica-filosofie, van het praten over “sterilisatie” van de “zwakzinnigen” naar een populair begrip van de mensheid als een kanker die verwijderd moet worden om de Aarde te kunnen laten leven. Nu was het de taak om “de koolstofvoetafdruk te verminderen” en de bevolking te verminderen in de naam van “het redden van de planeet”. Maar, verpakt in deze nieuwe woordenschat en met een trendy, alomtegenwoordige en goed gefinancierde reclamecampagne, klonk het eindresultaat opmerkelijk vergelijkbaar met de eugenetica van vroeger.

Tucker Carlson: Een nieuwe studie van de Lund Universiteit in Zweden zegt dat de beste manier om je ecologische voetafdruk te verkleinen, ervan uitgaande dat je dat wilt, simpelweg is om te weigeren je te reproduceren. Het schrappen van sommige mensen uit het bestaan, zeggen ze, bespaart veel meer koolstof dan, ik weet het niet, vegetarisch zijn, fietsen naar het werk, niet in een vliegtuig stappen.

BRON: Stop Having Kids’ – Tucker Carlson Tonight

Jennifer Ludden: Er is een nieuwe studie die zegt, nou ja, eigenlijk als we de wereldwijde vruchtbaarheid met een half kind per vrouw verminderen, dat je dat misschien zou kunnen doen. Het zou een lange weg gaan. Het zou een vijfde tot een kwart van alle koolstofemissies verminderen die nodig zijn om dat omslagpunt te vermijden.

SOURCE: NPR vraagt: : Should We Have Less Kids Due To Global Warming?

Bill Nye: Dus moeten we een beleid hebben dat mensen straft voor het hebben van extra kinderen in de ontwikkelde wereld?

Gast: Ja Dus, ik denk dat we het op zijn minst moeten overwegen.

Bill Nye: Wel, beschouw het tenminste om te doen.

BRON: Bill Nye׃ Should parents having “extra kids“ in developed countries be penalized?

Fox News Reporter: In het streven om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zijn kinderen, volgens sommigen, de nieuwe boosdoeners. Een denktank in het Verenigd Koninkrijk zegt dat te veel kinderen de planeet slechter maken. Zeggende grote gezinnen, met meer dan twee kinderen, moeten worden afgekeurd als een milieu no-no. 

BRON: Endgame (2007)

En, zonder dat het publiek het ook maar in de gaten had, konden de oligarchen zich in deze nieuwe vlag wikkelen om niet te verschijnen als de miljardairs van de olie-industrie die hun enorme fortuin verdienden door de aarde te plunderen, te vervuilen  en de rijkdom te monopoliseren, maar als kruistochtende milieuactivisten die de planeet gaan redden van het “kanonnenvoer” dat “helaas de aarde bevolkt”.

David Rockefeller: De negatieve impact van de bevolkingsgroei, op al onze planetaire ecosystemen, wordt verschrikkelijk duidelijk.

BRON: David Rockefeller spreekt over bevolking controle

Rex Tillerson: We zijn dus lid geweest van het IPCC, we hebben veel van hun papers geschreven, we hebben al hun papers peer reviewed. Dus we zijn al decennia bezig geweest met het begrip en de evolutie van ons begrip van de klimaatverandering.

BRON: Rex Tillerson legt zijn standpunt over klimaatverandering uit…

Bij Saudi Aramco streven we ernaar om de milieu-impact van onze activiteiten, van oliebron tot consument, voortdurend te verminderen en onze steun aan het Oil and Gas Climate Initiative dat streeft naar een katalysator voor praktische actie op het gebied van klimaatverandering door middel van samenwerking op het gebied van technologie en best practices.

BRON: Saudi Aramco – Sustainable Production

Claudio Descalzi: We hebben een gemeenschappelijke reden. We geven om het milieu. We denken dat we het samen beter kunnen doen. We hebben de competenties, we hebben de kracht, we hebben de middelen om goede dingen te doen op dit gebied.

Amin H. Nasser: Technologie die ontwikkeld wordt via dit investeringsfonds van 1 miljard dollar zal ons op de lange termijn helpen om de uitstoot te verminderen.

Josu Jon Imaz: We willen een ecosysteem van innovatie op dit gebied opbouwen, door samen te werken.

Patrick Pouyanne: We brengen onze krachten samen, we kunnen pragmatische en concrete oplossingen brengen.

BRON: OGCI investeert in innovatieve technologieën met een lage uitstoot.

En zelfs vandaag de dag zijn de massa’s, verontwaardigd over het bloedbad dat Big Oil heeft aangericht, tevreden met die verontwaardiging die wordt gestuurd door diezelfde olieboeren die ze willen tegenwerken, dezelfde olieboeren die hun milieubeweging stilletjes van achter de schermen financieren en steunen – en zelfs van voren af aan leiden.
De familie Rockefeller haalde de krantenkoppen door zich in 2016 volledig van de olie te ontdoen.

De Rockefellers, erfgenaam van een oliefortuin dat de familienaam tot een symbool van de Amerikaanse rijkdom maakte, geloven dat ze hun naamgenoot trots maken door uit de olie te stappen. Fondsdirecteur Stephen Heintz sprak eerbiedig over oliemagnaat John D. Rockefeller in een verklaring: “We zijn ervan overtuigd dat als hij vandaag de dag nog zou leven, als een scherpzinnige zakenman die naar de toekomst kijkt, hij uit fossiele brandstoffen zou stappen en zou investeren in schone, hernieuwbare energie.

BRON: Rockefeller heirs get out of oil | Fortune

David de Rothschild is een van de fotogenieke kopstukken van de milieubeweging. David de Rothschild – een telg uit de miljardair bankiersfamilie die met zijn Azerbeidzjaanse olievelden zijn fortuin heeft verdiend en nog steeds investeert in olie via ondernemingen als Genie Energy – brengt nu zijn tijd door met het geven van lezingen aan het publiek over de manier waarop hun levensstijl de ijsberen doodt.

Geplaatst in Dictatuur, Europese Unie, Geschiedenis, Klimaat leugen, Koningshuis, Nazi/Fascisten, Petrodollar, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan | Een reactie plaatsen

Joe Biden erkent ‘immense’ zionistisch ”Joodse” rol in Amerikaanse massamedia en cultureel leven

Dit item is geschreven en voor het eerst geplaatst in juli 2013. Het werd bijgewerkt en enigszins bewerkt in mei 2019 en bijgewerkt en opnieuw herzien in februari 2021.

In een opmerkelijke maar onder gerapporteerde toespraak heeft een van Amerika’s meest prominente en invloedrijke politieke figuren de “immense” en “buitenmaatse” zionistische ”Joodse” rol in de Amerikaanse massamedia en het culturele leven erkend. Joe Biden – nu president van de VS – zei dat dit de belangrijkste factor is geweest bij het vormgeven van de Amerikaanse houding in de afgelopen eeuw en bij het aansturen van grote cultureel-politieke veranderingen.

“Joods erfgoed heeft gevormd wie we zijn – ons allemaal – net zo veel of meer dan welke andere factor dan ook in de afgelopen 223 jaar. En dat is een feit”, vertelde Biden op 21 mei 2013 aan een bijeenkomst van Joodse leiders in Washington DC.

“De waarheid is dat joods erfgoed, joodse cultuur, joodse waarden zo’n essentieel onderdeel zijn van wie we zijn dat het eerlijk is om te zeggen dat joods erfgoed Amerikaans erfgoed is,” voegde hij eraan toe. /1

“Denk – achter dat alles, ik wed dat 85 procent van die [grote sociaal-politieke] veranderingen, of het nu in Hollywood of sociale media is, een gevolg zijn van Joodse leiders in de industrie. De invloed is immens, de invloed is immens. En, zou ik eraan kunnen toevoegen, het is allemaal goed”, voegde Biden eraan toe. “We praten erover in termen van de ongelooflijke prestaties en bijdragen” van individuele Joden, ging Biden verder, maar het is diepgaander dan dat “omdat de waarden, de waarden zo diep zijn en zo verankerd in de Amerikaanse cultuur, in onze grondwet.”

Biden sprak met het bewustzijn van een doorgewinterde Washington-insider. Weinig mannen zijn dieper betrokken geweest bij de nationale politiek, of zijn meer vertrouwd met de realiteit van de macht in het Amerikaanse openbare leven. Op het moment dat hij deze toespraak van mei 2013 hield, was hij de Amerikaanse vicepresident, een functie die hij acht jaar lang bekleedde in de regering van president Obama. Daarvoor was hij 26 jaar senator geweest en bekleedde hij belangrijke functies in het Congres.

“Het Joodse volk heeft een grote bijdrage geleverd aan Amerika. Geen enkele groep heeft zo’n buitenproportionele invloed per hoofd van de bevolking gehad”, zei Biden ook in zijn toespraak van mei 2013. Hij noemde specifiek de Joodse rol bij het vormen van populaire attitudes en bij het bepalen van beleid inzake rassenrelaties, de rol van vrouwen in de samenleving en ‘homorechten’. Hij zei: “Je kunt niet praten over de burgerrechtenbeweging in dit land zonder te praten over Joodse vrijheidsrijders en Jack Greenberg … Je kunt niet over de vrouwenbeweging praten zonder het over Betty Friedan te hebben.” Biden prees ook de “omarming van immigratie” door de ”Joodse” gemeenschap.

“Ik geloof dat wat de [grote sociaal-politieke] bewegingen in Amerika beïnvloedt, wat onze houding in Amerika beïnvloedt, net zo goed de cultuur en de kunst is als al het andere,” zei Biden ook. “Het was niet iets wat wij [politici] wettelijk hebben gedaan”, ging hij verder. “Het waren [televisieprogramma’s als] ‘Will and Grace’, het waren de sociale media. Letterlijk. Dat is wat de houding van mensen veranderde. Daarom was ik er zo zeker van dat de overgrote meerderheid van de mensen het homohuwelijk zou omarmen en snel zou omarmen.

In zijn toespraak van mei 2013 sprak Biden ook over de cruciale rol die zionisten ”Joden” spelen in de evolutie van de Amerikaanse jurisprudentie, en noemde in dat verband zeven rechters van het Hooggerechtshof: Brandeis, Fortas, Frankfurter, Cardozo, Ginsberg, Breyer en Kagan. “Je kunt niet praten over de erkenning van … rechten in de Grondwet zonder te kijken naar deze ongelooflijke juristen die we hebben gehad.”

Biden had ook kunnen vermelden dat van de negen rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof op dat moment, er drie zionisten ”Joods” waren, en dat zionisten ”Joden” ook sterk oververtegenwoordigd zijn geweest in andere hoge federale, staats- en stadsregeringsposten. Hij had ook kunnen vermelden dat de voorzitter van het Federal Reserve System en de burgemeesters van de drie dichtstbevolkte steden van Amerika – New York, Los Angeles en Chicago – zionisten ”Joods” waren.

Hoewel ”joodse” invloed al tientallen jaren een belangrijk feit van het Amerikaanse leven is, wordt deze realiteit zelden openlijk erkend, vooral door prominente niet-Joodse Amerikanen. In een samenleving die zogenaamd streeft naar “diversiteit” en “positieve discriminatie”, kan de enorm onevenredige macht en invloed van een etnisch-religieuze groep die niet meer dan twee procent van de totale bevolking uitmaakt, begrijpelijkerwijs worden beschouwd als een bron van schaamte. Misschien verklaart dat waarom Bidens openhartige opmerkingen slechts weinig persaandacht kregen en bijna geen commentaar in de reguliere door zionisten gecontroleerde ”media” opleverden.

Voor sommige zionisten ”Joden” waren Bidens opmerkingen over zionistische ”joodse” macht zorgwekkend – niet omdat ze onwaar waren, maar omdat ze openbaar werden gemaakt. Een prominente Joodse journalist schreef dat, hoe bevredigend Bidens “zeer philo-Semitische” opmerkingen ook mogen zijn, zo’n openlijke erkenning van ”joodse” invloed “afdwaalt naar zeer ongemakkelijk terrein”. Hij ging te ver, waarschuwde Jonathan Chait, vooral gezien het feit dat “veel mensen” helemaal niet blij zijn met hoe “zionisten ”Joden” hun invloed op de populaire cultuur hebben gebruikt om de maatschappelijke houding ten opzichte van homoseksualiteit te veranderen.” /Arabisch cijfer

Zoals Biden al zei, is de zionistische ”Joodse” rol in het vormen van attitudes geenszins een recent fenomeen. Het werd bijvoorbeeld opgemerkt in 1968 door Walter Kerr, een gerenommeerde auteur, regisseur en Pulitzer-prijswinnende dramacriticus. In The New York Times merkte hij op:

“Wat er sinds de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, is dat de Amerikaanse gevoeligheid deels zionistisch ”Joods” is geworden, misschien net zo goed ”Joods” als al het andere … De geletterde Amerikaanse geest is in zekere mate ”joods” gaan denken. Het is aangeleerd en het was er klaar voor. Na de entertainers en romanschrijvers kwamen de ”Joodse” critici, politici, theologen. Critici en politici en theologen zijn van beroep vormgevers; ze vormen manieren van kijken.” /3

“Het heeft helemaal geen zin om te proberen de realiteit van zionistisch ”joodse” macht en prominentie in de populaire cultuur te ontkennen”, schreef Michael Medved, een bekende Joodse auteur en filmcriticus, in 1996. “Elke lijst van de meest invloedrijke productiemanagers bij elk van de grote filmstudio’s,” zei hij, “zal een zware meerderheid van herkenbare zionistisch / Joodse namen produceren.” /4 Joel Stein, een columnist voor de Los Angeles Times, schreef in 2008:

“Als trotse Jood wil ik dat Amerika weet van onze prestatie. Ja, we controleren Hollywood … Het kan me niet schelen of Amerikanen denken dat we de nieuwsmedia, Hollywood, Wall Street of de overheid runnen. Het kan me gewoon schelen dat we ze kunnen blijven runnen.” /5

Terwijl Biden de Joodse rol in de massamedia en populaire cultuur prees als “alles ten goede”, zijn sommige prominente Amerikanen niet zo blij. President Richard Nixon en dominee Billy Graham, de bekendste christelijke evangelist van het land, spraken tijdens een besloten bijeenkomst in het Witte Huis in 1972 openhartig over de zionistische ”Joodse” greep op de media. Hun in het geheim opgenomen een-op-een gesprek werd pas 30 jaar later openbaar gemaakt. Tijdens hun toespraak zei Graham:

“Deze wurggreep moet worden doorbroken of het land gaat in de put.” De president antwoordde door te zeggen: “Gelooft u dat?” Graham antwoordde: “Ja, meneer.” En Nixon zei: “Oh, jongen. Vind ik ook. Ik kan dat nooit [publiekelijk] zeggen, maar ik geloof het.” /6

In de Verenigde Staten, zoals in elke moderne samenleving, begeleiden en vormen degenen die de reguliere media beheersen, en vooral films en televisie, hoe mensen, en vooral de meest sociaal afgestemde en cultureel modieuze, denken over belangrijke kwesties. De door zionisten gecontroleerde massamedia, inclusief het populaire entertainment, stellen de grenzen aan de “toegestane” discussie over belangrijke kwesties en sturen daarmee de algemene richting van het overheidsbeleid.

Opvattingen en ideeën die degenen die de media beheersen niet leuk vinden, worden belasterd als ‘extremistisch’, ‘haatdragend’ en ‘beledigend’ en worden verwijderd uit ‘aanvaardbare’ publieke overwegingen, terwijl degenen die dergelijke opvattingen durven te uiten, worden verguisd als onverdraagzame of ‘haters’.

Een belangrijk gevolg van de zionistische ”Joodse” greep op de Amerikaanse massamedia is een breed pro-Israëlische inslag in de presentatie van nieuws, actualiteiten en geschiedenis – een vooroordeel dat duidelijk is voor iedereen die de berichtgeving over Israël en het Israëlisch-Palestijnse conflict in de Amerikaanse media zorgvuldig vergelijkt met berichtgeving in Europa, Azië of Latijns-Amerika.

Een andere opmerkelijke uitdrukking van de ”Joodse” rol in de media is een routinematig sympathieke weergave van Joden als slachtoffers, met name door de onvermoeibare “Holocaustherdenking” -campagne die sterke en emotionele steun aan Israël aanmoedigt en bedoeld is om aan te moedigen. /7 Met speciale aandacht voor ”Joodse” zorgen en angsten, benadrukken de Amerikaanse media echte en vermeende gevaren voor Israël en ”Joden” over de hele wereld. Bovendien worden de tegenstanders van Israël routinematig afgeschilderd als de vijanden van Amerika, waardoor Amerikaanse oorlogen worden aangemoedigd tegen landen die zionisten staat Israël als gevaarlijk beschouwt / 8

Een ander belangrijk gevolg van de Joodse greep op de massamedia en het culturele leven is – zoals Biden suggereerde – een brede decennialange promotie van cultureel-raciale ‘diversiteit’ en ‘pluralisme’. Joods-zionistische leiders beschouwen maximale “tolerantie” en “diversiteit” in de VS en andere niet-Joodse samenlevingen als gunstig voor de belangen van de Joodse gemeenschap. /9 

“Amerika’s pluralistische samenleving vormt de kern van de Joodse veiligheid,” zei Abraham Foxman, nationaal directeur van de Anti-Defamation League – een toonaangevende Joods-zionistische organisatie. “Op de lange termijn,” vervolgde hij, “wat het Amerikaans-Joodse leven tot een unieke positieve ervaring in de diasporageschiedenis heeft gemaakt en die ons in staat heeft gesteld om zulke belangrijke bondgenoten voor de staat Israël te zijn, is de gezondheid van een pluralistische, tolerante en inclusieve Amerikaanse samenleving.” /10

Amerikaanse films en televisie, in samenwerking met invloedrijke Joods-Zionistische organisaties, hebben jarenlang geprobeerd Amerikanen – vooral jongere Amerikanen – ervan te overtuigen om steeds meer sociale, culturele en raciale ‘diversiteit’ te verwelkomen en te omarmen, en zichzelf eenvoudigweg als individuen te beschouwen. Terwijl ze ernaar streven om raciale, religieuze, etnische en culturele identiteit en cohesie onder niet-Joodse Amerikanen te kleineren en af te breken, promoten de Amerikaanse media een tribalistisch nationalisme (zionisme) voor Joden en verdedigen ze Israël als een nadrukkelijk Joodse etnisch-religieuze staat.

Zonder een goed begrip van de ”Joodse” rol in de Amerikaanse massamedia en het Amerikaanse culturele leven, zijn belangrijke sociaal-politieke trends in de afgelopen eeuw allesbehalve onbegrijpelijk. Jezuïet Joe Biden’s openhartige erkenning van deze “immense” invloed is een welkome bijdrage aan een groter bewustzijn van deze belangrijke realiteit van het Amerikaanse leven.

Bronnotities

1. Jennifer Epstein, “Biden: ‘Joods erfgoed is Amerikaans erfgoed'”, Politico, 21 mei 2013. (https://www.politico.com/blogs/politico44/2013/05/biden-jewish-heritage-is-american-heritage-164525); Daniel Halper, “Biden spreekt over ‘buitenmaatse invloed’ van Joden: ‘De invloed is immens’,” The Weekly Standard, 22 mei 2013.

2. Jonathan Chait, “Biden prijst Joden, gaat te ver, brengt per ongeluk antisemieten in vervoering”, New York magazine, 22 mei 2013. (http://nymag.com/daily/intelligencer/2013/05/biden-praises-jews-goes-too-far.html)

3. Walter Kerr, “Skin Deep is Not Good Enough”, The New York Times, 14 april 1968, pp. D1, D3. Geciteerd in: Kevin MacDonald, The Culture of Critique (Praeger, 1998), p. 243. Zie ook: Mark Weber, “A Straight Look at the Jewish Lobby” (http://ihr.org/leaflets/jewishlobby.shtml)

4. M. Medved, “Is Hollywood too Jewish?”, Moment, Vol. 21, No. 4 (1996), p. 37.

5. J. Stein, “Hoe Joods is Hollywood?”, Los Angeles Times, 19 december 2008.
(http://www.latimes.com/news/opinion/commentary/la-oe-stein19-2008dec19,0,4676183.column)

6. “Nixon, Billy Graham Make Denigrerende opmerkingen over Joden op tapes”, Chicago Tribune, 1 maart 2002 (of 28 februari 2002) (http://www.fpp.co.uk/online/02/02/Graham_Nixon.html);
“Billy Graham verontschuldigt zich voor ’72 Opmerkingen”, Associated Press, Los Angeles Times, 2 maart 2002. “Graham betreurt joodse laster”, BBC News, 2 maart 2002.

7. M. Weber, “HolocaustHerdenking: wat zit er achter de campagne?”
(http://www.ihr.org/leaflets/holocaust_remembrance.shtml)

8. M. Weber, “Irak: een oorlog voor Israël.” (http://www.ihr.org/leaflets/iraqwar.shtml);
M. Weber, “Achter de campagne voor oorlog tegen Iran” (http://www.ihr.org/other/behindwarcampaign)

9. Kevin MacDonald, De cultuur van kritiek. Praeger, 1998 (Softcover editie, 2002). Zie ook: Recensie door Stanley Hornbeck van The Culture of Critique in het juni 1999 nummer van American Renaissance. (https://www.amren.com/news/2020/06/culture-of-critique-jews-kevin-macdonald/)

10. Foxman-brief van 11 november 2005. Gepubliceerd in The Jerusalem Post, 18 november 2005.


Voor verder lezen

Norman F. Cantor. De Heilige Keten: Een Geschiedenis van de Joden. New York: Harper, 1994.

Benjamin Ginsberg. De fatale omhelzing: Joden en de staat. De Universiteit van Chicago Press, 1993.

Peter Harrison, “Wat veroorzaakt antisemitisme?” Recensie van Macdonald’s scheiding en zijn ontevredenheidThe Journal of Historical Review, mei-juni 1998.
http://ihr.org/jhr/v17/v17n3p28_Harrison )

Alfred M. Lilienthal, De Zionistische Connectie. New York: Dodd, Mead, 1978.

Seymour Martin Lipset en Earl Raab. Joden en de Nieuwe Amerikaanse Scene. Harvard University Press, 1995.

Kevin MacDonald, Separation and Its Discontents: Towards an Evolutionary Theory of Anti-Semitism. (Praeger, 1998)

Kevin MacDonald, The Culture of Critique: Een evolutionaire analyse van joodse betrokkenheid bij twintigste-eeuwse intellectuele en politieke bewegingen. Praeger, 1998 (Softcover editie, 2002).

Tony Martin, “Tactics of Organized Jewry in Suppressing Free Speech” juni 2002.
http://www.ihr.org/other/TonyMartin2002.html )

W. D. Rubinstein. Links, Rechts en de Joden. New York: Universe Books, 1982.

Mark Weber, “Het gevaar en de uitdaging van joods-zionistische macht.” Mei 2015.
(http://www.ihr.org/other/jewishzionistpower2015)

M. Weber, “Een rechte blik op de Joodse lobby”
(http://ihr.org/leaflets/jewishlobby.shtml)

Geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Ashkenazi, Asjkenazische, Deep State, Geschiedenis, Jezuieten, Jongeren, Maatschappij, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Rothschilds zionisten, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Wereldoorlog 3, Zionisten | Een reactie plaatsen