Aartsbisschop Carlo Vigano tegen paus jezuïet Franciscus

Over de deelname van de katholieke (satan) kerk aan de doorgifte van misleiding…

Pope Francis prays for war victims at ‘Hosh al-Bieaa’, Church Square, in Mosul’s old city, Iraq, March 7, 2021. REUTERS/Yara Nardi TPX IMAGES OF THE DAY – RC276M9ZPVV2

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò (Carlo Maria Viganò) bekleedde ooit hoge posities in de hiërarchie van het Vaticaan (secretaris-generaal van het gouvernement van Vaticaanse Staat; apostolisch nuntius voor de Verenigde Staten), maar tegelijkertijd bleef hij altijd geen erg geschikt persoon voor het Vaticaan. En voor paus jezuïet Franciscus werd de aartsbisschop over het algemeen ondraaglijk: hij was niet bang om de paus in het modernisme aan de kaak te stellen en af te wijken van de canons van het katholicisme.

In 2016 werd de onhandige aartsbisschop “aan de kant geschoven”, maar Vigano bleef de paus en zijn entourage aanklagen. In 2018 schreef hij een open brief aan paus Franciscus, waarin hij de paus beschuldigde van het toedekken van pedofilie onder de hoogste katholieke hiërarchieën en het aftreden van het hoofd van het Vaticaan eiste. Al vijf jaar lang, nadat hij uit de zaken in de pauselijke staat is verwijderd, heeft Vigano actief gewerkt om niet alleen de wandaden van de Vaticaanse elite aan de kaak te stellen, maar ook vele daden van seculiere politici. Vooral in de Verenigde Zionisten Staten.

Op 7 juni 2020 publiceerde de opstandige aartsbisschop een open brief van 3 pagina’s aan president Donald Trump waarin hij de beperkingen beoordeelde die werden veroorzaakt door de pandemie, de protesten over de dood van George Floyd en de BLM-beweging (Black Lives Matter). Hij veroordeelde katholieke bisschoppen die de protesten en rellen onder de BLM-vlag steunden, en benadrukte dat de katholieke hiërarchieën

“onderworpen zijn aan de diepe staat, het globalisme, een enkel wereldbeeld, een Nieuwe Wereldorde, waartoe ze in toenemende mate hun toevlucht nemen in de naam van ‘universele vrede’.”

Op 25 oktober 2020 verscheen Vigano’s nog spraakmakendere brief aan Trump. De aartsbisschop noemde Trump het laatste fort tegen de “werelddictatuur van het kwaad” en riep op tot alle mogelijke steun voor hem. De brief is vlak voor de verkiezingen geschreven. Carlo Vigano deed een beroep op gelovigen over de hele wereld om zich tot spirituele wapens te wenden. Deze brief diende als een waarschuwing voor de gevaren van de diepe staat en de “diepe” kerk. Voor het eerst gebruikte aartsbisschop Vigano het concept van “diepe kerk”, wat betekent dat het deel achter de schermen van het Vaticaan, dat werd afgesloten met de diepe staat.

Nu ligt de focus van de aartsbisschop op de problemen die gepaard gaan met de “pandemie”. Dit zijn lockdowns, en een vaccinatiecampagne tegen Covid, en ‘gezondheidspaspoorten’, en nog veel meer. In nog twee brieven aan president Trump verklaarde Vigano de kunstmatige oorsprong van de “pandemie”, bewerend dat het een “rookgordijn” is dat de ware doelen van de organisatoren verbergt, namelijk de vernietiging van de overtollige bevolking, het ontnemen van burgers van alle rechten en hen in slaven veranderen, de verovering van de wereldmacht en de oprichting van een wereldstaat.

Van de laatste verklaringen van de aartsbisschop was de meest resonerende de “Brief met enkele ernstige overwegingen met betrekking tot de zogenaamde Covid-19-vaccins” (Brief con alcune gravi considerazioni relative ai cosiddetti vaccini contro il Covid-19) uitgebracht op 23 oktober 2021. De brief is gericht aan aartsbisschop José Horacio Gómez, voorzitter van de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten van Amerika, kardinaal Ladaria en kardinaal Mueller. De brief is voorzien van talrijke verwijzingen naar gezaghebbende bronnen over wetenschap en geneeskunde. Zoals de auteur van de brief opmerkt, controleerde hij alle elementaire medische feiten opnieuw met gerenommeerde katholieke artsen. En de aartsbisschop trekt conclusies van geestelijke en morele aard.

In de brief vestigt hij nogmaals de aandacht op het feit dat overheidsfunctionarissen en de media concepten vervangen. Ze noemen vaccins experimentele geneesmiddelen die niet de nodige klinische proeven hebben doorstaan. Helaas geven kerkelijke hiërarchieën dit bedrog door in hun toespraken en preken. Vigano zegt dat er geen twijfel over bestaat dat abortifacient materialen worden gebruikt om dergelijke experimentele geneesmiddelen te produceren. Onder verwijzing naar een bron schrijft hij:

“Onlangs meldden pfizer-leidinggevenden dat mRNA-Gen serums abortief foetaal materiaal bevatten, niet alleen voor de productie van het moedervaccin, maar ook voor de grootschalige replicatie en productie ervan.”

De aartsbisschop herinnert aan de bijwerkingen van vaccinaties. In de Verenigde Staten is er, zoals u weet, een informatiesysteem voor het registreren en verantwoorden van dergelijke gevolgen VAERS. Soortgelijke systemen van “toediening van vaccinaties” zijn beschikbaar in de EU, Groot-Brittannië, Australië. De cijfers die door deze systemen worden gepresenteerd, onderschatten volgens experts de werkelijke schaal van de “negatieven” met een orde van grootte. Dus zegt de aartsbisschop: “Gegevens over bijwerkingen moeten minstens tien keer worden vermenigvuldigd.”

De brief raakt aan zo’n belangrijke kwestie als alternatieve methoden voor vaccins om het virus te bestrijden. Er zijn een groot aantal medicijnen die mensen die besmet zijn met COVID effectief behandelen. Deze behandelingen worden geboycot door Big Pharma. De aartsbisschop haalt een interessant feit aan: Pfizer Corporation, wiens producten nu de meeste Amerikanen worden gevaccineerd, huurde 22 lobbybedrijven in om zijn medicijn te promoten en elke alternatieve manier om Covid te bestrijden te blokkeren. Op mondiaal niveau blokkeert de WHO medische behandelingen voor COVID.

Door open bronnen te bestuderen en te overleggen met vertegenwoordigers van de medische wetenschap, komt de aartsbisschop tot de conclusie dat tot het einde de samenstelling van geneesmiddelen die in tientallen, zelfs honderden miljoenen mensen worden geïnjecteerd, onbekend is. Preparaten Pfizer en Moderna en anderen kunnen dergelijke componenten bevatten die ten eerste de menselijke genetica kunnen veranderen; ten tweede zijn ze een soort “markers” waarmee je een persoon kunt identificeren met behulp van externe technische apparaten. Zelfs wat al is gevonden in vaccinpreparaten is heel geschikt om een gevaccineerde persoon aan externe controlesystemen te binden. Zo’n component is grafeen. Onder verwijzing naar een aantal studies concludeert Vigano dat grafeen “dient om contacten op afstand van alle gevaccineerde mensen wereldwijd te traceren.”

Vigano noemt de pogingen van Joe Biden om kinderen te vaccineren immoreel en crimineel:

“Het is absoluut ongelooflijk hoe Joe Biden, die zichzelf ook een ‘katholiek’ noemt, vaccinatie kan opleggen aan 28 miljoen kinderen van 5 tot 11 jaar met bijna nul risico op het ontwikkelen van SARS-CoV-2-ziekte (voor deze leeftijdsgroep). – V.K.).

Het feit dat herhaalde injecties de natuurlijke immuniteit van een persoon ondermijnen, is al eerder gezegd. Sommige gevaccineerde mensen hebben echter een verlies van natuurlijke immuniteit, vergelijkbaar met AIDS. Hier zijn de woorden van Vigano:

“Een recente studie bevestigt dat genserum (vervat in een vaccinatiegeneesmiddel). – V.K.) kan vormen van verworven immunodeficiëntie bij ontvangers veroorzaken.”

De paus sloot ongeveer een jaar geleden een overeenkomst over de deelname van het Vaticaan aan de “Grote Reset” met Klaus Schwab, Lynn de Rothschild en andere vertegenwoordigers van de “diepe staat”. Deze overeenkomst verplicht de paus om de vaccinatiecampagne onvoorwaardelijk te steunen. De paus herhaalt voortdurend: elke katholieke gelovige is verplicht zichzelf te injecteren “in naam van de liefde” voor zijn naaste en voor de mensheid. De aartsbisschop legt dit farizeïsme aan de kaak:

“Ik begrijp dat het vandaag de dag misschien uiterst impopulair is om ons te verzetten tegen de zogenaamde vaccins, maar als herders van Gods kudde zijn we verplicht om de vreselijke misdaad te veroordelen die plaatsvindt gericht op het creëren van miljarden chronisch zieken en het uitroeien van miljoenen of miljarden mensen, gebaseerd op de helse ideologie van de Grote Reset, geformuleerd door de voorzitter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, en goedgekeurd door agentschappen en organisaties voor de hele wereld.”

De onthullingen van de aartsbisschop tot nu toe klinken als een kreet in de woestijn.

“Het stilzwijgen van zoveel kardinalen en bisschoppen, samen met de ondenkbare promotie van de vaccinatiecampagne van de Heilige Stoel, vertegenwoordigt een vorm van ongekende medeplichtigheid die niet langer kan duren. Het is noodzakelijk om dit schandaal, deze misdaad tegen de menselijkheid, deze satanische actie tegen God te veroordelen”, schrijft Carlo Vigano.

De brief van de aartsbisschop bevat een lijst met specifieke maatregelen die predikanten en aartsvaders binnen het kerk hek moeten nemen.

  • Kunstmatige beperkingen op de toegang van religieuze burgers tot kerkdiensten moeten worden opgeheven;
  • intrekkingen werden opgeheven voor die predikanten die de voorschriften inzake het speciale dienstenregime zouden hebben overtreden;
  • afgeschafte verplichte “preken” ter bevordering van de oproepen van de paus om alle katholieken te vaccineren;
  • verplichte vaccinaties van studenten van katholieke universiteiten en seminaries zijn stopgezet.

Vigano richt zich in het bijzonder tot aartsbisschop José Horacio Gómez, die voorzitter is van de Amerikaanse bisschoppenconferentie:

“Ik hoop dat uwe excellentie, aartsbisschop Gomez, deze opmerkingen serieus zal nemen …” 

De plenaire vergadering van de Amerikaanse bisschoppenconferentie zal van 15 tot 18 november 2021 in Baltimore worden gehouden, en aartsbisschop Vigano hoopt van harte dat deze ook

“het officiële standpunt van de katholieke kerk in de Verenigde Staten over de zogenaamde vaccins zal worden herzien en bijgewerkt.”

De kans dat Baltimore in opstand komt tegen paus Franciscus is klein. Sommige bisschoppen die daar bijeenkomen, zijn het echter eens met Vigano’s standpunt. Ook een aanzienlijk deel van de katholieke parochianen is het met hem eens.

Dit bericht is geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Ashkenazi, Asjkenazische, Bilderberg, Deep State, Esoterische kennis, Geschiedenis, Jezuieten, Jongeren, Klimaat leugen, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Plandemie, Politiek, Rothschilds zionisten, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Volkerenmoord, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.