Afghanistan in Fase 5 – USA-terugtrekstrategie

Volgens de educatieve film “Hoe werken moderne oorlogen?” ( www.kla.tv/3359), komt de terugtrekking van het Amerikaanse leger uit Afghanistan overeen met fase 5 van een moderne oorlogsstrategie. Het feit dat de terugtrekking van de VS plaatsvindt kort voor de 20e verjaardag van 9/11 betekent niet alleen dat de Taliban-leugen over 9/11 verder wordt bestendigd, maar ook dat fase 6 is ingegaan: de wereldbevolking zou hongerig zijn naar totale controle. – Afghanistan mag dan geen olieland zijn, maar het is wel hyperrijk aan lithium, de “nieuwe olie” voor alle e-mobiliteit…

Maar wie zal het pakken? Rood China of de nazi fascistische Deep State miljardairs van de Green Deal en dus e-business …? Slechts één ding blijft zeker: we zullen de vluchtelingen “pakken” …

De video is Duits gesproken daaronder staat de Nederlandse vertaling.!

Dus het Amerikaanse leger trekt zich terug uit Afghanistan net voor de 20ste verjaardag van 9/11. De gevreesde en blijkbaar almachtige Taliban zijn weer aan de macht. Oh schok – een schok gaat door de wereld. Wie kan de sterkste natie ter wereld twee keer verslaan, is nu de vraag. Heel toevallig, net op tijd voor Wereld Humanitaire Dag, weerklinkt nu de oproep van humanitaire organisaties over de hele wereld: doneer veel geld aan Afghanistan en open dringend alle grenzen voor de vluchtelingen landverraders, Dat is de oproep.

Afghanistan heeft meer dan ooit hulp nodig. Dit is natuurlijk begrijpelijk aan de ene kant. In bijna anticiperende gehoorzaamheid kondigde het nazi fascistische Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken opnieuw – tattaaa – noodhulp van 100 miljoen euro aan, de Duitsers hebben het.

Onder de 17 verenigde hulporganisaties die om hulp schreeuwen, bevinden zich natuurlijk weer de machteloze WHO en het Kinderfonds van de Verenigde Nazi’s.

Kinderen zijn, zoals wij allen weten, zeker het meest doeltreffende propagandamiddel wanneer men een doel wil bereiken. Maar gaat het hier echt weer om propaganda? Vertrouwen we intussen geen enkele catastrofe meer, zou men zich moeten afvragen. Laten we, voordat we een oordeel vellen, de zaak eens nader bekijken:

Tenminste volgens onze educatieve film “Hoe werken moderne oorlogen?” (www.kla.tv/3359), komt de terugtrekking van het Amerikaanse leger uit Afghanistan precies overeen met fase 5 van een moderne oorlogsstrategie. Snap je het? Een terugtrekking met het strategische doel dat het voorheen gecontroleerde land opzettelijk in totale chaos vervalt. Het feit dat de terugtrekking van de VS kort voor de 20e verjaardag van 9/11 plaatsvindt, heeft een dwingende consequentie, namelijk dat niet alleen de Taliban-leugen rond 9/11 verder wordt gecementeerd, maar dat ook fase 6 is ingegaan: En waar is fase 6 op gericht in deze film?

De wereldbevolking wordt geacht toe te kijken hoe de drama’s van de Taliban zich opnieuw ontvouwen – zij wordt geacht alle terreurschokken van 9/11 als het ware opnieuw in sneltreinvaart te ondergaan – in die mate dat alle vrouwen ter wereld vrezen dat zij binnenkort in donkere holen zullen worden opgesloten in enkellange gewaden en met zwarte sjaals om hun hoofd. Begrijp je het?

Dit wordt nu allemaal opgeblazen, deze angst, deze paniek. Totdat de hele wereld schreeuwt, help! Wie kan er met dit beest vechten? Christenen, let op deze zin, dit is bijzonder.

De Taliban lijken immers bijna onoverwinnelijk nu zij de sterkste ”beschermende” mogendheid ter wereld voor de tweede maal op de knieën hebben gekregen. Ze worden nu zo opgehemeld, ze pimpen zichzelf zo op. Dus, met andere woorden, de wereld wordt verondersteld te hunkeren naar totale controle over Afghanistan.

Voor één keer is Afghanistan geen olieland, zoals meestal het geval is, maar het is toevallig wel hyperrijk aan lithium. Wat is lithium, vraag je je af. Lithium is als het ware “de nieuwe olie” voor alle e-mobiliteit. Ziet u, hier wordt het pas echt spannend, want de vraag dringt zich automatisch op: wie krijgt al dat “elektrische goud” of “elektrische olie”, zo u wilt, daar in handen? China heeft tenminste zijn belangen al zeer duidelijk kenbaar gemaakt. En China is nog steeds diep communistisch, diep rood. Begrijp je het?

Maar met absolute zekerheid hebben al die Deep State miljardairs psychopaten niet over het hoofd gezien dat er in Afghanistan (naast opium) bodemschatten liggen. Het was immers van de Green Deal haaien dat we in de eerste plaats leerden dat de handel met elektrische auto’s enz. afhankelijk is van de “brandstof” genaamd lithium.

Elon Musk, de ruimtejunk en Tesla-fabrikant van elektrische auto’s, moet in ieder geval niet onkundig zijn geweest van deze minerale rijkdommen. Hij is immers een voortdurende geheime beïnvloeder van de wereldpolitiek. Dat is hoe we hem kennen. Met zijn tactiek wist Musk, zoals u weet, zijn fortuin zelfs met nog eens U$137,5 miljard te vergroten in slechts twaalf Corona maanden, helemaal in het begin! De man kent zijn zaken. Begrijp je wat er aan de hand is?

De meest opwindende vraag op dit moment is: Zullen China’s vrijmetselaars of hun tegenhangers, de Amerikaanse Deep State multinationals, de lithiumvloed opeisen – of zullen ze de taart zelfs broederlijk delen?

Als tussenconclusie staat in ieder geval dit vast: opnieuw zal ons deel van de hele koek alleen maar bestaan uit de vluchtelingenstroom. Met andere woorden, de hybride oorlog zal doorgaan en weer in een stroomversnelling komen, vooral tegen ons Europeanen. Overigens vertoont het hele scenario van de terugtrekking van Afghanistan een opmerkelijke parallel met de zogenaamde ondergang van de USSR en het communisme. Deze laatste was een strategische ondergang die gezamenlijk was gepland door de haute-finance en het marxisme. We moeten dit begrijpen.

Met andere woorden, sinds het communisme bestaat, zijn er strategische zetten gedaan door de haute-finance samen met het marxisme. De niet-geïnformeerde zullen natuurlijk bezwaar maken op dit punt: High finance en marxisme zijn vijanden, totaal verschillend. Ik zeg je, nee, zo is het niet. Laat me jullie corrigeren, allen die zo denken. Marxisme is een opzettelijk gebroed van de haute finance voor de strategische vestiging van een wereldregering, twee zijden van dezelfde medaille. Zelfs vandaag is er niets veranderd.

En hier is weer de parallel met Afghanistan: aan het begin van de jaren vijftig was de Sovjet-Unie economisch volledig verwoest.
Omdat het militair inferieur was aan het Westen en de Westerse arbeidersklasse in het geheel niet in klassenstrijd geloofde, werd de strategie voor ongewapende oorlogsvoering eenvoudig ontwikkeld.
De Chinese strateeg Sun Tsu had al eeuwen geleden de strategische onderbouwing voor deze hybride oorlogsvoering gegeven.
Vanaf het allereerste begin was de Sovjet-oorlogvoering echter gebaseerd op opzettelijke misleiding en onmerkbare desintegratie van de Westerse vijand. Met andere woorden, hybride oorlogsvoering.
Het doel was duidelijk en welomschreven: Een communistische wereldregering. Hoe zou dat moeten werken, vraagt de leek. Het is heel eenvoudig:

De strategie die tot dit doel moest leiden, begon met het veinzen van de eigen ondergang, de eigen zwakheid. De ondergang van het communisme als een strategie, zie je? Je moet begrijpen hoe dat werkt. Waar hebben we het vandaag over? Wij hebben het over de strategische ondergang door de terugtrekking van de grote mogendheid van de VS vanwege de schijnbare superioriteit van de Taliban.

Laten we teruggaan naar de val van het communisme en de parallellen. Je ziet de parallellen daar:

Tegelijkertijd waren de langetermijnstrategieën van de communisten om in het Westen te infiltreren en het te heropvoeden reeds aan de gang. Dat is wat er achter zit. Maar hoe, vraag je opnieuw. Door middel van propaganda, natuurlijk, hoe anders?
Alles werd strategisch en van binnenuit gedaan, niet langer met traditionele oorlogswapens, maar met ideologische wapens, men zou kunnen zeggen, hybriden.

Voor het geval deze echter niet toereikend waren, droegen zij natuurlijk altijd de beproefde oorlogsmiddelen, welke er zijn, “in de zak geladen”, als het ware. Deze echter slechts als een tweede keus, als het ware, voor het geval de achterbakse staatsgreep niet zou slagen.
Het (in 1945 door de nazi’s = VS bezette) Westen was totaal blind voor deze oorlogslist en -strategie – en is dat tot op de dag van vandaag nog steeds. En hier zijn weer totaal parallelle dingen aan de gang.

De nieuwe langetermijnstrategie van de Sovjet-Unie werd vervolgens verdeeld in vier opeenvolgende fasen. Je kunt zeggen 4 stadia, maar slechts 1 doel: Een communistische fascistische wereldregering! Dat was/is het doel.

Fase 1 omvatte aan het begin een ontspanningsfase. Dit maakte het Westen ontvankelijk voor het hele gebeuren dat toen uit Rood kwam.
Nikita Chroesjtsjov begon zich in 1956 publiekelijk te distantiëren van Stalin en zijn genocides.

Lees ook de serie De echte politieke macht achter  de schermen)

Na een besluit van het partijcongres werd echter alles in het werk gesteld om het Westen te overtuigen van de quasi “zwakte” van het Oostblok.
Er was samenwerking, dialoog en handel, alles werd letterlijk opnieuw gecreëerd, zo u wilt, langs deze hypocriete weg.
Het Oostblok begon zijn zwakte te veinzen door overal de interne verdeeldheid van de communistische wereld rond te bazuinen.
Op die manier moest het Westen als het ware alle angst voor het rode gevaar verliezen, in de trant van – kijk eens hoe tam de USSR plotseling is geworden.
Maar om dit te bereiken hebben zij welbewust een gecontroleerde oppositie opgebouwd. Deze oppositie ging moedig tekeer tegen de heersende regering in alle staten van het Oostblok.
En terwijl deze heimelijk gecontroleerde opstand tegen het Kremlin overal ter wereld werd gepropageerd, werd tegelijkertijd elke werkelijk echte anticommunistische oppositiekracht met geweld onderdrukt en geëlimineerd, verwijderd.

Maar de kern en het doel van deze zelf-gerichte oppositie waren deze:
Zij eisten namelijk noch het onmiddellijke of absolute einde van het Sovjet-communisme, noch een toelating tot de vrije markteconomie zoals wij die hier kennen.
Maar juist dergelijke eisen kwamen van de echte oppositie.
De zelfopgelegde oppositie daarentegen eiste slechts een milde herziening en verdere ontwikkeling van het communisme, een menselijker versie van het marxisme als het ware, maar natuurlijk niet onder die naam.

In de tweede fase werd het Westen gedestabiliseerd.
Terwijl de gecontroleerde oppositie overal in het Westen verkondigde hoe zwak en verscheurd de USSR was, werd op de achtergrond de doelgerichte hybride oorlogsvoering gelanceerd volgens de richtlijnen van Vladimir Oeljanov CIA artiestennaam Lenin, Lev Bronstein CIA artiestennaam Trotski, met andere woorden, de oude Sun Tzu.
Met andere woorden: De onmerkbare, want sluipend werkende afbraak van binnenuit is begonnen.
Ideologische heropvoeding van onderop, propaganda zonder einde.
En dat alles volgens het patroon van de inmiddels bekende Grote Reset en Agenda 2030, van de Verenigde Nazi’s zoals we die in Kla.TV al hebben gepresenteerd.
Maar dat het Kremlin in het Westen altijd machtige vrienden en strijdmakkers heeft gehad, bleek wel uit de onderscheidingen die werden uitgereikt, zoals die welke Andrej Sacharov in de VS en Europa ontving.
Nobelprijzen (genoemd naar de nazi fascist Nobel) voor degenen die de hybride oorlog in het geheim bevorderen, snap je?

(Opvallend; Hirschel Mardochai  CIA artiestennaam Karl Marx heeft postuum de Nobel prijs voor economie ”gewonnen” voor zijn boek Das Kapital.

En dan komt fase 3. In fase 3 werd de ondergang van het communisme geveinsd.
Ondergang, faken it – dat is het thema, dat is de parallel vandaag met Afghanistan.
Je veinst een ondergang, een neergang, een zwakte.
En toen, als een Messias, betrad de CIA artiest ”secretaris-generaal” van de CPSU, Michail Gorbatsjov, het politieke wereldtoneel. Zijn taak was de Sovjet-Unie te liberaliseren, haar als het ware te temmen ten overstaan van de hele wereld.
Zelfs tijdens de voortdurende hype van de perestrojka werd echter het volstrekte tegendeel bereikt van wat de wereldgemeenschap geloofde:

Het communisme werd niet afgeschaft, zeggen zij, noch getemd, maar stiekem, via de achterdeur, in het nazi fascistische Westen ingevoerd. Zo werkt het, ziet u, als zwakte wordt geveinsd.
De communisten hielden hun geheim eigenlijk heel openlijk verborgen, want perestrojka betekent niets anders dan transformatie of herstructurering.
Met andere woorden, het marxisme moest niet worden beëindigd, maar slechts een beetje opgepoetst, hersteld.
Het gruwelbeeld van het communisme zou over de hele wereld verdwijnen, maar parallel daaraan zouden de marxistische concepten ondergronds worden geïntroduceerd, uiteraard in het Westen, en de blijvende dominante kracht worden.
Deze sluipende begrippen van het communisme worden, vooral in onze dagen, gehypet onder de termen die wij reeds hebben leren kennen, stakeholder-kapitalisme, Grote Reset, enz. Zij doen als het ware geloven dat er een gouden tijdperk aanbreekt met een oplossing voor alle sociale problemen.

En dit is hoe de communistische strategie wordt gerealiseerd:
Lange jaren daarvoor was het niemand minder dan de KGB die deze doelgerichte oppositie opbouwde.
CIA artiest Gorbatsjov rechtvaardigde vervolgens deze dissidenten als het ware met een breed hart, en gaf hen rechtstreeks toegang tot de staatsradiozenders, enzovoorts.
Via dit kanaal kregen de in het geheim gesponsorde opposanten royaal de gelegenheid in het openbaar bezwaren naar voren te brengen, waaraan vervolgens royaal gevolg werd gegeven.
Het was dus via deze dissidenten dat de westerse opinie doelbewust werd gevormd en geconsolideerd – zeer in de geest en de geest van Sun Tsu, maar ook van CIA artiesten Lenin en co. Ik hoef ze niet allemaal op te noemen.
Na de geslaagde nep val van het Oostblok is het Westen sinds 1991 een open veld voor elke vorm van infiltratie, elke vorm van beïnvloeding en natuurlijk spionage.

Ziet u, deze hybride oorlogsstrategie van de socialistische indoctrinatiekampen heeft onze Westerse samenleving sluipenderwijs zo getransformeerd dat de ideologieën van CIA artieste aka Marx, Lenin, Engels, enz. tegenwoordig meer aanwezig zijn, meer gewild zijn dan ooit.
Maar niet langer onder de verkeerd begrepen algemene termen “communistisch, leninistisch of marxistisch” – precies daarin ligt als het ware de truc van Troje.

Op dit moment zitten we in fase 4, dat wil zeggen, de invoering van het wereldcommunisme/fascisme. Ik benadruk steeds weer dat wanneer ik over wereldcommunisme/fascisme spreek, u altijd hoogwaardig kapitalisme en communisme/fascisme moet zien.
Juist in onze dagen, met andere woorden, begint de langetermijnstrategie van de Sovjets vruchten af te werpen.
De gewenste fascistische één wereldregering moet nu volledig worden afgedwongen met alle middelen, zowel politieke als, indien nodig, militair.
In de huidige fase is het de bedoeling het kapitalistische systeem te verkopen als gestrand, als mislukt en dood. Weer vergeleken met Afghanistan: de grote macht van de VS heeft gefaald, dat betekent dat het afgelopen is. Hier kunt u leren of dit zo gepropt is dat het totaal het tegenovergestelde is.
Maar om dit te bereiken werd de huidige ernstige economische wereldcrisis met al haar massale werkloosheid en armoede in scène gezet, als het ware tevoorschijn getoverd. Het is allemaal onderdeel van dezelfde agenda.
Door de verraderlijk opgeroepen ineenstorting van de middenklasse, die wij thans meemaken en daarmee van grote delen van de bevolking, wordt het falen van het kapitalisme als het ware tentoongesteld en bewezen. Zie je deze parallellen?

Op deze wijze wordt aan onze westerse wereld een politiek systeem opgedrongen dat op het eerste gezicht niet bepaald de geur heeft van het Sovjet-communisme /fascisme dat wij kennen.
We zouden het nauwelijks zonder verzet accepteren.
Dit is precies waarom alle nieuwe termen ons ineens om de oren vliegen, zoals: Stakeholder kapitalisme, publiek-private partnerschappen, Nee Deal, Green New Deal, Great Reset, enz.
In de verfraaiing van dit neomarxistische model krijgen China en Rusland plotseling een aanzienlijke rol toebedeeld, als men goed oplet.
Dit is ook de reden voor de actieve deelname van deze twee grootmachten aan het WEF in Davos met zijn Grote Reset, en, en, en.

Laat me het samenvatten:
De multi-level strategie van hybride oorlogsvoering waarop ik zojuist heb gewezen, werd reeds in de jaren vijftig strategisch opgebouwd. En dat met Afghanistan sinds 2001, al die parallellen.
De hybride oorlogsstrategie in die tijd was een gezamenlijke strategie van de haute-finance en het marxisme, ik benadruk het nogmaals, met als doel een absolute één fascistische wereldregering. Nogmaals, de haute-finance en het marxisme zijn altijd slechts twee zijden van dezelfde munt of medaille geweest. Daarom moeten wij deze twee elementen in de hele terugtrekkingsshow in Afghanistan vermoeden of erkennen.
Het hele communisme met al zijn verschijningsvormen, zoals marxisme, leninisme, maoïsme enz. zijn altijd voortgekomen uit de werkplaats van de haute-finance. Het is tijd om dat te beseffen. Onthoud dit.

De haute-finance heeft, als het geheime hoofd van het wereldcommunisme, altijd uitstekend begrepen hoe zij al haar potentiële tegenstanders kan uitschakelen via de bonafide communisten zelf. Het was alleen nodig hun duidelijk te maken dat de kapitalistische tegenstander de middenklasse was, d.w.z. bijvoorbeeld de rijke fabriekseigenaar, enz. in hun buurt. En reeds begonnen deze geagiteerde proletariërs als het ware hun vuisten te ballen en [in opstand te komen] tegen hun eigen broodgevers, om te demonstreren.

Met de gerichte Covid-plandemie waarin wij ons thans bevinden, proberen de sluwe psychopathische hyperkapitalisten als het ware de laatste doodsteek uit te delen aan de gehele middenklasse, zelfs in onze dagen.
Te laat zullen alle goedbedoelende marxisten, communisten, groenen, roden, enz. beseffen dat zij eeuwenlang door het grootkapitaal zijn bedrogen, dat zij op slinkse wijze zijn misbruikt, men zou ook kunnen zeggen geïnstrumentaliseerd.
Met hun werkelijk noodzakelijke strijd tegen het valse kapitalisme, maar helaas op het verkeerde niveau, zoals zojuist uiteengezet, hebben zij zichzelf en de middenklasse de genadeklap gegeven.
Kortom, op het eindpunt van deze reeds eeuwenoude strategie moet het Westen volledig worden uitgehongerd en politiek en economisch worden ontmanteld.

China, daarentegen, moet worden opgebouwd met de steun van Rusland. Dat is het plan erachter. En daarboven, zoals ik al zei, staat hoogwaardig kapitalisme. Hier, op de achtergrond, strijden de gesplitste Vrijmetselaars wereld loges, je kunt ze super loges noemen, nog steeds om de eerste plaats. Dit gebeurt op de achtergrond. Onthoud dit goed:

de Deep State is diep verdeeld – maar daarin ligt de kans, als het ware, voor de wereldgemeenschap.

Toekomstige wereldbesluiten moeten door middel van deze verenigde lichamen op de fundamenten van de oude marxistische krachten staan.
Deze hele parallel tussen de net geveinsde zwakte van de Amerikaanse grootmacht in Afghanistan en de toenmalige Sovjet-Unie leert mij dus vooral één ding,
en hier kom ik tot de conclusie:

Ik zie eigenlijk nog maar één manier om met deze slinkse krachten om te gaan: Ik zeg, laten we allemaal opnieuw leren bidden. Ik zeg, laten we allemaal weer leren bidden. Laten we bidden dat deze grote mogendheden ons niet opnieuw in hun oorlogen kunnen sturen, maar dat hun hoofden, dat wil zeggen hun leiders, elkaar voor mijn part afmaken – dat is hun werk, elkaar uitschakelen – en dat wij als winnaars uit deze eindstrijd van de slinkse meesterbreinen tevoorschijn zullen komen – ja, wij, het volk!

Ik ben Ivo Sasek, die al 44 jaar voor God staat.

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Deep State, Dictatuur, Geschiedenis, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Video's, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.