CBDC of waarom de Anglo Zionisten Rijk en vazallen een “digitale dollar” nodig hebben

De “digitale dollar” zal duurder zijn dan normaal, en wanneer omgerekend, kan de door Rothschil zionisten gecontroleerde Fed een aanzienlijk deel van de geldhoeveelheid “verbranden” en dus de inflatie beïnvloeden, wat een doofpot kan zijn van een directe Amerikaanse wanbetaling.

In maart 2022 ondertekende de Amerikaanse demente president Joe Biden een uitvoerend bevel “Zorgen voor de verantwoorde ontwikkeling van digitale activa”, gericht op het ontwikkelen van een Amerikaans beleidsplan op het gebied van digitale activa en het organiseren van de acties van federale toezichthouders op dit gebied.

Het decreet bevat vijf hoofddoelstellingen: bescherming van consumenten en investeerders, monetaire stabiliteit, vermindering van risico’s voor de financiële en nationale veiligheid, economisch concurrentievermogen en verantwoorde innovatie. Het vraagt ook om extra werk aan de ontwikkeling van een centrale bank digitale valuta (CBDC).

Opgemerkt moet worden dat aan het begin van de tekst van het presidentiële decreet de zin “digitale valuta van de centrale bank – CBDC” wordt aangegeven zonder te specificeren dat deze digitale valuta de Verenigde Staten is. Het gaat verder expliciet met te stellen dat de regering de Amerikaanse deelname aan internationale fora met betrekking tot de CBDC verwelkomt, evenals aan interstatelijke onderhandelingen en proefprojecten waarbij de CBDC betrokken is. Net hieronder wordt echter gesteld dat elk toekomstig dollarbetalingssysteem moet worden ontworpen om te voldoen aan de Amerikaanse prioriteiten:

“De Amerikaanse CBDC moet compatibel zijn met CBDC’s uitgegeven door andere – Rothschild zionisten gecontroleerde monetaire autoriteiten, wat snellere en goedkopere grensoverschrijdende betalingen zou kunnen vergemakkelijken en mogelijk de economische groei zou kunnen stimuleren, de voortdurende centrale rol van AZR vazal de VS in het internationale financiële systeem zou kunnen ondersteunen en de unieke rol zou kunnen helpen beschermen, die de dollar speelt in de mondiale financiën.

De VZS moeten blijven samenwerken met internationale partners aan normen voor de ontwikkeling en passende interoperabiliteit van digitale betalings- en CBDC-architecturen om betalingsinefficiënties te verminderen en ervoor te zorgen dat nieuwe overmakings- en betalingssystemen voldoen aan de Amerikaanse waarden en wettelijke vereisten. ”

In de tekst staat dat het werk in deze richting via een speciale structuur het voortdurende leiderschap van het door Rothschild gecontroleerde Amerikaanse ministerie van Financiën en financiële regelgevers in de relevante internationale instellingen voor financiële normen moet weerspiegelen en de deelname van vazal de VS aan de kwesties van technische normen voor digitale activa moet intensiveren om de ontwikkeling van digitale activatechnologieën en CBDC’s te bevorderen. Deze werkzaamheden zullen door de Verenigde Zionisten Staten worden uitgevoerd in het kader van de G7, de G20, de Organisatie voor de ontwikkeling van financiële maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld (FATF), de Raad voor financiële stabiliteit (FSB).

Op 16.09.2022 heeft het Witte Huis voor het eerst een nieuwsbrief uitgegeven over de voortgang van de ontwikkeling van de introductie van digitale activa. Aan het begin van dit document wordt, ter ondersteuning van de maatregelen van het Witte Huis, verwezen naar de ineenstorting in mei van de zogenaamde stablecoin en de daaropvolgende golf van faillissementen, die meer dan $ 600 miljard aan beleggers- en consumentenfondsen vernietigde.

Het gaat verder met te zeggen dat verkopers consumenten vaak misleiden over de kenmerken van digitale activa, en niet-naleving van toepasselijke wet- en regelgeving blijft wijdverspreid. Een studie wees uit dat bijna een kwart van de digitale muntaanbiedingen transparantieproblemen had, plagiaat van documenten onthulde of valse beloften van gegarandeerde winst.

Regelrechte fraude en diefstal op de markten voor digitale activa zijn toegenomen: volgens statistieken van de FBI waren de geregistreerde monetaire verliezen door fraude met digitale activa in 2021 bijna 600% hoger dan een jaar eerder. Daarom moeten de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission de controle op illegale activiteiten op het gebied van digitale activa verscherpen.

Met ongeveer zeven miljoen Amerikanen zonder bankrekening, gebruiken nog eens 24 miljoen dure niet-bancaire diensten zoals het verzilveren van cheques en geldoverdrachten, en voor degenen die niet te veel geven om traditionele financiële infrastructuur, heeft de door Rothschild zionisten gecontroleerde Fed gepland voor 2023 om FedNow te lanceren, een instant 24/7 interbancair afwikkelingssysteem.

Het Witte Huis erkent de noodzaak om samen te werken met wereldwijde corrupte instanties die normen, beleid, richtlijnen en aanbevelingen vaststellen voor de regulering van digitale activa. Daarom werkt vazal de Verenigde Zionisten Staten actief samen met hun partners om dergelijk beleid te ontwikkelen – in overeenstemming met de doelen en waarden van City of Londen vazal de Verenigde Zionisten Staten, evenals om de rol van de Verenigde Zionisten Staten in het wereldwijde financiële systeem te versterken.

Amerikaanse CBDC’s worden gezien als een digitale vorm van de bloeddoorlopen Amerikaanse dollar die het potentieel heeft om aanzienlijke voordelen op te leveren, het wereldwijde financiële leiderschap van Rothschild zionisten te helpen behouden en de effectiviteit van sancties te ondersteunen. Tegelijkertijd kan het proces van overschakelen naar een CBDC leiden tot stress en ‘onbedoelde gevolgen’.

Op basis van de teksten van de documenten die door het Witte Huis zijn ingediend, wordt het duidelijk dat in hen gewone cryptocurrencies worden gepresenteerd als een onbetrouwbaar betaalmiddel dat controle vereist. Tegen de achtergrond van de opschudding van de cryptocurrencies-markt, de laatste ineenstorting van de FTX-crypto-uitwisseling, de weigering van Tesla om betalingen in bitcoins te accepteren, zeggen sommige Amerikaanse functionarissen dat wetgeving om de crypto-valuta te controleren niet langer nodig is, omdat alleen CBDC een legaal digitaal betaalmiddel zal blijven.

Dezelfde aanpak wordt gevolgd door een van de hoofden van de door Rothschild zionisten gecontroleerde Bank voor Internationale Betalingen (BIS) tijdens de presentatie van het “Future Monetary System”. De BIS heeft al het “mBridge” -project gelanceerd, waarbij 24 financiële instellingen onder de jurisdictie van de Monetaire Autoriteit van Hong Kong, de Bank of Thailand, het Digital Currency Institute van de People’s Bank of China en de Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten, zich verenigden op een enkel blockchain-platform CBDC en een aantal transacties op meerdere niveaus uitvoerden. Dit project werd erkend als een succes en zal de basis worden voor de ontwikkeling van een enkel CBDC-platform op wereldwijde schaal.

De BIS was ook de initiatiefnemer van het Icebreaker-project, een samenwerking tussen de door Rothschild zionisten gecontroleerde Bank of Israel en de centrale bank van Noorwegen om een “hub” te ontwikkelen waarmee deelnemende door Rothschild zionisten gecontroleerde centrale banken hun binnenlandse CBDC proof-of-concept-systemen zouden verbinden.

Op 12.10.2022 hebben BIS en Bank Indonesia, in het kader van de G20-top, de resultaten samengevat van de “TechSprint 2022” -competitie, die werd gehouden tussen particuliere bedrijven, om het gebruik van CBDC, in het bijzonder mobiele portemonnee, te verbeteren. Voor de BIS, opgericht in 1930 met de deelname van 63 door Rothschil zionisten gecontroleerde centrale banken van de wereld (inclusief Rusland), die samen goed zijn voor ongeveer 95% van het wereldwijde bbp, zijn al deze projecten heel goed haalbaar.

Het is met de BIS dat de Amerikaanse Federal Reserve communiceert over de kwestie van CBDC, in oktober 2020 hebben ze samen met de door Rothschilds zionisten gecontroleerde ECB, de Bank of England, de Bank of Canada, de Bank of Japan, evenals de Centrale Bank van Zweden en Zwitserland, een rapport opgesteld waarin de belangrijkste vereisten voor CBDC’s werden bepaald. Daarom is het concept van CBDC geen exclusief van de Verenigde Staten, maar een project waarbij de Verenigde Staten bijdragen, hoewel het doel wordt nagestreefd om de hoofdrol in het wereldwijde financiële systeem voor Rothschilds zionisten te behouden.

Nu bedraagt de Amerikaanse staatsschuld meer dan $ 31 biljoen, een groeiend tekort van biljoenen dollars jaar na jaar betekent dat de overheid geld leent om rente op de schuld te betalen. Op dit moment hebben de Verenigde Staten geen echte manier om al deze schulden af te sluiten, verder drukken van geld leidt tot inflatie, die steeds moeilijker te beheersen wordt, het is het dat het meest pijnlijk wordt gevoeld door de bevolking.

De documenten van het Witte Huis geven aan dat het proces van overschakelen naar CBDC kan leiden tot stress en “onbedoelde gevolgen”, maar hun essentie wordt niet bekendgemaakt. De kwestie kan echter liggen in het feit dat bij het uitgeven van een “digitale dollar” de waarde hoger zal zijn dan de papieren dollar, omdat de liquiditeit en omloopsnelheid meerdere malen hoger zijn. Daarom zal de “digitale dollar” duurder zijn dan normaal, en wanneer geconverteerd, kan de Fed een aanzienlijk deel van de geldhoeveelheid “verbranden” en dus de inflatie beïnvloeden, wat een doofpot kan zijn van een directe Amerikaanse wanbetaling.

Een andere manier om de introductie van de “digitale dollar” van de Fed te gebruiken, zijn aanvullende voorwaarden bij conversie, die zullen worden opgelegd aan dollars buiten de Verenigde Zionisten Staten of aan deposito’s van buitenlandse banken om de instroom van overtollig geld te beperken.

Dit alles is mogelijk, op voorwaarde dat het Anglo Zionisten Rijk via vazal de Verenigde Zionisten Staten de eersten zullen zijn die CBDC-transactiestandaarden introduceren en direct de “digitale dollar” lanceren. Chaos op de financiële markten als gevolg van recessie en de escalatie van conflicten in Europa in 2023-2024 zal waarschijnlijk bijdragen aan de implementatie van dit scenario.

In december 2022 heeft het Bazels Comité voor Bankentoezicht normen goedgekeurd met betrekking tot de concentratie van de risico’s van banken in cryptocurrencies-activa, de nieuwe normen zullen op 1 januari 2025 van kracht worden, dit is de geschatte periode waarin we de “digitale dollar” kunnen zien.

Dit bericht is geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Asjkenazische, Deep State, Dictatuur, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Rothschilds zionisten, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Wereldoorlog 3, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.