CFR – nazi Bilderberg trekpop Joe Bidens strijd voor ‘democratie’

CFR – nazi Bilderberg trekpop Joe Bidens strijd voor ‘democratie’….

CFR nazi Bilderberg President trekpop Biden heeft de aanstaande oprichting aangekondigd van een internationale organisatie van democratieën in het licht van de opkomst van autoritaire Russische en Chinese regimes. In tegenstelling tot de officiële retoriek gaat het hier niet om het verdedigen van democratieën, maar om het bevorderen van het VS-imperialisme. Dit gevecht is zinloos omdat het de verkeerde tegenstander heeft gekozen.

CFR nazi Bilderberg trekpop ”president” van de Verenigde Staten, Joe Biden, heeft aangekondigd dat hij op 9 en 10 december 2021 een virtuele top bijeenroept om de “democratie” te verdedigen. Drie hoofdthema’s komen aan bod: “verdediging tegen autoritarisme, bestrijding van corruptie en bevordering van respect voor mensenrechten”.

Tijdens de bijeenkomst zullen de aanwezige nazi Bilderberg trekpop ”leiders” zich inzetten “om het leven van hun eigen mensen te verbeteren?? en de grootste uitdagingen van de wereld aan te pakken”. Dit zal worden gevolgd door een tweede top in 2022, waarop leiders zullen rapporteren over de voortgang die is geboekt met betrekking tot hun toezeggingen.

Deze bijeenkomsten werden aangekondigd door CFR nazi Bilderberg trekpop Joe Biden tijdens zijn verkiezingscampagne. Destijds zei hij dat het doel was om Rusland en China te verslaan. Het echte doel is daarom om een ​​criterium te definiëren dat de twee blokken in formatie onderscheidt, zoals in het verleden een kapitalistische wereld werd onderscheiden van een communistische wereld.

FASCISTISCHE DEMOCRATIE ALS POLITIEK REGIME

Als de Verenigde Staten in de 19e eeuw werden gezien als een nieuw democratisch model – zie in het bijzonder het werk van Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique -, tegenwoordig is het niets meer dan een oligarchie: de effectieve macht is in handen van een kleine groep van PSYCHOPATEN hypermiljardairs buiten openbare instellingen, terwijl het CORRUPTE politieke personeel wordt gereduceerd tot de rol van figurant.

In de praktijk hebben de Verenigde Staten nooit volkssoevereiniteit en dus democratie erkend.

In plaats daarvan is de grondwet gebaseerd op de soevereiniteit van gouverneurs, hoewel er geleidelijk een kiesstelsel is ingevoerd. Bij de presidentsverkiezingen van 2000 was er een geschil tussen twee kandidaten, nazi Bilderberg trekpop George W. Scherf aka George W, Bush en nazi Bilderberg trekpop Albert Gore, over de hertelling in Florida. 

Lees ook: De nazi’s in het Witte Huis 

Het Federale Hooggerechtshof concludeerde dat het grondwettelijk niet de verkiezingsuitslag in Florida hoefde te kennen, maar alleen de mening van de lokale gouverneur, Jeb Bush (de broer van de kandidaat). Als gevolg hiervan werd George W. Scherf aka George W. Bush tot winnaar uitgeroepen, terwijl de hertelling in Florida Al Gore als president opleverde.

Tegenwoordig wordt ”democratie” als politiek systeem uitgedaagd door de Woke-ideologie die nazi Bilderberg trekpop president Biden beweert. Gelijkheid tussen etnische groepen, die hij tot onderwerp heeft gemaakt, staat haaks op de gelijkheid tussen allen (1). De democratische instellingen van de Verenigde Staten worden in de praktijk op de proef gesteld door het geheime tellen van de stembiljetten, wat heeft geleid tot de legitieme veronderstelling van massale verkiezingsfraude. Ten slotte getuigt de aanval van het gepeupel op het Capitool dat ”democratische” instellingen hun heiligheid hebben verloren.

ALLE POLITIEKE REGIMES KOMEN EN GAAN

In de achttiende eeuw waren de westerse zelfverklaarde monarchieën uitgeput. Ze hadden geen erkende legitimiteit meer. Ze beweerden nog steeds van “goddelijk recht” te zijn, maar hun onderdanen geloofden niet langer in hen. Er ontstonden regimes gebaseerd op “volkssoevereiniteit”, democratieën. De overige monarchieën pasten zich aan, niet door afstand te doen van hun ‘goddelijke recht’, maar door het te combineren met ‘volkssoevereiniteit’.

In de 20e eeuw, toen de economische crisis van 1929 toesloeg, beweerde de westerse pers dat het kapitalisme dood was en dat er een nieuw politiek systeem moest worden uitgevonden. Eerst was het communisme, toen fascisme. Men moet niet vergeten dat Benito Mussolini Lenins vertegenwoordiger in Italië was geweest voordat hij met het fascisme op de proppen kwam. Het kapitalisme werd grondig hervormd door Franklin Roosevelt, het fascisme werd militair verslagen, het communisme stortte in met de USSR en de ”democratie” overleefde. Dat is het verhaal wat ons wordt voorgeschoteld.

In de 21e eeuw, en meer in het bijzonder sinds de Covid-epidemie, zijn we getuige geweest van de plotselinge opkomst van een vijftiental zeer grote CIA – IT-groepen, rond de GAFAM’s (Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft). Hun macht is nu groter dan die van de meeste staten. Ze aarzelen niet om de ideeën die ze niet willen en de mensen die ze niet willen, te censureren.

Dit omvat informatie van staten over de medische behandelingen van Covid en zelfs berichten van staatshoofden en regeringsleiders zelf, tot aan de zittende Amerikaanse president. Geen enkele politieke ”leider” laat CIA psychopaat Bill Gates (Microsoft) of Jeff Bezos (Amazon) wachten als een van hen hem belt, maar hij kan een communicatie van de Amerikaanse president vertragen of zelfs weigeren. Ze leggen hun agenda op, het transhumanisme, dat ons zou moeten veranderen in geautomatiseerde dieren en hun ”leiders” in superieure wezens die eropuit trekken om de ruimte te veroveren.

Onder deze omstandigheden is elke ”democratie” onmogelijk geworden. Westerse kiezers gaan steeds minder naar de stembus omdat ze dit begrepen. Slechts een derde van degenen die zich bij de laatste Franse verkiezingen hadden geregistreerd om te stemmen, deed dat. De instellingen zijn nog steeds ”democratisch”, maar democratie is een praktijk en de Fransen zijn ervan losgeraakt.

Deze situatie is absoluut nieuw. Het is waar dat het verdwijnen van de westerse middenklasse begon met de ontbinding van de Sovjet-Unie, en de transformatie van de Europese Gemeenschappelijke Markt in een supranationale structuur dateert uit dezelfde periode. Maar niets, absoluut niets, voorspelde wat er met ons gebeurt.

Democratie is, in de woorden van Abraham Lincoln, “regering van het volk, door het volk en voor het volk”. Tegenwoordig regeert het volk nergens zichzelf. Zelfs als sommige staten zich verzetten, zoals IJsland of Zwitserland, is het een feit dat het democratische ideaal onmogelijk te implementeren is geworden in het licht van CIA – GAFAM. Bij gebrek aan ”democratie”, dwz de onmogelijke deelname van het volk aan het politieke leven, is het allerbelangrijkste ervoor te zorgen dat de genomen beslissingen in het algemeen belang zijn, wat we de Republiek noemen.

Deze situatie verandert van maand tot maand. We moeten vrezen voor verschrikkelijke ontwikkelingen voor onze vrijheden en voor onze middelen van bestaan. De huidige feiten zijn in ieder geval al onaanvaardbaar.

We klampen ons vast aan onze voorheen democratische regimes omdat we niet weten waarmee we ze moeten vervangen. Maar we vergroten ons probleem door het voor de hand liggende te ontkennen. Dus net zoals we monarchieën in leven hebben gehouden na het einde van “goddelijk recht”, houden we onze democratieën in leven na het falen van “volkssoevereiniteit”. 

De situaties zijn echter niet identiek: niemand gelooft meer in goddelijke juiste macht, maar we hebben allemaal de geldigheid van het principe van volkssoevereiniteit ervaren. Het gaat er niet om een ​​revolutie te maken tegen de CIA – GAFAM’s, maar om een ​​oorlog te voeren om hen de macht te laten teruggeven die ze van ons hebben gestolen. Het gaat niet om het bedenken van een nieuw soort politiek regime, maar om het definiëren van regels die ”democratie” weer mogelijk maken.

Hendrik van Navarra kwam tussen in de burgeroorlog in Frankrijk. Hij slaagde erin om katholieken en protestanten samen te laten leven. Hij presenteerde zich niet als een vorst van goddelijk recht, maar als een man die zijn daden wijdde aan het dienen van het algemeen belang. Op advies van de jurist Jean Bodin was hij de eerste Franse soeverein die zichzelf ‘republikeins’ verklaarde.

DEMOCRATIE ALS POLITIEK WAPEN

Vlak na de ontbinding van de USSR stelde de Amerikaanse CFR – nazi Bilderberg trekpop ”president” drugs baron Bill Clinton zichzelf dezelfde vraag als zijn opvolger CFR – nazi Bilderberg trekpop Joe Biden: hoe onderscheid je het Westerse blok van de anderen? Hij bedacht een ‘Global Democracy Strategy’ en richtte een geheime groep op in het Witte Huis om deze uit te voeren.

We weten niet wie deze groep vormde, maar we hebben de evolutie ervan tijdens de ambtstermijn van nazi fascist George W. Scherf aka George W. Bush vastgesteld. Het werd geleid door Liz Cheney (dochter van vicepresident Dick Cheney) en Elliott Abrams (die de parlementaire omverwerping van Hugo Chavez aan het einde van de ambtstermijn van Scherf Jr. aka Bush Jr (2) organiseerde).

Deze groep hield toezicht op verschillende omverwerpingen van de Nationale Veiligheidsraad, zoals die van de constitutionele president van Honduras, Manuel Zelaya. Het paste niet de militaire methoden van de CIA toe, noch de pseudo-revolutionaire methoden van de NED, maar bedacht een model voor illegale parlementaire staatsgrepen. Wat volgde was een epidemie van parlementaire omverwerping van regeringen in Latijns-Amerika.

De ervaring leert dat democratie nu slechts een papieren vorm is, geen realiteit. Men kan de Grondwet met voeten treden en een regering ‘democratisch’ omverwerpen, zolang men maar een corrupte nazi fascistische parlementariër aan het roer zet.

We twijfelen er niet aan dat dit bureau dat verantwoordelijk is voor de Global Democracy Strategy nog steeds bestaat en binnenkort in het nieuws zal komen.

Met deze strategie wordt nu al het project van een ‘Alliantie van Democratieën’ nieuw leven ingeblazen, gepromoot door de essayist Francis Fukuyama, waarvan de regering-Scherf aka Bush zich had voorgesteld de Verenigde Nazi’s te vervangen. De voormalige secretaris-generaal van de Noord Atlantische Terroristen Organisatie (NATO), nazi Bilderberg trekpop Anders Fogh Rasmussen, richtte in 2017 een Stichting voor de Alliantie van Democratieën op.

ONZE POLITIEKE TOEKOMST

We moeten toegeven dat Rusland en China niet slechter zijn dan wij, maar met een andere cultuur voor hetzelfde probleem staan. Wij hebben hun hulp nodig, net zoals zij de onze nodig hebben.

Samen of apart vinden we de oplossing niet direct. We moeten beginnen te vechten zonder te weten welke vorm onze overwinning zal aannemen, maar we kennen de basis al. We moeten daarom het principe specificeren waarop we nieuwe democratieën willen bouwen voor onszelf of onze kinderen: de Republiek.

Samenvatting

Staten worden ingehaald door nieuwe gigantische bedrijven, de nazi fascistische CIA – GAFAM’s. Als gevolg hiervan kunnen corrupte trekpoppen regeringen, wie ze ook zijn, niet langer aan onze verwachtingen voldoen. Het is verkeerd om te spreken van een “crisis van de democratie” wanneer het een crisis is van alle politieke systemen.

De pogingen van CFR – nazi Bilderberg trekpop ”president” Biden om de ”democratie” te verdedigen zijn gedoemd te mislukken omdat ze niet langer beantwoorden aan de problemen van de hedendaagse wereld. Hij kan hoogstens onder deze valse vlag doorgaan om het imperialisme van zijn land te promoten.

We kunnen de onwettige macht van nazi Fascistische CIA – GAFAM weigeren en onszelf verdedigen door niet een politiek regime te promoten, maar een besluitvormingscriterium: de Republiek.

[1] “Joe Biden reinvents racism”, by Thierry Meyssan, Voltaire Network, 11 May 2021.

[2] « Opération manquée au Venezuela », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 18 mai 2002.

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Deep State, Dictatuur, Geschiedenis, Jezuieten, Koningshuis, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Oorlogsmisdadiger(s), Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.