Cui bono – wie zou kunnen profiteren van een wereldwijde pandemie 1/2

Cui bono – wie zou kunnen profiteren van een wereldwijde pandemie 1/2

Het coronavirus is het gesprek van elke dag, opgehypet door de corrupte media, als geen ander onderwerp in de afgelopen decennia. Bijna iedereen ervaart de effecten. Op scholen, op het werk, in het openbaar vervoer, in de supermarkt en in vele andere gebieden. Als we de absolute sterftecijfers in de afzonderlijke landen en wereldwijd vergelijken met de influenza (griep) in voorgaande jaren, is er tot nu toe geen toename van het aantal sterfgevallen waargenomen. Het aantal sterfgevallen vanaf het begin van het jaar tot aan de huidige uitzenddatum in 2020 is zelfs nog lager dan in de vergelijkbare periode in 2018, als we kijken naar de wereld en ook naar China, Duitsland en Italië, elk op zich! Daarom kan men niet anders dan zich afvragen of er achter deze paniekzaaierij iets anders dan oppervlakkigs schuilgaat. Om deze vraag over de verborgen achtergronden tot op de bodem uit te zoeken, is het nuttig om erover na te denken:

Cui bono – wie zou kunnen profiteren van een wereldwijde pandemie met zulke drastische beperkingen als die welke momenteel van kracht zijn? Wij richtten ons op de vraag “Wie zou er baat hebben bij deze paniekzaaierij? Wat zit er achter? Wat zou het doel hiervan kunnen zijn?” aan verschillende onafhankelijke deskundigen, om op dit moment een zo volledig mogelijk beeld te schetsen op basis van de verschillende gezichtspunten.

Hier eerst de beoordeling van de journalist en boekauteur Gerhard Wisnewski:

Wisnewski: “Het komt de wereldwijde commandostructuren die we voor ons zien steeds duidelijker ten goede. Om dit te onderkennen moeten we deze zaak niet alleen vanuit medisch oogpunt bekijken, maar ook politiek. Als we kijken naar deze maatregelen, die ons voortdurend worden voorgesteld en die steeds verder worden aangescherpt, dat wil zeggen eerst geen bijeenkomsten van meer dan 1000 mensen, dan niet meer dan 100 mensen, dan niet meer dan 50 mensen. Nu moeten er in Duitsland of Oostenrijk – geloof ik – plotseling niet meer dan vijf mensen bij elkaar komen.

Dan mogen mensen hun huis alleen nog maar verlaten om belangrijke redenen, met een soort pas die ze zelf moeten afgeven, een zelfverklaring. Dit wordt ons verkocht als een hygiënische maatregel tegen een besmettelijk virus. Maar als we hier als politieke wetenschappers naar kijken, zien we iets anders. We zien een noodtoestand en de staat van beleg. Het is hetzelfde in een noodtoestand of onder de staat van beleg, dat mensen een avondklok krijgen, dat niet meer dan drie mensen bij elkaar mogen staan, dat na zoveel uren allerlei plaatsen gesloten zijn. Dit is een typisch krijgsrecht of uitzonderlijk recht. Met andere woorden, de zogenaamde Wereldgezondheidsorganisatie, ik noem het liever de Wereldgezondheidsregering, heeft overal ter wereld de noodtoestand uitgeroepen en alle mensen beroofd van hun burgerrechten en vrijheden. Met andere woorden, dit is een staatsgreep van bovenaf en van bovenaf.

Veel mensen weten niet dat er in Duitsland nog maar weinig [Duitse] wetten worden gemaakt. De meeste van hen komen uit de Europese Nazi Fascisten Unie of de Verenigde Nazi’s. Zo werkt het: Duitsland of Oostenrijk of Zwitserland sluiten zich aan bij een Verenigde Nazi’s-verdrag, verplichten zich tot bepaalde maatregelen en verbinden zich ertoe deze in nationale wetgeving om te zetten. Dit is dus een wetgevingsprocedure.

En zelfs als in sommige overeenkomsten staat dat ze niet bindend zijn, kunnen we in het verleden constateren dat ze op nationaal niveau zijn uitgevoerd. Dat is gewoon een vijgenblad. Dit betekent dat we te maken hebben met een staatsgreep door deze mondiale Verenigde Nazi’s-structuur, samen met haar financiers. Ik heb zojuist gelezen dat zonder de Bill Gates Foundation de Wereldgezondheidsorganisatie eigenlijk failliet zou zijn. Als dat zo is, als dat waar is, dan hebben we hier een ander privé-commando-mechanisme, want, zoals het gezegde luidt, wie betaalt, bepaald. Bill Gates zelf is erg sterk, en de Bill Gates Foundation is betrokken bij wat bekend staat als de gezondheidszorg, dat wil zeggen bij de vaccinatie-industrie. En daar moet het naartoe, om dit nut nog verder te vergroten. Omdat we hier een tweedelige operatie hebben. Ik had het net over de politieke operatie. Nu kom ik bij de psychologische operatie. Namelijk, het begint met de hel. Ik heb hier een paar foto’s van krantenkoppen uitgeprint.

Als je hier naar kijkt, allemaal angstaanjagend. Ongelooflijke bedreigingen en voorspellingen. En tegelijkertijd het verzoek: Dit hoort in de medicijnkist! Dat betekent dat er hier al eerder zaken zijn gedaan. – Dit is de hel die ons wordt voorspeld, en we zullen er een paar maanden in blijven stoven. En dan komt de verlossing. En de verlossing is natuurlijk het vaccin. Iedereen zal opgelucht ademhalen: eindelijk is er een vaccin dat ons uit deze hel zal bevrijden. Maar medisch gezien bestaat deze hel niet. Het bestaat alleen psychologisch. De corrupte media zal ons uit de hel halen als we klaar zijn voor het vaccin. Dan zal de farmaceutische industrie er bovenop zitten. De vraag is of ze tevreden zijn met de aankoop van de spullen, de vaccins, of dat ze aandringen op verplichte vaccinatie.

Vraag: De nationale overheden werken verrassend goed samen met deze Verenigde Nazi’s. Wat vind je van dat rijmpje?

Wiśniewski: “Dat is heel interessant, we zien het nu voor het eerst, we hebben het al eerder gezien, we hebben deze wereldwijde commando-instantie of wereldwijde commandostructuur al eerder gezien, maar we hebben het nog nooit zo abrupt en perfect en levendig gezien als in dit virusgeval, in dit vermeende Corona geval. Iedereen kan observeren hoe deze mondiale structuren werken en in werking treden tot aan de laatste ministaat. Je kunt kijken naar welk land je maar wilt. Corona-paniek en totalitaire maatregelen zijn overal aanwezig. Met andere woorden, we zien deze wereldwijde commandostructuur duidelijker dan ooit tevoren. Daarom heb ik ook gesproken over dit angstaanjagende machtsvertoon, dat niet alleen in staat is om de hele wereld te controleren, maar ook om deze in een noodtoestand te brengen en alle mensen van hun vrijheidsrechten te beroven.

Ja, en als het gaat om de vraag wie er baat bij heeft, is er een derde en veel krachtiger aspect, en dat is de dreigende wereldwijde economische crisis. Al jaren, in ieder geval sinds 2007, de eerste inzinking, waarschuwen deskundigen voor de onvermijdelijke wereldwijde crash, de wereldwijde economische crisis. Dit wordt steeds dreigender. De staten zijn volledig in de schulden geraakt. De rentetarieven zijn op zijn minst gedaald tot nul. Er is dus ook geen manoeuvreerruimte meer voor goedkoop geld dat de centrale banken tot hun beschikking hebben. En nu hebben we bij wijze van spreken het plafond bereikt, en daarom zie ik het als een poging om op deze crash te anticiperen en het op een praktisch gecontroleerde manier te laten gebeuren door de wereldeconomie volledig af te remmen met deze totalitaire maatregelen die ik heb genoemd. Dat is triljoenen dollars aan schade die hier wordt aangericht. Onze minister van Economische Zaken, de heer Altmaier, noemde iets meer dan 500 miljard die hij beschikbaar zou stellen voor hulp. Dat zou nooit genoeg zijn. Alleen al in Duitsland zullen er waarschijnlijk triljoenen schadegevallen zijn en nog veel meer wereldwijd.

Met andere woorden, ik denk dat we aan de ene kant nu proberen de mensen onder controle te krijgen, zodat we ze in deze crash onder controle kunnen houden. En ten tweede, om deze crash als het ware ordelijk af te handelen. En ten derde, wakker worden in een nieuw systeem.

Hier volgt een interview met Christoph Hörstel, een expert op het gebied van het Midden-Oosten en oprichter en voorzitter van de Neue Mitte-partij:

Hörstel: “Ja, deze vragen zijn – helaas van God, kan men alleen maar zeggen – relatief duidelijk in de loop van de dag: Wie heeft er baat bij? Dat is ook al duidelijk, dat komt onze bekende wereldwijde farmaceutische maffia ten goede, een kartel van bedrijven met een omzet van tientallen miljarden euro’s per jaar. Als je er een beetje over nadenkt, denk ik dat je tot de conclusie komt dat een serieuze, liefdevolle dienst aan de mensen waarschijnlijk niet de manier is om het geld op te halen, maar dat er andere dingen nodig zijn. En die andere dingen zijn dat je bewust mensen ziek maakt, dat je drugs uitvindt die de gezondheid niet ondersteunen maar verder in gevaar brengen.

Lees ook: Hoe het machtige oliekartel de wereld veroverde

De afgelopen decennia zijn er steeds weer grappen over gemaakt, maar nu lacht niemand meer. En het is duidelijk dat dit kartel zo ver is doorgedrongen tot de instellingen, dat wil zeggen tot de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), tot de universitaire instellingen, enzovoort, hoe zal ik het zeggen, dat het zich een weg heeft gebaand door lobbyisten en personeel, die eenvoudigweg kunnen worden gekocht door hun dure toespraken aan te bieden en vervolgens 20.000 dollar of euro per uur in te zamelen. Dat is niet het geld dat op de een of andere manier staat voor wat deze man of deze dame kan vertellen over alle grote dingen, maar de Clintons weten dat, maar ook de Gerhard Schröders van deze wereld! En dit zijn allemaal kantoorkosten, bij wijze van spreken – een achterstallig betaalde omkoping. Dus, wat gebeurt er daar?

Deze mensen hebben net een voorschot genomen op 18 oktober 2019, zij hebben een coronavirus-longsyndroom, zo heet het, en hebben een voorbespreking gehouden in een hotel in New York; er waren daar ook camera’s en introduceerden de individuele deelnemers… Er was daar ook een Chinees. Niet dat de gedachte opkomt dat China volledig onschuldig is en hier door enkele kwaadaardige Amerikanen wordt achtervolgd. Nee, een Chinees van een gezondheidsorganisatie zat aan tafel met een voormalige assistent van een CIA-man in het Witte Huis, allemaal vrij hooggeplaatst, maar niet officieel…

Het is niet de adjunct-directeur van de CIA of zoiets die komt, maar iemand die vroeger in dit vak zat. Er was trouwens ook een hooggeplaatste manager van Lufthansa. Met andere woorden, we kunnen ervan uitgaan dat Merkel het wist. Vijftien mensen plus enkele anderen op de achtergrond, en zij hebben de moties doorgenomen dat deze corona-epidemie, die in het modelgeval werd aangetoond, zich langzamer heeft ontwikkeld dan de huidige, maar dat zij 65 miljoen doden heeft veroorzaakt. En toen de corona daadwerkelijk in China begon, haastte John Hopkins University zich om uit te leggen dat het niet overeenkwam met het modelgeval, wat er in China gebeurde en dat er een zeer hoog dodental werd aangenomen.

Deze uitleg staat vandaag de dag nog steeds op het internet, net als de hele lijst. Er is bijvoorbeeld een dame, een mevrouw Jane Halton uit Australië. Ze zit in de raad van bestuur van het ANC, de Australian and New Sealand Bank. Het is de vierde grootste in Australië. Ze was eerder, laten we eerlijk zijn, minister van Financiën en minister van Volksgezondheid, de een na de ander, natuurlijk, in het Australische kabinet. Dus als je vragen hebt, hoe is het wereldwijde kartel van ”gezondheidsbedrijven” verbonden met de financiële maffia, met het wereldwijde kartel van financiële instellingen en Rothschilds banken (video), dan kun je het zien in zo’n persoon, in zo’n bijeenkomst. Er waren ook andere financiële instellingen. Het is allemaal heel, heel interessant en ze zullen hier veel geld verdienen – in vele opzichten!

Vraag: En wie, als ik tussenbeide mag komen: Maar wie organiseert zoiets? Wie nodigt er iemand uit voor zoiets?

Hörstel: “Ik denk dat het in het totaalplan staat. Het doel is vrij duidelijk: dit is een zogenaamde Nieuwe Wereldorde, en het gaat om één wereldwijde regering die als het ware over iedereen regeert. En zoiets als de Europese Unie of de Verenigde Staten van Amerika is al een tussenoplossing op weg naar dit doel. Wij Europeanen zijn ons daar bijzonder van bewust. Wij zijn immers alleen als Europese Unie opgericht omdat de Europese Unie als het ware verbonden is met Washington en zich daaraan moet houden. Dat is nu een beetje uit elkaar gevallen of een beetje gestoord door Trump.

Maar dat betekent niet dat het hele plan weg is of iets dergelijks, maar alleen dat de zogenaamde Deep state, die de leiding heeft in de VS en die bijvoorbeeld de heer Trump verhindert zijn troepen terug te trekken uit Afghanistan en Syrië of – zoals al twee keer is gezegd – de heer Poetin uit te nodigen in het Witte Huis. Maar dat kan hij niet doen! Dat moet hij niet doen! Je kunt niet duidelijker zien wie er eigenlijk de baas is in Washington. Deze jongens vertellen de Europeanen en andere landen dan waar ze heen moeten.

En daartoe moeten we duidelijk maken hoe we in een geest van goede trouw – en dit is gericht op de slapende schapen onder ons, die vandaag de dag nog steeds niet wakker zijn – de mensen kunnen overtuigen om te gehoorzamen, laten we zeggen, zelfs aan de meest absurde instructies van de regeringen. Dat is het enige waar het hier om gaat. Alle maatregelen dienen ervoor. Het houdt de bevolking in angst en schrik en ook in een zekere gehoorzaamheid. En dat is wat regeringen willen en zo’n epidemie is gewoonweg fantastisch!”

Vraag: Veel mensen zijn nu niet per se in de grootste paniek over het virus, maar velen zijn nu bang voor de economische gevolgen van deze, zoals u eerder zei, twijfelachtige maatregelen van de regering, nu ook in Duitsland. Vandaag was ook in het nieuws: Nu worden de winkels gesloten – met uitzondering van kruidenierswinkels, apotheken, enz. Wat vind je hiervan – economisch gezien? Welke gevolgen heeft dat voor ons?

Hörstel: “Het punt is dat het relatief goedkoop is, dat wil zeggen zonder repressieve maatregelen, zonder – hoe zullen we het zeggen – om 5 uur ’s morgens door de deur te stoten of mensen naar een of ander gevangenkamp te slepen, zoals onder Stalin gebruikelijk was – door simpelweg economische en sociale druk uit te oefenen om de bevolking tot gehoorzaamheid te dwingen. En deze hele corona hype is daar enorm geschikt voor.

Ik wil hier slechts twee heel korte dingen over zeggen, zodat we weten waar we aan toe zijn: Als je niet bang was voor de griep, hoefde je ook niet bang te zijn voor Corona. Dat is  punt een. En het andere punt is: Wie leeft er gezond, wie neemt er vitaminen, doet aan sport, de beroemde hulpmiddelen… Ik heb ze op mijn website “Christoph Hörstel” genoemd. Ik heb erover gerapporteerd op mijn wekelijkse reciters, die op mijn youtube pagina staan. De laatste heette: Het Corona-complot.

Misschien zegt dat veel. Je brengt de bevolking in gehoorzaamheid en de bevolking kan er iets aan doen! En mensen doen meer en meer omdat ze zich realiseren… Er gebeurt hier waanzin! Hoe komen we tot dit, door een paar onverklaarbare gevallen van iets – we weten niet precies wat het is … Dan begin je te onderzoeken en te denken: de hele virustheorie van ons officiële medische establishment is gewoon een model.

Dit denkmodel heeft één klein maar ernstig gebrek: het is niet bewezen! En daarmee is het eigenlijk duidelijk wat de bedrijven hier eigenlijk willen: geld verdienen, veel geld. En dat werkt met de epidemie. Dit is bijzonder schadelijk voor de middenklasse economie. En het feit dat de mensen hier leren om te gehoorzamen en deze schade te slikken – ze moeten onderhands worden ingeslikt, ook al biedt mevrouw Merkel nu leningen aan, zoals ze ook vandaag weer heeft gedaan – betekent niet dat het om cadeaus gaat, maar dat ze moeten worden terugbetaald, wat eigenlijk een andere verplichting is.

Zelfs gezonde, schuldenvrije bedrijven kunnen op deze manier aan ons financiële kartel worden overgedragen, bijvoorbeeld door middel van rente, door de noodzaak om terug te betalen. Dit zijn de dingen die er zijn. En de bevolking wordt gedwongen te gehoorzamen, desnoods door de politie. En dat is wat Corona zo goed doet! Daarom is het zo’n welkome remedie. Daarom is het een goede manier om het evenement van de grond te krijgen. En mijn indruk, als ik naar dit alles kijk, is dat we met Corona nu een snellere spreiding hebben en minder sterfgevallen in het eigenlijk praktische parcours, is al een gevolg van deze voorafgaande bijeenkomst op 18 oktober 2019 in New York door Johns Hopkins University en haar Institute for Health Security, omdat ze net hebben gemerkt: Oeps, er gaan te veel mensen dood. Dat is niet bepaald gunstig, en de mensen achter zo’n evenement, bijvoorbeeld Bill Gates met zijn Bill & Melinda Gates Foundation en andere grote donateurs, zeggen dan: Oké, we moeten wat aanpassingen doen. Dat is wat ze nu gedaan hebben: snellere verspreiding – minder dode.”

De econoom en geostrategisch analist Peter König schat de connecties rond de coronapandemie op deze manier in:

Na de officiële verklaring van de WHO over de pandemie is de eerste stap paniekzaaierij. Er gaat nauwelijks een minuut van elke dag voorbij zonder dat de (door zionisten gecontroleerde) corrupte media verslag doen van het coronavirus / COVID19; het bekendmaken van de laatste cijfers over nieuw geïnfecteerde en overledenen. COVID19 is nooit en op geen enkele manier te vergelijken met de jaarlijks terugkerende gewone griep, die vele malen meer mensen doodt dan het coronavirus.

Dus eerst en vooral observeren we hoe de paniekerige bevolking zich gedraagt. Mensen in paniek zijn meestal gehoorzaam en kwetsbaar en kunnen gemakkelijker door de autoriteiten worden gemanipuleerd. Ze kunnen zelfs schreeuwen en vaccinaties eisen om hun angst onder controle te houden. Zo niet, dan zou de volgende stap misschien, op aanbeveling van de WHO of individuele landen, “verplichte vaccinatie” onder politie en/of militaire bewaking zijn. […]

Als er inderdaad een verplichte vaccinatie is, dan weten de mensen niet wat voor soort cocktail van het vaccin in hen wordt geïnjecteerd. Misschien een langzame moordenaar die enkele jaren niet actief zal worden, of een hersen verzwakkend middel, of een gen dat vrouwen onvruchtbaar maakt… alles is mogelijk, met als doel de populatie drastisch te verminderen. Een bijkomende hypothese is dat een nano-chip samen met de vaccinatie wordt geïnjecteerd, mogelijk zonder dat de gevaccineerde persoon hiervan op de hoogte is. Alle persoonlijke gegevens kunnen op afstand op de chip worden geladen, inclusief gezondheidsgegevens en bankrekeningen.

Op deze manier helpt pandemische bangmakerij de weinig bekende Agenda ID2020 af te dwingen, die tot doel heeft een wereldwijd digitaal identiteitsbewijs voor alle mensen in te voeren. Achter deze Agenda ID2020 zitten onder andere de Bill & Melinda Gates Foundation, evenals de Global Alliance for Vaccines and Immunization, kortweg GAVI, de WHO, de Wereldbank, andere Verenigde Nazi’s-agentschappen, natuurlijk de farmaceutische industrie en NGO’s.

Het gaat om totale controle over de menselijke bevolking en wel zo snel mogelijk. Deze controle wordt al uitgevoerd door een One World Order, waaronder ook Agenda ID2020 werkt. Het laat de relatief kleine elite achter zich toe om de wereldbevolking aanzienlijk te verminderen, zodat naast de deelnemers aan de Agenda ID2020 vooral de grootste financiers, zoals de Rothschild groep, Rockefeller, Morgan, farmaceutische reuzen, etc., gecontroleerd kunnen worden, langer en beter kunnen leven met de resterende hulpbronnen van Moeder Aarde; en om een nieuw mondiaal economisch paradigma in te voeren, omdat de dollareconomie klaar is en zo snel mogelijk moet worden vervangen door een nog radicaler neo-kapitalistisch systeem, voordat China officieel de macht van de dollar inhaalt.

Het is nooit te laat om wakker te worden. Om ons scherp te houden, moeten we voortdurend voorgelogen worden. De leugens worden steeds geraffineerder en kennen geen grenzen. Om het doel van de kleine “duistere elite”, “Deep State”, nazi Bilderberg, zionisten of hoe je ze ook wilt noemen, te bereiken, gaan ze zelfs een kunstmatig geïmplanteerde wereldwijde pandemie niet uit de weg.

Als we bereid zijn deze leugens bloot te leggen, ze te erkennen en de betekenis van solidariteit en liefdadigheid te herontdekken, om er voor elkaar te zijn, kunnen we relatief snel de kracht van het duister omzetten in de kracht van het licht, en onszelf en Moeder Aarde redden…”.

De financieel-economisch deskundige Ernst Wolff beoordeelt de Corona-locatie als volgt:

De Corona-crisis is de laatste dagen de tweede fase ingegaan.
In de eerste plaats hebben we gezien hoe politici en autoriteiten het probleem niet serieus nemen, het bagatelliseren en ons op geen enkele manier voorbereiden op een pandemie, ondanks dringende waarschuwingen van artsen en wetenschappers. In de tweede plaats ervaren we nu een mengeling van hoofde loosheid, hysterische overreacties en grenzeloze incompetentie. Op het eerste gezicht lijkt dit alles misschien chaotisch, maar het heeft methode. Degenen die de moeite nemen om de krachten die hier aan het werk zijn op te sporen, zullen veel leren over de rol van de politiek in de ”parlementaire democratie”.

Toen het virus verscheen, zich langzaam verspreidde en een verstorende factor voor de economie begon te worden, was het belangrijkste belang van de financiële elite om de financiële markten naar steeds nieuwe hoogten te blijven drijven – zoals ze de afgelopen elf jaar hebben gedaan – en om de orgie van verrijking van de afgelopen jaren ongestoord voort te zetten. Politici hebben hen daarbij sterk gesteund door de dreigende pandemie te bagatelliseren – zonder rekening te houden met het feit dat tienduizenden mensen geleidelijk aan besmet raakten, enkele duizenden stierven en serieuze wetenschappers dringend waarschuwden voor het bagatelliseren van de pandemie.

Maar toen werd duidelijk dat de pandemie ongekende proporties zou aannemen en existentiële ontberingen zou veroorzaken voor de economie en de financiële markten. Politici reageerden door radicaal van koers te veranderen en over te schakelen van de pacificatie- en appeasement modus naar een volledig hysterische overdrive-modus.

Waarom? Want het werd duidelijk dat de financiële elite in zulke ernstige moeilijkheden verkeert dat ze deze keer een nog grotere herverdeling van onder naar boven nodig heeft dan in 2007/08. Het is daarom noodzakelijk om de aandacht af te leiden van het feit dat de grootste en meest meedogenloze financiële gokkers opnieuw in al onze zakken graven met behulp van de centrale banken – en wel op een onvoorstelbare schaal.

Vorige week beloofde de Amerikaanse Federal Reserve alleen al aan Wall Street leningen van 1,5 miljard dollar ter compensatie van haar verliezen. Een paar dagen eerder had het Witte Huis de Senaat om 2,5 miljard gevraagd om de Corona-crisis te bestrijden. De verhouding tussen gezondheidsmaatregelen voor het welzijn van de bevolking en geldinjecties om de meest gewetenloze speculanten in het financiële casino op te ruimen was vorige week dus alleen al in de VS 1:600.

Maar dat is nog niet alles. Overal ter wereld zijn sinds de crisis van 2007/08 biljoenen en triljoenen uit het niets gecreëerd door de centrale banken en beschikbaar gesteld aan ultrarijke investeerders tegen lage of nul rente. Tegelijkertijd zijn de sociale uitgaven echter drastisch verlaagd als gevolg van het bezuinigingsbeleid en zijn de gezondheidszorgstelsels radicaal ontmanteld en in sommige gevallen volledig verwoest. Er is momenteel geen enkel land ter wereld dat voldoende is voorbereid op een pandemie.

(In Nederland is het zorgstelsel ontmanteld in het door nazi Bilderberger Mark ”leugenaar/pedo?) Rutte geleide kabinet met nazi Bilderberger Schippers als minister samen met van Rijn die nu Bruins vervangt – die niet om kan gaan met de misdadige geplande moord op onschuldige burgers.!!??

En dat is nog niet alles, want de ineenstorting van de financiële markten staat nog in de kinderschoenen. Als de derivatenballon barst – en dat zal in de komende dagen of weken gebeuren – is er geen houden meer aan. Dan is zelfs 1,5 biljoen dollar niet meer genoeg, dan zullen de financiële reuzen die “te groot zijn om te mislukken” veel hogere bedragen nodig hebben – en die zullen ze zeker ontvangen.

Zodra dit gebeurt, wordt het echter uiterst precair voor zowel de politici als de financiële elite. Immers, het is nu al te voorzien dat de ineenstorting van de zorgstelsels onder de komende aanvallen van patiënten de mensen zich steeds meer bewust zal maken van het feit dat hier met twee maten wordt gemeten: Enorme bedragen voor de financiële elite en zielige aalmoezen voor de gezondheid van de meerderheid van de mensen.

Daarom bereiden politici zich momenteel voor op een veel slechter scenario dan de meeste mensen weten: de totaal buitensporige beperking van de burgerrechten, de sluiting van de grenzen en de steeds grotere betrokkenheid van het leger zijn niet bedoeld om het virus in te dammen en zo de gezondheid van de bevolking te beschermen, maar om zich voor te bereiden op burgeroorlogachtige omstandigheden, waarvan het optreden onvermijdelijk is met het oog op de volledige ineenstorting van de economie en het financiële systeem dat in het verschiet ligt.

In iets duidelijkere bewoordingen: we kunnen verwachten dat banken zullen sluiten en dat de toeleverings- en detailhandelsketens in de nabije toekomst zullen worden verstoord, met als gevolg een onder bevoorrading van de bevolking. Aangezien meer dan 80 procent van de mensen momenteel volledig onvoorbereid is, zullen heel wat mensen binnenkort zonder geld of voedsel komen te zitten. Het gevolg: plunderingen, protesten en opstanden zullen het gevolg zijn. Het politieke tegengif: politie- en militaire operaties op basis van nooddecreten.

Als iemand ondanks deze informatie nog steeds vasthoudt aan het idee dat politici en autoriteiten ons allemaal in principe goedgezind zijn, moet hij of zij eens een kijkje nemen bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze sub organisatie van de Verenigde Nazi’s heeft de afgelopen weken met alle middelen voorkomen dat er een pandemie werd aangekondigd. Waarom? Want de Wereldbank heeft de afgelopen jaren pandemische obligaties uitgegeven aan de financiële elite ter waarde van ongeveer 100 miljard dollar, waarover het volgende bekend zou moeten zijn:

Pandemische obligaties, ook wel Catbonds (Catastrofe bond) genoemd, kunnen worden gekocht voor een minimum bedrag van USD 250.000, leveren tussen de 8 en 11 procent rente op en zijn gekoppeld aan de volgende voorwaarde: In het geval van een uitbraak van een pandemie verliezen beleggers hun volledige investering, omdat deze dan moet worden gebruikt om de gevolgen van de pandemie in de arme landen te verzachten. Hoezeer deze arme landen de WHO na aan het hart liggen, is al te zien aan de Ebola-epidemie: Op dat moment werd geen enkele cent betaald aan de arme landen, ondanks het feit dat de uitbraak niet het noodzakelijke aantal slachtoffers bereikte.

Geen wonder dus dat de WHO deze keer al wekenlang als een worm kronkelt om het uitbreken van de pandemie aan te kondigen. Of zelfs maar een fractie van het nu ontvangen geld ooit de gezondheidsstelsels van de arme landen zal bereiken, is terecht te betwijfelen.

De les die uit de ontwikkelingen van de afgelopen dagen en weken moet worden getrokken is duidelijk en eenvoudig en kan in één zin worden samengevat: De rol van de (corrupte) politiek in de parlementaire democratie is niet om het volk te dienen en te beschermen in geval van nood, maar alleen om de financiële elite te helpen haar macht te behouden en haar toch al onmetelijke welvaart te vergroten – zo nodig in weerwil van alle fundamentele ethische en humanitaire waarden en door middel van maatregelen die de wereld alleen van militaire regimes en fascistische dictaturen heeft gekend.

De Britse ex-werknemer van de Royal Navy en expert op het gebied van microgolfwapens, Dr. Barrie Trower, beschrijft de coronaverhoudingen vanuit zijn standpunt als volgt:

Dr. Trower: “Wanneer microgolven een levend ding aanvallen, daagt het de homeostase uit, dat deel van het lichaam dat probeert de gezondheid en elk gezond deel van het lichaam te reguleren en te controleren. Als je een zender op een halve mijl afstand hebt, een halve kilometer verderop, dan is de homeostase al dag en nacht actief om je lichaam te repareren. Het hangt af van je gezondheidstoestand, je dieet, je leeftijd, vele andere factoren, hoe je ermee omgaat. Maar microgolven zullen de immuniteit van alle levende wezens langzaam verminderen.

Voor zover ik weet, zijn er 19 onderzoekspapers die teruggaan tot de jaren zeventig van de vorige eeuw. Er is niets nieuws aan 5G. De frequenties werden al in de jaren ’60 en ’70 gebruikt. Het enige nieuwe is de naam. Er is niets nieuws aan 5G. Er is een krant, […] Ik wil je graag een paragraaf voorlezen. En in dat document, ik denk dat het beschikbaar is op het internet, zijn er 111 verwijzingen naar 5G, gezondheid en alle andere G’s. De titel van dit artikel is “The Emperor’s New Virus: China, 5G en de verspreiding van het Wuhan coronavirus” van Paul Raymond Doyon. (Engels)

Hij zegt hier wat ik en vele anderen al weten dat er onlangs extra 5G-antennes zijn geïnstalleerd in Wuhan, China – ik denk ongeveer 10.000 nieuwe 5G-antennes. Wuhan is waarschijnlijk de stad met de meeste 5G ter wereld […] en dit is de stad die ten onder ging aan het coronavirus. Een van de conclusies die deze heer hier trekt – ik wil dit graag voorlezen – luidt “Deze …” en hier verwijst hij naar alle genoemde bronnen:

Al deze (bronnen) suggereren dat 5G straling de verspreiding van het COVID-19 virus sterk kan hebben verergerd en de dodelijkheid van de infecties die het heeft veroorzaakt sterk kan hebben verhoogd“; dat is waar ik het over had. “Het goede nieuws is dat het zeer waarschijnlijk is dat mensen die in gebieden wonen waar geen 5G-straling is en waar mogelijk andere elektromagnetische velden worden vermeden, aan de omvang van deze wereldwijde pandemie zullen ontsnappen”.

Uit mijn ervaring, die teruggaat tot de Koude Oorlog, weet ik dat 5G een effect heeft op het immuunsysteem, zoals in experimenten is aangetoond. Ik vermoed, zoals deze heer hier ook schrijft, dat 5G wat normaal gesproken gewoon een gewone griepachtige pandemie zou zijn, nog erger maakt. […]

De beste manier om uw gezondheid te verbeteren is om van 5G, 4G, W-LAN, af te komen – u kunt nog steeds alles hebben wat u wilt – nog sneller en beter, met meer informatie. Je hoeft alleen maar kabels te leggen. Dat is alles wat je moet doen. Het vermindert gewoon de winstmarge van de industrie, de W-LAN industrie. En ik denk dat er meer dan 500 van ’s werelds toonaangevende bedrijven zijn, die echt geen miljarden dollars aan winst willen verliezen.

Alles kan heel veilig gebeuren. En zonder de G’s zouden we ons waarschijnlijk niet eens zorgen hoeven te maken over het coronavirus. Dat bestaat al heel lang. We zouden er gewoon mee omgaan zoals elke andere griep. Maar als je de microgolven wegdoet en alleen maar draden gebruikt, hebben we dit probleem niet.”

Maar nu naar een heel andere aanpak. De medisch journalist Hans Tolzin beantwoordt onze vragen met een lijst van 14 medische feiten.

1. Zelfs vanuit het oogpunt van de orthodoxe geneeskunde is er geen enkele ziekteverwekker die zonder verdere factoren ziekte kan veroorzaken. Het bewijs: In elke besmettelijke ziekte zijn er gezonde geïnfecteerde mensen die niet ziek worden. Bij mazelen wordt dit “stille viering” genoemd. 90 % van de met polio besmette mensen zijn symptoomvrij, 99 % van de met HPV besmette mensen, in Afrikaanse bosgebieden gaat 20 % en een hoger aantal met ebola door zonder symptomen. Al 80 jaar geleden ontdekte een Duitse prof. Bruzello dat 40% van zijn patiënten de tetanuspathogeen in hun darmen heeft. En hij vermoedde dat met betere opsporingsmethoden de bacterie bij iedereen te vinden was. In het geval van AIDS zijn dit de “lange-termijn-positieven”, die kunnen uitgroeien tot het stenen tijdperk als de chemotherapie wordt afgewezen en een gezonde levensstijl wordt gehandhaafd. Dit fenomeen treft dus ook het zogenaamde coronavirus.

2. Mensen die echt ziek worden of zelfs dodelijk ziek zijn, zijn alleen degenen die beïnvloed worden door andere factoren, bijvoorbeeld een eerdere ziekte, ouderdom, vergiftiging, vitaminetekort, elektrosmog, psychologische stress, verzuring, slakvorming, enz. Deze bijkomende factoren worden echter volledig genegeerd door de conventionele geneeskunde. Men hoeft alleen maar te kijken op www.rki.de (=Homepage van het Robert Koch Instituut) om de tabellen van de respectievelijke differentiële diagnoses te zien, daar komen niet-bacteriële en niet-virale oorzaken voor vergelijkbare symptoombeelden ofwel helemaal niet voor ofwel, als ze al voorkomen, helemaal aan het eind. Mogelijke factoren in Wuhan zouden de extreme luchtvervuiling en de recente wijdverbreide 5G mobiele radio kunnen zijn. Maar dat moet natuurlijk wel goed en met een open vizier worden onderzocht.

3 Het probleem is ook dat de Gilde van Virologen de moderne hogepriesters van vandaag zijn en een absolute medische – en momenteel ook politieke – interpretatieve soevereiniteit hebben. Was het in het verleden de angst voor de duivel die de macht gaf aan de katholieke priesters, tegenwoordig is het de angst voor de onzichtbare en alomtegenwoordige ziekteverwekkers die de virologen (en daarmee bedoel ik ook alle microbiologen) de macht geeft om de hele wereld te destabiliseren met hun irrationele paniekzaaierij. Dit brengt hen aandacht en carrière voordelen, waardoor ze niet kunnen loslaten.

4) Als een viroloog zijn interpretatieve soevereiniteit opeist vanwege een viruspositieve laboratoriumtest, moeten alle andere medische disciplines ineenstorten, dat wil zeggen de toxicologen, macrobioten en andere voedingswetenschappers, milieu artsen, homeopaten, enzovoort. Een differentiaaldiagnose is weggelaten. En dit werkt wereldwijd.

5. De officieel toegelaten onnauwkeurigheid van de laboratoriumtests alleen al is reden genoeg om voor elke patiënt een zorgvuldige differentiaaldiagnose te stellen en te zoeken naar andere plausibele oorzaken van de ziekte. Het feit dat dit meestal wordt weggelaten is pure waanzin.

6 Ik heb er nog geen rekening mee gehouden dat een positieve virustest in het beste geval een correlatie kan vormen, maar niet automatisch een causaliteit. We hebben ook nog niet besproken of de detectie van bepaalde DNA-fragmenten door middel van laboratoriumtests daadwerkelijk in staat is om specifieke virussen op te sporen. Een groot deel van het virale DNA is immers identiek aan het menselijke DNA. In ziek weefsel sterft een bovengemiddeld aantal cellen af en bevat het celafval ook DNA-fragmenten die een laboratoriumtest niet kan onderscheiden van “virussen”. En we hebben nog niet gesproken over het feit dat volgens de epigenetica, een jonge medische wetenschap, lichaamscellen op genetisch niveau communiceren, d.w.z. ze brengen voortdurend DNA in en uit. We moeten dus het mysterie onder ogen zien wat een laboratoriumtest precies kan detecteren en wat het ons kan vertellen.

7. Ten zevende, komt het vermeende coronavirus uit een bio wapenlaboratorium? Tot nu toe heb ik nog geen enkel bewijs of zelfs maar een hint gezien. Ik denk dat het zeer onwaarschijnlijk is, omdat virussen natuurlijke fenomenen zijn waarmee onze lichaamscellen over het algemeen een zeer goede relatie hebben.

8. Is het een samenzwering van de CDC. Nogmaals, ik heb geen enkel bewijs gezien en ik denk dat het onwaarschijnlijk is, simpelweg omdat de VS de handelsoorlog met China toch al had gewonnen. Intussen trek ik mijn vroegere veronderstelling in dat het CDC de Mexicaanse griep had kunnen veroorzaken.

9. Wat is dan de echte achtergrond? Naar mijn mening zijn de op collectieve angst gebaseerde geloofspatronen die zich manifesteren de werkelijke oorzaak. Zolang wij als mensheid deze geloofspatronen niet oplossen, zullen er altijd nieuwe vermeende pandemieën zijn.

10 Het positieve: de huidige crisis met zijn volledig irrationele uitwassen is onze kans om deze geloofspatronen eindelijk eens onder de loep te nemen en los te laten.

11. Er zijn natuurlijk begunstigden, zoals de WHO, die elke schrikbarende tactiek aanwendt om haar krappe budget te verbeteren.

12. Wat moet ik doen? Het is belangrijk dat wij, die de collectieve angstmatrix doorzien, rustig blijven. Volgens het motto van de Anonieme Alcoholisten: “God geeft mij de sereniteit om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen, de moed om de dingen te veranderen die ik wel kan veranderen – en de wijsheid om het een van het ander te onderscheiden“. Ik moet mezelf er ongeveer een dozijn keer per dag aan herinneren…

13 Ik beveel ook aan dat iedereen die te maken heeft met beperkingen van de grondrechten in verband met de paniekzaaierij van het coronavirus, zijn zaak voor de administratieve rechtbank brengt, omdat artikel 1, lid 1, van de basiswet een uitvoerige afweging van de voor- en nadelen in het geval van dergelijke beperkingen voorschrijft. Dat dit tot nu toe niet is gebeurd, kan gemakkelijk worden bewezen met de hulp van een goed geïnformeerde advocaat voor bestuursrecht.

14 Daarnaast: gooi de virusjagers van hun idolate voetstuk en verhef alle andere medische disciplines op gelijke voet.

De komende dagen, weken en maanden zal blijken of en in hoeverre de beoordelingen van de deskundigen waar zullen blijken te zijn. In ieder geval hebben wij, als stem tegen de paniekzaaierij van politici en de media, de huidige stand van de kennis via dit programma duidelijk gedocumenteerd en hebben wij dus het beste gedaan wat wij op journalistiek en historisch vlak konden doen. We houden u graag op de hoogte van updates. Blijf bij de les!

– Nog een belangrijke opmerking: Download deze en andere programma’s over het onderwerp van het Coronavirus die u belangrijk vindt. In deze tijden van ”crisis” weet je niet hoe lang ze online beschikbaar zijn.

Ala deze ”crisis” achter de rug is, HET GELD OP IS,  gaan Rutte & Co gewoon verder met de afbraak en kopen we misschien nog een hoop waardeloos schroot (JSF) voor enkele miljarden om onze ”vrienden” in de VS te bedanken.

Binnenkort deel 2

Nawoord: De meeste mensen bij de Verenigde Nazi’s, de WHO en andere instanties zijn gewone mensen die denken dat ze goed werk doen, de top echter zijn trekpoppen van de 1% net als Rutte, het Ollonkreng, Kaag, Hoekstra etc. zielige trekpoppen zijn van Nazi Bilderberg. Het merendeel van de Kamerleden – het partijkartel – is werkelijk te stom om voor de duvel te dansen – wat ze dan ook doen voor een riante vergoeding. Zij weten echter goed dat ze niet de bevolking dienen!!

Links:
https://kenfm.de/tagesdosis-16-3-2020-corona-virus-hinter-der-panikmache-steckt-methode/

The Coronavirus COVID-19 Pandemic: The Real Danger is “Agenda ID2020”

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Koningshuis, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Nieuwe Democratie, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.