De agenda voor het Orwelliaanse vaccinpaspoort is gebaseerd op de leugen van het ‘sociale contract’ 

De agenda voor het Orwelliaanse vaccinpaspoort is gebaseerd op de leugen van het ‘sociale contract’ 

Er is een fundamentele vraag die gesteld moet worden bij het onderzoeken van de kwestie van het vaccinpaspoort, en wat ik vind is dat bijna niemand in de corrupte mainstream het rechtstreeks aanpakt. De vraag is deze:

Is het juridisch en moreel aanvaardbaar om de rechten en economische toegang van mensen te beperken om hen te dwingen zich te onderwerpen aan een experimenteel dodelijk/ziekmakend “vaccin”, of welke andere medische procedure dan ook?

Bovendien, wie mag beslissen welke medische procedures acceptabel zijn om af te dwingen? Wie wordt de almachtige en welwillende opzichter van het gezondheid pad van ieder mens. 

Ik vraag dit omdat ik denk dat niet veel mensen zich realiseren wat de toekomstige gevolgen zijn van het toestaan ​​van corrupte fascistische regeringen of bedrijven (hetzelfde tegenwoordig) om dodelijk/ziekmakende Covid-Gentherapie vaccinaties te dicteren. Daar stopt het niet; in feite hebben we geen idee waar dit stopt zodra de doos van Pandora is geopend.

Het belangrijkste argument van de Covidiaanse-cultus en het establishment voor vaccinpaspoorten is bijvoorbeeld de fantasie van het ‘sociale contract’. Ze beweren dat omdat we ‘in een samenleving leven’, alles wat we doen op de een of andere manier van invloed is op iedereen, en omdat we allemaal met elkaar verbonden zijn in ons ‘collectief’, zijn we dus verplicht aan het collectief.

Met andere woorden, het collectief heeft het “recht” om het leven van het individu op microniveau te beheren, want als het individu zijn/haar eigen beslissingen mag nemen, kunnen ze mogelijk schade toebrengen aan de hele groep.

Voor het geval u niet bekend bent met deze filosofie, het is een uitbreiding van het socialisme en cultureel marxisme, en het vormt de kern van de propaganda voor vaccinpaspoorten. Ik heb in het verleden openbare debatten gehad met pro-socialistische mensen die hebben geprobeerd de verdiensten van het socialisme te verdedigen en elke keer dat het argument neerkomt op één enkele ontkoppeling – zeg ik dat als een groep mensen wil vertrekken om hun eigen kleine socialistische gemeenschap te beginnen waar ze het volste recht op hebben… zolang het VRIJWILLIG is.

Als het dan faalt en instort, maakt het niet uit, want het heeft geen invloed op mij of iemand anders die niet wilde deelnemen.

Het probleem is dat deze socialisten/communisten/marxisten/collectivisten het begrip voluntarisme eenvoudigweg niet begrijpen. Ze geloven dat mensen gedwongen moeten worden om het juiste te doen of anderen te helpen, en zij zijn de ”mensen” die mogen beslissen wat het juiste is en wie de hulp krijgt. Zij zijn de ”mensen” die mogen beslissen welke vrijheden acceptabel zijn en welke vrijheden niet op hun agenda staan. Als ze zeggen “We leven in een samenleving…”, bedoelen ze eigenlijk

“Jij leeft in ONZE samenleving en WIJ zullen bepalen wat het beste voor jou is.”

Als ik beargumenteer dat een socialistische fascistische gemeenschap vrijwillig moet zijn, argumenteren ze onvermijdelijk dat mensen zich niet vrijwillig aan een dergelijk systeem zullen binden, dus moeten ze worden gedwongen om te doen wat het beste is voor het ‘grotere goed’.

In termen van vaccinpaspoorten is het collectivistische sociale contract een sleutelelement. Ze beweren dat niet-vaxxen geen persoonlijke vrijheid is, omdat niet-vaxxen een risico vormen voor het leven van alle anderen. Het sociaal contract wordt dus geschonden omdat je door het maken van een persoonlijke levenskeuze de rechten van anderen in gevaar brengt.

Het is echter interessant hoe de Covid-cultus bestaat uit mensen die niet dezelfde logica toepassen op andere gezondheidskwesties zoals abortus. Ik bedoel, er is geen enkel onderbouwd bewijs om de bewering te ondersteunen dat niet-Gentherapie gevaccineerde mensen een grotere bedreiging vormen voor het leven van anderen dan gevaccineerde mensen, en daar komen we zo op terug.

Maar als we het hebben over een abortus, hebben we het over een persoonlijke medische beslissing die leidt tot de directe en waarneembare dood van een ander onschuldig mens met zijn/haar eigen rechten. Abortussen beëindigen het leven van meer dan 800.000 ongeboren mensen per jaar in de Verenigde Fascisten Staten, veel meer dan Covid zou doen.

“Mijn lichaam mijn keuze” is blijkbaar alleen van toepassing op het doden van baby’s, maar niet op mensen met een gezond verstand die geen proefkonijn willen worden voor een dodelijk ziekmakend mRNA-cocktail zonder langdurige tests om de veiligheid ervan aan te tonen.

Maar stel je voor dat we het scenario zouden omdraaien en het brede sociale contractargument zouden toepassen op zoiets als kinderen en bevolking? Een collectivistisch/links lid van de cultus van de opwarming van de aarde zou ook kunnen beweren dat abortus wettelijk verplicht moet worden gesteld, omdat het hebben van een kind of “te veel kinderen” de CO2-uitstoot verhoogt en dit de samenleving nog verder “in gevaar” brengt (alweer, zonder enig bewijs die de bewering ondersteunen).

Door toe te staan ​​dat het verhaal van het sociale contract ongecontroleerd blijft, openen we de deur naar gruwelijke nieuwe onderdrukkende maatregelen en een volledige uitwissing van onze autonomie.

Ik denk dat het veilig is om te zeggen dat de ideologie van het ‘sociale contract’ zeer selectief en hypocriet is. De Covid-cultus geeft niet om het redden van levens, ze geven alleen om hun ideologische verhaal en de kracht om mensen eraan te onderwerpen. Maar laten we nog dieper ingaan op de redenering achter de claim van het sociaal contract. Wie sterft er eigenlijk door niet-gevaccineerde personen, die volgens de vaccinNazi statistieken van de staat ongeveer 50% van de Amerikaanse bevolking uitmaken ?

Het gemiddelde infectiesterftecijfer (IFR) van Covid is slechts 0,26% volgens tientallen onderzoeken en de eigen cijfers van de corrupte (R)overheid. Dit betekent dat mensen zonder Gentherapie ”vaccin” niet eens een bedreiging vormen voor 99,7% van de bevolking. 

Ongeveer 40% van alle Covid-sterfgevallen bestaat uit mensen in verpleeghuizen met reeds bestaande aandoeningen, wat betekent dat we niet weten of ze daadwerkelijk zijn overleden aan Covid, de dodelijk/ziekmakende Gentherapie ”vaccin” of door de gezondheidsproblemen waaraan ze al leden. De groep mensen die mogelijk door de niet Gentherapie gevaccineerde wordt getroffen, wordt kleiner en kleiner…

En hoe zit het met de belachelijke tegenstrijdigheid die ontstaat als we het hebben over het mandaatverhaal versus het paspoortverhaal? Als muilkorven en Gentherapie ”vaccins” echt werken, hoe is een niet-Gentherapie gevaccineerde of ontmaskerd persoon dan een bedreiging voor een Gentherapie gevaccineerd persoon? Als de vaccins en maskers niet werken, waarom ze dan überhaupt gebruiken, en waarom gedwongen vaccinaties eisen via paspoortmaatregelen?

Reguliere propaganda beweert dat de niet Gentherapie gevaccineerde op de een of andere manier petrischalen zullen worden voor nieuwe mutaties die Gentherapie gevaccineerde mensen zullen schaden. Er is geen bewijs om deze bewering te ondersteunen. Er is zelfs meer bewijs dat suggereert dat het Gentherapie gevaccineerde mensen zijn die mutaties en varianten veroorzaken. De corrupte mediahoeren (m/v) zeggen dat dit geen reden tot bezorgdheid is, maar als dat niet het geval is, hoeven we ons ook geen zorgen te maken over de 25.000+ mutaties die zich voordoen in de niet-Gentherapie gevaccineerde populatie, als die er is.

Feit is dat steeds meer wetenschappelijk bewijs aantoont dat de experimentele dodelijk/ziekmakende Gentherapie ”vaccins” NIET effectief zijn en dat de niet gevaccineerde eigenlijk veiliger zijn tegen Covid, ongeacht de variant of mutatie.

De echte infectieaantallen in de VS zijn onmogelijk te weten, omdat tot 59% van de mensen die Covid oplopen en verspreiden, volgens de gecorrumpeerde CDC asymptomatisch zijn. 

Ze weten nooit dat ze het hebben, dus het is onwaarschijnlijk dat ze er op testen. Dat gezegd hebbende, is het duidelijk dat vele miljoenen Amerikanen met het virus te maken hebben gehad en er nu een natuurlijke immuniteit voor hebben (ik ben er toevallig een van). Gevestigde elites psychopaten zoals fascist Anthony Fauci weigeren natuurlijke immuniteit als factor te erkennen, en ze zeggen dat ALLEEN mensen die Gentherapie gevaccineerd zijn gekwalificeerd zijn om een ​​paspoort te krijgen. Waarom?

Er worden meerdere onderzoeken gepubliceerd uit landen met hoge vaccinatiepercentages zoals illegale zionisten staat Israël, die volledig in tegenspraak zijn met fascist Fauci’s verhaal over natuurlijke immuniteit. Israël heeft een vaccinering percentage van ongeveer 63% volgens overheidsstatistieken, maar wetenschappelijk bewijs dat ze hebben vrijgegeven, toont aan dat gevaccineerde mensen 13-27 keer meer kans hebben om Covid op te lopen en 8 keer meer kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen in vergelijking met mensen met natuurlijke immuniteit. Het lijkt bijna alsof de mRNA-Gentherapie ”vaccins” gevaccineerde mensen MEER vatbaarder maken voor het virus dan minder vatbaar.

Recente gegevens van de staat Massachusetts ondersteunen deze zorg. In de maand juli meldde MA maar liefst 5100 Covid-infecties, allemaal mensen die volledig waren gevaccineerd. Meer dan 80 van hen stierven, wat een veel hoger sterftecijfer is dan onder niet-Gentherapie gevaccineerde. In mijn provincie van 20.000 mensen, met een lage vaccinatiegraad en geen maskermandaten, waren er in het eerste jaar van de plandemie in totaal slechts 17 ”Covid”-sterfgevallen.

Dit roept de vraag op: waarom überhaupt de mRNA-cocktail nemen? Wat valt er te winnen? Nou, er is niets te winnen op het gebied van gezondheidsveiligheid. Zelfs als je toevallig deel uitmaakt van de 0,26% van de mensen die risico lopen op Covid, kun je op de lange termijn beter je kansen wagen met natuurlijke immuniteit dan de dodelijk ziekmakende gentherapie prik te krijgen.

Het antwoord op de vraag gaat niet over gezondheid, maar over ontzegging van toegang. De corrupte fascistische (R)overheid en hun zakelijke partners proberen ervoor te zorgen dat u het vaccin MOET nemen om deel te nemen aan normale sociale activiteiten of zelfs om een ​​baan te behouden. Niet alleen dat, maar het proces gaat eeuwig door, want elk jaar zullen er nieuwe varianten en nieuwe dodelijk/ziekmakende boostershots zijn. De enige reden om het ”vaccin” te nemen is om in ieder geval een handvol van je ”vrijheden” te behouden en armoede en hongersnood te voorkomen.

Hier moeten we teruggaan naar de oorspronkelijke vraag die aan het begin van dit artikel werd gepresenteerd:

Is het wettelijk en moreel aanvaardbaar om de rechten en economische toegang van mensen te beperken om hen te dwingen zich te onderwerpen aan een experimenteel dodelijk/ziekmakend “vaccin”?

De Covid-cultus zal zeggen dat privé-bedrijfsrechten belangrijker zijn dan individuele rechten, dus bedrijven moeten worden toegestaan ​​om werknemers te discrimineren op basis van hun vaccinatiestatus. Maar nogmaals, waar we in de meeste gevallen mee te maken hebben, zijn GEEN particuliere bedrijven, maar fascistische CIA gecontroleerde conglomeraten die worden gefinancierd door reddingsoperaties van de corrupte (R)overheid en die samenspannen met regeringen om de paspoortagenda af te dwingen.

Dus iedereen zou nee moeten zeggen, deze bedrijven hebben geen wettelijk recht om zich te voeden met openbare belastingdollars en vervolgens te beweren dat ze privé-entiteiten zijn die de vrijheid hebben om de medische privacy van werknemers en klanten te schenden.

En sinds wanneer geven collectivisten eigenlijk om particuliere zakelijke rechten? Meer hypocrisie…

Als we het hebben over kleine en middelgrote bedrijven zonder overheidsstimulansen, wordt het probleem lastiger. In veel staten en andere landen handhaven de bedrijven alleen paspoorten, want als ze dat niet doen, worden ze gestraft door de fascistische corrupte (R)overheid. In dit geval gaat het argument van de particuliere ondernemingsrechten uit het raam. De Covid-cultus respecteert zakelijke onafhankelijkheid alleen als het hen uitkomt.

Eerlijk gezegd zijn het kleine bedrijven die het meest worden getroffen door de Covid-mandaten en de extra kosten die gemoeid zijn met het afdwingen van de paspoorten in hun eigen vestigingen, zullen ze begraven.

Elke eigenaar van een klein bedrijf die vrijwillig de paspoortregels ondersteunt, moet een financiële doodswens hebben.

Wat de corrupte (R)overheid betreft, zal de Covid-cultus beweren dat er precedenten van het Hooggerechtshof zijn voor wettelijke handhaving van Gentherapie vaccinaties. Eerlijk gezegd kan het me niet schelen, en miljoenen andere mensen met gezond verstand ook niet. Een stel incompetente corrupte hogepriesters in zwarte gewaden kan mijn onafhankelijke gezondheidsbeslissingen niet dicteren; Ik neem die beslissingen en ze kunnen er niets aan doen.

Dit is waar we in het reine moeten komen met de betreffende moraal en principes – het leven van anderen wordt op geen enkele manier beïnvloed door mijn beslissing om te weigeren te voldoen aan dodelijk/ziekmakende Gentherapie ”vaccin” paspoorten.

En alleen omdat een groep – door de zionisten gecontroleerde ”media” – ernstig geïndoctrineerde mensen irrationele angsten heeft voor de dreiging van Covid, betekent niet dat mensen met meer onderscheidingsvermogen over de feiten nodig zouden moeten zijn om hen “zich beter te laten voelen” of zich veiliger te laten voelen.

Waar het op neerkomt is dit: onze vrijheden zijn belangrijker dan uw paranoïde angsten, en we zullen niet voldoen. We onderschrijven uw valse sociale contract niet en u bent niet in een positie om de voorwaarden van onze “maatschappij” te dicteren.

Vind je het niet leuk? Je bent meer dan welkom om het land te verlaten en ergens anders – liefst op een ander fascistisch continent of eiland –  een dodelijk/ziekmakende Gentherapie gevaccineerde Utopia te beginnen. We zullen zien hoe dat op de lange termijn voor u uitpakt.

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Deep State, Dictatuur, Gezondheid, Immuun systeem, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.