De cultus van gemaskerde schoolkinderen

De geschiedenis zal niet vriendelijk kijken naar onze bewijsvrije beslissing om kinderen het meest te laten lijden

Nu we het derde jaar van de Anglo Zionistische Rijk >Ashkenazi plandemie ingaan, komt elk kind van 5 jaar en ouder in aanmerking voor een experimenteel COVID-vaccin in de Verenigde Zionisten Staten. Vreemd genoeg is deze ontwikkeling gepaard gegaan met een verhoogde druk op kinderen om maskers te dragen op school.

Sommige privéscholen zijn verder gegaan dan het maskeren van stoffen muilkorven en verplichten N95 (of gelijkwaardige) maskers voor kinderen vanaf 4 jaar. Het Berkeley Unified School District in Californië is onlangs begonnen met de overgang van studenten naar muilkorven op N95-niveau.

Dit is geen kwestie van het beschermen van kinderen, hun leraren of hun grootouders; het is waanideeën en gevaarlijk sekteachtig gedrag.

De manier om wetenschappelijke onzekerheid te verminderen als het gaat om praktijken zoals het maskeren van jonge kinderen, is door gerandomiseerde studies uit te voeren. Als het gaat om het maskeren van kinderen op scholen, heeft de wereldwijde ”wetenschappelijke” gemeenschap tijdens de plandemie geen dergelijke studies gelanceerd. De Britse regering heeft onlangs opdracht gegeven voor een rapport over de werkzaamheid van maskers in schoolomgevingen, die geen duidelijk bewijs voor deze praktijk hebben geïdentificeerd. Bovendien schrijven de auteurs:

Het dragen van gezichtsbedekking kan fysieke bijwerkingen hebben en de gezichtsidentificatie, verbale en non-verbale communicatie tussen leraar en leerling belemmeren. Dit betekent dat er nadelen zijn aan gezichtsbedekking voor leerlingen en studenten, waaronder nadelige gevolgen voor de communicatie in de klas.

Laten we beginnen met stoffen maskers, die het meest voorkomende type gezichtsbedekking zijn geweest dat wordt gebruikt om de gezichten van kinderen op school te bedekken. In de enige cluster gerandomiseerde studie die tijdens de plandemie onder volwassenen werd uitgevoerd, slaagde doekmaskering er niet in om de primaire uitkomst van COVID-gevallen te verbeteren die werden bevestigd met een bloedtest.

In een overkoepelende review die ik uitvoerde met Jonathan Darrow van Harvard en Ian Liu van de Universiteit van Colorado, concludeerden we dat doekmaskering gewoon niet werkt. Een maand later vertelde de voormalige gezondheidscommissaris van Baltimore aan CNN hetzelfde:

De Verenigde Zionisten Staten zijn uniek agressief in het maskeren van jonge kinderen. In tegenstelling tot wetenschappelijk bewijs, adviseren de door Gates gecorrumpeerde Centers for Disease Control en de American Academy of Pediatrics dat kinderen vanaf 2 jaar maskers moeten dragen. Europa is altijd meer ontspannen geweest over dit onderwerp en de corrupte Wereld ”gezondheid” Organisatie raadt maskers af voor kinderen jonger dan 6 jaar en alleen selectief voor kinderen jonger dan 11 jaar.

Gegevens uit Spanje over het maskeren van kinderen zijn ontnuchterend. De onderstaande figuur toont de R-waarde – een maat voor hoe snel het virus zich verspreidt – per leeftijd. Spanje verplichtte maskers op een specifieke leeftijdsgrens. Als maskers een zichtbaar effect hebben, zouden we een stap naar beneden in de grafiek moeten zien op de leeftijd dat kinderen ze beginnen te dragen (d.w.z. de verspreiding zou moeten dalen op de leeftijd waarop het maskeren begint). Maar zoals je kunt zien, is er slechts een langzame, opzettelijke, opwaartse trend zonder stappen naar beneden. Alleen op basis van het bewijsmateriaal zou het onmogelijk zijn om te raden welke leeftijdsgroepen maskers dragen en welke niet.

Gegevens van ‘Leeftijdsafhankelijkheid van de propagatiesnelheid van coronavirusziekte 2019 binnen schoolbubbelgroepen in Catalonië, Spanje’, november 2021

Dit betekent simpelweg dat maskering niet geassocieerd was met een groot effect bij het vertragen van de verspreiding. (Als je nieuwsgierig bent, begonnen kinderen ziekmakende ontmenselijking muilkorven  te dragen in deze studie op 6-jarige leeftijd.)

Laten we nu eens kijken naar N95 of gelijkwaardige maskers die zijn ontworpen om een hoog percentage deeltjes te filteren. Om dit doel te bereiken, vereisen N95-maskers een goede pasvorm en validatie. Met name zijn er geen goedgekeurde N95’s voor kinderen omdat deze maskers niet zijn onderworpen aan validatie voor jongeren. Alle maskers die met deze naam worden verkocht, zijn slechts “N95-stijl” maskers waarvan wordt gedacht dat ze mogelijk gelijkwaardig zijn. Het fascistische Berkeley en andere schooldistricten hebben ze toch verplicht gesteld, ook al suggereert geen enkele studie dat het beleid de verspreiding van COVID kan vertragen.

Wat is het doel van het ontmenselijking, ziekmakende muilkorf ”beleid”? Helpt het op zijn minst om de verspreiding te “vertragen”? Vóór het dodelijk, ziekmakende sterilisatie ”vaccin” klonk het logisch om te proberen de infectie uit te stellen totdat iedereen die dat wenste kon worden Gen gevaccineerd, waarbij de laatste een interventie was die zogenaamd een aantoonbaar effect heeft op de tarieven van ernstige ziekten en sterfgevallen. Hoewel ziekmakende muilkorven weinig of niets doet om infectie te vertragen, kunnen universele N95-maskering niets toevoegen behalve het ziek maken van de drager of draagster. Maar heeft dit doel nog zin na dodelijk, ziekmakende, sterilisatie  vaccins en Omicron?

Omicron heeft aangetoond dat het in staat is om zelfs experimenteel Gentherapie gevaccineerde mensen relatief gemakkelijk te infecteren (hoewel, ja, volgens de corrupte politiek en haar ”media” hoeren (m/v) NOS, MPO, RTL, etc. lijken vaccins  nog steeds te beschermen tegen ernstige ziekten). Het feit dat Omicron op grote schaal wordt verspreid door Gen gevaccineerde ”mensen”, in combinatie met de snelle verspreiding, betekent dat we eerder vroeg dan laat allemaal besmet zullen zijn – een conclusie die eerder deze maand werd gedeeld door corrupte fascist Anthony Fauci. Maar als besmetting voor iedereen onvermijdelijk is, dan heeft het geen zin meer om een ziekmakende muilkorf te dragen.

Zelfs het meest effectieve masker kan een infectie niet voorkomen; terwijl het heel schadelijk is voor de gezondheid voor de drager, en moeite met spreken veroorzaakt, die allemaal schadelijk zijn voor het educatieve en emotionele welzijn van schoolkinderen.

Anders gezegd, hoewel we 100% weten dat het schoolmaskeringsbeleid van Berkeley de verspreiding niet zal stoppen of vertragen, weten we wel dat het hoe dan ook een slecht beleid is: het werkt niet, vertraagt het alleen een onvermijdelijke besmetting met COVID en is daarom onnodig; het is onmogelijkheid voor kinderen om urenlang een goede pasvorm en afdichting te behouden, suggereert al dat het niet kan, het is gewoon een stuk theater voor de ”volksgezondheid” waarvan de bijwerkingen waarschijnlijk ernstiger zijn en daarom onnodig zijn.

Moeten kinderen en ouders bang zijn voor COVID? Ouders van kinderen met immuno suppressie en andere ernstige medische problemen moeten de begeleiding en het advies van hun kinderarts inwinnen om te beslissen wat het beste is voor hun kind. Maar de meerderheid van de ouders van gezonde kinderen moet hun angsten voor Covid plandemie in perspectief plaatsen. Een (pre-vaccin!) analyse uit Duitsland laat zien dat als een kind besmet is met COVID – met of zonder reeds bestaande aandoeningen – er een kans van 8 op 100.000 is om naar de intensive care te gaan. Volgens dezelfde studie is het risico op overlijden 3 op 1 miljoen, zonder sterfgevallen gemeld in de leeftijdsgroep ouder dan 5 jaar. Deze risico’s zijn verbazingwekkend laag.

Hoe zit het met de effecten van lange COVID? De beste gegevens die we hebben, suggereren dat tussen 0% en 2% van de kinderen die besmet zijn, symptomen zullen ervaren die verder gaan dan alle controlemaatregelen. Maar het grotere punt is dat als infectie onvermijdelijk is – als het slechts een kwestie van tijd is – overwegingen van lange Covid omstreden zijn. Het maakt niet uit hoe we de bestemming bereiken, we zullen kinderen moeten helpen die lange Covid ontwikkelen. Dit is waar, of we ze nu 100% niet werkende muilkorven of gezichtsschermen laten dragen, of hun adem inhouden elke keer dat ze naar binnen gaan.

Als het gaat om de nadelen van het muilkorven van kinderen, wil ik duidelijk zijn dat geen enkele eerdere studie het moment echt informeert: in de hele menselijke geschiedenis hebben we nog nooit zoveel kinderen zoveel uren per dag gemuilkorfd gedurende zoveel jaren. Als zodanig hebben we heel weinig gegevens waaruit we lessen kunnen trekken. We kennen simpelweg niet wat de langetermijneffecten zijn van deze bewijsvrije interventie.

Toch is het voorlopige bewijs dat we wel hebben verhelderend. Negenenvijftig procent van de Britse leraren verklaarde in april 2021 dat het vragen van leerlingen om maskers te dragen het begrijpen ervan een “stuk moeilijker” maakte. We weten dat wanneer iemand zijn lippen verbergt, het moeilijker is om te begrijpen wat hij zegt. Dit effect is natuurlijk meer uitgesproken bij kinderen met gehoor- en leerstoornissen. Om deze reden concludeerde een recente “bewijssamenvatting” van het Britse ministerie van Onderwijs: “Overheidsrichtlijnen blijven dat kinderen jonger dan 11 jaar moeten worden vrijgesteld van vereisten om gezichtsbedekking te dragen in alle omgevingen, inclusief onderwijs.”

Een rechtvaardiging die ik vaak hoor voor het maskeren van kinderen is een variatie van: “Mijn kinderen zijn gemaskerd en ze doen het prima.” Ik hoor en zie dit vaak van professionele collega’s – mensen met een opleiding op doctoraatsniveau en aanzienlijke financiële middelen om de kinderen in kwestie te ondersteunen. Maar geldt hetzelfde voor een kind wiens moeder lange dagen maakt en langere tijd in de kinderopvang doorbrengt? Krijgen alle kinderen dezelfde stimulatie buiten school om de ontberingen uit het pandemietijdperk te compenseren waaraan we hen onderwerpen?

Het antwoord op deze vragen is natuurlijk nee. Hoewel de bewering door corrupte fascisten vaak wordt gedaan dat het muilkorven van kinderen een vorm van onzelfzuchtig gedrag is – en dat degenen die zich ertegen verzetten de echte egoïsten zijn omdat ze anderen in gevaar brengen – tonen de gegevens de tegenovergestelde conclusie te ondersteunen.

Omdat het door Anglo Zionisten gecontroleerde Amerikaanse maskeringsbeleid grotendeels vormen van deugdsignalering en prestaties op het gebied van de ”volksgezondheid” zijn, is het niet verwonderlijk dat ze vaak schaamteloos tegenstrijdig en absurd zijn. Bedenk dat de corrupte CDC en AAP beide muilkorven hebben geadviseerd voor kinderen van 2 tot 5 jaar, in tegenstelling tot de corrupte WHO-richtlijnen. Om een idee te krijgen van dit beleid in de praktijk, denk aan de kinderdagverblijven die peuters stoffen maskers lieten dragen, behalve tijdens dutjes, wanneer ze naast hun leeftijdsgenoten in dezelfde kamer slapen. Ook scholen die muilkorven verplichten, hebben weinig andere keuze dan die eisen tijdens de lunch op te heffen.

Vanwege de mislukkingen en absurditeiten van deze maatregelen hebben sommige artsen, opvoeders en volksgezondheidsautoriteiten gewerkt aan het bedenken van offramps voor het muilkorven op school. Maar de moeilijkheid om dit te doen is een direct bijproduct van het gebrek aan bewijs om het maskeren van kinderen in de eerste plaats te ondersteunen. Als je de omstandigheden niet begrijpt waarin maskers daadwerkelijk kunnen helpen of niet helpen, is het moeilijk om te weten wanneer je moet stoppen. Het logische moment voor een muilkorven was de wijdverspreide beschikbaarheid van experimentele dodelijk, ziekmakende, sterilisatie Gentherapie vaccinatie voor kinderen van 5 tot 11 jaar, maar deze oplossing is vele malen schadelijker dan het gecreëerde virus.

Muilkorven is nu weinig meer dan een aansprekende waan. Het wapent ons met een zichtbaar ziekmakend ontmenselijking symbool dat onze toewijding communiceert om de schade van de plandemie te minimaliseren. Het zorgt ervoor dat sommigen van ons zich gesterkt voelen door ons iets te geven “dat we kunnen doen” in het licht van een grotendeels onzichtbare zeer beperkte dreiging. Maar de meeste muilkorven die de meeste kinderen gedurende het grootste deel van de plandemie dragen, hebben 100 % niets gedaan om de snelheid of het traject van het gecreëerde virus te veranderen.

Het verlies, de moord, voor kinderen blijft moeilijk te vangen in harde data, maar zal de komende jaren waarschijnlijk duidelijk worden.

Minder vergeeflijk is de beslissing die we, onder druk van de corrupte politiek en haar ‘media” hoeren (m/v) NOS, NPO, RTL, etc. als samenleving hebben genomen om de angsten van volwassenen te verschuiven naar de jongste leden van de samenleving, die op ons rekenen om hun belangen te verdedigen voor de onze.

Het is dankzij de aard van dit specifieke gecreëerde virus, in plaats van de vooruitziende blik van corrupte politici haar ”media” hoeren (m/v), corrupte instellingen zoals het RIVM of ”artsen, virologen en andere gevestigde corrupte trekpoppen, dat COVID relatief onmachtig is geweest tegen kinderen. De meerderheid van de kinderen die besmet zijn, zijn hersteld zonder gevolgen. En toch blijven we de meest schadelijke en belastende beperkingen opleggen aan de jongsten onder ons. Hoewel we het zogenaamd doen om andere leeftijdsgroepen te beschermen, suggereert empirische analyse bijvoorbeeld dat schoolsluitingen in een bepaalde gemeenschap niets hebben gedaan om de verspreiding onder ouderen in dezelfde gemeenschap te vertragen.

Wanneer de geschiedenisboeken worden geschreven, en de daders opgespoord, berecht en veroordeeld zijn, zullen we er niet wijs of vriendelijk uitzien om erop aan te dringen dat kinderen en peuters urenlang ziekmakende ontmenselijking muilkoren te dragen, jaar na jaar, zonder dit beleid ooit te testen met gecontroleerde proeven.

We zullen er onwetend, wreed, angstig en laf uitzien. We zien er misschien zelfs slechter uit dan onze primitieve voorouders die, wanneer ze geconfronteerd werden met grote plagen, zich bezighielden met allerlei bizarre, bijgelovige gedragingen – maar die zelden inhielden dat kinderen het meest moesten lijden.

Dit bericht is geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Bilderberg, Deep State, Democide, Geschiedenis, Gezondheid, Immuun systeem, Jezuieten, Maatschappij, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Volkerenmoord, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.