De echte politieke macht achter de schermen Deel 5 – Hoe kun je weten dat ze zo gevaarlijk zijn?

In toewijding van onze bondgenoot
de intelligente en eerlijke Jood Benjamin H. Freedman

change-hitler-obama-lenin

HOE KUN JE WETEN DAT ZE ZO GEVAARLIJK ZIJN?
ZE VERTELLEN HET ZELF!

Laten we beginnen met een voorbeeld dat iedereen weet, de tweede Wereldoorlog.
Ik dacht dat het Hitler was, de gek die de Duitsers in de oorlog stortte en de VS en Engeland waren de goeden. Al was er maar iets waar van dit sprookje. Waar ik altijd benieuwd naar ben geweest is: waarom zouden alle Duitsers Hitler hebben gevolgd?
Waarom waren zij niet gewoon doorgegaan met werken, ze waren toen een land van de industriële productie net als nu. Nou, het antwoord werd aan mij gegeven door de Zionistische Joden zelf.

Het Joodse tijdschrift Sentinel of Chicago heeft in de editie van 8 oktober 1940 afgedrukt:

‘Wanneer de nationaalsocialisten en hun vrienden huilen of fluisteren dat deze oorlog wordt veroorzaakt door Joden, dan hebben zij volkomen gelijk.’

Dan is er de Jood Benjamin H. Freedman, geboren 1890, de belangrijkste eigenaar van de Woodbury zeep Company en een insider van het Joodse leven in de VS,
vertrouwd met alle tempels, rabbijnen, vrienden met Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Joseph Kennedy en John F Kennedy. Als iemand ooit iets over de Joden in de VS wist was het Freedman. Na 1945 brak hij met alle Joodse organisaties, niet toevallig.
Hij was intelligent, helaas zijn een heleboel zionistische joden en rabbijnen intelligent maar Freedman had ook een geweten, dat is zeldzamer bij de Zionistische Joden.
In een toespraak in het Willard hotel in Washington in 1961 zei hij;

“De zionistische joden hebben volledige controle over onze regering.”

“Er was absoluut geen reden voor ons om de eerste Wereldoorlog te voeren.
We waren erin gebracht – als ik vulgair mag zijn, we zijn er ingeluisd – deze oorlog is slechts gevoerd zodat de Zionisten van de wereld Palestina zou verkrijgen.
“Ik zeg dat niet, een joods persoon zegt dat!

“Tot die tijd, zijn de Joden nooit beter af geweest in enig ander land in de wereld dan zij in Duitsland geweest waren.” -Dit is waar, alle joodse namen zoals Fieldberg, Goldberg, Seinfeld, Tannenbaum, Einstein, Weinstein, Spielberg etc. zijn van Duitse afkomst.

“Ze waren zo aardig om hen: sinds 1905, toen de eerste Joodse/communistische revolutie in Rusland is mislukt, -communisme is een Joodse uitvinding- en de Joden moesten vluchten uit Rusland, gingen zij allemaal naar Duitsland.  En Duitsland gaf hen hun toevluchtoord. En ze werden er heel goed behandeld. In de VS hadden zij Duitsland echter verkocht als een kwade genius zonder enige reden anders dan het feit dat ze Palestina wilde als een zogenaamde “Joodse Gemenebest.”

Let je op, op dat moment waren er 80 tot 90 miljoen Duitsers en er waren slechts 460.000 Joden. Slechts een half procent van de Duitse bevolking was Joods. En nog controleerde ze de hele pers, en ze controleerden het grootste deel van de economie omdat ze met goedkoop geld waren gekomen nadat de Duitse mark was gedevalueerd en praktisch alles hadden opgekocht. De Joden wilden dit feit geheim houden. Ze wilden niet dat de hele Wereld echt zouden begrijpen dat ze Duitsland hadden uitverkocht.’

  • 460.000 Joden op 80 miljoen Duitsers
  • zij controleerde de pers, en het grootste deel van de economie
  • klink bekend?
  • en dit is verklaard door een Jood, niet iemand die zonder na te denken tegen Joden is.

“In 1933, toen Duitsland weigerden om zich over te geven aan de Wereldconferentie van de Joden in Amsterdam, stopte de conferentie, en Mr. Samuel Untermyer, die president was van de hele conferentie, maakte een radio uitzending die in de hele Verenigde Staten werd uitgezonden waarin hij in feite zei, “de Joden van de wereld verklaren nu een heilige oorlog tegen Duitsland. We zijn nu bezig met een heilig conflict tegen de Duitsers.
En we gaan ze uithongeren om ze tot overgave te dwingen. We gaan een wereldwijde boycot tegen hen gebruiken. Dat zal hen vernietigen omdat ze afhankelijk zijn van hun export bedrijven.”– klink bekend? Nu is het de beurt aan Rusland om geboycot te worden voor hun tegenwerking in Syrië, dus de Zionistische wereldregering.

‘Natuurlijk, zeiden de Duitsers, “wie zijn deze mensen om een boycot tegen ons te verklaren en al onze mensen werkloos te maken, en onze industrieën tot stilstand te brengen? Wie zijn zij om ons dat aan te doen?” Ze vonden het natuurlijk heel kwalijk. Zeker de geschilderd Swastika’s op winkels die eigendom waren van Joden. Waarom zou een Duitser een winkel ingaan en zijn geld te geven aan een winkelier die deel uitmaakt van een boycot die de Duitsers liet verhongeren om overgave af te dwingen aan de Joden van de wereld,  die zouden gaan dicteren wie hun premier- of kanselier moest worden?’ – Dus de Joden wilden beslissen wie de leider van Duitsland zou worden. Klinkt bekend?

“In November 1933 erkende de Verenigde Staten de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie werd steeds machtiger, en Duitsland besefte dat “onze beurt komt snel, tenzij we sterk zijn.” Dus bouwden zij hun verdediging op. Verdediging tegen wie? Verdediging tegen de slechts 40.000 Joden in Moskou die Rusland overnamen, en vervolgens, via hun slinkse wegen, de controle overnamen van vele andere landen in de Wereld.’ – een gehersenspoeld persoon zou meteen schreeuwen ‘DAT is ANTISEMITISCH!’,  maar dit zijn allemaal woorden van een Jood.

‘ Waar worden we nu mee geconfronteerd? Als wij nu een Wereldoorlog starten kan die uitgroeien tot een nucleaire oorlog, en is de mensheid verledentijd.  Waarom zou zo’n oorlog plaatsvinden? Het zal plaatsvinden als het gordijn omhoog gaat voor act nummer 3: act 1 was de eerste Wereldoorlog, Act 2 was de tweede Wereldoorlog,  Act 3 gaat de derde Wereldoorlog worden. De Joden van de wereld, de Zionisten en hun co religieuzen, hebben bepaald dat ze weer gebruik gaan maken van de Verenigde Staten om te helpen Palestina permanent te behouden als basis voor hun wereldregering. Dat is net zo waar als dat ik hier sta.

IK ZEG DIT NIET, EEN JOOD ZEGT DIT, HET ZOU VOOR IEDER INTELLIGENT PERSOON DUIDELIJK MOETEN ZIJN.
Niet alleen ik heb het gelezen, maar velen hier hebben het ook gelezen, en het is bekend over de hele wereld.’ – Dus, deze eerbare en intelligente Joodse insider met een geweten praat reeds in 1961 over de derde Wereldoorlog en dat de zionistische joden Palestina
volledig en permanent willen hebben om vandaar uit de Wereld te regeren.
En wat zien we vandaag in de wereld gebeuren?


Hoewel de video in het Engels is raad ik je aan deze toch te bekijken.
Ik zal proberen om deze zo snel mogelijk te voorzien van ondertiteling.

KHAZARIANS, DE NEP JODEN WAAR FREEDMAN OVER SPRAK

puppetmasters-khazaria

 

 

 

 

 

De Khazarians waren een volk dat op hun hoogtijdagen ruwweg van 1000 AD tot 1800 oorlogen uitvochten voor koningen en keizers in de regio tussen Rusland en Europa / Azië. Door hun centrale ligging hadden zij redelijk veel rijkdom verworven maar hun hoofd bedrijf was in oorlogen vechten voor anderen.

Ze waren erg goed in wat ze deden,  maar zelfs zo goed, dat de koningen en keizers die ze ingehuurd hadden het zo walgelijk vonden wat zij deden, iemand op de meest wrede manier doden zonder ooit genade te tonen, dat ze hen niet meer wilde inhuren.
Stel je voor dat je een koning bent, en je wanhopig je Koninkrijk wil verdedigen, je weet wie dit voor je kan doen maar je kunt ze niet inhuren omdat je van ze walgt.
Vrij nobele moet ik zeggen.

Deze Khazarians moeten zonder enige twijfel extreme psychopaten zijn.

Later kregen ze problemen met Rusland en hun rijkdom en cijfers daalden.
Uiteindelijk besloten ze dat het nodig was om zich te organiseren en een religie aan te nemen. Ze kozen het jodendom en deden alsof zij Joden waren.

Dit verklaart

  • waarom de Joden rond 1896 in een hogere versnelling schakelde, om plotselinge een wereldwijde imperium te willen in plaats van gewoon te profiteren van andere landen.
  • Waarom na de ‘Russische’ revolutie, die Joods was, er een ongelooflijke hoeveelheid doden waren.
  • HET VERKLAART OOK ALLE LANGE BLONDE ‘JODEN’ MET BLAUWE OGEN.
  • en namen als Chertoff, Kazov, al deze namen eindigend in off en ov zijn van Joods Russische afkomst, zoals Davidoff.

Sommigen gaan zo ver om alles wat de zionistische joden doen een ‘KHAZARIAANSE SAMENZWERING’ te noemen. Misschien hebben ze gelijk, ik weet het niet.

WAT ANDERE JODEN ZEGGEN

Wij de Joden, wij, de vernietigers, zullen voor eeuwig blijven vernietigen. Niets dat u zal doen zal voldoen aan onze behoeften en eisen. Wij zullen voor altijd vernietigen want we hebben een wereld voor ons eigen nodig.”– Maurice Samuel ‘U heidenen’, P. l55 Harcourt, Brace. 1924

“U bent niet begonnen met het waarderen van de diepte van onze schuld. Wij zijn de indringers. Wij zijn draaiers. Wij hebben de natuurlijke wereld van uw genomen, uw idealen, uw lot, en er verwoestend mee gespeeld.  We zijn op de bodem van niet alleen de laatste grote oorlog, maar van elke andere grote revolutie in de geschiedenis geweest. Wij hebben onenigheid en verwarring en frustratie in uw persoonlijke en openbare leven gebracht. We doen het nog steeds. Niemand kan vertellen hoe lang we het zullen gaan doen. Wie weet wat voor groot en heerlijke toekomst jouw deel zou zijn geweest als we u alleen hadden gelaten.”  – Marclis Eli Ravage, eeuw Magazine februari 1926

“Wij Joden, die zich voordeden als redders van de wereld, we zijn vandaag niets anders dan bedriegers van de wereld, zijn vernietigers, de brandstichters, zijn beulen.” – Oscar Levy

“Het grote ideaal van het jodendom is dat de hele wereld zal worden doordrenkt met Joodse leringen, en dat in een universele broederschap van Naties – een grotere Jodendom in feite – alle afzonderlijke rassen en religies zullen verdwijnen.”
– The Jewish World 9 februari 1883

“Ik ben geen Amerikaans staatsburger met het Joodse geloof. Ik ben een Jood.
Ik ben drieënzestig jaar lang een Amerikaan, maar ik ben een Jood voor 4000 jaar.”– Rabbi Stephen S. Wise (1933)

“Anti-semitisme is zo instinctief dat het heel eenvoudig als een van de oer-instincten van de mensheid kan worden genoemd,  een van de belangrijke instincten waarmee een ras zichzelf beschermd tegen de totale vernietiging. Ik kan dit niet sterk genoeg benadrukken!. Antisemitisme is niet, zoals Joden hebben geprobeerd de wereld te doen geloven, een actief vooroordeel.  Het is een diep verborgen instinct waarmee ieder mens wordt geboren. Hij blijft onbewust, net als alle andere instincten van zelfbehoud, totdat er iets gebeurt dat het doet ontwaken. Net zoals wanneer iets in de richting van uw ogen vliegt, de oogleden direct en uit eigen beweging sluiten. Zo snel en zeker is het instinct van anti-semitisme wakker in een man…er is geen enkel excuus voor de Joden dat zij de bittere woede  van hun vervolgers niet volledig verdiend .” (Samuel Roth, Joden moeten leven, (1934), blz. 64)

“De Joden zijn meer afhankelijk van ziekten van het zenuwstelsel dan de andere rassen en volkeren, waaronder zij leven. Sommige artsen met ruime ervaring onder de Joden zijn  zelfs zo ver gegaan door te verklaren dat de meeste van hen neurotisch en hysterische zijn.”  (De Joodse encyclopedie, Vol. IX, (1905), p. 225).

“De Bolsjewistisch revolutie in Rusland was het werk van de Joodse hersenen, Joodse ontevredenheid, Joodse planning, waarvan het doel is het creëren van een nieuwe orde in de wereld. Wat dus op uitstekende wijze in Rusland werd uitgevoerd… zal echter een werkelijkheid worden over de hele wereld. ”
De Amerikaanse Hebreeuws 10 September 1920

“Blanke mensen zijn de kanker van de mensheid” Susan Sontag, Jood.

“De beste onder de heidenen moeten worden gedood.” Talmoed, Rabbi Simeon ben-Yohai.

Volgende keer in deel zes: ONZE GESCHIEDENIS IS VERVALST!

ODVN-Logo-

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Maatschappij, NWO, Oorlogsmisdadiger(s), Politiek, Serie's, Uit de Euro - Nexitt, Video's, Wereldoorlog 3. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.