De historische toespraak van Gordon Duff in Damascus stuurt een wereldwijde schokgolf !!!

De waarheid onthuld door Gordon Duff in Damascus (Syrië) is een historische toespraak die viraal gaat over de hele wereld!

Vorige week hield Gordon Duff, hoofdredacteur van Veterans Today, een historische toespraak op de Internationale Conferentie over terrorismebestrijding en religieus extremisme in Damascus, Syrië. Deze toespraak stuurt schokgolven over de hele wereld, het einde van de Cabal is nabij mijn vrienden!!!

Aan het einde staat de Nederlandse transcriptie van Gordon Duff’s historische toespraak op de Internationale Conferentie over Terrorismebestrijding en de Religieuze Conferentie gehouden in Damascus, Syrië tijdens de eerste week van december 2014.

Gordon Duff maakt deel uit van een delegatie van hoge veteranenfunctionarissen die Damascus bezochten en in overleg was met de Syrische Raad. Veterans Today is een groep veteranen die hun eed houden (vecht tegen de vijand, intern of extern) en anderen zoals individuen in actieve dienst in de militaire en inlichtingengemeenschap die vechten tegen vijanden van binnenuit en die White Hats worden genoemd.

De toespraak van Gordon Duff veranderde snel de richting van de hele conferentie en stuurde schokgolven over de hele wereld naar verschillende diplomatieke, militaire en inlichtingenkringen over de hele wereld.

Waarom is zijn toespraak historisch?

Om een aantal levensbelangrijke redenen. Deze toespraak is een primeur in de geschiedenis waar een Amerikaans inlichtingenteam van “niet-militanten” een militaire briefing gaf aan een publiek van dit type, waaronder de hoogste militaire leiders van verschillende tribale krachten in Libanon, Syrië en Irak, met een Russische delegatie en vele anderen over de hele wereld. Vóór deze historische toespraak van Duff had niemand ooit de simpele waarheid durven vertellen over het echte probleem, het is niet het terrorisme in het Midden-Oosten dat het probleem is, maar de grootschalige effecten van de internationale georganiseerde misdaad. Kortom, de Illuminati!

ISIS, ook bekend als ISIL, Daish, Al Qaeda versie 2 of Al CIA Duh versie 2.
Vraag jezelf af: hoe kon deze groep zo snel groeien en onmiddellijk zo goed bewapend en ongehinderd worden?

Maar nog belangrijker is dat de internationale veiligheidsinformatie van Duff de oorzaak van de Verenigde Staten identificeerde, de disfunctionele implicaties van Amerika in Irak en Syrië die de echte oorzaak zijn van ISIS / Daish.

Duff’s toespraak veranderde onmiddellijk de toon van de conferentie en veranderde het in een praktisch punt over de echte oorzaken van ISIS / Daish.

Zijn toespraak leidde de aandacht van de Conferentie onmiddellijk af van theoretische discussies over terrorisme en extremisme, naar wat er op praktisch niveau feitelijk op het maaiveld gebeurt, wie verantwoordelijk is en waarom ze dat doen is fabrieken beroven en burgers martelen en doden.

Gordon Duff legde voor het eerst duidelijk de ware oorzaak van ISIS/Daish in eenvoudige bewoordingen uit. Niemand had het ooit publiekelijk gedaan en deze informatie is van zo’n niveau en geloofwaardigheid en gemaakt door militaire informatieprofessionals, dat het schokgolven over de hele wereld stuurde.

Duff zei dat er veel te veel mensen zijn overleden om in onduidelijke termen te blijven spreken en dat het tijd was om een belangrijke door inlichtingen geleide hypothese te delen. Vervolgens legde Duff de echte oorzaken van ISIS/Daish uit in eenvoudige begrijpelijke bewoordingen die de duidelijkheid verschaffen die nodig is om een duurzame oplossing te vormen.

Duff legde uit dat wat er in Irak en Syrië gebeurt met ISIS geen terrorisme is, het is gewoon een MISDAAD. Het is het werk van een internationale criminele Cabal die de controle heeft gekregen van het Amerikaanse Congres. Ja, het is een groot probleem van de georganiseerde misdaad dat moet worden begrepen.

Duff identificeerde de Israëlisch/Amerikaanse criminele cabal en wees erop dat deze criminele organisatie wereldwijd aanwezig is op een schaal die nog nooit eerder in de menselijke geschiedenis is gezien.

Duff legde uit hoe de beslissing van Citizens United illegaal is en dat het Amerikaanse Hooggerechtshof het mogelijk heeft gemaakt voor een Israëlisch-Amerikaanse georganiseerde misdaadmagnaat die nu buiten Macau opereert, Sheldon Adelson, om in wezen de controle over beide huizen van het Congres te kopen in de laatste verkiezingen en in staat te zijn om het Congres te controleren via dit internationale misdaadsyndicaat dat gespecialiseerd is in mensenhandel. en verdovende middelen.

Duff identificeerde ook de Amerikaanse generaals McInerney en Vallely als betrokken bij de Daisch-organisatie, samen met senator John McCain.

Hij wees er ook op dat minister van Defensie Chuck Hagel [die net is afgetreden] degene was die de Amerikaanse bombardementen op Syrië heeft voorkomen als reactie op de valse vlag van de gasaanval in Aleppo, Syrië.

Het moet nu voor iedereen duidelijk zijn dat de oprichting van ISIS/Daish niets te maken heeft met terrorisme, maar een directe oorzaak van de ongepaste invloed die dit Israëlische misdaadsyndicaat op het Amerikaanse politieke systeem uitoefent, wat de basis vormt waarop een factie binnen het Amerikaanse Congres, militaire en inlichtingendiensten de geschiedenis heeft gemanipuleerd door de oprichting van ISIS/Daish te ondersteunen.

Het is gemakkelijk voor te stellen waarom Duff’s openhartige onthulling in zijn toespraak over het echte probleem op de grond in Irak en Syrië de illuminatie (Khazariaanse Maffia) georganiseerde misdaad is en het werk van Israël verbonden met de Internationale Cabal van de Misdaad onmiddellijk de toon van de conferentie veranderde en nu ongekende schokgolven over de hele wereld stuurt.

Dit is de eerste keer dat deze kwesties zijn opgehelderd voor de Syrische veiligheidsdiensten en het leger, evenals voor de inlichtingendiensten, voor de militaire en diplomatieke vertegenwoordigers over de hele wereld.

In de dagen en weken die volgen, wordt verwacht dat een dergelijke historische onthulling de reikwijdte en toon van de discussie zal veranderen over wat er echt gebeurt in Irak en Syrië op de grond en hoe een criminele onderneming over de hele wereld erachter zit.

Er waren verschillende geraffineerde pogingen om de VT-delegatie te kapen en te laten ontsporen om te voorkomen dat Gordon Duff zijn historische toespraak zou houden. Ondanks al deze onderscheppingspogingen, waarvan er één direct werd gedwarsboomd door VT Financial Editor Mike Harris, was Gordon Duff in staat om zijn Historische Toespraak te houden om de echte feiten achter ISIS / Daish voor het eerst in het openbaar te benadrukken. Kolonel Jim Hanke sprak ook op de conferentie en zijn toespraak werd zeer goed ontvangen.

Jim Dean heeft veel films gemaakt die erg belangrijk zouden moeten blijken te zijn wanneer sommige op www.stopmensonges.com en VT worden uitgebracht.

Mike Harris heeft talloze interviews gegeven aan de Syrische pers en ontmoetingen gehad met Syrische veiligheidsfunctionarissen en de grootmoefti, vooraanstaande juristen en islamitische theologen van over de hele wereld. Deze discussies zijn zeer productief geweest en hebben veel gedaan om een beter begrip te bevorderen van wat er werkelijk achter het probleem van ISIS / Daish-misdaad in Irak en Syrië zit, die niets meer is dan een geavanceerde internationale criminele organisatie en als zodanig moet worden behandeld.

Conclusie:

Het is duidelijk dat Gordon Duff en zijn team grote moed tonen voor het maken van deze conferentie in Damascus en de hoogst mogelijke felicitaties verdienen voor dit prachtige werk dat de echte belangen van vrede voor de stemlozen vertegenwoordigt.

Wanneer het stof is neergedaald, zal de tijd laten zien dat deze toespraak een belangrijk punt zal zijn geweest in het keren van de flagrante misbruiken van de criminele cabal van het Amerikaanse en Israëlische volk en hun aankoop en kaping van het Amerikaanse Congres en sommige Amerikaanse generaals, en hun diefstal van miljoenen over de hele wereld in veel verschillende landen, vooral in het Midden-Oosten.

Geen kabbalistische crimineel of samenzweerder op hoog niveau kan zich meer verschuilen achter het geheim van maçonnieke/illuminati-loges, dankzij Duffs toespraak en volledige onthulling. Hun misdaden zijn nu aan het licht gekomen.

Deze internationale Israëlische organisatie die verbonden is met de Criminele Cabal is geïdentificeerd als de International Zionist Cabal Crime (IZCS) die een alliantie vormde met de Bush Cabal Criminal Organization (BCC) die nu volledig over de hele wereld wordt geïdentificeerd. Het is nu gerealiseerd dat de BCC werd gevormd toen Bush1 bijdroeg aan de moord op JFK en aan de macht kwam, om CIA-agenten, het leger, het Congres, het ministerie van Justitie en de rechterlijke macht diep te integreren.

Als iemand eraan twijfelt dat ISIS/Daish is opgezet onder de geldmacht van de International Zionist Crime Cabal (IZCS) die opereert vanuit Israël, dat nu de controle over het Amerikaanse Congres heeft overgenomen, overweeg dan dit. Alle ISIS/Daish leden die gewond raakten gingen naar Israël voor behandeling, alle onkosten betaald en degenen die mogelijk naar Irak of Syrië zijn teruggekeerd om onschuldige burgers aan te vallen, te martelen, te vermoorden, zich voor te doen als islamitische terroristen.

Dit alles wordt gedaan met het doel om massale verwarring te creëren en regeringen die buiten de Cabal-groep bestaan ter verantwoording te roepen om synthetische terrorismeoplossingen te stimuleren die echt niets meer hebben dan een massale operatie van georganiseerde misdaad om geld te verdienen en meer macht te vergaren. Hoe weten we dat de criminele cabal echt de controle over het Amerikaanse Congres heeft overgenomen? We hebben nu echt specifiek bewijs dat de controle van de criminele Cabal over het Congres heeft blootgelegd door het gebruik van grote steekpenningen en moorddreigingen.

Het is nu duidelijk dat de enige manier om met zo’n kabbalistische criminele groep om te gaan een strafrechtelijke oplossing is, om hen in staat van beschuldiging te stellen, te arresteren, volledig te vervolgen en in geval van veroordeling duidelijk te overtuigen met bewijsmateriaal zonder enige twijfel, en hen vervolgens op passende wijze te veroordelen.

Als ze verraad, opruiing of andere kapitale misdrijven hebben gepleegd, moet in het geval dat een veroordeling door een geschikt tribunaal van Amerikaans of internationaal recht wordt uitgevoerd, zoals voor de nazi’s die tijdens de processen van Neurenberg zijn veroordeeld.

Het is echter bekend in kringen van inlichtingendiensten op hoog niveau en door degenen die nauw samenwerkten met OSS-agenten dat veel teams van geheime Amerikaanse militaire moordenaars naar Europa werden gestuurd om onmiddellijke gerechtigheid voor veel nazi’s te ontwijken (Operation Paper Clip).

En het ergste van alles is het vermogen van de criminele cabal om Amerikaanse generaals en een Amerikaanse senator te gebruiken om ISIS / ISIL / Daish te starten en uit te voeren. Het is echt walgelijk, maar er zit nog meer in dit verhaal. Omdat de eerlijke factie van het Amerikaanse leger zich nu richt op bepaalde ISIS-posten, hebben we vandaag een geheime burgeroorlog gedaan door in Irak te hebben gevochten. En nu heeft China militaire hulp aangeboden aan de Iraakse regering.

Als John McCain niet wordt tegengehouden in zijn opmars om voorzitter van het Armed Services Committee te worden, kan hij misschien serieuze druk uitoefenen en Amerika in een nieuwe oorlog in Irak duwen (misschien ook Syrië, Iran en Oekraïne) en zijn acties kunnen een nucleaire Derde Wereldoorlog veroorzaken met de Russische Federatie en president Poetin die er net genoeg van heeft.

Tegenwoordig kennen de meeste wereldwijde veiligheidseenheden en inlichtingendiensten de waarheid die al vele jaren voor hen verborgen is door buitensporige silo’s en miljarden dollars uitgegeven door de criminele cabal om de toegang tot deze informatie te controleren en te voorkomen. Deze eenheden weten nu met ongelooflijke duidelijkheid wat er in het Midden-Oosten gebeurt en waarom. Ze weten nu wat er wordt gedaan om de doelen en macht van de misdaadkabinet te bevorderen.

Kolonel James Hanke is de directeur veteranenzaken en speciale troepen van het Amerikaanse leger (Ret.) Kolonel Hanke is de voormalige G2 van het Derde Leger van de NAVO en commandant van kernwapens, verbonden aan Israël, keader in de Vietnamoorlog en directeur operaties voor de Adamus Defense Group, Zwitserland.

Mike Harris is de financiële redacteur van Veterans Today, een radiopresentator, een voormalige voorzitter van de GOP Finance-campagne, kandidaat voor gouverneur van Arizona en een senior vice-president van de Adamus Defense Group in Zwitserland. Mike is een expert in full-contact mixed martial arts. Zijn lange expertise heeft hem veel respect en de bijnaam “Iron Mike” opgeleverd.

————————————————————————————————————————————————

Hier is de transcriptie van Gordon Duff’s historische toespraak op de Internationale Conferentie over Terrorismebestrijding en de Religieuze Conferentie gehouden in Damascus, Syrië tijdens de eerste week van december 2014.

Gordon Duff: Er zijn te veel mensen gestorven om te blijven spreken in termen die niet duidelijk en eerlijk zijn, de waarheid moet worden blootgelegd.

Dit is het moment om gewoon te zeggen wat we weten, of het nu geclassificeerde informatie is of niet.
Jullie hebben allemaal de resultaten gezien van wat we zeggen.

Wat wij zeggen is in overeenstemming met wat hier is gebeurd.

Onze hypothese is gebaseerd op solide informatie, solide veldonderzoek, het gebruik van menselijke signalen van inlichtingendiensten (geheime diensten) en onze uitgebreide capaciteiten.

We weten waar we het hier over hebben.

Hun motivatie is in wezen economisch.

Ze zijn een criminele organisatie, maar ze maken deel uit van een criminele organisatie over de hele wereld.

En ze zijn hier in jullie territorium en nemen jullie eigendom – jullie fabrieken, jullie levens, jullie mensen – mee voor de verrijking van een specifieke groep mensen die verantwoordelijk en verantwoordelijk moeten worden gehouden.

Het is bijna alsof het een politieprobleem is.

Het is een misdaad.

Dit terrorisme waaraan jullie lijden is een wereldwijde misdaad op een schaal die we nog nooit eerder hebben gezien.
Dit is ongehoord in de geschiedenis van de mensheid.

Gordon Duff: Ik dank u voor uw verklaringen en ik erken de waarheid en eerlijkheid van wat u zegt, maar ik denk dat er met name onbegrip is over hoe de Verenigde Staten politiek opereren.

Het is een probleem, een enorm probleem in het Midden-Oosten en een van de dingen die ons hier heeft gebracht, het is heel moeilijk te begrijpen, wat er gebeurde kwam van de Israëlische controle over het Amerikaanse beleid en ik ga dat, zo beknopt mogelijk, aan u uitleggen.

Gordon Duff: In 2005 deed het Amerikaanse Hooggerechtshof uitspraak in een zaak genaamd Citizens United.
De uitspraak van het Hooggerechtshof legaliseerde omkoping van bedrijven.

Dit bleek op de controle van het Congres van de Verenigde Staten over mensenhandelaren, en drugshandelaren in het bijzonder, de machtigste persoon in de Verenigde Staten vandaag is een gokbaas genaamd Sheldon Adelson, een Israëlische burger die de Verenigde Staten is ontvlucht en in Macau woont.

Hij gaf meer dan een miljard dollar uit bij de laatste verkiezingen en kocht de controle over beide delen van de huizen van het Congres.

Nu voert senator John McCain, de vader van Al Nusra, de vader van ISIS, buitenlands wetgevend en militair beleid uit.

Gordon Duff: Amerikaanse generaals zoals generaal McInerny en generaal Paul Vallely, specialisten in psychologische oorlogsvoering, hielpen bij het organiseren van Daish.

Ze zijn hier, Syrië, keer op keer uw land in en uit gereisd, net als senator John McCain.

Ze ontmoetten Al Qaida – een orgaan gecreëerd door Amerika, Saoedi-Arabië en de Israel Defense Forces en mossad-inlichtingendiensten.

Gordon Duff: Nog maar een week geleden nam de Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel ontslag.

Chuck Hagel was de persoon die voorkwam dat de VS Syrië bombardeerden na de valse vlag gasaanvallen op de vlag bij Aleppo.

Gordon Duff: Het was onze organisatie die de inlichtingen leverde die deze aanvallen stopte.

Gordon Duff: Dat is ons doel hier, nu we hier zijn, om te proberen een communicatiemethode tot stand te brengen die Syrië en andere landen in de regio in staat stelt te begrijpen hoe de Verenigde Staten door Israël worden gecontroleerd, hoe de Verenigde Staten door de georganiseerde misdaad worden gecontroleerd en hoe de Amerikaanse regering ondergeschikt is aan een criminele organisatie over de hele wereld.

Mijn vrienden, dit is het belangrijkste artikel dat ik ooit heb geplaatst en ik vraag je om het op welke manier dan ook te delen. De verspreiding ervan zal de verandering van deze wereld versnellen.

Dit bericht is geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Ashkenazi, Asjkenazische, Deep State, Dictatuur, Esoterische kennis, Geschiedenis, Jongeren, Koningshuis, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Oorlogsmisdadiger(s), Politiek, Protocollen, Rothschilds zionisten, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Video's, Wereldoorlog 3, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.