De Masonische wereldregering: Coudenhove-Kalergi

richardcoudenhovekalergi

In een Oostenrijkse Masonische uitgave van “Het Baken” uit 1925 stond te lezen:

“De Vrijmetselarij, met name de Oostenrijkse Vrijmetselarij, kan zeer tevreden zijn om graaf Coundenhove-Kalergi tot haar leden te rekenen. De Oostenrijkse Vrijmetselarij kan rapporteren dat broeder Coudenhove-Kalergi vecht voor zijn pan-Europese overtuigingen. Broeder Kalergi zijn programma is een Masonisch werk van de hoogste orde en om er gezamenlijk aan te werken is een verheven taak voor ons allen.”

De Jood Max Warburg was het hoofd van de Duitse geheime dienst tijdens WO I. Daarom werd hij door professor Antony Sutton, een onderzoeker aan Stanford Universiteit, geïdentificeerd als een van diegenen die de Bolsjewieken had voorzien van financiële steun. Suttons onderzoek in de archieven van het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken laat eveneens zien dat Max Warburg in 1916 een uitgeverij voor de Joodse Bolsjewiek Lenin oprichtte.

Lees ook: Zionisten – dat zijn geen Judaisten – werkte samen met de nazi’s 

De Keizer die in ballingschap in Nederland verbleef, liet zich in een interview aan de “Chicago Tribune” in 1922 ontvallen dat hij op advies van een invloedrijke bankdirecteur – daarmee doelde hij op Warburg – Lenin en zijn gevolg vrije doorgang verschafte van Duitsland naar Rusland. De Jood Trotski werd eveneens toegestaan om van de VS naar Rusland te reizen, ondanks dat hij voor korte tijd werd ingesloten in Nova Scotia in Canada als een mogelijke vijandige spion.

De “Raad van Europa” en het Coudenhove-Kalergi plan vormden de basis voor latere organisaties – zoals de invloedrijke denktank Nazi Bilderberg – die een verenigd Europa promoten als voorbode van een Wereldregering. In zulke organisaties vinden we veelal plutocraten zoals de Joodse zionisten Rothschilds, Wallenberg en anderen terug. Zij wensen geen spirituele en culturele vernieuwing van het Europese Avondland, maar een verenigd Europa van Mammon.

De internationale zwendelarij van deze “Wereldregeringsbeweging” hangt nauw samen met de overname van de Russische regering door de Bolsjewieken in 1917 verpakt als een “revolutie van de arbeidersklasse”. Het duurde niet lang na de installatie van de Sovjet regering dat hun agent Trotski schreef in zijn werk “Bolsjewisme en Wereldvrede”:

“De taak van het proletariaat is het creëren van een Republikeinse Verenigde Staten van Europa, als het fundament voor een Verenigde Staten van de Wereld.”

In het boek “Een idee veroverd de wereld” door graaf (Richard Nicholaus) Coudenhove-Kalergi, dat een voorwoord van Winston Churchill heeft, wordt een licht geschenen op de ware doelen van diegenen die een supranationale Wereldregering promoten. Graaf Coudenhove-Kalergi vertelde hoe hij in 1922 de stichter werd van de Pan-Europese organisatie van waaruit de “Raad van Europa” en latere “Europese Unie” zich ontwikkelde. Deze internationale organisatie was, net zoals de “Verenigde Naties” en de “Noord-Atlantische Verdragsorganisatie”, een opstap richting een Wereldregering. In zijn publicatie “Pan-Europa Verlag” uit 1923 waarin hij zijn zaak voor een pan-Europa verder verspreidde, stelde Coudenhove-Kalergi:

“In het begin van 1924 telefoneerde Baron Louis Rothschild een vriend van hem, Max Warburg, die mijn boek had gelezen en mij wilde ontmoeten. Tot mijn grote verbazing had Warburg direct een donatie gedaan van 60.000 goudmark om de beweging de eerste 3 jaar vooruit te helpen. Max Warburg was een enthousiaste voorvechter van een pan-Europa gedurende zijn gehele leven en we bleven goede vrienden tot hij in 1946 stierf. … Zijn bereidheid dit te steunen (de beweging) vanaf het begin heeft beslissend bijgedragen aan het daarop volgende succes ervan.”

In hetzelfde jaar dat hij Max Warburg ontmoette, schreef Coudenhove-Kalergi een pamflet onder de titel “Pacifisme”, dat later in het “Pan-Europa Verlag” opnieuw werd gepubliceerd onder de naam “Praktischer Idealismus”:

“De mens van de toekomst zal van gemengd ras zijn. De rassen en klassen van vandaag de dag zullen langzaam verdwijnen door het verdwijnen van ruimte, tijd, en vooroordelen. Een Eur-Aziatisch-Negroïde ras van de toekomst, dat een voorkomen zal hebben als de oude Egyptenaren, zal de diversiteit van volkeren vervangen door een diversiteit aan individuen.”

Het is een beangstigend idee dat de plannen van Coudenhove-Kalergi één voor één worden gerealiseerd. Hoewel de Oostenrijker zijn ideologie bijna honderd jaar geleden voor het eerst vorm gaf, lijken we tegenwoordig toe te werken naar de voltooiing van zijn wereldbeeld. De douane-unie en de monetaire unie zijn ondertussen al gefuseerd tot een al maar federaliserende Europese Nazi Fascisten Unie. Ook Coudenhove-Kalergi’s visie omtrent een Amerikaanse Unie en een Aziatische Unie zijn al in zekere mate verwerkelijkt.

Wereldregering

En wat te denken van de eindeloze legale en illegale migratiestromen import waar Europa mee wordt geconfronteerd? Ook dit sluit naadloos aan op Coudenhove-Kalergi’s wereldbeeld. Is dit de werkelijke reden waarom de Europese elite weigert de massa-immigratie import een halt toe te roepen?

“In plaats van het Jodendom zionisme te vernietigen, heeft Europa tegen haar eigen wil in dit volk verfijnd en opgeleid tot een toekomstige leider-natie door dit kunstmatige selectie proces. Het is geen wonder dat dit volk, dat aan de Ghetto-gevangenis is ontsnapt, zichzelf tot de spirituele adel van Europa heeft ontwikkeld. Daarom heeft een nieuwe genadige voorzienigheid Europa voorzien met een nieuw ras van adel door de genade van geest. Dit gebeurde op het moment dat de Europese aristocratie viel, met dank aan de Joodse emancipatie.”

Het duurde niet lang nadat Coudenhove-Kalergi zijn eerste reis naar de VS maakte, dat Max Warburg zijn broers, de bekende filantroop Felix Warburg en de stichter van de “Federal Reserve” (FED) Paul Warburg, een toer door de VS van drie maanden lang voor hem regelde. In zijn boek schreef hij dat Max Warburg een financieel adviseur was voor de Duitse regering, die hij in 1917 succesvol overtuigde om Lenin en andere Bolsjewistische revolutionairen doorgang te verlenen naar Rusland, wat uiteindelijk resulteerde in de Bolsjewistische oktober revolutie.

Paul Warburg vertrok in 1902 naar de VS en werd daar partner binnen de Joodse bank ”Kuhn, Loeb & co.”. Hij trouwde met de dochter van de Jood zionist Solomon Loeb en zij werd zwager van de Jood Jacob H. Schiff. Schiff was een van de grootste financiers van de Bolsjewieken in Rusland. In 1913 gaf een wetsontwerp gepromoot door Paul Warburg, de “Federal Reserve” (FED) de exclusieve macht van geld uitgave aan de Reserve banken als wel de macht om de rentes vast te zetten. Samen met het “Goudstandaard” wetsontwerp van 1934, gaf dit wetsontwerp een kleine groep privé financiers de ongelimiteerde macht om valuta uit te breiden of in te perken – dus de macht om prijzen te heffen of te verlagen waarmee zij inflaties en depressies kunnen veroorzaken. Via deze weg werd de soevereine macht van de VS overgedragen aan deze monetaire dictators.

Lees ook: Geld door schuld – vier simpele vragen

In een ander boek “Europa zoekt eenheid” uit 1949 schreef Coudenhove-Kalergi:

“Het derde argument voor een onmiddellijke federalisering van Europa is haar economische situatie. Iedereen is het ermee eens dat niets sneller herstel zal promoten dan de adoptie van een Europese valuta.”

Uiteraard behandelde hij in zijn boek verder niet hoe Europa in de economische problemen was gekomen, noch wie daarvoor eigenlijk verantwoordelijk waren. Het mag duidelijk zijn dat supranationale regeringen, of dit nu op Europees of wereld niveau is, in de praktijk niet op veel steun van de bevolking konden rekenen. Haar problemen moesten aan het verstand voorbij gaan van diegenen die opgeroepen werden om te stemmen. Daarom werd de effectieve macht uitgeoefend door dominante financiële manipulators.

Graaf Coudenhove-Kalergi had met steun van de internationale financiële wereld een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van een supranationale macht. Hij was er duidelijk over dat wereldheerschappij door een groep van internationale financiers het enige doel was van diegenen die een één wereldregering voorstaan en stonden! Rome !

ODVN - Logo

 

 

 

Bron: Irminsul Orde

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Economie, Europese Unie, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.