De Nieuwe Wereldorde en de Europese Nazi Fascisten Unie

De Nieuwe Wereldorde en de
Europese Nazi Fascisten Unie

“Het Europa van defensie is nu een realiteit met solide fundamenten en dit is onze bijdrage, de bijdrage van de Europese Unie aan de veiligheid van onze burgers in de eerste plaats, maar het is ook onze inzet voor een meer coöperatieve, multilaterale nieuwe wereldorde.”

Wanneer vooraanstaande staatslieden en -vrouwen de uitdrukking ‘NWO’ gebruiken, verwijzen ze vaak naar een systeem van mondiale overheid dat eerst door de verschillende ‘Ronde Tafel’ van Rhodos wordt overwogen. Tal van globalistische denktanks zoals de nazi Bilderberg-groep, De Raad voor Buitenlandse Betrekkingen (CFR), de Europese CFR, Le Cercle en anderen hebben de term op dezelfde manier gebruikt.

Veel van het beleid dat we vandaag de dag zien, is afkomstig van dergelijke denktanks. Dat is toch hun doel. We zien de invloed van beide denktanks en hun inzet voor de Nieuwe Wereld Orde, gedurende de geschiedenis van de ontwikkeling van de Europese Unie. Het is de voortzetting van de tweede Wereldoorlog, de term Europese Nazi Fascisten unie dekt dan ook de lading. Kijk, denk na en oordeel zelf.

De geaccepteerde geschiedenis van de EU is accuraat, maar vertelt slechts een deel van haar scheppingsverhaal. De meeste, slecht geïnformeerde, mensen accepteren het. Na de Tweede Wereldoorlog, was er een wijdverbreide politieke wil om Europa te beschermen tegen ooit nog geconfronteerd worden met een andere interne, internationale oorlog. De Conferentie van Den Haag in 1948 leidde tot de oprichting van de “European Movement International” op basis van een netwerk van handelsovereenkomsten. In 1952 werd de “Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal” (EGKS) opgericht. De leidende personen die het project vooruit stuwen waren de ‘Founding Fathers of the European Union’ (Alcide De Gasperi, Jean Monnet, Robert Schuman en Paul-Henri Spaak. zie video.!)

Jean Monnet: Een grondlegende vader van de EU.

Het Verdrag van Rome van 1957 heeft de Europese Economische Gemeenschap (EEG) opgericht. Meer landen sloten zich aan en in 1986 begon de EEG met haar eigen vlag te zwaaien. In 1992 vormde het Verdrag van Maastricht de voorloper van de EU, de Europese Gemeenschap, en stelde het tijdschema vast voor een gemeenschappelijke Europese munt (de euro.) De Economische en Monetaire Unie werd in 1998 voltooid met het beginsel van een stevig opgerichte Europese Centrale Bank. De euro is naar behoren in 2002 aangekomen. In 2007 heeft het Verdrag van Lissabon de ENFU eerder geratificeerd. Deze periode van de Europese politieke geschiedenis wordt algemeen aangeduid als het “Europees project”, dat tot op de dag van vandaag voortduurt.

Dit is echter slechts een gedeeltelijke kroniek. De meeste mensen, vooral degenen die het steunen, zijn zich niet bewust?? van de andere onderdelen van de geschiedenis van de Europese Unie. Misschien als ze er meer over wisten, zouden ze minder enthousiaste supporters zijn. Dit is echter een goed bewaakte geschiedenis, iedereen die het noemt wordt onmiddellijk gecastreerd als een ‘samenzweringstheoretici’ of ‘antisemiet” Historici hebben consequent getwijfeld over de macht structuur die het ‘Europese project’ vooruit helpt. Namelijk de NWO en haar Deep State Milieu.

In augustus 1944 kwam in hotel Maison Rouge (het Rode Huis) in Straatsburg, de eerste van een reeks ontmoetingen tussen de vooraanstaande NWO-gesteunde Duitse industriëlen en de nazi’s bijeen om de voortzetting van de economische macht van het Derde Rijk te bespreken. De vergadering werd voorgezeten door SS Ober gruppen führer Dr. Scheid. Leidinggevenden van Volkswagen, Krupp Steel, Brown-Boveri, Messerschmidt, Zeiss, BMW, Leica en anderen werden bevolen om overzeese operaties op te zetten om een toekomstig geheim nazi-project te financieren. In de eerste plaats betekende dit het witwassen van geld van een groot Europees fonds gevestigd via Amerikaanse investeerders. Het ‘Rode Huis’ was ook de naam die de nazi’s gaven aan de eerste gaskamer gebouwd in Auschwitz II–Birkenau. Het is niet duidelijk of de gekozen locatie voor de bijeenkomst een bewuste nazi-perversie was.

Hotel Maison rouge Straatsburg

De inhoud van de besprekingen werd geopenbaard door het Rapport EW-pa 128 van de Militaire Intelligentie van de V.S. (het Rode Rapport van het Huis.) Natuurlijk hebben aanhangers van de ENFU beweerd dat het een vervalsing, samenzweringsonzin enzovoort is. Echter, ze hebben geen bewijs aangeboden om deze claim te staven. Het document kwam voor het eerst aan het licht in 2009, maar we kunnen redelijk zeker zijn dat het dateert van 1972, omdat de voormalige British Intelligence officier en auteur Frederick Forsyth noemde het als de inspiratie voor zijn roman ‘The Odessa File.’ Forsyth verklaarde dat hij voor het eerst een kopie van het document had gezien dankzij ‘vrienden in duistere plaatsen’.

Het rapport onthulde dat de nazi’s wisten dat de militaire campagne waarschijnlijk verloren was, en bereidden zich voor op een naoorlogs ‘Vierde Rijk’ op basis van geheime regering en economische controle. De nazi’s waren van plan om het immense fortuin dat ze in beslag genomen hadden te gebruiken om zich te vestigen als een verborgen economische macht met voororganisaties die hun portefeuille beheren vanuit het Zwitserse banken kartel. Hun plan was om een Europees systeem van financiële straf en beloning te beheren waaruit de ondernemingen enorme winsten konden maken. Het enige wat de investeerders en industriëlen hoefden te doen was zich houden aan het economisch beleid van het Vierde Rijk en zich inzetten voor de voortzetting ervan. Dr. Scheid verklaarde dat een “Duits Rijk kan worden gecreëerd na de nederlaag.”

In ruil daarvoor zou het Vierde Rijk niet alleen investeringskapitaal verschaffen, maar ook zijn geavanceerde wapen- en industriële technologie delen voor verdere bedrijfswinst. De nazi’s erkenden dat hun meest prominente leiders naoorlogse processen zouden ondergaan, maar door over te schakelen op economische in plaats van militaire oorlogvoering, geloofden ze dat de Duitse pre-eminentie in (bezet) Europa snel kon worden hersteld.

Vreemd vind je niet?

Toevallig werd in 1949 in Straatsburg de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa opgericht. De huidige incarnatie, het Louise Weiss gebouw, werd voltooid in 1999. Het lijkt opvallend veel op het schilderij ‘De Toren van Babel’ van Pieter Bruegel de Oude uit 1563. De mythische Toren van Babel werd gebouwd na een grote ramp door de tiran koning Nimrod om de hele mensheid te verenigen onder zijn despotische heerschappij. Een eigenaardige ontwerpkeuze voor een zogenaamd ”democratische” instelling.

Samenzweringstheorie?

Volgens de mensen die denken dat de Europese Nazi Fascisten Unie een prachtig idee is, is deze nogal voor de hand liggende occulte symboliek gewoon een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’ en iedereen die de gelijkenis kan zien, wat ze niet kunnen, moet een gekke ‘complottheoreticus’ zijn.

Het is duidelijk dat dit betekent dat de EU-hiërarchie ‘gekke samenzweringstheoretici’ zijn omdat ze Bruegels afbeelding gebruikten in hun officiële promotieposter genaamd ‘Europe: Many Tongues One Voice’. Ze versierden zelfs hun propaganda met omgekeerde pentagrammen om het punt er echt in te hameren.

In 1950 legde Robert Schuman zijn ‘Verklaring‘ af en creëerde het beginsel van supranationale Europese Nazi Fascistische regering. Een jaar later vormde het Verdrag van Parijs de EGKS. Het idee was om de kolen- en staalproductie te bundelen om een kartel voor zware industrie te creëren dat de economische groei voor de Europese landen effectief zou uitstoten. Dit was verdacht veel vergelijkbaar met de functie van het I.G. Farben – Vereinigte Stahlwerke kartel dat de industrialisatie en economische opleving van het Derde Rijk aanwakkerde. Dit is niet verwonderlijk gezien het feit dat het precies hetzelfde idee was met dezelfde mensen. De frontmannen waren veranderd, maar anders dan dat was het business as usual.

In 1952 was Jean Monnet (de vader van de Europese Nazi Fascisten Unie) een van de oprichters van een geheimzinnige ‘Deep State’ trans-Atlantische denktank genaamd ‘Le Cercle‘. Soms aangeduid als de Cercle Pinay, na het leiden van lid Antoine Pinay (president van Frankrijk 1952 – 1953 en ondertekenaar van het Verdrag van Rome.) Monnet werd al snel vergezeld in Le Cercle door collega ‘EU founding father’ Robert Schumann. Het primaire doel was om frans-Duitse betrekkingen te verstevigen en de Europese betrekkingen met de V.S. te bevorderen Le Cercle beschreef zich als:

“…… een informele groep Europese en Amerikaanse professionals – politici, gepensioneerde ambassadeurs, voormalige generaals, advocaten, bankiers en actieve deelnemers in bank-, olie-, scheepvaart-, uitgeverij- en handelsmaatschappijen – die geïnteresseerd zijn in het behoud van een positieve Atlantische dialoog.”

In het Amerikaanse lidmaatschap is opgenomen David Rockefeller, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski en de onlangs aangekondigde Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur ultra zionist John Bolton. Fel rechts, de meeste neocons achter de oorlog tegen terreur zijn leden, waaronder Rumsfeld, Perle en Wolfowitz. Een aantal leden van de fracties, zoals de voormalige Britse minister van Financiën Norman Lamont, is betrokken geweest bij verschillende wapenschandalen en vermeende politieke ondermijning van linkse regeringen en partijen in heel Europa en daarbuiten. Dit omvatte pogingen om de Britse Labourregering van Harold Wilson te destabiliseren. Ze vochten hard om de Koude Oorlog te handhaven, en ondersteunen luidmoedig de ‘oorlog tegen terreur.’

Operatie 40: vermoedelijke CIA-arrestatieteam.

Vanaf het begin had Le Cercle nauwe banden met zowel Europese als Amerikaanse inlichtingendiensten. Veel hoge agenten zijn lid geweest van Le Cercle. Donald Jameson was bijvoorbeeld een CIA-stationschef die tijdens de Koude Oorlog talrijke geheime operaties tegen de Sovjet-Unie ondernam en een handler was voor Russische overlopers. William Casey, voormalig directeur van de CIA, die de Pakistaanse ISI onder druk zette om de financiering voor Saoedische-Wahabisten te verhogen, was ook lid.

Ted Shackley, CIA-stationschef en lid van de hit ploeg Operatie 40, die vaak verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op Kennedy, was tot 2012 de Amerikaanse voorzitter van Le Cercle.

Het waren de CIA en Amerikaanse ‘Deep State’ politici die aanzetten tot het Europese Nazi Fascistische Project, formeel voorgesteld door Monnet, Schuman en later anderen. De VS wilden dat een Europese Nazi Fascisten Unie als tegenwicht zou optreden tegen de Sovjetmacht en het Noord Atlantische Terroristen Organisatie beleid zou steunen. In 1947 dreigde president Truman de Europese naoorlogse hulp te verminderen, tenzij de Fransen Duitsland verwelkomden in het hart van het Europese establishment. In juli 1950 gaf de Amerikaanse generaal William J Donovan, hoofd van de OSS (voorloper van de CIA), Europese Deep state-agenten, zoals Monnet, Schuman en Pinay, opdracht om te werken aan de stelling van een Europees Parlement. Twee jaar later werd de eerste ontmoeting van Le Cercle georganiseerd door Pinay’s naaste medewerker, de advocaat en inlichtingenofficier Jean Violet.

De CIA gebruikte het ‘American Committee for a United Europe‘ (ACUE) om fondsen van de Rockefeller (Le Cercle lid) en Ford Foundations te trechteren om de oprichting van, wat werd, de Europese Nazi Fascisten Unie te financieren. In 1954 riep josef Retinger een andere leidende licht van het Europese project op, een geheime bijeenkomst in het Bilderberg Hotel in Oosterbeek. Retinger richtte de Bilderberg Groep op met nazi Prins Bernhard van Nederland, die vervolgens werd betrapt op het aannemen van steekpenningen van wapenhandelaren tijdens Lockheed schandaal in 1976.

De Bilderberg Groep is misschien wel de bekendste van de verschillende organisaties die de managementstructuur van de ‘Deep State’ vormen. Ze maken deel uit van het verborgen systeem van de mondiale overheid die de controle heeft over de militaire, inlichtingen wereld, economische, politieke en culturele vestigingen. Afgevaardigden worden geselecteerd om groepsvergaderingen bij te wonen waar senior Bilderberg-leden hen instrueren. Bill Clinton, Margaret Thatcher en Tony Blair behoren tot de vele politieke leiders die partijleiderschap hebben bereikt na hun aanwezigheid van een Bilderberg vergadering. Het lijkt een voorwaarde voor een hoge functie.

Nederlandse nazi Bilderberg trekpoppen Mark Rutte, Kaag, de Jonge, Knot, Halberstadt, Pechtold, Kok, de Hoop Scheffer, Kroes, Timmermans, Samson, Hirsch Ballin, Wellink, Balkenende, Verhagen, Rosenthal, Zalm, Aboutaleb, Dijksma, Hennis-Plasschaert, Ollonkreng, Hoekstra, etc.. Ook ons nep koningshuis is altijd vertegenwoordigd eerst door Beatrix en nu door Willem Alexander. 

Toen Bilderberg stuurgroeplid Dennis Healey (voormalig Brits minister van Financiën) Margaret Thatcher uitnodigde om in 1975 naar Bilderberg te gaan, herinnerde hij zich:

“…….de volgende dag stond ze plotseling op en lanceerde in een drie minuten durende Thatcher special. Ik kan me het onderwerp niet herinneren, maar je kunt het je voorstellen. De kamer was verbijsterd. Hier is iets voor de complottheoretici. Als gevolg van die toespraak, werden David Rockefeller en Henry Kissinger en de andere Amerikanen verliefd op haar. Ze brachten haar naar Amerika, namen haar mee in limousines en stelden haar aan iedereen voor.”

Healey’s off-hand beknoptheid over ‘samenzweringstheorie’ ligt de realiteit van de Bilderberg Groep. Jarenlang konden ze hun bestaan volledig geheim houden, vooral omdat hun leden eigenaar zijn van de corrupte mainstream media. Ze werden genoemd in een artikel uit 1955 in de Duitse krant Der Spiegel en opnieuw in een Franse tv-journaal in 1977. Anders, tot hun volledige blootstelling door internet onderzoekers tijdens het eerste decennium van de 21e eeuw, was er een complete media black-out. Zodra het bewijs van hun bestaan onmiskenbaar was, lanceerden ze hun zeer sobere website in 2009. Toch worden hun beslissingen nog steeds grotendeels genegeerd door de door zionisten gecontroleerde Massamedia. Er is geen twijfel dat zonder hun blootstelling door zogenaamde ‘samenzweringstheoretici’ zij tot aan deze dag een heimelijke groep van de Diepe Staat gebleven zouden zijn.

De Bilderberg website stelt dat ze gewoon een informele bijeenkomst van Amerikaanse en Europese royalty’s, bankiers, politici, corporatie-eigenaren, media mogols, industriëlen en ga zo maar door. De indruk wekken dat ze geen beslissingen nemen, maar het gebruiken als een kans om ideeën te bespreken, in een mooi hotel te verblijven, te ontspannen en elkaar te leren kennen. Hun website stelt:

“De Bilderberg-bijeenkomst is een jaarlijkse bijeenkomst om de dialoog tussen Europa en Noord-Amerika te bevorderen. Bilderberg werd opgericht in 1954 als een forum voor informele discussies, het samenbrengen van individuen die een actieve interesse in zaken die relevant zijn voor de relatie tussen Europa en Noord-Amerika. De bijeenkomst heeft één hoofddoel: discussie en dialoog bevorderen. Er is geen gewenste uitkomst, er is geen slotverklaring, er worden geen resoluties voorgesteld of worden gestemd.”

Met een paar uitzonderingen, sinds 1954, hebben zij jaarlijkse vergaderingen van niet meer dan ongeveer 150 afgevaardigden gehouden en neigen naar afwisselende plaatsen tussen Europa en de V.S. De stuurgroep organiseert de vergaderingen en de leden van de stuurgroep die langer dienen, worden mogelijk onderdeel van de interne ‘adviesgroep’, hoewel elke vermelding hiervan in 2002 werd geschrapt. De afgevaardigden discussies vallen onder de Chatham House Rule. Veel dienende, ”democratisch” gekozen politici wonen de bijeenkomsten bij, maar we mogen niet weten wat ze bespreken met de rijkste ”mensen” (parasieten/psychopaten) op aarde. Ze laten hun zogenaamde ‘vertegenwoordiging’ aan de deur staan.

De consequente focus op de versterking van het trans-Atlantisch partnerschap is duidelijk terug te voeren op Cecil Rhodes. De Round Table Movement, Pilgrims Society, Le Cercle, Nazi Bilderberg en vele andere verborgen groepen en samenlevingen die het ‘Deep State Milieu’ vormen, hebben allemaal dezelfde doelstelling. Zoals Bilderbergs eigen website stelt:

“…… van handel tot werkgelegenheid, van monetair beleid tot investeringen en van ecologische uitdagingen tot de bevordering van de internationale veiligheid. In de context van een geglobaliseerde wereld is het moeilijk om een kwestie in Europa of Noord-Amerika te bedenken die eenzijdig kan worden aangepakt.”

Het is een opmerkelijke indicator van de toekomst van de mondiale machtsstructuren die Bilderberg uitgenodigd, hun eerste Chinese afgevaardigden was in 2011. Het geclaimde idee dat ze weinig meer zijn dan een discussiegroep wordt niet ondersteund door het bewijs. Het geeft duidelijk aan dat de nazi Bilderberg-groep sinds haar oprichting een belangrijke rol heeft gespeeld bij het vormen van mondiaal beleid. Zij stonden centraal in de oprichting van de Europese Nazi Fascisten Unie.

Dit is een aanfluiting van het idee dat we in democratieën leven of dat de Europese Nazi Fascisten Unie een democratische instelling is. We worden geregeerd door mensen die we niet kiezen. Zo simpel is het.

De euro: Gepland 50 jaar vóór zijn verwezenlijking door Bilderberg.

Tijdens de Bilderberg-bijeenkomst in Sonnenbichl in 1955 in Sonnenbichl, Duitsland, besliste de groep over de toekomstige ontwikkeling van de Europese Nazi Fascisten Unie. De sleutel tot hun plan, zoals besproken in het Rode Huis 11 jaar eerder, was de Duitse re-integratie en economische ontwikkeling. Zij stelden ook voor een gemeenschappelijke markt en een gemeenschappelijke Europese munt tot stand te brengen. Uitgelekte documenten van de vergadering laten zien hoe ‘onbeduidend’ Bilderberg discussie werkelijk is. In 1955 verklaarde de Bilderberggroep dat er:

“[a] Dringende noodzaak om het Duitse volk, samen met de andere volkeren van Europa, in een gemeenschappelijke markt te brengen.”

Verdere verklaringen waren onder meer:

“…..onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid [de Bilderberg Groep] om in de kortst mogelijke mate van integratie te komen, te beginnen met een gemeenschappelijke Europese markt….. tariefwanden rond deze gemeenschappelijke markt mogen zeker niet hoger zijn en moeten mogelijk lager zijn dan het gemiddelde van de bestaande tarieven……….. Het zou beter zijn om door de ontwikkeling van een gemeenschappelijke markt door verdrag te gaan in plaats van door de oprichting van nieuwe hoge autoriteiten…… Een Europese spreker uitte zijn bezorgdheid over de noodzaak om een gemeenschappelijke munt te bereiken, en gaf aan dat dit volgens hem noodzakelijkerwijs de oprichting van een centrale politieke autoriteit impliceerde……. Een deelnemer in de Verenigde Staten bevestigde dat de Verenigde Staten niet waren verzwakt in hun enthousiaste steun voor het idee van integratie”

De acolieten van de Europese Nazi Fascisten Unie willen er graag op wijzen dat veel van deze ideeën al openlijk elders waren besproken, voorafgaand aan de Bijeenkomst van Bilderberg in 1955. Zij moeten enig bewijs leveren om dit standpunt te onderbouwen. Het is opmerkelijk dat Bilderberg Groep de “gemeenschappelijke markt” zag als de voorloper van de voltooiing van de Europese integratie vóór het Verdrag van Rome van 1957. Dit vestigde de “gemeenschappelijke markt”, maar verwees niet naar de “hoogste mate van integratie” die pas over 50 jaar zou aankomen. Ook was hun open discussie over een gemeenschappelijke Europese munt of “centrale politieke autoriteit” niet bekend.
Opnieuw kwamen deze concepten slechts langzaam openbaar in de jaren na de vergadering van nazi Bilderberg van 1955 te voorschijn.

In 2009 onthulde Bilderberg-voorzitter Etienne Davignon dat niet alleen de Bilderberg fracties vastbesloten zijn om hoe dan ook het Europese project voort te zetten, maar ook de totale minachting voor de soevereiniteit van naties en de Europese bevolking. Sprekend over de reactie van Europa op de financiële crash van 2008, die de bankiers in het hart van de nazi Bilderberg-groep veroorzaakten, zei hij dat de Bilderbergers “het begrip” over toekomstige acties zouden verbeteren. Hij vertelde toen de groep verslaggevers dat zij dit op de zelfde manier konden doen zoals zij de Euro hielpen in de jaren ’90 tot stand te brengen. In een moment van kaak vallende arrogantie, in verwijzing naar landen waarvan de bevolking eerder had aangegeven dat ze de Europese Nazi Fascisten Unie willen verlaten (met name de bevolking van de Republiek Ierland, Frankrijk en Nederland) zei hij:

“Waarom moeten we om hen geven?”

Waarom inderdaad? Het is duidelijk dat de ‘wil van het volk’ niets betekent voor aristocratische parasieten, psychopaten zoals voormalig nazi Bilderberg-voorzitter Etienne Davignon. Zolang is het ook altijd geweest. Tussen 2005 en 2007 maakten de Ieren, Fransen en Nederlanders bezwaar tegen de voorgestelde Europese Nazi Fascisten Unie-grondwet. Het Ierse referendum ging niet door omdat de Franse en Nederlandse referenda het ratificatieproces al hadden stopgezet, maar alle aanwijzingen wezen op een uitgesproken Ierse afwijzing. Er was ook fel verzet tegen “de hoogste mate van integratie” onder de bevolking van het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Denemarken, Polen en Portugal, die ook referenda, al dan niet onder dwang, hadden afgelast, en volledig werden genegeerd door de Europese federalisten. De ‘nee-stemmen’ van Fransen en Nederlanders overtuigden de Europese Nazi Fascisten Unie-”elite” om de moeizame ”democratie” volledig op te geven.

Valéry Giscard d’Estaing

Nazi Bilderberg-lid Valéry Giscard d’Estaing, voorzitter van de Europese Conventie wiens komische pretenties waren om de “democratie en transparantie” te verbeteren, besloot dat alleen de leiders van de 25 lidstaten moesten worden geraadpleegd om de vereiste “verdragen” te ratificeren. Precies zoals de nazi Bilderberg groep in 1955 besloot. D’Estaing erkende dat de 25 leiders het nieuwe idee moesten verkopen aan hun verschillende parlementen en nationale vergaderingen en was een van de nazi Bilderbergers die bepaalden dat uitvluchten noodzakelijk zouden zijn. Daarom bouwden ze een bewust ondoorzichtig “Verdrag van Lissabon” (en handvest) op om de voltooiing van hun Europese nazi fascistische project af te ronden. In gesprek met Le Monde in 2007 zei nazi d’Estaing:

“De laatste hersengolf is om een deel van de innovaties van het grondwettelijk verdrag te behouden, maar verberg ze door ze op te ruimen in verschillende teksten. De meest innovatieve bepalingen zouden eenvoudige wijzigingen van de verdragen van Maastricht en Nice worden. De technische verbeteringen zouden worden hergroepeerd in een kleurloos, onschadelijk verdrag. De teksten zouden naar de nationale parlementen worden gestuurd, die afzonderlijk zouden stemmen. Zo zou de publieke opinie ertoe worden gebracht om, zonder het te weten, de bepalingen aan te nemen die wij niet direct durven te presenteren.”
(Valéry Giscard d’Estaing)

Hij probeerde zich vervolgens te distantiëren van zijn eigen verklaringen door te beweren dat de ‘hersengolf’ onwaardig was voor de ‘uitdaging op het spel’. Zijn verklaarde angst was dat het zou:

“…..bevestigen dat de Europese burgers het idee hadden dat de opbouw van Europa achter hun rug wordt georganiseerd door advocaten en diplomaten.”

Hij hoeft zich geen zorgen te maken. De mensen werden toch niets gevraagd. Het Verdrag van Lissabon, dat de clausules bevat die de weg vrijmaakten voor een centraal gecontroleerde Europese nazi fascistische superstaat, met zijn eigen volledig functionerende centrale bank, werd geratificeerd door 59 mensen, waardoor de Europese Nazi Fascisten Unie op 13 december 2007 werd opgericht. Dit was volledig in overeenstemming met het plan dat 52 jaar eerder door de nazi Bilderberg Groep werd voorgesteld.

Als gevolg van de schijnbare tweedeling tussen kapitalisme en communisme, hebben historici consequent gekeken naar de geschiedenis van de late 19e tot eind 20e eeuw  door de smalle grenzen van dit ideologische conflict. Wat zij niet hebben erkend, is dat ongebreidelde economische globalisering de voorwaarden biedt voor het “kapitalistische collectivisme” om te gedijen. In Frankrijk noemen ze het ‘capitalisme sauvage’ (ongebreideld kapitalisme), maar zelfs dit erkent niet volledig zijn globalistische karakter. De post 2e wereldoorlog periode heeft gezien hoe het zich heeft vermenigvuldigd op een monumentale schaal, dankzij het monetaire systeem. De bank bailouts in 2010 waren niet het product van socialisme, fascisme, democratie, communisme of enige andere vorm van aanvaarde sociaaleconomische of politieke ideologie. Ze zijn gebaseerd op de principes van het ‘kapitalistische collectivisme’, iets waar we nog geen naam voor hebben. Sun Tzu had gelijk toen hij opmerkte:

“Als je zowel je vijand als jezelf onwetend vindt,
ben je zeker in gevaar.”

Het lijkt waarschijnlijk dat door blootstelling de invloed van de nazi Bilderberg-groep, als besluitvormingsorgaan, tot op zekere hoogte heeft verminderd. Ze maken echter slechts één deel uit van het Deep State Milieu en er zijn andere groepen zoals Le Cercle, het CFR en de RIIA die het werk van NWO voortzetten. In 2017 spelde de huidige voorzitter van het CFR, nazi Bilderberg lid Richard Haas, zijn evoluerende visie uit voor wat hij World Order 2.0 noemde in zijn boek ‘Een wereld in wanorde:’

“……….in een geglobaliseerde wereld is een wereldwijd besturingssysteem dat uitsluitend uiting geeft in respect voor soevereiniteit – noem het Wereldorde 1.0 – steeds ontoereikender geworden. Weinig blijft lokaal meer. Zowat alles en iedereen, van toeristen, terroristen en vluchtelingen tot e-mails, ziekten, dollars en broeikasgassen, kan bijna overal bereiken. Het resultaat is dat wat er in een land gebeurt niet langer alleen de zorg van dat land kan zijn. De realiteit van vandaag vraagt om een bijgewerkt besturingssysteem- Wereldorde 2.0 – gebaseerd op “soevereine verplichting”, het idee dat soevereine staten niet alleen rechten hebben, maar ook verplichtingen jegens anderen.”

Richard Haas: CFR-voorzitter en exponent van NWO 2.0

Gekleed in de false respectabiliteit van de schijnbaar betrokken wereldburger, Haas suggereerde dat de onafhankelijkheid van een natie en soevereiniteit niet langer moet worden gerespecteerd. Als NWO besluit dat een land niet aan zijn eisen voldoet, is dat reden om het te vernietigen. Hij heeft een manifest geschreven voor centraal gecontroleerde mondiale regering met ongekozen, verborgen beleidsmakers, zoals hijzelf, die optreden als de ‘Society of the Elect‘.’ We hebben besproken hoe, door middel van manipulatie en bedrog, de macht gekke tirannen van NWO hun dodelijke spel uitspelen. Hun vertegenwoordigers, zoals Haas, glimlachen lief en bieden u een betere toekomst onder de welwillende dictatuur van ‘Wereldorde 2.0’.

De Europese Nazi Fascisten Unie vertegenwoordigt de eerste, praktisch voltooide fase van het NWO-model van wereldwijde hegemonie. Het aanbod van een ‘geordende’ wereld lijkt misschien verleidelijk. Maar het is het geweld van de ‘oorlog tegen het terrorisme’, de brute destabilisatie van naties, de gedwongen bezuinigingen van internationale bankkartels, gedwongen bevolking verschuivingen, de militarisering van een politiestaat, massale surveillance, beperkte toegang tot informatie, totale economische controle in een cash loze samenleving, terroristische aanslagen als onderdeel van een voortdurende ‘strategie van spanning, en drone-aanvallen op civiele ‘doelen’ die de ware aard van hun aanbod definieert.

De meest uitgebreide misleiding die ons bespeelde is dat we ervan overtuigd waren om iets te negeren waarvan we in ons hart altijd hebben geweten dat het waar is. Door jaren van indoctrinatie en ‘onderwijs’ zijn we vergeten dat autoritaire macht nog steeds bestaat in ”democratieën”. We zijn er nu allemaal van overtuigd dat wij, de mensen, de leiding hebben over ons eigen lot. We geloven eigenlijk dat de regeringen die we kiezen ons dienen, ondanks het feit dat er geen ENKEL BEWIJS is om dit geloof te onderbouwen.

Ongeacht al onze oorlogen en revoluties, heeft een kleine groep mensen meer geld en macht dan de rest van de wereld samen. Dit zijn de kleine kliek van ”mensen” aan de top van de rijkste 1% van de mensheid. Ze zijn niet de 1% die vaak de schuld krijgen, de meeste van deze mensen zijn net zo machteloos als de rest van ons, ze zijn de 0,001%. Geld is macht en ze hebben een onbeperkt aanbod.

De Europese Nazi Fascisten Unie is altijd hun project geweest. Wij, de mensen, zijn gewoon vervangbare pionnen in hun voortdurende strategie van wereldwijde spanning.

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.