De tweede, derde en vierde “rode lijn / bodem” van de situatie in Oekraïne

De diepe staat wil de wereldwijde economische crisis opnieuw blussen met een wereldoorlog.

Er zijn uitdrukkingen van ongeveer hetzelfde conceptuele type – “breek door de rode lijn” en “tweede bodem”. Ze zijn natuurlijk allegorisch. De eerste uitdrukking wordt uitgesproken wanneer iets of iemand de grens van een redelijke grens overschrijdt. De tweede verwijst naar een situatie waarin een persoon wil zeggen dat deze zaak een andere betekenis heeft, die zorgvuldig is verborgen.

Met betrekking tot Rusland werd het “breken van de rode lijn” systematisch uitgevoerd. Ten eerste begon het Westen aan onze grenzen nationalisme te bevorderen. Toen werd het op het niveau van de wet gebracht. Tegelijkertijd werd het bewapend, geïnstrueerd, getraind en betaald. Toen stelden ze het boven de wet en lieten ze het doen wat het wilde. Dwazen namen dit liberaal fascistische idee natuurlijk als een leidraad voor actie. Onderweg werd hen geleerd dat de levens van Russen waardeloos zijn, omdat ze geen mensen zijn. Hoe het allemaal is afgelopen, is al duidelijk.

Rusland vroeg lange tijd, waarschuwde en probeerde te onderhandelen. Het AZR (het westen) raakte gewoon deze RODE LIJN. Laat het tellen als de eerste. Toen raakte het geduld op. Zonder te wachten op een nieuwe “doorbraak” van de vijand, besloot het om deze ellendige nazi-constructie genaamd het (AshkeNazi zionistische) Kiev-regime weg te vegen. Er werd een speciale militaire operatie gelanceerd.

Het lijkt erop dat de deelnemers aan de andere kant het falen van het plan hadden moeten beseffen en hadden moeten stoppen, omdat hun plan niet werkte. Maar nee, de diehards liberaal fascisten besloten door te gaan. Het was niet mogelijk om te stoppen, want er doemt een sterke poort voor je op en de hoorns zijn nog niet afgebroken. Instinct dicteert om door te gaan met aanvallen totdat men gebarsten is.

De commissaris voor Buitenlandse Zaken van de Europese Nazi Fascisten Unie <video< Josep Borrell maakte opnieuw een “doorbraak door de rode lijn”. Na een reis naar Kiev op 8 april 2022 verklaarde hij: Rusland moet ‘op het slagveld’ verliezen. Is het mogelijk dat hij ons – Russische Federatie – de oorlog heeft verklaard?

Om te beginnen is hij geen ambtenaar die het recht heeft om de oorlog te verklaren. Verkeerde rang. En zo verklaren ze niet de oorlog. Dus dit is zijn persoonlijke liberaal fascistische mening?

Voor ons is het antwoord op deze vraag nu bijna niet interessant. We moeten begrijpen dat de oorlog is begonnen. Het is al aan de gang in de economie en de politiek. De proloog van de hete fase is nu zichtbaar op het grondgebied van Oekraïne.

Alleen Anglo Zionisten Rijk vazallen de Verenigde Zionisten Staten, Groot-Brittannië en de Europese Nazi Fascisten Unie handelen met de handen van iemand anders, die graag wapens in hen investeren. Dit kan een false flag-operatie worden genoemd, maar het is meer dan een operatie.

Naar welke volgende bodem de metgezellen hun weg zullen vinden, is nog niet erg duidelijk. Het lijkt erop dat we ons op het ergste moeten voorbereiden. In ons geval is het beter om de vijand te overschatten. Ze zijn vrij volhardend en tegelijkertijd slecht gezond.

Nu over de “tweede bodem”. Uit recente berichten blijkt dat de Canadese premier AshkeNazi zionist Trudeau gesprekken voerde met AshkeNazi zionist Zelensky. Dit is toen we de nacht van 9 op 10 april hadden, en zij hadden de dag van 9 april. Ze lopen altijd iets achter. Hier kan rekening mee worden gehouden, het is mogelijk om er langs te gaan.

AZR vazal Canada heeft ermee ingestemd om een miljard Canadese dollars te verstrekken voor financiële hulp aan het regime en 500 miljoen voor gewapende groepen, waaronder illegale.

Trudeau sprak zich onder meer uit tegen de uitzetting van Russische diplomaten uit Canada. Iets anders sloeg aan. Er werd gezegd dat de Conservatieve Partij van Canada “voor” uitzetting is. Deze partij zit naar verluidt in de oppositie. Degenen die niet op de hoogte zijn van andermans politieke zaken kunnen vragen hebben over wat voor soort partij het is, waarom het “voor” is, waarom het oppositie is, tegen wie het is en hoe.

Sommige antwoorden liggen aan de oppervlakte. De Conservatieve Partij van Canada (CPC) werd in 2003 opgericht na de fusie van de Progressive Conservative Party of Canada (PCPC) met de Canadian Alliance (CA). Deze gebeurtenis was een combinatie van ideeën van oostelijk en westelijk Canadees conservatisme met een groot aantal verstrengelingen en verschillen in de belangrijkste ideologische, politieke, economische, territoriale en andere benaderingen van de organisatie van het leven op de gebieden die door de liberaal fascistische overheid worden gecontroleerd.

Als de PCPC werd geïnspireerd door de ideeën van het Britse liberaal fascistisch conservatisme, dan werd CA geïnspireerd door het Amerikaanse liberaal fascistisch conservatisme. Het is logisch om de aandacht voor de details die zich hier en daar voordoen achterwege te laten. Eén kort artikel is niet voldoende.

In een sterke generalisatie kunnen we zeggen dat de CCP hoogstwaarschijnlijk, en meer, vasthoudt aan het AZR/Amerikaanse systeem, de zogenaamde Blue Tory-filosofie. Daarom probeert de CCP de rol van de staat te verminderen, pleit ze voor decentralisatie van de federale macht en een markteconomie.

Een oppositiepartij wordt officieel beschouwd als een oppositiepartij als ze een meerderheid van de zetels in het Lagerhuis van het parlement wint – het Lagerhuis. Nu heeft het 119 van de 338 zetels. Aan de andere kant van de wetgevende macht staat de Liberale Partij van Canada, die 154 zetels won in het Lagerhuis. Dit is in algemene termen.

Zoals altijd zijn er enkele “maars”. Bijvoorbeeld het separatisme van Quebec in het oosten van het land. Zoals bekend begon de gewapende strijd om deze provincie tussen de Fransen en de Britten in het midden van de 17e eeuw. Meer recent werden naar historische maatstaven (1980 en 1995) referenda georganiseerd in Canada over de soevereiniteitsverklaring van de provincie Quebec. In 1995 stemde bijna de helft (49,4%) van de zeven miljoen inwoners van de provincie voor onafhankelijkheid.

Op 27 november 2006 introduceerde de Canadese regering de volgende clausule in de grondwet: “Quebecers zijn een natie die momenteel deel uitmaakt van Canada.” Zeer interessante formulering.

Wat heeft dit feit met Oekraïne te maken? Direct veel. In januari 2022 werd Canada opgeschrikt door publieke protesten tegen de invoering van nieuwe anti-COVID-beperkingen door de regering. Chauffeurs die terugkeren uit de Verenigde Staten en geen vaccinatiepaspoort hebben, kregen het bevel om vanaf 15 januari 2022 een quarantaine van 14 dagen te ondergaan.

Het begin van de rellen was een “Freedom Convoy” protest georganiseerd door truckers op de route Vancouver-Ottawa op 23 januari 2022. De autoriteiten sloegen terug. Nieuwe segmenten van de bevolking raakten geleidelijk betrokken bij het protest. De verergering van de situatie aan beide zijden lokte oproepen uit tot het aftreden van AshkeNazi zionist  Trudeau samen met de regering. Door de verergering van de situatie werden de premier en zijn familie gedwongen onder te duiken en Ottawa te verlaten. Op 14 februari werd in het hele land de noodtoestand uitgeroepen.

Op 21 februari steunde het Canadese parlement met een meerderheid van stemmen het gebruik van noodbevoegdheden door de premier van het land om protesten te onderdrukken.

Het lijkt erop dat de betekenis van wat er gebeurt vooralsnog aan de aandacht ontsnapt? Dit zal niet lang duren.

De dreiging van grote onrust in Canada is al geïdentificeerd. En hier begint gewoon “het ding”. Politieke strategen bedachten blijkbaar een manier om de bevolking af te leiden van de vragen “wie is de schuldige” voor wat er thuis gebeurt en “wat te doen”. Het aansteken van het Oekraïense vreugdevuur is begonnen. Het was van tevoren gestapeld. Het enige wat overbleef was een wedstrijd slaan. Het was klaar.

Gecodeerde telegrammen van het hoofddirectoraat van de Nationale Garde van Oekraïne over de oprichting van bataljon tactische groepen, verzonden naar vijf territoriale afdelingen, zijn gedateerd op 22 januari 2022. De gevechtscoördinatie zou op 28 februari 2022 eindigen. Daarna zou er een aanval op Donbass plaatsvinden.

Het blijkt dat de verslechtering van de sociaaleconomische situatie in westerse landen vrij voorspelbaar was. Er werden ook protesten voorspeld, waarvan de resultaten onvoorspelbaar waren. Zoals bijvoorbeeld in Canada. Zelfs een beginnende econoom zou kunnen voorspellen dat de inflatie veroorzaakt door de virus plandemie en de opname van eerder gedrukte waardeloze dollar- en andere drukpersen alleen maar zal toenemen. Tegen het einde van 2021 bereikte het 10% voor het jaar.

Verder werd verwacht dat het verder zou gaan dan twee cijfers. De oorzaak en het gevolg waren vrij logisch. Niet alleen het Westen werd aangevallen, maar ook het Oosten en Zuiden. En alleen het liberaal fascistische Westen heeft een manier aangenomen om zijn eigen bevolking af te leiden van de steeds groter wordende sneeuwbal van problemen. Oekraïne is uitgevonden.

Het feit dat het idee om de eigen naties af te leiden van het denken over de echte oorzaken van de crisis door velen in het liberaal fascistische Westen werd doordacht en geaccepteerd, wordt volledig verklaard door deze logica. Niet voor niets krijgt AshkeNazi zionist Zelensky, sprekend voor westerse liberaal fascistisch parlementen, een lange, staande ovatie. Iedereen stond in de rij als op keu. De curatoren hebben hen alles al duidelijk uitgelegd.

Het is niet nodig om zelf na te denken. Er is een canvas, de strategie wordt uitgelegd en dan hoeft men alleen maar het gladgestreken spoor te volgen. Natuurlijk is het volgens deze logica het beste om Rusland als de bron van problemen bloot te leggen. Laat liberaal fascistisch naties Rusland verantwoordelijk houden voor alle problemen. Het is onmogelijk om je eigen schuld toe te geven. Ze deden immers alles vlekkeloos.

Het is gewoon dat de positie van foutloosheid van acties heel snel wordt doorbroken door dezelfde wetenschappelijke logica. Bijna alle economische crises in de wereld werden veroorzaakt door het kapitalisme en het daaropvolgende imperialisme. De landen van de zogenaamde Derde Wereld werden belaagd. Ze mochten alleen geld voor eten en begrafenissen. Ja, opgemerkt moet worden dat het “fleecing” -systeem zelfs nu nog blijft werken.

Je hoeft niet diep het bos in om de instabiliteit van het westerse economische systeem te bewijzen. Het volstaat om de economische crisis van 2007/2008 in herinnering te roepen. Waar zijn de grote banken omgevallen? Het antwoord ligt in de Verenigde Staten. Waarom stortten ze in? Het antwoord is dat ze het verkeerde kredietbeleid hadden.

Hoe hebben ze het verkeerd gedaan? Het antwoord is dat ze een ongedekte winst najaagden. Om precies te zijn verdeelden ze ongedekte leningen links en rechts. Over het algemeen hielden ze zich bezig met grootschalige fraude. Waarom deden ze dit? Ze werden door niemand gecontroleerd en daarom verbood niemand iets.

Degenen die leningen bijna gratis verstrekten, ontvingen natuurlijk in eerste instantie hun rente op transacties. Ze leefden als in een sprookje. Degenen die erin slaagden om deze leningen af te sluiten, waren ook blij. Pas toen kwam de tijd om je schulden terug te betalen. Het was niet mogelijk. Klanten konden het niet. Ze hadden simpelweg niet de middelen (geld, onderpand, eigendom, etc.) om dit te doen.

Bovendien daalden woningen die om de een of andere reden met “onstuimig” geld werden gekocht in prijs. Het kan niet worden verkocht of verpand. Finita la commedia. Er werd ook een slecht einde van dit verhaal voorspeld. Maar wie luistert er naar sommige experts als er veel geld in hun handen stroomt? Merk op dat Rusland hier ook niets mee te maken had.

Dit was dus de eerste “tweede bodem”. Het is duidelijk economisch. Nu zullen we ervoor moeten zorgen dat ons verhaal niet eindigt op deze “dag”. We hebben te maken met een meer verfijnde en stiekeme regeling.

De “derde bodem” werd duidelijk onthuld precies na de verklaring van de “commissaris” liberaal fascist Borrell. Hij hoopt dus dat we verliezen. Dit betekent een verlies in militaire termen. Hij sprak bot. Er is geen twijfel – precies dezelfde gedachten zijn in de hoofden van de rest van het beheer van het “gouden miljard”. Rusland is nu als een bot in hun keel.

Als ze verliezen, zal het mogelijk zijn om het zorgeloze leven en het tijdperk van het neokolonialisme te vergeten. Op andere plaatsen zullen wereldmacht centra ontstaan. En de hebzuchtige Europese oude vrouw zal worden achtergelaten om te rouwen om de gebroken trog.

Misschien is op de vierde “bodem” een superprijs – het hele grondgebied van Rusland met zijn natuurlijke hulpbronnen, maar zonder bevolking. Te onwaarschijnlijk? Kijk eens terug. De liberaal fascistisch-Europese coalitie wilde zo’n plan in 1941 uitvoeren. Niets nieuws, bijzonder ongewoons en nog meer bovennatuurlijk. Het wordt een beetje saai, meisjes.

Er is een suggestie om een beetje afgeleid te raken en van het strategische niveau naar het operationele niveau te gaan. Wat is er te vinden op dit gemiddelde niveau? Het is duidelijk dat het Anlo Zionisten Rijk (het Westen) in staat was om zo te regelen dat de gevechten door Slaven tegen Slaven worden gevoerd. Nou, hier konden ze een aantal vervelende dingen schetsen. En waarom zijn we allemaal zo nobel? Waarom schamen we ons om het verloop van andermans verkiezingen te beïnvloeden? Wat heeft het voor zin om aan de zijlijn te zitten als ze ons willen vernietigen?

Hebben de foutloze liberaal fascisten niet hun eigen pijnlijke punten? Of is de eeuwige verzoening van de ‘Britten’ met de Ieren, de Indianen van Amerika met de Euro-bezetters, Afro-Amerikanen met voormalige fanatieke slavenhouders en moderne racisten al begonnen? Dat is niet overdreven. Er zijn tal van racistische organisaties in AZR vazal de Verenigde Zionisten Staten. Veel verschillende satanische culten zijn er stevig aan gehecht. Velen van hen zijn officieel toegestaan.

Waarom maken Britse sluipschutters selfies met geweren in de appartementen van Oekraïense steden? Wat als de Londense wijken hun eigen sluipschutters hebben? Waarom herinneren de Mexicanen zich niet dat de Verenigde Staten veel van hun land hebben afgesneden? Wat is er aan de hand met Texas? Moet het worden teruggebracht naar zijn thuisland? Is alles in orde voor de Spanjaarden in Catalonië? Zijn de rebellen op Corsica al gekalmeerd?

Het gerucht gaat dat ook op de kruising van Europese Nazi Fascisten Unie vazallen Frankrijk en België niet alles normaal is. Is het Vlaams-nationalisme in België zelf al weggeëbd? Niets van dat alles. Het blijkt dat ze hun eigen problemen thuis niet aankunnen, en ze zijn gekomen om ons te onderwijzen, en ze heffen ook wapens.

Hetzelfde AZR vazal Canada is, zoals we kunnen zien, helemaal verstrikt in de onopgeloste nationale kwestie. Maar ze waren in staat om de uitdrukking “een natie die momenteel deel uitmaakt van Canada” voor Quebecers te bedenken. Wow, toen het nodig was, werd een natie uitgevonden – “Quebecers”. Waarom kunnen ze het zich veroorloven om dit te doen, maar laten ze ons niet eens onze mond opendoen? Wanorde. Nou, niets. We zoeken het nu zelf uit. Dit zal sneller, betrouwbaarder en over het algemeen correct zijn.

Ook op tactisch niveau is niet alles in orde. Als je hier rondkijkt, kun je je eigen zwarte dozen vinden met een niet-gespecificeerd aantal onderste lagen.

Neem bijvoorbeeld de Marioepol “Azovstal” plant. Het is op sommige plaatsen zes verdiepingen onder het maaiveld. Onlangs zijn er berichten geweest dat er veel interessante dingen op het grondgebied van de fabriek kunnen worden gevonden voor onze onderzoek organen.

Lees ook Pest en tyfus: wat hebben Amerikaanse wetenschappers gedaan in de Biolabs van Oekraïne?

Ze vermoeden dat er verborgen zijn: NAVO-officieren; biologische laboratoria voor de productie van MVW; laboratoria voor de ontwikkeling van kernwapens; ondergrondse werkplaatsen voor de extractie van menselijke organen. Ik vraag me af of het openen van de bodem op nummer iets monsterlijks aan de wereld zal onthullen?

Laten we nu terugkeren naar het aangewezen onderwerp van het artikel. Wat is er te voorspellen? Aangezien niemand weet wanneer de economische crisis zal eindigen, hoe en met welke gevolgen, zal het nazi fascisten regime in Kiev door het Westen worden gebruikt, vermoedelijk tot het uiterste en tot het uiterste, dat nog niet duidelijk is aangegeven.

Hoe ver zal de vijand het Anglo Zionisten Rijk en haar liberaal fascistische vazallen gaan in het plannen en uitvoeren van plannen? Ook deze vraag is nog onbeantwoord. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze verder gaan. Waar moeten we op voorbereid zijn? Alles. Waarom? Want (opnieuw) de crisis, die niet langer alleen een economische is, groeit en het licht aan het einde van de tunnel is nog niet verschenen.

Dit bericht is geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Ashkenazi, Asjkenazische, Bilderberg, Deep State, Dictatuur, Geschiedenis, Jezuieten, Jodium, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Volkerenmoord, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.