De verdwijning van vlucht MH370 – Deel 2

Oh, what a tangled web we weave… when first we practice to deceive.”
Sir Walter ScottIMAGE: Malaysia Airlines Boeing 777.

Het mysterie in het geval van de vermiste Maleisische passagiersvliegtuig MH370 is groot, het zoeken is naar verluidt uitgebreid naar een ongekende schaal, een gebied van 27.000 nautische mijlen.

Het is alweer een hele tijd geleden dat wij geleerd hebben dat een grote Boeing 777 vanuit Maleisië naar Beijing schijnbaar in dunne lucht, spoorloos is verdwenen. Tegenstrijdige verslagen en valse leads hebben de krantenkoppen gedomineerd, we zullen moeten waden door de vervorming… om een spoor te kunnen vinden.

We hebben ook te horen gekregen dat ten minste 57 schepen en 48 vliegtuigen actief hebben gezocht naar de ontbrekende Maleisische passagiersvliegtuig MH370.

De zoekopdracht is uitgestrekt naar de Andaman Zee, de Indische Oceaan, evenals een ‘gang’ van Thailand aan de grens van Kazakstan-Turkmenistan, zoals “militaire radar gesuggereerd heeft dat het vliegtuig opzettelijk vloog” naar de Indische Andaman eilanden,  voor een extra 7,5 uur, terwijl het is blijven verzenden van gegevens via een  vliegtuigsatelliet-verbinding die automatisch gegevens uit haar on boord systeem verzendt bekend als (ACARS) Aircraft Communications Addressing and Reporting System. Maleisische autoriteiten ontvingen naar verluidt verschillende “pings” van dit systeem op van vlucht MH370.

De ACARS systeem is voornamelijk ontwikkeld om automatisch wijzigingen van de vier belangrijke fase van de vlucht te detecteren en te rapporteren, bekend als OOOI, (uit de gate, van de grond, op de grond en in de gate) deze fasen worden bepaald door algoritmen aangeleverd door vliegtuig sensoren. Overbrengingen van ACARS gegevens worden naar  de grond radar gestraald via digitale berichten. Elke nieuwe fase van de vlucht wordt opgenomen en verstuurd naar de grond via dit systeem, de oorsprong van de vlucht, de hoeveelheid brandstof, evenals de bestemming van de vlucht.

Een voormalig lid van de ons National Transportation Safety Board, John Goglia, heeft gemeld dat de ACARS zender ‘het afgeven van blieps heeft voortgezet’ die werden ‘eenmaal per uur’ opgenomen door een satelliet nadat de transponder was uitgeschakeld. Rapporten suggereren dat het uitschakelen van de ACARS systeem een moeilijke taak is, zoals men zegt bevind het zich in de elektronica baai onder de cockpit. Goglia beweert, “Dat is iets wat een piloot normaal niet zou weten hoe het moet.”

Boeing 777 Cockpit

IMAGE: An inside view of a Boeing 777 cockpit.

De Verenigde Staten zijn van mening dat vlucht MH370 een geval van ‘air piraterij’ is waarbij één of meer personen betrokken zijn bij de kaping, echter de Maleisische autoriteiten hebben niet zo snel deze conclusie getrokken. 

Ministerpresident Najib Razak en Minister van vervoer Hishammuddin Hussein willen dit eerst onderzoeken of de vlucht was overgenomen door kapers maar ‘erkennen opzettelijke actie ‘ die veroorzaakte dat vlucht MH370 haar vlucht pad wijzigde om vervolgens contact met de controllers op de grond te verliezen.

De autoriteiten verschilden van mening over het traject van de vlucht, en hebben de hulp ingeroepen van georuimtelijke reus DigitalGlobe, ooit bekend als Earth Watch, een satellite imaging corporation die ook als een aannemer voor het leger werkt. DigitalGlobe werd opgedragen om de vermiste Boeing 777 te vinden via hun crowdsourcing site tomnod.com. Ons werd  verteld dat hun inspanningen niets hebben opgeleverd, nadat amateur zoekers miljoenen satellietbeelden hebben doorgekamd.

Misschien was de werkelijke rol voor deze ‘public search’  het genereren van opwinding voor de veiligheid en defensie toezicht industrie – laat nooit een crisis verloren gaan. Je hoort nu al de oproepen tot meer biometrie, veiligheid en toezicht in de nasleep van de MH370, allen te worden uitgerold in een luchthaven dichtbij u.

In de loop van dit onderzoek zijn er talrijke tegenstrijdige berichten verspreid die alleen hebben gediend om de overgrote meerderheid van het publiek in het donker te houden over de gebeurtenissen die hebben geleid tot het verdwijnen van vlucht MH370. We hebben valse leidt zoals olievlekken, satellietbeelden met vermeend vliegtuig puin, evenals het vreemde heen en weer gepraat door autoriteiten of gegevens al dan niet kunnen worden doorgegeven via de Rolls Royce motoren op het vliegtuig.

Rolls Royce en Maleisische Airlines zeggen dat hun partnerschap vereist dat de motor elke 30 minuten livegegevens zend naar haar wereldwijde motor gezondheid monitoring center in Derby, Verenigd Koninkrijk. Onderzoekers hebben gezegd de informatie, van de ACARS geüpload naar de maker van de motor, te hebben gebruikt


Er is ook de kwestie van de grond gebaseerd radar luchtverkeersleidingssystemen en de waarschijnlijkheid dat een land een vliegtuig kan opsporen in haar luchtruim. Met name, de primaire toezicht radar, (PSR) vaak aangeduid als ‘skin paint radar, die zijn naam  krijgt voor de felgekleurde blieps die het produceert op een radarscherm via radiofrequentie energie reflecties. Dit soort radar hoeft geen directe communicatie te onderhouden met aan boord datasystemen. De radar geeft alleen objecten aan binnen haar bereik. Naties houden hun weersystemen bij met dezelfde ‘skin paint radar systeem.

Volgens voormalig Indiase luchtmacht officier Vinod Patney is het ‘onwaarschijnlijk’ voor een luchtvaartuig om ongemerkt het luchtruim van een land binnen te dringen.

Waarom is er hier niet meer discussie over geweest, zoals nieuwe rapporten suggereren dat het vliegtuig door het luchtruim, over grote grondgebieden, van een land hebben gevlogen?

Een skin paint radarsysteem zou de verblijfplaats van een commerciële passagiersvliegtuig hebben ontdekt .


IMAGE: Freescale Semiconductor gevestigd in Austin, Texas.

We hebben rapporten gezien die bevestigen dat er 20 Freescale Semiconductor medewerkers aan boord waren van vlucht MH370. Freescale is een in Austin, Texas gevestigde technologie reus, die onder andere ingesloten hardware, microprocessoren, microcontrollers, en sensoren, voor op technologie gebaseerde apparaten ontwerpt. Het bedrijf is onlangs betrokken geweest bij geschillen over octrooien met Vantage Point technologie en Media Tek inc.

Om deze zaak nog ingewikkelder te maken, zijn er rapporten die beweren dat vier van de Freescale’s patent houders op deze vlucht waren, echter, na het nader bekijken van de  MH370’s passagiers lijst, blijkt dat de genoemde namen niet overeenkomen met de namen op de passagierslijst.

Er word gezegd dat Freescale Semiconductor is begonnen als een onderdeel van Motorola, het ontwerpen van halfgeleidermateriaal, voor grond volg systemen, dit is een vreemd toeval gezien de omstandigheden, deze informatie op zichzelf is geen een motief om het vliegtuig systemen te verstoren. Op vraag aan het consortium wie de groot aandeelhouders zijn werd gezegd dat de meerderheid van de aandelen van Freescale in handen zijn van de Blackstone Group en de Carlyle Group.

Lord Jacob Rothschild staat geregistreerd als een Member of the International Advisory Board van Blackstone. De Carlyle Group is een van natie’s grootste defensie leveranciers, met vele investeerders inclusief the Bush’s en the Bin Laden family. Natuurlijk, met deze ‘corporate bloedlijnen’ die mogelijk betrokken zijn in het geval van een vermist passagiersvliegtuig, roept verdenkingen op.

Er is ook gezegd dat Maleisische autoriteiten verslagen hebben geweigerd van dat het vliegtuig zou zijn geland op de militaire basis van de Verenigde Staten in Diego Garcia gelegen in de Indische Oceaan, wat nog meer verdenkingen  oproept, zoals wordt gezegd dat het vliegtuig op weg was richting Diego Garcia met haar laatste genoteerde radarcontact in de buurt van Silver eiland.

Is het publiek opzettelijk uit de buurt gestuurd van andere mogelijke plaatsen van het vliegtuig, zoals gebieden binnen of in de buurt van de Indische Oceaan ?

Diego Garcia-in het midden van de Indische Oceaan omgezet in een Naval en luchtmachtbasis door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in 1971.

Misschien komt de meest verontrustende informatie met betrekking tot de vermiste  Boeing 777 van voormalig 35 jaar Delta Airlines piloot, Field McConnell, die stelt dat sinds 1995, Boeing vliegtuigen zijn uitgerust met Boeing Uninterruptible Auto pilots (BUAP). Deze informatie werd blijkbaar niet eerder vrijgegeven dan in maart 2007, na een rechtszaak door McConnell.

De wijziging werd gemeld aan de FAA, NTSB en ALPA (Airline pilots association). Volgens McConnell’s documenten, heeft Boeing verklaard dat tegen eind 2009 alle Boeing vliegtuigen zouden worden uitgerust met de BUAP waardoor ze onmogelijk handmatig te kapen zijn binnen het vliegtuig, maar gevoelig voor overname met afstandsbediening door het leger, volgens de vlucht veteraan.

Hieronder een YouTube video met details over McConnell’s bericht over de vliegtuig industrie, andere vliegtuien zijn ook neergehaald met gebruik van overname met afstand  bediening, inclusief Air France’s flight 447.

McConnell noemt ook de ‘autoland’ and ‘autobrake’ mogelijkheid voor de vliegtuigen, die het mogelijk maken om het toestel veilig te landen of te gebruiken als potentieel wapen.

Luister naar 21WIRE radio naar een recent interview met veld McConnell, waarin hij meer details blootlegt over het Boeing Uninterruptible Auto pilots en hoe het werkt:

 

Hillary vindt zichzelf in het midden van een andere controverse, zoals Rose Law Firm zich naar verluidt heet gekoppeld aan het verstrekken van een octrooi voor een gespecialiseerde apparaat dat wordt gebruikt bij de controle van vliegtuigen.

McConnell en zijn medewerkers verklaren verder op hun website abeldanger.net dat het oorspronkelijk octrooi van het apparaat de Quartz Rate Sensor, gebruikt om vliegtuigen te besturen, rust bij Hillary Clinton en Rose Law Firm. Deze Quartz Rate Sensor, wordt blijkbaar veel gebruikt in militaire voertuigen:

The QRS-11 GyroChip sensor is used on commercial aircraft to rotate the antenna to receive signals from satellites for the in-flight entertainment system, radar tracking and flight controls. If the aircraft is equipped with a uninterruptible autopilot, signals can be received from a satellite to remotely fly the aircraft.

De QRS-11 GyroChip sensor wordt in commerciële vliegtuigen gebruikt voor het draaien van de antenne om signalen van satellieten te ontvangen voor de in-flight entertainmentsysteem, radar tracking en vlucht besturingselementen. Als het vliegtuig is uitgerust met een Uninterruptible autopilot, kunnen signalen worden ontvangen van een satelliet om het vliegtuig op afstand te vliegen.

The sensor provides stabilization, flight control, and guidance. It also is used in missiles, Unmanned Aerial Vehicles (UAV ) and other military as well as space and industrial applications. Because of the sensitive nature of its military applications, the export of the technology is regulated.”

De sensor biedt stabilisatie, vlucht controle en begeleiding. Het wordt ook gebruikt bij raketten, Onbemande Aerial voertuigen (UAV) en andere militaire evenals ruimte en industriële toepassingen. Vanwege de gevoelige aard van de militaire toepassingen, is de uitvoer van de technologie geregeld.”

De site beweert nog steeds dat het apparaat specifiek gebruikt wordt voor:

”Wij beweren dat de QRS-11 kan worden gebruikt als onderdeel van een pakket van technologieën bij vliegtuigen uitgerust met Uninterruptible Autopilots die ze in wapens kan veranderen.”

De Quartz Rate Sensor informatie kwam onder onze aandacht na het uitbreiden van het  onderzoek naar beide piloten van MH370. Dheersende corrupte massa media is nu gericht op hoe de transponder naar verluidt was uitgeschakeld door de piloten na de laatste mededeling, evenals de huiszoeking bij de piloten, maar negeren veel van de eerste kritische informatie die werd geopenbaard.

Als de informatie van Abel Danger juist is, dan is dit een nieuwe aanwijzing, en zou een goede rede kunnen zijn voor de gevestigde media om dit te negeren in een poging om iets te verbergen. Het is belangrijk op te merken dat Abel Danger meer controversiële claims heeft gedaan in de afgelopen jaren.

Bovendien, als wat McConnell beweert waar is, waarom is deze kritische informatie niet besproken onder de vele zogenaamde luchtvaartdeskundigen en de luchtverkeersleiders in de grote gevestigde media?

Wat is er gebeurd met de blijkbaar gefotoshopte paspoort dieven? Is de gevestigde media betrapt bij dit voorgekookte verhaal, zoals zij nu een verhaal van terreur lijken te creëren  die moeten passen bij de twee piloten van MH370?

De hele week heeft media magnaat Rupert Murdoch ook zijn mening gegeven op het  vermiste vliegtuig door bepaalde verdachtmakingen te maken op het internet circuit, terwijl hij het, op hetzelfde moment, gebruikt als een kans zich te beroepen op het veelgeprezen Bin Laden verhaal dit is wanneer een samenzwering mainstream gaat, een ‘samenzwering om een samenzwering te maken .’

De Voorzitter en CEO van News Corporation heeft “zijn handen vol” aan dit verhaal, en lijkt betrokken te zijn bij een propagandapush, door het verspreiden van roekeloze speculatie over de verblijfplaats van het vermiste vliegtuig. Dat moet een grote rode vlag doen wapperen… als Murdoch een mediaimperium heeft, waarom moet hij het nieuws dan zelf maken. Door deze inspanning, is de publieke opinie gevormd zonder discussie of onderzoek.

Hieronder zien we Murdoch het vermiste passagiersvliegtuig exploiteren voor zijn eigen politieke agenda te gebruiken en openlijk de westerse propaganda te verspreiden.

Murdoch Malaysia tweet 2

Murdoch Malaysia tweet

Als dit niet genoeg was, lijkt de media nu te de verdwijning van vlucht MH370 te ‘normaliseren’ door het opgraven van oude verhalen over verdwenen vliegtuigen die duidelijk vóór de recente technologische vooruitgang die hierboven werden genoemd hebben plaatsgevonden.

In onze eerdere post over de verdwijning van het Maleisische passagiersvliegtuig  bespraken wij  al de mogelijke motieven om Maleisië tot een doelwit te maken.

De NGO Kuala Lumpur War Crimes Tribunal is opgericht in 2007 door de voormalige Ministerpresident van Maleisië Dr. Mahathir Mohamad en ze hebben een tribunaal gehouden in November van 2013, ze beschuldigden Israël voor het plegen van oorlogsmisdaden, ze luisteren naar de uitgebreide getuigenis van 11 getuigen, alsmede de bewijsstukken, en vonden de “staat Israël schuldig aan volkerenmoord”, daarbij verwijzend naar ooggetuigenverslagen van misdaden tegen de Palestijnen in de Libanese vluchtelingenkampen Sabra en Shatila in 1982 , en in Jenin en Nabloes in 2002, evenals de operatie Cast Lead die blijkbaar tegen honderden burgers was gericht daarbij vonden 1.400 mensen de dood.

Rechter Lamin bin Haji Mohd Yunus (hier links op de foto) heeft meegedaan als een lid van het panel van rechters op het oorlogstribunaal van Kuala Lumpur in 2012 en zijn standpunt over de uitspraak geheven tegen Israël:

“Als een tribunaal van geweten, is het tribunaal volledig op de hoogte dat haar vonnis slechts declaratoir van aard is. Het tribunaal heeft geen macht van handhaving. Wat we kunnen doen onder artikel 34 van hoofdstuk VIII van deel 2 van het Handvest is de Kuala Lumpur oorlogsmisdaden Commissie aan te bevelen deze veroordeling door het tribunaal voor te leggen, samen met een record van deze procedures, aan de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, evenals de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad.”

Gezien de ernst van de beschuldigingen aan het adres van Israël door het tribunaal, Maleisische soevereine middelen en de bizarre media rapporten sinds de verdwijning van het vliegtuig, zou men zich moeten afvragen wie zijn degenen die profiteren van een gedestabiliseerd Maleisië ????.

Is de waarheid  van de verdwijning van vlucht MH370 zich langzaam aan het ontrafelen?

ODVN - Logo

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, MH17, MH370, Wereldoorlog 3. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.