De VOGELVERSCHRIKKER VAN DE VN en de reïncarnatie van Babylon

Wat belooft de “wereld anti-Russische stemming” georganiseerd door de Verenigde Zionisten Staten?

Niemand in de wereld krijgt het recht om zijn wil aan alle anderen te dicteren. En cynisch te dicteren, zonder de betekenis van hun ‘preken’ te onthullen. Hier is een “preek” van de zionisten omroep van “ultieme waarheid”:

“Door te stemmen op de Algemene Vergadering van de VN heeft de wereld laten zien dat het meer verenigd en vastbesloten is dan ooit om Rusland verantwoordelijk te houden ‘voor zijn schendingen'”, zei de door Anglo Zionisten Rijk gecontroleerde Amerikaanse ”president” demente fossiel Biden.

“De inzet in dit conflict is voor iedereen duidelijk – en als reactie daarop heeft de wereld een duidelijk signaal afgegeven: Rusland kan een soevereine staat niet van de kaart vegen. Rusland kan zijn grenzen niet met geweld veranderen. Rusland kan het grondgebied van een ander land niet als zijn eigen land innemen”, aldus de Amerikaanse ”leider”.

Waar heeft Biden het over? De “wereld anti-Russische stem” die door de Amerikanen op de Algemene Vergadering van de VN op 12 oktober is vervalst, wordt door de organisatoren beschouwd als het startpunt van de grootste “speciale operatie”. Nu zal de uitslag van de stemming door het Anglo Zionisten Rijk (het fascistische Westen) worden gebruikt om Rusland volledig uit de internationale organisatie te persen, onder meer door het vetorecht in de door Anglo Zionisten Rijk gecontroleerde VN-Veiligheidsraad te ontnemen. Of de afschaffing van het vetorecht zelf, dat het collectieve gegijzelde fascistische Westen, dat in het kader van de VN in zijn eigen belang een fail-safe ‘stemmachine’ heeft gevormd, helemaal niet nodig heeft.

Dit wordt gedaan om het door Anglo Zionisten Rijk gegijzelde Westen in staat te stellen een “legaal” mechanisme in handen te krijgen, uiterlijk vergelijkbaar met het hoogste orgaan van het door Anglo Zionisten Rijk geproclameerde internationaal recht, dat met een eenvoudige meerderheid van stemmen (impliciet, door een meerderheid van vazallen gecontroleerd door de Verenigde ZIONISTEN Staten) zal zijn om het lot van een bepaalde staat te beslissen, tot het verklaren van de oorlog aan deze staat “namens de door Anglo Zionisten Rijk gecontroleerde Verenigde Naties”.

De taak is niet de gemakkelijkste, maar het gegijzelde Westen zal proberen het op te lossen, ondanks het feit dat er veel obstakels zijn voor de implementatie van deze onderneming. En de eerste daarvan is het VN-Handvest, dat niet voorziet in mechanismen om Rusland zijn bevoegdheden te ontnemen, inclusief het vetorecht. Water slijpt de steen echter en het door Anglo Zionisten gegijzelde Westen zet voortdurend stappen in deze richting. Hier is nog een laatste stap.

Op 26 april 2022 hebben afgevaardigden naar de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN, op initiatief van Liechtenstein, een resolutie aangenomen waarin staat:

“De Algemene Vergadering besluit dat de voorzitter van de Algemene Vergadering binnen 10 werkdagen na het gebruik van het veto door een of meer permanente leden van de Veiligheidsraad een formele vergadering bijeenroept om een debat te houden over de situatie waarop het veto is toegepast, op voorwaarde dat: dat de Vergadering niet in een speciale spoedzitting over hetzelfde onderwerp bijeenkomt”.

Hoewel de resolutie geen invloed heeft op het voorrecht van de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad om het vetorecht te gebruiken, is het een beweging in een richting die gunstig is voor het Anglo Zionisten Rijk, het begint te graven onder de basis van de VN. De opgraving zal zich uitbreiden en verdiepen. Het door Anglo Zionisten Rijk gegijzelde Westen heeft de mogelijkheid om te speculeren dat het VN-systeem, dat in 1945 werd gevormd, niet langer “overeenkomt met de wil van de volkeren van de wereld“. En namens sommigen Lichtestein of Trinidad en Tobago zullen de Verenigde Zionisten Staten hun “radicale hervorming” eisen om de Amerikaanse stemmachine op volle capaciteit te lanceren en de westerse dominantie te vestigen onder het mom van een beeltenis van de door Anglo Zionisten Rijk gecontroleerde VN.

Het is er allemaal geweest. Ook voor ons land. Al in de vroege jaren 1950 beschuldigde de Sovjetleiding het Westen van dezelfde afleiding tegen de VN om de grootste internationale organisatie onder volledige westerse controle te brengen.

De Duitse familie Scherff beter bekend als de familie Bush. Mede verantwoordelijk voor de moord op Nikola Tesla, de moord op JFK, 9/11 en vele andere criminelen activiteiten, oorlogsmisdaden en samen met Engeland en Nederland groot aandeelhouder van conglomeraat Oświęcim beter bekend als Auschwitz.

Uit het gesprek van I.V. Stalin met de correspondent van de krant “Pravda” op 17 februari 1951:

“De Verenigde Naties, gecreëerd als een bolwerk voor het behoud van de vrede, veranderen in een instrument van oorlog, een middel om een nieuwe wereldoorlog te ontketenen. De agressorkern van de VN bestaat uit tien lidstaten van het agressieve Noord-Atlantisch Pact (VS, Engeland, Frankrijk, Canada, België, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Noorwegen, IJsland) en twintig Latijns-Amerikaanse landen (Argentinië, Brazilië, Bolivia, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela).

Vertegenwoordigers van deze door Anglo Zionisten Rijk gegijzelde landen beslissen nu in de VN over het lot van oorlog en vrede. Zij waren het die in de VN een beschamend besluit namen over de agressiviteit van de Volksrepubliek China.

Het is kenmerkend voor de huidige orde in de door Anglo Zionisten gecontroleerde VN dat bijvoorbeeld de kleine Dominicaanse Republiek in Amerika, die amper twee miljoen mensen telt, nu in de VN hetzelfde gewicht heeft als India, en veel meer gewicht dan de Volksrepubliek China, beroofd van het stemrecht in de VN.

Dus, veranderend in een instrument van agressieve oorlog, houdt de VN tegelijkertijd op een wereldorganisatie van gelijke naties te zijn.

In feite is de VN nu niet zozeer een wereldorganisatie als wel een organisatie voor Anglo Zionisten Rijk vazal Amerika, die handelt naar de behoeften van Amerikaanse agressor. Niet alleen proberen de Anglo Zionisten Rijk vazallen de Verenigde Zionisten Staten van Amerika en Canada een nieuwe oorlog te ontketenen, maar ook twintig Latijns-Amerikaanse landen staan in de weg, waarvan de grootgrondbezitters en kooplieden staan te popelen voor een nieuwe oorlog ergens in Europa of Azië, om goederen tegen ultrahoge prijzen aan de strijdende landen te verkopen en miljoenen te verdienen aan deze bloedige zaak.

Het is voor niemand een geheim dat vertegenwoordigers van twintig Latijns-Amerikaanse landen nu het meest samenhangende en gehoorzame leger van Anglo Zionisten Rijk vazal de Verenigde Zionisten Staten van Amerika in de VN vertegenwoordigen.

”De door Anglo Zionisten Rijk gecontroleerde Verenigde Naties bewandelen daarmee de roemloze weg van de Volkenbond. Door dit te doen, begraaft het zijn morele autoriteit en veroordeelt het zichzelf tot desintegratie.”

Stalin zag correct. Het meeste dat het moderne door Anglo Zionisten Rijk gegijzelde Westen kan bereiken in een poging om het avontuur van meer dan 70 jaar geleden te herhalen, is het vernietigen van de VN naar het model van de vooroorlogse Volkenbond. Het resultaat van dat beleid was de Tweede Wereldoorlog.

Heeft het failliete Anglo Zionisten Rijk Westen haast om de derde wereldoorlog te ontketenen? Laten we ons onthouden van antwoorden.

Volgens het oudtestamentische boek Daniël verschenen tijdens het feest van de Babylonische koning Belsazar, kort voor de val van Babylon, vurige geschriften op de muur: “Mene, tekel, phares.” De profeet Daniël openbaarde een teken aan de koning: “Mene, God heeft uw koninkrijk berekend en er een einde aan gemaakt; Tekel – je wordt gewogen op een weegschaal en heel licht gevonden; Phares – uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Perzen gegeven.”

Babylon voor de verwoesting zag zichzelf ook als het centrum van de wereld…

Dit bericht is geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Ashkenazi, Asjkenazische, Bilderberg, Deep State, Europese Unie, Geschiedenis, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Petrodollar, Politiek, Rothschilds zionisten, Satanisten, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.