De Wereldheerschappij epidemie

De Wereldheerschappij epidemie

Ontelbare epidemieën hebben ons al geteisterd: Malaria, cholera, gele koorts en dergelijke, en dan als ergste – de pest! In één klap heeft het hele stammen of volkeren omgebracht. Maar nu net besluipt ons een epidemie die nog erger is dan de zwarte dood – en nee, niet weer corona – veel erger: het is een spirituele wereldheerschappij-epidemie – binnengebracht door een zeer gevaarlijke wereldheerschappij-sekte.

Als haar incubatietijd voorbij is, dat wil zeggen: als het komt tot een open uitbraak, zal de mensheid verlangen naar de goede oude tijd van de Zwarte Dood. Want de pest maakte korte metten met zijn slachtoffers en beroofde hen plotseling van hun leven. De wereldheerschappij-epidemie daarentegen laat haar slachtoffers doelgericht voortleven en in plaats daarvan, martelt ze hen elk uur en minuut.

Haar slachtoffers hebben te weinig om te kunnen leven en te veel om te kunnen sterven. Daarom is hun kwelling erger dan de dood.

De wereldheerschappij-epidemie vreet zich sluipend door alle gebieden van het leven en breekt overal uit: bijvoorbeeld door dwang om in armoede te leven, door systematische onteigening, door het ontnemen van steeds meer mensenrechten, zoals het recht op lichamelijke integriteit, het recht op privé-eigendom of het beroven van allerlei vrijheidsrechten; dus dagelijkse kwellingen door steeds meer beperkingen, overregulering, steeds meer controle, tot en met volledige vernedering onder de totalitaire slavenstaat.

De nutriënt (stof waarmee een levend wezen zich voedt) van de kiemende wereldheerschappij-epidemie is onze vrijheid, onze bezittingen, ons leven – met andere woorden: haar macht voedt zich met onze verliezen, onze kwellingen, onze machteloosheid. Het lijkt op een gemuteerde vampier die, ondanks het feit dat hij verzadigd is met bloed, zijn slachtoffers op andere manieren moet blijven kwellen. En niemand beweerd nu dat zulke krachten niet bestaan – en dat hun incubatietijd nog niet is begonnen.

Als de mensheid de dragers van deze epidemie niet onmiddellijk in quarantaine plaatst, zal de definitieve uitbraak van deze epidemie plaatsvinden – dat wil zeggen, de doorbraak van een satanische wereldheerschappij-sekte. Hoe kunnen we deze sekte herkennen? In de eerste plaats aan de beruchte leugens, bedrog en manipulatie. Ze verkrijgen hun macht op arglistige wijze met argumenten over de bescherming van het volk, over voorzorg, over het bestrijden van de vijand en dergelijke.

Maar het bedriegt de mensen zoals de wolf Roodkapje bedriegt. Het bouwt zijn kracht zonder aarzeling ook op vrij uitgevonden beweringen, die reiken tot aan fysieke onmogelijkheden. Als we het mondiale coronascenario als het ware verder blijven testen op het voorhanden ziekteverwekkend vermogen van het wereldheerschappij-virus, willen we daarmee op geen enkele manier de noodzaak van risicoanalyses door de staat en beschermingsmaatregelen voor de pandemie in twijfel trekken. Helemaal integendeel, elke regering die haar bevolking niet nu al uit voorzorg wil beschermen tegen epidemieën en plandemieën moet als onverantwoordelijk en gevaarlijk worden beschouwd.

Nog gevaarlijker zijn echter regeringen die hun risicoanalyses misbruiken om hun eigen macht of de macht van superieure schaduwmachten te vergroten. De volgende 8 componenten documenteren echter dat precies dit het geval lijkt te zijn in het hele Covid-19 scenario.

Ze worden sterker tot één enkele grote verdenking:

1. We schrijven 2009: in mei 2009 wijzigt de WHO de definitie van een pandemie op 2 essentiële punten: ARTE vatte de verandering in de pandemiedefinitie samen in een documentaire: “In het verleden was de voorwaarde een ‘enorm aantal sterfgevallen en besmettingen‘ in ‘verschillende landen’. Dat is vandaag de dag niet meer het geval. Nu, om een pandemie uit te roepen, is het voldoende dat de ziekteverwekkers zich snel en massaal verspreiden in ten minste twee van de zes regio’s van de Wereld HELL Organisatie (onderdeel van de Verenigde Nazi’s). […]

Hoeveel mensen er wereldwijd sterven of ziek worden, is niet langer een criterium voor een pandemie.” Uit de ARTE-documentaire “Profiteurs van de Angst”. Bron: youtube.com, Doku | Profiteure der Angst – arte 2009, 27.03.2020. De Expresszeitung (Expreskrant) vatte deze gebeurtenis samen in zijn nummer 32, gepubliceerd in mei 2020 met de woorden: “Coronahysterie zonder bewijs. De WHO als recidivist” . Recidivist omdat de WHO met haar pandemievoorspellingen herhaaldelijk paniek had veroorzaakt onder de bevolking en ze in miljardentekorten had gemanoeuvreerd. Bron: Express Zeitung: (dito: www.kla.tv/16434 (D) Alleen al het openlijk toelaten van een definitiewijziging was klinkklare onzin.

Alarm slaan als er minder dan 10 geïnfecteerde mensen zijn, lijkt toch dwaasheid, zoals wanneer je elke stamtafel met enkele rokers met een groot brandweerkorps zou beantwoorden en onmiddellijk een nationale noodtoestand zou afkondigen – “Roken is toch dodelijk of niet soms?”! We zouden nooit of te nimmer meer vrij zijn. Echte pandemieën, zoals de pest, eisten hun slachtoffers zo snel op, nog voor het tijdperk van de luchtvaart, dat beschermende maatregelen van welke aard dan ook faalden. Of men was – om welke reden dan ook – bestand tegen deze doodsgolven, of het was voorbij. Aan de andere kant konden resistente de slachtoffers van de zwarte dood verzorgen, verplegen en begraven zonder zelf geïnfecteerd te raken. Zo en niet anders gebeuren echte pandemieën – ook nu nog – helemaal ongeacht de nieuwe definities.

2. Het is het jaar 2010: Slechts één jaar nadat de WHO de definitie van een pandemie heeft gewijzigd, heeft de Rockefeller Foundation een document van 54 pagina’s gepubliceerd, waarin een horror-virus- scenario wordt beschreven, waarvan het verloop terugblikkend tot in detail overeenkomt met onze huidige Covid 19-pandemie. Alleen in plaats van een lockdown met alle verwoestende economische gevolgen, spreekt het over een LOCKSTEP.

Vanwege de overvloed aan deze pandemiescenario’s, die ook in de punten 3-8 worden genoemd, voegen we hier slechts enkele originele citaten uit het Rockefeller-scenario toe. Houd er rekening mee dat deze regels 10 jaar voor het zogenaamde “noodscenario” werden opgeschreven. Citaat Rockefeller Foundation:

De pandemie had ook een dodelijk effect op de economie: De internationale mobiliteit, zowel van mensen als van goederen, kwam tot stilstand, het toerisme werd verzwakt en de wereldwijde toeleveringsketens werden onderbroken. Zelfs kleine buurtwinkels en kantoorgebouwen stonden maandenlang leeg, zonder personeel of klanten.”

… De Chinese regering was niet de enige die extreme maatregelen nam om haar burgers te beschermen tegen risico’s en infecties. Tijdens de pandemie hebben nationale leiders over de hele wereld hun gezag uitgebreid en de bevolking voorschriften en beperkingen opgelegd om de verspreiding van de lucht die ze inademen te beperken: van het verplicht dragen van gezichtsmaskers tot de controle van de lichaamstemperatuur bij de ingangen van gemeenschappelijke ruimtes zoals treinstations en supermarkten. Zelfs nadat de pandemie was afgenomen, bleef meer autoritaire controle en toezicht op de burgers en hun activiteiten bestaan en werd deze zelfs geïntensiveerd”. Einde citaat.

Het is de moeite waard om alle teksten te downloaden, inclusief die van het direct daarop volgende 3e component, ze zorgvuldig te bestuderen en te vergelijken met de realiteit van vandaag. Gaat het hier om een goddelijke profetie of een fascistische wereldheerschappij-epidemie?

Bron van de hele Rockefeller-tekst: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1058911277829498&id=100011319073625 “Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling”. http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf

3. Nu schrijven we het jaar 2012: De Duitse regering bereidt een risicoanalyse voor om de bevolking te beschermen tegen een Covid-pandemie die in de toekomst te verwachten is en publiceert deze in haar drukwerk 17/12051. Je kunt je ogen niet geloven, want het geheel is een onmiskenbare voortzetting, een verdieping, een versie van het Rockefeller Scenario dat nog steeds tot in detail wordt uitgewerkt. Om direct ter zake te komen: Deze 80 A4 pagina’s tellende risicoanalyse beschrijft het hele verloop van de huidige Corona-plandemie in de goede volgorde tot in het kleinste detail.

Niet minder dan tien keer wordt er letterlijk verwezen naar een SARS coronavirus, kort (CoV). Het is te vinden op pagina 5, 58 en 59. De Covid-pandemie begint daar precies met de uitbraak in China en verspreidt zich over de hele wereld via de dierenmarkt. Daarna volgen nauwkeurige seizoensgebonden gegevens over wanneer en hoe het virus in Europa aankomt en welk verloop het neemt. En dit alles al 8 jaar voor het huidige scenario! Maar dan ook de volledige lockdown, die het veroorzaakt, met alle gedetailleerde voorschriften van de staat voor quarantaine, beschermingsmaskers en aangifteplicht en al het andere erbij, zoals we al maandenlang door alle media worden bevolen – dit alles staat er ook letterlijk in geschreven. Als je het leest, lijkt het allemaal een exact draaiboek voor de film die op dit moment wereldwijd wordt vertoond.

Alleen dat we nog maar net bij de 1e golf zijn, terwijl er nog 2 golven moeten komen over minimaal 3 jaar totdat er een geschikt verplicht vaccin is ontwikkeld.

4. Er zijn slechts 2 mogelijkheden: Of dit hele plandemie verloop is geschreven door een hooggekwalificeerde profeet zoals de wereld hem nog nooit heeft gezien, of het hele huidige plandemie verloop moet zich precies op dit script richten – voldoende slachtoffers of niet. Een sterk initieel vermoeden dat het verloop van de plandemie precies in overeenstemming moet zijn met het script, is gebaseerd op de volgende feiten:

Wat helemaal niet overeenkomt met het draaiboek zijn de aantallen daar genoemde slachtoffers van de plandemie. Terwijl het draaiboek spreekt van vele miljoenen Covid-doden wereldwijd, die er ondanks alle veiligheidsmaatregelen zullen zijn, varieert de echte dodentol overal tussen 0 en enkele duizenden. En volgens de bezwaren van ‘s werelds grootste virologen stierven de meesten van hen niet aan, maar met Covid-19. Het draaiboek dreigt echter tientallen miljoenen extra sterfgevallen te veroorzaken als de officiële veiligheidsvoorschriften niet strikt worden nageleefd. Zweden en Wit-Rusland hebben deze prognose heel pragmatisch weerlegd door simpelweg niet aan al deze Covid-vereisten te voldoen en toch slechts een onschadelijke griepgolf te ondervinden.

En dat is precies wat al die grote namen onder echte eerlijke virologen e.d. voorspelden, die deze hele plandemie paniek van meet af aan als een groot bedrog hebben bestempeld.

Misschien wel de sterkste bevestiging van deze aanvankelijke verdenking wordt echter gegeven door de eerder genoemde risicoanalyse van de Duitse Bondsdag met zijn prognoses van wie zal worden gespaard. Alsof men een besmettelijke ziekte zou kunnen bevelen waarvoor ze moet stoppen, staat op pagina 69-76 gedetailleerde informatie over wie er gespaard zal blijven voor de komende Covid-plandemie. Degenen die gespaard zullen blijven, zijn onder andere degenen die tot nu toe daadwerkelijk gespaard zijn gebleven. De sectoren media en cultuur sluiten deze lijsten af. Citaat:

“De media kunnen hun berichtgeving in stand houden. (…) Op het gebied van cultuur, sport en amusement worden de capaciteiten verminderd. Officiële aankondigingen, aanbevelingen en gedragsregels zullen door de publieke media worden uitgezonden. “

En als laatste punt, waarschijnlijk de meest verbazingwekkende profetie in deze 80 pagina’s tellende risicoanalyse van de Duitse Bondsdag: men kan zijn ogen niet geloven wat daar letterlijk staat geschreven op pagina 76 onder de titel “gebouwen met grote symbolische waarde”:

“Gebouwen met grote symbolische waarde worden niet beïnvloed door de plandemie.” Welke woorden de auteurs van deze teksten ook mogen gebruiken om zich eruit te praten, de kritische waarnemer die lont heeft geroken, zal de symbolische gebouwen begrijpen als al die gebouwen over de hele wereld waarvoor bijvoorbeeld al die duizenden obelisken staan, financiële, veiligheids-, regeringsgebouwen, enz., die zijn voorzien van de zowel beroemde als verdachte driehoeken, zonne-tekens, hoeken, cirkels, alliantietekens, enz. van de vrijmetselarij, nazi Bilderberg etc..

Alsof een echte pandemie eenvoudigweg bedekt kan worden met een soort Pesach-bloed van herdefiniëring en zo in toom gehouden kan worden, staat op pagina 75 van deze risicoanalyse geschreven onder FINANCIEEL EN VERZEKERINGSWEZEN:

Banken wordt werkcapaciteit gegarandeerd. Beurzen wordt werkcapaciteit gegarandeerd. Verzekeringen wordt werkcapaciteit gegarandeerd. Financiële dienstverleners wordt werkcapaciteit gegarandeerd.

5. Maar vooral ook de farmaceutische slang, die zich symbolisch om de beroemde esculaap-staf voor elke apotheek wikkelt, weerspiegelt dit recente – volgens de risicoanalyse – voorspelbare plandemie verloop. Niemand werd meer gespaard door deze Covid-plandemie en niemand heeft er meer van geprofiteerd dan Big Pharma met zijn Satanische symbool – de slang.

6. 8 jaar voor onze huidige Covid-plandemie kwam ook een stripboek, in 2012 geschreven, aan het licht, dat van A tot Z in detail beschrijft hoe een virus via een dierenmarkt in China over de hele wereld zou moeten komen en waardoor de hele wereldeconomie moest worden lamgelegd en op deze manier de hele mensheid onder een werelddictatuur zou worden geleid.

Het Turkse “Beyaz TV” ontdekte deze strip en vroeg dringend om dit feit aan de hele wereldgemeenschap te melden, zodat de aard van de sturing, waar we nu middenin zitten, begrepen kan worden. Dit stripboek beschrijft opnieuw in detail getrouw vele aspecten van de Covid 19-plandemie, inclusief de wereldwijde lockdown. De auteur was niemand minder dan de afdeling “Internationale betrekkingen en ontwikkeling van de Europese Nazi Fascisten Commissie”. De titel ervan is: “Geïnfecteerd”. Deze strip was niet bedoeld voor het grote publiek, maar alleen voor de bureaucraten en de elites die in het Europees Parlement zetelen. Kla.TV heeft hierover verslag uitgebracht (zie www.kla.tv/17023).

7. De onheilspellende synergiën, blijkbaar nog steeds niet genoeg, typten ook een symbolische tekst op Madonna’s CD-cover van het album “Madame X”, dat een half jaar voor de uitbraak van Covid uitkwam, 2 handen in handschoenen op een symbolische oude typemachine, merk Corona. Baphomet aka Madonna is echter een bewezen hoge graad satanist, een van de meest symbolische zangeressen ter wereld.

8: Conclusie: De epidemiesimulatie die nazi Bilderberg psychopaat Bill Gates in New York organiseerde met meer dan 60 miljoen doden, een paar maanden voor het begin van het zogenaamde “noodgeval”, was slechts de kers op de taart van een alomtegenwoordige elitaire voorkennis.

Als de 8 bovengenoemde componenten inderdaad de aanvankelijke verdenking geven van een spirituele wereldheerschappij-epidemie, dan heeft de nietsvermoedende mensheid te maken met een bestaansbedreigende satanische wereldheerschappij-sekte. Dan is de hele mensheid al besmet met deze spirituele epidemie en loopt de incubatietijd.

Om de definitieve uitbraak ervan tijdig te verhinderen, moeten aanzienlijk strengere beschermingsmaatregelen tegen alle initiatiefnemers worden afgekondigd dan de maatregelen die momenteel tegen de hele wereld worden toegepast. Maar een spirituele epidemie kan niet worden verslagen met niet beschermende maskers, quarantaines, ontsmettingsmiddelen en dergelijke. Er is maar één manier om de overhand te krijgen: alle machtsmisbruikers en veroorzakers, dat wil zeggen: de paniekzaaiers en gewetenloze wereldheersers die ons momenteel tot slaaf maken, moeten onmiddellijk worden gelokaliseerd en ontkracht. Ontkracht door wie?

Ontkracht door elke nog voorhanden echte en resterende justitie, en als die verder haar plicht blijft weigeren – zoals de WET en de GRONDWET vereisen – door haar soevereinen, het volk. De hier genoemde samenhangen moeten dringend aan de hele wereld bekend worden gemaakt – help mee, door ze vandaag nog door te sturen naar al uw contacten die open en betrouwbaar zijn en bereid zijn ze verder te verspreiden.

Hoewel je onze Volksvertegenwoordigers en de gevestigde media niet te vertrouwen zijn hebben zij toch deze email ontvangen. Mogelijk dat er iemand eenmaal in zijn leven eerlijk wil zijn en als klokkenluider actief wordt. Zij zijn immers de eerste die door een woedende bevolking worden gelyncht en worden dan niet beschermd door hun broodheren.

Bronnen/Links:

“Scenarios for the Future of Technology and International Development” http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf
Wikipedia „COVID-19“ https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19
Bundestagspapier “Bevölkerungsschutz” von 2012 „Bericht zur

Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012“ https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf

„Corona – Geheimplan der Regierung entdeckt?“ https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2020/02/28/corona-geheimplan-der-regierung-entdeckt/

„Das Pandemie-Drehbuch“ https://www.rubikon.news/artikel/das-pandemie-drehbuch

„Boxenstopp zur Risikoanalyse „Pandemie“ der Bundesregierung 2012: Uli Gellermann“ https://kenfm.de/boxenstopp-zur-risikoanalyse-pandemie-der-bundesregierung-2012-uli-gellermann/

„Inkompetenz in Berlin hat die Corona-Gefahr potenziert“ https://deutsch.rt.com/meinung/99884-inkompetenz-in-berlin-hat-corona/

„Corona-Pandemie: Trotz Warnung schlecht vorbereitet“ (ZDF-Frontal 21) https://www.youtube.com/watch?v=CypJUktV1u0

„Der Plan für heute stand 2012 schon fest.“ (Lehrer MaPhy) https://youtu.be/A0ljoJTXmls

„NotfallPLAN der Bundesregierung 2013 zum CORONAVIRUS !! / Drucksache 17/12051“ (Der Mensch) https://www.youtube.com/watch?v=v1n7zQVJzrk

„Coronavirus = Modi-SARS? Die Risikoanalyse der Bundesregierung aus 2012“ (Outdoor Chiemgau) https://www.youtube.com/watch?v=THDycKvOnY4

„Pandemie – Simulation – Extrapolation – Deutscher Bundestag – Seuchenschutzgesetz – Corona“ (Horst Lüning) https://www.youtube.com/watch?v=01nTF5LahZ8

„Pandemie: Eine schnöde Drucksache“ https://www.aerzteblatt.de/archiv/213477/Pandemie-Eine-schnoede-Drucksache

„Behörde warnte 2012 vor Pandemie mit mutiertem SARS-Erreger“ https://www.zm-online.de/news/politik/behoerde-warnte-2012-vor-pandemie-mit-mutiertem-sars-erreger/

„Die medizinische Versorgung bricht bundesweit zusammen“ https://www.tagesspiegel.de/berlin/pandemie-szenario-der-regierung-die-medizinische-versorgung-bricht-bundesweit-zusammen/25637470.html

Zusammenhänge WHO: Änderung der Pandemie-Definition Aus der ARTE-Doku „Profiteure der Angst – Das Geschäft mit der Schweinegrippe | NDR/Arte (2009)“ ab Min. 4:30 (Matthias Dragan Pirot) https://www.youtube.com/watch?v=LjNiSAUKnAQ

„Pandemie als Geschäftsidee“ von Dr. Wolfgang Wodarg, PDF ab Seite 12 https://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/wp-content/uploads/2020/04/2020-03-25-Wodarg-Die-Schweinegrippe.pdf

Quellen/Links zu „Madonna“ „Madonna (Künstlerin)“ https://de.wikipedia.org/wiki/Madonna_(Künstlerin)

CORONA Schreibmaschinen Typ 4 https://typewriterdatabase.com/Corona.4.142.bmys

Albumcover “Madame X”, Madonna https://www.mad-eyes.net/music/madame-x

“MADONNA – MADAME X (Limited Fanbox) UNBOXING” (Jo Matze !!!) https://www.youtube.com/watch?v=z81w4ZKM6Cw

Auftritt Madonna GRAMMYs 2015 (NavyR7) https://www.youtube.com/watch?v=2a5f0uVxA-Q

Auftritt Madonna Eurovision Song Contest 2019 (Madonna ♪) https://www.youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d_U

Madonnas 1 Million-Dollar-Spende an die Gates-Foundation https://www.madonna.com/news/title/madonna-joins-the-gates-foundation-on-covid-19-project
https://www.heute.at/s/madonna-spendet-million-fur-corona-forschung-49766438
https://www.instagram.com/p/B-heO4ohm13/

Madonna führt CORONA-Tagebuch https://twitter.com/i/status/1240346120670281732
https://www.instagram.com/p/B-heO4ohm13
https://www.n-tv.de/leute/Madonna-referiert-ueber-Covid-19-article21662882.html

Event 201 Pandemie-Simulation der Bill & Melinda Gates Foundation zusammen mit der Johns-Hopkins-Universität (Werbefilm der Johns-Hopkins-Universität in englischer Sprache) https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174&t=10m03s

Simulation der Pandemie „Event 201“ (deutschsprachige Quelle) https://www.anonymousnews.ru/2020/01/26/bill-gates-stiftung-corona-virus/

Zu den Ausschnitten aus der Studie des Jahres 2010, die insgesamt zur Lektüre empfohlen ist (besonders auch das Szenario “Hack Attack”) http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf

Widerstandspflicht bzw. Widerstandsrecht Grundgesetz der BRD https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_20.html

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Economie, Geschiedenis, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Plandemie, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Video's, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.