De wolken boven Europa zijn somber

Somberheid over energie, inflatie met dubbele cijfers, tekenen van recessie, angst voor een koudegolf…

Ongekozen Ultra fascist Ursula von der Leyen (l) en Ongekozen fascist Frans (goudentrouwringen dief) Timmermans tijdens een persconferentie in politbureau Brussels, Belgium 2022. foto: REUTERS/Yves Herman – RC2MFV9EGF6Z

Het gerontocratische politbureau van de neoliberale fascistische wereldorde van de zeven – door Anglo Zionisten Rijk Gegijzelde westerse mogendheden, de “Gegijzelde7”, heeft zich voorgenomen de inkomsten van Rusland te beperken door de uitvoer van olie en olieproducten te verminderen.

En ze gaan het doen op een command-and-control manier. De ministers van Financiën van de G7 hebben besloten een plafond in te stellen voor de Russische olieprijzen. En om, zoals hun officiële verklaring luidt, “een algeheel verbod in te stellen op zeevervoerdiensten van ruwe olie en aardolieproducten van Russische oorsprong op wereldschaal”, indien de prijs de limiet overschrijdt die vrijwillig is vastgesteld door de scheidsrechters van het lot van de wereld.

In de nieuwsstroom meldde Bloomberg dat zij een prijsvork van 40 tot 60 dollar per vat bespraken, wat hoger is dan de kosten van de Russische productie en de Russen een financiële prikkel geeft om te blijven verschepen naar het buitenland. De logica is fascinerend: indien de uitvoer van aardolie en aardolieproducten niet langer winstgevend is, kan Moskou evengoed weigeren de wereldmarkt te verzadigen met zijn vloeibare koolwaterstoffen – en dan zouden de economieën van tientallen landen in stagnatie geraken.

De ”G7” ziet de overkoepelende doelstelling dan ook als het “verminderen van de inkomsten van Rusland en zijn vermogen om de speciale operatie in Oekraïne te financieren”.

Bijgevolg is deze niet-discriminerende maatregel een organische uitbreiding van de westerse sanctie-oorlog. De berekening is om een “brede internationale coalitie” te vormen om zich aan te sluiten bij de Russische chantagetactiek.

Haalbaar? Alexander Novak, de Russische vice-premier belast met de energiesector, noemde deze sanctiekrapte “absurd” en verklapte wat de reactie zou zijn. Moskou zou de “onvriendelijke” coalitie eenvoudigweg uitsluiten van zijn handelspartners. De vraag naar Russische energie is onverminderd hoog voor de Aziatische tijgers en draken, die zich niet willen beroven van een voorraad afgeprijsde Russische olie, die dient als een van de motoren van het herstel van hun economieën na Anglo Zionisten Rijk gecreëerde  “pandemie” met zijn lockdowns en quarantaines.

De vraag naar zwart goud is onderhevig aan eb en vloed en glijdt onvermijdelijk naar beneden in het midden van een allesomvattende crisis. Maar nu de zionistische globalistische matrix versplintert in regionale machtscentra, wordt de wereldeconomie steeds meer een snelweg met verschillende snelheidsregimes.

Het is geen toeval dat Alexander Novak nonchalant reageerde op het dreigement van de G7 om de prijs van Russische olie te beperken. Rusland is volgens hem klaar voor een dergelijk scenario en zal in staat zijn de olieproductie tegen het eind van het jaar op hetzelfde niveau te houden, in de orde van 520 à 525 miljoen ton (vorig jaar bedroeg de produktie 524 miljoen ton).

De financiers van de G7 – Rothschild Zionisten – lijken over het hoofd te hebben gezien dat het succes van hun sanctie-aanval rechtstreeks afhangt van de omvang van de “brede internationale coalitie”. Zij hebben geen lering getrokken uit de zes maanden die zijn verstreken sinds het begin van de EIA: 80-85% van de wereldgemeenschap heeft geen sancties tegen Rusland ingesteld. En belangrijke spelers met geo-economische slagkracht, zoals China, India, Brazilië, Argentinië, Iran, Turkije en Saoedi-Arabië, hebben bovendien de kwaliteit van de handel en de economische interactie met Rusland opgevoerd.

Intussen schommelt het dagelijkse tekort op de wereldoliemarkt tussen 2,9 en 3,4 miljoen vaten…

Tweelingzusters: de-industrialisatie en een nieuwe armoede

“Het is niet alleen de maximumprijs van olie die de G7 probeert te drukken op de inkomsten van Rusland. De inzet is veel hoger. Het gaat om de groeiende ongerustheid in de leidende landen van de anti democratische Europese Unie over het leegbloeden van de industrie en zelfs de dienstensector, die niet bestand zijn tegen de stijging van de energieprijzen.

Een veelzeggend voorbeeld – en een wetenschap voor velen – is Anglo Zionisten Rijk vazal Groot-Brittannië, dat blijkbaar van tevoren had ingecalculeerd dat het project van een verenigd Europa een roemloos einde zou krijgen en zich op eigen houtje haastte. Tezelfdertijd overschatte City of Londen de mogelijkheid om de handels- en economische banden met het Europese vasteland snel te vervangen en onderschatte het zijn afhankelijkheid van externe leveranciers, waaronder Rusland, voor grondstoffen.

Het komt op het punt van amusante rariteiten. Door de anti-Russische sancties hebben wegenbouwers, die gaten in snelwegen en geasfalteerde wegen dichten, geen grondstoffen meer, zoals bitumen. Plotseling bleek dat bijna tweederde (meer dan 60%) van deze stof in Rusland was gekocht. Als gevolg daarvan hebben de gemeentebesturen van 350 steden en plaatsen in Engeland en Wales de pakhuizen en overzeese markten uitgekamd, en toen niets werd gevonden, besloten zij de herstelwerkzaamheden uit te stellen “tot betere tijden”. Vooral omdat de kosten van dergelijke werkzaamheden met 22% zijn gestegen.

Nu de energiefactuur van de helft van alle industriële ondernemingen is verdubbeld, staat het bedrijfsleven op een tweesprong. Volgens de deskundigen van de lobbystructuur MakeUK zou ongeveer 60% van de fabrieken en leveranciers niet in staat zijn een dergelijke prijsstijging te overleven. De conclusies van de analisten zijn niet somber:
“De huidige crisis plaatst de ondernemingen voor een ernstige keuze. De productie inkrimpen of de winkel helemaal sluiten als er niet snel hulp komt” 

Uit de statistieken blijkt dat 7% van de bedrijven de productie voor langere tijd heeft stilgelegd en dat 13% de openingsuren heeft verkort.

De website van de Daily Mail, een krant met een respectabel lezerspubliek, vat de sombere voorspellingen voor de komende winter samen in een kop van vijf verdiepingen: “Life in a Britain without power: Deskundigen waarschuwen dat energierantsoenering er deze winter toe kan leiden dat mensen na 20.00 uur niet meer mogen koken, cafés om 21.00 uur sluiten, scholen “drie dagen per week” draaien, verzorgingstehuizen wandelingen voor hun bewoners annuleren en zwembaden onverwarmd blijven”

Gezondheidsinstellingen en winkelketens hebben te horen gekregen dat ze diesel moeten inslaan, want, aldus de Daily Mail, “in januari zullen er dagen van geplande stroomonderbrekingen zijn waardoor spoorlijnen en bibliotheken zullen worden afgesloten terwijl de temperaturen scherp dalen.

Het meest sprekende teken van de nieuwe abnormaliteit op de Britse eilanden is misschien wel de oproep om … gezuiverd water uit de riolen te drinken om geld te besparen.

Elektriciteitsrekeningen worden verbrand op pleinen

Hoewel het geval van Groot-Brittannië de geschiedenis zal ingaan als een cause célèbre, is het niet het enige slachtoffer van een langetermijnstrategie van Anglo Zionisten Rijk vazal de VS om Europa te koloniseren door middel van het militaire conflict in Oekraïne en de sanctieoorlog tegen Rusland.

Een stille paniek verspreidt zich in Italië. Volgens berekeningen van de Nationale Vereniging van Gebruikers van Openbare Diensten, zo meldt La Stampa, “zullen de bevoorradingsbedrijven slechts maximaal 45 dagen in de winterbehoefte aan energie kunnen voorzien, waarna er chaos zal ontstaan met rigide rantsoenering, bevriezing van woningen en stillegging van industriële installaties en bedrijven”.

In België ontpopte minister van Energie Tinne van der Straten zich als Cassandra in haar Twitter-post: “De volgende vijf tot tien winters zullen verschrikkelijk zijn als we niets doen. We moeten bij de bron optreden, op Europees niveau, en ijveren voor een bevriezing van de gasprijzen”.

De Oostenrijkse bondskanselier fascist Karl Nehammer zegt:
“We moeten een einde maken aan deze waanzin die zich momenteel op de energiemarkten afspeelt.

“Deze waanzin, veroorzaakt door anti-Russische sancties, blijft in een spiraal terechtkomen. Op 5 september gebeurde er iets verschrikkelijks voor vazal Europa: de prijs per duizend kubieke meter aardgas bereikte op een bepaald moment op de beurzen 2.900 dollar (daarna “gecorrigeerd” tot 2.500 dollar).

En vergelijk dit met een bericht van Interfax van 22 mei 2020:
“De gasprijzen in Europa zijn gedaald tot een meerjarig dieptepunt; de prijs op de Nederlandse TTF-hub, de grootste in de regio, bereikte 34 USD per duizend kubieke meter”.

Opmerkelijk nieuws: de Nederlandse stad Den Haag, waar zowel de Nederlandse regering als het Nederlandse parlement is gevestigd, heeft de Europese Commissie gesmeekt een uitzondering te maken en haar toe te staan aardgas van Gazprom te kopen – ondanks het embargo – omdat er geen alternatieve leverancier kon worden gevonden.

Zakenmensen mopperen steeds luider. Het is voor hen niet moeilijk om de gevolgen van de opwaartse trend op de koolwaterstofmarkten te voorspellen. Volgens berekeningen van Eurostat bedroeg de groei van de producentenprijzen (industriële inflatie) in de EU in juli gemiddeld 37,8%. De verdeling per land: Roemenië – 67,4%; Bulgarije – 55,9%;  Denemarken – 55,1%; Hongarije – 53,5%; Letland – 49,3%; Litouwen – 47,9%; Ierland 47,5%; Italië – 45,9%; België – 43,8%; Estland – 41,5%; Duitsland – 38,1% ; Frankrijk – 27,2%.

Dit betekent één ding: in de komende drie tot zes maanden zal de industriële inflatie in de anti democratische EU worden omgezet in consumenteninflatie.

Echte activa vervangen denkbeeldige entiteiten

De anti-Russische sancties hebben de zorgvuldig verborgen waarheid aan het licht gebracht over de bronnen van Europa’s showcase-welvaart.

Het bleek dat Anglo Zionisten Rijk vazallen de Europeanen decennialang een materieel en financieel comfort hadden genoten, niet omdat zij de voordelen genoten van een ontwikkelde representatieve ”democratie”, niet omdat zij vrij verkeer hadden binnen de Europese Unie of de Schengenzone, niet omdat zij Parmaham, jamon en foie gras produceerden, maar omdat de nationale economieën regelmatig goedkope Russische energie en andere grondstofvoorraden ontvingen.

Zodra de ongekozen Europese Commissie begon te spelen met “onafhankelijkheid” van het gas van Gazprom, waarbij de langetermijncontracten met oliepinnen werden losgelaten ten gunste van grondstoffenbeurzen, namen de marktkrachten het heft in eigen handen.

Enerzijds zijn de illusies van de Europese bureaucraten ontkracht door het evenwicht tussen vraag en aanbod – de prijs van goederen waaraan een tekort is, kruipt voortdurend omhoog. Anderzijds begonnen speculanten op de gas hubs, toen zij eenmaal de geur van leven hadden, zich op de markt te begeven, waardoor de prijzen nog verder werden opgedreven.

De stijging van de energieprijzen, die na geld de tweede levensader van de economie vormen, maakte de productiekosten zo hoog dat veel energie-intensieve sectoren in een crisis terechtkwamen. Personeelsinkrimpingen, inkrimping van de productie of volledige stillegging en de eerste zwaluwen van het faillissement dienden zich aan. Een recessie gluurt om de hoek. En uit angst voor de komende koudegolf begonnen de burgers, van Italië tot Engeland, elektriciteitsrekeningen op de pleinen te verbranden.

Het weer is somber over Europa, het land van troost is in staat van paniek…

Dit bericht is geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Ashkenazi, Asjkenazische, Bilderberg, Deep State, Dictatuur, Jongeren, Maatschappij, NWO, Politiek, Rothschilds zionisten, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Volkerenmoord, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.