Dystopian Great Reset: ‘Bezit niets en wees gelukkig’, Mens zijn in 2030…

Dystopian Great Reset: ‘Bezit niets en wees gelukkig’, Mens zijn in 2030…

Zielige Psychopaten nazi Bilderbergers Gates & Schwab

De jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) eind januari in Davos, Zwitserland, brengt internationale zakelijke en politieke leiders, economen en andere prominente geesteszieke personen samen om wereldwijde kwesties te bespreken. Gedreven door de visie van zijn invloedrijke CEO nazi fascist Klaus Schwab is het WEF de belangrijkste drijvende kracht achter de dystopische ‘Great Reset’, een tektonische verschuiving die de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan wil veranderen.

De Great Reset brengt een transformatie van de samenleving met zich mee die leidt tot permanente beperkingen van fundamentele vrijheden en massabewaking, aangezien hele sectoren worden opgeofferd om het monopolie en de hegemonie van farmaceutische bedrijven, hightech/grote datagiganten, Amazon, Google, grote wereldwijde ketens, de digitale betalingssector, biotech bedrijven, enz. te stimuleren.

Met behulp van COVID-19 lockdowns en beperkingen om deze transformatie door te drukken, wordt de Great Reset uitgerold onder het mom van een ‘Vierde Industriële Revolutie’ waarin oudere bedrijven tot faillissement worden gedreven of worden opgeslorpt in monopolies, waardoor grote delen van de pre-COVID-economie effectief worden stilgelegd. De economieën worden ‘geherstructureerd’ en veel banen zullen worden uitgevoerd door AI-gestuurde machines.

In een kort filmpje hieronder voorspelt het WEF dat tegen 2030 “je niets meer zult bezitten en je zult blij zijn”. Een vrolijk lachend gezicht wordt afgebeeld terwijl een drone een product levert aan een huishouden, ongetwijfeld online besteld en verpakt door een robot in een gigantisch Amazone-magazijn: “er waren geen mensen betrokken bij de productie, verpakking of levering van dit product”; wees gerust, het is virus- en bacterievrij – want zelfs in 2030 zullen ze het angstverhaal levendig en goed moeten houden om het volledige spectrum aan dominantie over de bevolking te behouden.

De werklozen (en er zullen er veel zijn) zouden op een soort van universeel basisinkomen kunnen worden geplaatst en hun schulden (schuldenlast en faillissement op grote schaal is het bewuste resultaat van lockdowns en beperkingen) kunnen laten afschrijven in ruil voor het overhandigen van hun activa aan de staat of meer precies de financiële instellingen die helpen bij het aansturen van deze grote reset. Het WEF zegt dat het publiek alles wat het nodig heeft zal ‘huren’: het ontnemen van het eigendomsrecht onder het mom van ‘duurzame consumptie’ en ‘het redden van de planeet’. Natuurlijk zal de kleine elite groep psychopaten die deze grote reset heeft uitgerold alles bezitten.

Honderden miljoenen mensen over de hele wereld die worden beschouwd als ‘overtollig aan de eisen’ zullen worden beroofd (worden momenteel beroofd) van hun levensonderhoud. Elke beweging en elke aankoop zal in de gaten worden gehouden en onze belangrijkste transacties zullen online zijn.

Het plan voor individuele burgers zou een weerspiegeling kunnen zijn van de strategie die moet worden toegepast op natiestaten. Zo heeft bijvoorbeeld de voorzitter van de Wereldbank, David Malpass, verklaard dat de armere landen ‘geholpen’ zullen worden om weer op de been te komen na de verschillende lockdowns die zijn uitgevoerd. Deze ‘hulp’ zal worden verleend op voorwaarde dat de neoliberale hervormingen en de ondermijning van de openbare diensten ten uitvoer worden gelegd en verder worden verankerd.

De Wall Street Journal heeft op 20 april de kop ‘IMF, World Bank Face Deluge of Aid Requests From Developing World’ gepubliceerd. Diverse landen vragen al om reddingsoperaties en leningen van financiële instellingen met 1,2 biljoen dollar om te lenen. Een ideaal recept om afhankelijkheid te voeden.

In ruil voor schuldverlichting of ‘steun’ zullen wereldwijde conglomeraten, zoals nazi Bilderberger Bill Gates, in staat zijn om het nationale beleid verder te dicteren en de restanten van de soevereiniteit van de natiestaat uit te hollen.

Identiteit en betekenis

Wat gebeurt er met onze sociale en persoonlijke identiteit? Moet dat worden uitgeroeid in de zoektocht naar het modificeren en standaardiseren van menselijk gedrag en alles wat we doen?

De miljardairklasse die deze agenda opdringt, denkt dat ze de natuur en alle mensen kunnen bezitten en beide kunnen controleren, of het nu gaat om geo-engineering van de atmosfeer, bijvoorbeeld het genetisch wijzigen van bodemmicroben of het beter doen dan de natuur door het produceren van bio-gesynthetiseerd nepvoedsel in een labo.

Ze denken dat ze de geschiedenis kunnen afsluiten en het wiel opnieuw kunnen uitvinden door een nieuwe vorm te geven aan wat het betekent om mens te zijn. En ze denken dat ze dit kunnen bereiken tegen 2030. Het is een koude dystopische visie die duizenden jaren van cultuur, traditie en praktijken vrijwel van de ene op de andere dag wil uitroeien.

En veel van die culturen, tradities en praktijken hebben betrekking op voedsel en hoe we het produceren en onze diepgewortelde verbindingen met de natuur. Bedenk dat veel van de oude rituelen en vieringen van onze voorouders zijn opgebouwd rond verhalen en mythen die hen hielpen om in het reine te komen met enkele van de meest fundamentele kwesties van het bestaan, van de dood tot de wedergeboorte en de vruchtbaarheid. Deze cultureel ingebedde overtuigingen en praktijken dienden om hun praktische relatie met de natuur en haar rol in het ondersteunen van het menselijk leven te heiligen.

Toen de landbouw de sleutel tot het voortbestaan van de mens werd, stonden het planten en oogsten van gewassen en andere seizoensgebonden activiteiten in verband met de voedselproductie centraal in deze gewoonten. Freyfaxi markeert bijvoorbeeld het begin van de oogst in het Noorse heidendom, terwijl Lammas of Lughnasadh de viering is van de eerste oogst/graanoogst in het heidendom.

De mensen vierden de natuur en het leven dat deze heeft voortgebracht. Oude overtuigingen en rituelen waren doordrongen van hoop en vernieuwing en mensen hadden een noodzakelijke en directe relatie met de zon, zaden, dieren, wind, vuur, grond en regen en de wisselende seizoenen die voeding en leven brachten. Onze culturele en sociale relaties met de agrarische productie en de bijbehorende godheden hadden een goede praktische basis.

Prof. Robert W Nicholls legt uit dat de culten van Wodan en Thor werden overgeleverd aan veel oudere en beter gewortelde overtuigingen met betrekking tot de zon en de aarde, de gewassen en de dieren en de wisseling van de seizoenen tussen het licht en de warmte van de zomer en de kou en het donker van de winter.

We hoeven niet verder te kijken dan India om de belangrijke relatie tussen cultuur, landbouw en ecologie te begrijpen, niet in de laatste plaats het vitale belang van de moesson en het seizoensgebonden planten en oogsten. Geloofsovertuigingen en rituelen op het platteland die doordrenkt zijn van de natuur blijven bestaan, zelfs onder de stedelijke indianen. Deze zijn gebonden aan traditionele kennissystemen waar levensonderhoud, de seizoenen, voedsel, koken, verwerking, zaaduitwisseling, gezondheidszorg en het doorgeven van kennis met elkaar verbonden zijn en de essentie vormen van de culturele diversiteit binnen India zelf.

Hoewel het industriële tijdperk heeft geleid tot een afname van de verbinding tussen voedsel en de natuurlijke omgeving toen mensen naar de stad trokken, gedijen de traditionele ‘voedselculturen’ – de praktijken, houdingen en overtuigingen rond de productie, distributie en consumptie van voedsel – nog steeds en benadrukken ze onze voortdurende verbondenheid met de landbouw en de natuur.

De ‘hand van God’ Imperialisme

Als we teruggaan naar de jaren vijftig, is het interessant om te zien dat Union Carbid ’s bedrijfsverhaal gebaseerd is op een serie beelden die het bedrijf afbeeldt als een ‘hand van god’ die uit de lucht komt vallen om enkele van de problemen waar de mensheid mee te maken heeft ‘op te lossen’. Een van de beroemdste beelden is die van de hand die de landbouwchemicaliën van het bedrijf op de Indiase bodem giet, alsof de traditionele landbouwpraktijken op de een of andere manier ‘achterlijk’ zijn.

Ondanks goed bekendgemaakte beweringen van het tegendeel, leidde deze chemische aanpak niet tot een hogere voedselproductie volgens de paper ‘New Histories of the Green Revolution’ geschreven door Prof. Glenn Stone. Het heeft echter op lange termijn verwoestende ecologische, sociale en economische gevolgen gehad (zie Vandana Shiva’s boek ‘The Violence of the Green Revolution’ en Bhaskar Save’s inmiddels beroemde en zeer inzichtelijke open brief aan Indiase functionarissen).

In het boek ‘Food and Cultural Studies’ (Bob Ashley e.a.) zien we hoe enkele jaren geleden een Coca Cola TV advertentiecampagne zijn product verkocht aan een publiek dat de moderniteit associeerde met een suikerhoudende drank en oude Aboriginal overtuigingen afschilderde als schadelijk, onwetend en achterhaald. Coke en niet regen werd de gever van het leven aan de uitgedroogde. Dit soort ideologie maakt deel uit van een bredere strategie om traditionele culturen in diskrediet te brengen en af te schilderen als gebrekkig en hulpbehoevend van ‘goddelijke’ bedrijven.

Ouderwetse koloniale nazi fascist Klaus Schwab

Wat we in 2020 zien, is een versnelling van dergelijke processen. Op het gebied van voedsel en landbouw zal de traditionele landbouw in plaatsen als India steeds meer onder druk komen te staan van de grote technologische reuzen en de agro-industrie om zich open te stellen voor in laboratoria geteeld voedsel, GGO’s, genetisch gemanipuleerde bodemmicroben, instrumenten voor gegevensoogst en drones en andere ‘verstorende’ technologieën.

De Great Reset omvat boer loze boerderijen die bemand worden door machines zonder chauffeur, bewaakt worden door drones en overgoten worden met kankerverwekkende ?chemicaliën om grondstofgewassen te produceren uit geoctrooieerde GM-zaden voor industriële ‘biomaterialen’ die verwerkt en gevormd moeten worden tot iets wat op voedsel lijkt. Wat gebeurt er met de boeren?

De Rothschilds Wereldbank heeft het er nu al over dat zij na COVID de landen weer op het goede spoor wil zetten in ruil voor structurele hervormingen. Moeten tientallen miljoenen kleine boeren van hun land worden gelokt in ruil voor individuele schuldverlichting en een universeel basisinkomen? De ontheemding van deze boeren en de daaropvolgende vernietiging van plattelandsgemeenschappen en hun culturen was iets waar de nazi fascistische Gates Foundation ooit om vroeg en wat cynisch wordt omschreven als “landmobiliteit”.

Snijd de eufemismen door en het is duidelijk dat nazi Bilderberger psychopaat Bill Gates – en de andere ongelofelijk rijke individuen  psychopaten achter de grote reset – een ouderwetse kolonialist is die de eeuwenoude onteigeningsstrategieën van het imperialisme ondersteunt, of het nu gaat om het ontginnen, zich toe-eigenen en vercommercialiseren van boerenkennis, het versnellen van de overdracht van onderzoek en zaden aan bedrijven of het faciliteren van intellectuele eigendomspiraterij en zaadmonopolies die zijn ontstaan door IE-wetten en zaadregelgeving.

Zal op plaatsen als India – nog steeds een agrarische samenleving – het land van deze reeds (vóór COVID) zwaar in de schulden zittende boeren vervolgens worden overgedragen aan de tech giganten, de financiële instellingen en de wereldwijde agri business om hun hightech, data-gedreven GM industrieel slib uit te roeien? Is dit een onderdeel van het ‘bezit niets, wees blij’, dappere nieuwe wereld die door het WEF wordt gepromoot?

Nu de link tussen voedselproductie, natuur en cultureel ingebedde overtuigingen die het leven zin en uitdrukking geven, volledig is verbroken, blijven we achter bij de individuele mens die bestaat op basis van laboratoriumvoedsel, die afhankelijk is van inkomsten uit de staat en die ontdaan is van bevredigende productieve inspanningen en oprechte zelfvervulling.

Technocratische bemoeienis heeft al culturele diversiteit, zinvolle sociale connecties en agrarische ecosystemen die putten uit eeuwenoude traditionele kennis en die steeds meer worden erkend als geldige benaderingen om voedselzekerheid te garanderen (zie bijvoorbeeld ‘Food Security and Traditional Knowledge in India’ in het Journal of South Asian Studies), vernietigd of ondermijnd.

De massale technocratische transformatie die momenteel wordt overwogen, beschouwt de mens als een product dat moet worden gecontroleerd en bewaakt, net als de levenloze technologische drones en AI die worden gepromoot. Deze agenda wordt uitgevoerd door de Europese Nazi Fascisten Unie en het merendeel van haar corrupt vazallen staten.

Maar maak je geen zorgen stem op VVD, CDA, D66, CU en/of PvdA – en je zult eigendom loos en gelukkig zijn in je openlijke gevangenis van massale werkloosheid, afhankelijkheid van de staat, track and tracé chip, gezondheidspaspoorten, cash loos, massale inenting en ontmenselijking.

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Geschiedenis, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Video's, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.