Elite COVID-19 Actie: Nu komt de Davos ‘Great Reset’…

Elite COVID-19 Actie:
Nu komt de Davos ‘Great Reset’…

Voor degenen die zich afvragen wat er zal komen nadat de GECREERDE ”pandemie” van Covid-19 de hele wereldeconomie met succes heeft stilgelegd en de ergste depressie sinds de jaren dertig van de vorige eeuw heeft verspreid, hebben de leiders Psychopaten van de belangrijkste globaliserings-NGO, het Davos World Economic Forum, zojuist de contouren onthuld van wat we nu kunnen verwachten. Deze mensen zielige psychopaten hebben besloten om deze crisis te gebruiken als een kans.

Op 3 juni onthulde het Davos World Economic Forum (WEF) via hun website de contouren van hun komende forum in januari 2021. Ze noemen het “The Great Reset.” Het houdt in dat we gebruik maken van de onthutsende impact van het corona angst virus om een zeer specifieke nazi fascistische agenda te bevorderen. Deze agenda sluit perfect aan bij een andere specifieke agenda, namelijk de Verenigde Nazi’s-agenda 2030 uit 2015. De ironie van ’s werelds belangrijkste forum voor grote bedrijven, dat sinds de jaren negentig de globaliseringsagenda van het bedrijfsleven heeft opgeschroefd en nu ook wat zij ”duurzame ontwikkeling” noemen, is enorm. Dat geeft ons een hint dat deze agenda niet helemaal gaat over wat WEF en partners beweren.

De Grote Reset

Op 3 juni bracht WEF-voorzitter nazi Bilderberger Klaus Schwab een video uit waarin het jaarlijkse thema voor 2021, The Great Reset, wordt aangekondigd. Het lijkt niets minder te zijn dan het promoten van een wereldwijde agenda van herstructurering van de wereldeconomie langs zeer specifieke lijnen, niet verrassend veel zoals die bepleit wordt door het tot op het bot onbetrouwbare IPCC, door nazi Bilderberg trekpop Greta uit Zweden en haar bedrijfsvrienden zoals Al Gore of Blackwater’s Larry Fink.

Lees ook:
De zionisten – nazi Bilderberg machine achter Greta Thunberg

Interessant is dat WEF-woordvoerders de “reset” van de wereldeconomie in de context van het corona angst virus en de daaruit voortvloeiende ineenstorting van de industriële wereldeconomie in beeld brengen. Op de WEF-website staat: “Er zijn vele redenen om een Grote Reset na te streven, maar de meest urgente is COVID-19.” Dus de Grote Reset van de wereldeconomie vloeit voort uit covid19 en de “kans” die het biedt.

Bij de aankondiging van het thema 2021 zei WEF-oprichter nazi Bilderberger Schwab toen, slim de agenda te verschuiven: “We hebben maar één planeet en we weten dat klimaatverandering de volgende wereldwijde ramp kan zijn met nog dramatischere gevolgen voor de mensheid. De implicatie is dat de ”klimaatverandering” de onderliggende reden is voor de coronavirus pandemie.

Om hun groene “duurzame” agenda te onderstrepen, heeft WEF dan een optreden van de toekomstige koning van Engeland, vrijmetselaar prins Charles. Verwijzend naar de wereldwijde covid-19 catastrofe, zegt de Prins van Wales: “Als er één kritische les te leren valt van deze crisis, dan is het wel dat we de natuur in het middelpunt moeten plaatsen van ons handelen. We kunnen gewoon niet meer tijd verspillen.”

Aan boord van nazi schoft Schwab en de Prins is de Secretaris-generaal van de Verenigde Nazi’s, nazi Bilderberg trekpop Antonio Guterres. Hij zegt: “We moeten meer gelijke, inclusieve en duurzame economieën en samenlevingen opbouwen die beter bestand zijn tegen ”pandemieën”, ”klimaatverandering” en de vele andere wereldwijde veranderingen waar we mee te maken hebben. Let op zijn woorden over “duurzame economieën en samenlevingen” – meer daarover later. Het nieuwe hoofd van het Internationale Maffia Fonds (IMF), is nazi Bilderberg ster Kristalina Georgieva, steunt ook The Great Reset.

Andere WEF resetters waren Ma Jun, de voorzitter van het Green Finance Committee van de China Society for Finance and Banking en een lid van het Monetary Policy Committee van de People’s Bank of China; Bernard Looney, CEO van BP; Ajay Banga, CEO van Mastercard; Bradford Smith, president van Microsoft.

Vergis je niet, de Great Reset is geen uitloper van het idee van nazi Bilderberg schoft Schwab en vrienden. Op de WEF-website staat: “COVID-19 lockdowns kunnen geleidelijk aan worden versoepeld, maar de angst voor de sociale en economische vooruitzichten van de wereld neemt alleen maar toe. Er is reden tot bezorgdheid: er is al een scherpe economische terugval begonnen en we zouden de ergste depressie sinds de jaren dertig van de vorige eeuw kunnen meemaken. Maar, hoewel dit resultaat waarschijnlijk is, is het niet onvermijdelijk.”

De sponsors van het WEF hebben grote plannen:”…de wereld moet gezamenlijk en snel handelen om alle aspecten van onze samenlevingen en economieën te vernieuwen, van onderwijs tot sociale contracten en arbeidsomstandigheden. Elk land, van de Verenigde Zionisten Staten tot China, moet meedoen en elke industrie, van olie en gas tot technologie, moet worden getransformeerd. Kortom, we hebben behoefte aan een “Great Reset” van het kapitalisme. Dit is groots.

Radicale veranderingen

Nazi schoft Schwab onthult meer van de komende agenda:

“…een zilveren randje van de pandemie is dat het heeft laten zien hoe snel we onze levensstijl radicaal kunnen veranderen. Vrijwel onmiddellijk dwong de (gecreëerde) ”crisis” bedrijven en individuen om praktijken die al lang als essentieel worden beschouwd, van het frequent reizen per vliegtuig tot het werken in een kantoor, op te geven”. Dit moeten zilveren voeringen zijn???

Hij stelt voor om die radicale veranderingen uit te breiden:

“De Grote Reset-agenda zou drie hoofdcomponenten hebben. De eerste zou de markt sturen in de richting van eerlijker resultaten. Daartoe zouden regeringen de coördinatie moeten verbeteren… en de voorwaarden moeten scheppen voor een “stakeholder economie…” Het zou gaan om “veranderingen in de vermogensbelasting, het intrekken van subsidies voor fossiele brandstoffen en nieuwe regels voor intellectuele eigendom, handel en concurrentie“.

De tweede component van de Great Reset-agenda zou ervoor zorgen dat, “investeringen gemeenschappelijke doelen, zoals gelijkheid en duurzaamheid bevorderen.” Hier stelt het WEF-hoofd dat de recente enorme economische stimuleringsbudgetten van de Europese Nazi Fascisten Unie, de Verenigde Zionisten Staten, communistisch China en elders gebruikt worden om een nieuwe economie te creëren, “veerkrachtiger, rechtvaardiger en duurzamer op de lange termijn”. Dit betekent bijvoorbeeld het bouwen van ‘groene’ stedelijke infrastructuur en het creëren van stimulansen voor industrieën om hun staat van dienst op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) te verbeteren”.

Lees de 3 delige serie: Hoe het olie kartel de Wereld veroverde
en de schade die zij hebben aangericht aan het milieu, gezondheid, welvaart, … en hoe zij 3e wereldlanden leegplunderen …

Ten slotte zal de derde etappe van deze Grote Reset een van nazi schoft Schwab’s huisdierprojecten uitvoeren, de Vierde Industriële Revolutie: “De derde en laatste prioriteit van een Great Reset-agenda is het benutten van de innovaties van de Vierde Industriële Revolutie om het publieke goed te ondersteunen, vooral door het aanpakken van gezondheids- en sociale uitdagingen.

Tijdens de COVID-19-crisis hebben bedrijven, universiteiten en anderen hun krachten gebundeld om diagnostiek, therapeutica en mogelijke vaccins te ontwikkelen; testcentra op te richten; mechanismen te creëren voor het opsporen van infecties; en tele geneeskunde te leveren. Stel je voor wat er mogelijk zou zijn als er in elke sector vergelijkbare gezamenlijke inspanningen zouden worden geleverd”. De Vierde Industriële Revolutie omvat gen-editerende biotech, ziekmakend/dodelijke 5G telecommunicatie, Kunstmatige Intelligentie en dergelijke.

Verenigde Nazi-agenda 2030 en de Grote Reset

Als we de details van de Verenigde Nazi-agenda 2030 uit 2015 vergelijken met de WEF Great Reset vinden we dat beide zeer goed op elkaar zijn afgestemd. Het thema van Agenda2030 is een “duurzame wereld” die wordt gedefinieerd als een wereld met inkomensgelijkheid, gendergelijkheid, vaccins voor iedereen onder de World Hell Organization (WHO) en de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) die in 2017 werd gelanceerd door het WEF samen met de ultra nazi schoft Bill Gates van de Bill & Melinda Gates Foundation.

In 2015 heeft de Verenigde Nazi’s een document uitgebracht, “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”. De Barry Soetoro aka Obama regering heeft het nooit aan de Senaat ter ratificatie voorgelegd in de wetenschap dat het zou mislukken. Toch wordt er wereldwijd vooruitgang geboekt. Het omvat 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, waarmee een eerdere Agenda21 wordt uitgebreid. De 17 omvatten “het beëindigen van armoede en honger, in al hun vormen en dimensies… het beschermen van de planeet tegen degradatie, onder meer door duurzame consumptie en productie, duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en het nemen van dringende maatregelen tegen klimaatverandering…”. Het vraagt om duurzame economische groei, duurzame landbouw (GGO), duurzame en moderne energie (wind, zon), duurzame steden, duurzame industrialisatie… Het woord duurzaam is het sleutelwoord. Als we dieper graven is het duidelijk dat het een codewoord is voor een reorganisatie van de wereldrijkdom door middel van bijvoorbeeld bestraffende koolstofbelastingen die het reizen door de lucht en met voertuigen drastisch zullen verminderen.

De minder ontwikkelde wereld zal niet opstijgen naar de ontwikkelde, maar juist de andere kant op, de geavanceerde beschavingen moeten in hun levensstandaard dalen om “duurzaam” te worden.

Nazi Bilderberger Maurice Stong

Maurice Strong was vice-president van het WWF international onder nazi schoft Prins Bernards opvolger John Loundon (ex Shell). Nazi Bilderberg is het brein van (klimaat)bankiersbelangen.!  

Om het dubbele gebruik van duurzaam te begrijpen, moeten we teruggaan naar nazi Bilderberger Maurice Strong, een miljardair Canadese olieman en goede vriend van joden hater David Rockefeller, de man die in de jaren zeventig van de vorige eeuw een centrale rol speelde voor het idee dat de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot de wereld onduurzaam maakte.

Strong creëerde het Verenigde Nazi’s-milieuprogramma, en in 1988 het Intergouvernementeel tot op het bot corrupte Panel voor Klimaatverandering van de Verenigde Nazi’s (IPCC) om uitsluitend door de mens veroorzaakte CO2 te bestuderen.

In 1992 stelde nazi Bilderberger Strong: “Is de enige hoop voor de planeet niet dat de geïndustrialiseerde beschavingen instorten? Is het niet onze verantwoordelijkheid om dat te bewerkstelligen?” Op de Earth Summit van Rio voegde Strong datzelfde jaar toe: “De huidige levensstijl en consumptiepatronen van de welvarende middenklasse – met een hoge vleesconsumptie, gebruik van fossiele brandstoffen, apparaten, airconditioning en woningen in de voorsteden – zijn niet duurzaam.”

De beslissing om CO2 te demoniseren, een van de meest essentiële verbindingen om al het leven, mens en plant, in stand te houden, is niet willekeurig. Zoals Prof. Richard Lindzen, een atmosferische fysicus van MIT, het zegt: “CO2 heeft voor verschillende mensen  verschillende aantrekkingskracht. Wat is het immers? – Het is geen vervuilende stof, het is een product van de ademhaling van elk levend wezen, het is het product van alle plantaardige ademhaling, het is essentieel voor het plantenleven en de fotosynthese, het is een product van alle industriële verbranding, het is een product van het rijden – ik bedoel, als je ooit een hefboomwerking zou willen hebben om alles te controleren, van uitademing tot rijden, dan zou dit een droom zijn. Dus het heeft een soort van fundamentele aantrekkingskracht op de bureaucratische mentaliteit.”

Laten we niet vergeten, dat de vreemd genoeg goed getimede New Yorkse pandemie oefening, Event 201 op 18 oktober 2019 werd mede gesponsord door het World Economic Forum en de Gates Foundation. Het was gebaseerd op het idee dat “het slechts een kwestie van tijd is voordat een van deze epidemieën een wereldwijde pandemie wordt met mogelijk catastrofale gevolgen. Een ernstige pandemie, die “Event 201” wordt, zou een betrouwbare samenwerking vereisen tussen verschillende industrieën, nationale (corrupte) regeringen en belangrijke internationale instellingen. Het Event201 Scenario stelt dat “een nieuwe zoönotische coronavirus uitbraak van vleermuizen op varkens wordt overgedragen op mensen die uiteindelijk efficiënt overdraagbaar wordt van persoon tot persoon, wat leidt tot een ernstige pandemie”. De ziekteverwekker en de ziekte die het veroorzaakt zijn grotendeels gemodelleerd op SARS, maar het is meer overdraagbaar in de gemeenschapsomgeving door mensen met milde symptomen”.

De verklaring van het World Economic Forum om een Great Reset te maken is op alle aanwijzingen een dun gezaagde poging om het Agenda 2030 “duurzame” dystopische model, een wereldwijde “Green New Deal” in het kielzog van de covid-19 pandemie maatregelen, vooruit te helpen. Hun nauwe banden met de projecten van de nazi fascistische Gates Foundation, met de World Hell Organization en met de Verenigde Nazi’s doen vermoeden dat we na het verdwijnen van de covid19 pandemie binnenkort met een veel sinistere wereld te maken kunnen krijgen.

Wordt het geen tijd voor een wetswijziging waarin staat dat personen die nazi Bilderberg, World Economic Forum e.d. bezoeken 100 jaar geen publieke en of politieke, media  functies mogen uitvoeren. Dit zal onherroepelijk leiden tot een beter veiliger, gezonder en voorspoediger leven voor iedereen op deze mooie planeet, niet slechts voor de 1%.

Of ben je klaar voor:

 • Door de (R)overheid verplichte slimme meters die bepalen hoeveel energie je dagelijks mag gebruiken ?
 • slimme meters je ziek maken door ziekmakende/dodelijke straling,
 • Die bepaalt dat dat de kachel om tien uur uitgaat als het vriest omdat je anders je quotum overschrijd,
 • Of je slimme zelfrijdende auto die bepaalt of je al dan niet weg mag,
 • Je RFID chip die illegaal in je lijf is gespoten onder het mom van vaccin waar de corrupte overheid 24 uur per dag toegang heeft tot jouw geld, jouw gezondheid, jouw leven …
 • Waar zij indien nodig een bedrag ‘’afromen’’ als belasting.
 • Waar je voor alles een CO2 belasting voor moet betalen
 • Misschien zelf wel voor het ademhalen.
 • En mocht je nog geen zelfmoord hebben gepleegd door de  verschrikkelijke omstandigheden waarin je moet leven, 
 • Dan moet je rond je zestigste melden bij de staatsarts die gaat kijken of je nog rendabel bent, voor de 1%..
 • Mocht dat niet het geval zijn dan zet de (R)overheid je RFID chip uit en zal je sterven van de honger… 
 • Op je omgeving, familie, kennissen of vrienden hoef je niet te rekenen want zij hebben net genoeg om zelf van te leven…
 • Ver gezocht allemaal? Lees 1984 van George Orwell en Brave New World van Aldous Huxley uit 1932 !!!

Denk ook eens aan de scheiding kerk & staat. 80 jaar geleden hadden we ook ultra Christen zionisten in de politiek, die in feite dezelfde agenda van vandaag uitvoeren, ook Hitler was een Christen en een soldaat van Rome, die net als het Rutte & Co kartel de agenda van Rome, Verenigde Nazi’s uitvoert. 

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Economie, Gezondheid, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Video's, Wereldoorlog 3, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.