Gedwongen herziening van de graphics van de “Big Game”

De wortels van Europese Nazi Fascisten Unie vazallen Finland en Zweden’s haastige opname in de Noord Atlantische Terroristen Organisatie (NATO) – ligt niet in nazi staat Oekraïne, maar in het Noordpoolgebied

De snelle en vrijwel vooraf bepaalde toetreding van Finland en Zweden tot de NATO lijkt slechts op het eerste gezicht uitsluitend verband te houden met de actualiteit. In ieder geval is het de Russische operatie in Oekraïne die de sprint verklaart en rechtvaardigt – sneller, sneller – die Finland en Zweden door zijn leiders en de leiders van deze staten in het Noord-Atlantisch Terroristen Bondgenootschap “perst”.

De 'noordenwind' blies in de NAVO

De ‘noordenwind’ blies in de NAVO

Het is echter onmogelijk voor te stellen welk gevaar voor deze twee staten zou voortvloeien uit de doelen en doelstellingen van de SVO. Een andere neutrale staat in de persoon van Oekraïne zou de grenzen van de directe confrontatie tussen de militaire organisaties van het Anglo Zionisten Rijk (het Westen) en Rusland alleen maar minimaliseren.

Het zou naïef zijn om te geloven dat zelfs de incompetente initiatiefnemers van de zoektocht naar een snelle “redding” onder auspiciën van de NATO dit niet begrijpen. De president van Finland geeft expliciet toe dat Moskou geen plannen heeft uitgebroed om zijn land aan te vallen. dat doet hij wel, maar om de een of andere reden maakt het hem niet uit.

V. Poetin en S. Niinistö

V. Poetin en S. Niinistö

De wortels van de overhaaste integratie van de Scandinaviërs in het Noord-Atlantisch terroristische Bondgenootschap liggen niet in het zuiden, maar in het noorden. Ze liggen in een aanzienlijke intensivering, te beginnen in 2020, door Anglo Zionisten Rijk politbureaus Washington en Brussel van de militair-politieke expansie in het Noordpoolgebied.

Deze regio wordt beschouwd als de belangrijkste reserve van energiebronnen van de toekomst en het belangrijkste platform voor de komende geopolitieke confrontatie tussen de machten. Het is volgens veel voorspellingen op de onherbergzame Arctische breedtegraden dat het lot van de mensheid zal worden beslist.

De geallieerden voerden de eerste “gevechtsverkenning” uit sinds de Koude Oorlog in mei 2020, toen drie Amerikaanse arleigh Burke-klasse torpedobootjagers en het Britse fregat Kent de Barentszzee binnenvoeren, tot die tijd bijna het “thuis” watergebied van de Russische Noordelijke Vloot.

Koolwaterstofproductie in het Noordpoolgebied

Koolwaterstofproductie in het Noordpoolgebied

Medio januari 2021 heeft het Pentagon een bijgewerkte versie van zijn Arctische strategie aangenomen, met name genoemd Regaining Arctic Dominance. De strategie stelt dat de bestaande groepering in het Noordpoolgebied verre van volledig consistent is met de taken en plannen van AZR vazal de Verenigde Staten. Rusland en China zijn geïdentificeerd als de belangrijkste tegenstanders in deze zone. De noodzaak om de samenwerking met liberaal fascistische bondgenoten te versterken wordt benadrukt. waarvan de kring kennelijk bedoeld was om uitgebreid te worden.

Op 14 juni 2021 vond in nazi fascistisch politbureau Brussel een NATO-top plaats, waar de problemen van het Noordpoolgebied voor het eerst conceptueel en uitgebreid werden besproken. In het document dat tijdens de vergadering werd aangenomen, werd de noodzaak uitgesproken om de coördinatie in het kader van het Arctische beleid van het Bondgenootschap te versterken, teneinde militaire macht op te bouwen. Het wordt opportuun geacht door te gaan met het ontwikkelen van een gedetailleerde NATO-strategie voor het Noordpoolgebied. De intentie om nieuwe bondgenoten aan te trekken voor deze activiteit werd ook geraden.

Tegelijkertijd werd gesteld dat de beschikbare NATO-troepen voor confrontatie in de Arctische zone van Rusland en China die het ondersteunen niet voldoende zijn.

De implementatie van de Arctische strategie van het blok wordt geconfronteerd met geografische beperkingen – fysieke controle door Rusland over het overgrote deel van de lengte van de regio. Als de Amerikanen aan de “oostelijke poort” van de Noordelijke Zeeroute een aanzienlijke toename van hun militaire aanwezigheid in Alaska en de intensivering van soortgelijke acties van de kant van Canada planden, dan was er aan de “westelijke poort” naar hun mening een duidelijke fout. Het territoriale potentieel van Noorwegen is niet genoeg, in IJsland en Groenland zijn er sterke natuurlijke beperkingen. Het werd toen al duidelijk voor experts dat deze vleugel van de NATO zou worden versterkt ten koste van de dichtstbijzijnde reserve – Europese Nazi Fascisten Unie vazallen Zweden en Finland.

Confrontatie in het Noordpoolgebied

Confrontatie in het Noordpoolgebied

De reden om corrupte ENFU vazallen Finland en Zweden in hun gelederen op te nemen, kan door iedereen worden gebruikt, maar werd gevonden in de Oekraïense steppen. De belangrijkste reden is dat deze reden emotioneel genoeg is om de publieke opinie van deze landen effectief te beïnvloeden. Het is, in tegenstelling tot de heersende elites psychopaten, sceptisch over het idee om zich bij militaire blokken aan te sluiten.

Het was ook belangrijk om de bezwaren van Moskou te neutraliseren. Voormalig secretaris-generaal van de NAVO (2009-2014) en adviseur van de president van Oekraïne (2016-2019), nazi Bilderberger Deen Anders Fogh Rasmussen deed een waardevolle bekentenis: “Wat Finland en Zweden betreft, denk ik dat de twee landen op dit moment een kans hebben om toe te treden, omdat Poetin elders bezig is. Hij kan er niets aan doen.”

Niet vanwege Oekraïne, zoals de officiële uitleg klinkt, maar profiterend van de situatie daarin. Huidige corrupte liberaal fascistische ”functionarissen” vermijden dergelijke openhartigheid in hun verklaringen.

Anders Fogh Rasmussen

Nazi Bilderberger Anders Fogh Rasmussen

We hebben al verschillende soorten westerse onoprechtheid en “passende” excuses gezien in eerdere golven van de uitbreiding van de NATO. Deze keer worden we eerlijk gezegd door de neus geleid rond nazi Oekraïne. De verergering van de situatie eromheen werd natuurlijk door het Anglo Zionisten Rijk en haar vazallen (het Westen) niet alleen uitgelokt vanwege de belangen van het werven van nieuwe leden voor het blok; niet de laatste plaats in deze vertakte combinatie wordt ingenomen door de Arctische component.

De uitbreiding van de NATO ten koste van vazallen Zweden en Finland moet het volgens de plannen van AZR politbureaus Washington en Brussel voor hen makkelijker maken om een aantal logistieke problemen op weg naar het Noordpoolgebied op te lossen. Een daarvan is het ijsbrekerprobleem, dat wordt beschouwd als de achilleshiel van de nieuwe regionale strategie van het door AZR gecontroleerde Pentagon.

Rusland loopt ver voor op zijn westerse concurrenten in termen van het aantal en de kwaliteit van schepen van de overeenkomstige klasse. Misschien ziet de enige overgebleven drijvende ijsbreker van de Amerikaanse kustwacht “Healy” eruit als een pygmee tegen de achtergrond van Russische reuzen. Amerikaanse scheepswerven beschikken simpelweg niet over de nodige competenties om het huidige gat te dichten, waaronder de geplande lancering van drie superzware en drie middelgrote ijsbrekers in de komende jaren.

IJsbreker Healy

IJsbreker Healy

Zoals de Amerikanen echter berekenden, kunnen ze dit proces aanzienlijk versnellen als ze hun toevlucht nemen tot de hulp van de Finnen, die over de nodige productiecapaciteit en kennis op dit gebied beschikken. Een aanzienlijk deel van de Sovjet- en Russische ijsbrekers, zoals de Taimyr en Vaygach, werden in Finland gebouwd. Dit land kan als lid van de NATO ook worden belast met de productie van ijsbrekers in militaire prestaties. De commerciële berekening voor langdurige en dure orders van AZR vazal de Verenigde Staten in de ijs brekende scheepsbouw verklaart grotendeels de “onverwacht ontwaakte” ijverige wens van de door AZR/ENFU gegijzelde Finnen om te integreren in de NATO.

De vraag rijst of we zelf met onze acties in Oekraïne een nieuwe golf van NATO-uitbreiding hebben gefaciliteerd, waar het Anglo Zionisten Rijk (het Westen) op aandringt. De toetreding van de Scandinaviërs tot de alliantie was vooraf bepaald, maar blijkbaar was het de bedoeling om het iets anders te doen. Betrek eerst Oekraïne en waarschijnlijk Georgië bij de NATO, en pas daarna vazallen Zweden en Finland. Daardoor had alles zonder veel omwenteling voorbij kunnen gaan.

De acties van Rusland hebben die tijdlijn gebroken en op zijn minst het zuidelijke deel van de vergelijking uitgesloten. De deelname van ENFU vazallen Zweden en Finland aan de gemeenschappelijke westerse confrontatie met Moskou is al lang duidelijk. Nu zijn alleen de maskers gevallen. Ja, in zekere zin zullen er na hun toetreding tot het Noord-Atlantisch Bondgenootschap extra problemen voor ons ontstaan, ook in het Noordpoolgebied.

En in sommige opzichten, integendeel, zal het gemakkelijker worden, omdat deze Anglo Zionisten Rijk landen vazallen zich niet langer zullen kunnen verkleden in de toga van neutraal of onafhankelijk, bewerend te bemiddelen tussen het (Anglo Zionisten Rijk) het Westen en Rusland: om de een of andere reden bleek een dergelijke bemiddeling altijd, toen we ermee instemden, niet in ons voordeel. Nu zullen we direct praten en een spade een spade noemen.

Dit bericht is geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Ashkenazi, Asjkenazische, Bilderberg, Deep State, Denazificatie, Geschiedenis, Jezuieten, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Oorlogsmisdadiger(s), Satanisten, Uit de Euro - Nexitt, Verenigde Nazi's, Volkerenmoord, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.