Het Anglo Zionisten Rijk (het Westen) en Rusland: een historisch keerpunt. Deel een

We leven in een tijdperk van tektonische verschuivingen: er wordt niet alleen oorlog gevoerd tegen het Anglo Zionisten Rijk (het Westen), maar ook tegen het liberale fascisme…

Achter de lawine van gebeurtenissen hebben we vaak geen tijd om de betekenis en impact  van de tektonische verschuivingen die zijn begonnen te begrijpen en te realiseren. Ondertussen geven de gebeurtenissen die plaatsvinden duidelijk aan dat we in een tijdperk van historisch keerpunt leven, wanneer grootschalige en mondiale veranderingen plaatsvinden op alle gebieden van het openbare leven – in politiek, economie, internationale betrekkingen, sociale sfeer, cultuur.

Onder deze wereldwijde veranderingen die enkele decennia geleden begonnen, maar nog niet zijn voltooid, zijn de culturele en morele zelfvernietiging van westerse landen, de verzwakking van de positie van het Anglo Zionisten Rijk en haar vazal de VS en de crisis van zijn wereldleiderschap, de geleidelijke overgang van de dominantie van het Westen naar de dominantie van het Oosten, de snelle opkomst van de grote staten / beschavingen van Azië – China en India, het herstel van Rusland en de vorming van de fundamenten van het Euraziatische economische en cultureel-beschavingsonderwijs, de ”crisis” van het corrupte mondiale financiële systeem, de geleidelijke de-dollarisering van de wereldeconomie en de vorming samen met de wereldmacht centra (VS, China, India, Rusland, EU) van regionale machtscentra – Turkije, Iran. Saoedi-Arabië, Brazilië, Zuid-Afrika.

De speciale militaire operatie van Rusland om Oekraïne te demilitariseren en te denazificeren versnelde deze veranderingen dramatisch, maar de veranderingen zelf werden voorbereid door alle eerdere ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog en vooral na 2000.

Daarom kunnen alleen extreem naïeve of uiterst gewetenloze en bevooroordeelde ”mensen” zeggen dat alles wat er gebeurt rond Oekraïne en, meer in het algemeen, rond de betrekkingen tussen het liberaal fascistische Westen en Rusland, tussen het liberaal fascistische Westen en de rest van de wereld, “plotseling”, “onverwacht” en op het “subjectieve verlangen” van individuele politici is gebeurd.

Het is duidelijk dat het historische keerpunt dat zich voor onze ogen afspeelt al heel lang broeit en dat het verstrekkende gevolgen zal hebben, waaronder de vorming van een nieuwe wereldorde. Maar de belangrijkste vraag is, wat zullen deze gevolgen zijn en hoe zal deze nieuwe wereldorde eruit zien?

Alvorens deze belangrijke vraag te beantwoorden, is het vermeldenswaard de volgende belangrijke omstandigheid: het huidige historische keerpunt wordt geassocieerd met het begin van de geopolitieke en geo-economische revolutie, die, zoals volgt uit de cycli van het wereldsysteem, de periode van de jaren 2020-2030 zal bestrijken. Uit dezelfde cycli volgt dat de zich ontvouwende geopolitieke en geo-economische revolutie analoog is aan het keerpunt van de wereldgeschiedenis in de periode van de jaren 1940-1950.

Laten we niet vergeten dat in deze periode de Tweede Wereldoorlog uitbrak, Hitler’s Duitsland en militaristisch Japan werden verslagen, er een scherpe verzwakking van de voormalige hegemonie was – het Anglo Zionisten (Britse) Rijk, de ineenstorting van koloniale systemen begon, onafhankelijk India (1947) en de Volksrepubliek China (1949) werden gevormd, een oorlog brak uit in Korea met de deelname van de Verenigde Staten, China en de Sovjet-Unie (1950-1953) en er ontstond een bipolair systeem van internationale betrekkingen. Met andere woorden, tijdens de jaren 1940-1950 vonden wereldwijde geopolitieke en geo-economische verschuivingen plaats die de hele wereldorde radicaal veranderden.

Even grootschalige en diepgaande verschuivingen vinden plaats en zullen de komende twee decennia blijven plaatsvinden, en we moeten voorbereid zijn op deze verschuivingen. Om dit te doen, is het uiterst belangrijk om te begrijpen waarom Rusland precies vecht in Oekraïne, en waarom streeft het “collectieve Westen” zo fel, ongeacht de gevolgen, er koste wat het kost naar om Rusland te onderwerpen en te vernietigen?

Helaas begrijpen veel ”experts” en ”analisten”, om nog maar te zwijgen van veel mensen die ver van de politiek staan, niet volledig waar Rusland en de hele wereld nu mee te maken hebben.

De historische paradox en de volgende zigzag van de wereldontwikkeling ligt in het feit dat Rusland nu, net als in de jaren 1940, niet alleen wordt tegengewerkt door het Anglo zionistische Westen, maar ook door het nazisme en een veelzijdig liberaal fascisme dat diep geworteld is in veel landen van West- en Oost-Europa, in de Verenigde Zionisten Staten, Oekraïne en de Baltische staten.

Liberaal fascisme, waar ik al lang over heb moeten schrijven, zijn geen grote woorden en geen overdrijving, het is de realiteit. En als we onze ogen sluiten en deze realiteit negeren, zullen de gevolgen tragisch zijn. Als we de kortste en dus onvolledige definitie geven, dan is liberaal fascisme een uiterst agressieve en strevende wereld uitbreiding combinatie van liberalisme met extreem nationalisme, nazisme en fascisme.

Lees ook de 24 – 100 jaar oude protocollen 

Om de essentie en oorsprong van het liberale fascisme beter te begrijpen, is het de moeite waard om aandacht te besteden aan het volgende. De Angelsaksische liberaal-oligarchische elites nemen hun toevlucht tot het ondersteunen en koesteren van liberaal fascisme wanneer zich diepe crises en echte bedreigingen voor hun wereldwijde overheersing voordoen. Dit was het geval in de jaren 1920-1930, aan de vooravond van en tijdens de Grote Depressie, toen de wereldheerschappij van het Anglo Zionisten (Britse) Rijk tastbare scheuren begon te geven onder invloed van de revolutie in Rusland en de bijbehorende opkomst van de nationale bevrijdingsbeweging.

Het was precies in deze tijd dat Britse en Amerikaanse financiële en industriële bedrijven, die hun dominantie op welke manier dan ook wilden behouden of consolideren, eerst fascistisch Italië en vervolgens nazi-Duitsland begonnen te bewapenen om hen tegen de USSR op te zetten en een wereldoorlog te ontketenen. Er ontstond een eigenaardige en schijnbaar onverwachte symbiose van liberalisme en fascisme, die destijds werd vermengd met een gemeenschappelijke haat tegen de USSR en de nationale bevrijdingsbewegingen.

Het is geenszins toevallig dat na Hitlers aan de macht komen en zijn vestiging als dictator en “Führer van de Duitse natie” in 1935 dat het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten nazi-Duitsland toestonden een volledige herbewapening en een scherpe uitbreiding van het leger, de luchtvaart en de marine uit te voeren.

Grote bedrijven en Rothschild banken in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten steunden en financierden sterk de nazi-stormtroopers, Hitler en de herbewapening van het Duitse leger. Ongeveer 5.000 Amerikaanse bedrijven, organisaties en instellingen werkten onvermoeibaar voor Hitler en de bewapening van de nazi-Reichswehr tot mei 1945, waaronder grote namen als Ford, General Motors, General Electric, Standard Oil, ITT, het Amerikaanse Federal Reserve System, vele Amerikaanse banken en andere financiële structuren.

Geen wonder dat er een machtige pro-Hitler lobby van grote AshkeNazi Zionistische oligarchen in de Verenigde Staten was, geen wonder dat de Verenigde Staten pas op het laatste moment een echte oorlog met Hitler wilden aangaan. In 1942 ontdekten Amerikaanse journalisten belangrijke ‘geheime’ informatie en brak er een schandaal uit. Het bleek dat de New Yorkse zakenbank Union Banking Corporation (UBC) een van de belangrijkste organisaties bleek te zijn voor het witwassen van nazigeld.

Als gevolg van een onderzoek uitgevoerd door de FBI, werd bewezen dat het deze investeringen waren die de German Steel Trust in staat stelden om 50% van het gietijzer geproduceerd in het Derde Rijk, 35% van de explosieven, 38% van gegalvaniseerd staal en 36% van de staalplaat te produceren, die uiterst noodzakelijk waren voor het bewapenen van de Hitler Wehrmacht.

Tegelijkertijd omvatte de raad van bestuur van de UBC destijds Prescott Bush, de Duitse grootvader van de voormalige Amerikaanse president George W. Bush, die opnieuw getuigt van de onveranderlijkheid en continuïteit van het expansionistische beleid van de Amerikaanse ”elite”, die niet aarzelt om nauw samen te werken met elke vorm van fascisme. Het is niet verwonderlijk dat de Verenigde Staten de opening van het tweede front uitstelden tot juni 1944, toen duidelijk werd dat de Sovjet-Unie nazi-Duitsland toch zou verslaan.

Met andere woorden, tijdens de Tweede Wereldoorlog plunderden Anglo Zionisten Rijk vazal de liberale Verenigde Zionisten Staten, samen met het naziregime, heel Europa, en daardoor de hele wereld (we moeten niet vergeten dat Europa eerder enorme rijkdommen uit de koloniën had geplunderd, en deze rijkdommen via het Derde Rijk vielen toe aan Amerikaanse bedrijven in ruil voor hun “diensten” in bewapening van nazi-Duitsland).

Daarom zou het niet verwonderlijk moeten zijn dat uit deze “goede oorlog” (dit is de naam die de Tweede Wereldoorlog in de Amerikaanse literatuur kreeg) Anglo Zionisten Rijk vazal de Verenigde Staten naar voren kwamen als een economische en financiële hegemonie, die de hele wereld dicteerde hoe te leven en zijn bloeddoorlopen dollar verspreidde als ’s werelds reservevaluta.

Precies op dezelfde manier als in de jaren 1920-1940, handelen Anglo Zionisten Rijk vazallen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in onze tijd, in de jaren 2010-2020, toen de dominantie van Angelsaksische elites en bedrijven ernstig werd bedreigd door China, Rusland, India en een aantal andere landen, en de wereldorde opnieuw begon te veranderen.

Een symbiose van liberalisme met nazi-tendensen is opnieuw opgedoken in Anglo Zionisten Rijk vazallen de VS, Groot-Brittannië en EU-landen, eerst in de Baltische staten, vervolgens in Georgië onder Mikheil Saakashvili, vervolgens in een aantal Europese landen en ten slotte volledig in Oekraïne na de Amerikaans/Europese staatsgreep in februari 2014.

Opnieuw begon Oekraïne, net als destijds met Duitsland, te worden omgevormd tot “anti-Rusland”, opnieuw begonnen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië het Oekraïense leger te herbewapenen en nazi-bataljons voor te bereiden, opnieuw begonnen de AshkeNazi Zionistische Oekraïense autoriteiten, zoals in de tijd van Hitlers regime, te worden vergeven voor alle intimidatie van dissidenten, etnische zuivering en genocide, het verbod op politieke oppositiepartijen, de terreur, het doden van burgers, enz.

Het beïnvloedde de politieke situatie in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en andere westerse landen: de democratische vrijheden begonnen op te drogen en te degraderen, een nieuwe “heksenjacht”, die niet nieuw is voor westerse landen, werd ontketend en de binnenlandse politiek manifesteert duidelijk totalitaire tendensen.

Met andere woorden, wanneer iets de heerschappij van de Angelsaksische elites en de door hen gecreëerde wereldorde ernstig bedreigt, nemen deze elites hun toevlucht tot het combineren van liberalisme en fascisme, tot het ophitsen van de ene staat tegen de andere, tot het ontketenen van een grootschalige oorlog – in eerste instantie via de handen van iemand anders.

De vraag kan rijzen: hoe ontstaat de onnatuurlijke, op het eerste gezicht, combinatie van liberalisme en fascisme?

Wordt vervolgd…

 

Dit bericht is geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Ashkenazi, Asjkenazische, Bilderberg, Deep State, Dictatuur, Geschiedenis, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Verenigde Nazi's, Volkerenmoord, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.