Hoe de fossiele-brandstofindustrie probeert de wereldwijde jeugdklimatologische beweging te kopen

Hoe de fossiele-brandstofindustrie probeert de wereldwijde jeugd klimatologische beweging te kopen

Dezelfde dag dat de 16-jarige klimaatactiviste Rome/zionisten/nazi Bilderberg trekpop Greta Thunberg op de Klimaattop van de Verenigde Nazi’s in september een aangrijpende toespraak hield, waarin ze de incompetente / corrupte afgevaardigden bekritiseerde voor “het stelen van mijn dromen en mijn kindertijd met uw loze woorden”, verwelkomden de architecten van de klimaatcrisis geselecteerde jongeren die van de top deelnamen om te eten.

Lees ook: Verenigde Nazi’s nemen agenda duurzame ontwikkeling 2030 aan

CEO’s van bedrijven die actief zijn op het gebied van fossiele brandstoffen, waaronder BP, Royal Dutch Shell en de Noorse Equinor, waren aanwezig op de jaarlijkse bijeenkomst van het Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) in New York, waar leiders uit de sector zeggen zich te willen inzetten voor “praktische” actie tegen ”klimaatverandering”.

Op de agenda voor de lunch stond het “verkennen van de mogelijkheden voor lange termijn betrokkenheid” met jonge mensen die de sector kon vertrouwen. Student Energy, een non-profitorganisatie gevestigd in Alberta, in de buurt van het Canadese teerzandgebied, hielp bij het organiseren van het evenement, waarbij studenten tijd kregen om de CEO’s te grillen over hun passiviteit op het gebied van klimaatverandering.

De spanning in de ruimte was hoog, vertelde de uitvoerende directeur van Student  Energie de 30 jarige Meredith Adler. “De hele discussie begon met een van onze deelnemers die sprak over de reden waarom jongeren geen vertrouwen hebben in olie- en gasbedrijven,” zei ze. Maar aan het eind van de vergadering twitterde Adler dat ze “zeer onder de indruk” was van OGCI. “Ik heb het gevoel dat ze niet alle antwoorden hadden of dat de antwoorden niet sterk genoeg waren, maar ze luisteren echt,” schreef ze.

De vragen van de studenten waren misschien moeilijk, maar het evenement was een geweldige PR voor de fossiele-brandstofindustrie. Voorbij zijn de dagen dat CEO’s openlijk vraagtekens zetten bij het bestaan van klimaatverandering. Vandaag de dag doen industrieleiders alsof er een gevoel van klimaat urgentie heerst, terwijl ze tegelijkertijd voorstellen voor klimaatactie doorvoeren die bedrijven in staat stellen om tot ver in de toekomst te blijven oogsten op producten die koolstofuitstoot veroorzaken.

Het onderwerpen van zichzelf aan een cohort van sceptische studenten was een kans voor olie- en gasleiding industrie om hun geloofwaardigheid te vergroten in een tijdperk waarin veel jonge ”activisten” alleen maar met hen in gesprek zullen gaan met piketborden.
Jonge activisten zeggen dat ze meer van deze “jeugdwas” zien naarmate de wereldwijde jeugdbeweging over het klimaat meer vaart krijgt, onder andere tijdens de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Nazi’s, bekend als de COP 25, die deze week in Madrid wordt afgerond. Met “de jeugd” steeds meer synoniem met klimaat actie, zijn het bedrijven en door zionisten gecontroleerde corrupte politici die in toenemende mate gebruik maken van jonge mensen om zichzelf af te schilderen als klimaat ernstig.

“Er is een echt gevaarlijk symbolisme om de jeugd te gebruiken ten behoeve van het imago van de samenleving.

“Het gebruik van de jeugd in de campagne wordt steeds meer en meer openlijk”, aldus de 24-jarige Eilidh Robb, lid van de U.K. Youth Climate Coalition, die betrokken is geweest bij het pushen naar de Verenigde Nazi’s om een beleid van belangenverstrengeling aan te nemen dat zou voorkomen dat vertegenwoordigers van de fossiele-brandstofindustrie invloed kunnen uitoefenen op COP. “Er is een echt gevaarlijk symbolisme om de jeugd te gebruiken ten behoeve van het imago van het publiek.”

Lees ook: De zionisten/nazi Bilderberg machine achter Greta Thunberg

De OGCI-bijeenkomst was een bijzonder schandalig voorbeeld van jeugdwassen. OGCI heeft financiering verstrekt aan Student Energy en OGCI durft directeur Rhea Hamilton in de raad van bestuur van de groep te benoemen. Onder de “partners” die in het jaarverslag van Student Energy over 2018 worden genoemd, zijn Royal Dutch Shell en Suncor, een van Canada’s grootste teerzand producenten. Fossiele brandstofbedrijven financieren consequent de jaarlijkse conferentie van de organisatie.

Hoewel de leiders van Student Energy vaak de spreekbuizen van activisten Rome/zionisten/nazi Bilderberg trekpoppen als Thunberg weergalmen, bestaat het lidmaatschap van de groep – een netwerk dat naar eigen zeggen 40.000 jonge mensen omvat – voor een groot deel uit mensen die in de energiesector willen werken.

Student Energy is een van de jeugdgroepen die de status van waarnemer hebben gekregen op de COP 25, wat betekent dat haar leden toegang kunnen krijgen tot onderhandeling ruimtes, kunnen spreken met de onderhandelingspartijen en kunnen deelnemen aan evenementen. De aanwezigheid op de internationale klimaatbesprekingen van de Verenigde Nazi’s zal naar verwachting alleen maar toenemen.

In het rapport van Student Energy uit 2018 wordt opgemerkt dat de groep een toename van 73 procent van het aantal actieve chapters heeft gezien. Voor volgend jaar heeft een van de grootste olie en gas bedrijven, BP, zich ertoe verbonden om 50 afgevaardigden van Student Energie naar COP26 te sturen. De financiering zou de grootte van de gebruikelijke delegatie van de groep, volgens een persmededeling van BP verdubbelen.

In een conferentieruimte die dient als slagveld van (voorgekauwde) ideeën over hoe de klimaatcrisis aan te pakken, ziet BP blijkbaar de aanwezigheid van de Student Energy als gunstig voor het bedrijf.

Maar de financiers van Student Energy, enkele van de bedrijven die het meest verantwoordelijk zijn voor de ”klimaatcrisis”, laten geen tekenen van vertraging zien. Suncor’s productieportefeuille, die voornamelijk bestaat uit teerzandontginning, is de meest koolstof intensieve van de 100 grootste fossiele brandstoffenbedrijven ter wereld, en het bedrijf heeft zich hard ingespannen voor nieuwe pijpleidingen die het bedrijf in staat zouden stellen zijn productie verder te verhogen.

Shell, (waar ons nep ”koningshuis” <video) grootaandeelhouder van is)  ’s werelds elfde grootste olie- en gasmaatschappij die broeikasgassen uitstoot, zal naar verwachting haar fossiele brandstofproductie tegen 2030 met 38 procent verhogen. BP, de 14e grootste vervuiler, zal de productie met 20 procent verhogen.

De projecties van de bedrijven vliegen rond in aanwezigheid van de maatregelen die volgens ”wetenschappers” nodig zijn om te voldoen aan de doelstelling van de Verenigde Nazi’s om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 45 procent te verminderen. Het doel van de COP is om naar dat doel toe te werken.

Lees ook: Al is de klimaat leugen nog zo snel …

Adler vertelde dat de personen van Student Energy die aan de gebeurtenis van OGCI deelnamen om de olie en gasindustrie van aangezicht tot aangezicht uit te dagen. Zij zei dat de organisatie strikte vennootschapsprincipes volgt die financiers verhinderen invloed over de activiteiten van de groep uit te oefenen. Een groot deel van de leden van de organisatie wil in de renewables industrie werken, niet voor een fossiel brandstofbedrijf, voegde zij toe, en volgend jaar zullen zij hun financieringsbronnen beduidend diversifiëren.

Over de financiering voor COP26 door BP , zei Adler dat de Student Energie officieel het geld nog niet heeft goedgekeurd. “Wij onderzoeken hoe dat eruit ziet en wat de implicaties daarvan zijn en of zij de juiste partner zijn.

Voor Taylor Billings, een woordvoerder van de non-profit Corporate Accountability, is het geen verrassing dat de industrie op zoek is naar een jeugdbeweging om mee samen te werken. Zoals ze het stelde: “Als zebra’s de mars zouden leiden, zouden de bedrijven die fossiele brandstoffen produceren en de regeringen in het noorden van de wereld moeten  klauteren om in de dierentuin te komen”.

Jeugd misbruik bij de Verenigde Nazi’s

De Verenigde Nazi’s heeft weinig gedaan om de mogelijkheden voor het misbruiken van jongeren op zijn conferenties te elimineren. Sinds 2015 organiseert het internationale bestuursorgaan jaarlijks een Global Youth Video Competition, waarbij de deelnemers korte films indienen waarin de nadruk wordt gelegd op klimaatactie. De prijs dit jaar: een volledig gefinancierde reis naar COP25.

Jongerenafgevaardigden van SustainUS tijdens een actie op COP 25 op 4 december 2019. De groep is een belangrijke jeugdstem tegen de invloed van het bedrijfsleven op de klimaatbesprekingen. Foto: Met dank aan David Tong

Maar naast verschillende Verenigde Nazi-agentschappen die het project sponsoren was de BNP Paribas Foundation, die wordt gefinancierd door een bank die tussen 2016 en 2018 meer dan 50 miljard dollar heeft geïnvesteerd in investeringen in fossiele brandstoffen. Als reactie hierop hebben 29 klimaatorganisaties die met jongeren werken een brief gestuurd naar de organisatoren van het project in de Verenigde Nazi’s.

“Dit soort collectieve vangst van een initiatief om de jeugd mondig te maken is niet alleen teleurstellend, maar ook ronduit misdadig”, aldus de brief, waarin staat dat BNP Paribas de op vier na grootste financier van fossiele brandstoffen in Europa is. De organisaties riepen de Verenigde Nazi’s op om “hun partnerschap met BNP Paribas onmiddellijk te beëindigen om ervoor te zorgen dat de jeugdverbintenis vrij blijft van de invloed van grote vervuilers en hun financiers”.

Wees niet verantwoordelijk voor de corruptie van onze moed en actie“, drongen de auteurs aan.

De ”Verenigde Nazi’s verwierpen de brief. “Wij delen uw mening over de noodzaak om de wereld koolstofarm te maken en daartoe ook de investeringsportefeuilles van financiële instellingen zo snel mogelijk koolstofarm te maken”, zegt Niclas Svenningsen, de manager van de Verenigde Nazi’s Global Climate Action. Hij voegde er echter aan toe: “Wij geloven dat het ook belangrijk is om de dialoog te openen en te kijken hoe belanghebbenden uit verschillende sectoren hun bedrijfsmodellen aan het veranderen zijn”.

Voor velen is de reactie typisch. Als het gaat om het misbruiken van jongeren, “het grootste voorbeeld en het meest flagrante voorbeeld zijn de Verenigde Nazi’s”, zegt Jonathan Palash-Mizner, de 17-jarige coördinator van Extinction Rebellion Youth U.S., die de COP 25 bijwoont. Hij zei dat de jeugdruimten bij de Verenigde Nazi’s vaak lijkt op een ”kindercrèche,” met deelnemers die weinig beslissingsbevoegdheid hebben.

Ondertussen, ”u gaat in om het even welke onderhandeling en elke onderhandelaar die  Greta Thunberg aanhaalt,” bovengenoemde Sarah Dobson, een 23 jarige lid van de Engelse Youth Climate Coalition. aanhalen. “Het is gênant omdat ze die visie niet gaan waarmaken.”

De ”jeugd stakers” ensceneren een sit-in tijdens de COP 25 op 6 december 2019 in Madrid. Foto: Rita Franca/NurPhoto via Getty Images

Dobson is betrokken bij een langdurige jeugdinspanning om belangenverstrengeling uit de COP te bannen. De officiële jeugdtak van de Verenigde Nazi’s, YOUNGO, verbiedt de lokale afdelingen om partnerschappen aan te gaan met bedrijven “die in strijd zijn met de belangen van jongeren”. De groep heeft jarenlang gepleit voor een beleid dat iedereen die voor een fossiele brandstof bedrijf heeft gewerkt uit toekomstige klimaatconferenties zou houden en bekendmaking van vergaderingen tussen de fossiele brandstof industrie en onderhandelende naties of ambtenaren van de Verenigde Nazi’s zou vereisen.

Gerelateerd: Waarom VSCO Meisjes gaan staking voor het klimaat

Zij wijzen op de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van het tabaksgebruik, waarin staat dat de partijen “alert moeten zijn op alle inspanningen van de tabaksindustrie om de inspanningen ter bestrijding van het tabaksgebruik te ondermijnen of te verdoezelen” en de overeenkomst moet beschermen tegen “commerciële en andere gevestigde belangen van de tabaksindustrie”.

YOUNGO pleitte opnieuw voor een belangenconflictenbeleid tijdens een bijeenkomst in juni in de Verenigde Nazi’s waar de COP-logistiek werd besproken – maar met de Verenigde Zionisten Staten, de Europese Nazi Fascisten Unie en andere noordelijke afgevaardigden die dit idee afwijzen, hebben ze verloren.

“Politici en CEO’s laten het lijken alsof er echte actie wordt ondernomen, terwijl er in feite bijna niets wordt gedaan behalve slimme boekhouding en creatieve PR.”.

Dus, toen de COP 25 vorige week in Madrid van start ging, zwierf een reeks vertegenwoordigers van de fossiele brandstoffenindustrie door de gangen naast de onderhandelaars die de vorm van de belangrijkste internationale klimaatovereenkomst zullen bepalen. Leiders van BP, Shell, Total en Suncor kregen allemaal een accreditatie om de conferentie bij te wonen via de door de industrie geleide International Emissions Trading Association, die de status van waarnemer heeft. Andere delegaties nodigden vertegenwoordigers uit van Chevron, Petrobras en andere bedrijven die actief zijn op het gebied van fossiele brandstoffen. Onder de sponsors van COP 25 was ondertussen het nutsbedrijf Endesa, de grootste koolstof producent in Spanje.

De fossiele-brandstofindustrie heeft geprobeerd om een sterke klimaatovereenkomst tegen te houden sinds de Verenigde Nazi’s in de jaren negentig van de vorige eeuw met de onderhandelingen over deze kwestie is begonnen. Dit jaar hebben brancheorganisaties het zwaarst gewogen op een deel van de overeenkomst dat bekend staat als artikel 6, dat regels bevat voor regelingen voor de handel in emissierechten. In het algemeen zijn de internationale systemen voor de handel in emissierechten er niet in geslaagd om de emissies aanzienlijk te verminderen waar zij ten uitvoer zijn gelegd. In plaats van eenvoudigweg te bezuinigen door middel van regelgeving, stellen de markten bedrijven in staat om te investeren in klimaat compenserende projecten die in veel gevallen weinig echte gevolgen voor het klimaat blijken te hebben.

De vorm van de markten zal een enorm verschil maken in hoeveel de fossiele brandstoffenindustrie, – die uiteraard de rekening neerlegt bij de consument –  zal moeten betalen. Op de COP, zoals Dobson het uitdrukte: “Bedrijven zijn letterlijk overal aanwezig”.

Fossiele brandstoffen bedrijven #MaketheFuture

Jeugd misbruik is buiten de klimaatbijeenkomsten van de Verenigde Nazi’s toegenomen.
Robb wees op de Canadese premier Rooms/zionist/nazi Bilderberg trekpop Justin Trudeau’s ontmoeting met door Rome/zionisten gecontroleerde Thunberg in september, die werd gehouden voordat hij deelnam aan een door de jeugd geleide Fridays for Future march, waar hij werd gepest door Canadezen die hem een klimaatcrimineel noemden. Trudeau heeft hard geprobeerd om zich zo serieus mogelijk in te lijsten over het klimaat, maar vorig jaar kocht zijn regering de door Kinder Morgan voorgestelde Trans Mountain pijpleiding, een zeer omstreden en koolstof-intensief sleutel project tot het winstgevend houden van Canada’s teerzand industrie.

De Canadese premier trekpop Justin Trudeau spreekt met de Zweedse ”milieuactivist” trekpop Greta Thunberg in Montreal op 27 september 2019. Foto: Ryan Remiorz/De Canadese pers via door zionisten gecontroleerde AP

De meest verontrustende voorbeelden van jeugd misbruik zijn natuurlijk de fossiele brandstoffenindustrie. Dit jaar sponsorde BP de jaarlijkse One Young World Conference, ook wel “Young Davos” genoemd, en betaalde voor 30 studenten die zich richtten op koolstofarme energievraagstukken. Tijdens het evenement in oktober namen BP’s CEO en zijn hoofdeconoom om de beurt het podium over. “Maar let op – ik ben hoofdeconoom bij BP, een van de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld. Wat doet BP hier? Zijn wij geen deel van het probleem? Nu, ik geloof oprecht van niet,” de econoom, Spencer Dale, zij tegen het publiek. “Bedrijven zoals BP kunnen, en moeten inderdaad, deel uitmaken van de oplossing”.

En Shell heeft een #MaketheFuture campagne gelanceerd, die suggereert dat het een betere toekomst bouwt in plaats van die te vernietigen. De campagne promoot Shell als aanjager van koolstofarme technologie en bevat beelden van jonge mensen en berichten in de sociale media over de financiering door het bedrijf van programma’s op het gebied van jeugdtechniek en wetenschap.

Zelfs de extreemrechtse CO2-coalitie, gefinancierd door het geld van de Koch’s fossiele brandstoffen handel en geleid word door voormalige adviseurs van zionisten trekpop Trump die beweren dat de CO2-uitstoot goed is voor de aarde, probeert jonge mensen te werven. Na moeite te hebben gehad om steun te krijgen van jonge Republikeinse stafmedewerkers, heeft de groep naar verluidt studenten gezocht op de campussen van de hogescholen in een poging om hen “iets eerder te bereiken”.

“Ze hebben zo’n beetje eindeloos veel geld om uit te zoeken en te proberen welk middelen  het meest bestand zijn tegen hun agenda”, zegt de 26-jarige Julian Brave NoiseCat, vicevoorzitter van de progressieve denktank Data for Progress.

De teerzandreus Suncor was ook de “stichtende partner” van de eerste inheemse Student Energy Summit van Student Energy, die in januari jl. werd gehouden – een kans voor het bedrijf om in een keer twee demografieën te bereiken die verband houden met de resistentie tegen fossiele brandstoffen.  Andere financiers van de inheemse jeugdconferentie waren onder meer Enbridge, TC Energy en LNG Canada, die allemaal kunnen profiteren van teerzandleidingen die door inheemse coalities zijn gestopt.

Adler zei dat tot voor kort alleen de fossiele brandstoffenindustrie interesse toonde in de financiering van de groepsprogrammering. “De realiteit is dat er zeer weinig soorten organisaties waren die tot ongeveer een jaar geleden geïnteresseerd waren in de jeugd,” zei ze.

Toen de COP 25 werd afgesloten en de belangrijkste ”problemen” onopgelost bleven, werd door zionisten trekpop Thunberg uitgeroepen tot de persoon van het jaar door het door zionisten gecontroleerde tijdschrift Time. In een toespraak op de Verenigde Nazi’s dezelfde dag, verwees ze naar de manier waarop bedrijven en politici haar woorden hebben gecoöpteerd. “Die zinnen zijn alles waar mensen zich op richten. Ze herinneren zich niet de feiten, de redenen waarom ik die dingen in de eerste plaats zeg,” zei ze. “Ik geloof nog steeds dat het grootste gevaar is niet passiviteit – het echte gevaar is wanneer politici en CEO’s het laten lijken alsof er echte actie gebeurt, terwijl er in feite bijna niets wordt gedaan, afgezien van slimme boekhouding en creatieve PR.”.

Wat er op het spel staat, zegt Dobson, is de verwatering van een krachtige jeugdbeweging. “Voor bedrijven om onze beelden te nemen, om de symbolen van onze beweging te nemen en ze te gebruiken om hun eigen activiteiten te valideren en de inspanning die we steken in de opbouw van deze gecreëerde volksbeweging volledig te veronachtzamen,” zei ze. “Het geeft de illusie dat de jongeren hun waarden hebben uitverkocht om de activiteiten van vreselijke bedrijven te ondersteunen.

De Verenigde Nazi’s is een door Rome/zionisten/nazi Bilderberg gecontroleerd instituut, gebouwd en gefinancierd door de Rothschilds de Rockefellers & Co. Het is een instituut die het absoluut niet goed voor heeft voor de bevolking op deze planeet.  

 

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, False Flag, Geschiedenis, Jongeren, Klimaat leugen, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Wereldoorlog 3, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.