Israël is het probleem

Ik weet en begrijp dat dit een heel moeilijk onderwerp is. Maar als de wereld zich wil bevrijden – van de doorgaans wettelijk beschermde misdaden tegen de menselijkheid – dan moeten we dit bespreekbaar maken. Deze waarheid over deze misdadigers in de openbaarheid brengen is de enige weg naar WERELDVREDE en levensgeluk voor ALLE bewoners op deze mooie planeet. 

———————————————————————————————————-

“Israël is een verplichting.” – Viersterrengeneraal David Petraeus

Israël drijft de wereld naar een catastrofe, niet alleen vanwege de racistische ideologie waarop het is gebaseerd, maar ook omdat zijn regering, samen met zijn aanhangers (ook bekend als Joodse neocons en de Israëlische lobby AIPAC), voor niets zal stoppen – inclusief oorlog en terrorisme – om een land van bedriegers te ondersteunen, die ten onrechte beweren Hebreeën of Gods uitverkoren volk te zijn.

DE MISVATTING

“Onze race is de Master Race. Wij zijn goddelijke goden op deze planeet. We zijn net zo verschillend van de inferieure rassen als zij van insecten. In feite, vergeleken met ons ras, zijn andere rassen beesten en dieren, vee op zijn best. Andere rassen worden beschouwd als menselijke uitwerpselen. Onze bestemming is om te heersen over de inferieure rassen. Ons aardse koninkrijk zal geregeerd worden door onze leider met een ijzeren staaf. De massa’s zullen onze voeten likken en ons als onze slaven dienen.”
 Menahem Begin, 6e premier van Israël’s toespraak tot de Knesset (24 juni 1982) – Geciteerd in “Begin and the Beasts” Amnon Kapeliouk, in The New Statesman (25 juni 1982)

Wat de bedrieger, misdadiger Menahem Begin opzettelijk niet aan de wereld onthulde, was dat bekeerde Asjkenazische, Sefardische, Samaritaanse, Europese en Afrikaanse Joden NIET de Judaïtische Hebreeën van de Bijbel zijn, en daarom NIET het uitverkoren volk met wie God het Oude Verbond had – alle Hebreeën zijn onherroepelijk dood.

“De HEERE was heel boos op Israël en verwijderde hen uit zijn zicht… En de HEERE verwierp al het zaad van Israël, en kwelde hen, en bevrijdde hen in de hand van spoilers, totdat Hij hen uit zijn zicht had geworpen. 2 Koningen 17:18,20

“Zie, uw huis wordt u verlaten!” Matteüs 23:38

Zijn bedrieglijke plan is dus gedoemd te mislukken omdat de machten van zijn beschreven hel niet zullen zegevieren tegen het ware volk van God, de Bruid van Christus.

“Ik zal mijn vergadering bouwen en alle machten van de hel zullen haar niet overwinnen.” Matteüs 16:18

“Zie, Ik zal degenen van de synagoge van Satan, die zeggen dat zij Joden zijn en niet zijn, maar liegen, ik zal hen laten komen en aan uw voeten laten buigen, en hen laten weten dat Ik u heb liefgehad.” Openbaring 3: 9

Deze racistische zionistische Joden en de zogenaamde “christenen” die hen steunen, realiseren zich niet dat het Eerste (Oude) Verbond door de apostel Paulus als achterhaald werd beschouwd.

“Door dit verbond nieuw te noemen, heeft hij het eerste achterhaald en wat achterhaald is, is achterhaald.” Hebreeën 8:13

Er is vandaag maar één Verbond in het spel, het Nieuwe Verbond van Christus.

“Wie niet bij mij is, is tegen mij…” Matteüs 12:30

DE DIEFSTAL VAN PALESTINA

Genocidale Ben GurionIsraël werd in 1948 gesticht op het gestolen land Palestina door Asjkenazische zionisten, die hun thuisland Khazaria hadden verloren en op zoek waren naar een nieuw land.

Ze stroomden Palestina binnen voor, tijdens en na de 2e Wereldoorlog. Eenmaal op de grond creëerden ze vele terroristische groeperingen zoals de Irgun, de Stern-bende en Haganah, en terroriseerden, doodden en verdreven vervolgens de Palestijnse bevolking.

Vervolgens hernoemden deze niet-Semitische, niet-Hebreeuwse, niet-Israëlitische, Asjkenazische zionistische Joden, die niet de afstammelingen van Abraham zijn, het land Israël om zichzelf opnieuw uit te vinden als Hebreeën en goedgelovige christenen in het Westen te misleiden.

“Aan uw (Abrahams) nakomelingen geef Ik dit land…”. Genesis 15:18

Talloze Palestijnen werden echter afgeslacht, waarbij een groot aantal van hun land werd onteigend. De meerderheid van degenen die nog steeds in het land wonen, zijn gesegregeerd, terwijl miljoenen anderen momenteel vluchtelingen zijn in naburige Arabische landen, wachtend om terug te gaan naar hun gestolen huizen.

‘Gij zult het huis van uw naaste niet begeren, gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren, noch zijn dienaar, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.’  Exodus 20:17

DE METASTASE

Israël is een apartheidsland dat wordt opgeleefd door de antichristelijke geest van ‘Haat uw naaste’.

Het heeft de boodschap van de Vredevorst van naastenliefde en vrede verworpen en heeft de genocidale geest van verovering, terreur en onderwerping omarmd, die in het Midden-Oosten een beerput van conflict en haat heeft geïnjecteerd die wereldwijd is begonnen uit te zaaien.

De in Israël geboren schrijver Gilad Atzmon geeft ons een glimp van zo’n metastase:

“Wat was al die Franse ophef over de boerka? Wie leidde deze oorlog tegen moslims in het hart van Europa? Was het echt in naam van de tolerantie? Vrijheid en lachen zijn inderdaad kostbaar, maar is het niet de Franse ‘socialistische’ regering die de beste en meest succesvolle komiek van Frankrijk, Dieudonné M’bala M’bala M’bala, heeft lastiggevallen en verbannen omdat hij de Holocaust-religie satiriseerde?

“Die de Franse regering ertoe aanzette om zulke harde acties tegen een kunstenaar te ondernemen; was het niet de Joodse lobbygroep CRIF? Als Europa in vrede wil leven, zou het kunnen overwegen om andere naties in vrede te laten leven. Door de grillen van De (Joods Israëlische) Lobby te volgen hebben we Parijs voorbestemd voor het lot van Aleppo…. Frankrijk zou zich moeten afvragen waarom het bommen op moslims heeft gegooid. Wie pleitte enthousiast voor deze ‘interventionistische’ oorlogen? Wat was bijvoorbeeld de rol van (de Joodse) Bernard-Henri Lévy, de belangrijkste pleitbezorger van de oorlog tegen Libië?”

Charlie HebdoVoormalig assistent-minister van Financiën Dr. Paul Craig Roberts legt het bloedbad van Charlie Hebdo in Frankrijk uit:

“Er is evenveel indirect bewijs dat de CIA en de Franse inlichtingendienst verantwoordelijk zijn voor de Charlie Hebdo-schietpartijen – als dat de schietpartijen werden uitgevoerd door de twee broers wiens ID handig werd gevonden in de vermeende vluchtauto.

“Aangezien de Fransen ervoor zorgden dat de broers werden gedood voordat ze konden praten, zullen we nooit weten wat ze te zeggen hadden over het complot… (Joods) Neoconservatieve in hun kantoren in Washington feliciteren zichzelf met hun succes bij het gebruik van de Charlie Hebdo-affaire om Europa te herenigen met het buitenlandse beleid van Anglo Zionitische Rijk gecontroleerde Washington. Geen Fransen meer stemmen met de Palestijnen tegen het Washington-Israëlische standpunt. Geen groeiende Europese sympathie met de Palestijnen meer.”

Osama Bin Laden ging dieper:

“Palestina is al meer dan 80 jaar gezonken onder militaire bezetting. De Britten hebben Palestina, met uw hulp en uw steun, overgedragen aan de Joden, die het al meer dan 50 jaar bezetten; jaren vol onderdrukking, tirannie, misdaden, moorden, verdrijving, vernietiging en verwoesting.

“De oprichting en voortzetting van Israël is een van de grootste misdaden, en jullie zijn de leiders van zijn misdadigers. En natuurlijk is het niet nodig om de mate van Amerikaanse steun voor Israël uit te leggen en te bewijzen. De oprichting van Israël is een misdaad die moet worden uitgewist. Elke persoon wiens handen vervuild zijn geraakt in de bijdrage aan deze misdaad moet zijn prijs betalen en er zwaar voor betalen.”

George W Bush: "Dad, what's a neocon?" 
George HW Bush: "You want names or description?"
W: "Description."
HW: "Israel."

DOOR ISRAËL GECREËERD TERRORISME EN OORLOGEN

israël-is-isisJoodse neocons – in de clinch met hun gekochte en betaalde verraderlijke Amerikaanse politici en overheidshacks – pleegden hun terreurdaad oop 9/11. Na de lafhartige daad werden de opgesloten daders, ook bekend als de dansende Israëli’s, onmiddellijk vrijgelaten nadat de Israëlische lobby AIPAC het door Israël bezette Congres van de Verenigde Staten onder druk had gezet.

“Ik wil dat Benjamin Mileikowsky aka Netanyahu begint met het vertellen van de waarheid, wat de betrokkenheid van Israël was bij 9/11,” zei Dr. Steve Pieczenik, voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken. “Meer dan 134 Mossad-agenten werden op 9/11 opgepakt. De FBI pakte ze op [en] debriefte ze.”

Het verhaal werd vervolgens aangepast om de hele daad gemakshalve aan moslims te wijten, wat de satanische apartheidsstaat Israël groen licht gaf om het Midden-Oosten te vernietigen, met het oog op het creëren van Groot-Israël.

didyouknowAIPAC is de bulldog van Israël in Washington, D.C. Het is zijn taak om Amerikaanse politici om te kopen en hen in het gareel te houden (inclusief Trump), terwijl ze het opbod van een buitenlandse mogendheid doet.

Het perst meer dan $ 5 miljard aan buitenlandse hulp per jaar uit de Amerikaanse schatkist voor Israël om oorlog te voeren en de Palestijnen te onderdrukken, evenals het betrekken van de VS bij talloze conflicten over de hele wereld, Irak, Syrië, Libië, Iran en Oekraïne, om Israël en Israëlische / Joodse belangen en plannen te versterken.

Conflicten die tot nu toe hebben geleid tot meer dan 59 miljoen vluchtelingen en ontheemden en 27 miljoen doden, waaronder christenen, en biljoenen en biljoenen uit de Amerikaanse schatkist hebben weggezogen. Zie hoe de Asjkenazische Joden het Westen veroverden.

Al deze brandhaarden hielpen bij het ontkiemen en stollen van vele terroristische groeperingen, zoals ISIS of ISIL of IS en Al Qaida, direct gesteund door zionisten – geen wonder dat ze Israël nooit aanvallen.

“[Israël] heeft dubbel te maken met ISIS,” legde Dr. Steve Pieczenik verder uit. “Zolang ik het Israëlische veiligheidsapparaat ken – deels fantasie / deels braggadocio – zijn ze altijd in samenwerking geweest met een groot aantal terroristische groeperingen vanaf de dag dat deze groepen zelfs maar werden bedacht.”

ISISDat komt omdat alleen Israël profiteert van het zogenaamde “islamitische terrorisme” (d.w.z. Israëlisch valse vlagterrorisme dat aan moslims wordt toegeschreven). Met elke verachtelijke daad van valse vlag terreur, kunnen zionistische Joden doorgaan met het stelen van meer Arabische landen, evenals het afleiden van de aandacht van de wereld van hun oorlogsmisdaden in concentratiekamp Gaza en hun apartheidsregime.

Op zijn beurt maakt dit het onderdrukken van de Palestijnen gerechtvaardigd – vooral omdat de onrust in de bezette gebieden toeneemt. Het doet ook geen pijn dat elke zogenaamde “Islamitische Terreurdaad” ervoor zorgt dat het Westen zich opwindt over het comateuze vredesproces dat de AshkeNazi, zionisten Israëli’s weigeren door te voeren.

Uiteindelijk heeft het geaccumuleerde resultaat van zo’n metastase ons gegeven, wat in het spraakgebruik van het Washington Establishment bekend staat als, de War on Terror, met al zijn angstaanjagende garnituren van verlies van privacy, verlies van burgerlijke vrijheden, politiestaat, eindeloze oorlog, oorlogsslachtoffers, angst die geloof vervangt, haat die liefde vervangt, landen die in puin liggen, onbeperkte defensie-uitgaven die leiden tot begrotingstekort, haat over de hele wereld, enz.

Allemaal omdat zionistische Joden, die zich voordeden als Hebreeën en wiens voorouders nooit ten oosten of westen van de Jordaan leefden, met de medeplichtigheid van gehersenspoelde onwetende “christenen”, Palestina wilden stelen om het Oude Verbond te doen herrijzen terwijl ze spuwden op de geest van het Nieuwe.

Als we de door de wet beschermde terreurdaden, misdaden tegen de menselijkheid door de AshkeNazi, zionisten staat Israël niet bespreekbaar maken, zal de terreur die tot nu al 190.000.000 (190 miljoen) slachtoffers heeft geëist gewoon doorgaan. Waarbij opnieuw vele duizenden Europeanen het slachtoffer worden van een agenda die wordt gesteund door Rutte en het partijkartel gesteund door haar ”media” hoeren (m/v) NOS, NPO, RTL, etc, etc,.  

Ook dit essay is naar onze volksvertegenwoordigers en gevestigde media en het CIDI gestuurd. Partycentrum Anna Frank weigert onze e-mails.

Dit bericht is geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Ashkenazi, Asjkenazische, Bilderberg, Deep State, Dictatuur, Geschiedenis, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Volkerenmoord, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.