Nazi fascisten Spoedwet – Verplichten niet werkende mondkapjes

Nazi fascisten Spoedwet – Verplichten niet werkende mondkapjes!!

Door aanbevelingen en beleid voor het dragen van maskers te doen voor het grote publiek, of door de praktijk uitdrukkelijk goed te keuren, heeft de regeringen zowel het wetenschappelijke bewijs genegeerd als het tegenovergestelde gedaan van het volgen van het voorzorgsprincipe.

Bij gebrek aan kennis mogen regeringen geen beleid maken dat hypothetisch schade kan berokkenen. De (R)overheid heeft een lastige barrière voordat ze een brede social engineering-interventie in gang zet of bedrijven toestaat om op angst gebaseerde sentimenten uit te buiten.

Bovendien moeten individuen weten dat er geen bekend voordeel is van het dragen van een masker bij een virale epidemie van respiratoire aandoeningen, en dat wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat elk voordeel nog klein moet zijn in vergelijking met andere en bepalende factoren.

Wat is anders het nut van door
de overheid gefinancierde wetenschap?

De leden van de tweede kamer en het merendeel van de gevestigde media hebben Waarom maskers gevaarlijk zijn op 4 oktober j.l. via e-mail ontvangen. De kamer heeft tot op heden niet ingegrepen en de media heeft de burger die gevaar loopt niet geïnformeerd.! Schandalig.!!

Niet medische, stoffen, medische (N95) Chirurgische en gasmaskers werken niet.

Er zijn uitgebreide gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT) en meta-analyse-reviews van RCT-studies geweest, die allemaal aantonen dat mondneus maskers en beademingsapparatuur niet werken om respiratoire influenza-achtige ziekten te voorkomen, of aandoeningen van de luchtwegen waarvan wordt aangenomen dat ze worden overgedragen door druppeltjes en aerosol deeltjes.

Bovendien zijn de relevante bekende fysica en biologie, die ik bespreek, zodanig dat maskers en gasmaskers (N95) niet zouden moeten werken. Het zou een paradox zijn als maskers en ademhalingsmaskers zouden werken, gezien wat we weten over virale aandoeningen van de luchtwegen: het belangrijkste transmissie pad bestaat uit aerosoldeeltjes met een lange verblijftijd (<2,5 μm), die te fijn zijn om te worden geblokkeerd, en infectieuze dosis is kleiner dan één aerosoldeeltje.

Het huidige artikel over maskers illustreert de mate waarin regeringen, de reguliere media en institutionele propagandisten kunnen besluiten om in een wetenschappelijk vacuüm te opereren, of alleen onvolledige (pseudo) wetenschap te selecteren die hun belangen dient. Dergelijke roekeloosheid is ook zeker het geval met de huidige wereldwijde uitsluiting van meer dan 1 miljard mensen, een ongekend experiment in de medische en politieke geschiedenis.

Conclusie met betrekking tot het feit dat maskers niet werken

Geen enkel RCT-onderzoek met geverifieerde uitkomst toont een voordeel voor HCW (zorg medewerkers) of leden van de gemeenschap in huishoudens aan het dragen van een masker of gasmasker (N95). Er is geen dergelijke studie. Er zijn geen uitzonderingen.

Evenzo bestaat er geen studie die een voordeel aantoont van een breed beleid om maskers in het openbaar te dragen (meer hierover hieronder).

Bovendien, als het dragen van een masker enig voordeel zou hebben, vanwege het blokkerende vermogen tegen druppels en aerosoldeeltjes, dan zou er meer voordeel moeten zijn van het dragen van een medisch masker (N95) in vergelijking met een chirurgisch masker, maar toch verschillende grote meta-analyses, en alle RCT bewijzen dat er geen dergelijk relatief voordeel is.

Niet medische, stoffen, medische (N95) en/of chirurgische Maskers werken niet bij het verspreiden en/of het beschermen van jezelf of anderen tegen virionen.

Voorzorgsprincipe op zijn kop gezet met maskers

In het licht van het medisch onderzoek is het daarom moeilijk te begrijpen waarom volksgezondheidsautoriteiten niet consequent onvermurwbaar zijn over dit gevestigde wetenschappelijke resultaat, aangezien de verspreide psychologische, economische en milieuschade door een brede aanbeveling om maskers te dragen aanzienlijk is, niet om de onbekende potentiële schade te noemen van de concentratie en verspreiding van ziekteverwekkers op en van gebruikte maskers. In dat geval zouden de overheidsinstanties het voorzorgsbeginsel op zijn kop zetten (zie hieronder).

Fysica en biologie van virale luchtwegaandoeningen en waarom maskers niet werken

Om te begrijpen waarom maskers onmogelijk kunnen werken, moeten we de gevestigde kennis over virale ademhalingsziekten, het mechanisme van seizoen variatie van overmatige sterfgevallen door longontsteking en griep, het Aerosol mechanisme van de overdracht van infectieziekten, de fysica en chemie van Aërosolen en de mechanisme van de zogenaamde minimale infectieuze dosis.

Volgens bovenstaande gegevens van het CDC (Amerikaans RIVM) 13 juli 2020 hebben ze het ”uiterst gevaarlijke en dodelijke virus” nog niet geïsoleerd vandaar de hoge (vals) positieve test resultaten.!

Waarom er nooit een empirische test kan zijn van een nationaal beleid voor het dragen van maskers

Zoals hierboven vermeld, bestaat er geen studie die een voordeel aantoont van een breed beleid om maskers in het openbaar te dragen. Daar is een goede reden voor. Het zou onmogelijk zijn om ondubbelzinnige en vertekende resultaten te verkrijgen [omdat]:

 1. Elk voordeel van het dragen van een masker zou een klein effect moeten zijn, aangezien het niet wordt opgemerkt in gecontroleerde experimenten, die zouden worden overspoeld door de grotere effecten, met name het grote effect van veranderende luchtvochtigheid.
 2. De gewoonten van maskercompliantie en maskeraanpassing zouden onbekend zijn.
 3. Het dragen van een masker wordt geassocieerd (gecorreleerd) met verschillende andere gezondheidsgedragingen; zie Wada (2012).
 4. De resultaten zouden niet overdraagbaar zijn vanwege verschillende culturele gewoonten.
 5. Naleving wordt bereikt door angst, en individuen kunnen wennen aan op angst gebaseerde propaganda en kunnen uiteenlopende basisreacties hebben.
 6. Monitoring en compliance meting zijn bijna onmogelijk en onderhevig aan grote fouten.
 7. Zelfrapportage (zoals in enquêtes) is notoir bevooroordeeld, omdat individuen de zelfzuchtige overtuiging hebben dat hun inspanningen nuttig zijn.
 8. De voortgang van de epidemie wordt niet geverifieerd met betrouwbare tests op grote steekproeven van de populatie en is in het algemeen afhankelijk van niet-representatieve ziekenhuisbezoeken of opnames.
 9. Verschillende pathogenen (virussen en stammen van virussen) die aandoeningen van de luchtwegen veroorzaken, werken over het algemeen samen, in dezelfde populatie en / of bij individuen, en worden niet opgelost, terwijl ze verschillende epidemiologische kenmerken hebben.

Onbekende aspecten van het dragen van een masker

Veel potentiële schade kan voortkomen uit een algemeen overheidsbeleid om maskers te dragen, en de volgende onbeantwoorde vragen rijzen:

 1. Worden gebruikte en geladen maskers bronnen van verbeterde transmissie, voor de drager en anderen?
 2. Worden maskers verzamelaars en houders van ziekteverwekkers die de maskerdrager anders zou vermijden als hij ademt zonder masker?
 3. Worden grote druppels opgevangen door een masker verneveld of verstoven tot ademende componenten? Kunnen virionen ontsnappen uit een verdampende druppel die aan een maskervezel vastzit?
 4. Wat zijn de gevaren van bacteriegroei op een gebruikt en geladen masker?
 5. Hoe interageren met pathogeen beladen druppeltjes met omgevingsstof en aerosolen die op het masker worden opgevangen?
 6. Wat zijn de gezondheidseffecten op de lange termijn op HCW (medewerkers gezondheidzorg), zoals hoofdpijn, als gevolg van ademhalingsproblemen?
 7. Zijn er negatieve sociale gevolgen voor een gemaskerde samenleving?
 8. Zijn er negatieve psychologische gevolgen aan het dragen van een masker, als op angst gebaseerde gedragsverandering?
 9. Wat zijn de gevolgen voor het milieu van de fabricage en verwijdering van maskers?
 10. Verliezen de maskers vezels of stoffen die schadelijk zijn bij inademing?

Het bovenstaande is slecht een klein deel van het stuk dat eerder toegestuurd is per e-mail het hele stuk is hier te lezen Waarom maskers gevaarlijk zijn 

==============================================================

Het RIVM blokkeert na het ontvangen ”Waarom maskers gevaarlijk zijn” aangevuld met enkele vragen (zie hieronder) zonder reactie onze e-mails, ze houden (waarschijnlijk) niet van informatie die niet past in de nazi fascistische agenda die zij al dan niet in opdracht van nazi Bilderberg trekpop Rutte & Co uitvoert maar het ontslaat ze zeker niet van hun verantwoordelijkheid.

Denis Rancourt, PhD, heeft in zijn carrière meer dan 100 peer-reviewed onderzoeken gepubliceerd, maar ResearchGate koos ervoor om dit artikel te CENSUREREN en te VERWIJDEREN omdat het niet paste in het verhaal van de Grote Paniek van 2020 over COVID-19.

Dergelijke CENSUUR bewijst het bestaan ​​van een alternatieve agenda. Naar ik aanneem weet het RIVM en de uitgenodigde ‘’specialisten’’ en ‘’experts’ dus heel goed dat de opgelegde maatregelen niet werken of bijdragen aan het bestrijden of beschermen tegen Corona, influenza, Covid-19, of elke andere virale infectie. Indien deze ‘’specialisten’’ en ‘’experts’’ niet op de hoogte zijn dan zijn zij niet geschikt om ‘’adviezen’’ uit te brengen die grote groepen mensen angstig, ziek, of nog zieker maken.

In onderstaand bericht vindt u de wetenschappelijk bewezen gevaren dat neusmondmaskers en gasmaskers (N95) niet werken en dus op gen enkele wijze bij kunnen dragen aan het beschermen van jezelf of je omgeving tegen virussen. Dit geld ook voor het zogenaamde Social distancing aka de 1.5 meter afstand regel.

Onderstaand vindt u meer informatie welke onderzoeken zijn uitgevoerd en de uitkomsten van die onderzoeken. Alle wijzen op het niet werken, beschermen of andere vormen van preventie door mondmaskers en de 1.5 meter afstand regel.

Uiteraard vindt u alle informatie over wie, waar, welk onderzoek heeft uitgevoerd inclusief de link naar het betreffende onderzoek en de publicatie van onderzoek.

Duidelijk is dat de opgelegde regels aan de Nederlandse burgers, te weten het dragen van mondneusmaskers en de 1.5 meter afstand houden op geen enkele wijze bijdragen aan de veiligheid, bescherming van jezelf of andere of welke andere door het RIVM en het ‘’kabinet’’ gesuggereerde, niet op wetenschap gebaseerde maatregelen.

Bij deze verzoek ik u vriendelijk doch dringend om inhoudelijk te reageren en de volgende vragen te beantwoorden:

 • Is het RIVM op de hoogt dat het mondneusmasker niet bijdraagt aan de bescherming tegen welke virion dan ook?
 • Is het RIVM op de hoogte van het verwijderen en censureren van wetenschappelijk onderzoek?,
 • Indien de ‘’specialisten’’ en ‘’experts’’ niet op de hoogte zijn van het niet werken van ziek makende mondneusmaskers Inclusief (N95) en/of in samenwerking met de 1.5 meter afstand houden. Worden deze dan vervangen?
 • Dhr. Van Dissel heeft lange tijd verkondigd dat mondneuskapjes niet bijdragen aan het verspreiden en/of beschermen tegen virionen. Om welke reden draagt de Hr. van Dissel nu een wetenschappelijk bewezen niet werkend, ziek makend gevaarlijk mondneusmasker?
 • En gaat u adviseren om deze niet werkende maatregelen per direct ongedaan maken om de bevolking werkelijk te beschermen??

Graag wil ik er nog op wijzen dat de manier waarop Rutte omgaat met zijn niet werkende mondkapje (bij elkaar vouwen en in de binnenzak steken) Is niet volgens de regels en draagt eerder bij aan het verspreiden van een virion. Als je de bevolking willens en wetens wil dwingen een wetenschappelijk bewezen niet werkend mondneusmasker te dragen geef dan het goede voorbeeld en houd je dan tenminste zelf aan de regels over het behandelen en dragen van mondneusmaskers Er is een duidelijk document beschikbaar NEN-Spec1.

Voor de meeste mensen die hun gezonde verstand gebruiken is het duidelijk dat de griep (influenza) plaats heeft gemaakt voor Corona en er geen enkele aanwijzing is dat er sprake is van een pandemie. Corona en/of Covid-19 is een gewone griep met doorgaans oudere mensen met onderliggende problemen die sterven MET Corona niet Door Corona.!! 

Ik zie u antwoorden graag spoedig tegemoet zodat ik deze kan verspreiden.
Antwoordden kunt u sturen naar info@odvn.nl of pensioenactivist@hotmail.nl

Gaat er een volksvertegenwoordiger zijn stemmers eenmalig echt vertegenwoordigen? of vertegenwoordigen ze zoals gewoonlijk de nazi fascistische agenda van hun broodheer(en)

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Economie, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Plandemie, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.