Nog een Zionist Trump Debacle: De ‘Fort Trump’ en Holocaust Industrie slachtoffercompensatie in Polen

Nog een Zionist Trump Debacle: De ‘Fort Trump’ en Holocaust Industrie slachtoffercompensatie in Polen

Het is geen verrassing dat het nieuwe ijdelheidsproject van zionist nazi fascist Trump in Polen – om een militaire basis naar een zittende president trekpop te vernoemen – al snel in een schijnvertoning veranderd. Nog een ander beschamend debacle voor de huidige zionisten / nazi fascistische Amerikaanse regering in het buitenland, aangezien domme Poolse functionarissen wanhopig proberen de Amerikaanse militaire bezetting van hun land aan te kleden, waarbij politbureau Washington het effectief gebruikt als een geopolitieke antagonist tegen zijn oostelijke rivaal Rusland.

Het andere eind van dit Poolse verhaal is nog interessanter, aangezien de zionisten/nazi fascistische VS deze situatie probeert als hefboomwerking ten gunst van illegale zionisten staat Israël.

De Holocaust Industrie was een internationaal bedrijf net als McDonalds. De grootaandeelhouders waren de VS, Engeland en Nederland. Afgebeeld van links naar rechts: Duitse spion George Scherff aka Prescott Bush, George H. W. Bush en George W Bush.

Lees ook De nazi’s in het witte huis

Velen zijn zich er niet van bewust dat president zionisten trekpop Trump onlangs wet nr. 447 heeft ondertekend, onder de titel “Rechtvaardigheid voor overlevenden die zonder compensatie zijn achtergelaten”, die verondersteld wordt de teruggave van eigendommen aan de slachtoffers van de Amerikaanse, Britse, Nederlandse Holocaust Industrie verplicht te stellen. (Lees het boek: ”De Holocaust Industrie, de waarheid is groter dan de leugen”)

Het Poolse leiderschap had aanvankelijk verklaard dat het niet zou moeten betalen voor het verlies van eigendommen tijdens de Tweede Wereldoorlog omdat de Polen in feite de grootste slachtoffers waren van dergelijke verliezen. Voorspelbaar heeft de internationale Joodse zionisten lobby dit standpunt vertaald als “antisemitischvan de kant van Polen en is het de zionisten nazi fascisten VS blijven gebruiken om druk uit te oefenen op Polen om “restitutie” te betalen voor een hele reeks eisen uit de Tweede Wereldoorlog.

Als dit initiatief echter wordt uitgevoerd, kan dit initiatief ook de deur openen voor honderdduizenden soortgelijke claims die Palestijnse slachtoffers van Israëlische etnische zuiveringen in Palestina en de bezette gebieden zouden kunnen maken.

Ondertussen gaat deze laatste dwaasheid in Polen deze week in volle gang.

De Poolse autoriteiten lijken geobsedeerd te zijn geraakt door de oprichting van de permanente militaire basis “Fort Trump” in Polen, maar de VS lijken geen haast te hebben met een dergelijke inzet.

Bovendien zijn er periodiek berichten dat politbureau Washington heeft besloten om enkele eisen te stellen aan zijn Poolse bondgenoot, en pas nadat aan deze eisen is voldaan, kan de basis uiteindelijk worden opgericht.

Eerder in februari van dit jaar meldden de Poolse media dat de Amerikaanse ambassadeur Georgette Mosbacher druk uitoefende op de Poolse autoriteiten en eiste dat de archieven van het National Holocaust Memorial Institute in Polen aan de zionisten nazi fascistische Verenigde Staten zouden worden voorgelegd voor publicatie in ruil voor de oprichting van de Amerikaanse militaire basis.

Ondanks het feit dat de ambassadeur deze informatie ontkende, maakte dit verhaal veel los in het land en veroorzaakte het verontwaardiging in alle Poolse nationaal-patriottische kringen.

US outlet The Washington Free Beacon meldde dat het Amerikaanse Congres een aantal initiatieven overwoog die de zionisten nazi fascistische Trump regering zouden dwingen om van Polen te eisen dat de kwestie van de eigendomsaanvragen van sommige Joodse organisaties wordt opgelost voordat de zionisten nazi fascistische Verenigde Staten een permanente militaire basis op Pools grondgebied bouwt.

Trump is de zoveelste trekpop van de zionisten die, tot nu toe, verantwoordelijk zijn voor twee Wereldoorlogen en alles in het werk stellen om nummer drie te starten.

Het is de moeite waard eraan te herinneren dat zionisten trekpop Donald Trump ongeveer een jaar geleden wet nr. 447 (“Justice for Survivors Left Without Compensation”) ondertekende voor het teruggeven van eigendommen aan slachtoffers van de Holocaust Industrie, waarbij hij de Amerikaanse regering steun gaf aan dergelijke claims.

De Washington Free Beacon merkt in zijn materiaal op dat er Pools-Amerikaanse onderhandelingen aan de gang zijn over de inzet van een permanente basis van Amerikaanse troepen in Polen, die “de dreiging van Rusland en Iran zal tegengaan”.

In deze context merkt de krant echter op dat “veel leden van het Congres en belangrijke vertegenwoordigers van de zionistische gemeenschap achter de schermen lobbyen bij de corrupte zionisten/nazi fascistische regering en in het bijzonder minister van Buitenlandse Zaken ultra zionist Mike Pompeo” om de kwestie van de zionistische claims te verbinden met de basis.

Polen is het enige land in de Europese Nazi Fascisten Unie dat de wet niet heeft aangenomen “om teruggave te gelasten ten gunste van de oudere overlevenden van de Holocaust en hun families waarvan de eigendommen tijdens de Tweede Wereldoorlog in beslag werden genomen”.

Tegelijkertijd protesteerde Polen tegen de eis en zei dat zijn volk ook het slachtoffer was van de nazi’s, en in het bijzonder de miljoenen Poolse Joden die naar de vernietiging kampen werden gestuurd.

Volgens de Amerikaanse editie ziet een deel van de Amerikaanse zionistische wetgevers trekpoppen van het Congres in de onderhandelingen over ”Fort Trump” de mogelijkheid om druk uit te oefenen op Polen, “zodat het eindelijk het probleem van de teruggave zal oplossen”.

Naar verluidt heeft staatssecretaris ultra zionist Mike Pompeo zelf hierover meerdere malen gesproken tijdens de onderhandelingen met Polen, tot tevredenheid van sommige Joodse kringen. Volgens bronnen van het verkooppunt zijn de onderhandelingen in het ministerie van Buitenlandse Zaken nog steeds aan de gang.

Volgens bronnen in het Amerikaanse Congres en in de Joodse gemeenschap zouden zionistische Congresleden de financiering van “Fort Trump” moeten blokkeren totdat de kwestie van de teruggave is opgelost.

Een van de bronnen beweerde zelfs dat de huidige acties van Polen bijdragen aan “antisemitisme” in het land, en dat de Polen geen Amerikaanse basis op hun grondgebied mogen hebben totdat de kwestie is opgelost. Zijn de zionisten werkelijk zo incompetent dat ze niet weten wie de echte Semieten zijn??

De krant merkte op dat het antisemitisme in Europa toeneemt, maar vooral in Polen komt het antisemitisme sterk tot uiting.

De bevolking van Europa is inderdaad tot op het bot antisemitisch door het betalen van de kogels, bomen en granaten waarmee de echte Semieten worden vermoord, en kiezen steeds dezelfde volksvertegenwoordigers die deze illegale misdaden ondersteunen en/of toejuichen. 

De demonstraties waarbij 20.000 mensen op 11 mei de straat op gingen, werden veroordeeld en antisemitisch genoemd. Ze werden in Polen georganiseerd door de nationalistische eurosceptici van de Confederation Association en leden van de Kukiz 15 beweging.

Het protest was tegen de goedkeuring van Wet 447 en de claims van de Joodse gemeenschap om eigendommen van de Holocaust Industrie slachtoffers terug te geven.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki betoogde dat de kwestie van de schadeloosstelling al is geregeld en dat Polen niet van plan is om een andere vorm van wraakactie te gaan betalen, omdat de Polen de belangrijkste slachtoffers van de zionisten en de Tweede Wereldoorlog waren.

Er was een vermeende brief van de Amerikaanse staatssecretaris en het Witte Huis, waarin er bij congresleden op wordt aangedrongen om druk uit te oefenen op Polen om eigendommen terug te geven.

In de ontwerpbrief staat dat Polen eerdere oproepen over deze kwestie herhaaldelijk heeft verworpen en dat de communistische autoriteiten na de oorlog de eigendommen van zowel Joden als niet-Joden hebben genationaliseerd, die nu hun oude eigendommen niet meer kunnen terugkrijgen en geen compensatie kunnen ontvangen.

Volgens een van de anonieme bronnen uit de Joodse zionisten gemeenschap die aan dit probleem heeft gewerkt “is het Congres van streek door de compromisloze houding van Polen”.

Hij waarschuwde verder dat Polen in deze zaak zijn relaties met de Joodse gemeenschap en illegale zionisten staat Israël niet op de proef moet stellen. Op een verhulde manier, waarschuwend dat dit de betrekkingen tussen nazi fascisten politbureau Washington en Warschau in gevaar zou kunnen brengen.

“Als ze niet naar ons Joden zionisten willen luisteren, zullen ze gedwongen worden om naar ons Amerikaanse zionisten te luisteren”, beweerde de bron.

De vertaling van het artikel in Washington Free Beacon werd door veel Poolse media gepubliceerd en het materiaal lokte een sterke reactie uit in de Poolse samenleving.

De leider van de Poolse Volkspartij Władysław Kosiniak-Kamysz richtte zich tot de regering van het land met de vraag: “Is het waar dat voor de bouw van ”Fort Trump” de eisen van de Joodse zionistische gemeenschap moeten worden ingewilligd, om ”Fort Trump” te kunnen bouwen?

“Wij vragen van niemand iets, en wij zullen geen enkele claim betalen, omdat alles wat geregeld moest worden, geregeld is. Polen heeft zware verliezen geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was het slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog en werd aan de ene kant aangevallen door nazi-Duitsland en aan de andere kant door Stalins Sovjet-Unie,” zei hij.

Volgens de rechtse partij Kukiz 15, zei haar plaatsvervangend hoofd Tomasz Rzymkowski dat de Amerikaanse aanpak vraagt om een heroverweging van de urgentie van “Fort Trump”.

“300 miljard dollar is de som van vier keer de Poolse staatsbegroting. Voor dit geld konden we de kwestie van onze veiligheid op een andere manier oplossen en zelfs een heel Russisch leger inhuren. Als de zionisten nazi fascistische Amerikanen ons zo behandelen, dan moeten we ons de vraag stellen of het de moeite waard is. Ik kan me niet herinneren dat een van onze bondgenoten in de geschiedenis van Polen een dergelijke betaling voor militaire steun heeft geëist. Moet de internationale situatie ons werkelijk verplichten om ons generaties lang in de schulden te steken”, zei hij.

Het hoofd van Kukiz 15, Paweł Kukiz, zei:

“Ik krijg de indruk dat de regering deze claims verhandelt, denkend aan ”Fort Trump”, maar als ”Fort Trump” Polen 330 miljard bloeddoorlopen dollar kost, omdat Joodse zionistische organisaties zoveel eisen voor eigendommen die tijdens de Holocaust verloren zijn gegaan. Eigendom dat geplunderd en vernietigd werd door de Duitsers in opdracht van de zionisten, wat moet dit Fort Trump dan beschermen? Leeg land?”

Opgemerkt moet worden dat de Poolse autoriteiten officieel elk verband ontkende tussen de bouw van de Amerikaanse militaire basis met compensaties voor eigendommen die tijdens de Holocaust verloren zijn gegaan. De Poolse minister van Defensie Mariusz Blaszczak verklaarde dat het ”Fort Trump” project op geen enkele manier verbonden was met “Wet 447”, en beschuldigde de politici van de oppositie van “het proberen om het Amerikaanse recht te verbinden met onderhandelingen ten nadele van de Poolse belangen”.

Natuurlijk zagen de regeringsgezinde door zionisten gecontroleerde corrupte media “de hand van Moskou” in de hele situatie:

“Dit is een krachtige operatie van Moskou [….] Vandaag de dag zien we een ongelooflijk hoge deelname van de Russische kant. Het Kremlin probeert het onderwerp zo snel mogelijk te voeden”, zegt Tomasz Sakevich, hoofdredacteur van de Gazeta Polska.

Het onderwerp werd aan de orde gesteld met het doel om reclame te maken voor een van de partijen, die duidelijk pro-Russisch is – de Confederatie. De vraag werd gesteld op het moment dat het akkoord over de uitbreiding van de Amerikaanse troepen in Polen op tafel lag,” en beweerde verder dat het een succes was van “Russische activiteiten”.

Tegelijkertijd zet het Kremlin, naar de mening van regeringsgezinde journalisten, alle mogelijke middelen in om de bouw van “Fort Trump” in Polen te voorkomen:

“Ecologen” luiden de alarmklok dat er bomen zullen worden gekapt vanwege “Fort Trump”. Oude generaals herhalen de beweringen over onnodige irritatie van Rusland. Open Dialoog (een stichting van nazi Bilderberger/zionist Georgi Soros), die naar verluidt ook Russische banden heeft, wil een regering omverwerpen die nauwe samenwerking met de Amerikanen wil. De nieuwe burgers van Uyarowo dreigen dat de Joden zionisten met behulp van zionisten nazi fascisten Amerika het land opnieuw zullen beroven. Wanneer het Kremlin zijn invloed in Polen verliest, lanceert het zijn invloed middelen, van fulltime agenten tot naïeve, nuttige idioten”, schrijft de Gazeta Polska in een artikel.

Onder de Amerikaanse president zionist Donald Trump lijkt het erop dat de betrekkingen tussen de Verenigde Nazi Fascisten Staten van Amerika en Polen een ware renaissance hebben gekend, maar het lijkt erop dat als de beweringen van de Verenigde Nazi Fascisten Staten van Amerika die de Joodse belangen proberen te bevorderen waar blijken te zijn, al het “werk” in gevaar is. Daarmee word de weg naar de derde wereldoorlog in opdracht van de zionisten verder geplaveid.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.