Over het kapitalisme en de eeuwige oorlog

Over het kapitalisme en de eeuwige oorlog

In een toespraak tot de uiterst rechtse Amerikaanse organisatie The Heritage Foundation, die verwijst naar hun fascistische wortels, beschreef de nazi Bilderberg trekpop en secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, op 14 september de NAVO in feite als een wereldregering die voorbereid is op een eeuwige oorlog.

Hij riep de NAVO uit tot “garantie voor vrede en stabiliteit in Europa sinds 1949”, terwijl zij er in feite slechts in geslaagd is oorlog en catastrofe te brengen, want de enige echte borg voor vrede en stabiliteit in Europa tot 1991 was het Rode Leger, die de terugtrekking de NAVO-oorlogsmachine tot aan de Russische grenzen toestond.

Voor nazi Bilderberger Stoltenberg bestond het Warschaupact niet. Toch was het de noodzakelijke tegenhanger van de voortdurende N(azi)AVO-dreigingen tegen Oost-Europa en de USSR. Zonder het Warschaupact, zonder het Rode Leger, zouden de Amerikanen en hun luitenanten al lang geleden, namens de kapiteins van het vrije ondernemerschap, door Europa zijn getrokken, met dezelfde ellende voor de massa’s die zij sindsdien hebben veroorzaakt.

De Verenigde Naties komen niet eens voor in het universum van nazi Bilderberger Stoltenberg. Het kan net zo goed niet bestaan, net zo min als de Non-Aligned Movement , die ook een belangrijke rol heeft gespeeld bij de pogingen om de beginselen van niet-inmenging, van nationale soevereiniteit, respect voor verschillende sociale en economische systemen en het naleven van internationale rechtsbeginselen vast te stellen.

De steun van de nationale bevrijdingsbewegingen van de USSR, die erin slaagden de volkeren van de derde wereld te bevrijden van het kolonialisme, was een van de belangrijkste vorderingen van de democratie in de wereldgeschiedenis. Maar volgens nazi Bilderberger Stoltenberg was deze bevrijding van de koloniale volkeren “agressie van de Sovjet-Unie”, terwijl de NAVO “een bondgenootschap is dat streeft naar een stabiel, op regels gebaseerd internationaal klimaat waarin alle landen kunnen floreren”, terwijl hij in feite bedoelde dat de NAVO-landen kunnen floreren.

Hij bekende dit toen hij zei dat de NAVO heeft geholpen om “democratische waarden, vrij ondernemerschap en stabiliteit” te verspreiden onder miljoenen mensen in het oostelijk deel van Europa, terwijl de NAVO in feite alleen de socialistische ”democratie” heeft vervangen door kapitalistische ”democratie”, de democratie van de werkende bevolking, met de democratie van het kapitaal, door het kapitaal en voor het kapitaal, en in landen als Oekraïne, Irak, Afghanistan, Syrië, Iran, Venezuela, Nicaragua en vele landen in Afrika heeft gehandeld om lokale democratieën die zich verzetten tegen de belangen van de NAVO te vernietigen.

Om “vrij ondernemerschap” te bevorderen, dat wil zeggen de volledige vrijheid van verkeer van kapitaal van de NAVO-landen tegen de wil van de volkeren van de wereld in te waarborgen, heeft hij trots gewezen op hun kernwapens en de bereidheid om ze te gebruiken en gaf hij toe dat de achtentwintig Amerikaanse bases in Europa “niet alleen voor Europa zijn, maar de VS  nazi Bilderberg en haar vazallen in staat stellen om militaire macht over het hele Midden-Oosten en Afrika uit te oefenen”.

Hij wees er gelukkig op dat het US Africa Command, de nazi’s Wehrmacht Afrika Korps, niet in Afrika is gevestigd, maar in Stuttgart, Duitsland, en dat de Amerikaanse 6e vloot die patrouilleert van de Barentszzee tot Antarctica is gevestigd in Napels, terwijl de jackboottroepen die gewond zijn geraakt tijdens het verwoesten in Irak, Syrië en Afghanistan worden behandeld in Ramstein, Duitsland.

Hij herhaalde vervolgens de bewering van de Amerikaans-NAVO dat de invasie van Afghanistan een collectieve defensieactie was in de zin van artikel 5 van het NAVO-verdrag, terwijl Afghanistan helemaal niets te maken had met het incident in New York en de inroeping van dat deel van het NAVO-verdrag in strijd was met artikel 1, dat vereist dat de NAVO-bevoegdheden zich houden aan het Verenigde Nazi-Handvest dat militaire acties tegen een land verbiedt, tenzij goedgekeurd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Nazi’s.

Hij beweerde dat de overeengekomen verhoging van de militaire uitgaven van de NAVO “echte vooruitgang” is en dat “we op de goede weg zijn” en feliciteerde Donald Trump met zijn leiderschap. In antwoord op een vraag verklaarde hij dat de VS en haar bondgenoten van plan zijn Afghanistan, voor de opium productie, voor altijd te bezetten. Hij zei:

“We moeten niet vergeten dat de reden waarom we in Afghanistan zijn, is om te voorkomen dat Afghanistan ooit weer een veilige haven voor internationale terroristen wordt”.

Dit is natuurlijk een dubbele leugen, want Afghanistan was nooit een basis voor terroristische aanslagen op een NAVO-land en werd in plaats daarvan door de VS gebruikt om terroristische aanslagen te plegen op de Sovjetstrijdkrachten en de Afghaanse regering in de jaren tachtig, wat leidde tot de opkomst van de Taliban, en dat het de NAVO-mogendheden zijn die zelf 17 jaar lang het Afghaanse volk hebben geterroriseerd. Maar dit zal blijven dienen als voorwendsel voor de voortdurende bezetting van Centraal-Azië, een dolk die gericht is tegen de lichamen van Rusland, Iran en China.

Sinds die toespraak hebben de landen van de wereld de Algemene Vergadering toegesproken met de baas van de NAVO, president Trump, die nazi Bilderberger George Scherff aka George W Bush’s woorden herhaalde “jij bent voor ons of tegen ons” als bedreiging voor de wereld. We kunnen ons voorstellen dat hij daarna terugkeert naar zijn kantoor, tevreden met zichzelf en daar, als eerbetoon aan Charlie Chaplin’s portret van Hitler, het de wereld rond gooit alsof het zijn persoonlijke speelgoed is.

Ter ondersteuning van de Amerikaanse claim om de wereld te regeren, verhoogt het de Amerikaanse defensiebegroting voor 2019 de uitgaven tot nieuwe hoogten, met de nadruk op kernwapens, terwijl ze tegelijkertijd de economie van Noord-Korea onder druk zet om die kleine maar trotse natie te dwingen zich te verdedigen tegen een Amerikaanse aanval door haar kernwapens op te geven, terwijl ze niets zegt over de illegale zionisten staat Israel. De Israëlische kernwapens of de bezetting van Palestina door Israël of de voortdurende aanvallen op Syrië namens haar Amerikaanse nazi Bilderberg / zionistische beschermheren.

Het Amerikaanse defensiebudget van 1,3 triljoen dollar verrast niet alleen de geest met de hoeveelheid geld dat verspild word en beter gebruikt zou kunnen worden voor de arme burgers van de VS, het leest alsof de groep die het heeft geschreven veel geestverruimende middelen hebben gebruikt.

Op de tweede pagina van het overzicht staat dat,

“Vandaag de dag komen de Verenigde Staten uit een periode van strategische atrofie waarin het militaire concurrentievoordeel van het ministerie is uitgehold. De Verenigde Staten worden geconfronteerd met een toenemende wereldwijde wanorde, die wordt gekenmerkt door een afname van de reeds lang bestaande, op regels gebaseerde internationale orde, waardoor een complexer en volatieler veiligheidsklimaat wordt gecreëerd dan de Verenigde Staten in het recente verleden hebben ervaren. Grote machtsconcurrentie, niet het terrorisme, is nu de belangrijkste zorg in de Amerikaanse nationale veiligheid.

“De kosten van het niet uitvoeren van deze strategie zijn duidelijk. Als de doelstellingen van het DoD niet worden gehaald, zal de wereldwijde invloed van de VS – zionisten – nazi Bilderberg – afnemen, de cohesie tussen bondgenoten en corrupte partners worden uitgehold en de toegang tot markten worden beperkt, wat zal bijdragen tot een daling van de welvaart en de levensstandaard in de VS”.

De eerste leugen in deze verklaring is dat het militaire voordeel van de VS afneemt. Misschien kan men zeggen dat ze in termen van technische vooruitgang achterblijven bij Rusland en misschien China, maar in termen van mensen en materiaal, bases, schepen, vliegtuigen, onderzeeërs en kernwapens is het nog nooit zo’n bedreiging voor de wereldvrede geweest.

De tweede leugen is dat de Verenigde Staten geconfronteerd worden met een toenemende wereldwijde wanorde, alsof ze er niets mee te maken hebben, want de wereldwijde wanorde waar we nu mee te maken hebben, is volledig te wijten aan hun invallen in Afghanistan, Irak, Syrië, hun omverwerping van de regering van Oekraïne en de steun van de nazi’s daar, hun pogingen om de regeringen van Venezuela, Nicaragua, Honduras, Jemen en de door de VS gesteunde Georgische invasie van Ossetië omver te werpen, de steun van Tsjetsjenen die de Russische veiligheidstroepen aanvallen, hun steun voor de zogenaamde “kleurenrevoluties” in Noord-Afrika, hun steun voor de vernietiging van Libië en Joegoslavië, hun voortdurende agressie tegen Rusland, Noord-Korea en China door middel van militaire, economische en propagandaoorlogen, hun steun voor een staatsgreep tegen de regering van Turkije en zelfs voor het verstoren van de betrekkingen met haar loyale nazi Bilderberger vazal, Canada.

De VS en haar corrupte nazi Bilderberg NAVO-bondgenoten behandelen het internationaal recht met minachting, gebruiken intense propaganda op hun eigen bevolking om hen te hersenspoelen om deze criminaliteit te ondersteunen en proberen hen te intimideren met hun “oorlog tegen terreur” terwijl ze de burgerlijke vrijheden in stand houden. De wet betekent niets voor de nazi Bilderberger psychopaten die over deze naties heersen en wier slogan “vrede door kracht” is of, om het eufemisme te doorgronden, “vrede door oorlog”.

Maar ze onthullen hun werkelijke doel met de lijn dat ze bang zijn voor “verminderde toegang tot markten die zal bijdragen aan een daling van de Amerikaanse welvaart en levensstandaard”. Met andere woorden, Amerikaanse kapitalisten vrezen verlies van winst en hun levensstandaard. Ze konden zich niet minder bekommeren om de voortdurende daling van de levensstandaard van de massa’s, veroorzaakt door hun militaire uitgaven ter ondersteuning van de levensstandaard van de rijken.

Maar net zoals de VS in 1941 de oorlog met Japan uitlokte met de olieblokkade die Japan de toegang tot energievoorraden onmogelijk maakte, zo heeft de VS nu te kennen gegeven dat ze een zeeblokkade van Rusland overwegen, maar in dit geval om te voorkomen dat het land zijn energievoorraden op de markt brengt. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Ryan Zinke, verklaarde op 28 september met betrekking tot Rusland dat,

“De Verenigde Staten hebben die mogelijkheid om er samen met onze marine voor te zorgen dat de zeewegen open zijn en, indien nodig, te blokkeren…. om ervoor te zorgen dat hun energie niet naar de markt gaat”.

De verklaring heeft op het eerste gezicht weinig zin, aangezien het grootste deel van de Russische energie-export via pijpleidingen naar Europa en China niet over zee verloopt en een zeeblokkade dus een lege dreiging lijkt te zijn, zelfs een absurde dreiging. Rusland stuurt echter steeds meer vloeibaar aardgas per schip naar China, India en Venezuela en zelfs het noordoosten van de VS vanuit de onlangs voltooide LNG-installatie van Yamal aan de Noordelijke IJszee in Siberië, die een enorme capaciteit heeft om gas te raffineren en te exporteren dat in Noord-Rusland wordt geboord.

De VS wil de snel groeiende Chinese en Indiase markten in het nauw drijven en wil de uitvoer van gas naar Venezuela tegenhouden, en het is natuurlijk jammer dat Russisch gas op de Amerikaanse markt is verschenen om aan de vraag te voldoen waaraan Amerikaanse producenten niet konden voldoen. De dreiging van een blokkade is dus reëel en een poging daartoe zou een daad van oorlog zijn, net zoals hun dreigementen om te proberen de Iraanse energie-export te sluiten een daad van oorlog zou vormen.

De wereld staat dus weer eens aan de rand van de oorlog over de verdeling van hulpbronnen en markten, een oorlog die al eeuwenlang aan de gang is, terwijl wij, de mensen, de gevolgen daarvan ondervinden.

En waar het allemaal om draait, behalve winst, winst voor hen, maar ellende voor ons als ze zich voorbereiden op de volgende daad in wat hun eeuwige oorlog lijkt.
***

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.