Poetin, de Paus, het Schisma, de Franken en Romeinen

Poetin, de Paus, het Schisma, de Franken en Romeinen


Dus de paus had een ontmoeting met Poetin. En de media (zakelijk en vrij) zit vol met allerlei meningen, analyses, interpretaties, enz. Eerlijk gezegd heb ik geen interesse om commentaar te geven op het bezoek (hoewel ik er natuurlijk wel een mening over heb) of, nog minder, op de veelal sofomorische (wijze dwazen) en slecht geïnformeerde bezoekers.

Wat ik voorstel is om u bloot te stellen aan een dramatisch ander punt dan waar u normaal gesproken aan wordt blootgesteld. Dus laten we op die reis naar het “ver elders” gaan:

De huidige zogenaamde “christelijke wereld” omvat verschillende “takken” of “denominaties” van het christendom die van elkaar verschillen in dogma, rite, tradities, cultuur, geschiedenis, enz. In tegenstelling tot wat veel mensen graag beweren, zijn deze verschillen verre van onbeduidend, vooral de dogmatische verschillen.

In feite zijn ze enorm groot. Tot het punt dat de enige politiek correcte betekenis van het woord “christen” “iedereen die beweert in Christus te geloven, wat dat ook moge betekenen”. Een beetje vaag, nietwaar?

Die dubbelzinnigheid of ondoorzichtigheid is heel bewust. De ideologie en de mode eisen nu dat we het allemaal met elkaar eens zijn als we hier het cliché over “irrelevante en obscure punten van de mooie theologie” met een knik in ons hoofd krijgen. Prima. Hoewel ik het daar helemaal niet mee eens ben, zal ik daar vandaag (misschien een andere dag) geen ruzie over maken. Vandaag wil ik iets anders bekijken:

het collectieve/bedrijfsgeheugen van sommige, maar niet alle, orthodoxe kerken.

De meeste moderne christelijke kerken hebben een zeer kort collectief geheugen, een eeuw of zo, maximaal een eeuw. Zelfs de Latijnse christenen die beweren “De Kerk” te zijn hebben meestal geen idee van Vaticaan I, ongeacht de Middeleeuwen of de Oudheid. De meeste orthodoxe christenen, die ook beweren “De Kerk” te zijn, doen het niet veel beter.

De meeste Russen zullen een aantal goede ideeën hebben over de geschiedenis van de Russisch-orthodoxe kerk, de meeste Grieken over de Grieks-orthodoxe kerk, de meeste Serviërs over Servische heiligen, enz. In feite is de trieste realiteit dat de meeste zogenaamde “orthodoxe” kerken niet minder van de wortels van het christendom zijn afgesneden dan hun protestantse of Latijnse tegenhangers.

Tot overmaat van ramp nemen de meeste “mainstream” of “officiële” orthodoxe kerken deel aan de zogenaamde “oecumenische dialoog van de liefde” met de andere christenen, en soms zelfs met niet-christelijke denominaties/religies die er zijn.

Als gevolg hiervan, als je gewoon naar de dichtstbijzijnde vermeend “orthodoxe” kerk in de buurt wandelt of rijdt, is de kans het grootst dat je een parochie vindt die erg lijkt op een Latijnse of protestantse parochie, met een “Vader Bob” aan het hoofd, en misschien ook wel wat exotische zang of rituelen, maar met weinig verschil in ethos.

De mensen die naar die kerk gaan zullen net als hun niet-orthodoxe tegenhangers zijn: ze proberen te leven volgens de christelijke ethiek, over het algemeen met respect voor wat zij denken dat “orthodoxe tradities” zijn (die in sommige gevallen minder dan een eeuw oud zijn!) en vaak erg gefocust op hun nationale/etnische identiteit.

Een term om dit soort “orthodoxie” te beschrijven is “wereldorthodoxie”. Deze benaming past niet alleen omdat dit soort “Orthodoxie is zeer werelds”, maar ook omdat het wordt geaccepteerd, onderschreven en zelfs beschermd door seculiere wereldmachten die correct hebben vastgesteld dat dit soort “Orthodoxie” geen bedreiging vormt voor hun heerschappij.

SS. Papa Francesco SS. Kirill – 12-02-2016
@Servizio Fotografico – L’Osservatore Romano

Maar er is nog steeds een andere Orthodoxie. Veel kleiner, veel armer, door niemand erkend (althans niet in deze wereld), volledig gemarginaliseerd en vaak verbannen. Ik noem het “Traditionele Orthodoxie” of “Patristisch Orthodoxe Orthodoxie”.

Dit is de orthodoxie, waarvan de culturele en historische wortels direct in de eerste eeuwen liggen, waarvan de idee van wat christelijk is en wat niet, dezelfde is als die van de kerkvaders van de eerste 10 eeuwen van de christelijke geschiedenis en waarvan het dagelijks leven (de ortho-praxis) zo hard mogelijk probeert die van de eerste christenen te evenaren.

Er zijn talrijke verschillen tussen deze “Traditionele Orthodoxie” en “Wereld Orthodoxie” van “Vader Bob”, en ik zal er nu niet op ingaan. Maar één zo’n verschil is het collectieve/bedrijfsgeheugen van deze oude christenen. Vandaag wil ik één dergelijk aspect met u delen: het begrip en de interpretatie van het zogenaamde “Schisma van 1054” door traditionele orthodoxe christenen.

Sinds de paus en Poetin elkaar hebben ontmoet, zal er veel (totaal lege) discussie zijn over het Schisma, over het “verzoenen” van “Oost en West” en al dat soort onzin. Ik denk dus dat het belangrijk is voor u, mijn lezers, om te weten waarom dit allemaal onzin is en hoe oprechte orthodoxe christenen dit onderwerp zien.

Ten eerste wil ik een video met u delen die geproduceerd is door het Grieks-orthodoxe Christian Youtube Channel, een kanaal georganiseerd door leden van de kerk van de echt orthodoxe christenen in Amerika, dat deel uitmaakt van de kerk van de echt orthodoxe christenen van Griekenland.

Deze kerk is een van de vier traditionalistisch-orthodoxe kerken die de meeste, maar niet alle, traditionalistisch-orthodoxe christenen wereldwijd verenigd hebben (de andere drie zijn de Oud-orthodoxe kerk van Roemenië, de Russisch-orthodoxe kerk in het buitenland en de Oude kalender-orthodoxe kerk van Bulgarije). Dit is een serie van negen korte video’s getiteld “Franken en Romeinen”.

Om het bekijken te vergemakkelijken, heb ik al deze korte video’s samengevoegd tot één die ik nu hieronder plaats.

De paneldiscussie, geleid door pater Christodulos, draait om het boek “Franks, Romans, Feudalism, and Doctrine” van pater John Romanides. Ik heb dit boek – samen met een ander boek, “Inleiding tot het Romeinse Rijk, Roemenië, Roumeli” – hier beschikbaar gesteld om te downloaden:
https://drive.google.com/open?id=1NvJMqDM9JKRNibJ1xd6yDyEDwKqnaozP
Dit is één gecomprimeerd bestand dat beide boeken van pater John in drie formaten bevat: PDF, DOCX, ODT en FB2 samen met enkele video’s over het onderwerp “ziekte van de religie”.

Hier is de video zelf: 

Je zou kunnen denken dat het lezen van een boek (of twee) en het bekijken van een 80min lange video te veel werk is, maar dat dit echt het minimum is om je zelfs maar een eerste indicatie te geven van hoe anders het wereldbeeld en de collectieve herinnering van “Traditioneel Orthodoxe Christenen” is dan de mainstream “Christendom” die je elke dag ziet, ook van de vertegenwoordigers van “Wereld Orthodoxie”.

In feite, als u naar uw lokale “officiële” parochie gaat en “Vader Bob” vraagt wat hij denkt van de standpunten die hier worden gepresenteerd, zal hij ze ofwel aan de kaak stellen als “fanatisme” of, het meest waarschijnlijk, hij zal u vertellen dat hij er nog nooit van gehoord heeft. En toch zijn de dingen niet zo eenvoudig.

Hierboven zei ik dat de traditionele orthodoxie een kleine deelverzameling vormt van de veel grotere orthodoxe wereld die er is. Dit is waar, en het is ook niet waar. De realiteit is dat er binnen de “officiële” orthodoxe kerken veel mensen zijn die geestelijk veel dichter bij hun traditionele broeders staan dan bij hun modernistische geestelijkheid. Niet alleen dat, maar ook binnen de geestelijkheid van de “officiële” orthodoxe kerken zult u soms geestelijken tegenkomen die persoonlijk zeer dicht bij de oude orthodoxie zijn gebleven.

Het beste voorbeeld is pater John Romanides die niet alleen deel uitmaakte van het (zeer “woordelijk”) Grieks-orthodoxe aartsbisdom Amerika en de (“officiële”) kerk van Griekenland. Hij was zelfs lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken. Nauwelijks de typische biografie van een traditionalist, om het zacht uit te drukken!

De realiteit is dat de grens tussen “wereld” en “traditionele” orthodoxie erg poreus kan zijn en dat terwijl de “zichtbare” traditionalisten een kleine minderheid zijn in de orthodoxe wereld, er ook veel traditionalisten in de “officiële” orthodoxe kerken zijn. Niet alleen dat, maar de aanwezigheid van een hoog opgeleide en gemotiveerde traditionalistische minderheid dwingt de (vaak modernistische) meerderheidsgeestelijken om “over hun schouder te kijken” en heel voorzichtig te zijn met wat ze zeggen of doen om niet van afvalligheid te worden beschuldigd.

Dat brengt mij (eindelijk!) bij Poetin en de Paus.

Poetin en de paus kunnen elkaar zoveel ontmoeten als ze willen, en de paus kan ook een ontmoeting hebben met patriarch Kirill, het huidige hoofd van de “officiële” Russisch-orthodoxe kerk. Dit is niets nieuws, soortgelijke ontmoetingen hebben in het verleden vele malen plaatsgevonden, en niet alleen met Russen, maar ook met Griekse en andere orthodoxe bisschoppen en patriarchen.

In 1993 ondertekenden enkele Latijnse en orthodoxe geestelijken wat alleen maar als een “vereniging” kan worden beschouwd, de zogenaamde “Balamand-verklaring“. In de 15e eeuw tekenden Latijnse of orthodoxe bisschoppen zelfs een officiële unie tussen de twee kerken, dit was de zogenaamde “Valse Unie van Florence”. Slechts één orthodoxe afgevaardigde, de heilige Markus van Efese, weigerde te tekenen. En toch stortte zelfs dit project snel in elkaar. Waarom?

Omdat de realiteit is dat de orthodoxe bisschoppen in geloofsaangelegenheden niet de exclusieve verantwoordelijkheid hebben om het “dat de Heer heeft gegeven, door de apostelen is gepredikt en door de paters bewaard is gebleven” te handhaven. Daarop is de Kerk gesticht en als iemand hiervan afwijkt, is hij geen christen meer en moet hij ook niet langer christen worden genoemd” (H. Athanasius).

Dat is de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke orthodoxe christen, met inbegrip van leken, vrouwen en zelfs kinderen! Om een van Iran geleend beeld te gebruiken: elke orthodoxe christen is een “hoeder van het geloof”. En bij vele gelegenheden in de geschiedenis van de Kerk was het een kleine minderheid, of zelfs één enkele persoon (zoals de heilige Markus van Efeze of de heilige Maximos de Biechtvader) die de waarheid verdedigde.

Zeker, er zal een afvallige en vervallen bisschop zijn (de geschiedenis van de kerk zit er vol mee), en de grote leiders zullen bedorven en gekocht worden. Vanuit dat oogpunt lijkt de situatie in de orthodoxie erg op die in de Islam, waar veel zogenaamde “leiders” corrupt zijn en lang betaald zijn, maar waar de massa, de kudde, onomkoopbaar blijft, zelfs wanneer de “elites” dat zijn.

Het is dus mogelijk dat de meeste (of zelfs alle) “officiële” orthodoxe kerken op een dag een soort “overgave” document zullen ondertekenen waarin ze hun Romeinse erfgoed in principe zullen ruilen voor een neo-frankisch erfgoed, maar zelfs dat is nogal onwaarschijnlijk.

Zodra de modernisten een lelijke daad achter de rug (of over het hoofd – kies je metafoor) van hun kudde proberen uit te voeren, eindigt het meestal met een opstand van de “basis” tegen de heersers, en dat is precies wat er gebeurde in 1923, toen sommige orthodoxe kerken besloten om over te stappen op de Pauselijke Kalender (ook wel “Gregoriaanse Kalender” genoemd).

Ik betwijfel ten zeerste of de huidige “officiële” Russisch-orthodoxe kerk (het “Moskouse Patriarchaat”) enige vorm van verbondenheid met Rome zou accepteren, maar als dat gebeurt kan ik absoluut garanderen dat er een enorme terugslag is van vele, en misschien wel de meeste, bisschoppen, priesters en leken.

Het is dus heel eenvoudig: aangezien het volk nooit een unie met Rome zal accepteren, is het voor het volk van Rome van weinig belang wat hun “leiders” doen. En als de Russen daar niet naartoe gaan, dan is het hoogst onwaarschijnlijk dat de anderen er alleen naartoe durven gaan.

In het geval van Poetin heb ik er geen twijfel over dat zijn ontmoeting met de paus niets te maken heeft met plannen voor een “unie”, maar omdat die “unie” elke keer besproken wordt als een hoge Russische politicus of geestelijke de paus ontmoet, dacht ik dat ik hier net zo goed kon uitleggen waarom het niet gebeurt.

Als u de tijd neemt om de video hierboven te bekijken of, beter nog, om de boeken van Romanides te lezen, zult u onmiddellijk begrijpen waarom al deze lege praatjes over “verzoening” niet alleen verstoken zijn van enige inhoud, want het gaat volledig voorbij aan wat het huidige Oosten en Westen werkelijk van elkaar scheidt en wat het Noorden en het Zuiden van gisteren was:

Het “Westen”, de zogenaamde “Westerse beschaving” heeft absoluut niets te maken met het oude Rome of, nog minder, het oude Griekenland. “Onze” moderne beschaving komt op geen enkele manier voort uit het oude Griekenland. Het moderne Europa, het “Westen” is een product van de Frankische beschaving en het moderne West-Europa is gebouwd op de ruïnes en het bloed van de Romeinse beschaving.

Het kostte de Franken eeuwen om de (orthodoxe) Romeinse beschavingen van Zuid-Europa volledig uit te roeien en zichzelf te vervangen als de “nieuwe Romeinen”. Rusland daarentegen is vandaag de dag nog steeds de directe erfgenaam van de Romeinse beschaving en hoewel de orthodoxie in Rusland zwak is, vooral de traditionele orthodoxie, is het al krachtig genoeg om pogingen te ondernemen om Rusland aan de neo-Frankische wereld voor te leggen die volstrekt zinloos zijn.

Al deze Latijnse dromen over “het opdragen van het Russisch aan de Maagd Maria” en alle andere manieren om Rusland aan de Paus te onderwerpen (wat hier natuurlijk het echte doel is) hebben dus geen enkele kans van slagen, althans zolang een voldoende deel van het Russisch-orthodoxe volk (niet alleen de geestelijkheid!) zijn traditionele “collectieve/gezamenlijke” herinnering aan de ware geschiedenis van de Christuskerk en de wortels van de Russisch-Orthodoxe Kerk behoudt.

Tot slot wil ik u zeggen dat ik niet van plan ben om een polemiek aan te gaan met hen die verontwaardigd zullen zijn over wat ik hierboven heb geschreven. Ik realiseer me dat wat ik geschreven heb in directe tegenspraak is met wat de meesten van ons sinds onze kindertijd verteld is.

Daarom zei ik dat ik je vandaag wilde meenemen naar een reis naar het “verre elders”. Dat “ver weg” is letterlijk “niet van deze wereld” en daarom schreef de H.Paulus dat
de wereldse wijsheid voor God dwaasheid is“.

Mijn enige doel is om met u te delen wat mij is overgeleverd, omdat ik er sterk van overtuigd ben dat het zeer relevant is voor een echt begrip van het moderne Rusland. Hoewel ik aanbied om met u een standpunt te delen dat weliswaar heel anders is dan dat van de mainstream, probeer ik geen bekeerlingen te maken of iets te verkopen.

Ik wil u de instrumenten geven die naar mijn mening van cruciaal belang zijn om te begrijpen waarom deze constante discussie over een soort “verzoening” onzinnig is, maar als u de voorkeur geeft aan de mainstream-versie – negeer elk woord waarover ik heb geschreven. Ik hoop dat deze post voor de rest van jullie met een gezond verstand nuttig zal zijn.

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, False Flag, Geschiedenis, Jongeren, Maatschappij, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Video's, Wereldoorlog 3, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.