PROTOCOL 11 van 24 (De Totalitaire Staat)

PROTOCOL – 11 van 24 (De Totalitaire Staat)

1. De ‘raad van state’ zal tot taak hebben de macht van de regering te onderstrepen. Het zal slechts in schijn een wetgevend lichaam zijn, in werkelijkheid zal dit echter een redactiecommissie zijn voor het uitwerking der wetten en regeringsverordeningen,

2. Een wezenlijk deel van het program van onze staatsregeling bestaat daarin, dat wij de wetten maken, dat wij recht spreken en dat tegelijkertijd de administratie in onze handen is. Deze werkzaamheid zullen wij uitoefenen: a. Door voorstellen aan het wetgevend lichaam. b. Door verordeningen van de president in de vorm van algemene besluiten, door terzijdestelling van de senaat en door beslissingen van de raad van state in de vorm van ministeriële besluiten. c. Op het geschikte ogenblik in de vorm van een staatsgreep.

3. Nu wij ons plan in grote trekken ontworpen hebben, willen wij de afzonderlijke maatregelen uiteenzetten, waarvan wij ons tot de opbouw van onze staat in onze geest zullen bedienen. Hiertoe behoren de vrijheid van drukpers, het recht van vereniging en vergadering, de gewetensvrijheid, het kiesrecht en vele andere dingen, die uit de menselijke gedachten wereld moeten verdwijnen of grondig moeten worden veranderd, zodra de nieuwe staatsregeling afgekondigd zal zijn. Slechts op het juiste ogenblik zullen wij onze vernieuwingen er door kunnen krijgen en om de volgende redenen. Wanneer de verandering met grote gestrengheid wordt gevoerd, kan ze vanwege de vrees voor veranderingen, welke er kort geleden geweest zijn, tot wanhoop voeren. Wanneer we daarentegen concessies doen, zal het volk zeggen, dat wij onze fouten ingezien hebben en dit zou het geloof aan de onfeilbaarheid van onze regering verwoesten of men zal zeggen, dat we bang zijn en slechts gedwongen concessies doen, waarvoor niemand ons dankbaar zal zijn, omdat men ze voor vanzelfsprekend houdt. Een en het ander zou de nieuwe staatsregeling maar schaden.

4. Op de dag van haar afkondiging, als de volkeren door de juist volvoerde staatsgreep nog geheel versuft en angstig en radeloos zijn, moeten zij erkennen, dat wij zo sterk, machtig en onkwetsbaar zijn, dat wij ons over hen niet meer bezorgd behoeven te maken, dat wij niet alleen geen acht meer zullen slaan op hun beschouwingen en wensen, maar dat voorbereid zijn op ieder ogenblik en op iedere plaats elke tegenstand en elke demonstratie te onderdrukken. De volkeren moeten weten dat wij de gehele macht met één slag tot ons hebben getrokken en dat wij onze macht in geen geval met hen zullen delen. Dan zullen zij de ogen sluiten en geduldig het verloop der gebeurtenissen afwachten.

5 De volkeren zijn een kudde schapen, wij zijn de wolven. En weet gij wat er van de schapen wordt, als de wolven de kudde binnendringen? Zij zullen hun ogen weer sluiten, omdat wij hun de teruggave van al hun geroofde vrijheden zullen beloven, zodra wij alle vijanden van de vrede neergeveld hebben en de partijen tot onmacht zullen hebben veroordeeld. Ik geloof dat Ik U niet behoef te vertellen, hoe lang zij op de terugkeer van hun vrijheden zullen wachten. Daarom hebben wij deze gehele politiek uitgevonden en het volk bijgebracht, zonder hen in staat te stellen haar diepere zin te onderscheiden, als het niet was om langs omwegen datgene te bereiken wat ons verstrooide volk langs de rechte weg niet zou kunnen bereiken?

6. Dat was de grondslag van onze organisatie van de vrijmetselarij welke plannen deze beesten in het geheel niet vermoeden. Wij nemen hen niettemin in onze loges op, zodat zij hun broeders zand in de ogen kunnen strooien.

7. De genade van god heeft ons over de gehele wereld verstrooid. In deze schijnbare zwakte ligt heel onze kracht, die ons heden op de drempel van wereldheerschappij heeft gebracht.

8. De eerste steen is gelegd. We moeten het bouwwerk alleen nog voltooien.

PROTOCOL 12 (Controle over de pers)

Dit bericht is geplaatst in Protocollen. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.