PROTOCOL 14 van 24 (Aanval op religie)

PROTOCOL 14 (Aanval op religie)

1. Zodra wij de wereldheerschappij verkregen hebben. zullen wij geen ander geloof dulden dan dat aan onzen enen god (satan), met wiens ons lot verbonden is, omdat wij het ingewijde en ‘geïllumineerde’ volk zijn en omdat door onzen God ons lot met dat van de gehele wereld samenhangt. Op dezen grond moeten wij alle andere religies vernietigen. Wanneer ook het aantal der goddelozen zich zou vermeerderen dan zal deze overgangstoestand onze plannen toch niet in de war sturen, maar veel meer de toekomstige generaties tot vermaning dienen. Wij zullen de geheimzinnige waarheid bewijzen, waarop de gehele kracht van onzen godsdienst berust.

2. Dan zullen wij bij iedere gelegenheid verhandelingen publiceren, waarin onze zegenrijke regering met die van het verleden zullen vergelijken. De voordelen van de vrede, veroverd door eeuwen van onrust, zullen het zegenrijke karakter van onze heerschappij doen uitkomen. De fouten van de regeringen uit het verleden zullen wij in de felste kleuren afschilderen. Wij zullen zo’n afkeer tegen ze verwekken, dat de volkeren de lijfeigenschap zullen verkiezen boven de rechten van die veelgeroemde vrijheid, welke hen slechts heeft gekweld en de bronnen van het menselijk bestaan heeft uitgeput en die alleen door een troep avonturiers werd uitgebuit, die niet wisten hoe zij haar moesten gebruiken. De nutteloze revoluties waartoe wij de menigten dreven om hun regeringen te ondermijnen. zullen hen dermate vermoeien, dat zij er de voorkeur aan zullen geven om van ons alles te verdragen, alleen om geen nieuwe onrust te moeten doormaken. Speciaal zullen wij de historische fouten van de regeringen uit het verleden onderstrepen, die, tegen, alle beter weten in, de mensheid zoveel eeuwen lang gekweld hebben, daarbij vage plannen van sociaal verkregen vrijheden najoegen zonder te merken, dat deze plannen de algemene verhoudingen van de menselijke samenleving niet verbeterde, alleen maar verslechterde.

3. De gehele kracht van onze beginselen en maatregelen zal daarin bestaan. dat we ze in de lichtende tegenstelling zullen stellen tegenover het gevallen systeem van de oude ‘sociëteit verhoudingen’

4. Onze filosofen zullen alle gebreken van de Christelijken godsdienst bespreken. Nooit zal iemand echter onzen godsdienst vanuit zijn ware gezichtspunten aan een beoordeling onderwerpen omdat niemand hem ooit begrijpen zal, uitgezonderd de onzen, die nooit zijn geheim zullen verraden.

5. In de zogenaamde vooruitstrevende landen hebben wij een onbeduidende, smerige, afschuwwekkende literatuur geschapen. Deze literatuur zullen wij nog enigen tijd na de instelling van onze heerschappij onderhouden om de tegenstelling tot onze uiteenzettingen en leerstellingen te laten uitkomen. Onze ‘Wijzen’ zullen redevoeringen, plannen, verhandelingen en opstellen ontwerpen met behulp waarvan wij de geesten beïnvloeden en in de richting van die ideeën zullen leiden. die wij hun willen ingieten.

PROTOCOL 15 (Meedogenloze onderdrukking)

Dit bericht is geplaatst in Protocollen. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.