PROTOCOL 23 van 24 (Indoctrinatie van respect)

PROTOCOL 23 (Indoctrinatie van respect)

1. Om de volkeren aan gehoorzaamheid te wennen moet men ze tot bescheidenheid opvoeden. Daarom moet de productie van luxe artikelen ingekrompen worden. Daardoor zullen we de moraal verbeteren, die door den wedijver in pronkzucht bedorven werd.

2. We zullen den handenarbeid weer bevorderen om de grootindustrie te benadelen; dit is ook daarom noodzakelijk, omdat de fabriekseigenaren dikwijls, zij het ook onbewust hun arbeiders in staats-vijandige zin beïnvloeden.

3. Een volk, dat zich alleen met kleinbedrijf bezighoudt kent geen werkloosheid; het is aan de bestaande maatschappelijke orde vast verknocht en ondersteunt daarom de regering. Werkloosheid is het grootste gevaar voor de regering voor ons zal de werkloosheid haar rol uitgespeeld hebben, zodra de macht in onze handen is.

4. De drankzucht zal eveneens wettelijk worden verboden en als misdaad tegen de mensheid gestraft  worden, omdat de mens onder invloed van den alcohol tot een wild dier wordt.

5. De volkeren, ik herhaal het nog eens, gehoorzamen alleen maar blindelings aan een sterke, volkomen onafhankelijke macht, die zich met zwaard in de hand tegen iedere sociale opstand verdedigt. Waarom zouden de mensen een koning met een engelen ziel nodig hebben? Ze moeten in hem de belichaming van de kracht en de macht zien.

6. De tegenwoordige regeringen leiden haar bestaan te midden van een door ons zedeloos gemaakte maatschappij, die zelfs de macht van God loochent en waar de vlam van de anarchie uitslaat. Onze vorst moet daarom voor alles dit verterende vuur blussen en tot dit doel de huidige samenleving, zij het ook door verdrinking in eigen bloed. opheffen om haar dan in de gedaante van een goed georganiseerd leger weer te laten opstaan, die elke het staatslichaam bedreigende besmetting bewust zal bestrijden.

7. Onze vorst zal door onze God zijn uitverkoren de zinloze krachten te vernietigen, die geleid worden door een dierlijk drijven en niet door het verstand, door de ruwheid en niet door de menselijkheid. Deze krachten vieren thans overwinning, terwijl zij onder de schijn van het recht en de vrijheid roof en gewelddadigheden uitoefenen. Ze hebben iedere maatschappelijke orde vernietigd om nu op haar puinhopen de troon van de ‘koning der joden op te richten. Maar haar rol zal uitgespeeld zijn, zodra onze vorst de regering overneemt. Dan moeten zij van zijn pad weggevaagd worden, opdat geen hindernis overblijft.

8. Dan zullen wij de volkeren kunnen zeggen: Dankt God en buigt U voor hem, die op zijn voorhoofd het teken der voorzienigheid draagt en wiens ster God zelf leidt. opdat niemand buiten hem de mensheid van al het kwaad verlossen.

PROTOCOL 24 (Kwaliteiten van de heerser)

Dit bericht is geplaatst in Protocollen. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.