Slotwoorden over maskers en lockdowns – Deel één

Slotwoorden over maskers en lockdowns Deel één

Er is geen objectief wetenschappelijk onderzoek om de harde reacties van internationale gezondheidsambtenaren op COVID-19 te ondersteunen. Maar net als bij slachtkoeien worden we in het voortdurende drama van de pandemie meegesleept. De laatste opzettelijke schrik: Waarschuwingen dat de Verenigde Zionisten Staten van Amerika op weg zijn naar een catastrofale gezondheidscrisis zijn urgent geworden. De meeste pandemiemodellen voorspellen een golf die in de herfst begint en in de winter verergert en die de ergste dagen van de lente zou kunnen evenaren of zelfs overtreffen.

Een welbekende prognose ziet een “meest waarschijnlijke” scenario van meer dan 3.000 sterfgevallen per dag in december en bijna 400.000 cumulatieve coronavirus-gerelateerde sterfgevallen tegen het einde van het jaar. Tot nu toe is alles wat ze zeiden over sterfgevallen een grove overdrijving geweest, maar ze genieten ervan om ons bang te maken met voorspellingen die uiteindelijk geen draad van waarheid hebben.

Amerikaanse kinderen dat soms niet genoeg te eten heeft nu maar liefst 14 keer zo hoog is als vorig jaar.

De COVID lockdown blijft zijn tol eisen van de mensheid, met kinderziekenhuizen die alarmerende stijgingen van zelfmoordpatiënten zien. Dit is tragisch en hartverscheurend, maar de corrupte politici, de ”pers” en een selecte groep van gezondheidsambtenaren kunnen zich niet minder bekommeren om de menselijke ellende die ze veroorzaken. Nog alarmerender is dat het percentage Amerikaanse kinderen dat soms niet genoeg te eten heeft nu maar liefst 14 keer zo hoog is als vorig jaar.

Alleen al in Syrië hebben nog eens 700.000 kinderen honger vanwege de zwaar beschadigde economie van het land en de gevolgen van de beperkingen van het coronavirus, waarschuwde een internationale hulpgroep. Overal ter wereld is het verhaal hetzelfde. ”Mensen”, corrupte politici en gezondheidsfunctionarissen die de lockdowns ondersteunen zijn verantwoordelijk voor grootschalig menselijk lijden en de dood en zouden persoonlijk verantwoordelijk moeten worden gehouden voor wat er gebeurt.

De nazi Bilderberg schoft secretaris-generaal van de Verenigde Nazi’s, Antonio Guterres, zei over de miljoen doden: “Het is een geestdodend cijfer. Toch moeten we nooit elk individueel leven uit het oog verliezen. Het waren vaders en moeders, vrouwen en echtgenoten, broers en zussen, vrienden en collega’s.”

Waarom sloten ze zich op sommige plaatsen op, terwijl de pandemie uiteindelijk niet meer dan een dodelijk griepseizoen was? Ze gaan door met hun paniekzaaierij met berichten over bijna een miljoen doden, maar hoe ze die doden hebben geteld is zeer verdacht.

De vraag van deze eeuw, is er een medische reden om de wereld te vernietigen via lockdowns? Als je geïnfecteerd raakt, zijn je kansen, volgens het CDC, om te overleven als volgt:

Leeftijd                                                Overleving kans

0-19:                                                    99.997%

20-49:                                                  99.98%

50-69:                                                  99.5%

70+:                                                      94.6%

Dit zijn de echte kansen om te sterven als je geïnfecteerd bent met COVID-19, volgens de nieuwe nummers van het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding.

1 op de 34.000 voor de leeftijd van 0 tot 19 jaar;

1 op 5.000 voor de leeftijden 20 tot 49 jaar;

1 op 200 voor de leeftijden 50 tot 69 jaar; en

1 op de 20 voor 70 jaar en ouder.

In de loop van zes maanden zijn de Verenigde Zionisten Staten en de hele wereld erin geslaagd zichzelf op de knieën te krijgen, zowel economisch, sociaal als politiek, zonder enige echte medische reden. De sterftecijfers hebben het dieptepunt bereikt, maar vertel dat niet aan bepaalde groepen corrupte nazi Bilderberg trekpop politici (Rutte & Co, Merkel, Macron etc.) die zich met machts- en controleproblemen hebben beziggehouden. Zij zouden, tot de dood,  in een permanente lockdown moeten zitten, niet de gezonde mensen.

Het Wuhan coronavirus is zeer dodelijk geweest voor mensen boven de 70 jaar, dodelijker dan de griep voor mensen boven de 50 jaar. Echter, voor gezonde mensen onder de 50 heeft COVID-19 vrijwel geen dodelijk risico.

Een breed verspreid ”wetenschappelijk onderzoek” rapporteerde dat Covid-19 langdurige hartproblemen veroorzaakt. Dat is Niet waar. De auteurs zijn gedwongen om grote correcties uit te voeren nadat ze het risico verkeerd hadden ingeschat.

Alles aan deze ”plandemie” is overdreven.

Schattingen van COVID’s dodelijkheid zijn regelmatig gedaald. In maart, toen het grootste deel van de natie in lockdown ging, schatte Dr. Anthony Fauci het sterftecijfer op ongeveer 2%, en de Wereld Hell Organisatie (WHO), onderdeel van de Verenigde Nazi’s, stelde het vast op ongeveer 3,4%. Die eerdere cijfers, die veel angstaanjagender waren, kregen uitgebreide aandacht in de door zionisten gecontroleerde pers.

Er is echter weinig media-aandacht geweest voor de nieuwe cijfers, die ons vertellen dat we een selecte groep ambtenaren hebben toegestaan om onze huidige beschaving zelfmoord te plegen.

Herinner je je de oorspronkelijke verhaallijn? Geen behandeling, geen vaccin, en sterk overschatte doodsverwachtingen. De waarheid is dat er veel medicijnen bestaan, natuurlijke en farmaceutische. Er is geen ziekmakend/dodelijk vaccin nodig omdat alleen het krijgen van meer zon, zoals Dr. Fauci nu aanbeveelt, het sterftecijfer doet dalen. Dat geldt ook voor steroïden die gebruikt worden voor astmapatiënten, en voor medicijnen die gebruikt worden voor malaria wanneer ze gebruikt worden met antibiotica en zink. Mensen sterven niet aan COVID als ze genoeg vitamine D in hun bloed hebben! Zelfs gorgelen met jodium doet het virus verdwijnen. Dus lockdowns waren/zijn volkomen verkeerd en wreed. (Of is er werkelijk sprake van een agenda??)

COVID-19 patiënten die genoeg vitamine D krijgen hebben 52% minder kans om te sterven aan de infectie, blijkt uit een studie. Dr. Michael Holick van de Universiteit van Boston vond in zijn vorige onderzoek dat mensen die genoeg vitamine D hebben 54 procent minder kans hebben om het coronavirus te krijgen.

Door de Wereld nu te vertellen dat er een miljoen mensen zijn gestorven door COVID-19, hadden tenminste de helft van die sterfgevallen kunnen worden vermeden als goede behandelingen en de zon werd gebruikt in plaats van het onderwerpen van populaties aan lockdowns en NIET WERKENDE en ZIEKMAKENDE maskers. Het aantal sterfgevallen door het ”nieuwe coronavirus” dit jaar is nu het dubbele van het aantal mensen dat jaarlijks sterft aan malaria en ongeveer het dubbele van het aantal wereldwijde sterfgevallen door de griep.

Binnenkort hebben ze misschien een onnodig ziekmakend/dodelijk vaccin, maar de helft van alle Amerikanen (die met een gezond verstand!) heeft gezegd dat ze het vaccin niet zullen nemen. Dat betekent dat het niet zal werken. Er is geen kudde-immuniteit mogelijk bij een lage vaccinatiegraad.

Gaan ze honderdvijftig miljoen Amerikanen dwingen om een vaccin te nemen met een zeer twijfelachtige veiligheid en effectiviteit? En hoe willen ze 350 miljoen Europeanen overtuigen om deze ziekmakend/dodelijke vaccin te nemen?

Er zijn volgens Ruttes media hoeren (m/v) bij de NOS, NPO, RTL, etc, een heleboel domme, zwaar geïndoctrineerde mensen die zelf een lening willen afsluiten om zich met een ziekmakend, dodelijk RNA vaccin te laten injecteren, en zo hun kinderen vroegtijdig laten steriliseren.!! 

Een meerderheid van de Republikeinen in Amerika zegt dat ze het ziekmakende/dodelijke Covid-19-vaccin zeker of waarschijnlijk niet zouden nemen als het vandaag beschikbaar zou zijn, volgens een nieuwe peiling.

Het Britse (Duitse) Rijk slaat zelfstandig toe.

Groot-Brittannië voert onder Boris Johnson een Traceer APP in, die binnenkort verplicht kan worden. Uiteindelijk moet je elke keer als je uitgaat en naar een restaurant gaat, en één persoon komt opdagen met een ”infectie”; wordt je geacht twee weken in quarantaine te gaan. Je stapt de deur uit en passeert iemand anders met een ”infectie”; moet je twee weken in quarantaine. Dit is niet te rechtvaardigen met een virus dat door de mens is gemaakt en niet dodelijker is dan de griep.

“Boris’ nieuwe COVID beperkingen zijn onwetenschappelijke mumbo jumbo en een oefening in nutteloosheid die miljoenen mensen zal verwoesten,” schrijft R.T. News.

Lockdowns – Niet het antwoord
Prof. Martin Kulldorff
Harvard Medische School

Het Britse publiek is veel beter geïnformeerd over COVID, veel minder dom dan in maart. Ze zullen zich niet schuldig maken aan een nieuwe lockdown die wordt opgelegd door corrupte trekpop politici die de pandemie bij elke beurt verkeerd hebben aangepakt. Een opdoemende tweede lockdown in het Verenigd Koninkrijk, als onderdeel van de lukrake aanpak van de corrupte regering bij de aanpak van de coronavirus plandemie, is gedoemd te mislukken om één reden: “de vereerde ‘Blitzgeest’ waar we hier allemaal samen in zitten, is verdwenen. Nu is het iedereen voor zichzelf.”

Er zijn weinig mensen die sterven, of zelfs in het ziekenhuis worden opgenomen, met Covid-19, waarom is de regeringen van het Verenigd Koninkrijk schijnbaar zo wanhopig om steeds meer beperkingen op onze meest elementaire vrijheden op te leggen?

Na zeven maanden van de pandemie, niet alleen een virale, maar ook een politieke, financiële, economische en persoonlijke pandemie, is het tijd om de balans op te maken van waar we zijn en waar we naartoe gaan. We hebben veel intelligente mensen en artsen die zich hebben ingespannen voor verschillende aspecten van de pandemie; het is slechts een kwestie van luisteren naar wat ze zeggen om tot de waarheid te komen over wat de gezondheidsfunctionarissen doen die de mensheid op de knieën heeft gebracht.

We kunnen de wereld altijd verdelen in die
die bereid zijn te luisteren en degenen die
alleen geïnteresseerd in het luisteren naar zichzelf
en iedereen die het met hen eens is.

Op dit punt in de geschiedenis kunnen veel van onze levens afhangen van ons vermogen om te luisteren. Het is jammer dat we niet tot een consensus zijn gekomen voordat we de gezondheidsfunctionarissen de aanzet hebben gegeven tot de afname van menselijke activiteiten. Hebben we collectief ons verstand verloren, of zijn we zo onderdanig of zo geconditioneerd door propaganda dat we door de bomen het bos niet meer kunnen zien.

Honderden artsen in Europa hebben een open brief ondertekend waarin ze de politici aansporen om een einde te maken aan de lockdowns. “Het huidige crisismanagement is disproportioneel geworden en veroorzaakt meer schade dan dat het goed doet. Wij roepen op tot beëindiging van alle maatregelen en vragen om een onmiddellijk herstel van onze normale democratische bestuurs- en juridische structuren en van al onze burgerlijke vrijheden”. Tot nu toe is de brief ondertekend door 435 artsen, 1.439 medisch opgeleide gezondheidswerkers en 9.901 burgers.

Het algemene verhaal is corrupt, een vreemde oplichterij die niet luistert, die geen inbreng van wie dan ook bevat, maar die zichzelf in stand houdt. Het is onder de totale controle van de bedrijfsbelangen die eigenaar zijn van de mediaslotvoorraad en het vat. We horen wat een zeer kleine groep controleurs wil dat we horen en lezen. Zo brengen ze maximale schade toe aan het menselijk ras terwijl wij hun stratosferische arrogantie toestaan om te heersen.

Mike Whitney schrijft: “Als iemand meedogenloos, herhaaldelijk en schaamteloos tegen je liegt, drukken ze hun afkeer voor je uit.” Dit beschrijft perfect de ”mensen” aan de top . Hij vraagt het ook:

“Welke partij heeft de meest brute, zuinige lockdowns en de meest bestraffende maskermandaten opgelegd, terwijl ze bij elke gelegenheid de angst angstverwekker gestaag omhoog rammelt? Welke staten hebben de meest catastrofale economische schade geleden die voor een groot deel te wijten is aan de edicten die door hun Democratische gouverneurs zijn uitgevaardigd? Welke partij gebruikt een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid om de wereldwijde “Reset”-agenda die op het World Economic Forum (WEF) is aangekondigd, vooruit te helpen? Welke partij gebruikt de Covid-19-fraude om de economie te verpletteren, 40 miljoen banen te elimineren, fundamentele burgerlijke vrijheden terug te draaien en de Verenigde Staten te veranderen in een NWO-slavenstaat die wordt geregeerd door de bankiers van Wall Street, de technocraten van Silicon Valley en de elites psychopaten van Davos? Welke partij?

Niemand zou hebben geraden dat COVID het eerste politieke virus in de geschiedenis zou zijn. Elke dag, in “COVID paniekland,” worden verklaringen uitgegeven die schijnbaar nooit worden uitgedaagd, of zelfs maar in vraag gesteld, of zelfs uitgepakt, of zelfs “ondervraagd” voor een minimale samenhang. Dat is corrupte agenda politiek.

Sommige politici herstellen hun zintuigen. De regering van Florida, Ron DeSantis, hief deze week formeel alle COVID-19 beperkingen in de Sunshine State op, en beloofde de bewoners dat zijn kantoor geen lockdowns zou nastreven, aangezien het zich vooruit beweegt in het beheer van de plandemie van het coronavirus daar.

Conclusie

Hoewel niemand die ik ken twijfelt aan het bestaan van een virus, hebben veel artsen de coronavirus plandemie beschreven als een bedrog. Velen hebben afgebakend hoe politici en drugsindustriemagazijnen het hebben gebruikt om de rest van ons het slachtoffer te maken van de grootste misdaad in de geschiedenis. De rijkdom van miljonairs is in de eerste zes maanden van de pandemie met 845 miljard toegenomen.

Door deze misdaad komen we in een tijd waarin de grote systemen die de mensheid hebben gesteund, beginnen te falen, waardoor het georganiseerde leven ineenstort. Het virus is niets vergeleken met wat er komt en de sterfgevallen van de honger.

De Verenigde Nazi’s, vinden uithongeren het beste wapen dat ze gebruiken in de Holodomor, 2 wereldoorlogen en nu in Syrië, Jemen, continent Afrika etc, etc,  hun nazi fascistische ”noodhulp” programma levert ze vervolgens weer heel veel geld op !! 

Daarom waarschuwen nu al dat honderden miljoenen mensen gevaar lopen. De zieke geesten zoals nazi Bilderberger Gates smullen bij het idee…!

Lees zeker ook:
De echte politieke achter de schermen: Rusland is de bleuprint

De plandemie prikt in de zeepbel van de moderne beschaving. Doug Casey zegt over Amerika: “We stevenen af op een dubbele storm van een politieke crisis en een donderende financiële ineenstorting op hetzelfde moment. Deze perfecte storm zal de persoonlijke vrijheid en financiële zekerheid van iedereen ernstig aantasten.”

Einde van het eerste deel.

In deel twee staan Zweden en Zuid-Dakota centraal, die tegen de stroom in zijn gegaan omdat ze hun samenleving nooit met lockdowns hebben verpletterd.

Dit bericht is geplaatst in 5G, Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, Gezondheid, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.