Smart Power & Mensen rechten Industriële Complex – Deel 1

De rechten van de mens in het westen:
doet het de retoriek in werkelijkheid waarmaken?

 

De rechten van de mens in het westen: doet het de retoriek in werkelijkheid waarmaken? Aan de oppervlakte, lijkt het culturele verhaal onschuldig: miljardairs, filantropen, politieke figuren en transnationale ondernemingen, samen met een legioenen van medewerkers en vrijwilligers – alle werken samen in de naam van sociale rechtvaardigheid, het smeden van een betere, rechtvaardiger en meer verantwoording afleggende wereld.

Het verhaal staat goed op papier, en het zou ook goed moeten zijn. Immers, in de 20e eeuw zagen we een reeks van schijnbare mislukkingen door verschillende regeringen om enkele van de meest gruwelijke uitvoeringen van genocide en misdaden tegen de menselijkheid terug te dringen en/of te stoppen. Dientengevolge, heeft het de deur geopend voor vele spraakmakende liefdadigheidsinstellingen en mensenrechtenorganisaties die een grotere rol in internationale zaken hebben gekregen.

Echter bij strengere inspectie ontstaan een aantal ongemakkelijke realiteiten met betrekking tot bezorgdheid over de internationale rechten van de mens in de 21e eeuw. Hoewel veel mensenrechten liefdadigheidsinstellingen zichzelf nog steeds verkopen als ‘neutraal’ en ‘onafhankelijke’, is het in realiteit is iets heel anders.

Hieronder zullen we een aantal spraakmakende zaken in detail bekijken waar deze organisaties worden gebruikt als PR organen voor verdere westerse buitenlandse beleidsdoelstellingen. Met het openbare scepticisme van de liefdadigheid sector al op een all-time high, is het gevaar duidelijk: als belangenconflicten niet op een serieuze manier worden aangepakt, zou dit uiteindelijk de algehele geloofwaardigheid van de sector van de niet-gouvernementele organisatie (NGO) internationaal kunnen ondermijnen.

Een moeilijk aspect bij het analyseren van deze strijd voor “Perceptiemanagement” is dat er een reëel risico bestaat om ten onrechte de gehele NGO sector te demoniseren. De realiteit is dat de meeste mensenrechten en hulporganisaties worden bemand en gerund door goede, hardwerkende en zeer goed opgeleide individuen, van wie velen hun rol met een altruïstische hart en met de beste bedoelingen verrichten.

Voor het grootste deel, zijn velen niet op de hoogte of ongeïnteresseerd in wie eigenlijk hun organisaties financiert en wat die financiële tekenreeksen betekenen in termen van welke houding een bepaalde organisatie aanneemt op elke willekeurige geopolitieke kwesties of militaire conflicten.

Het is zeker waar dat door de jaren heen, oprechte en toegewijde campagnes door organisaties heeft bijgedragen tot het bevrijden van individuen die ten onrechte werden opgesloten en behaalde rechtsgang en gerechtigheid voor de ontheemden. Het is ook waar dat veel van deze organisaties hebben geholpen bij de bewustwording over vele belangrijke sociale en ecologische kwesties.

Als gevolg van verhoogde financiering uit bedrijfsbelangen en directe links naar de overheid en defensie beleid denktanks in de afgelopen jaren, zijn deze organisaties nog meer gepolitiseerd geworden, en nauwer verbonden met westerse ‘agenten van invloed.’

Dientengevolge, kan een argument worden gemaakt dat op vele niveaus, deze “mensen rechten” organisaties kunnen bijdragen aan het zelfde probleem dat zij belijden tegen te werken: en veroorzaakt wereldwijd meer lijden, dood en instabiliteit via hun co-marketing van  de doelstellingen van het buitenlands beleid van Washington, Londen, Parijs en Brussel.

Het probleem is zowel systemische en institutioneel van aard. Dientengevolge, veel van de westerse wereld toonaangevende mensenrechten organisaties zijn gevestigd in Noord-Amerika en Europa en zijn spiegel reflecties geworden van een westerse buitenlandse beleidsagenda en virtuele clearing houses voor interventionistische propaganda.

Schrijver Stephanie McMillan beschrijft de nieuwe rol van de niet gouvernementele organisaties in de 21e eeuw:

“Along with military invasions and missionaries, NGOs help crack countries open like ripe nuts, paving the way for intensifying waves of exploitation and extraction.”

“Samen met militaire invasies en missionarissen, helpen NGO’s landen open splijten als rijpe noten, die de weg vrijmaakt voor toenemende golven van uitbuiting en extractie.”

In 1999, het vervaardigen van consensus ten behoeve van de oorlog van de NAVO tegen Joegoslavië was een multilaterale inspanning (afbeelding: Tass News)

Outsourcing ‘Consensus Building’

Het Vormgeven van westerse publieke perceptie en advies over belangrijke internationale kwesties zijn essentieel voor de grootmachten van de wereld om de doelstellingen van hun buitenlands beleid te realiseren. Niet verrassend, kunnen we zien dat veel van de openbare standpunten van NGO’s precies zijn afgestemd op het westerse buitenlandse beleid.

In de Balkanoorlog van de jaren negentig, ondersteunde de mensenrechten organisaties de partitionering van Joegoslavië. In de Oekraïne in 2014 en zowel in Syrië en Jemen in 2016 ondersteunden ze de verandering van het regime. In elk geval functioneerden de NGO’s als PR uitbreiding voor het blok van westerse leden van de Veiligheidsraad in de Verenigde Nazi’s, namelijk de VS, Engeland en Frankrijk.

Deze geheime verstandhouding is manifest in de hogere echelons van deze organisaties waarvan de gestroomlijnde agenda voldoet via een lucratieve draaideur die tussen een kartel van westerse NGO’s, overheid en de corrupte media bestaat.

Daar de westerse regeringen steeds meer betrokken zijn bij langdurige (illegale) conflicten over de hele wereld, wordt de noodzaak voor het uitbesteden van hun ethiek en moraal aan NGO’s duidelijker. Continuïteit tussen deze symbiotische entiteiten is essentieel voor regeringen om met succes hun valse  geopolitieke verhalen te omlijsten waarop internationale mensenrechtenorganisaties zo vaak hun eigen PR en fondsenwerving campagnes ontlenen.

Samen, convergeren al deze dingen naar een vorm van een zeer efficiënt werkend Bondgenootschap dat kan worden omschreven als een soort “regering – media – mensen rechten” industrieel complex. Nergens is dit complex meer zichtbaar dan door de Verenigde Staten geleide buitenlands beleid ten aanzien van Syrië.

Door de uitwerking van het Syrische Conflict in 2011 te presenteren als een “burger oorlog”, deden beide westerse media en mensenrechten organisaties hun deel om dit belangrijke westerse buitenlands beleid verhaal te ondersteunen. Onjuist en vervormd, heeft dit verhaal bijgedragen aan de door de VS geleide clandestiene proxy oorlog, die bijna ongehinderd word uitgevoerd onder het oppervlakte verhaal van westerse publieke perceptie.

Als de realiteit van Syrië echt bekend zou zijn bij het reguliere Amerikaanse publiek, zouden zij het niet echt begrijpen – een door de V.S.- gesteunde illegale guerrillaoorlog waar Washington en Ankara, samen met de NAVO en de Gulf Cooperation Council (GCC) bondgenoten, Turkije en Syrië overstromen met wapens, contant geld, apparatuur, sociale media teams, militaire trainers en buitenlandse strijders uit landen zover weg als Pakistan. Wanneer geanalyseerd vanuit dit ruimere perspectief, blijft er weinig ‘civiel’ over van het Syrische Conflict.

De Mensen rechten Industrie

Wat eens in de 20e eeuw een aanvulling was op een opkomende internationale progressieve beweging is sinds de 21ste eeuw uitgegroeid tot een multi-miljarden dollar, geïnternationaliseerde ‘derde sector’ onderneming – die ten laste komt van enkele van ’s werelds grootste transnationale bedrijven.

Dit indrukwekkende labyrint wordt geleid door organisaties zoals Amnesty International, Human Rights Watch (HRW) en de wereldwijde beweging voor mensenrechten (FIDH). Elk van deze organisaties heeft goed ontwikkelde links die rechtstreeks leiden naar de centrale overheden, en wat misschien verrassender is, links die direct leiden naar het hart van het militair-industrieel complex.

Veilig gehuld onder het mom van officiële “liefdadigheid organisatie”, voeren veel van deze entiteiten een politieke agenda en dragen op doeltreffende wijze bij als PR verkooppunten voor de VS en de NAVO, vooruit lopend op de militaire planning.

Werken achter het publieke gezicht van de rechten van de mens industriëlencomplex is een ander essentieel onderdeel die helpt om de geopolitieke agenda vast te leggen. Toonaangevende westerse gouvernementele inspanningen komen uit het witte huis en van de US State Department.

Echter, achter de façade van de politiek, is waar het echte werk plaatsvindt; een groot aantal denktanks die als een onofficiële academisme achtige ondersteunende structuur dienen voor het beheer van de beleidsplanning, de uitrol van grote strategieën en andere grote ideeën.

Enkele herkenbare namen in deze industrie zijn the Council on Foreign Relations (CFR), Center for Strategic and International Studies (CSIS), Brookings Institute, Heritage Foundation, American Enterprise Institute (AEI), and Foreign Policy Initiative (de erfgenaam van het ”Project for the New American Century”)

Deze denktanks en stichtingen worden ook wel aangeduid als ‘beleid makers’ vanwege hun vermogen om grote volumes van beleid ‘whitepapers’, enquêtes en strategische studies te produceren die vervolgens worden verspreid via verschillende industriële vakbladen, conferenties en evenementen in Washington DC en New York City.

Bepaalde denktanks, net als the Committee for Peace and Security in the Gulf, zijn opgezet in de jaren ’90 om specifieke buitenlandse beleidsdoelstellingen te promoten – zoals het aanzwengelen van de oorlog in Irak. Vindt je een oorlog, dan vindt je zeker een denktank die hiervoor pleit op de achtergrond.

Follow the Money

Om de rode draad te vinden tussen denktanks, stichtingen en liefdadigheidsinstellingen van de rechten van de mens, moet men alleen het geld volgen.

Veel van deze entiteiten krijgen grote delen van hun financiering uit dezelfde bronnen -transnationale ondernemingen. Eén grote respondent voor de jaarlijkse financiering van mensenrechtenorganisaties, met inbegrip van Human Rights Watch, is de controversiële Wall Street miljardair, Nazi Bilderberger George Soros, via zijn NGO the Open Society Institute.

Andere organisaties van de rechten van de mens zoals FIDH, die samen werken met 178 organisaties uit 120 landen, ontvangen hun financiering van het US State Department door middel van de National Endowment for Democracy (NED). Hier hebben we een directe financiële link die een ring vormt met aansluiten van westerse regeringen, NGO’s en liefdadigheidsinstellingen.

Men kan stellen, en met succes, dat deze verbinding ervoor zorgt dat de uitvoer, ideeën en marketing boodschappen van elk onderdeel van een campagne van de rechten van de mens voldoet aan westerse buitenlands beleid, taal en doelstellingen.

Smart Power: voormalig the US State Dept medewerker., nu een NGO medewerker, Suzanne Nossel (Foto: Pen.org)

Washington’s Mensen Rechten draai deur

Het is geen geheim dat er een draaideur bestaat tussen het Amerikaanse State Department en veel van de westerse wereld vooraanstaande mensenrechtenorganisaties. Die relatie kan worden opgedaan met dit CFR beleidsdocument waarin staat:

”Om verder te gaan van een genuanceerde mening naar een overtuigende visie, moeten progressieve beleidsmakers zich richten op de grote steunpilaar van de twintigste-eeuwse Amerikaanse buitenlandse politiek: liberaal internationalisme, die poneert dat een wereldwijd stelsel van stabiele liberale democratieën minder gevoelig zouden zijn voor oorlog… Washington, zo luid de theorie, moet dus – diplomatiek, economisch, en niet in het minst, militaire assertief leiderschap bieden – voor een breed scala van doelstellingen: zelfbeschikking, vrije handel, mensenrechten en de rechtsstaat, economische ontwikkeling, en het opsluiten en/of elimineren van dictators en massavernietigingswapens (WMD).”

Deze passage, genomen in het kader van het Syrische conflict, onthult een grimmig beeld van hoe Washington echt werkt. Het werd geschreven door Suzanne Nossel, een van Washingtons meest hoog geplaatste humanitaire advocaten die er in is geslaagd om naadloos de overgang te maken vanuit haar positie als plaatsvervangend adjunct-secretaris voor de internationale organisaties op het Amerikaanse State Department – rechtstreeks in de positie als uitvoerend directeur bij Amnesty International USA in 2012.

Voorafgaand aan de state Dept, werkte Nossel ook als chief operating officer voor Human Rights Watch, vice president of strategy and operations at the Wall Street Journal en als media and communications consultant bij medeoprichter van de CFR, firma McKinsey & Company.

Hier zien we een krachtig PR relatie, gecombineerd met gevestigde links naar de kern van Washingtons buitenlandbeleid, en op een moment dat meerdere Midden-Oosten natiestaten, zoals Libië en Syrië, werden gedwongen tot onderwerping onder het juk van de door VS geleide internationale druk.

Het projecteren van Washingtons voorkeur verhaal is van het grootste belang bij deze  multilaterale inspanningen en Nossel zou een belangrijke brug vormen bij het project van de Amerikaanse buitenlandpolitiek, door de internationaal berichten afhandeling via de ”betrouwbare” NGO Amnesty.

Rond deze tijd werd een nieuwe PR campagne door Amnesty USA gelanceerd, gericht op millennials om het volgende geopolitieke verhaal te verkopen:

“GEEN EXCUSES MEER: Rusland heeft twee resoluties van de VN Veiligheidsraad gevetood terwijl het voortdurend wapens levert, waardoor het geweld verergert.”

Deze digitale en gedrukte campagne werd ook gesteund door rally’s en andere live evenementen, gebruikt voor hun anti Rusland en de anti Syrië PR inspanningen. Op een evenement in 2012, konden jonge schoolkinderen in Nepal worden gezien met borden met de tekst “Rusland: Stop met wapens overbrengen naar Syrië!”.

Als je de spiegel reflectie ziet van de buitenlands beleidslijnen die uitgezet zijn door de US State Dept. is het gemakkelijk om te zien hoe deze pakkende slogan weinig tot niets te maken heeft met de rechten van de mens, maar gemakkelijk gezien kan worden dat het zowel de Russische als de Syrische regering geopolitiek probeert te isoleren.

In waarheid, was het verhaal van Amnesty een complete vervalsing: terwijl het de schuld legt bij Rusland als verantwoordelijk voor de escalatie en het aanhoudende geweld in Syrië, werd het land overspoeld door tientallen duizenden buitenlandse terroristische militanten, illegaal verhandelde wapens, samen met de CIA en andere buitenlandse activa, als onderdeel van de bredere VS geleide coalitie die momenteel een illegale proxy oorlog voert in Syrië. Lees hier: De Nazi’s in het Witte Huis – deel 1

Amnesty International: Campagne voor NATO

In mei 2012 heeft de NAVO haar jaarlijkse top in Chicago gehouden. In de buurt heeft Amnesty International USA gelijktijdig zijn eigen schaduw top gehouden waar een aantal activiteiten van de rechten van de Afghaanse vrouw werden gelanceerd.

Diezelfde week liep er ook een Amnesty stads brede publieke reclamecampagne met de kop: “mensenrechten voor vrouwen en meisjes in Afghanistan – NAVO: Hou de vooruitgang gaande” (afbeelding hieronder).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amnesty blogger Vienna Colucci verdedigt de campagne door te zeggen, “Als een kwestie van beleid, neemt Amnesty geen standpunt in voor of tegen de NAVO.” Ze zijn alleen in deze campagne. Op een gegeven moment schijnt het bijna zo te zijn dat Amnesty hier een volledig spectrum PR inspanning uitvoerde.

Naast het feit dat de advertenties van Amnesty Afghaanse vrouwen toonde die de ultraconservatieve volledige burka dragen (“Houd de vooruitgang gaande!”), wil Colucci haar lezers doen geloven dat al deze activiteit in Chicago louter een poging is voor de rechten van de mens, alleen was deze PR oefening aangezet direct tegen een achtergrond van een verhit debat in Washington DC over toezeggingen van troepen vermindering in Afghanistan.

Het toonaangevende onafhankelijke web journal  Consortium News  publiceerde een Opinie  door antioorlog activisten van Code Pink, Ann Wright en Colleen Rawley, wat normaal zou worden beschreven als een belangenconflict, is nu plotseling opgelost tussen Amnesty en de NAVO via hun onwaarschijnlijk PR partnerschap. Zij verklaarden,

“wanneer NGO’s, zelfs de goeden, worden verweven met de oorlogsmachine van de U.S./NATO, lopen ze dan niet het risico hun onafhankelijke geloofwaardigheid te verliezen?”

Soft Power vs Smart Power

Ondanks de aspiraties van haar buitenlands beleid moet het westen nog steeds steun hebben van de publieke opinie voor een militaire actie. Terwijl het publiek geen eerlijke informatie heeft, zijn verblind door de mist van de massa Mediadekking en gebombardeerd met valse morele eisen en ‘tikkende tijdbom’ stijl scenario’s die eisen dat, “we nu moeten handelen om onschuldige levens te redden” – hebben de zachte macht agenten de cruciale mededelingen verstrekt die dient als brug voor de meeste interventies.

Zowel de media als de NGO’s vallen onder de classificatie van “soft power”, en het is deze complexe ”zachte macht” die zorgt voor het zachte kussen bij welke het zacht klinkende buitenlands beleid zoals “humanitaire interventie” en de verantwoordelijkheid om te beschermen (R2P) comfortabel op kan rusten en het westen kan handelen.

In werkelijkheid, is dit buitenlands beleid alles behalve zacht, en bij gebrek aan een oorlogsverklaring tussen natiestaten – dienen deze beleidsvormen nu als het puntje van een imperialistische speer. Als u het vraagt aan een van de miljoenen Midden-Oosten ingezetenen op het ontvangende eind van de recente humanitaire interventies van het westen, zullen die u vertellen dat het allesbehalve zacht was – vooral voor de mensen die er wonen (of die er vroeger woonden) in doel landen als Libië, Syrië, Jemen, Irak en het voormalige Joegoslavië.

Binnen Washingtons innerlijke heiligdom, heeft ‘soft power’ plaatsgemaakt voor Smart Power. Inderdaad, het was Susan Nossel die de term “Smart Power” bedacht terwijl ze werkte naast prominente Amerikaanse humanitaire haviken als Hillary Clinton, Samantha Power en Susan Rice, en ook met Washingtons mindere bekende Atrocity Prevention Board, die allemaal hebben samengewerkt om met succes de nieuwe reeks van interventie marketing concepten te ontwikkelen waaronder humanitaire interventie en R2P.

In dit tijdperk van professioneel geënsceneerde kleuren revoluties ‘Arabische lente’ en oorlogen uitgevochten bij volmacht en front organisaties – moeten de geroemde mensenrechtenorganisaties echt erkennen dat er natiestaten en centrale overheden zijn die niet uitkijken -voorstander zijn- voor zo’n (nieuwe)wereld, en die letterlijk vechten voor hun voortbestaan.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Gezondheid, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Uit de Euro - Nexitt. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.