SYRIE: Rukban vluchtelingenkamp iets meer dan een door de VS – EU gecontroleerd concentratiekamp onder commando van gewapende extremisten

SYRIE: Rukban vluchtelingenkamp iets meer dan een door de VS – EU gecontroleerd concentratiekamp onder commando van gewapende extremisten

Kinderen gevangen in kamp Rukban, onder controle van door de VS-EU gesponsorde gewapende, extremistische groeperingen. (Foto: UNHCR)

Het Amerikaanse leger heeft aanbiedingen afgewezen om de groeiende humanitaire crisis in het vluchtelingenkamp Rukban in Syrië op te lossen, dat zich bevindt in een 55 km lange zone die door de VS – EU wordt bezet langs de grens tussen Syrië en Jordanië. De VS-EU heeft ook geweigerd om een van de naar schatting 40.000 vluchtelingen – voor het merendeel vrouwen en kinderen – vrijwillig het kamp te laten verlaten, ook al sterven er massaal kinderen door gebrek aan voedsel, voldoende onderdak en medische zorg. De VS-EU hebben ook geen humanitaire hulp verleend aan het kamp, ook al ligt er een Amerikaanse militaire basis op slechts 20 km afstand.

Engels en Nederlands koningshuis exploiteerden samen met de VS slavenkamp Auschwitz.

De groeiende wanhoop in het Rukban-kamp heeft weinig media-aandacht gekregen, waarschijnlijk vanwege de controle van de VS-EU over het gebied waar het kamp zich bevindt. De VS-EU is ervan beschuldigd dat ze weigeren burgers het gebied te laten verlaten – ook al hebben ze bijna allemaal de wens geuit om terug te keren naar het Syrische grondgebied of hun toevlucht te zoeken in buurlanden zoals Turkije – omdat de aanwezigheid van het kamp helpt om de illegale bezetting van het gebied door de VS-EU te rechtvaardigen.

Hoewel de VS-EU zijn aanwezigheid in al-Tanf al lang heeft gerechtvaardigd als noodzakelijk om Daesh (Israëlische Staat) te verslaan, heeft de Amerikaanse regering ook erkend dat het echte strategische belang van al-Tanf ligt in de inspanningen van de VS-EU om Iran te ‘bedwingen’ door een verbinding van Iran naar Syrië via Irak te blokkeren. Al-Tanf ligt vlakbij het gebied waar de grenzen van Syrië, Irak en Jordanië elkaar ontmoeten. Zo zijn in het Amerikaanse – EU brinkmanschapsspel met Iran naar schatting 40.000 inwoners van Rukban pionnen geworden wier basisbehoeften door hun ILLEGALE bezetters worden genegeerd.

VS-EU toont geen interesse in ontmoeting

Dinsdag kwamen delegaties uit Rusland, Syrië, de Verenigde Nazi’s en het vluchtelingen-kamp Rukban bijeen om het lot van de kampbewoners te bespreken nadat een VN-onderzoek had uitgewezen dat 95 procent van de kampbewoners het kamp wilde verlaten, terwijl 83 procent terug wilde keren naar hun woonplaats in gebieden in Syrië die nu onder Syrische overheidscontrole staan.

Nochtans, verwierpen de militaire en ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de V.S. in nabijgelegen Jordanië” een uitnodiging aan de vergadering van  Dinsdag. De Amerikaanse militairen verbood ook een Syrisch-Russische delegatie om op dinsdag het Rukban-kamp binnen te gaan. De delegatie had tot doel gehad om de omstandigheden in het kamp te beoordelen, dat volgens rapporten van een verscheidenheid van bronnen heel slecht meer en meer wanhopig is geworden, met inbegrip van de overheid-gefinancierde  V.S. nieuws zenders zoals Voice of America.

De weigering van de VS-EU om de vergadering bij te wonen of de delegatiepassage toe te staan komt minder dan een maand nadat het leger van de VS-EU de toegang van evacuatiebussen blokkeerde die door Russische en Syrische krachten worden overzien die vluchtelingen zouden toegestaan hebben om het kamp te verlaten.

Het Rukban vluchtelingenkamp iets meer dan een door de VS – EU gecontroleerd concentratiekamp

De bussen zouden door de “humanitaire corridors”, die onlangs aan de door Syrië gecontroleerde zijde van de door de VS-EU bezette enclave werden geopend, zijn binnengekomen. Terwijl de kampbewoners het kamp in theorie te voet door de gangen kunnen verlaten, maakt de afgelegen ligging van het kale gebied dergelijke evacuaties zonder voertuigtransporten onhaalbaar. Hoewel sommige gezinnen op deze manier zijn vertrokken, is het door het gebrek aan registratie in het kamp onmogelijk geworden om te weten hoeveel gezinnen via deze weg hebben geprobeerd het concentratiekamp te verlaten sinds de gangen vorige maand werden geopend.

Een vaak over het hoofd gezien probleem dat hen ervan weerhield om het kamp te verlaten, is dat er van Amerikaanse en Amerikaanse “gematigde rebellengroepen” bekend is dat ze de bewoners van het kamp blokkeren en grote betalingen in Amerikaanse dollars eisen om het gebied te verlaten. Het Amerikaanse leger nam de controle over Al-Tanf over, naast de “gematigde” rebellenstrijdkrachten in 2014, nadat het gebied uit Daesh (Israëlische Staat) was verjaagd. Veel van die oppositiegroepen zijn sindsdien geopenbaard dat ze banden en sympathieën hebben met terroristische groeperingen, waaronder Daesh (Israëlische Staat).

De VS heeft geen reden gegeven voor de afwijzing van de vergadering van dinsdag en had eerder gezegd dat de afwijzing van de evacuatiebussen was gebaseerd op zijn standpunt dat de bussen niet voldeden aan de Amerikaanse “beschermingsnormen”.

Afschuwelijke omstandigheden en een Amerikaanse shrug

Terwijl de VS beweerde dat het vluchtelingen heeft geblokkeerd om te vertrekken met Russisch-Syrische bussen die onder Amerikaanse “bescherming” staan, heeft het weinig gedaan om het lijden van de tienduizenden burgers in Rukban te verzachten, ook al is het gebied onder volledige Amerikaanse militaire controle en is een Amerikaanse militaire basis slechts een paar kilometer verderop. Inderdaad, de omvang van de Amerikaanse “hulp” aan het Rukban kamp is de medische opleiding van de handvol verpleegkundigen in het kamp, die werken in omstandigheden die zij beschrijven als zijnde als “het stenen tijdperk” als gevolg van het chronische gebrek aan basismedicatie en artsen.

Sinds 1945 zijn er steeds meer oorlogen gevoerd met politiek oogmerk. Op 4 mei gaat het jaarlijkse toneelstuk weer plaatsvinden op de Dam. Daar wordt de Holocaust Industrie herdacht, terwijl de illegale oorlogen in het Midden-Oosten en Afrika door de VS-EU en haar vazallen staten financieel gesteund worden.

Terwijl de medische zorg onmiskenbaar ontbreekt, is het meest urgente probleem de toegang tot voedsel, aangezien de hongerdood een reële bedreiging is geworden voor de mensen die in Rukban wonen. Afgelopen oktober meldde de oppositie-gebonden nieuwsdienst, de Syrische waarnemingspost voor de mensenrechten (SOHR), dat het kamp in Rukban al maanden zonder voedsel of essentiële voorraden zat. Slechts twee hulpleveringen, die gezamenlijk door de Syrische Arabische Rode Halve Maan (SARC) en de Verenigde Nazi’s werden beheerd, konden het kamp binnenkomen.

Een van die zendingen gebeurde echter bijna niet nadat de VN de hulp “om logistieke en veiligheidsredenen” had uitgesteld. Hoewel de VN niet specificeerde welke “veiligheidsredenen” de vertraging hadden veroorzaakt, was het blijkbaar niet de Syrische regering, zoals de VN ook zei in dezelfde verklaring dat het konvooi goedkeuring had gekregen van Damascus. Dit suggereert dat de “veiligheidszorgen” te maken hadden met Amerikaanse militanten in het door de VS-EU gecontroleerde gebied rond al-Tanf. Met name Russische en Syrische bronnen hebben beweerd dat deze zelfde militanten vaak de hulp voor de bewoners van het kamp voor zichzelf “plunderen”.

Sindsdien is de situatie in het kamp verder verslechterd. Inderdaad, de situatie is zo wanhopig geworden dat een moeder in januari probeerde zichzelf en haar drie kinderen in brand te steken nadat ze drie dagen lang geen voedsel kon vinden en haar kinderen liever een snelle dood gaf dan ze te zien verhongeren. Anderen in het kamp redden de familie, hoewel de moeder en haar kind ernstig gewond raakten. Onlangs, begin februari, kwam de hulp van de VN en de SARC aan, de eerste hulpzending in ruim drie maanden.

Het gebrek aan voedsel in combinatie met het gebrek aan medische zorg is verantwoordelijk voor een groot aantal doden in het kamp, waarvan de meerderheid van de kinderen jonger dan twee jaar, die vaak sterven aan ondervoeding en vermijdbare ziekten. Anderen zijn gestorven door de vrieskou als gevolg van een gebrek aan voldoende onderdak, waarbij in januari acht kinderen om die reden zijn omgekomen. Satellietfoto’s die begin maart van het kamp zijn gemaakt, tonen de recente oprichting van een massagraf met naar schatting 300 lichamen die aan het kamp grenzen.

Ondanks de wanhopige omstandigheden op minder dan 20 kilometer van de militaire basis, heeft de VS-EU geweigerd om voedsel, artsen, medische benodigdheden of andere vormen van hulp te sturen naar de inwoners van Rukban en hen tegelijkertijd te beletten het kamp te verlaten. De VS-EU hebben echter op grote schaal militaire en logistieke steun verleend aan militante groepen (IS) in hetzelfde gebied.

Rukban biedt een voorwendsel

Naast het presideren van de ellende en hongersnood in het Rukban-kamp, hebben de VS ook militante groepen die aanwezig zijn in het door hen gecontroleerde gebied – waaronder Daesh – Israëlische Staat – terroristen die zich “ingebed” hebben in het kamp op de Amerikaanse wacht – de vrije loop gelaten om de vluchtelingen van het kamp te terroriseren. Deze militante groepen controleren niet alleen de stroom van voedsel en hulp in het kamp, maar terroriseren ook de meest kwetsbare bewoners, waardoor vrouwen en kinderen die gedwongen worden tot seks slavernij en mensenhandel. Dit alles vindt plaats in een “deconflictiezone” die gecontroleerd wordt door het Amerikaanse leger.

Deze extremistische groepen, waaronder Daesh, zijn goed bewapend, volgens de Jordaanse brigadegeneraal Sami Kafawin, die in 2017 tegen NBC News zei dat deze groepen “hele wapensystemen hebben …. kleine wapens, RPG’s, en luchtafweergeschut.
De officiële reden voor de Amerikaanse basis in al-Tanf is al lange tijd contra terroristische operaties die ogenschijnlijk op Daesh (Israëlische Staat) gericht zijn.

Er zijn echter zeer weinig aanvallen tegen de terreurgroep vanuit deze basis gelanceerd en in een rapport van de Verenigde Nazi’s dat afgelopen augustus werd uitgebracht, werd vastgesteld dat Daesh ISadempauze” had gekregen in de door de VS bezette gebieden van Syrië, waaronder al-Tanf. De VS heeft verklaard dat het de al-Tanf-basis gebruikt om Syrische oppositieleiders op te leiden die vervolgens het gebied rond de basis, inclusief Rukban, controleren.

Nu de VS hebben beweerd dat Daesh IS in Syrië volledig is verslagen, is de officiële rechtvaardiging voor de illegale bezetting van Syrisch grondgebied dun gezaaid. Nu die rechtvaardiging nu op wankele grond ligt, moeten de VS-EU in toenemende mate hun belangrijkste drijfveer voor hun aanwezigheid in al-Tanf erkennen – het vasthouden van Iran en het verdelen van Syrië.

In een recent artikel van zionisten bureau Reuters wordt opgemerkt dat het door de VS-EU gecontroleerde gebied rond al-Tanf dat het Rukban-kamp omvat “is ontworpen om de Amerikaanse troepen in het garnizoen van Tanf te beschermen en voor Washington een strategische voet aan de grond te houden in een gebied dicht bij een cruciale aanvoerroute voor Iraanse wapens die Syrië binnenkomen vanuit Irak”. Dit werd bevestigd door generaal Joseph Votel eind vorig jaar toen hij NBC News vertelde dat de Amerikaanse basis in al-Tanf de sleutel was in het tegengaan van “de schommeling van Iran” in Syrië.

De volgde verklaringen werd in Juli vorig jaar door Nationale Veiligheid Adviseur ultra zionist John Bolton afgelegd dat de troepen van de V.S. in Syrië zouden blijven ”zolang de Iraanse bedreiging in het Midden-Oosten aanhoud” . Dit beleid van de insluiting van Iran is duidelijk het beleid van de VS-EU in Syrië, met minstens 1.000 illegale troepen van de V.S. die zijn/worden gestationeerd in Syrië ondanks de nederlaag van Daesh Israëlische Staat en de recente vraag van President zionisten trekpop Donald Trump voor een troepenterugtrekking.

De VS-EU is ervan beschuldigd de in Rukban gevangen burgers te gebruiken als een “schild” voor haar voortgezette illegale activiteiten in Syrië, gericht op het inperken van de regionale invloed van Iran. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov zei eerder deze maand dat “het feit dat mensen niet mogen vertrekken [het kamp] en gegijzeld worden, doet vermoeden dat de VS-EU dit kamp nodig heeft om zijn onwettige aanwezigheid daar te blijven rechtvaardigen”. Er lijken weinig andere verklaringen te zijn voor de weigering van de VS om de kampbewoners het gebied te laten verlaten.

De hypocrisie van de Amerikaanse “humanitaire zorgen”.

De familie Scherff beter bekend als de Bush familie waren een van de grootaandeelhouders van de Holocaust industrie samen met Engeland en Nederland hadden zij de leiding over het slavenkamp Auschwitz.

De situatie in het Rukban-kamp onthult de duistere realiteit achter de illegale Amerikaanse/Europese bezetting van Syrisch grondgebied in Al-Tanf en elders. Om het beleid van Iran “inperking” en een verdeeld en verdeeld Syrië voort te zetten, zijn de VS bereid zo’n 40.000 mensen – waaronder veel kinderen – op te sluiten in een concentratiekamp waar internationale hulp wordt geblokkeerd en waar voedsel zo schaars is dat moeders zichzelf en hun kinderen in brand steken om te voorkomen dat ze langzaam maar zeker de hongerdood sterven.

Volgens het Cambridge Dictionary wordt een concentratiekamp gedefinieerd als “een plaats waar grote aantallen mensen als gevangenen in extreem slechte omstandigheden worden vastgehouden, vooral om politieke redenen”. Het valt niet te ontkennen dat het Rukban-kamp aan deze definitie voldoet.

Dat de VS-EU haar agressieve beleid over de hele wereld – van Syrië tot Venezuela en elders – rechtvaardigt als ingegeven door “humanitaire overwegingen” – wanneer een vluchtelingenkamp onder de volledige controle van de VS-EU in Syrië te kampen heeft met hongersnood en haar inwoners door het Amerikaanse leger gedwongen in het kamp opgesloten worden gehouden ondanks hun uitdrukkelijke wens om te vertrekken – is een obscene Orwelliaanse wending.

Dit alles om de Iraanse invloed in het Midden-Oosten “in te dammen”?. Of toch gewoon de democratieën in het Midden-Oosten die geen zionisten nazi Bilderberg trekpoppen regering hebben en niet beschikken over door zionisten geleide Rothchild centrale banken en geen onbetaalbare schulden hebben bij het Internationale Maffia Fonds willen annexeren voor een groter zionisten staat Israel.

Wordt het geen tijd dat de internationale gemeenschap de verantwoordelijke voor deze illegale praktijken als illegale oorlogen, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, genocide etcetera uitgevoerd door de ”leiders” van de VS, Europese Unie en haar vazallen staten, Londen, Parijs, Tel Aviv, alsmede de corrupte massa media voor haar steun ter verantwoording worden geroepen voor een internationaal tribunaal??

Uiteraard hebben ”onze volksvertegenwoordigers” en de gevestigde media die mede schuldig zijn aan minimaal 500.000 duizend vermoorde manen, vrouwen en kinderen dit bericht via email ontvangen. Vanzelfsprekend zullen zij hun handen wassen in onschuld.

Bron: Mint Press News

Dit bericht is geplaatst in Dictatuur, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Syrie, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.