Techno-Totalitaire Roadmap van het World Economic Forum

Techno-Totalitaire Roadmap van het World Economic Forum

Als een kudde schapen worden we door nazi Bilderberger Rutte & Co in de technologische dictatuur van de miljardairsclub gedreven. Foto: Jo-Anne McArthur, @weanimalsmedia, Unsplash.

Deel dit verhaal alsjeblieft!

De wereldelite psychopathische Technocraten kan niet doorgronden hoe er een terugslag kan zijn op hun techno-totalitaire dromen van Utopia. Degenen die zich wel verzetten, worden gezien als een overbodige last en te onwetend om te weten wat goed is voor henzelf. ⁃ Pensioenactivist 

De gecreëerde Corona-”crisis” is de aanleiding voor een wereldwijde staatsgreep van monumentale omvang. Het is het begin van een nieuw tijdperk, met een nieuwe internationale economische orde die de menselijke vrijheden volledig dreigt te vernietigen. Tirannen hebben het nu overgenomen om ons met geweld naar een “klimaat slimme” en “gezonde” wereld te leiden via de nieuwe techno-totalitaire routekaart van het World Economic Forum – “The Great Reset”.

Op 13 juni 2019 ondertekenden Klaus Schwab, voorzitter van het World Economic Forum (WEF) en Verenigde Nazi’s-secretaris-generaal crimineel António Guterres een partnerschap tussen hun twee organisaties. Dit gebeurde zonder enige directe media-aandacht, ondanks de enorme implicaties die dit heeft voor de mensheid. Over het algemeen betekent dit dat de macht over ons leven met een pennenstreek is overgedragen aan de grote mondiale ondernemingen en hun psychopathische eigenaars.

De overeenkomst omvat zes aandachtsgebieden:

Financiering voor de Verenigde Nazi’s-agenda 2030
Klimaatverandering
”Gezondheid”
Digitale samenwerking
Gelijkheid van mannen en vrouwen en bevrijding van vrouwen
Onderwijs en ontwikkeling van vaardigheden.
Het doel van het partnerschap is om de Verenigde Nazi’s-duurzaamheidsagenda en de 17 mondiale doelstellingen te versnellen.

“Het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling is essentieel voor de toekomst van de mensheid. Het Economisch Wereldforum is vastbesloten deze inspanning te ondersteunen en samen met de Verenigde Nazi’s te werken aan een meer welvarende en rechtvaardige toekomst”. Waar jij niets mag bezitten en er blij mee bent.!!

In de overeenkomst staat ook dat de vierde industriële revolutie van het WEF een belangrijk onderdeel is van de uitvoering van de nazi fascistische agenda. Digitalisering wordt gezien als de sleutel.

Enkele maanden later, tijdens de bijeenkomst in Davos in januari 2020, werd dit heel duidelijk door de lancering van het door PWC opgestelde rapport Unlocking Technology for the Global Goals. Dit betekent dat de technische reuzen van de wereld (die deel uitmaken van de WEF-werkgroepen) de problemen van de wereld zullen oplossen door het gebruik van AI, satellieten, robotica, drones en het internet van de dingen, en met synthetisch voedsel op het menu.

Door Covid-19 op 11 maart tot ”pandemie” uit te roepen, heeft de Wereld Hell Organisatie (WHO) het WEF de mogelijkheid geboden om zijn nieuwe wereldorde snel te implementeren. Alles was zeer zorgvuldig voorbereid.

Al in 2006 had het eerste rapport van het WEF over wereldwijde risico’s de maatregelen besproken die in het geval van een plandemie moesten worden genomen (sommige van de aanbevelingen zijn in 2009 in het kader van de Mexicaanse griep getest). Daarna zijn de werkgroepen verder gegaan met het uitbreiden van hun netwerk. In 2010 publiceerde de Rockefeller Foundation Scenario’s voor de toekomst van de technologie en de internationale ontwikkeling, waarin het scenario van een toekomstige stillegging van de wereldwijde economie bijna profetisch werd beschreven:

“In het begin kreeg het idee van een meer gecontroleerde wereldwijde acceptatie en goedkeuring. Burgers gaven bereidwillig een deel van hun soevereiniteit – en hun privacy – op aan meer paternalistische staten in ruil voor meer veiligheid en stabiliteit. De burgers waren toleranter, en stonden zelfs te popelen om van bovenaf leiding te geven en toezicht te houden, en de nationale corrupte trekpoppen hadden meer speelruimte om orders op te leggen op de manier die zij nodig achtten”.

Een jaar voordat het virus de wereld begon te raken, bracht het WEF het rapport Outbreak Readiness and Business Impact Protecting Lives and Livelihoods across the Global Economy uit. De grote voorbereidingen waren in volle gang.

In oktober 2019 werd er een generale repetitie gehouden door middel van Event 201 (waarbij belanghebbenden zoals het WEF, Bill & Melinda Gates Foundation en Johns Hopkins University betrokken waren). Een gedetailleerde review wordt onder andere gedaan in mijn post The Corona Crisis en de Technocratische Agenda.

De Grote Reset

Na enkele maanden van extreme maatregelen waarbij gemeenschappen werden gesloten en tegelijkertijd autoritaire nazi fascistische control regels werden ingevoerd over de hele wereld, hebben Klaus Schwab en António Guterres, samen met onder andere prins Charles, op 3 juni een oplossing geboden voor alle problemen – “The Great Reset”.

Nazi fascist Schwab verklaarde:

“De COVID-19-crisis heeft ons laten zien dat onze oude systemen niet zijn aangepast aan de 21e eeuw. Het heeft een fundamenteel gebrek aan sociale cohesie, rechtvaardigheid, inclusie en gelijkheid blootgelegd. Nu is het historische moment aangebroken, niet alleen om het echte virus te bestrijden, maar ook om het systeem opnieuw vorm te geven volgens de behoeften van de erfenis van de corona. We hebben de keuze om passief te blijven, wat veel van de huidige trends zou versterken. Polarisatie, nationalisme, racisme en uiteindelijk toenemende sociale onrust met conflicten. Maar we hebben een andere keuze, we kunnen een nieuw sociaal contract opbouwen, dat specifiek de volgende generatie integreert, we kunnen ons gedrag veranderen om weer in harmonie met de natuur te zijn, en we kunnen ervoor zorgen dat de technologie van de Vierde Industriële Revolutie het best wordt gebruikt om ons een beter leven te geven”.

Op 9 juli 2020 bracht het WEF het boek “COVID-19″ uit: The Great Reset” waarin de gedachten werden ontwikkeld door Nazi fascisten Schwab en Malleret (directeur van het WEF’s Global Risk Network). Het doel van het boek is het creëren van een begrip van de toekomst die voor ons ligt en is verdeeld in drie hoofdstukken.

 • Macro Reset – dat de impact op de economie, de maatschappij, de geopolitiek, het milieu en de technologie analyseert.
 • Micro Reset – dat de gevolgen voor industrieën en bedrijven analyseert.
 • Individuele Reset – die de gevolgen op individueel niveau bespreekt.

Volgens de auteurs staan we voor een keuze. Eén manier brengt ons naar een betere wereld: meer inclusief, meer gelijk, en met respect voor Moeder Aarde. De tweede manier brengt ons naar een wereld die doet denken aan de wereld die we hebben verlaten – maar dan erger en met steeds terugkerende onaangename verrassingen. Ze dreigen ons dus te treiteren tot we wijken en hun techno-utopische visie op de wereld accepteren.

Macro-reset

Geopolitieke Reset: COVID-19 heeft de wereld eraan herinnerd dat de belangrijkste problemen mondiaal van aard zijn (klimaat, pandemieën, terrorisme, internationale handel). De mondiale organisaties zijn echter onvoldoende toegerust en hebben een gebrek aan effectief leiderschap. Volgens de auteurs is het huidige systeem niet in staat geweest om de gecreëerde corona-”crisis” aan te pakken, maar wordt het gekenmerkt door ongecoördineerde nationale maatregelen. Volgens de nazi fascistische auteurs toont dit aan dat er behoefte is aan effectiever en gecoördineerd nazi fascistische leiderschap en dat nationalisme ons alleen maar ongelijk geeft.

“De zorg is dan ook dat we zonder passend nazi fascistische mondiaal bestuur verlamd raken in onze pogingen om mondiale nazi fascistische uitdagingen aan te pakken en te beantwoorden”.

Dit is met name aangetoond in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, waar door Verenigde Nazi’s gecorrumpeerde naties zelfs onder de druk van de crisis dreigen in te storten.

“Elke lockdown of gezondheidscrisis veroorzaakt door het gecreëerde coronavirus zou snel kunnen leiden tot wijdverspreide wanhoop en wanorde, wat kan leiden tot massale onrust met wereldwijde knock-out effecten.”

Geweld, honger, werkloosheid en chaos komen in de plaats. Hongerrampen van Bijbelse proporties kunnen zich voordoen. Dit dreigt een nieuwe massamigratiegolf te veroorzaken die vergelijkbaar is met de IMPORT golf die zich in 2015-2016 heeft voorgedaan. Afrikanen die geen nagel hebben om aan hun reet te krabben betalen dat 1000 Euro p.p. aan mensensmokkelaars: Artsen zonder grenzen, het Rode kruis, Amnesty, etc, etc,.

De wereld zal gevaarlijker en armer worden als we geen NAZI FASCITISCHE wereldwijde instellingen creëren, aldus Schwab en Malleret. Zonder deze nazi fascistische instellingen kan de wereldeconomie niet opnieuw worden opgestart. Het is niet zo moeilijk om aan te nemen dat het World Economic Forum graag een bijdrage levert aan dit beheer, zoals hun partnerschap met de Verenigde Nazi’s aangeeft. In ieder geval lijken de komende jaren erg moeilijk te worden. Het is de chaos die aan de orde is.

Bovenstaand is de beschrijving van een ouderwetse truc. Het staat ook bekend als The Hegelian Dialect = Probleem – Reactie – Oplossing.
Zij, de nazi fascisten creëren een probleem

 • PROBLEEM = Creëer een Corona plandemie.  
 • REACTIE = De bevolking wordt angst aangejaagd door een ”dodelijk” virus
 • OPLOSSING = Een gemanipuleerd vaccin. 

NOG NIET BANG GENOEG ? Dan gaan we nog even verder.

Milieuherstel: Volgens de Nazi fascisten Schwab en Malleret tonen zowel pandemieën als de ineenstorting van het klimaat/ecosysteem het complexe samenspel tussen mens en natuur. Zij stellen dat hun gebrachte probleem COVID-19 de wereld een voorproefje heeft gegeven van wat een volwaardige klimaatcrisis en ineenstorting van het ecosysteem betekent voor de economie, de geopolitiek, de sociale vraagstukken en de technologische ontwikkeling. De ”crises” hebben ook gemeenschappelijke kenmerken, zoals dat ze mondiaal zijn – uitgevoerd door corrupte regeringen – en alleen door wereldwijde coördinatie – door de Verenigde Nazi’s – kunnen worden opgelost.

“Op het eerste gezicht lijken de plandemie en het milieu slechts verre verwante neven en nichten te zijn, maar ze zijn veel dichterbij en meer met elkaar verweven dan we denken”.

Twintig jaar geleden zou de olie al op zijn en nu gaan ze op herhaling, in de Donald Duck staat gemiddeld meer waarheid dan de leugens en het bedrog van corrupte regeringen.! Een ”pandemie” met slechts een miljoen doden wereldwijd is natuurlijk geen pandemie. De Spaanse griep heeft 50 tot 100 miljoen levens gekost terwijl de bevolking vele malen kleiner was, In Nederland koste de spaande griep 30.000 doden en nu met de verschrikkelijk dodelijke Covid-19 nog geen 9.000 met een gemiddelde leeftijd van 80+.

Een verschil is dat pandemieën onmiddellijke actie vereisen als de resultaten snel zijn, terwijl de klimaatverandering niet zo tastbaar is en daarom niet als belangrijk wordt beschouwd om aan te pakken. Tijdens een pandemie gaat de meerderheid akkoord met dwangmaatregelen en verzet zich tegen beperkingen in hun levenskeuzes als het gaat om klimaatverandering waar wetenschappelijk bewijs twijfelachtig is. Het boek heeft betrekking op studies waarbij pandemieën zoals COVID-19 worden beschouwd als gerelateerd aan de invloed van de mens op het milieu.

Zoals gewoonlijk zijn wij mensen schuldig en het is teleurstellend dat de uitstoot van kooldioxide tijdens de stillegging slechts met 8% is gedaald. De conclusie is dat er een radicale verandering in de energiesystemen en structurele veranderingen in onze consumptiegewoonten nodig zijn. Het is echter twijfelachtig of deze beperkingen gelden voor nazi fascist Schwab en zijn nazi fascistische vrienden in het Politbureau.

“Als we in het post pandemische tijdperk besluiten om ons leven weer op te pakken zoals voorheen (door in dezelfde auto’s te rijden, onze huizen op dezelfde manier te verwarmen, enzovoort), zal de gecreëerde COVID-19-crisis voor wat betreft het klimaatbeleid een verspilling zijn geworden.

Er wordt voorspeld dat de pandemie de politiek enkele jaren zal domineren, waardoor het risico bestaat dat het klimaat minder urgent wordt – COP26 werd bijvoorbeeld afgelast. Nazi Fascist Schwab wil dit (samen met zijn nazi fascistische bondgenoten) voorkomen en ziet in plaats daarvan hoe de COVID-19-”crisis” agenda kansen kan bieden om hun “duurzame” milieubeleid uit te voeren. Overheden en bedrijven zullen in dit scenario worden aangemoedigd om “de juiste keuze te maken” door grote delen van de bevolking die een nieuw sociaal geweten ontwikkelen dat een andere manier van leven mogelijk is. Dit wordt gedreven door een gelukkig gemaakt activisme.

Aangezien corrupte en incompetente regeringen in de verleiding kunnen komen om terug te keren naar de oude failliete Anglo zionistische orde, moeten vier belangrijke gebieden worden gebruikt om de ontwikkeling in de “juiste” richting te sturen:

 • Verlicht leiderschap – Leiders psychopaten die voorop lopen in de strijd tegen de klimaatverandering (het boek wijst onder andere op nazi prins fossiel Charles).
 • Risicobewustzijn – De aandacht die COVID-19 ons heeft gegeven aan de onderlinge afhankelijkheid en de gevolgen van het niet luisteren naar pseudo wetenschappelijke expertise leugens en bedrog heeft het bewustzijn vergroot.
 • Gedragsverandering – De plandemie heeft ons gedwongen om onze reis- en consumptiepatronen te veranderen en daarmee een “groenere” manier van leven te omarmen.
 • Activisme – Het Corona angstvirus heeft verandering geïnspireerd en nieuwe strategieën voor sociaal activisme gecreëerd. Klimaatactivisten die tijdens de sluiting de luchtvervuiling hebben zien afnemen, zullen hun druk op bedrijven en investeerders verdubbelen.

De massale Green Deal van de ongekozen nazi fascistische Europese Commissie, met haar plan om een biljoen euro te investeren met als doel de uitstoot te verminderen en een circulaire economie in te voeren, wordt beschouwd als het meest tastbare voorbeeld van hoe de autoriteiten de Nazi fascisten Corona-”crisis” agenda niet gaan verkwanselen.

Technologische herinschakeling: Volgens de auteurs heeft de Corona-crisis ertoe geleid dat de digitale ontwikkeling in een maand tijd een stap heeft gezet die anders tot twee jaar zou duren. Alles is grotendeels online verplaatst. Het zijn de technologiebedrijven die de winnaars zijn en hun verdiensten tijdens de crisis zijn enorm geweest, terwijl alle zakelijke ideeën gebaseerd op face-to-face ontmoetingen (zoals de culturele sector en restaurants) de verliezers zijn. Dit is iets wat volgens nazi fascist Schwab en Malleret grotendeels zal blijven bestaan. De Corona-crisis heeft een blijvende impact op het werk, het onderwijs, de handel, de geneeskunde en het amusement. Bovendien heeft het een grote inbreuk op onze privacy veroorzaakt.

“… de pandemie zal de innovatie nog meer versnellen, de technologische veranderingen die al aan de gang zijn katalyseren en elk digitaal bedrijf of de digitale dimensie van elk bedrijf “turbochargen”.”

“We zullen zien hoe het traceren van contacten een ongeëvenaarde capaciteit heeft en een quasi-essentiële plaats in het arsenaal dat nodig is om COVID-19 leugen te bestrijden, terwijl het tegelijkertijd een enabler van massabewaking wordt.”

Dit heeft er ook toe geleid dat regeringen over de hele wereld het proces van langdurige onderzoeken om nieuwe technologie te reguleren hebben opgegeven. In plaats daarvan zijn alle remmen losgelaten. Tijdelijke regelgeving die tijdens de crisis is ingevoerd, kan volgens de Nazi fascisten Schwab en Malleret ook blijven bestaan. Het gaat ook om sociale afstand. Samenlevingen zullen de nadruk leggen op het herstructureren van werkplekken om het menselijk contact te minimaliseren. Voor werknemers in de horeca en het onderwijs ziet de toekomst er dus duister uit. De Nazi fascisten Schwab en Malleret voorzien een massale automatisering om de hygiëne en netheid te beheren, wat op zijn beurt de digitale transformatie zal versnellen. De binnenlandse productie zal naar verwachting echter toenemen als gevolg van de robotisering.

“Vanaf het begin van de lockdowns werd het duidelijk dat robots en AI een natuurlijk alternatief waren als er geen menselijke arbeid beschikbaar was.”

Maar er hangt een prijskaartje aan. Het maakt mensen overbodig en het is duidelijk dat er eenvoudigere banen op het spel staan. Het geeft allemaal een kille en diep anti-menselijke smaak. Maar het wordt nog erger. Volgens de auteurs hebben de sluitingen een hoge economische prijs die andere methoden noodzakelijk maakt. Dit opent permanente technologische oplossingen zoals contact tracking waar al onze bewegingen kunnen worden gevolgd (tracking) en geanalyseerd (tracing) om besmette mensen in quarantaine te kunnen plaatsen.

“Een tracking app krijgt in real time inzicht door bijvoorbeeld de huidige locatie van een persoon te bepalen via geodata via GPS coördinaten of radiosignalen”.

Het gaat erom ons ten koste van alles uit elkaar te houden, maar ook om al onze activiteiten terug in de tijd te bestuderen. Verschillende landen, zoals Zuid-Korea, China en Hong Kong, maakten tijdens de plandemie gebruik van opdringerige en dwingende realtime-trackingmethoden. In Hong Kong werden elektronische armbanden gebruikt, terwijl andere landen mobiele apps gebruikten om bij te houden dat geïnfecteerde mensen hun quarantaine niet verlieten. De Singaporese TraceTogether-app, die waarschuwt voor geïnfecteerde mensen als ze binnen een straal van twee meter komen en vervolgens gegevens naar het ministerie van Volksgezondheid stuurt, wordt door de auteurs gezien als een mogelijke tussenweg. De Nazi fascisten Schwab en Malleret wijzen ook op de problemen die ontstaan als deze monitoringsystemen gebaseerd zijn op vrijwilligerswerk:

“Geen enkele vrijwillige contract traceerapplicatie zal werken als mensen niet bereid zijn hun eigen persoonlijke gegevens te verstrekken aan de corrupte overheidsinstantie die het systeem controleert, als een individu weigert de app te downloaden (en dus informatie over een mogelijke infectie, bewegingen en contacten achterhoudt), zal iedereen daarvan de dupe zijn”.

Zij die zo’n app hebben moeten die dan ook direct verwijderen, als je gezond bent, NIET OUD en geen onderliggende problemen hebt ga je van een griep NIET DOOD.!! Maar belangrijker is dat je niet meewerkt aan een ziekgeestige nazi fascistische agenda.!!

Er kunnen gemeenschappelijke normen voor het traceren van contacten worden vastgesteld in het licht van de verschillende systemen (met name de Europese Nazi Fascisten Unie is geïdentificeerd).

Nazi fascisten Schwab en Malleret schrijven dat het traceren van contacten een “vroege interventie” mogelijk maakt tegen “superverspreide omgevingen” zoals familiebijeenkomsten. Het is niet moeilijk om in te zien dat de tracking ook gemakkelijk kan worden gebruikt tegen iedereen die zich tegen dit duivelse systeem verzet. Het zijn wij mensen die de besmetting in de ogen van deze tirannen zijn.

Zij beschrijven hoe bedrijven over de hele wereld (naarmate landen zich openstellen) zijn begonnen met het invoeren van digitale monitoring van hun werknemers om geen risico’s op nieuwe infecties te lopen. Dit gaat natuurlijk in tegen alle ethische regels en mensenrechten. De Nazi fascisten Schwab en Malleret wijzen er ook op dat als de systemen eenmaal zijn ingevoerd, het onwaarschijnlijk is dat ze ook worden verwijderd (zelfs als het zogenaamde risico op infectie verdwijnt).

Nazi fascisten Schwab en Malleret schrijven dat een groot aantal analisten, beleidsmakers en veiligheidsfunctionarissen voorspellen dat dit zal leiden tot een dystopische toekomst. Het boek geeft een duidelijke waarschuwing dat er een wereldwijde techno-totalitaire surveillancestaat wordt gebouwd met Corona als excuus. Het lijdt echter geen twijfel dat Nazi fascisten Schwab en Malleret van mening zijn dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen (zoals ook blijkt uit de twee boeken van Nazi fascist Schwab over de Vierde Industriële Revolutie).

“Het is waar dat in het post-pandemische tijdperk de persoonlijke gezondheid een veel grotere prioriteit voor de maatschappij zal worden, en daarom zal de geest van de technologische bewaking niet meer in de fles worden gestopt”.

Nazi fascisten Schwab en Malleret sluiten het hoofdstuk af door erop te wijzen dat “de machthebbers en wijzelf de voordelen van de technologie kunnen controleren en exploiteren zonder onze individuele en collectieve waarden en vrijheden op te offeren”. Nazi fascisten Schwab, die een centrale rol speelt bij het creëren en bevorderen van het tirannieke bewakingssysteem, laat de verantwoordelijkheid dus bij de rest van ons liggen.

Micro-reset

Voor ondernemers is er volgens Nazi fascisten Schwab en Malleret nu geen terugkeer meer naar het systeem dat vroeger bestond. Nazi fascistische COVID-19 agenda heeft alles veranderd.

“Wanneer ze ermee geconfronteerd worden, kunnen sommige industrieleiders en topmanagers in de verleiding komen om reset gelijk te stellen aan herstarten, hopen ze terug te gaan naar het oude normale en herstellen wat in het verleden werkte: tradities, beproefde procedures en familiaire manieren om dingen te doen – kortom, een terugkeer naar de normale gang van zaken. Dit zal niet gebeuren omdat het niet kan. Voor het grootste deel is business as usual gestorven aan (of in ieder geval geïnfecteerd door) Nazi fascisten COVID-19 agenda.”

Wat nu, volgens Nazi fascisten Schwab en Malleret, van toepassing is:

 • Telewerken
 • Virtueel vergaderen
 • Efficiëntere besluitvormingsprocessen
 • Versnelling van de digitalisering en digitale oplossingen

Bedrijven die de aanbevelingen van de Nazi fascisten tirannen voor een totale digitale transformatie niet opvolgen, zullen het moeilijk hebben om te overleven. De winnaars zijn grote e-commerce bedrijven en streaming diensten zoals Alibaba, Amazon, Netflix en Zoom. Zo zou de toch al astronomische rijkdom van Amazon CEO Jeff Bezos tijdens de crisis met 60% zijn toegenomen. De handel is in korte tijd overgenomen door enkele monopolistische parasieten.

Hetzelfde geldt voor video conferentiebedrijf Zoom. Hun opkomst in het voorjaar van 2020 is uitzonderlijk. Vrijwel alles wordt voorspeld om naar de cybersphere te verhuizen. In 2019 vond 1% van de online consulten met artsen plaats in Engeland. Tijdens de Corona-crisis was dat 100%. E-commerce zal naar verwachting ook groeien als klanten online worden gedwongen. Het is Big Tech en de gezondheidsindustrie die winnen.

“Drie industrieën in het bijzonder zullen bloeien (in totaal) in het post-pandemische tijdperk: big tech, gezondheid en wellness.”

In de post-coronaera wordt ook van de corrupte incompetente overheid verwacht dat ze meer controle heeft over het ondernemerschap. De stimuleringspakketten bevatten voorwaarden voor de bedrijfsvoering. Wat volgens de auteurs Stakeholder Capitalism met Environmental, Social en Corporate Governance (ESG) zal zijn. Dit betekent dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen en “duurzaam” moeten investeren. Door het activisme van NGO’s zoals Greenpeace staan bedrijven onder druk om de juiste keuze te maken. Dit doet sterk denken aan de duurzaamheidsformule van Pieter Winsemius voor grote bedrijven, beschreven in zijn boek “A Thousand Shades of Green: sustainable strategies for competitive advantage” en het rapport van de Trilaterale Commissie “Beyond Interdependence”.

Individuele reset

In het laatste hoofdstuk onderzoeken de Nazi fascisten Schwab en Malleret de individuele gevolgen van de plandemie. Zij schrijven dat de plandemie, in tegenstelling tot andere rampen zoals aardbevingen en overstromingen, die sympathie opwekken en mensen dichter bij elkaar brengen, het tegenovergestelde effect heeft gehad. Het is verwoestend geweest voor ons mensen. De plandemie is een langdurig proces dat een sterke angst om te sterven combineert met onzekerheid over wanneer het ”gevaar” voorbij is. De plandemie kan blijven terugkomen. De plandemie gaat ook gepaard met autoritaire en grillige maatregelen van de autoriteiten. Dit resulteert in angst.

De plandemie geeft ook aanleiding tot egoïstische daden, omdat iedereen in de buurt wordt gezien als een potentiële drager. We helpen anderen niet vanwege de angst voor de dood. Het creëert ook schuld en schaamte. Het is onmogelijk om “juist” te handelen. Dit blijkt ook uit de macro-schaal door landen die hun grenzen hebben gesloten en het reizen sterk hebben beperkt. Deze maatregelen hebben ook aanleiding gegeven tot racisme en hebben geleid tot patriottisme en nationalisme. De Nazi fascisten Schwab en Malleret zien dit als een “toxisch mengsel”.

“Mensen zijn van nature sociale wezens. Gezelligheid en sociale interacties zijn een essentieel onderdeel van onze menselijkheid. Als we die niet hebben, vinden we ons leven ondersteboven. Sociale relaties zijn in belangrijke mate, verplicht door opsluitingsmaatregelen en fysieke en sociale afstandelijkheid, en in het geval van de COVID-19 lockdowns, gebeurde dit in een tijd van verhoogde angst toen we ze het meest nodig hadden”.

De Nazi fascisten Schwab en Malleret tonen het bewustzijn dat rampmakers hebben over de psychologische effecten die sociaal isolement heeft op mensen. We zijn niet in staat geweest om op dezelfde manier steun te zoeken bij vrienden en familie. We zijn beroofd van de nabijheid die we nodig hebben om te functioneren. Het wordt als een langdurige marteling waarbij we langzaam degraderen. Dit betekent dat geestesziekten in de loop van het jaar dramatisch zijn toegenomen. Daar wijzen ze op:

 • Mensen met eerdere geestelijke problemen zullen ergere angstaanvallen krijgen.
 • Sociale afstand zal de psychische problemen vergroten, zelfs nadat de maatregelen zijn ingetrokken.
 • Verlies van inkomen en banen zal het aantal sterfgevallen door zelfmoord, overdosis en alcoholisme etc. doen toenemen.
 • Huiselijk geweld zal toenemen naarmate de pandemie voortduurt.
 • Kwetsbare’ mensen en kinderen, verzorgers, sociaal achtergestelde en gehandicapte mensen zullen een toename van de geestelijke gezondheidsproblemen hebben.

De Nazi fascisten Schwab en Malleret wijzen erop dat dit een weerspiegeling zal zijn van de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg in de jaren daarna om het trauma aan te pakken. Het gebied zal dus een grote prioriteit hebben voor beleidsmakers in de nasleep van deze door nazi fascisten gecreëerde Corona-”crisis”.

Dit laat zien hoe kil en meedogenloos deze Nazi fascistische tirannen zijn. Ze weten heel goed wat ze hebben veroorzaakt. Dit is het effect dat ze zochten en dat zal ons de “juiste” keuze maken. Als een kudde schapen zullen we in hun technologische dictatuur worden gedreven.

Het hoofdstuk over ondernemerschap geeft aan hoe de zorg voor de toekomst vorm zal krijgen:

“Net als voor elke andere industrie, zal digitaal een belangrijke rol spelen in het vormgeven van de toekomst van wellness. De combinatie van AI, het ivd en sensoren en draagbare technologie zal nieuwe inzichten in het persoonlijk welzijn opleveren. Ze zullen monitoren hoe we zijn en ons voelen, en zullen de grenzen tussen openbare gezondheidszorgsystemen en gepersonaliseerde gezondheidscreatiesystemen geleidelijk vervagen…”.

De technologie moet ook in staat zijn om onze ecologische voetafdruk te meten, onze impact op de biodiversiteit en de toxiciteit in alles wat we in ons opnemen! De controle behoeften van de technocraten lijken onverzadigbaar.

Volgens de Nazi fascisten Schwab en Malleret heeft de plandemie ons ook de tijd gegeven om na te denken over wat we in het leven waarderen, de tijd in afzondering geeft inzicht in onze voorheen niet-duurzame levensstijl als verwaarloosd klimaat en milieu. Volgens Nazi fascisten Schwab kan dit nu worden gecorrigeerd:

“De plandemie geeft ons deze kans: het is een zeldzame, maar beperkte kans om na te denken, onze wereld te herscheppen en te resetten”

De conclusies bespreken het ietwat verrassende sterftecijfer van de plandemie.

Er wordt op gewezen dat Nazi fascisten COVID-19 agenda tot eind juni slechts 0,006% van de wereldbevolking heeft gedood. Het moet in verband worden gebracht met de Zwarte Dood (30-40% van de bevolking) en de Spaanse griep (2,7% van de bevolking). Het dodental van Corona is dus niet bepaald iets wat de totale stillegging van de wereld rechtvaardigt.

We hebben betaald en zullen een hoge prijs moeten betalen voor iets dat buiten alle proporties is overdreven en dat als trigger is gebruikt om een nieuwe techno-totalitaire orde in te voeren. De tirannen hebben geopereerd volgens het principe van “crises die zich openstellen voor zakelijke mogelijkheden” en zijn in staat geweest om effectief te profiteren van het leed dat zij ons mensen hebben aangedaan. Ze bedreigen ons ook met hun terreur als we hun plannen om ons leven tot in detail te regeren en te reguleren niet accepteren. Dit zijn puur maffia-achtige methoden.

Niemand van ons heeft Nazi fascisten Schwab en Malleret en zijn vrienden binnen de VN miljardairsclub gekozen om ons leven te dicteren. Het is hoog tijd om de partijen VVD, CDA, D66 en CU die de Nazi fascisten agenda van de tirannen met alle mogelijke middelen ondersteunen af te zetten. Hun namen zijn bekend en zij zijn niet van plan de burgers te beschermen en afstand te doen van Nazi fascisten plandemie agenda …….

Hun rechtmatige plaats is minimaal achter de tralies.

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Gezondheid, Jezuieten, Klimaat leugen, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Wereldoorlog 3, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.