Top 4 Drogredenen Van De Gekaapte Milieubeweging

Terug naar 2015 wat vandaag (nog steeds) relevant is, de klimaat hoax is onderdeel van de Covid hoax en onderdeel van de NWO..

De gekaapte milieubeweging is een symptoom van de huidige algemene, collectieve staat van de mensheid: goedhartig maar onwetend. Goedhartig maar ernstig misleid.

Veel mensen in de milieubeweging zitten er om de juiste redenen in: ze zien de voortdurende vergiftiging en vernietiging van de planeet door bedrijven en zijn vastbesloten om de aarde te verdedigen en zich uit te spreken.

Maar ondanks hun goede bedoelingen hebben ze zich onbewust laten kanaliseren in een richting die de Aarde niet echt zal helpen. Ze steunen onbedoeld de krachten die verantwoordelijk zijn voor de plundering ervan.

Door te blijven aandringen op noties dat koolstofdioxide een gif is, dat de opwarming van de aarde bestaat en dat de mensheid er verantwoordelijk voor is, dat we een wereldwijde koolstofbelasting nodig hebben en dat we agenda 21-achtig mondiaal bestuur nodig hebben, promoten deze mensen onbewust het Nieuwe Wereldorde-programma – en onbewust elite– psychopaten controllers aan de macht brengen die niet om het milieu geven en het slechts zien als een hulpbron die moet worden geëxploiteerd.

Het is zelfs zover gekomen dat degenen die zich verzetten tegen klimaatverandering (een andere Rothschild-Rockefeller-creatie) worden behandeld als criminele extremisten – er zijn zelfs oproepen in de VS geweest door klimaatwetenschappers voor Barry Soetoro aka Obama om hen te vervolgen!

Welkom op Planeet Aarde. Als je mening te veel afwijkt van de mainstream, kun je opgesloten raken omdat je verkeerd denkt.

Met de huidige focus op de VN-top van 2015, wordt het gehackte modewoord van duurzaamheid rondgegooid alsof er geen morgen is. In deze context is het de moeite waard om opnieuw te bekijken hoe de milieubeweging zo werd gekaapt en gecoöpteerd.

Basis voor de kaping: samenzweringsrapporten van The Iron Mountain en The Club of Rome

De basis voor de gekaapte milieubeweging ligt bij voorheen geheime militaire rapporten en een van de elite Ronde Tafel-groepen die de wereld besturen: de Club van Rome.

De gekaapte milieubeweging komt uit The Report From Iron Mountain.

Ik vraag me af of degenen die geloven in AGW (Anthropogenic Global Warming) of Manmade Global Warming enig idee hebben dat de elite psychopaten op het idee is gekomen om de mensheid zelf te gebruiken als de wereldwijde bedreiging waartegen we ons allemaal achter een One World Government moeten verzamelen?

Het 1966 Report from the Iron Mountain werd in opdracht van JFK opgesteld en door LBJ beschouwd als te gevaarlijk om aan het publiek te onthullen op het moment dat het werd voltooid.

Dit fragment bespreekt hoe een fascistische wereldregering zou kunnen functioneren zonder oorlog, en suggereert dat de bedreiging in plaats daarvan milieuvervuiling zou kunnen zijn:

“Het kan bijvoorbeeld zijn dat grove vervuiling van het milieu uiteindelijk de mogelijkheid van massavernietiging door kernwapens kan vervangen als de belangrijkste schijnbare bedreiging voor het voortbestaan van de soort.”

“Vergiftiging van de lucht, en van de belangrijkste bronnen van voedsel- en watervoorziening, is al ver gevorderd en lijkt op het eerste gezicht veelbelovend in dit opzicht; het vormt een bedreiging die alleen kan worden aangepakt door middel van sociale organisatie en politieke macht.”

De Club van Rome is een van de 6 groepen die dicht bij het centrum van de Rhodes Ronde Tafel liggen (uiteindelijk gefinancierd door Rothschild), waaronder ook De nazi Bilderberg Groep, de CFR, de RIIA, de Verenigde Nazi’s en de Trilaterale Commissie. Het document van de Club van Rome uit 1991 getiteld The First Global Revolution?

Deze nazi fascist is ondertussen naar de hel vertrokken. Is hij terug gekomen als Corona virus.?

De Hijacked Environmental Movement verwijst naar het feit dat de Groene Beweging is geïnfiltreerd en ingehaald om de wereld in de richting van Global Governance te sturen.

Hier is een citaat uit:

“Bij het zoeken naar een gemeenschappelijke vijand tegen wie we ons kunnen verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke, zou passen.

“In hun totaliteit en hun interacties vormen deze verschijnselen een gemeenschappelijke bedreiging die door iedereen samen moet worden aangepakt… al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen in natuurlijke processen, en het is alleen door veranderde houdingen en gedrag dat ze kunnen worden overwonnen. De echte vijand is dan de mensheid zelf.”

De huidige milieubeweging die we vandaag zien, is al lang geleden gezaaid, of op zijn minst gekaapt. Laten we eens kijken naar de top 4 drogredenen die de NWO-samenzweerders naïeve groenen hebben weten te laten geloven.

#1: Koolstofdioxide is een gif

Laten we beginnen met de basis: koolstofdioxide (CO2) is een voedingsstof, geen gif. We ademen elke ademhaling koolstofdioxide uit, maar we nemen ook een deel ervan op bij de inademing.

Als de gekaapte milieubeweging maar het voor de hand liggende kon zien:
koolstofdioxide is een voedingsstof, geen gif.

Volgens het IPCC (Interplanetary Panel on Climate Change) vergiftigen we onszelf dus elke ademhaling!

Denk er eens over na – als CO2 echt een gif zou zijn, waarom helpt het planten dan zo veel te groeien? Waarom is het een belangrijk onderdeel van de fundamentele vergelijking van de biologie: suiker + zuurstof = koolstofdioxide + water + warmte? Hoe komt het dat degenen in de milieubeweging onwetend zijn van de basisbiologie?

Zoals de website PlantsNeedCO2.org vermeldt:

“In Idso en Idso’s (1994) analyse van bodemvoedingsstofbeperkingen vertoonde de procentuele groeiverbetering als gevolg van een stijging van 300 ppm in het CO2-gehalte van de lucht eigenlijk een lichte (maar statistisch niet-significante) daling, dalend van 51% naar 45% toen voedingsstoffen van niet-groeibeperkend naar beperkend gingen in een groep van 70 experimenten.”

“Maar toen de atmosferische CO2-verrijking 600 ppm was, keerde deze lichte negatieve trend zichzelf om, gaande van een CO2-geïnduceerde groeistimulatie van 43% wanneer voedingsstoffen in overvloed aanwezig waren tot een verbetering van 52% wanneer hun toevoer suboptimaal was.”

“En voor een toename van 1200 ppm in atmosferische CO2, sprong de procentuele groeiverbetering van 60% toen de bodemvoedingsvoorziening voldoende was naar 207% wanneer het minder dan voldoende was.”

Het is een eenvoudige vergelijking: hoe meer CO2 je hebt, hoe leuker de planten het vinden en hoe sneller ze zullen groeien.

De demonisering van koolstofdioxide gaat niet over het helpen van het milieu. Het idee van NWO is altijd geweest om de verslechterende toestand van het milieu te koppelen aan het energieverbruik van een individu – en zelfs zijn of haar ademhaling – om zo een koolstofbelasting in te voeren. De regering wil je letterlijk belasten voor het ademen – omdat je alleen maar leeft!

#2: Door de mens gemaakte ”Global Warming” Hoax

AGW of door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is ontmaskerd als een gigantische zwendel. Het blijft nog steeds een open vraag of de wereld opwarmt of afkoelt (gezien alle fakery en fudging van gegevens, zoals ClimateGate, waar hackers ontdekten dat wetenschappers van de Britse East Anglia University opzettelijk de cijfers hadden verdraaid).

Dat is de reden waarom de term opwarming van de aarde is veranderd in klimaatverandering – op deze manier, ongeacht wat er met het weer gebeurt, kan het IPCC zeggen dat het klimaat verandert. Klimaatverandering is een waarheid als een koe – je kunt er niet tegenin gaan. Natuurlijk verandert het klimaat. Wanneer is het niet veranderd?

De gekaapte milieubeweging weet het misschien niet,
maar door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is een van de grootste leugens die er is!

De geweldige documentaire uit 2007 The Great Global Warming Swindle legde jaren geleden de leugens achter de politieke klimaatveranderingsagenda bloot.

Meer dan 1.000 dissidente wetenschappers van over de hele wereld hebben de door de mens veroorzaakte beweringen over de opwarming van de aarde van het Intergouvernementeel Panel van de Verenigde Nazi’s over klimaatverandering (IPCC) aangevochten en zijn geloofwaardigheid versnipperd.

Verder is klimaatverandering, of we het nu veroorzaken of niet, niet per se slecht; in sommige gevallen hebben studies gesuggereerd dat het verantwoordelijk is voor het vergroenen van delen van de wereld en het ten goede veranderen van levens.

#3: De koolstofbelasting en mondiaal bestuur als Eco-oplossingen

Zoals hierboven aangegeven, heeft al deze focus op koolstof slechts één reden: belastingen. Het hele plan om mensen en bedrijven gefixeerd te krijgen op hun koolstofvoetafdruk – in plaats van hoeveel daadwerkelijk voordeel of schade ze het milieu toebrengen – is om de weg vrij te maken voor meer belastingen en centralisatie van fascistische macht.

De gekaapte milieubeweging ziet niet dat de focus
over koolstof is om ons voor te bereiden op een wereldwijde koolstofbelasting.

Om een wereldwijde koolstofbelasting te hebben, heb je natuurlijk een fascistische One World Government nodig om het te handhaven en te innen. De Verenigde Nazi’s, ICLEI en haar andere onderverdelingen praten om deze reden voortdurend over mondiaal bestuur.

Voor meer informatie over dit onderwerp, bekijk het werk van George Hunt in het blootleggen van hoe de Rothschilds het cap-and-trade-schema in de jaren 1980 aan het voorbereiden waren. Hij was bij enkele van de bijeenkomsten waar de koolstofbelasting werd besproken!

#4: Overbevolking

Mahatma Gandhi zei ooit: “De aarde biedt genoeg om de behoefte van ieder mens te bevredigen, maar niet de hebzucht van ieder mens.” Het lijdt geen twijfel dat stijgende populaties een druk op hulpbronnen kunnen leggen, maar waar is het bewijs dat de aarde geen 7 miljard mensen kan ondersteunen? Of 9 miljard mensen?

Is het echt de bevolking die hier het probleem is, of is het eerder egocentrische hebzucht van enkele psychopaten en destructieve milieu praktijken en -technologieën?

De “groene” zorg over overbevolking heeft aan de basis eugenetica.

We kunnen de stijgende wereldbevolking niet accepteren als een bedreiging of een reden om moord te rechtvaardigen (wat het eufemisme van ontvolking is), maar eerder als een uitdaging.

Het kan ons ertoe aanzetten om meer vanuit het hart te leven, om meer mededogen te hebben voor degenen die het minder goed hebben dan wij, om beter te delen, om middelen eerlijk te verdelen.

Het kan ons stimuleren tot betere manieren van efficiëntie. Zou de stijgende bevolking een kritische massa mensen kunnen helpen ontwaken voor de waarheid van vrije energie, en het feit dat er al vrije energie of over eenheid apparaten bestaan die praktisch onbeperkte energie gratis of zeer goedkoop leveren?

Het is in veel landen al lang bekend dat als je het onderwijs verhoogt, dus werkelijk iets leert i.p.v. indoctrineert,  je de bevolking natuurlijk vermindert.

Wanneer mensen een hogere opleiding volgen, kiezen ze er organisch voor om minder kinderen te krijgen. Als de psychopathische samenzweerders echt om de wereldbevolking geven, waarom zouden ze hun geld dan niet gebruiken om iedereen te helpen toegang te krijgen tot beter onderwijs? Het antwoord is natuurlijk dat ze dat niet doen.

Aan de basis van de propaganda van overbevolking ligt eugenetica. Het is het idee dat sommige mensen superieur zijn aan anderen, dat sommige mensen het niet verdienen om hier te zijn. Dit is echt de filosofische en spirituele basis van de kaping.

Zoals ze hebben bekend, zien de psychopathische samenzweerders in hun waanideeën de rest van de bevolking als een virus dat van de planeet moet worden verlost (we moeten ons waardig voelen, niet schuldig). Toch is het echte virus de angst gedachten set die de show in de hersenen van de elite-psychopaten controleurs beheerst.

Het echte probleem is niet klimaatverandering of koolstof

Het echte probleem met het milieu is niet klimaatverandering of koolstof. Het is dat wij als collectieve soort het vernielen en vernederen. We lopen ernstig gevaar onze omgeving zodanig te ruïneren dat het een zuurstof ademhalende soort als de onze niet meer kan ondersteunen.

Het echte probleem met het milieu is het feit dat we het weggooien – punt.

De industriëlen dumpen gevaarlijke stoffen in onze oceanen en rivieren. Zij doden soorten sneller dan we ze zelfs maar kunnen classificeren. Zij maken stoffen die niet biologisch afbreekbaar zijn en op gigantische stortplaatsen terechtkomen. Zij kappen bossen zonder voldoende zorg te besteden aan vervanging.

Zij creëren een economisch systeem dat geplande veroudering stimuleert en ons economisch aanmoedigt om dingen weg te gooien in plaats van ze te repareren. We laten maniakale mannen in dienst van corrupte trekpoppen regeringen uitsluiten die giftige barium-, aluminium- en strontium Chemtrails over de hele wereld spuiten – en ermee wegkomen.

Wat heeft dit alles te maken met klimaatverandering of koolstof? Deze 2 termen zijn een enorme afleiding en een bewuste manier om mensen te misleiden die echt om het milieu geven. Oplossing: laat u informeren voordat u demonstreert

Geef je veel om het milieu? Heel Goed! Doe dan eerst je onderzoek voordat je je aansluit bij protesten.

Binnenkort meer over de geschiedenis van eugenetica (volkerenmoord)

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Deep State, Democide, Dictatuur, False Flag, Geschiedenis, Jezuieten, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Volkerenmoord, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.