Vlucht MH17 – Cui bono

Er is, ook op deze site, veel geschreven over de moordaanslag op 298 onschuldige passagiers. Waar vele, geïndoctrineerde en politici, het nog steeds houden op een actie van de separatisten met steun van de Russen. Blijven wij van mening, dat tot het tegendeel met onomstotelijk bewijs wordt geleverd, dat de schuldigen de VS, EU en Oekraïne (kief) zijn. Lees hier ons uitgebreide rapport, die naar alle parlementsleden is gestuurd.

Het tussentijdse rapport door de onderzoekscommissie ”is het papier niet waard waar het op geschreven is” en bestaat uit ”vaagtaal formulering”. De uitkomst van het lopende onderzoek zal niet veel beter worden, die de schuld ZONDER ENIG FYSIEK BEWIJS bij de gewenste tegenstander van het eerste uur legt, Rusland.

CUI BONO – WIE HEEFT ER VOORDEEL BIJ

Deze keer gaan we wat uitgebreider in op de vraag, die eigenlijk altijd gesteld dient te worden als er een groot ”event” heeft plaatsgevonden, denk aan de false flag aanslagen in de VS, de Twin Towers, Sandy Hook, Boston Marathon, etc. En in Engeland de metro aanslagen. Allemaal met slechts een doel het rechtvaardige om ”oorlog te voeren”.

De plek waar dit ”geplande event” plaats vond bevat een groot gas veld waar de Royal Dutch Shell, u weet wel het bedrijf die miljarden heeft verdiend in en aan de tweede wereldoorlog, en waar toevallig ons koningshuis grootaandeelhouder is, een contract heeft voor 10 miljard en zal miljoenen verliezen als deze regio uit handen blijft van de Europese fascisten unie. Shell en Nederland hebben een duidelijk voordeel.

De NATO, Verenigde Nazi’s en het Internationaal Maffia Fonds staan te popelen om te doen wat de standaard is van Washington om de landen die zij, samen met de Europese Nazi Fascisten Unie (ENFU) bezetten, op een schandalige manier leeg te roven, kijk naar Griekenland. De VS en Europese fascisten Unie hebben voordeel van het plunderen van het zoveelste land.

Israël heeft op dezelfde dag weer schandalig huisgehouden en vele onschuldige slachtoffers gemaakt, door de ENFU – VS uitgevoerde moordaanslag op de MH 17 bleef deze oorlogsmisdaad uit het nieuws. Ook Israël heeft er voordeel bij gehad.

Het Oekraïense leger heeft (waarschijnlijk in opdracht van de VS & ENFU) de berging en het onderzoek gefrustreerd door beschietingen uit te blijven voeren in het gebied, om het vinden van bewijs en/of bewijsmaterialen te bemoeilijken cq onmogelijk te maken.

Kiev heeft de geluidsbanden met gesprekken tussen de piloten en de toren in beslag genomen en niet, zoals gebruikelijk, direct vrijgegeven. Direct na het incident werden medewerkers vervangen door militairen.

Het ”incident” had nooit plaats gevonden als de ENFU – VS geen staatsgreep hadden uitgevoerd, alleen daarom zijn zij al (mede) schuldig.

Wie hebben de meeste slachtoffers geborgen ? De separatisten. Wie hebben de voice en data recorders gevonden en ongeschonden overgedragen aan de bezetters ? De separatisten. Wat levert de beste aanwijzingen op bij een vliegtuig crash? De voice en data recorders. !! Welke voordelen hebben de separatisten en/of Rusland met het neerhalen van een passagiers toestel ?? Geen enkele !!!

Dan het gebruik van een BUC 11 systeem. De BUC 11 is een veroudert systeem die niet zonder opleiding te besturen is. In het uitgebreide stuk MH17 UITSPRAAK: overtuigend bewijs wijst naar VS-EU-Kiev Cover Up van een mislukte False Flag operatie. staat meer info over het gereed maken van een BUK 11 voor het werkelijke afvuren. Indien ze de beschikking zouden hebben gehad, hadden ze niet de tijd om de installatie in te stellen binnen het zichtbaarheidsvenster.

04 - Buk M1

02 - Buk M101 - Buk Inside

Air Power Australia Website

 

 

 

 

De Russen kwamen na enkele dagen met een uitgebreide persconferentie en toonde alle mogelijk beschikbare informatie, radar info inclusief tijdstempels, en ”onze” wereldmacht Amerika kwam met het ”overweldigende bewijs” van enkele berichten via sociale media en ”gezond verstand” binnen enkele uren na deze MOORD aanslag.

Terwijl Amerika een grote oefening heeft gehouden in de omgeving en groot materieel ter beschikking had, waaronder AWACS en een nieuwe satelliet, mag je er van uitgaan dat zij binnen enkele uren na het gebeuren overtuigend bewijs zouden (kunnen) aanleveren. Denk eens terug aan de ”aanslagen van 9/11” ook toen waren er oefeningen gaande, de lucht en data recorders van alle zogenaamd betrokken toestellen zijn NOOIT teruggevonden. In de puinhopen werd na korte tijd wel het paspoort in nieuwstaat teruggevonden.

Volgens opgave zijn alle Boeing 777 vliegtuigen uit de floot van Malaysia Airlines uitgerust met de Trent 800 Rolls Royce motoren.  De vele foto’s van de crash site laten een duidelijk ander type moter zien dan de Trent 800 van Rolls Royce.

Alleged-Crash-site-engine-debis-not-from-B-777-b

Een andere mogelijkheid die genoemd word zijn motoren van General Electric de GE90. Ook deze komt niet overeen met de motoren op de crash site.

Alleged-Crash-site-engine-debis-not-from-B-777-282x640

prattwhitney-4000 serie

 

 

 

 

 

 

 

Een andere mogelijkheid die genoemd word zijn motoren van General Electric de GE90. (Foto Links) Ook deze komt niet overeen met de motoren op de crash site.

Een derde genoemd motortype is de Pratt & Whitney 4077 die ook duidelijk niet overeenkomt met de motoren op de crash site. (Foto rechts)

Wat zijn dit dan voor motoren en hoe komen ze op de crash site?

 

Spainbuka, het Twitter account van de Spaanse luchtverkeersleider, die plotseling verdween!

Carlos Buca

 

 

 

 

 

 

 

Carlos zou luchtverkeersleider zijn op de luchtverkeersleiding in Kiev en vlak voor de fatale crash van MH17, informatie op Twitter hebben gezet, die uiterst belastend was (en is!) voor de ‘autoriteiten’ in Kiev. Het komt er daarbij op neer dat zijn informatie heftig verhaal deed over de achtervolging van de MH17-vlucht door straaljagers van het Oekraiense regeringsleger.. En doordat de separatisten natuurlijk GEEN luchtmacht-vliegtuigen ter beschikking hebben, is dit nogal een verhaal, dat slechts één richting kan uitwijzen.

Carlos ‘was’ dus werkzaam als verkeerscontroleleider, heeft de Spaanse nationaliteit en werkte in Kiev in Oekraïne. Direct ná het neerschieten van vlucht MH17, verdween hij tezamen met andere buitenlanders van de verkeersleiding..

Carlos zei dat hij zijn informatie (zie hieronder de Tweets) baseerde op een persoonlijke evaluatie die hij maakte op grond van militaire bronnen in Kiev. Volgens deze bronnen zit de Oekraïense regering achter het neerschieten van MH17. Direct ná de ramp werden radardata van het luchtverkeer geconfisqueerd door de geheime dienst van Oekraïne..

En voor velen, mensen die wakker zijn en verbanden en vooral overeenkomsten gaan zien tussen gebeurtenissen, die als ‘valse-vlag-operaties’ betiteld worden, is ook hier weer sprake van hetzelfde patroon..! Vooral in dit geval, gaat het dan over het wegmoffelen van bewijs, dat tegen de versie ingaat, zoals we geacht worden, die te geloven.

Voor de goede orde, hier dus de hele Tweet-berichtenserie,zoals dor Carlos Buca de wereld in gezonden:

Chronologie van de Twitterfeed van @spainbuca op 17 juli lokale tijden in Kiev:

10:21 ‘Autoridades de kiev, intentan hacer que pueda parecer un ataque de los pro-rusos’
(‘Kiev Authorities, trying to make looks like an attack by pro-Russian’ )
‘De autoriteiten in Kiev proberen het te doen voorkomen,
alsof het een aanval is van pro-Russen’.

10:24 ‘Ojo! Que puede ser un derribo B777 Malaysia Airlines en ukraine, 280 pasajeros’
(‘Warning! It can be a downing, Malaysia Airlines B777 in ukraine, 280 passengers’)
‘Waarschuwing! Het kan gaan om het neerhalen van
Malaysia Airlines B777 in Oekraïne, 280 passagiers’

10:25  ‘Cuidado! Kiev tiene lo que buscaba’
(‘Warning! Kiev have what they wanted’)
‘Waarschuwing! Kiev heeft gekregen wat ze wilden’

10:25 ‘Vuelven a tomar la torre de control en Kiev’
(‘[Miitary] has taken control of ATC in Kiev’)
‘Militairen hebben de controle overgenomen van het ATC (air traffic control) in Kiev.

10:27 ‘El avión B777 de Malaysia Airlines desapareció del radar,
no hubo comunicación de ninguna anomalia, confirmado’
(‘The Malaysia Airlines B777 plane disappeared from the radar,
there was no communication of any anomaly, confirmed’)
‘Malaysia Airlines B777 van de radar verdwenen, er is geen communicatie over enige afwijking bevestigd’

10:30 ‘Avión derribado, derribados, derribado no accidente’
(‘Plane shot down, shot down, shot down, no accident’)
‘Het vliegtuig is neergeschoten, neergeschoten, geen ongeluk’

10:31 ‘Kiev, tiene lo que buscaba, lo dije en los primeros tw,
kiev es responsable @ActualidadRT’
(‘Kiev have what they wanted, I said in the first tw [Tweets],
Kiev is responsible @ ActualidadRT’)
‘Kiev heeft hetgeen ze wilden,
Ik zie in de eerste Tw (tweets) dat Kiev verantwoordelijk is @ ActualidadRT)

10:35 ‘Un accidente muy normal no es, no están amenazando
en la misma torre del aeropuerto de kiev’
(‘An accident that is not quite normal, they are threatening us
in the same tower of Kiev airport’)
‘Een ongeluk dan nou niet helemaal normaal is, ze bedreigen ons hier
vanuit dezelfde
(luchtverkeers)toren van de luchthaven van Kiev’

10:35  ‘Nos van a quitar, nuestros tlf y demás de un momento a otro’
(‘They will take from our phones and others stuff at any moment’)
‘Ze kunnen nu elk moment onze telefoons en andere zaken van ons wegnemen’

10:38  Antes de que me quiten el tlf o me rompan la cabeza, derribado por Kiev’
(‘Before They remove my phone or they break my head, shot down by Kiev’)
‘Voordat ze mijn telefoon verwijderen of mijn hoofd breken: neergeschoten door Kiev’

11:12  Nosotros tenemos la confirmación. Avión derribado, la autoridad de kiev,
ya tiene la información, derribado, estamos tranquilos ahora’
(‘We have confirmation. Plane downed,
Kiev authorities already have the information, downed, we are calm now’)
‘We hebben bevestiging. Vliegtuig neergehaald.
Kiev autoriteiten hebben de informatie al, neergehaald, we zijn nu kalm’

11:13 ‘Que hace personal extranjero con autoridades de kiev en la torre?
Recopilando toda la información’
(‘What are doing foreigners with kiev authorities in the tower?
Gathering all the information’)
‘Wat doen buitenlanders samen met autoriteiten
van Kiev in de verkeerstoren? Alle informatie verzamelen’

11:15 Cuando sea posible sigo escribiendo (‘When possible I´ll keep writing’)
‘Als het mogelijk blijft, zal ik blijven schrijven’

11:48 ‘El avión B 777 voló escoltado por 2 cazas de ukraine
hasta minutos antes, de desaparecer de los radares,’
(‘the B777 plane flew escorted by Ukraine jet fighter
until 2 minutes before disappearing from the radar’)
‘De Boeing 777 vloog, geëscorteerd door een Oekraïense gevechtsstraaljager,
tot 2 minuten voordat het
(MH17) van de radar verdween’.

11:54 ‘Sí las autoridades de kiev, quieren decir la verdad,
esta recogido 2 cazas volaron muy cerca minutos antes , no lo derribo un caza’
(‘If kiev authorities want to tell the truth, It´s gathered,
2 jet fighters flew very close minutes before, wasn’t downed by a fighter’)
‘Als de autoriteitein in Kiev de waarheid willen vertellen,
dan vermijden ze dat 2 straaljagers heel dichtbij vlogen,
minuten ervoor en dat het vliegtuig NIET neergehaald is door een gevechtsvliegtuig.

12:00 4 Nada más desaparecer el avión B 777 de Malaysia Airlines
la autoridad militar de kiev nos informo del derribo, como lo sabían?’
(‘Malaysia Airlines B777 plane just disappeared
and Kiev military authority informed us of the downing, How they knew?’)
‘De Boeing 777 van Malaysia Airlines is zojuist verdwenen
en de militaire autoriteiten in Kiev
informeerden ons over het neerhalen.
Hoe wisten ze dit al..?

12:00 A los 7:00 minutos se notificó el derribo,
más tarde se tomó la torre nuestra con personal extranjero q siguen aquí’
(‘7:00 minutes after [plane dissapeared], the downing was notified,
later our tower was taken with foreigner staff, they still here’)
‘7 Minuten ná (het vliegtuig verdween), het neerhalen was opgemerkt,
werd de verkeerstoren overgenomen
door BUITENLANDSE MEDEWERKERS, die nog steeds hier zijn’

12:01 ‘En los radares esta todo recogido, para los incrédulos,
derribado por kiev, aquí lo sabemos y control aéreo militar también’
(‘all this is gathered in radars, to the unbelieving, shot down by kiev,
here we know it and military air traffic control also’)
‘Alles staat op de radaropname, het ongelooflijke neerhalen door Kiev,
hier weten we het, en de militaire luchtverkeersleiders ook.’

13:15 ‘Aquí los mandos militares manejan y admiten que militares a otras órdenes,
pudieron ser, pero no, los pro-rusos’
(‘Here the military commanders manage and support
it could be military following other orders , but no, the pro-Russian’)
‘Hier steunen en besturen de militaire commandanten het,
het kunnen militairen zijn die weer andere orders opvolgen,
Maar niet de pro-Russische.

13:29  El ministro del interior si conocía que,
hacían los cazas en la zona, el ministro de defensa no,’
(‘Interior Minister knew what the fighters were doing in the area,
the defense minister didn’t.’)
‘De minister van Binnelandse Zaken wist wat de straaljagers daar deden in dat gebied deden.  De minister van Defensie wist het niet.

13:31 ‘Militares confirman que fue ukraine, pero se sigue sin saber de donde vino la orden’
(‘Military confirm It was Ukraine, but still does not know where the order came from’)
‘Militairen bevestigen dat het Oekraïne was,
maar ze weten nog steeds niet, waar de order vandaan kwam.

13:36 ‘Hace dias lo dije aquí, militares de kiev querían alzarse contra el actual presidente,
esto puede ser una forma, a las órdenes de timoshenko’
(‘Days ago I said here, kiev military wanted to rise against the current president,
this may be a way, ordered by timoshenko [following timishenko orders]’)
‘Dagen geleden zei ik hier, dat militairen tegen de huidige president willen opkomen,  dit kan een manier zijn, opgedragen door Timoshenko.
(Timoshenko orders opvolgende)’

13:38 ‘Los cazas volaron cerca del 777, hasta 3 minutos antes de desaparecer de los radares, solo 3 minutos’
(‘The fighters flew close to 777, up to 3 minutes before disappearing from the radar, just 3 minutes’)
‘De jagers vlogen dichtbij de 777, tot 3 minuten voordat deze van de radar verdween, slechts 3 minuten’

13:43 ‘Se cierra el espacio aéreo’ (‘Airspace closed’)
‘Luchtruim gesloten’

13:45 ‘Se cierra el espacio aéreo, por miedo a más derribos’ (‘Airspace is closed, more downings feared’)
‘Luchtruim gesloten, voor meer aanslagen gevreesd’

15:17 ‘Control militar entrega ahora mismo de forma oficial que el avión fue derribado por misil’
(‘Military control now officially [say] the plane was shot down by missile’)
‘De militaire verkeersleiding zegt nu officieel dat het vliegtuig is neergehaald door een raket’

15:23 ‘El informe oficial firmado por las autoridades militares de control de kiev ya lo tiene el gobierno,,,, , derribado’
(‘Government has the official report signed by the control military authorities in Kiev,,,, [plane] shot down’)
‘De overheid heeft het officiële rapport getekend
door de militaire controle autoriteiten in Kiev,,,, (vliegtui) neergehaald’

15:26 ‘En el informe se indica de donde abría salido el misil,
y se especifica que no proviene de las autodefensa en las zonas rebeldes’
(‘The report indicates where the missile had come out [from],
and specified is not from the selfdefence in rebel areas’)
‘Het rapport geeft indicatie van waar het projectiel vandaan gekomen is,
en gespecificeerd dat het niet via zelfverdediging is gebruikt vanuit de rebellen-gebieden
.’

15:34 ‘Los radares militares si recogieron los datos del misil lanzado al avión, los radares civiles no’
(‘Military radar collected data from missile fired to the plane, civilian radars didn’t’)
‘De militaire radar heeft data verzameld van de afgevuurde raket,
de burgerradar heeft dit niet’

15:36 ‘Los altos mandos militares no ordenaron el lanzamiento del misil,
‘alguien se le fue la mano en nombre de ukraine’
(‘Military high command did not gave the order to fire the missile,
someone screw it ine the name of ukraine’)
‘De hoge militairen hebben NIET het bevel gegeven om een raket af te schieten, iemand heeft de naam Oekraïne misbruikt’.

15:38 ‘Para el que no lo sepa, digamos así, hay militares a las órdenes
del ministro de defensa y militares a las órdenes del ministro del interior’
(‘For those who do not know, Let’s say, there are military under the orders
of the defense minister and military under the orders of Interior Minister’)
‘Voor hen die het niet weten, er zijn militairen, die onder order werken van de Minister van Defensie en
militairen die werken onder de orders van Binnenlandse Zaken..’

15:38 ‘Los militares a las órdenes del ministro del interior conocían en cada momento lo que sucedió’)
(‘The military under the orders of Interior Minister knew what happened all the time .’)
‘De militairen die onder gezag staan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken  wisten de hele tijd wat er speelde’

16:06 ‘Mandos militares aquí (ATC) torre de control, confirman que el misil es del ejercito de ukraine’
(‘Military commanders here (ATC) control tower, confirm that the missile is from the ukranian army,’

Het militaire commando hier op de ATC (air traffic control),
heeft bevestigd dat de raket van het Oekraiënse leger is

16:07  ‘Mandos militares que si lo sabían y otros mandos que no,’
(‘military commanders that knew it and others didn´t ‘)
‘Sommige militaire commandanten wisten het, en anderen niet’

16:08 ‘290 personas inocentes muertas, .
Por una guerra inútil, donde el patriotismo se compra con dinero’
(‘290 dead innocent people. What a useless war, where patriotism is bought with money’)
‘290 Onschuldige mensen dood. Wat een zinloze oorlog,
waar patriotisme met geld gekocht wordt’

16:09 ‘La forma de tomar la torre de control minutos después sabiendo todo los detalles,
rápido nos hizo pensar que habían sido ellos’
(‘Thw way the control tower was taken minutes after & knowing all the details, made ​​us think that they [made it]’)
‘De manier waarop de verkeerstoren binnen enkele minuten werd overgenomen,  en alle details kennende, brengt ons tot de slotsom dat ze het moedwillig hebben gedaan’.

16:10 ‘La cara de los militares que llegaron más tarde diciendo pero que habéis echo, no dejo dudas’
(‘The face of the soldiers who came later saying [what you just did], no chance for doubts’)
Het gezicht van de soldaten die later kwamen, en zeiden (‘wat je zojuist deed’), geen enkele twijfel’

16:12 ‘Es tal la decadencia que los militares acompañados de extranjeros
que llegaron primero nos llegaron a pedir que dijéramos su versión’
(‘Such is the decline that military who came first accompanied
by foreigners came to us asking us to tell their version’)
De afbraak is zodanig, dat militairen die eerst kwamen,
samen met ‘buitenlanders’, ons vroegen om hún versie te vertellen’..

16:13 ‘Nuestra respuesta, fue, estos radares no recogen el lanzamiento de misiles,
los militares si, ya no quedaban dudas’
(‘Our response was, these radars do not collect the launching of missiles,
the military ones does, there were no doubts’)
‘Onze response was, dat deze radars niet het lanceren van raketten ontvangen, maar die van de militairen doen dat wel, er is geen twijfel’

En Carlos is inmiddels verdwenen.. ‘Vreemd’ genoeg..
De man die deze Tweets hierboven -als een ooggetuigeverslag- aan de wereld stuurde, is ‘weg’.. Met de CIA sinds juni 2014 op Twitter, is het wellicht ook niet zo’n goed idee, je onbespied te wanen, wanneer de CIA op z’n alerstst is..! Maar goed, hoe het ook zij, Carlos’Twitter-account is ook opgeheven. En er is geen spoor meer van hem te bekennen. Reden voor een boel complot-theoristen om te vermoeden dat het verhaal wat Carlos bracht, een grote HOAX zou zijn.

Want waarom zou je verdwijnen als je iets slechts over de CIA verteld hebt.. De CIA heeft die reputatie toch helemaal niet, dat ze mensen ‘zomaar’ laten verdwijnen, dat het de grootste ‘legale boevenbende is’, die er bestaat.

 

Bovenstaande vragen zullen beantwoord moeten worden maar door wie. ?? Waar zijn de nabestaande van de omgekomen passagiers ? Afgekocht met wat zwijggeld, net als onze corrupte ”volksvertegenwoordigers” ??

En nu blijkt dat onze corrupte overheidsdienst de AIVD niet mee wenst te werken aan de opsporing en berechten van de politieke rand figuren die deze actie hebben gepland, gefinancierd en uitgevoerd. Rutte, Timmermans en de vazallen in Washington, Brussel en Kiev blijven buiten schot. Niets nieuws onder de zon u kent waarschijnlijk wel de zaak Demmink.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Europese Unie, False Flag, MH17, Oekraïne met de tags , , . Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.