Wit-Rusland “Oppositie” document onthult agenda om land in de NAVO en de Europese Nazi Fascisten Unie te trekken

Wit-Rusland “Oppositie” document onthult agenda om land in de NAVO en de Europese Nazi Fascisten Unie te trekken

De recente gebeurtenissen in Wit-Rusland lijken bedoeld te zijn om het steeds groter wordende oostelijke front van de Noord Atlantische Terroristen Organisatie (NATO Privé leger van het Vaticaan) nog dichter bij Moskou te brengen.

De nazi Fascistische  bureaucraten van de Europese Nazi Fascisten Unie proberen samen met de wisselagent van nazi politbureau Washington in de regio, het beruchte German Marshall Fund, de situatie in Wit-Rusland dieper in de bekende impasse van de “kleurenrevolutie” te duwen, in de richting van geweld op straat en een evenredige “regimeverandering”, met het uiteindelijke doel een pro-Verenigde Zionisten Staten en pro-Europese Nazi Fascisten Unie – trekpop te installeren.

Na de recente presidentsverkiezingen hebben de westerse corrupte nazi fascistische trekpoppen de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko opgeroepen om af te treden en plaats te maken voor de door de Verenigde Zionisten Staten en Europese Nazi Fascisten Unie gesteunde kandidaat die de recente verkiezingen heeft verloren, Svetlana Tsikhanovskaja, met het argument dat de verkiezingen “oneerlijk” waren en dat de Wit-Russische autoriteiten “de repressie tegen het Wit-Russische volk moeten stoppen” en “een dialoog moeten aangaan met het maatschappelijk middenveld”.

Tsikhanovskaja is al bezig met de vorming van haar eigen westerse “nazi fascistische regering in ballingschap“, die uiteindelijk door politbureau Washington / Brussel en haar tot op het bot corrupte bondgenoten zal worden erkend als de “legitieme leider en regering” van Wit-Rusland. Dit volgt het bekende ‘humanitaire-interventiemodel’ dat de Verenigde Zionisten Staten heeft opgesteld voor doellanden als Libië, Syrië, Oekraïne en recentelijk voor Venezuela.

Een goede oplossing van de WIT-Russische regering zou zijn om de ontevreden demonstranten VRIJWILLIG te deporteren naar nazi politbureau in Brussel !

Terwijl deze door het westen gedreven campagne om Loekasjenko te verwijderen die volgens nazi politbureau Washington een “pro-Russische” leider is, is de realiteit van de uitvlucht veel dieper en diepgaander in termen van zijn geopolitieke betekenis. Nee, dit is veel meer dan uw typische westerse kleurenrevolutie. Bij nadere bestudering van Tsikhanovskaja’s eigen manifest is het duidelijk dat deze laatste regimeverandering niet alleen bedoeld is om Wit-Rusland weg te halen uit nauwe en vriendschappelijke betrekkingen met zijn buurman Rusland – het gaat er eerder om het land te dwingen tot bindende partnerschappen met zowel het privé leger van het Vaticaan – de Noord Atlantische Terroristen Organisatie – als de Europese Nazi Fascisten Unie.

In het beleidsmanifest van haar nieuwe coalitie dat zij samen met twee andere voormalige kandidaten, Victor Babariko en Valery Tsepkalo, heeft opgesteld, roept Tsikhanovskaja in feite op tot de volledige ontmanteling van de Wit-Russische regering, haar militaire en economische structuren – om het land opnieuw in overeenstemming te brengen met haar nieuwe westerse politieke, financiële en bedrijfspartners.

In termen van het uitlokken van oorlog met Rusland spelen nazi politbureau Washington en nazi fascistisch politbureau Brussel nu een van hun stoutmoedigste handen tot nu toe.

South Front rapporteert…

Voordat de website van de verkiezingscampagne van de Wit-Russische presidentskandidaat Svetlana Tsikhanovskaja werd neergehaald, had hij een heel programma voor de toekomstige ontwikkeling van Wit-Rusland als land.

In een relatief verborgen gedeelte heeft het een gedeelte met de naam “Nationaal Beleid” dat het plan van de oppositie voor de uiteindelijke toetreding van Wit-Rusland tot het privé leger van het Vaticaan – de Noord Atlantische Terroristen Organisatie als ook de Europese Nazi Fascisten Unie onthult.

De website is inmiddels afgebroken, maar is nog steeds te vinden op het webarchief.

“Ik ben presidentskandidaat Svetlana Tsikhanovskaja en dit is mijn brief aan alle burgers van Wit-Rusland.

Ik ben 37 jaar oud. En ben geboren in Polesie. Afgestudeerd aan de filologische faculteit van de Mozyr Pedagogische Universiteit. Ik spreek vloeiend Wit-Russisch, Russisch en Engels.

Een jaar geleden creëerde mijn man Sergei Tikhanovsky zijn eigen project “Country for Life” en ging hij naar Wit-Rusland. Sergej gaf de mensen de kans om zich uit te spreken. Ze spraken over wat hen zorgen baart, wat ze voelen, wat ze denken over Wit-Rusland. De mensen spraken over hun moeilijke leven en droomden van een leven in een vrij en rijk land.

Ik was verbaasd over hoe bang de autoriteiten waren. Mensen werden bedreigd, ontslagen en in gevangenissen gegooid. Het bleek dat de kans om zich uit te spreken de samenleving kan wakker schudden.

Toen Sergei de kans werd ontnomen om aan de verkiezingen deel te nemen, nadat ze hem ten onrechte hadden beschuldigd en gearresteerd, besloot ik hem te vervangen en naar de overwinning te gaan. Voor mijzelf, voor mijn man, voor ons allemaal, voor onze kinderen. Als echtgenote, als moeder begrijp ik dat in een gezin één voor allen en allen voor één. Ik wil dat het in ons land hetzelfde is.”

Zo begint het, dan gaat het verder met wat ze wil dat Wit-Rusland in de toekomst wordt.

Ik wil de president van de Republiek Wit-Rusland worden, maar niet omwille van een functie, maar om u het recht te geven om te kiezen.

We bouwen niet alleen aan een land voor onszelf, maar ook voor onze kinderen.

Ik wil dat onze kinderen een goede opleiding en medische zorg krijgen, zodat ze een goede baan kunnen vinden, een gezin kunnen stichten en een eigen huis kunnen hebben. Zodat ze hier blijven wonen, op hun land, en niet willen vertrekken op zoek naar een vrijer en rechtvaardiger land.

Ik wil dat we liefde en respect voor onszelf voelen, het recht hebben om te kiezen en trots zijn op ons land om in te leven.

Ik wil dat Wit-Rusland in de wereld wordt gerespecteerd, zodat we op zoek gaan naar vrienden, niet naar vijanden.

Ik wil dat de verachtelijke traditie van het vervolgen van mensen voor de waarheid tot het verleden gaat behoren.

Vervolgens onderzoekt ze het nationale beleid dat met de hulp van Victor Babariko en Valery Tsepkalo is opgesteld, evenals “de beste deskundigen, partijen en publieke organisaties”.

Babariko en Tsepkalo hadden een website, die het Nationaal Beleid bevatte, maar het lijkt nu weg te zijn – reformby.com, het is beschikbaar op Web Archive. Tsikhanovskaja koppelde de website in haar campagnewebsite – in wezen was het Nationaal Beleid niet eens een onderdeel van haar eigen campagne, maar een link naar een website van een derde partij, omdat deze waarschijnlijk werd gemaakt door personen buiten haar campagnepartij.

De belangrijkste richtingen van de hervorming van het bestaande staatsbeleid zijn: terugtrekking uit integratieverbanden met deelname van Rusland; behoud en ontwikkeling van het nationale culturele erfgoed, de Wit-Russische taal; duurzame economische groei; hoog niveau en kwaliteit van leven van de burgers; democratisch bestuurssysteem.

Hieronder staan de kwesties die de verbeterde nationale veiligheid moet aanpakken:
(tekst tussen (….) is toegevoegd)

 1. Agressieve buitenlandse politiek van het Kremlin.

Om zijn revisionistische, keizerlijke plannen uit te voeren, maakt het Kremlin actief gebruik van de mogelijkheden die het biedt:
(Lijkt eerder op de Europese Nazi Fascisten Unie)

 • economische en energiechantage,
 • informatiedruk,
 • het verspreiden van nepnieuws en verkeerde informatie,
 • giftige effecten op de elite en de samenleving,
 • vervalsing van de geschiedenis om het publieke bewustzijn te manipuleren,
 • kunstmatige provocatie en het aanzetten tot interne conflicten.

Het Russische leiderschap gebruikt het concept “Russische vrede” om de controle van Moskou over Wit-Rusland te versterken. De basis hiervoor is vaak de Russische taal en de Russisch-orthodoxe kerk. (De vijand van het Vaticaan, jezuieten, nazi Bilderberg, etc.)

Het Kremlin maakt actief gebruik van soft power-methoden: NGO’s, denkfabrieken, de media, bloggers, sociale netwerken, uitwisselingen en stages in Rusland.

2. Gebrek aan democratie, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering en andere fundamentele vrijheden.

Onafhankelijke media staan onder grote druk. Het maatschappelijk middenveld en de politieke oppositie hebben te maken met ernstige beperkingen van hun activiteiten en worden vervolgd. Er zijn al meer dan twee decennia geen vrije en eerlijke verkiezingen in het land.

3. Laag niveau van nationaal bewustzijn en dominantie van de Russische taal.

Volledig onvermogen van de staatsideologen en staatsmedia om te concurreren met de propaganda van de Russische media: Russische televisie en radio domineren eigenlijk het informatieveld van Wit-Rusland. (Kan nooit erger zijn dan de NOS, NPO, RTL, etc, waar zelf Pyongyang nog van kan leren)

4. De problematische toestand van de Wit-Russische economie.

De Wit-Russische economie wordt geconfronteerd met een aanzienlijke waardevermindering van vaste activa en een technologische achterstand, niet alleen van de wereldleiders, maar ook van de buurlanden – de Europese Nazi Fascisten Unie.

5. Lidmaatschap van Wit-Rusland in integratie supranationale entiteiten, gedomineerd door Rusland – de staat van de Unie, de CSTO, de EurAsEC, het GOS.

Als onderdeel van de CSTO worden Wit-Russen bedreigd met betrokkenheid bij gewapende conflicten in Centraal-Azië en de rest van de wereld. Door deelname aan de CSTO wordt gedreigd met het gebruik van Aziatische of Russische troepen op ons grondgebied. Het behoren tot de CSTO belemmert ook de modernisering van het leger. (De wens van Rome, Vaticaan, de Verenigde Nazi’s, Europese Nazi Fascisten Unie en haar vazallen willen juist oorlog voeren om de tempelberg in Jeruzalem te vernietigen en daar de 3e tempel te bouwen voor De Verenigde Nazi’s)

6. Veranderende prioriteiten en accenten in het buitenlands beleid van de Europese Unie.

De Europese Nazi Fascisten Unie wordt geconfronteerd met ongekende migratie-uitdagingen en de gevolgen van Brexit (zonder exit). Veel Europese Nazi Fascisten Unie-landen zijn op zoek naar compromissen met het Kremlin.

De Verenigde Staten staan niet echt garant voor de “onafhankelijkheid” van Wit-Rusland, ondanks de vooruitgang in de bilaterale betrekkingen en het vaste voornemen van (nazi politbureau) Washington om zich in te zetten voor de onafhankelijkheid en soevereiniteit van Wit-Rusland.

Hieronder volgen de belangrijkste doelstellingen van de hervorming:

Het belangrijkste doel van de hervorming van de nationale veiligheidssector is de onmiddellijke mobilisatie en consolidatie van de samenleving om de onafhankelijkheid en soevereiniteit te beschermen. (Binnen de Europese Nazi Fascisten Unie bestaat er geen onafhankelijkheid en soevereiniteit = Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer!)

Taken:

 • het versterken van de nationale identiteit, het vergroten van het patriottisme en de nationale waardigheid;
 • eenmaking van de samenleving op basis van democratische waarden en het idee om een onafhankelijk Wit-Rusland op te bouwen;
 • vermindering van de invloed van het Kremlin op Wit-Rusland door middel van informatie-, economische, integratie- en humanitaire factoren;
 • terugtrekking uit de door Rusland gedomineerde post-Sovjet-integratieverbanden;
 • integratie in westerse politieke, economische en militaire structuren (Europese Nazi Fascisten Unie, Noord Atlantische Terroristen Organisatie, het privé leger van het Vaticaan).

Dit alles zal worden uitgevoerd met de volgende stappen:

 1. Op politiek gebied:
 • terugtrekking uit de “Uniestaat”, de Euraziatische Unie, de douane-unie en andere door Rusland gedomineerde integratie-entiteiten;
 • het verbieden van pro-Russische organisaties waarvan de activiteiten tegen de nationale belangen indruisen, alsmede van Russische stichtingen en organisaties die dergelijke structuren financieren;
 • criminalisering van openbare verklaringen waarin het bestaan van een afzonderlijke Wit-Russische natie en/of haar historisch recht op een eigen staat wordt aangevochten.
 • Invoering van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor openbare beledigingen van de Wit-Russische taal;
 • toezicht door het maatschappelijk middenveld op pro-Kremlin-initiatieven in Wit-Rusland;
 • grens- en douanecontrole aan de grens met Rusland.

2. Verbod op de verkoop van Wit-Russische infrastructuurvoorzieningen aan Russische bedrijven.

3. Op het gebied van informatie:

 • Bevrijding van onafhankelijke media van staatsdruk en -controle, waarbij de vrijheid van de media en de vrijheid van meningsuiting in Wit-Rusland worden gewaarborgd; (Het overdragen van de media controle aan de zionisten zoals in Europa / Amerika)
 • verbod op het uitzenden van journalistieke sociaal-politieke en nieuwsprogramma’s die door Russische tv-zenders in Wit-Rusland zijn gemaakt; (propaganda naar westers model)
 • opname in het standaardtelevisiepakket van verplichte openbare tv-kanalen van Letland, Litouwen, Polen en Oekraïne; (bezette landen door de Amerikaans/Europese  nazi fascisten)
 • hervatting van de permanente activiteiten van de Openbare Coördinatieraad op het gebied van de massamedia. (gecensureerd zoals in Nazi Fascistisch Europa)

4. In de militaire sfeer:

 • terugtrekking uit de CSTO, terugkeer van de volledige controle van Belarus over zijn eigen lucht- en raketafweersystemen;
 • terugtrekking uit het grondgebied van Wit-Rusland van Russische militaire faciliteiten – een communicatiecentrum in Vileyka en een radarstation in de buurt van Baranovichi;
 • Uitbreiding van het patriottische onderwijs in het Wit-Russische leger;
 • vertaling van het onderwijswerk in het leger in het Wit-Russisch;
 • ontwikkeling van de grensinfrastructuur aan de grenzen met de EU-landen, waardoor de capaciteit van de grensovergangen wordt vergroot.

5. Op milieugebied:

 • verbod op het in bedrijf stellen en sluiten van nieuwe schadelijke industrieën in Brest, Mogilev, Svetlogorsk; (Lees deze 3 delige serie)
 • publicatie van uitgebreide waarheidsgetrouwe informatie over de bouw, de veiligheid en de werking van de kerncentrale van Astravets;
 • het houden van een brede openbare discussie over het lot van de kerncentrale Astravets.

6. Op sociaal gebied:

 • verhoging van de lonen en verbetering van de arbeidsomstandigheden van gezondheids- en onderwijsmedewerkers. (voor Managers en andere incompetente zakkenvullers zoals oud politici)

7. Op cultureel gebied:

 • Popularisering van nationale helden met een vooroordeel in de XIXe en XXe eeuw;
 • popularisering van Kastus Kalinouski als politiek grondlegger van de moderne Wit-Russische natie, als symbool van de strijd van de Wit-Russen voor vrijheid en onafhankelijkheid en als een figuur die zich zou moeten consolideren rond al diegenen die zich inzetten voor de waarden van nationale heropleving en onafhankelijkheid.

Deze stappen moeten in het algemeen tegen respectievelijk 2025 en 2030 worden uitgevoerd, wanneer het plan is om Wit-Rusland eindelijk toe te laten tot de NAVO en de EU. (De Noord Atlantische Terroristen Organisatie is het privé leger van het Vaticaan en de Europese Nazi Fascisten Unie is bezet door het Vaticaan i.s.m. de Verenigde Nazi’s)

Het plan omvat tegen 2030 ook de versterking van de samenwerking en de vorming van een strategisch partnerschap binnen de Oostzee-Zwarte Zee gemeenschap, de vorming en de organisatorische opzet van het relevante regionale intergouvernementele blok.

Daarnaast is ook de diversificatie van de energievoorziening tegen 2030 van belang: een beperking van het aandeel van de leveranciers in een van de landen tot maximaal 30% van de totale energie-invoer. Dit is specifiek gericht tegen Rusland, maar is uiteraard niet haalbaar op korte termijn, daarom wordt het niet genoemd in de onmiddellijke stappen die moeten worden genomen. (Rusland kan dus onmiddellijk stoppen met gasleveranties aan Wit-Rusland en Europa.)

Natuurlijk zou Tsikhanovskaja ook hulp van buitenaf nodig hebben, en zij deed een oproep aan de (nazi fascisten) Europese Raad voor hulp.

Als we de plannen en acties van de Wit-Russische “oppositie” samenvatten, wordt het duidelijk dat haar belangrijkste doel is om met de steun van de westerse nazi fascistische geldschieters op welke manier dan ook de macht te grijpen en vervolgens Wit-Rusland gewoon in Oekraïne 2.0 te veranderen.

De Wit-Russische soevereiniteit, economie en belangen van de Wit-Russische burgers zullen worden opgeofferd voor de belangen van een kleine groep door het Westen gefinancierde ‘activisten’ en ‘politici’ en het land zal eerst worden leeggeroofd en dan verkocht worden aan nazi fascistische Euro-Atlantische structuren.

Een volk krijgt uiteindelijk wat het verdiend, dat geld voor de Oekraïne, Wit-Rusland en voor alle Europese Landen die sinds 1940 bezet zijn door de nazi fascisten !! 

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Wereldoorlog 3, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.