78% van de Covid-19-sterfgevallen onder Gen gevaccineerde

DAGELIJKSE BLOOTSTELLING

Het publiek is herhaaldelijk verteld dat de Covid-19-vaccins “100% veilig en effectief” zijn omdat ze dezelfde rigoureuze tests hebben ondergaan die elk ander goedgekeurd vaccin heeft ondergaan, ondanks het feit dat het minder dan een jaar duurde om naar verluidt een vaccin te formuleren, te testen en “het in de armen te krijgen” van het grote publiek.

Vandaag kunnen we bevestigen dat u bent voorgelogen, dat de Covid-19-vaccins niet dezelfde strenge tests hebben ondergaan als andere vaccins, en ze zijn niet veilig en niet effectief, en we kunnen dit bewijzen via een schat aan beschikbare officiële overheidsgegevens.

Public Health England is nu vervangen door een nieuwe organisatie, bedacht door ex-minister van Volksgezondheid, Matt Hancock. De nieuwe organisatie staat nu bekend als het ‘UK Health Security Agency’. Dat is een ietwat sinistere en uiterst zorgwekkende naam, nietwaar?

Het nieuwe Britse Health Security Agency heeft op donderdag 30 september een rapport uitgebracht met de titel ‘Vaccine Surveillance Report – Week 39’, en daarin hebben ze het aantal vermeende Covid-19-gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen van week 35 tot week 38 van 2021 gepubliceerd, per vaccinatiestatus. Uit tabel 2 van het rapport blijkt dat er tussen 30 augustus 2021 en 26 september 2021 in totaal 699.489 positieve testresultaten voor het Covid-19-virus zijn geregistreerd in Engeland.

Hiervan behoorden 316.002 gevallen tot de niet-gevaccineerde bevolking, 53.070 tot de gedeeltelijk gevaccineerde bevolking en 273.540 tot de volledig gevaccineerde bevolking.

Bron – Pagina 14

Dit betekent dat de niet-gevaccineerde in september goed waren voor 45% van de Covid-19 ”gevallen”, terwijl mensen die ten minste één dosis van een Covid-19-vaccin hadden gekregen, goed waren voor 47% van de Covid-19 ”gevallen” in september.

Dat is uiterst zorgwekkend als je bedenkt dat 240.077 van de Covid-19 ”gevallen” in de niet-gevaccineerde bevolking bij kinderen onder de 18 jaar waren. Kinderen worden regelmatig getest op scholen, ondanks het feit dat ze zelden een temperatuur hebben als gevolg van het vermeende virus.

Als we bevestigde ”gevallen” van Covid-19 bij kinderen onder de 18 jaar allemaal samen uit de vergelijking verwijderen, dan blijven we achter met een heel andere reeks resultaten die een heel ander verhaal vertellen.

Bevestigde gevallen onder alle niet-gevaccineerde volwassenen ouder dan 18 jaar tussen 30 augustus en 26 september komen overeen met 75.925. Terwijl bevestigde gevallen bij alle volwassenen die ten minste één dosis van een Covid-19-vaccin hadden gekregen, overeenkomen met 313.292. Daarom zijn niet-gevaccineerde volwassenen goed voor slechts 18% van de gevallen in september, terwijl Gen gevaccineerde volwassenen goed zijn voor 74% van de gevallen in september.

De gegevens gepubliceerd door het Britse Health Security Agency over ”gevallen” tonen ook aan dat het experimentele Gentherapie Covid-19-vaccin eigenlijk een negatieve effectiviteit heeft van -66% bij alle volwassenen ouder dan 40 jaar, waarbij de gemiddelde werkzaamheid overeenkomt met -50%. Dit is verre van de 95% effectiviteit die door de vaccinfabrikanten wordt beweerd, en de gegevens tonen eigenlijk aan dat volwassenen tot 66% meer kans hebben om Covid-19 te ontwikkelen als ze zijn gevaccineerd.

We hebben de negatieve werkzaamheid van de Covid-19-vaccins in detail behandeld in een artikel gepubliceerd op 1 oktober 2021 dat hier kan worden bekeken. Maar dit zijn de resultaten van de effectiviteit van de vaccins per leeftijdsgroep op basis van de vergelijking die door vaccinfabrikanten wordt gebruikt om een effectiviteit van 95% te claimen –

Bron

Tabel 3 van het rapport gepubliceerd door het Britse Health Security Agency (UKHSA) toont het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen na een positieve test op Covid-19 van 30 augustus tot 26 september 2021, per vaccinatiestatus, en de tabel vertelt een vergelijkbaar verhaal als dat van gevallen, behalve dat de cijfers eigenlijk slechter zijn voor degenen die zijn gevaccineerd.

Het aantal niet-gevaccineerde mensen dat in deze periode met Covid-19 in het ziekenhuis werd opgenomen, bedroeg 2.922. Het aantal gedeeltelijk gevaccineerde mensen dat in het ziekenhuis werd opgenomen was 356 en het aantal volledig gevaccineerde mensen dat in het ziekenhuis werd opgenomen was 4.378.

Bron – Pagina 15

Dit betekent dat in september 2021 de niet-gevaccineerden slechts 38% van de ziekenhuisopnames als gevolg van Covid-19 voor hun rekening brachten, terwijl de gevaccineerden goed waren voor 62%.

Tabel 4 van het rapport gepubliceerd door UKHSA toont het aantal sterfgevallen dat heeft plaatsgevonden tussen 30 augustus en 26 september binnen 28 dagen na een positief testresultaat voor Covid-19, door vaccinatiestatus, en nogmaals, het is erger onder de volledig gevaccineerde.

Er waren 687 sterfgevallen onder de niet-gevaccineerde, 110 sterfgevallen onder de gedeeltelijk gevaccineerde en 2.338 sterfgevallen onder de volledig gevaccineerde.

Bron – Pagina 16

Dit betekent dat de niet-gevaccineerde goed zijn voor slechts 22% van de Covid-19-sterfgevallen in september 2021, terwijl de gevaccineerde goed zijn voor een rampzalige 78%.

Er zijn natuurlijk mensen die zullen beweren dat dit te verwachten is wanneer de meerderheid van de volwassen bevolking naar verluidt wordt gevaccineerd. Dit argument valt echter weg als we het aantal sterfgevallen vergelijken met dezelfde tijd vorig jaar toen geen enkele persoon werd gevaccineerd omdat er geen Covid-19-vaccin beschikbaar was.

Als de experimentele ”vaccins” zouden werken, ja, dan zouden we waarschijnlijk nog steeds Covid-19-sterfgevallen zien onder de gevaccineerde, maar niet in de hoeveelheid die nu voorkomt.

Zoals u kunt zien in de bovenstaande grafiek, zijn covid-19-sterfgevallen ongeveer elf keer hoger dan deze tijd vorig jaar, ondanks het feit dat er een experimenteel massa vaccinatieprogramma is en seizoensinvloeden aan onze kant staan. Als de vaccins zouden werken, dan zijn dit mogelijk het aantal Covid-19-sterfgevallen dat je midden in de winter zou verwachten, niet midden in de zomer. Maar de herfst is nu aangebroken, dus we hoeven niet lang te wachten om te zien hoe desastreus het experimentele Gentherapie vaccinatieprogramma uitpakt.

Het zijn echter niet alleen de gegevens over Covid-19-”gevallen”, ziekenhuisopnames en sterfgevallen die bewijzen dat de experimentele Gentherapie Covid-19- ”vaccins” verre van veilig en effectief zijn. Er zijn enkele uiterst zorgwekkende tekenen dat ze niet veilig zijn in verdere gegevens die op 27 september door Public Health England zijn gepubliceerd in hun ‘Nation Ambulance Syndromic Surveillance System‘ rapport.

We verwachten dat dit het laatste rapport zal zijn dat door Public Health England is gepubliceerd en dat alle toekomstige rapporten zullen worden gepubliceerd door het Britse Health Security Agency. Het rapport bevat statistieken over het aantal oproepen dat om een ambulance vraagt en de symptomen waarop de oproepen betrekking hebben.

Uit het laatste rapport blijkt dat oproepen met betrekking tot hart- of ademhalingsstilstand zowel boven het verwachte gemiddelde als boven het pre-Covid-19-niveau liggen, en dat zijn ze al sinds juni 2021.

Bron

Zoals u in de bovenstaande grafiek kunt zien, kroop de roep om hart- en ademhalingsstilstand plotseling boven het verwachte niveau rond begin juni, voordat ze half juli omhoog schoot, en zijn sindsdien nog steeds niet gedaald tot het verwachte pre-Covid-19-niveau.

Een soortgelijk patroon deed zich ook voor bij het oproepen van een ambulance omdat een persoon bewusteloos was.

Bron

De vraag is, wat was de oorzaak van de plotselinge sprong in oproepen om een ambulance te vragen als gevolg van hartstilstand of bewusteloosheid?

Het is nu bekend dat jongere volwassenen, tieners en kinderen (vooral mannen) veel meer kans hebben op myocarditis als gevolg van de Pfizer- of Moderna Covid-19-injecties. Beide prikken hebben waarschuwingen toegevoegd aan de veiligheid labels door de Britse medicijnregulator vanwege een vermoeden dat ze myocarditis en pericarditis veroorzaken bij jongere volwassenen, voornamelijk mannen, nadat ze de tweede experimentele Gentherapie dosis hebben gehad.

Myocarditis is een ontsteking van de hartspier, terwijl pericarditis een ontsteking is van de beschermende zakjes rond het hart. Beide zijn zeer ernstige aandoeningen vanwege de vitale rol die het hart speelt bij het in leven houden van een persoon en het feit dat de hartspier niet kan regenereren. Ernstige myocarditis kan leiden tot een hartstilstand en jaren van iemands leven verlagen.

Het is dus interessant om te ontdekken dat het experimentele Gentherapie Covid-19 ”vaccin” rond eind mei begon te worden uitgerold naar jongere volwassenen en vervolgens naar jongeren onder de 18 eind juni, in verband staat met de toename van oproepen om een ambulance te vragen vanwege hartstilstand en bewusteloosheid.

Officiële NHS-gegevens gevonden in de ‘Covid-19 wekelijks aangekondigde vaccinaties 01 juli 2021 – herzien’ die hier kunnen worden gedownload en hier toegankelijk zijn op de NHS-website, tonen aan dat tussen 8 december 2020 en 27 juni 2021 147.123 mensen jonger dan 18 jaar ten minste één dosis van een Covid-19-vaccin hadden ontvangen.

We kunnen bevestigen dat alle documenten die voorafgaand aan dit document door de NHS zijn gepubliceerd, geen leeftijdsgroep onder de 18 jaar omvatten, dus we kunnen daarom aannemen dat de week van 20 juni – 27 juni de eerste week was dat duizenden mensen jonger dan 18 jaar het experimentele Gentherapie Covid-19 ”vaccin” begonnen te krijgen.

Maar we ontdekten ook iets anders dat extreem zorgwekkend was en dat correleerde met de uitrol van de prik naar tieners en een toename van oproepen om een ambulance te vragen vanwege een hartstilstand. Met dank aan gegevens van het Office for National Statistics ontdekten we een aanzienlijke toename van het aantal sterfgevallen onder tieners in vergelijking met dezelfde tijd vorig jaar.

Grafiek met sterfgevallen onder tieners van 15-19 jaar, 2020 versus 2021

De 2020-editie van ‘Deaths registered weekly in England and Wales’, die hier kan worden gedownload en hier toegankelijk is op de ONS-website, laat zien dat tussen de week eindigend op 26 juni en de week eindigend op 18 september 2020, in totaal 148 sterfgevallen plaatsvonden onder 15 – 19-jarigen.

Bron

Terwijl de 2021-edities van ‘Deaths registered weekly in England and Wales’, die hier kunnen worden gedownload en hier toegankelijk zijn op de ONS-website, laten zien dat tussen de week eindigend op 25 juni 2021 en de week eindigend op 17 september 2021, in totaal 217 sterfgevallen plaatsvonden onder 15 – 19-jarigen.

Bron

Hieruit blijkt dat het aantal sterfgevallen tussen 19 juni 2021 en 17 september 2021 onder tieners van 15 jaar en ouder 47% hoger was dan het aantal sterfgevallen in deze leeftijdsgroep in dezelfde periode in 2020, en de toename van sterfgevallen begon precies op hetzelfde moment dat tieners het experimentele Gentherapie Covid-19 ”vaccin” begonnen te ontvangen, en correleerde ook met de enorme toename van oproepen die een ambulance aanvragen vanwege een hartstilstand.

Samenvattend blijkt uit gegevens van het Britse Health Security Agency dat de gevaccineerde verantwoordelijk zijn voor 47% van de Covid-19-gevallen, 62% van de ziekenhuisopnames en 78% van de Covid-19-sterfgevallen in september. Dezelfde gegevens tonen ook aan dat de vaccins eigenlijk een negatieve effectiviteit hebben van slechts -66% in de jaren 40.

Uit officiële gegevens blijkt ook dat Covid-19-sterfgevallen in september ongeveer elf keer hoger waren dan het aantal Covid-19-sterfgevallen dat plaatsvond in september 2020 toen er geen experimenteel Gentherapie Covid-19 ”vaccin” beschikbaar was.

Uit gegevens van Public Health England blijkt dat de roep om een hartstilstand is toegenomen tegen de verwachte niveaus sinds jongere volwassenen het Covid-19-vaccin begonnen te krijgen; en sprong dramatisch toen tieners de prik begonnen te krijgen (waarvan de meerderheid 19 en 18 jaar oud zal zijn geweest).

Uit gegevens van ONS blijkt ook dat de sterfgevallen onder tieners met 47% zijn toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2020, sinds ze de Covid-19-vaccins begonnen te krijgen.

Toch vertellen de autoriteiten het publiek herhaaldelijk dat de Covid-19-vaccins “100% veilig en effectief” zijn. Ze liegen tegen je. Maar het probleem waar we nu voor staan, is dat ze die leugen gebruiken om voor jullie kinderen te komen.

Deel dit met iedereen die je lief is:
Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Deep State, Democide, Dictatuur, Immuun systeem, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Verenigde Nazi's, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.